Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

 • Upload
  lee

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

  1/6

  Diagnosticarea urgenţelorspirituale

 • 8/18/2019 Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

  2/6

   

  Recunoaştereaexistenţei urgenţelor

  spirituale,  nu înseamnă orespingerenediscriminată a teoriilorşi practicilor psihiatrieide orientare clasică.

    Astfel, nu toatestările diagnosticate înmod curent capsihotice sunt crize de

  transformarepsihospirituală sau auun potenţial devindecare.

 • 8/18/2019 Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

  3/6

   

   În principiu esteimposibil de făcut odiagnosticare diferențiatăconform standardelorfolosite în medicinasomatică.

    Stările psihotice carenu au o natură clarorganică, ”psihozelefuncţionale" nu suntmedical definite.

   În realitate, este greude spus dacă trebuie saunu să fie numite boli.

 • 8/18/2019 Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

  4/6

   

  Diagnosticarea acestorstări e bazată în întregime peobservarea unor experienţe şicomportamente neobişnuite, pentru care psihiatriacontemporană nu are o explicaţieadecvată.

    Nu există motive pentru a numiaceste stări „boli mintale" şi nicide a presupune că experienţeleimplicate sunt produse ale unuiproces patologic din creier ceurmează să fie descoperit de

  cercetări ulterioare.

 • 8/18/2019 Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

  5/6

    Deoarece psihozele funcţionale nu sunt

  definite medical ci psihologic, este imposibilde furnizat un diagnostic diferenţial riguros între urgenţele spirituale şi psihoze.

    O variantă viabilă este definirea criteriilorce ar face posibilă stabilirea persoanei caretrăind spontan o intensă stare holotropică deconştiinţă e probabil un bun candidat pentruo strategie terapeutică ce validează şi

  susţine procesul.

 • 8/18/2019 Diagnosticarea Urgentelor Spirituale

  6/6

  Condițiile pentru evaluareaurgențelor spirituale

  un examen medical corect, care să elimine stările de naturăorganică ce necesită un tratament biologic.

   fenomenologia stărilor modificate de conştiinţă ce au apărut.

   atitudinea persoanei faţă de proces şi stilul ei experiențial.

  este foarte important să se acorde atenţie felului în care subiecţiine vorbesc despre experienţele lor.

   un foarte bun indicator prognostic este următorul : dacă opersoană descrie experienţele într-un mod coerent şi clar.