17

Determinarea coeficientului de inhibitie la meristemele radiculare de Triticum vulgare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aceasta lucrare urmareste evaluarea principiilor active izolate din speciile genului Solidago si din Anagallis arvensis pentru a demonstra un eventual efect citotoxic. Ca si material de analizat, am folosit saponina extrasa din Solidago canadensis si din Anagallis arvensis, extract hidroalcoolic din Solidago virgaurea si saponina etalon Merck.

Citation preview

Scopul lucrariiScopul lucrarii

evaluarea unor principii active izolate din evaluarea unor principii active izolate din speciile genului Solidago si din Anagallis speciile genului Solidago si din Anagallis arvensis pentru a demonstra un eventual arvensis pentru a demonstra un eventual efect citotoxicefect citotoxic

Genul SolidagoGenul Solidago

Solidago Solidago canadensiscanadensis

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solidago_gigantea.jpg

Solidago Solidago giganteagigantea

http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/goldenrodhttp://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/goldenrod

SolidagoSolidagovirgaureavirgaurea

http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/canada-goldenrodhttp://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/canada-goldenrod

Genul SolidagoGenul SolidagoCompozitie Compozitie

Solidago Solidago virgaureavirgaurea

Solidago Solidago canadensiscanadensis

Solidago Solidago giganteagigantea

SaponineSaponine SaponineSaponine SaponineSaponine

TaninuriTaninuri TaninuriTaninuri TaninuriTaninuri

Compusi Compusi polifenolicipolifenolici

Compusi Compusi polifenolicipolifenolici

Compusi Compusi polifenolicipolifenolici

Ulei volatilUlei volatil Acid solidagonicAcid solidagonic Substante amareSubstante amare

AntocianiAntociani CvercetinaCvercetina

FlavonoideFlavonoide Ulei volatilUlei volatil

CumarineCumarine CauciucCauciuc

RutinaRutina

Genul SolidagoGenul Solidago

ActiuneActiune diuretic si antiinflamatordiuretic si antiinflamator astringent, antidiareic, antihemoragicastringent, antidiareic, antihemoragic antiseptic, cicatrizant, antiulcerosantiseptic, cicatrizant, antiulceros expectorant, antipiretic, diaforeticexpectorant, antipiretic, diaforetic eficient in afectiuni reumatismale si dezechilibre eficient in afectiuni reumatismale si dezechilibre

afectiveafective antioxidantantioxidant antifungicantifungic

Anagallis arvensisAnagallis arvensis

https://www.google.ro/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=667&q=scanteiuta&oq=scanteiuta

Anagallis arvensisAnagallis arvensisvar. phoeniciavar. phoenicia

https://www.google.ro/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=anagallis+ar

vensis&oq=anagallis+arvensis Anagallis Anagallis arvensisarvensis

var. caeruleavar. caerulea

Anagallis arvensisAnagallis arvensis

CompozitieCompozitie saponinesaponine mucilagiimucilagii rezinerezine flavonoideflavonoide taninuritaninuri enzimeenzime https://www.google.ro/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih

=667&q=anagallis+arvensis&oq=anagallis+arvensis

Anagallis arvensisAnagallis arvensis

ActiuneActiune cicatrizant, regenerantcicatrizant, regenerant antiseptic, antimicrobianantiseptic, antimicrobian laxativ, diuretic, depurativlaxativ, diuretic, depurativ antitusiv, antiviral, expectorantantitusiv, antiviral, expectorant colagog, diaforetic colagog, diaforetic

Material de analizatMaterial de analizat

Saponina MerckSaponina Merck Saponina Anagallis arvensisSaponina Anagallis arvensis Saponina Solidago canadensisSaponina Solidago canadensis Extract hidroalcoolic de Solidago virgaureaExtract hidroalcoolic de Solidago virgaurea Meristeme radiculare de Triticum v.Meristeme radiculare de Triticum v.

Tehnica de lucru

Seminţele de grâu se pun la germinat în cutii Petri, pe hârtie de filtru imbibată cu apă, la întuneric şi la

temperatură de aproximativ 25°C. După 24 de ore, se îndepărtează apa şi se adaugă 10 ml soluţie de analizat. După 24 şi 48 de ore se citeşte lungimea radiculei pe o

lamă milimetrică.            Coeficientul de inhibiţie se calculează după formula

următoare:I = LM  - LT  / LT x 100, unde:

LM - lungimea medie  a radiculelor lotului martor LT  - lungimea medie a radiculelor lotului tratat

Stadiu initial

Rezultate si discutiiDupa 24 ore

Rezultate si discutiiDupa 48 ore

LLMM 24 h 24 h LLMM 48 h 48 h I 24 hI 24 h I 48 hI 48 h

Lot Lot martormartor

6,9 mm6,9 mm 15,215,2 -- --

Lot + Lot + saponina saponina

MerckMerck6,3 mm6,3 mm 15 mm15 mm 9,52 %9,52 % 1,33 %1,33 %

Lot + Lot + saponina saponina

SCSC6,3 mm6,3 mm 14,8 mm14,8 mm 9,52 %9,52 % 2,7 %2,7 %

Lot + Lot + saponina saponina

AAAA6,4 mm6,4 mm 9,5 mm9,5 mm 7,81 %7,81 % 60 %60 %

Lot + Lot + extract extract

SVSV4,4 mm4,4 mm 5,8 mm5,8 mm 56,81 %56,81 % 162,06 %162,06 %

Concluzii finaleConcluzii finale

In urma determinarilor efectuate, am In urma determinarilor efectuate, am constatat urmatoarele:constatat urmatoarele: saponina etalon Merck si saponina izolata din saponina etalon Merck si saponina izolata din Solidago canadensis prezinta coeficientul de Solidago canadensis prezinta coeficientul de inhibitie cel mai scazutinhibitie cel mai scazut saponina izolata din Anagallis arvensis are un saponina izolata din Anagallis arvensis are un coeficient de inhibitie de 7,81 %, respectiv 60 %coeficient de inhibitie de 7,81 %, respectiv 60 % extractul hidroalcoolic din Solidago virgaurea extractul hidroalcoolic din Solidago virgaurea are un coeficinet de inhibitie de 56,81%, respectiv are un coeficinet de inhibitie de 56,81%, respectiv 162,06 %162,06 %

Concluzii finaleConcluzii finale

constatam ca saponina izolata din Anagallis constatam ca saponina izolata din Anagallis arvensis prezinta efect citotoxic, deci ar putea fi arvensis prezinta efect citotoxic, deci ar putea fi folosita ca potential citostaticfolosita ca potential citostatic

in ceea ce priveste extractul din Solidago in ceea ce priveste extractul din Solidago virgaurea, proprietatile citotoxice sunt mult mai virgaurea, proprietatile citotoxice sunt mult mai accentuate, ceea ce inseamna ca nu doar accentuate, ceea ce inseamna ca nu doar saponinele sunt responsabile de efectul citotoxic, saponinele sunt responsabile de efectul citotoxic, ci si celelalte principii active ci si celelalte principii active

BibliografieBibliografie

Dobjanschi Luciana, TDobjanschi Luciana, Tămamaș M., “ M., “Cercetari asupra unor Cercetari asupra unor solutii extractive si saponine din speciile indigene de solutii extractive si saponine din speciile indigene de Solidago”Solidago”, Revista medicala oradeana, pag.145, 2004, Revista medicala oradeana, pag.145, 2004

http://www.terapii-alternative.com/remedii-naturiste/http://www.terapii-alternative.com/remedii-naturiste/Scanteiuta-Anagalis-arvensis-_798.htmlScanteiuta-Anagalis-arvensis-_798.html

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/remedii-naturale/http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/remedii-naturale/splinuta-planta-ce-tine-infectiile-departe-de-organismul-tausplinuta-planta-ce-tine-infectiile-departe-de-organismul-tau

http://revista-tratamentehttp://revista-tratamente--naturiste.ro/totar.php?totart&nanaturiste.ro/totar.php?totart&na

=Splinuta%20-%20diuretic%20si%20antiseptic%20urinar=Splinuta%20-%20diuretic%20si%20antiseptic%20urinar