Didaktiske betragtninger over undervisning i grammatik og sproglig ...

 • Published on
  08-Dec-2016

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG

  SPROGLIG BEVIDSTHED

  OPLG P FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERRET 2015

  SARA HJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET

 • Oplggets struktur

  ! Teoretisk og historisk perspektiv p grammatikundervisning og undervisningsmetoder

  ! Nu: kommunikativ kompetence og kommunikativ sprogundervisning

  ! Forskellige perspektiver p: sprog, lring, lrer- og elevroller

  ! Refleksionsintermezzo

 • Sg og find en (lettilgngelig) guldgrube

  Andersen, H.L., Fernndez, S.S., Fristrup, D. & Henriksen, B. (red.) Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Kbenhavn: Samfundslitteratur. 2014

 • TEORETISK OG HISTORISK PERSPEKTIV P GRAMMATIKUNDERVISNING OG

  GRAMMATIKUNDERVISNINGSMETODER

 • Hvorfor undervisning i grammatik er vigtig

  Grammatik som sprogets

  underliggende struktur

  Grammatik som metasprog

  Eksplicit viden versus implicit viden

  Intersprogets dynamiske udvikling

  Sprogundervisningen br fremme en

  kognitiv bevgelse

 • Traditionel SLA forskning I

  Grammatikunder-visning har en positiv

  indvirkning p sprogtilegnelsen

  Ren formfokuseret undervisning ikke

  nok

  Fokus udelukkende p grammatikken

  Lrer ikke at kommunikere p fremmedsproget

  Ren kommunikativ undervisning ikke

  nok

  Fossilisering (stagnerende

  frdighed, korrekthed, fluency)

 • Traditionel SLA forskning II

  FonF explicit > FonFS explicit > FonF implicit > FonFS implicit

  men pas p!

 • Traditionel SLA forskning III

  Kvantitativt-eksperimentelle

  studier Tester en

  undervisningsmetode

  Gr brug af pre-tests og post-tests

  Afrapporteres udelukkende i

  kvantitative termer

  Kritik: umuligt at akkumulere og sammenligne

 • Udviklingen i grammatikundervisning, firkantet set

  FOKUS P FORMER (FonFS)

  FOKUS P MENING (FonM)

  FOKUS P FORM (FonF)

  Parallel grammatikundervisning

  Ingen grammatikundervisning

  Integreret grammatikundervisning

  Formelt pensum Grammatik integreret i et kommunikativt pensum

  Traditionel tilgang Baseret p den erkendelse, at hverken traditionel grammatikundervisning eller CLT er nok

  Dagens regel NB. Glder alle sproglige aspekter, fx udtaler, ordforrd mv.

  Fx Grammatik-oversttelse

  Fx Natural approach Fx kommunikativ tilgang

 • NU: KOMMUNIKATIV KOMPETENCE OG KOMMUNIKATIV SPROGUNDERVISNING

 • Kommunikativ kompetence

  KOMPETENCETYPE KOMPETENCEINDHOLD Lingvistisk kompetence Sprogets formregler Pragmatisk kompetence Evne til at kommunikere

  situationstilpasset Diskursiv kompetence Evne til at skab sammenhngende

  diskurs Strategisk kompetence Evne til at kommunikere p trods af

  manglende sprogfrdighed

  Interkulturel kommunikativ kompetence: Evne til at leve som verdensborger i den flerkulturelle og globaliserede verden (Risager, 2000)

 • Nglebegreber i kommunikativ grammatik-undervisning

  Kontekstualisering

  Kontrastivitet

  Bevidstgrelse

 • Forskellige tilgange under den kommunikative paraply

  Elevcentreret lring Kooperativ lring CLIL (Content and language integrated learning) Taskbaseret sprogundervisning

  Flles for dem alle: vigtigheden af input OG output OG interaktion

  Grammatik efter behov (FonF i indholdsorienterede forlb, forberedende og korrigerende) med bevidsthed om eksamen!

 • FORSKELLIGE PERSPEKTIVER P: SPROG, LRING, LRER- OG ELEVROLLER

 • To sprogsyn (to paradigmer, begge i brug)

  FORMELT FUNKTIONELT

  Viden om sprog ( anvendelse) Sprogfrdighed

  Strukturalistisk Kommunikativ

  Sprog som struktur, system Sprog som kommunikationsmiddel mellem mennesker og kulturer

  Saussure, Chomsky Byram, Risager, Hall

  Fokus p stningen og dens opbygning Fokus p sprogbrug

  Linguistics applied Sprog = abstrakt system hvis betydning er i formerne selv, ikke i vores brug af dem, kontekst ikke vigtig Sprog = fixed, invariant forms taken from stable, bounded systems

  Applied linguistics Sprog = social handlen, ser p dets rolle i konstruktionen af vores sociohistoriske verdener, kontekst vigtig. Sprog = sociokulturel ressource, open-ended set of options for taking action in communicative activities (lexical, grammatical, taking turns, intonation) Essence of forms tied to their habits of use struktur skabt i brugen, ikke fr brugen

 • Tre lringssyn

  BEHAVIORISTISK-INSTRUKTIVISTISK

  KOGNITIVT-KONSTRUKTIVISTISK

  SOCIOKULTURELT

  Gode vaner, trne, gentage til noget sidder fast: drills (stadig anvendt)

  Intersprog hele tiden i udvikling via dannelse og afprvning af hypoteser fejl nye hypoteser **

  Zone for nrmeste udvikling Scaffolding (stillads) Anerkendende, interaktivt lringssyn

  Kritik: undig fejlforstrkkelse

  Den lrende konstruerer ny viden/frdighed p baggrund af eget fundament af viden/frdighed

  Fokus p social kontekst og samspillet mellem sprogbrugerne: sproglig interaktion

  Traditionelle, lrerstyrede undervisningsmetoder og arbejdsformer

  Krver nye opgavetyper, undervisningsmetoder, arbejdsformer, mindre lrerstyret undervisning

  Autentiske, kommunikative arbejdsformer

 • Lrer- og elevroller

  FORMELT SPROGSYN, BEHAVIORISTISK-INSTRUKTIVISTISK LRINGSSYN Lrer = instruktr, videregiver viden, central Elev = passiv modtager, container-metafor: what

  FUNKTIONELT SPROGSYN, KONSTRUKTIVISTISK + SOCIOKULTURELT LRINGSSYN Lrer = konsulent, trner, mere perifer Elev = aktiv medskaber, central, deltager-metafor:how

  OBS! De to mder at agere fx lrer p udelukker ikke hinanden: bde-og frem for enten-eller. MEN hovedvgt i den kommunikative tilgang!

 • Intersprog **

  Intersproget er elevens eget interne system af sproglige antagelser, som hele tiden udvikler sig gennem en vekselvirkning mellem input, dannelse og afprvning af hypoteser og feedback. Intersproget er systematisk og bent for forandring og kendetegnes ved at vre dynamisk og variabelt () Intersproget ses som et system, der langsomt nrmer sig mlsprogets regler og normer()

  Birgit Henriksen, kap. 2 i Fremmedsprog i Gymnasiet

  Intersproget som et dynamisk, komplekst, non-linert og variabelt system, som opstr (emerges) gennem sprogbrug og interaktion, og som er i evig forandring gennem sprogbrugerens samspil med den sociale og kommunikative kontekst, som sproget bruges i. Systemet er komplekst, fordi det bestr af mange indbyrdes forbundne subsystemer (), hvor forandring i et subsystem kan fre til forandring i de andre dele af systemet. Disse subsystemer kan ogs konkurrere indbyrdes () eleven konomiserer med sit fokus ()

  Birgit Henriksen, kap. 2 i Fremmedsprog i Gymnasiet

 • REFLEKSIONSINTERMEZZO

 • Gruppearbejde

  1. I sidste ende handler alle sprogundervisningstilgange om at finde den rette balance mellem formfokuseret undervisning og meningsbaseret undervisning. Diskuter denne balance og kom med jeres bud p, hvordan en lrner lrer et fremmedsprog.

  2. Diskuter hvordan jeres svar under 1) indplacerer sig i forhold til sprogsyn, lringssyn, samt syn p lrer- og elevroller. Tag udgangspunkt i modellen p nste slide.

  3. Diskuter jeres egne samt jeres elevers forventninger til grammatikundervisningen i relation til ovenstende.

Recommended

View more >