Digitaliseringsstyrelsen - Det offentlige Danmark 2018 6 Folketinget Det offentlige Danmark 2018 Folketinget

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Digitaliseringsstyrelsen - Det offentlige Danmark 2018 6 Folketinget Det offentlige Danmark 2018...

 • Det offentlige Danmark 2018

 • © Digitaliseringsstyrelsen, 2018

  Udgiver: Finansministeriet

  Redaktion: Digitaliseringsstyrelsen

  Opsætning og layout: Rosendahls a/s

  ISBN 978-87-93073-23-4

  ISSN 2446-4589

 • Det offentlige Danmark 2018

  Oversigt over indretningen af den offentlige sektor

 • Om publikationen

  Den første statshåndbog i Danmark udkom på tysk i 1734. Fra 1801 udkom en dansk udgave med vekslende udgivere. Fra 1918 til 1926 blev den udgivet af Kabinets- sekretariatet og Indenrigsministeriet og derefter af Kabi- netssekretariatet og Statsministeriet. Udgivelsen Hof & Stat udkom sidste gang i 2013 i fuld version. Det er siden besluttet, at der etableres en oversigt over indretningen af den offentlige sektor ved nærværende publikation, som udkom første gang i 2017. Det offentlige Danmark indeholder således en opgørelse over centrale instituti- oner i den offentlige sektor i Danmark, samt hvem der leder disse. Hofdelen af den tidligere Hof- og Statskalen- der varetages af Kabinetssekretariatet, som stiller infor- mationer om Kongehuset til rådighed på Kongehusets hjemmeside.

  Kriterier for udvælgelsen af indhold Publikationen er en oversigt over Kongeriget Danmarks offentlige myndigheder, herunder departementer og styrelser, domstolene, organiseringen af Folketinget, Statsrådet, kommuner og regioner samt rigsfælleskabet, herunder de offentlige institutioner på Færøerne og i Grønland.

  For departementerne og styrelserne er udgangspunktet for oversigten, at den omfatter alle statslige myndig- heder med selvstændig bevilling på finansloven, selv- ejende institutioner undtaget. Der er som udgangspunkt medtaget ledende medarbejdere fra og med kontorchef- niveau og op.

  For kommuner og regioner er medtaget kommunal- og regionspolitikere og den øverste administrative ledelse.

  For Folketinget er medtaget medlemmer af Folketinget, Folketingets stående udvalg og formand og næstformand for disse, partiernes kontorer og sekretariater, Folketin- gets Administration samt institutioner under Folketin- get. Der er for Folketingets Administration og institutio- nerne under Folketinget medtaget ledende medarbejdere fra og med kontorchefniveau og op.

  For domstolene er medtaget retspræsidenter, vice- præsidenter, højesteretsdommere, landsretspræsidenter, landsdommere, byretsdommere og dommere.

  Oversigt over de enkelte regeringer siden 1848 Frem til seneste grundlovsændring i 1953 er udelukkende regeringscheferne nævnt. Fra 1953 er alle ministre nævnt med partibetegnelser.

  Person- og realregister Der er ikke udarbejdet et person- og realregister til denne publikation. Ønsker man at fremfinde en bestem person eller institution, henvises der til søgefunktionen (Ctrl + f).

  Redaktionen Indholdet til publikationen er indsamlet i første halvår 2018. Myndighederne er blevet bedt om at indberette data gældende for 1. april 2018. Ansvaret for indholdet påhviler de enkelte indberettende myndigheder. Infor- mationerne om medlemmer af Folketinget er indsamlet via Folketingets hjemmeside, og informationerne om regeringer siden 1848 og Statsrådet er indsamlet via Statsministeriets hjemmeside. Redaktionen er officielt afsluttet 11. juli 2018. Dog er der herefter foretaget enkelte rettelser i perioden frem til udgivelsesdatoen. Publikationen vil således være et øjebliksbillede fra 1. april 2018 af organiseringen af det offentlige Danmark, hvorfor redaktionen henviser til de forskellige institutio- ners hjemmesider, hvis man søger aktuelle og opdaterede informationer. Henvendelse til håndbogens redaktion sendes til digst@digst.dk.

  Forkortelser E – e-mail fg. – fungerende i.a. – indstillet af kst. – konstitueret L – lov T – telefonnummer W – web (hjemmeside)

  digst.dk/detoffentligedanmark

  mailto:digst@digst.dk

 • Indhold

  Om publikationen 4 Folketinget 6 Domstolene 13 Oversigt over regeringer siden 1848 22 Statsrådet 35 Beskæftigelsesministeriet 36 Børne- og Socialministeriet 39 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 42 Erhvervsministeriet 46 Finansministeriet 50 Forsvarsministeriet 53 Justitsministeriet 62 Kirkeministeriet 70 Kulturministeriet 71 Miljø- og Fødevareministeriet 77 Skatteministeriet 81 Statsministeriet 87 Sundheds-og Ældreministeriet 88 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 92 Uddannelses- og Forskningsministeriet 96 Udenrigsministeriet 98 Udlændinge- og Integrationsministeriet 101 Undervisningsministeriet 103 Økonomi- og Indenrigsministeriet 106 Grønland 109 Færøerne 112 Kommuner 117 Regioner 162

 • 6 · Folketinget Det offentlige Danmark 2018

  Folketinget

  Christiansborg, 1240 København K T: 33 37 55 00 E: folketinget@ft.dk W: www.folketinget.dk

  Folketinget vedtager alle de love, der gælder i Danmark. Folketinget vedtager desuden statens budgetter, kontrol- lerer regeringen og deltager i internationalt samarbejde. A (Socialdemokratiet), B (Radikale Venstre), C (Det Kon- servative Folkeparti), F (Socialistisk Folkeparti), I (Liberal Alliance), IA (Inuit Ataqatigiit, Grønland), JF (Javnaðar- flokkurin, Færøerne), NQ (Nunatta Qitornai, Grønland), O (Dansk Folkeparti), T (Tjóðveldi, Færøerne), UFG (Uden for folketingsgrupperne), V (Venstre), Ø (Enhedslisten), Å (Alternativet).

  Medlemmer Abildgaard, Mette, (C) Adelsteen, Pia, (O) Adsbøl, Karina, (O) Ahrendtsen, Alex, (O) Akdogan, Yildiz, (A) Ammitzbøll-Bille, Simon Emil, (I) Andersen, Hans, (V) Andersen, Kirsten Normann, (F) Antorini, Christine, (A) Arge, Magni, (T) Auken, Ida, (B) Bach, Carsten, (I) Bager, Britt, (V) Bech, Lise, (O) Berth, Kenneth Kristensen, (O) Blixt, Liselott, (O) Bock, Mette, (I) Bonnesen, Erling, (V) Bork, Tilde, (O) Bramsen, Trine, (A) Brix, Stine, (Ø) Brodersen, Henrik, (O) Brosbøl, Kirsten, (A) Bødskov, Morten, (A) Bøgsted, Bent, (O) Callesen, Jan Rytkjær, (O)

  Christensen, Erik, (A) Christensen, René, (O) Christensen, Villum, (I) Christensen, Kim, (O) Dahl, Henrik, (I) Dahl, Jens Henrik Thulesen, (O) Dahl, Kristian Thulesen, (O) Damsbo-Andersen, Lennart, (A) Danielsen, Thomas, (V) Dencker, Mette Hjermind, (O) Dencker, Mikkel, (O) Dragsted, Pelle, (Ø) Due, Karina, (O) Dybvad, Kaare, (A) Dyhr, Pia Olsen, (F) Egelund, Christina, (I) Eilersen, Susanne, (O) Elbæk, Uffe, (Å) Elholm, Louise Schack, (V) Ellemand, Karen, (V) Ellemand-Jensen, Jakob, (V) Engelbrecht, Benny, (A) Espersen, Søren, (O) Flydtkjær, Dennis, (O) Flyvholm, Eva, (Ø) Fock, Josephine, (Å) Frederiksen, Claus Hjort, (V)

  mailto:folketinget@ft.dk http://www.folketinget.dk

 • Det offentlige Danmark 2018 Folketinget · 7

  Frederiksen, Mette, (A) Fuglede, Mads, (V), Stedfortræder for Jakob Engel- Schmidt Gade, René, (Å) Gade, Søren, (V) Gejl, Torsten, (Å) Gjerskov, Mette, (A) Gaardsted, Karina, (A) Hammond, Aleqa, (IA) Hansen, Claus Kvist, (O) Hansen, Eva Kjer, (V) Hansen, Marlene Borst, (B), Stedfortræder for Lotte Rod Harpsøe, Marlene, (O) Hav, Orla, (A) Heitmann, Jane, (V) Henriksen, Martin, (O) Henriksen, Preben Bang, (V) Heunicke, Magnus, (A) Holst, Carl, (V) Husted, Per, (A), Stedfortræder for Ane-Halsboe Jørgensen Hyllested, Henning, (Ø) Hækkerup, Nick, (A) Hønge, Karsten, (F) Haarder, Bertel, (V) Jakobsen, Daniel Toft, (A) Jakobsen, Jeppe, (O) Jarlov, Rasmus, (C) Jelved, Marianne, (B) Jensen, Jacob, (V) Jensen, Kristian, (V) Jensen, Leif Lahn, (A) Jensen, Michael Aastrup, (V) Jensen, Mogens, (A) Jensen, Peter Juel, (V) Jensen, Thomas, (A) Jerkel, Brigitte Klintskov, (C), Stedfortræder for Brian Mikkelsen Joel, Jens, (A) Johansen, Jan, (A) Johansson, Anders, (C), Stedfortræder for Mai Marcado Juhl, Christian, (Ø) Jørgensen, Dan, (A) Jørgensen, Jan E., (V) Kattrup, May-Britt, (I) Khader, Naser, (C) Kjærsgaard, Pia, (O) Klint, Karen J., (A) Knuth, Marcus, (V) Kollerup, Simon, (A) Krag, Astrid, (A) Krarup, Marie, (O) Kudsk, Carsten, (O), Stedfortræder for Pernille Bendixen

  Kristensen, Henrik Dam, (A) Langballe, Christian, (O) Larsen, Esben Lunde, (V) Larsen, Henrik Sass, (A) Larsen, Aaja Chemnitz, (NQ) Lauritzen, Karsten, (V) Laustsen, Bjarne, (A) Lidegaard, Martin, (B) Lilleholt, Lars Christian, (V) Lind, Annette, (A) Lindahl, Laura, (I) Lorentzen, Kristian Pihl, (V) Lund, Rosa, (Ø), Stedfortræder for Johanne Schmidt- Nielsen Lund, Rune, (Ø) Lykketoft, Mogens, (A) Løhde, Sophie, (V) Madsen, Christian Rabjerg, (A) Maier, Carolina Magdalene, (Å) Marinus, Morten, (O) Mark, Jacob, (F) Matthiesen, Anni, (V) Matthisen, Roger Courage, (Å) Messmann, Jan Erik, (O) Mikkelsen, Leif, (I) Mortensen, Flemming Møller, (A) Nielsen, Holger K., (F) Nielsen, Sofie Carsten, (B) Nordqvist, Rasmus, (Å) Nødgaard, Karin, (O) Nørby, Ellen Trane, (V) Nørhave, Per, (O), Stedfortræder for Merete Dea Larsen Olesen, Ole Birk, (I) Olsen, Joachim B., (I) Panduro, Maja, (A) Pedersen, Torsten Schack, (V) Petersen, Jesper, (A) Pind, Søren, (V) Poll, Christian, (Å) Poulsen, Ib, (O) Poulsen, Lisbeth Bech, (F) Poulsen, Peter Kofod, (O) Poulsen, Troels Lund, (V) Prehn, Rasmus, (A) Rasmussen, Lars Aslan, (A) Rasmussen, Lars Løkke, (V) Rasmussen, Søren Egge, (Ø) Ravn, Troels, (A) Reissmann, Mette, (A) Riisager, Merete, (I) Rosenkrantz-Theil, Pernille, (A) Roug, Kasper, (A), Stedfortræder for Rasmus Horn Langhoff

 • 8 · Folketinget Det offentlige Danmark 2018

  Samuelsen, Anders, (I) Sandbæk, Ulla, (Å) Schmidt, Hans Christian, (V) Schnoor, Pernille, (Å) Skibby, Hans Kristian, (O) Skipper, Pernille, (Ø) Skovsby, Julie, (A) Skaale, Sjúrður, (JF) Skaarup, Peter, (O) Stampe, Zenia, (B) Steenberg, Andreas, (B) Støjberg, Inger, (V) Sølvhøj, Jakob, (Ø) Sønde