Deta¨â„¢area lucr¤’torilor din Transpunerea Directivei 2014/66/UE decizie de concediere, cu respectarea

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Deta¨â„¢area lucr¤’torilor din Transpunerea Directivei 2014/66/UE...

 • Headline Verdana Bold T&L Conference Workshop – Abordarea autorităților în domeniul capitalului uman

  Octombrie 2016

 • 2

  Detașarea lucrătorilor din state terțe UE pe teritoriul României Transpunerea Directivei 2014/66/UE

 • 3PowerPoint Timesaver 3

  1. Domeniul de aplicare – intra corporate transfer

  Detașarea temporară a resortisanților țărilor terțe cu reședința în afara teritoriului UE la data depunerii cererii, de la o întreprindere stabilită în afara UE la o entitate care aparține întreprinderii sau aceluiași grup de întreprinderi stabilite în România, în scopul desfășurării unei activități profesionale sau al formării pe teritoriul României, în calitate de cadre de conducere, specialiști sau angajați stagiari

 • 4PowerPoint Timesaver 4

  2. Durata detașării și condiții de muncă

  Durata maximă a detașării: • 3 ani - cadre de conducere

  și specialiști; • 1 an - angajații stagiari.

  Beneficiază de cel puțin aceleași condiții de încadrare în muncă și de muncă aplicabile lucrătorilor detașați de către angajatori stabiliți pe teritoriul Uniunii.

 • 5PowerPoint Timesaver

  3. Conținutul scrisorii de detașare

  5

  Durata transferului

  Locația entității sau entităților-

  gazdă

  Remunerația și alte condiții de muncă

  Dovada ocupării unei poziții de

  conducere/speci alist/ angajat

  stagiar

  Dovada că străinul se va

  putea transfera înapoi la o entitate a

  întreprinderii

 • 6PowerPoint Timesaver 6

  Alte obligații

  Situații de mobilitate a angajaților

  Implicații fiscale:

  • Determinarea rezidenței fiscale

  • Evitarea dublei impuneri

  • Impozit ipotetic pentru veniturile salariale

  • Impozitarea veniturilor globale

  Implicații privind asigurările sociale:

  • Obligație de înregistrare a angajatorului în țara gazdă

  • Obținere formulare europene de acoperire (i.e. A1, S1)

  Obligații de imigrare: Notificări sau înregistrări

  Variabile cu impact: țara gazdă, perioada detașării, factori din viața privată a angajatului

 • 7

  Recalificarea contractelor de prestări servicii în contracte individuale de muncă

 • 8PowerPoint Timesaver 8

  Recalificare contracte de prestări servicii în CIM

   Definire activitate independentă

  • Îndeplinirea a cel puțin patru din șapte criterii

  • Prevalența substanței economice asupra formei juridice

   Activități independente versus activități dependente – implicații fiscale

  Utilizarea

  capacității

  intelectuale

  și/sau a

  prestației fizice

  Alegerea

  locului,

  modului si

  programului

  de lucru

  Utilizare

  patrimoniu

  propriu

  Mai

  mulți

  clienți

  Asumare

  riscuri

  Desfășurarea

  activității

  direct, cu

  personal

  angajat sau

  colaborare

  Apartenență

  la un

  corp/ordin

  profesional

 • Presentation title [To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

  © 2016, for more information, contact Deloitte Romania 9

  1. Implicații practice

  9

  1

  2

   Măsura recalificării este frecvent întâlnită în practica ITM, care, în cazurile în care identifică persoane care prestează activitatea în baza unui contract de prestării servicii, aplică angajatorilor amendă contravențională pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă

   ITM nu are competența de a recalifica din punct de vedere juridic un contract de prestări servicii în contract individual de muncă.

 • Presentation title [To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

  © 2016, for more information, contact Deloitte Romania 10

  2. Riscurile recalificării

  10

  1

  2

   Obligația respectării măsurilor de protecție prevăzute de Codul Muncii în favoarea salariaților.

   Antrenarea răspunderii contravenționale a beneficiarilor prestării de servicii.

 • 11

  Posibilitatea revocării deciziei de concediere Decizia ÎCCJ nr. 18/2016

 • 12PowerPoint Timesaver 12

  1. Soluția instanței

  Decizia de concediere poate fi revocată numai până la data comunicării sale către salariat.

  Aceasta devine irevocabilă după momentul comunicării sale către salariat.

 • 13PowerPoint Timesaver 13

  2. Consecințe pentru angajatori

  Consecințe pentru angajatori

  Actul de revocare trebuie la rândul său comunicat

  salariatului

  Parcurgerea procedurii revocării deciziei nelegal

  emise este inutilă.

  Va putea fi emisă o nouă decizie de concediere, cu respectarea prevederilor

  legale.

  Continuarea raporturilor de muncă poate avea loc

  exclusiv în baza unui nou contract individual de muncă,

  încheiat cu respectarea tuturor formalităților impuse

  de lege

  Dacă revocarea intervine anterior

  comunicării decizie de concediere

  Revocarea nu poate interveni ulterior

  comunicării deciziei de concediere

 • 14

  Primirea la muncă a salariaților pe durata suspendării contractului individual de muncă Decizia ÎCCJ nr. 20/2016

 • 15

  1. Soluția instanței

  15

  Art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul Muncii

  Primirea la muncă a până la 5 persoane al căror contract individual de muncă este suspendat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10000 la 20000 RON pentru fiecare persoană identificată

 • 16

  2. Pași de urmat pentru angajatori în scopul prevenirii aplicării unei amenzi contravenționale

  16

  1

  2

  3

  4

  5

   Consemnarea intervenirii cazului de suspendare a contractului individual de muncă prin act încheiat în formă scrisă

   Înregistrarea cazului de suspendare în REVISAL

   Consemnarea încetării cazului de suspendare a contractului individual de muncă prin act încheiat în formă scrisă

   Înregistrarea în REVISAL a încetării suspendării

   Primirea la muncă a salariatului numai după consemnarea în scris a încetării suspendării și efectuarea înregistrărilor în REVISAL

 • 17

  3. Probleme de interpretare generate de soluția ÎCCJ

  Dacă va fi antrenată răspunderea contravențională a salariatului care prestează munca în baza unui contract individual de muncă suspendat.

  Dacă va fi antrenată răspunderea penală a angajatorului care primește la muncă mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

 • 18

  Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile Decizia CCR nr. 261/2016

 • 19

  1. Soluția instanței

  19

  Judecătorii CCR au decis că suspendarea contractului

  individual de muncă pe durata cercetării disciplinare este

  neconstituțională

  Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit.

  a) din Codul Muncii

 • 20PowerPoint Timesaver

  Motive de neconstituționalitate

  2. Neconstituționalitate

  Caracter abuziv dat de: • inițierea cercetării disciplinare –

  condiție unică pentru dispunerea suspendării;

  • durata suspendării nu este limitată în timp.

  Măsura suspendării nu este proporțională cu obiectivul

  urmărit, respectiv protejarea intereselor angajatorului

  Măsura suspendării

  aduce atingere dreptului la

  muncă

 • 2121

  3. Implicații practice

  Contractul individual de muncă nu mai poate fi suspendat pe durata cercetării disciplinare

  Menținerea în activitate a salariatului poate prejudicia angajatorul

 • 22

  Concedierea salariaților care ocupă funcții eligibile în cadrul organismelor sindicale Decizia CCR nr. 814/2016

 • 23

  1. Soluția instanței

  23

  Interdicția de a concedia persoanele care ocupă funcții eligibile într-un

  organism sindical, pe alte motive decât cele care au

  legătură cu activitatea sindicală, este

  neconstituțională.

 • 24

  2. Motive de neconstituționalitate

  24

  Interdicția de concediere a

  liderilor sindicali

  contravine:

  Art. 16 din Constituția României, privind egalitatea

  în fața legii

  Art. 44 din Constituția României, privind dreptul

  de proprietate privată

  Art. 45 din Constituția României, privind

  activitatea economică

 • 25

  3. Implicații practice

  25

  1

  3

  2 Liderii sindicali vor putea fi concediați pentru oricare din motivele prevăzute de art. 61 și 65 din Codul Mun