Click here to load reader

Dialogisk praktik fodrar dialogisk utvärdering och ledning. Sveriges Familjeterapiföreningen &

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet för Hälsa och Välfred), Helsingfors, Finland . Dialogisk praktik fodrar dialogisk utvärdering och ledning. Sveriges Familjeterapiföreningen & Stockholm Familjeterapiförening - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dialogisk praktik fodrar dialogisk utvärdering och ledning. Sveriges Familjeterapiföreningen &

Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet fr Hlsa och Vlfred), Helsingfors, Finland

Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet fr Hlsa och Vlfred), Helsingfors, Finland

Dialogisk praktik fodrar dialogisk utvrdering och ledning.Sveriges Familjeterapifreningen & Stockholm FamiljeterapifreningErsta konferens, Stockholm 19.11.201019.11.20101Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil1Varfr talar alla om dialoger nufrtiden:Det r ndvndigt att korsa grnsergentemot klienter och deras privata ntverkmellan generationermellan sektorer, enheter och professionertvrs ledningssystemets hierarkiska nivermellan allmnna, privata och private and 3rd sektor partner

Sektori BByrkrati r uppdelad i sektorer,vardagsliv r det inte

Ju mera vi har dragit grnser desto mera vi har grnser att verskrida19.11.20102Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil2Post-modern komplexitet:Multi-enhet situationerMnniskor mste "samla" delar av hjlp frn ett antal specialiserade hllFlera involverade hll definierar det holistiska vardagslivet frn sin synvinkel & tolkar med sina koder Vardagliga erfarenheten gr i spillrorEvan Imber-Black (1988): lt oss tala om "multi-enhet familjer/klienter" ("multi-agency families/clients) i stllet fr "multi-problem familjer/klienter" ("multi-problem families/clients." Multi-enhet situationer r mycket komplicerade: ju mera systemet specialiserar, desto mer blir helheten fragmenteradNiklas Luhmann (1996): modernitet = samhllet differentierar sig till system, sub-system, sub-sub-system, osv. Det r omjligt att kontrollera helheten

19.11.20103Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil3Strvan efter konroll lngtifrnBruno Latour (1988): Om man frsker kontrollera flera lokala kontexter lngtifrn/frn kontrollcentrer, behver man starka frklarningar (kausalsammanhang)Agerar man sjlv i lokala kontexter, har man mera nytta av svagare frklarningar (korrelationer, deskriptioner)Evidence based practice EBP baserad p Randomised Control Trials RCT r ett typexempel om strvan efter konroll lngtifrn19.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil4God praktik fr utspridning av god praktik (dissemination of good practices) ?Frsker man kopiera tekniker/synnerligen enkla metoder och har man en befl-organisation fr att framfra det, kan man utnyttja god praktik bibliotek osv.Frsker man utveckla multi-stakeholder praktik, behver man skapa och upprtthlla verksamheter och relationer p flera hll och niver (horisontalt och vertikalt)Sdana komplexa livssystem hittar man inte i EBP/RTC-bibliotekMen man kan och skulle utnyttja forskning i byggning, upprtthllning och vidareutveckling av sdana praktiksystem19.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil5Lnga och korta cyklar i praktik-forskning utbyte19.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil6PP Det behvs bde lnga cyklar (=studier om praktikernas anatomi, levnadslopp och effekter) och korta cyklar (=reflektion, inlrning, utveckling och reorientering under processen)Det moderna specialistystemet och postmoderna problem:Vardagslivet till centrumParadox: ven om varje proffs handlar rtt kan multi-stakeholder situationer haka upp sig.

tgrdens "riktighet" (enligt instruktionsbcker) r inte avgrande, utan tgrdens goda koppling till vardagens resurser.

Hur kan man f vardagslivet och dess resurser - ocks privata ntverkets resurser - mitt i bilden i "multi-stakeholder situationer"?19.11.20107Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil7r du i orons gra zon?Om du vet eller anar, att det ocks finns andra proffs i ngon kontakt med klienten/familjen du sysslar medanteciperar (frutser) att sakerna inte gr t rtt riktning/hllskulle vlkomna mera resurserknner att du inte egentligen vet vad som pgrerfar att andras handlingar pverkar dina mjligheterskulle vlkomna mera kontroll ver helhetenD r du i orons gra zon19.11.20108Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil8Subjektiva oros- zoner (Arnkil & Eriksson)Be-kymmers-fritt tillstndLiten oroGr zonenStor oroInte be-kym-rad allsLite bekymrad eller frvnad. God tilltro till de egna mjlig-heterna.-> Har vervgt behovet av att stta in mera resurserVxande/ptagliga bekymmer. Tilltron till de egna mjlig-heterna frsvagas/ de egna resurserna brjar ta slut. -> Knner att det finns behov av tillggsresurser och kad kontroll.Mycket stora bekymmer: barnet/den unga i fara. Omjligt att sjlv finna utvgar.-> En fr-ndring i situation mste fs till stnd genast19.11.20109Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil9Absolut viktigt att medta:"Zon-instrumenten" r avsedd fr "sensibilisering" av dom som arbetar med barn, ungdom och familjer.Budskapet r: Om du r bekymrad, gr ngonting t dina bekymmer! Lt inte oron torna upp sig!Zon-instrumenten r absolut inte avsedd fr kategorisering eller registrering av barn/ungdom eller familjer.Det r arbetaren sjlv och hans/hennes relationer som "finns" i zonerna - inte barn/unga/familjemedlemmar. 19.11.201010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil10Bekymren r subjektiva anteciperingar P.J. Galperin (1976): Det r livsviktigt fr mnniskan att ana vad som hnder hrnstVarje mnniska nyttjar sina kognitiva, emotionella och moraliska orienteringsmedel fr att antecipera vad som hnder mig hrnst.Oro "meddelar" att ngonting frvillande pgr i mina "ntverk av mjligheter".19.11.201011Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil11Tidigt ingrepp i oroKanske r knningens "meddelande" obefogad, kanske r det ngot viktigt som "oro-radarn" insg. I alla fall, det r viktigt att "lyssna" till sina bekymmer och gra ngonting t dem.Ta upp din oro. Andra parter har kanske redan mrkt din oro genom ditt kroppssprk.

19.11.201012Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil12Helomvndring: Experten ber om hjlp av lekmannenTa upp oron p ett sdan stt att dina mjligheter att fortstta oro-minskande samarbete kvarstr eller kar.Om man ber om hjlp, fr man ofta hjlp.Till ex: "Jag har frskt att vara till std p olika stt, men jag r fortfarande lite oroad. Vad kunde vi gra tillsammans att minska oron?" Att ta upp oron r en mjlighet att brja/fortstta dialogen.19.11.201013Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil13Den positiva trojanska hstenI Finland (och Oslo, Malm, Kristiansand...) brjar vi grna med att utbilda alla som arbetar med barn, ungdom och familjer till att ta upp Oren p en dialogisk sttStora antal av arbetare fr gemensam orientering till dialogism, erfarenhet av att arbeta dialogiskt - och skapar gemensam sprkVrt team p THL utbildar lokala utbildare, som utbildar personalen i kommunenNsta steg: Framtidsdialoger

19.11.201014Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik ArnkilFramtidsdialoger: att erinra framtiden med familjerFamilj & vnnerProffsanteknar (s att alla ser)Samtals-ledareintervjuar19.11.201015Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil15Att antecipera en god nra framtidNr ngon vill minska sin oro (i gra zonen)tar hon/han upp idn med familjenArbetaren kallar de involverade arbetare som familjen vill ha i mtetFamiljmedlemmar kallar personer frn det privata ntverketNeutrala samtalsledare kallas in genom den lokala ntverkskoordinatorn. (De har utbildats till att endast stlla frgor och anteckna.)

19.11.201016Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil16Samtalsledarnas frgorTill familjegruppen:1. Det har gtt ett r. Lget r ganska bra. Hur ser det ut fr dig? Vad glder dig i synnerhet. 2. Vad gjorde du fr att frmja denna goda utveckling och var fick du std? 3. Vad var du bekymrad fr d fr ett r sedan och vad fick dina bekymmer att minska?19.11.201017Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil17Frgor till arbetarna:1. Det har gtt ett r. Som du hrde mr familjen/barnet ganska bra. Vad gjorde du fr att stdja denna goda utveckling och var fick du std? 2. Vad var du bekymrad fr d fr ett r sedan och vad fick dina bekymmer att minska

19.11.201018Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil18Till slut: Alla "tervnder" frn framtiden och diskuterar samarbete & gr en plan

Nsta steg r det allra viktigaste och skall planeras konkret: vem gr vad med vem hrnstEtt uppfljningsmte planerasOmedelbar feedback samlas in

Forskningsmaterial samlas ocks in till uppfljningsmten19.11.201019Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil1919.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil20Etisk tidig intervention = Tidig ppen samverkan Det r allrig fr tidigt att vara ppenDet r allrig fr tidigt att inrikta sig till samverkanDet r allrig fr tidigt att pbrja dialog19.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil21Goda ntverksdialogiska praktik i kommunen fr attallt flera relationer r utan orolilla bekymren frsvinnermulti-enhet situationer blir klararestd och skydd skapas i krisDialoger om etiska principer med politiker, ledare, proffs, medborgare Dialoger i och mellan enhet och med klienter/medborgare om goda, etiska praktik som frhindrar och minskar oro Tidiga dialoger: att ta upp oro Framtidsdialoger ppna dialoger Familjerdslag Ntverksterapi2119.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil22

Skall Tidigt ppet Samarbete rotfsta sig som arbetskultur? Ngra viktiga lrdomar:Det r ndvndigt att skapa en tvrs-sektoriell styrningsgrupp som stende struktur i det kommunala ledningssystemet, med en permanent koordinator fr att fhindra tersplittring av ntverksutvecklingarDet r ndvndigt att g framt p fyra niver samtidigt: versta ledningen, mellanchefer, personal och klienter/medborgareDialoger i gemensamma utbildningar (horisontalt och vertikalt) skapar gemensamt sprkProcesser br stdas av tillrckigt snabb feedback som parterna sjlv deltar iProcesser brjar ofta frn mindre delar av ntverk och utmanar std och steg frn andra hll och niverEn kritisk massa r viktig: tillrkligt stor antal engagerade mnniskor som stds med utbildning, reflektioner och feedback

19.11.2010Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil23Tidigt ppet samarbete kunde vara inrotar nr: arbetsmodellensinformering till personal & merdborgare r lpande och omfattandebaselement r permanenta delar av personalutbildningfrverkligandet r i varje praktikerns befattnings-beskrivning och generering stdseffekter p delaktighet) fljas genom stndig feedbackeffekter p vlfred fljas stndigt och utnyttjas i kommunala styrningstyrning frverkligas i etablerade tvrssektoriella strukturerkoordination r permanent23