of 32 /32
Sistem acoperiş terasă Detalii de construcţie - membrane material plastic Sisteme de acoperiş şarpantă Sisteme de acoperiş terasă Sisteme de acoperiş verde 0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 1 24.05.11 07:57

Detalii acoperis terasa Bauder

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Detalii acoperis terasa

Text of Detalii acoperis terasa Bauder

Page 1: Detalii acoperis terasa Bauder

Sistem acoperiş terasăDetalii de construcţie - membrane material plastic

Sisteme de acoperiş şarpantă Sisteme de acoperiş terasă Sisteme de acoperiş verde

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 1 24.05.11 07:57

Page 2: Detalii acoperis terasa Bauder

Sistem acoperiş terasăDetalii de construcţie - membrane material plastic

2

Cuprins

Introducere ...............................................3

Simboluri ...................................................3

Elemente de bază ................................... 4

Închiderea la marginea acoperişului ....... 5

Închiderea la atic ..................................... 7

Joncţiunea cu un perete ....................... 11

Joncţiunea cu rosturi de dilataţie .......... 14

Rosturi de dilataţie ................................ 15

Închiderea la streaşină .......................... 16

Joncţiunea la uşă .................................. 17

Evacuarea apei de pe acoperiş ............. 19

Evacuarea apei ...................................... 21

Joncţiuni la cupolă/luminator ................ 23

Joncţiunea la luminator ......................... 24

Străpungeri ............................................ 25

Treceri .................................................... 29

Joncţiuni cu membrană de protecţie .... 30

Perete antifoc ........................................ 31

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 2 24.05.11 07:57

Page 3: Detalii acoperis terasa Bauder

3

Detalii de construcţieIntroducere / Simboluri

Oţel / Metal

Lemn

Beton

Barieră vapori bitum

Barieră vapori PE

Strat de separaţie şi protecţie

Termoizolaţie BauderPIR

Termoizolaţie EPS

Membrană material plastic

Membrană bituminoasă

Material plastic lichid

Tablă de legătură

Îmbinare cusătură sudură

Îmbinare lipită

Strat de pietriş

Placă beton

Şină de fixare

Realizarea funcţională a detaliilor depinde de tipul structurii portante, de utilizarea acoperişului, de forma acestuia şi de încărcarea specifică cu diverse sarcini a suprafeţei acoperişului. Din acest motiv, încă din faza de proiectare a construcţiei acoperişului terasă trebuie acordată atenţie joncţiunilor şi închiderilor, diverselor straturi la marginile acoperişului, precum şi a elemen-telor de construcţie verticale şi a străpungerilor acoperişului.

Această broşură oferă arhitecţiilor, inginerilor construc-

tori şi executanţiilor variante de soluţii pentru configura-

rea detaliilor acoperişurilor terasă.

În cazul în care, pentru prelucrarea propunerilor de

construcţie sunt necesare calcule fizice sau tehnice

de construcţie, acestea sunt puse în mare parte la

dispoziţie de către gama de aplicaţii tehnice Bauder.

Detaliile de construcţie aici prezentate au fost

special concepute pentru sistemul hidroizolator

BauderTHERMOPLAN (FPO).

În principiu aceste varinate pot fi folosite şi pentru

sistemele BauderTHERMOFIN (FPO) şi

BauderTHERMOFOL (PVC-P).

Folosirea straturilor de protecţie şi separaţie are scop

completarea instrucţiunilor de montaj pentru

BauderTHERMOFOL.

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 3 24.05.11 07:57

Page 4: Detalii acoperis terasa Bauder

4

Detalii de construcţie - membrane material plasticElemente de bază

La acoperişuri cu hidroizolaţii apar forţe orizontale în

suprafaţa hidroizolaţiei. Acestea sunt independen-

te de substructură, termoizolaţie, încărcare şi tipul

hidroizolaţiei. Pentru preluarea forţelor orizontale ar tre-

bui ca hidroizolaţia acoeprişului să fie fixată la margini,

joncţiuni, părţi mobile, rosturi de dilataţie, iluminatoare,

cupole, ş.a.

În principiu sunt posibile următoarele 3 variante pentru

preluarea forţelor orizontale:

Varianta 1

- colţar din tablă de legătură în partea ascendentă sau

fixat mecanic în stratul suport

- sudarea membranei în plan

- fâşii fixate termic perimetral, sudate etanş în plan

Varianta 2

- şină de fixare fixată mecanic în stratul suport sau

perpendicular perimetral

- sudaţi şnur rotund în spatele şinei

- fâşii fixate termic perimetral, sudate etanş în plan

Varianta 3

- talere fixate mecanic în stratul suport la distanţa

maximă de 33 cm

- fâşii fixate termic perimetral, sudate omogen în plan

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 4 24.05.11 07:57

Page 5: Detalii acoperis terasa Bauder

5

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la marginea acoperişului

Închidere la atic din beton, montat flo-tant, termoizolat

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder Glasvlies 120

■ Termoizolaţie polistiren expandat

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant, fixare perimetrală cu şină

de fixare şi şnur rotund în atic

- barieră de vapori lipită

- atic termoizolat, acoperit flotant,

etanşare la vânt cu tablă de legătură pe

muchia frontală

Închidere la atic din beton, lipit

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN T 15 V

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM

DS 2

■ Beton

- construcţie lipită, fixare perimetrală

cu şină de fixare şi şnur rotund în

atic

- barieră de vapori lipită

- material termoizolat lipit cu adeziv

industrial pentru acoperiş

- membrană de acoperiş caşerată cu

voal lipită cu adeziv Vlieskleber 1014

- atic termoizolat, acoperit flotant,

etanşare la vânt cu tablă de legătură

pe muchia frontală

3.1

3.1a

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 5 24.05.11 07:57

Page 6: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la marginea acoperişului

6

Închidere la atic din beton cu fixare intermediară

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / MIFA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant

- fixare perimetrală prin înşurubare cu

tablă de legătură în atic

- barieră de vapori lipită

- atic > 50 cm

- fixare intermediară cu fâşii din tablă de

legătură şi hidroizolaţie bipartită

- profil de prindere şi membrană

suplimentară ca închidere la atic

3.2

Închidere la atic din beton cu fixare intermediară, VB

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / MIFA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■Beton

- aplicare flotant

- fixare perimetrală prin înşurubare cu

tablă de legătură în atic

- barieră de vapori lipită

- atic > 50 cm

- fixare intermediară cu fâşii din tablă de

legătură şi hidroizolaţie bipartită

- închidere superioară cu profil-prag din

tablă de legătură

3.2a

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 6 24.05.11 07:57

Page 7: Detalii acoperis terasa Bauder

7

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la atic

Închiderea la atic încastrată pe panoul sandwich

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / M

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare

ca execuţie încastrată, hidroizolaţie

la margine cu bandă de acoperire

- membrană acoperiş pozată pe atic

cu colţar din oţel la muchia frontală

- acoperire atic cu metal

3.4

Închiderea la atic pe tablă trapezoidală şi panou sandwich

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / M

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu element de

fixare în stratul suport

- membrană de închidere montată

flotant

- închidere superioară cu profil-prag

din tablă de legătură

3.3

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 7 24.05.11 07:57

Page 8: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la atic

8

Închidere la atic cu profil de margine

Produse/ Succesiunea straturilor:■BauderTHERMOPLAN

■Strat de protecţie Bauder Glasvlies 120

■Termoizolaţie EPS

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■Beton

- aplicare flotant

- fixare la capăt cu elemente fixare pe

grindă de lemn

- profil de margine montat conform

normelor producătorului

- membrană de închidere montată

flotant, fixată în profil şi sudată omogen

cu membrana din plan

3.6

Închiderea la atic prin element sandwich cu contrapantă

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / T

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu tablă de

legătură fixată mecanic

- consolidare cu elemente fixare pe

linia de evacuare a apei

- membrană de închidere montată

flotant

- închidere superioară cu tablă de

legătură

- acoperire atic cu metal

3.5

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 8 24.05.11 07:57

Page 9: Detalii acoperis terasa Bauder

9

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la atic

Închiderea la atic prin grindă de lemn şi tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■BauderTHERMOPLAN

■Strat de protecţie Bauder W 300

■Astereală / Plăci din lemn

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu element de

fixare în stratul suport

- membrană de închidere montată

flotant

- închidere atic cu profil-prag din tablă

de legătură

3.7

Închiderea la atic prin grindă de lemn şi tablă de acoperiş

Produse/ Succesiunea straturilor:■BauderTHERMOPLAN T 15 V

■Astereală / Plăci din lemn

- aplicare flotant, fixat mecanic

- fixare perimetrală cu şină de fixare şi

şnur rotund în stratul suport

- membrană de închidere montată

flotant

- membrană acoperiş pozată pe atic

cu colţar din oţel la muchia frontală

- acoperire atic cu metal

3.8

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 9 24.05.11 07:57

Page 10: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la atic

10

Închiderea la atic cu profil-prag din tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder W 300

■ Astereală / Plăci din lemn

- aplicare flotant

- tablă de legătură montat ca

profil-prag

- profil din tablă de legătură fixat prin

înşurubare la fiecare 25 cm

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

direct pe tabla de legătură

3.9.a

Închiderea la atic cu profil-prag din tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■BauderTHERMOPLAN

■Strat de protecţie Bauder W 300

■Astereală / Plăci din lemn

- aplicare flotant

- tablă de legătură montat ca

profil-prag

- închidere cu tablă de legătură cu fâşii

suplimentare de membrană

- fixare pe margine cu elemente de

fixare

3.9

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 10 24.05.11 07:57

Page 11: Detalii acoperis terasa Bauder

11

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiunea cu un perete

Joncţiunea directă cu un perete, netermoizolat

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare şi

şnur rotund în stratul suport

- joncţiune perete netermoizolat

- membrană de închidere montată

flotant

- închidere superioară cu profil WA şi

profil de acoperire suplimentar

4.1

Joncţiunea cu un perete termoizolat, construcţie lipită

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN T 15 V

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie lipită

- fixare perimetrală cu şină de fixare şi

şnur rotund în stratul suport

- membrană de închidere montată

flotant, închisă superior direct pe

perete

- închidere superioară cu profil metalic Z

4.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 11 24.05.11 07:57

Page 12: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiunea cu un perete

12

Joncţiunea cu un perete termoizolat, construcţie flotantă

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare şi

şnur rotund acoperit în atic

- membrană de închidere montată flotant,

închisă superior direct pe perete

- închidere superioară cu profil metalic Z

4.2.a

Joncţiunea cu un perete prin tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder W 300

■ Beton

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu profil din tablă

de legătură în stratul suport

- a se suda omogen hidroizolaţia din

plan de tabla de legătură

- fixarea superioară a tablei de

legătură cu şuruburi autoetanşe

- profil de acoperire din metal

4.3

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 12 24.05.11 07:57

Page 13: Detalii acoperis terasa Bauder

13

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiunea cu un perete

Joncţiunea cu un perete, neter-moizolat

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie polistiren expandat/

fibre minerale / BauderPIR

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare şi

şnur rotund în stratul suport

- joncţiunea cu perete netermoizolat

- membrană de închidere montată lipit

- închidere superioară cu colţar de

finisare

4.4

Joncţiunea cu un perete termoizolat prin tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder Glasvlies 120

■ Termoizolaţie polistiren expandat

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant

- fixarea perimetrală în perete cu colţar din

tablă de legătură

- membrană de închidere la perete montat

flotant

- închidere superioară cu profil Z din tablă

de legătură

4.5

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 13 24.05.11 07:57

Page 14: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiunea cu rosturi de dilataţie

14

Joncţiune perete mobil

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare

şi şnur rotund în stratul suport

- colţar din tablă de oţel pentru

decuplarea mişcării

- membrană de închidere la perete

montată lipit pe colţarul din tablă

- închidere superioară cu tablă în

consolă

5.1

Trecerea la un atic mobil

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / Fibre

minerale

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare,

execuţie tensionată

- membrana din plan montată flotant

până la muchia frontală a aticului

- închidere superioară cu colţar din tablă

de legătură

- profil de acoperire din metal

5.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 14 24.05.11 07:57

Page 15: Detalii acoperis terasa Bauder

15

Detalii de construcţie - membrane material plasticRost de dilataţie

Rost de dilataţie tip II în plan

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN T TL

■ BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

■ Termoizolaţie BauderPIR FA / Fibre

minerale

■ Barieră de vapori BauderPE

■ Beton / Tablă trapezoidală

- lipirea barierelor de vapori cu

material de dilataţie

- hidroizolaţia montată flotant, fixare

la margine pe ambele feţe cu şină de

fixare şi şnur rotund

- trecerea la hidroizolaţia din plan cu

material fără inserţie

5.3

Rost de dilataţie tip I în plan

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder Glasvlies 120

■ Termoizolaţie polistiren expandat

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Membrană pentru rosturi

■ Beton

- tablă de egalizare montată pe

construcţia portantă

- lipirea barierelor de vapori cu membrană

pentru rosturi

- construcţia stratului de protecţie ca şi

fâşii de separaţie

5.4

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 15 24.05.11 07:57

Page 16: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticÎnchiderea la streaşină

16

Închiderea la streaşină standard

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder Glasvlies 120

■ Termoizolaţie polistiren expandat

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- montat flotant, fixare la margine cu tablă

de legătură-suport streaşină

- fixare prin înşurubare a tablei de legătură

la fiecare 25 cm

- închidere directă pe hidroizolaţia din

plan sudată omogen

6.1

Închiderea la streaşină cu profil reţinere pietriş

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder W 300

■ Astereală / Plăci din lemn

- montat flotant, fixare la margine cu

tablă de legătură-suport streaşină

- fixare prin înşurubare a tablei de

legătură la fiecare 25 cm

- închidere directă pe hidroizolaţia din

plan sudată omogen

- montaj profil delimitare pietriş cu fâşii

membrană transversale, sudate

omogen pe membrana din plan

6.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 16 24.05.11 07:57

Page 17: Detalii acoperis terasa Bauder

17

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiunea la uşă

Joncţiune lipită la uşă

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolatie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- montat flotant, fixare perimetrală cu

şină de fixare şi şnur rotund

- membrană de închidere montată lipit

- închidere superioară cu profil vizibil

etanşat

7.1

Joncţiunea la uşă cu tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- montat flotant, fixare perimetrală cu

profil din tablă de legătură

- tablă de legătură până la pervazul

ferestrei

- suprafaţa din plan sudată omogen pe

tabla de legătură

- fixare mecanică superioară cu şuruburi

autoetanşe

7.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 17 24.05.11 07:57

Page 18: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiunea la uşă

18

Joncţiunea la uşă cu înălţimi reduse

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolatie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- montat flotant, fixare perimetrală cu

profil din tablă de legătură

- tablă de legătură până la pervazul

ferestrei

- suprafaţa din plan sudată omogen pe

tabla de legătură

- fixare mecanică superioară cu şuruburi

autoetanşe

- joncţiune cu înălţime redusă 5 cm,

măsuri de siguranţă suplimentare cu

rolă de scurgere directă

7.3

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 18 24.05.11 07:57

Page 19: Detalii acoperis terasa Bauder

19

Detalii de construcţie - membrane material plasticEvacuarea apei de pe acoperiş

Gură de scurgere pentru renovare

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Scurgere pentru renovare T

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţia BauderPIR FA

■ Construcţie acoperiş vechi cu

termoizolaţie şi gură de scurgere

■ Beton

- construcţie aplicată flotant

- termoizolaţie suplimentară

- scurgere pentru renovare T cu inel de

siguranţă montat şi fixat

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

direct pe tableta scurgerii

8.1

Gură de scurgere standard

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Gură de scurgere şi element etajare

cu manşetă

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţia BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTEC DBR

■ Tablă trapezoidală

- construcţie aplicată flotant

- fixarea gurii de scurgere pe

construcţia portantă şi închiderea

barierei de vapori

- element de etajare potrivit după

înălţimea termoizolaţiei şi fixat

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

cu manşeta de închidere

8.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 19 24.05.11 07:57

Page 20: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticEvacuarea apei de pe acoperiş

20

Gură de scurgere cu flanşă de strân-gere

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Gură de scurgere cu flanşă de

strângere

■ BauderTHERMOPLAN T TL

■ BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

■ Strat de protecţie Bauder W 300

■ Astereală / Plăci din lemn

- construcţie aplicată flotant

- gura de scurgere fixată pe

construcţia portantă

- construcţia unei manşete din material

fără inserţie BauderTHERMOPLAN TL

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

cu manşeta de închidere

8.3

Gură de scurgere laterală

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Bauder Dachspeier-T

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori K35

■ Beton

- construcţie aplicată flotant cu fixare la

margine

- construiţi gură de scurgere laterală

şi fixaţi

- închideţi bariera de vapori

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

direct pe tableta gurii de scurgere

8.4

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 20 24.05.11 07:57

Page 21: Detalii acoperis terasa Bauder

21

Detalii de construcţie - membrane material plasticEvacuarea apei

Gură de scurgere atic

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Gură de scurgere cu flanşă de

strângere

■ BauderTHERMOPLAN T TL

■ BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

■ Termoizolaţia BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie montată flotant cu fixare

perimetrală

- montajul flanşei de închidere pentru

bariera de vapori

- construiţi gura de scurgere la atic şi

fixaţi

- construcţia unei manşete din material

fără inserţie BauderTHERMOPLAN TL

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

cu manşeta de închidere

Deversor de urgenţă

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Bauder Dachspeier-T

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori K35

■ Beton

- construcţie montată flotant cu fixare

perimetrală

- pregătiţi deversorul de urgenţă

conform înălţimii necesare, executaţi

şi fixaţi

- închideţi bariera de vapori

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

cu tableta deversorului de urgenţă

8.5

8.6

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 21 24.05.11 07:57

Page 22: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticEvacuarea apei

22

Rigolă orizontală interioară cu tablă de legătură

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Bauder Verbundblech-T

■ Voal de protecţie W 300

■ Element termoizolant

■ Substructură

- aplicare flotant

- fixare perimetrală în rigolă cu profil

din tablă de legătură

- fixare intermediară cu fâşii din tablă

de legătură

- închidere superioară cu profil-prag

din tablă de legătură

8.7

Rigolă orizontală interioară

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Bauder şină de fixare 6/10

■ Strat de protecţie W 300

■ Element termoizolant

■ Substructură

- aplicare flotant

- fixare perimetrală în rigolă pe ambele

feţe cu şină de fixare şi şnur rotund

- fixarea intermediară lipită

- închidere superioară cu colţar din

tablă de legătură şi capac atic

8.8

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 22 24.05.11 07:58

Page 23: Detalii acoperis terasa Bauder

23

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiuni la cupolă/ - luminatoare

Cupolă lipită, construcţie nouă

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie montată flotant

- fixare la margine a membranei cu

elemente de fixare

- membrană de închidere cupolă

montată lipit, sudată omogen cu

hidroizolaţia din plan

- închidere superioară cu profil WA,

material de etanşare

9.1

Cupolă conform DIN 18234

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Cupolă cu pervaz inflamabil / cadru

de fixare

■ Termoizolaţie fibre minerale

■ Barieră de vapori BauderTEC DBR

■ Material de umplere din material A1

■ Profil tablă oţel

- construcţie montată flotant

- material de umplere conform

DIN 18234 pentru aşezare cupolă

- termoizolaţie clasa A/ A1 (fibre minerale)

- fixare la margine a membranei cu

elemente de fixare înaintea cupolei

- membrană de închidere cupolă montată

lipit, sudată omogen cu hidroizolaţia din

plan

- închidere superioară cu profil WA,

material de etanşare

9.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 23 24.05.11 07:58

Page 24: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiuni la luminator

24

Luminator

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori 40

■ Tablă trapezoidală

- construcţie montată flotant

- fixare la margine a membranei cu

elemente de fixare

- membrană de închidere luminator

montată flotant, sudată omogen cu

hidroizolaţia din plan

- închidere superioară cu colţar din

tablă de legătură sudat omogen

Luminator conform DIN 18234

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN■ Luminator cu pervaz inflamabil / cadru de fixare■ Termoizolaţie BauderPIR FA■ Bauder voal fibră de sticlă 120 lăţime 50 cm■ Barieră de vapori BauderTEC DBR■ Material de umplere din termoizolaţie A1■ Profil trapezoidal din oţel

- construcţie montată flotant- material de umplere conform DIN 18234 pentru aşezare luminator- termoizolaţie BauderPIR FA montată până la luminator- strat protecţie foc voal fibre de sticlă GV 120 lăţime 50 cm pentru aşezarea flotantă a luminatorului- fixare la margine a membranei cu elemente de fixare înaintea luminatorului- membrană de închidere luminator montat lipit, sudată omogen cu hidroizolaţia din plan- închidere superioară cu colţar din tablă de legătură

9.3

9.4

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 24 24.05.11 07:58

Page 25: Detalii acoperis terasa Bauder

25

Detalii de construcţie - membrane material plasticStrăpungeri

10.1Protecţie anti-cădere 76 mm

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Bauder Sekuranteneinfassung-T

element prefabricat

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori K35

■ Beton

- construcţie montată flotant

- etanşarea elementul Sekurant

76 mm cu elementul prefabricat

Sekuranteneinfassung-T sudat

omogen pe hidroizolaţia din plan

- închidere superioară cu colier

metalic, material de etanşare

Protecţie anti-cădere 18 mm

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Bauder Multiflansch-T

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Bauder barieră de vapori K35

■ Beton

- construcţie montată flotant

- montare Multiflansch-T pe protecţia

la cădere, sudată omogen de

hidroizolaţia din plan

- închidere superioară cu colier

metalic, material de etanşare

- alternativ la închiderea superioară cu

furtun presat

10.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 25 24.05.11 07:58

Page 26: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticStrăpungeri

26

Realizare străpungere paratrăsnet

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Bauder Multiflansch-T

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori Bauder K35

■ Beton

- construcţie montată flotant

- montaj Multiflansch-T pe paratrăsnet,

sudat omogen cu hidroizolaţia

- închidere superioară cu colier

metalic, material de etanşare

- alternativ la închiderea superioară cu

furtun presat

10.3

Realizare străpungere ţeavă

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN T TL

■ BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie montată flotant

- etanşarea părţii constructive cu materi

al fără inserţie:

- realizarea manşeta picior

- realizarea manşonului

- sudarea manşonului cu manşeta

- închidere superioară cu colier metalic,

material de etanşare

- alternativ la închiderea superioară cu

furtun presat

10.4

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 26 24.05.11 07:58

Page 27: Detalii acoperis terasa Bauder

27

Detalii de construcţie - membrane material plasticStrăpungeri

Joncţiune tub aerisire

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Tub de aerisire sistem T

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie montată flotant

- montaj flanşă glisantă pe construcţia

portantă

- închiderea barierei de vapori pe flanşa

glisantă

- montaj tub aerisire

- montaj capac tub aerisire şi fixare

- hidroizolaţia din plan sudată omogen

direct pe tableta tubului de aerisire

10.5

Joncţiune aerisitor

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- montat flotant, fixare perimetrală cu şină

de fixare şi şnur rotund

- membrană de închidere montată lipit

- închidere superioară fixată mecanic sub

partea superioară a aerisitorului

10.6

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 27 24.05.11 07:58

Page 28: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticStrăpungeri

28

Joncţiunea la ieşire acoperiş

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Strat de protecţie Bauder

Schutzmatte

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- aplicare flotant, fixare perimetrală cu

elemente de fixare

- membrană de închidere montată flotant

- închidere superioară fixată mecanic sub

consola uşii

- plăci din beton aşezate flotant pe covor

protecţie

10.7

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 28 24.05.11 07:58

Page 29: Detalii acoperis terasa Bauder

29

Detalii de construcţie - membrane material plasticTreceri

Transfer pe înălţime

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie montată flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare ca

şi execuţie tensionată

- marginea cu bandă de acoperire

- fixare superioară a hidroizolaţiei cu

elemente de fixare

- închidere în zona superioară a

hidroizolaţiei din plan, sudată omogen

11.1

Trecere bitum-material plastic

Produse/ Succesiunea straturilor:■ Sistem de material plastic lichid

adecvat primer FPO

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

■ Beton

- construcţie montată flotant

- fixare la margine cu elemente de fixare

pe ambele laturi

- pretratament cu primer

- trecerea cu material plastic lichid

11.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 29 24.05.11 07:58

Page 30: Detalii acoperis terasa Bauder

Detalii de construcţie - membrane material plasticJoncţiuni cu membrană de protecţie

30

Membrană de protecţie varianta 1

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN Walkway

■ BauderTHERMOPLAN

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Barieră de vapori BauderTEC DBR

■ Tablă trapezoidală

- construcţie montată flotant

- pozaţi membrana de protecţie

- joncţiune sudată omogen cu

hidroizolaţia din plan în zona de

margine

- deschideri punctuale pentru

evacuarea condensului (ca. 80% din

sudura cusăturii)

12.1

Membrană de protecţie varianta 2

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN Walkway

■ BauderTHERMOPLAN

■ Strat de protecţie Bauder Glasvlies 120

■ Termoizolaţie polistiren expandat

■ Barieră de vapori BauderTEC DBR

■ Tablă trapezoidală

- construcţie montată flotant

- pozaţi membrana de protecţie

- joncţiune sudată omogen cu

hidroizolaţia din plan în zona de margine

- deschideri punctuale pentru

evacuarea condensului (ca. 80% din

sudura cusăturii)

12.2

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 30 24.05.11 07:58

Page 31: Detalii acoperis terasa Bauder

31

Perete antifoc

Produse/ Succesiunea straturilor:■ BauderTHERMOPLAN

■ Bauder şină de fixare 6/10

■ Profil din tablă oţel A1

■ Termoizolaţie verticală fibre minerale

■ Termoizolaţie BauderPIR FA

■ Substructură

- aplicare flotant

- fixare perimetrală cu şină de fixare şi

şnur rotund în stratul suport

- termoizolaţia peretelui antifoc cu

element termoizolant A1

- montarea unei plăci din ciment fibros ca

şi construcţie portantă superioară

- acoperire cu profil din tablă oţel

- închidere mecanică a fâşiilor de atic de

profil din tablă oţel cu profile WA

- acoperire cu profil de acoperire

neinflamabil

13.1

13.2

Detalii de construcţie - membrane material plasticPerete antifoc

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 31 24.05.11 07:58

Page 32: Detalii acoperis terasa Bauder

Toate specificaţiile din acest prospect corespund standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, cu privire la standardul tehnic valabil în momentul efectuării comenzii.

0143/0411 RO

S.C. Bauder SRLP-ţa 1 Mai nr. 4-5400 141 ClujTelefon 0040264-206638Telefax [email protected]

www.bauder.ro

0143_0411_RO-FD_Details_Kunststoff.indd 32 24.05.11 07:58