Click here to load reader

Diazepam 2.stopnja - ffa.uni-lj.si · PDF file26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 3 Mehanizem reakcije (1.) Najprej poteče Delépine-ova sinteza primarnega amina iz alkil halogenida

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Diazepam 2.stopnja - ffa.uni-lj.si · PDF file26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 3...

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1

  Diazepam 2.stopnja

  16. vaja

  Katedra za farmacevtsko kemijo

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 2

  Pregled sinteznega postopka

  Sinteza diazepama -2.stopnja

  Vpraanja:

  1. Predlagajte orositveni reagent za detekcijo poteka reakcije!

  2. Pojasnite vlogo heksametilentetramina in amonijevega acetata?

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 3

  Mehanizem reakcije (1.)

  Najprej potee Delpine-ova sinteza primarnega amina iz alkil halogenida in heksametilentetramina: nukleofilni substituciji preko tetraedrinega intermediata (N-alkiliranje) sledi kisla solvoliza kvartarne amonijeve soli do primarnega amina, formaldehida (ki je v obliki acetala z etanolom) in NH3.

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 4

  Mehanizem reakcije (2.)

  Alkilamino-de-okso-bisubstitucija (IUPAC ime reakcije)

  Tvorba imina (Schiff-ove baze) iz amina in ketona

  Potee nukleofilna adicija amina na karbonilno skupino aldehida s sledeim prenosom protona iz duika na kisik do nastanka nestabilnega karbinolamina ali hemiaminala. Pri primarnem aminu se odcepi voda (eliminacija) in nastane imin.

  Reakcija je v celoti reverzibilna.

  Pri sintezi katere spojine smo se sreali s tvorbo imina?

 • Izbrani sintezni postopki za pripravo aminov (Seminar na streniku)

  Sinteze primarnih aminov:

  Delpine-ova sinteza

  Gabrielova sinteza

  Sinteze sekundarnih aminov:

  Reduktivno aminiranje

  Redukcija amidov

  Mannichova reakcija

  Clark-Eschweilerjeva reakcija

  26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 5

 • Heksametilenteramin

  Kletki podobna struktura kot pri adamantanu.

  Pripravimo ga iz amonijaka in formaldehida v raztopini ali plinasti fazi.

  Spojina se obnaa kot aminska baza lahko se protonira in vstopa v reakcije N-alkiliranja

  Sinonim: UROTROPIN

  26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 6

 • Heksametilenteramin Uporaba:

  Sol s hipurno kislino metenamin hipurat se je uporabljal za zdravljenje infekcij urinarnega trakta.

  V obliki tablet kot gorivo za pripravo hrane (v vojski): gori brez dima in pepela in sproa veliko toplote.

  Reagent v organski kemiji:

  V proizvodnji fenol-formaldehidnih smol

  Formiliranje aromatov (Duff-ova reakcija)

  Za pretvorbo benzil halogenidov v aldehide (Sommelet)

  Sinteza primarnih aminov (Delpine)

  26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 7

 • Druge metode za sintezo benzodiazepinov

  26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 8

  1. Sternbachova sinteza benzodiazepina:

  2. Z glicinom:

 • Druge metode za sintezo benzodiazepinov

  26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 9

  3. S triazolskim obroem:

  4. S substitucijo na mestu 3:

  Polonovski tip premestitve

 • Polonovski-jeva reakcija

  26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 10

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 11

  Sintezne naloge

  1. Klobazam: 7-kloro-1-metil-5-fenil-1,5-benzodiazepin-

  2,4(3H)-dion iz 5-kloro-2-nitro-N-fenilanilina in etil 3-

  kloro-3-oksopropanoata.

  2. Klonazepam: 5-(2-klorofenil)-7-nitro-2,3-dihidro-1,4-

  benzodiazepin-2-on iz (2-aminofenil)(2-

  klorofenil)ketona in bromoacetilbromida.

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 12

  Sintezne naloge

  3. Alprazolam: 8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-

  benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

  iz 2-amino-5-klorobenzofenona.

  4. Temazepam: 7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-

  5-fenil-1,4-benzodiazepin-2-on iz 2-amino-5-

  klorobenzofenona.

 • 26/04/2013 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 13

  Naloga za toko