Click here to load reader

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmod ... ... Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmod-tagere og ledige det seneste år for-delt på kommuner April

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmod ... ... Deskriptiv analyse:...

 • Side 1 af 8

  Analyseenheden

  Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmod-

  tagere og ledige det seneste år for-

  delt på kommuner

  April 2019

  Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den er i dag. Ifølge

  Danmarks Statistik var der 2.767.800 lønmodtagere i november 2018, og alene det

  seneste år er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 48.600 personer. I stort set alle

  landets kommuner er der færre ledige end for et år siden, og samtidig er antallet af of-

  fentligt forsørgede faldet i samtlige af landets kommuner.

  Ledigheden er faldet i 93 ud af landets 98 kommuner på et år

  I oktober 2018 var der godt 105.900 bruttoledige i Danmark (fuldtidspersoner, sæson-

  korrigeret), hvilket er 9.900 færre bruttoledige fuldtidspersoner end i oktober året før.

  I samme periode faldt ledigheden i 93 ud af landets 98 kommuner, og i 42 kommuner

  har der været et fald på mere end 10 pct. jf. figur 1. Det største procentvise fald skete i

  Ikast-Brande kommune, hvor ledigheden faldt med 24 pct. – svarende til 204 færre

  fuldtidsledige. København og Odense kommune har haft de største absolutte fald i an-

  tallet af bruttoledige på henholdsvis 982 og 662 bruttoledige på et år.

  I de fem kommuner Billund, Bornholm, Læsø, Ringkøbing-Skjern og Vordingborg er

  antallet af bruttoledige dog steget det seneste år. I de nævnte kommuner har stigningen

  været på under 20 fuldtidsledige, med undtagelse af Ringkøbing-Skjern – her er ledig-

  heden steget med 62 fuldtidsledige svarende til 9,1 pct. På Læsø steg ledigheden med

  knap 18 pct., hvilket er den største procentvise stigning i landets kommuner, om end

  der antalsmæssigt blot er tale om 7 flere fuldtidsledige.

  Der kan være forskellige årsager til, at ledigheden stiger en anelse i nogle kommuner.

  Det kan fx skyldes sammensætningen blandt de ledige, herunder deres kvalifikationer

  m.m. Der er dog overordnet gode økonomiske forudsætninger for, at kommunerne fort-

  sætter med at få flere af deres ledige borgere i beskæftigelse.

  Analysen ser på udviklingen de seneste 12 måneder, hvor der er offentliggjort data for

  både bruttoledige og overførselsmodtagere. Analysen ser ikke over en længere periode,

  da der er sket en ændring i visitationen i 2016, så integrationsydelsesmodtagere som

  udgangspunkt bliver visiteret som jobparate frem for aktivitetsparate og dermed indgår

 • Side 2 af 8

  i bruttoledigheden. Den ændrede visitationspraksis giver derfor en stigning i ledigheds-

  statistikken af mere teknisk karakter, hvorfor det ikke er oplagt at lave analysen hen

  over denne tidsperiode.

  Figur 1

  Udvikling i ledigheden, oktober 2017 – oktober 2018

  Anm.: Der er set på udviklingen fra oktober til oktober, så perioden svarer til den anvendt i figur 2 med overførselsmod-

  tagere, hvor oktober er seneste måned med offentliggjorte tal. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

  Alle kommuner har haft et fald i antallet af overførselsmodtagere det seneste år

  Det seneste år er antallet af overførselsmodtagere samlet set faldet med 3,8 pct. eller

  hvad der svarer til godt 26.000 fuldtidspersoner, jf. tabel 2.

  Det er en udvikling, som samtlige af landets kommuner har taget del i. Ærø kommune

  har haft det største procentvise fald i antal overførselsmodtagere på 9 pct., svarende til

  76 fuldtidspersoner. I Københavns kommune er antallet af overførselsmodtagere faldet

  med knap 2.600 fuldtidspersoner, hvilket er det største antalsmæssige fald i antal over-

  førselsmodtagere.

  I alt har 49 kommuner haft et fald i antal overførselsmodtagere på over 4 pct. i perio-

  den. I samme periode har kun 9 kommuner haft et fald på mindre end 2 pct.

 • Side 3 af 8

  Figur 2

  Udvikling i antal overførselsmodtagere, oktober 2017- oktober 2018

  Anm: Tallene er ikke sæsonkorrigerede. Der er derfor forsøgt at tage højde for sæsonudsving ved at sammenligne med

  samme måned året før. Antallet af offentlige ydelsesmodtagere er ekskl. folkepension, fleksydelse, SU samt ferie og barselsdagpenge. Tallene afviger fra Danmarks Statistiks tal for offentligt forsørgede.

  Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

  Også set over en længere periode er antallet af overførselsmodtagere også faldet i samt-

  lige af landets kommuner, jf. bilag tabel 2. I 93 ud af landets 98 kommuner har der fra

  oktober 2015 til oktober 2018 været et fald i antal overførselsmodtagere på mere end 5

  pct., heraf har 37 kommuner haft et fald på mere end 10 pct. Fanø kommune har haft

  det største procentvise fald på godt 17,5 pct.

 • Side 4 af 8

  Bilag

  Tabel 1 Bruttoledige fordelt på kommuner, fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret

  Oktober 2017 Oktober 2018 Ændring i personer Ændring i pct.

  Hele landet 115.787 105.901 -9.886 -8,5

  Albertslund 705 686 -19 -2,7

  Allerød 319 247 -72 -22,5

  Assens 784 679 -105 -13,4

  Ballerup 854 787 -67 -7,9

  Billund 324 329 5 1,5

  Bornholm 742 759 17 2,3

  Brøndby 968 951 -18 -1,8

  Brønderslev 695 673 -22 -3,1

  Dragør 211 165 -46 -21,6

  Egedal 644 589 -55 -8,6

  Esbjerg 2.237 1.956 -282 -12,6

  Fanø 71 56 -16 -22,0

  Favrskov 631 593 -37 -5,9

  Faxe 715 673 -41 -5,8

  Fredensborg 617 580 -37 -6,0

  Fredericia 1.103 981 -122 -11,1

  Frederiksberg 2.354 2.192 -162 -6,9

  Frederikshavn 1.367 1.218 -149 -10,9

  Frederikssund 756 696 -60 -8,0

  Furesø 581 492 -90 -15,4

  Faaborg-Midtfyn 964 885 -79 -8,2

  Gentofte 1.135 1.060 -74 -6,5

  Gladsaxe 1.329 1.227 -102 -7,7

  Glostrup 500 472 -28 -5,6

  Greve 790 680 -110 -14,0

  Gribskov 629 487 -142 -22,6

  Guldborgsund 1.299 1.151 -148 -11,4

  Haderslev 969 879 -90 -9,3

  Halsnæs 592 505 -87 -14,7

  Hedensted 586 563 -23 -3,9

  Helsingør 1.270 1.093 -177 -13,9

  Herlev 538 440 -98 -18,3

  Herning 1.590 1.507 -84 -5,3

  Hillerød 836 724 -112 -13,4

  Hjørring 1.535 1.214 -321 -20,9

  Holbæk 1.289 1.055 -233 -18,1

  Holstebro 821 727 -94 -11,4

 • Side 5 af 8

  Horsens 1.598 1.443 -155 -9,7

  Hvidovre 1.011 917 -94 -9,3

  Høje-Taastrup 1.199 1.127 -71 -6,0

  Hørsholm 342 294 -48 -14,1

  Ikast-Brande 843 638 -204 -24,2

  Ishøj 759 709 -50 -6,6

  Jammerbugt 656 594 -62 -9,4

  Kalundborg 975 828 -147 -15,0

  Kerteminde 500 416 -84 -16,8

  Kolding 1.626 1.549 -77 -4,7

  København 16.689 15.706 -982 -5,9

  Køge 1.101 1.003 -98 -8,9

  Langeland 277 245 -32 -11,5

  Lejre 421 347 -74 -17,7

  Lemvig 324 250 -74 -22,8

  Lolland 924 782 -142 -15,4

  Lyngby-Taarbæk 818 741 -77 -9,5

  Læsø 40 47 7 17,7

  Mariagerfjord 841 759 -82 -9,8

  Middelfart 536 534 -2 -0,4

  Morsø 312 307 -5 -1,7

  Norddjurs 811 788 -23 -2,8

  Nordfyns 652 571 -82 -12,5

  Nyborg 606 539 -67 -11,1

  Næstved 1.891 1.619 -272 -14,4

  Odder 372 319 -53 -14,2

  Odense 5.236 4.574 -662 -12,6

  Odsherred 707 608 -100 -14,1

  Randers 1.977 1.783 -194 -9,8

  Rebild 530 433 -97 -18,4

  Ringkøbing-Skjern 677 739 62 9,1

  Ringsted 663 605 -58 -8,7

  Roskilde 1.506 1.358 -148 -9,8

  Rudersdal 770 684 -86 -11,1

  Rødovre 953 897 -56 -5,9

  Samsø 91 83 -8 -8,9

  Silkeborg 1.646 1.412 -234 -14,2

  Skanderborg 765 711 -54 -7,1

  Skive 714 620 -94 -13,2

  Slagelse 1.688 1.538 -151 -8,9

  Solrød 291 258 -33 -11,3

  Sorø 524 507 -18 -3,3

  Stevns 425 391 -34 -8,0

  Struer 365 316 -50 -13,5

  Svendborg 1.216 1.064 -152 -12,5

  Syddjurs 688 619 -69 -10,1

 • Side 6 af 8

  Sønderborg 1.250 1.176 -75 -6,0

  Thisted 653 625 -29 -4,4

  Tønder 582 560 -22 -3,8

  Tårnby 752 714 -38 -5,0

  Vallensbæk 292 274 -18 -6,1

  Varde 686 660 -26 -3,7

  Vejen 595 563 -32 -5,3

  Vejle 1.938 1.787 -151 -7,8

  Vesthimmerlands 762 719 -43 -5,6

  Viborg 1.558 1.421 -138 -8,8

  Vordingborg 914 933 18 2,0

  Ærø 103 88 -15 -14,3

  Aabenraa 1.046 915 -131 -12,5

  Aalborg 5.832 5.450 -382 -6,5

  Aarhus 7.919 7.778 -141 -1,8

  Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

  Tabel 2

  Antal overførselsmodtagere fordelt på kommuner, fuldtidspersoner, ikke

  sæsonkorrigeret

  Procentvis ændring

  Oktober 2017 Oktober 2018 Ændring i antal

  personer Oktober 2017-

  oktober 2018 Oktober 2015-

  oktober 2018

  Hele landet 679.285 653.206 -26.079 -3,8 -8,7

  Albertslund 3.535 3.376 -159 -4,5 -11,2

  Allerød 1.682 1.566 -116 -6,9 -8,0

  Assens 5.547 5.348 -199 -3,6 -8,4

  Ballerup 5.511 5.363 -148 -2,7 -7,2

  Billund 3.198 3.166 -32 -1,0 -3,4

  Bornholm 5.892 5.880 -12 -0,2 -9,4

  Brøndby 4.880 4.685 -195 -4,0 -9,0

  Brønderslev 4.613 4.394 -219 -4,7 -12,7

  Dragør 971 890 -81 -8,3