Click here to load reader

Digitalizacija u Srbiji: presek stanja

 • View
  2.254

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ACCESS IT konferencija, BGB, 15. oktobar 2010.

Text of Digitalizacija u Srbiji: presek stanja

 • 1. Digitalizacija u Srbiji: presek stanja Tamara Butigan-Vuaj Konferencija projekta ACCESS IT Biblioteka grada Beograda, 15. oktobar 2010.
 • 2. Bauk digitalizacije U emu je bauk digitalizacije? I zato mnoge srpske institucije uporno kaskaju za ostatkom sveta po pitanju digitalne proizvodnje znanja? Toma Tasovac (Izvor: http://humanistika.org/)
 • 3. Digitalizacija u Srbiji: presek stanja Current situation and need for digital library skills in Serbia 1. Nacionalni projekat digitalizacije 2. Primeri dobre prakse 3. Digitalni bibliotekari 4. Digitalni korisnici
 • 4. 1. Nacionalni projekat digitalizacije Nacionalna strategija digitalizacije NCD Zakonski okvir Sufinansiranje projekata digitalizacije
 • 5. 1.Nacionalni projekat digitalizacije: strategija 2007. Strategija digitalizacije kulturnog naslea u Srbiji proces koji traje Radna grupa za digitalizaciju kulturnog naslea, http://www.kultura.gov.rs/? p=633 Digitalizacija prioritet Ministarstva kulture za period 2008-2011. Strategija digitalizacije: za i protiv Preporuke Evropske Unije Primeri iz okruenja
 • 6. 1. Nacionalni projekat digitalizacije: strategija MTID Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drutvo eSEE agenda + za razvoj informacionog drutva u Jugoistonoj Evropi od 2007. do 2012. godine (2007.) Akcioni plan za sprovoenje prioriteta iz eSEE agende + (2009.) Strategija razvoja informacionog drutva (avgust 2010.) Akcioni plan za razvoj informacionog drutva (oekivano u jesen 2010.)
 • 7. 1. Nacionalni projekat digitalizacije: NCD 2002. Nacionalni centar za digitalizaciju - Ideja o koordinaciji; - Sveobuhvatnost i kontinuiranost procesa; Godinje konferencije: nacionalne i meunarodne asopis Pregled NCD-a sa meunarodnom redakcijom (SEEDI Communications) Projekti - Digitalna matematika biblioteka, http:// elib.matf.bg.ac.rs:8080/virlib/ - E-katalog nepokretnih spomenika kulture,http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/
 • 8. 1. Nacionalni projekat digitalizacije: zakonski okvir Zakon o biblioteko-informacionoj delatnosti (prednacrt) l. 34. Digitalizacija biblioteko-informacione grae i izvora Biblioteke imaju obavezu da kontinuirano rade na digitalizaciji biblioteko-informacione grae i izvora kao dela kulturnog naslea Srbije. Narodna biblioteka Srbije sprovodi i koordinira poslove na digitalizaciji biblioteko-informacione grae i izvora u Srbiji. Uslovi za digitalizaciju ureuju se Pravilnikom o digitalizaciji biblioteko-informacione grae i izvora koji donosi ministar kulture na predlog Narodne biblioteke Srbije, Matice srpske i reprezentativnih strunih udruenja, a po prethodno pribavljenom miljenju Bibliotekog saveta.
 • 9. 1. Nacionalni projekat digitalizacije: sufinansiranje Sufinansiranje projekata u oblasti zatite kulturne batine i biblioteke delatnosti (3 godine)
 • 10. 2. Primeri dobre prakse: Digitalna NBS Digitalna Narodna biblioteka Srbije, http:// digital.nb.rs/ - Razvija se od 2004. godine - Preko 100 digitalnih zbirki - Preko milion digitalnih slika - Sofisticirani interfejs - Veza sa bibliografskom bazom COBISS - Pretraivanje na nivou metapodataka - Mogunost preuzimanja pojedinanih slika - Zbirka raitanih rukopisa, http:// www.branatomic.com/rukse/
 • 11. 2. Primeri dobre prakse: Digitalna NBS Digitalne biblioteke Srbije, http:// digitalna.biblioteka.rs/ - 10 biblioteka, 62 zbirke, 1.300 dokumenata, 130.000 stranica - Portal kreiran po uzoru na The European Library - Predvien je interfejs za auriranje digitalnih zbirki i objekata onlajn - Pretraivanje na nivou metapodataka
 • 12. 2. Primeri dobre prakse: GB Vladislav Petkovi Dis aak Digitalna biblioteka Gradske biblioteke Vladislav Petkovi Dis, http://www.cacak- dis.rs/dig_bibl/ - Razvija se od 2006. godine - Softversko reenje za digitalnu biblioteku - 50.000 dokumenata - Pretraivanje punog teksta (OCR i indeksiranje) - Blog za digitalizaciju, prvi u Srbiji, http:// digital.cacak-dis.rs/index.php
 • 13. 2. Primeri dobre prakse: Narodna biblioteka Kruevac Digitalna biblioteka Narodne biblioteke Kruevac, http://www.nbks.org.rs - Razvija se od 2004., na sajtu od 2006. - Sopstveno softversko reenje - Oko 20.000 digitalnih slika - Onlajn i oflajn digitalne zbirke - Pretraivanje po osnovnim metapodacima
 • 14. 2. Primeri dobre prakse: eBiblioteka MF eBiblioteka, http://elibrary.matf.bg.ac.rs/ - Razvija se od 2005. godine - Biblioteka e-knjiga (PDF/A) - Softver dSPACE - Pretraivanje po elementarnim metapodacima - Matematika, astronomija, mehanika, fizika, ... - irenje na humanistike nauke (saradnja sa IBiS-om)
 • 15. 2. Primeri dobre prakse: projekat Transpoetika Transpoetika, http://transpoetika.org/ - Digitalna platforma za srpski jezik i knjievnost - Bilingvalizovani srpsko-engleski renik - Digitalni tezaurus srpskog jezika - Studijska izdanja srpske knjievnosti (XML i TEI) - Doprinos digitalizaciji srpskog kulturnog naslea Centar za digitalne humanistike nauke, http:// humanistika.org
 • 16. 2. Primeri dobre prakse: muzeji, arhivi - Centar za digitalnu arheologiju, http://web.f.bg.ac.rs/index.php?sid=97 - Arhiv grada Beograda, http://www.arhiv-beograda.org/ - Jugoslovenska kinoteka
 • 17. 3. Digitalni bibliotekari Obrazovanje - 2003. - kola B+ i kurs: Digitalizacija u bibliotekama, Adolfa Knola, NKP - 2005. Obrazovna ponuda NBS: Osnove digitalizacije biblioteke grae - 2008. - Mobilni tim NBS - 2010. - Onlajn obuka
 • 18. Digitalni korisnici Digitalni uroenici Digitalne pridolice Digitalni stranci
 • 19. Hvala Konferencija projekta ACCESS IT Biblioteka grada Beograda, 15. oktobar 2010.

Search related