Diagnosticul Rentabilitatii Intreprinderii

  • View
    2.378

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Diagnosticul Rentabilitatii Intreprinderii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Prof. coordonator: Serban Claudia Elena

2007 CUPRINS1. Analiza structurii contului de profit i pierdere a ntreprinderii3 2.

Calculul i analiza soldurilor intermediare de gestiune ale ntreprinderii. .8 3. Analiza rezultatului brut din exploatare al ntreprinderii....11 4. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri al ntreprinderii..16 5. Analiza rezultatului exploatrii ntr-o ntreprindere..19 6. Analiza rezultatului exerciiului ntr-o ntreprindere...22 7. Analiza ratelor de rentabilitate...25 Analiza rentabilitii veniturilor totale ntreprinderii ...25 Analiza rentabilitii resurselor consumate la nivel de ntreprindere..27 Analiza rentabilitii comerciale .28 7.4. Analiza rentabilitii resurselor consumate aferente cifrei de afaceri a intreprinderii..30 7.5. Analiza rentabilitii economice a ntreprinderii.32 7.6. Analiza rentabilitii financiare a ntreprinderii ....35 Bibliografie.38

Obiectivele temei: identificarea principalilor indicatori de msurare a rentabilitii; dezvoltarea abilitii de a construi i aplica modele de analiz structural i factorial a profitului i ratelor de rentabilitate;

2

identificarea cauzelor care influeneaz rentabilitatea unei firme i a msurilor pentru reglarea activitii; caracterizarea legturii care exist ntre rentabilitate i risc.

1.

Analiza structurii contului de profit i pierdere a ntreprinderii

a) analiza structurii veniturilor i dinamicii acestora

Indicatori 2005 Sume1.Venituri totale 1.1. Venituri din exploatare 1.1.1. CA 1.2. Venituri financiare 1.3. Venituri extraordinare 14.075 13.980 13.949 95 0

Valoare %100 99,32% 99,78% 0,68% -

2006 Sume17.033 16.955 16.865 78 020.000

%100 99,54% 99,47% 0,46%16.955

-

Din analiza structurii veniturilor acestui agent economic in dinamica constatam urmatoarele: venitul din exploatare este preponderant in venitul total si are tendinta de a avea o pondere mai importanta de la un exercitiu la celalalt, ceea ce inseamna ca managerul este preocupat de asigurarea continuitatii activitatii. In structura veniturilor din exploatare predomina veniturile din vanzari ceea ce inseamna ca probabilitatea de realizare efectiva a veniturilor prin incasare este mai mare, in concluzie, creste gradul de atractivitate al acestei afaceri pentru potentialii investitori. Urmarind insa 3

15.000 13.980 10.000 5.000 95 78 0 Venituri Venituri 0 Venituri extraordin 0 0 0

2005 2006

exploatare financiare 2005 2006 13.980 16.955 95 78

dinamica vanzarilor si a structurii acestora constatam ca de la un exercitiu financiar la celalalt vanzarile au o pondere mai mica ceea ce conduce spre concluzia ca aparitia unor noi concurenti in sector a determinat pierderea pozitiei concurentiale a firmei. Aceasta situatie nu se putea datora decat actiunii conjugate a urmatoarelor elemente: - firma isi desfasoara activitatea intr-un sector deschis fara bariere la intrarea in sector - inexistenta efortului promotional, sau existenta acestuia darn u suficient de intens pentru a consolida pozitia concurentiala a firmei. b) analiza structurii rezultatului exerciiului

Indicatori 2005 Sume1. Rezultatul brut al exercitiului 1.1. Rezultatul exploatarii 1.1.1. Rezultatul aferent CA 1.2. Rezultatul financiar 1.3. Rezultatul extraordinar 187 277 276 - 90 0

Valoare 2006 %100 148,13% 99,64% 0%

Sume91 232 231 - 141 0

%100 254,95% 99,57% 0%

RCA = CA Ch CA Ch CA 2006 = CA / Vt. Expl * Ch. Expl = 0,9947 * 16.723 =16.634 Ch CA 2005 = CA / Vt. Expl * Ch. Expl = 0,9978 * 13.703 =13.673 RCA 2006 = CA Ch CA = 16.865 - 16.634 = 231 RCA 2005 = CA Ch CA = 13.949 - 13.673 =276

4

Se constata din analiza structurii rezultatelor evolutii asemanatoare veniturilor ceea ce inseamna confirmarea ipotezelor anterioare. Urmarind insa ponderea rezultatului exploatarii in rezultatul total al exercitiului observam valori mai mari decat a veniturilor corespunzatoare ceea ce inseamna ca activitatea de exploatare se desfasoara ce respectarea corelatiilor de echilibru specifice.

c) analiza ecilibrului financiar pe baza contului de profit i pierdere

Indicatori1. Venituri din exploatare 1.1. CA 2. Cheltuieli de exploatare 2.1. Cheltuieli aferente CA 2.1.1. Cheltuieli cu materiale 2.1.2. Cheltuieli de personal 2.1.3. Cheltuieli cu prestari de la terti 2.1.4. Cheltuieli cu amortizarile 2.1.5. Cheltuieli ci impozite, taxe si varsaminte asimilate 2.1.6. Alte cheltuieli de exploatare 3. Venituri financiare 4. Cheltuieli financiare 4.1. Cheltuieli cu dobanzi bancare 5. Venituri extraordinare 6. Cheltuieli extraordinare 7. Venituri totale 8. Cheltuieli totale

200513.980 13.949 13.703 13.673 11.565 1.285 427 292 69 65 95 185 165 0 0 14075 13887

200616.955 16.865 16.723 16.634 14.223 1.577 439 285 112 87 78 219 169 0 0 17033 16942

Indici121,28 120,90 122,04 121,66 122,98 122,72 102,81 97,60 162,32 133,85 82,11 118,38 102,42 0 0 121,02 122

Scopul acestei analize este de a identifica vulnerabilitatile specifice la nivelul fiecarei categorii de activitate. 5

Analiza echilibrului financiar pe baza informatiilor din CPP constituie punctul de plecare in investigatia unei activitati si reprezinta cam 60% din informatiile relevante intr-un raport de analiza. Elementele care apar in raportul de analiza ulterior acestor corelatii au menirea de a certifica concluziile acestei prime parti. Constatam ca la nivel de ansamblu al acestei activitati exista ineficienta economica. Fiecare leu consumat de intreprindere 121,02%) atrage o pierdere financiara importanta, drept pentru care continuam cu investigarea in profunzime a corelatiilor de echilibru.

Ich. totale > I vt. totale (122% >

Ich. expl > Ivt. expl (122,04% > 121,28%)Se constata ca desi CA este preponderenta in veniturile din exploatare si firma are inca profit din exploatare, volumul profitului este diminuat datorita ineficientei consumurilor. Pentru a stabili tipul de consumuri ineficiente continuam investigatia pe categorii de consumuri.

Ich. mat. > ICA (122,98% > 120,90%)Se constata ca fiecare leu alocat consumului de materiale si utilitati atrage o pierdere financiara. Pentru a elimina aceasta pierdere relativa, managementul trebuie sa cunoasca problemele legate de politica de aprovizionare, respective politica de alocare in consum a obiectelor muncii, astfel legat de politica de aprovizionare analistul va incerca sa raspunda urmatoarelor elemente: care este structura furnizorilor? Care erau alternarivele de aprovizionare la data incheierii contractelor? Corectitudinea procedurii de alegere a unui furnizor? Care este raportul pret calitate la furnizorii intreprinderii, respective la alti furnizori in ramura? Care sunt alternativele de aprovizionare in present? Care ar fi impactul schimbarii furnizorilor asupra activitatii firmei? Ce conditii de livrare au fost contractate, ce impact au avut acestea asupra rezultatelor, ce alte alternative exista? In ceea ce priveste politica de alocare in consum a obiectelor muncii se studiaza modul in care sunt gestionate, depozitate obiectele muncii, persoanele responsabile privind gestiunea obiectelor muncii, respectarea procedurilor de verificare a acestor gestiuni, respectarea procedurilor de alocare in consum a obiectelor muncii, stabilirea punctelor de scurgere sau pierdere a materialelor din gestiune.

Ich. pers > ICA (122,72% > 120,90%)6

Se observa o ineficienta a consumurilor, deci remunerarea personalului nu se efectueaza in accord cu munca depusa si astfel trebuie studiata politica de personal: cum se angajeaza personalul, care este corelatia intre nivelul de pregatire al personalului si nivelul de pregatire cerut de post, care este corelatia intre dinamica salariului mediu annual si dinamica productivitatii anuale.

Ich. prestatii < I CA (102,81% < 120,90%)Se respecta corelatia de echilibru si avem eficienta economica, in caz contrar ar fi trebuit studiata structura prestatiilor externe si in cazul cheltuielilor care predominau se studiau elemente asemanatoare celor de la politica de aprovizionare. Situatia este una de eficienta economica, cu pastrarea corelatiei de echilibru financiar. Trebuie analizata politica de investitii (tipul de amortizare utilizat si impactul acestuia asupra rezultatului) si cum au fost utilizate acestea in cadrul afacerii pentru eficientizarea in continuare a activitatii din acest punct de vedere.

Ich. amort < ICA (97,60% < 120,90%)

I alte ch > ICA (133,85% > 120,90%)Este o situatie nefavorabila intreprinderii. Se va vedea ce cuprind aceste Alte cheltuieli din activitatea de exploatare in vederea formularii unor concluzii plauzibile.

Ich impoz > ICA (162,32% > 120,90%)Nu este o situatie favorabila pentru intreprindere, dar cresterea impozitelor si taxelor nu poate fi controlata de manager. Se constata gradul de exploatare a materiei impozabile si ar trebui sa se depuna eforturi prentru aducerea lui la un nivel cat mai ridicat. Situatia reflecta ineficienta economica a politicii de finantare. Veniturile financiare s-au redus semnificativ in timp ce cheltuielile financiare au crescut.Trebuie analizata > Ivtpentru(102,42% < Ich dob situatia fin a afla atat sursa veniturilor si cauzele diminuarii lor cat si necesitatea unor imprumuturi pentru activitatea desfasurata de intreprindere. 82,11%)

2.

Calculul i analiza soldurilor intermediare de gestiune ale ntreprinderii200616245,5 8

VenituriVnzri de mrfuri

200513373,6 1

CheltuieliCost.de cump. mf.

200510952,8 6 7

200613505,6 5

SIGMarja comerciala

20052420,75

20062739,93

Indici113,19%

Producia vndut Prod. stocat