Click here to load reader

DesignMagazine Vol5

 • View
  233

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tap chi ThietKe tai VIetnam

Text of DesignMagazine Vol5

 • Cultural design

  Volume 05

  S 5-5.5.2010Gi bn 36.000 VND

 • Tng Bin tpBi Vit M

  Ban C vnBng Vit

  Trn Quc Chim

  Hi ng Bin tpL Huy Vn

  Lng Xun onNguyn Lun

  Phan Cm ThngTrn V HongLu Sn Minh

  Th k to sonLng Minh Ha

  Ban Th kPhan Yn Vui

  Nng Hoi ChuNguyn c Hong

  Bi Phng LanPhm B Hng

  Thit k m [email protected]

  Ta son126 Nam Cao - Ba nh - H Ni

  T: 04.6251 6724 / 3846 5092 Fax: 04.6251 6725

  * Qun l Pht hnh v Sn xutLng Duy Hng - T: 0983 600 123

  [email protected]

  * Lin h Bi v v Qung coLng Minh Ha - T: 0983 097 911

  [email protected]

  * i din Qung co pha Namng Th Bch Thy - T: 0908 300 [email protected]

  Giy php xut bn s 654-GPXB, ISSN: 0868-2763

  Giy php b sung s 01 ngy 02/01/2009

  In ti XN in I Nh Xut bn Bn

  Tng i l Qung co v Pht hnhCng ty C phn Xy dng v Pht trin

  Thng hiu Hoalan (hoalanjsc)

  Lin h t bo di hnemail: [email protected]

  T: 0983 600 123Pht hnh vo ngy trng hng thng

  thitk

  T tp ch u tin v duynht v design ti Vit Nam

  Bn hy tri nghim s th vvi bo in

  pht hnh vo ngy trng(1/1, 2/2, 3/3...) hng thng

  Hy lin h t bo bo chuyn ti tn tay bn

  nh mt mn [email protected]

  T: 04.6251 6724hotline: 0983 600 123

  thitk

  designmagazine

 • Trung tm o to THIT k chuyn nghip hng u ti Vit Nam

  hoalana 73 Giap Nhat - Nhan Chinh - Thanh Xuan - Hanoi - Vietnamt +84 4 251 6724 * f + 84 4 251 6725 * e [email protected]

  a 73 Giap Nhat - Nhan Chinh - Thanh Xuan - Hanoi - Vietnamt +84 4 251 6724 * f + 84 4 251 6725 * e [email protected]

  PANTONE 240 EC

  Arial Bold

  Oset print: C=30 - M=30 - Y=30 - K=100 Other print: K=100

  Logo Standard

  Color Standard

  Font

  Myriad Pro Regular

  C=21 - M=89 - Y=0 - K=0

  Logo Standard

  Color Standard

  Font

  Myriad Pro Regular

  DesignMagazine.vn

  DesignMagazine.vn

  a 73 Giap Nhat, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoit 844 625 167 24 f 844 625 167 25e [email protected]

  coff

  CMYKUser

  K100

  lin h: 0983 097 911

 • 4 DesignMagazine/May.2010

  Concept & iDea01

  Hin nay, vic ng dng design cng ngHip vo i sng x Hi l mt vn cn c quan tm Hng u cHo s pHt trin design bn vng v mang bn sc ring. bi l, cH c bm r vo i sng x Hi mi kHng nH c nHu cu ca ngi tiu dng, kH nng ca nH sn xut v trnH nHn tHc ca doanH ngHip v vn ny t nH Hng cHo Hot ng design.

  Design & bn sc vn ha

 • May.2010/DesignMagazine 5

  Vi tc pht trin ca kinh t th trng i

  hi nc ta phi c mt i ng cc nh thit

  k giu kinh nghim, nng ng v nhy bn.

  Tuy nhin, hin nay lc lng cc nh thit k

  cn qu mng, cha p ng c yu cu

  hin ti, c bit, vic o to cc nh thit

  k (designer) cn thiu kinh nghim v cha

  c quan tm ng mc. Cho n nay, hu

  ht cc c s o to v Design cn ging dy

  theo phng php truyn thng, ch yu da

  vo cch truyn ngh ca nn m ngh xa,

  ca li thc hnh c m cha p dng nhng

  phng php ging dy hin i. Thng tin v

  tip cn vi cng ngh mi cn hn ch.

  Chng ta u bit rng mun pht trin Design

  cng nghip phi da trn c s ca nn sn

  xut x hi. V th, chc nng ci to thc tin

  ca Design l mt trong nhng vn cn t

  ra trc ht cho nhng nh thit k, nhng

  ngi nghin cu v ging dy v Design.

  Vit Nam hin nay hnh thnh mt h

  thng o to v Design t Bc vo Nam.

  Song, chng trnh o to cc ni ny cn

  thiu ht, thm ch cn lc hu, do cha tip

  cn c vi nhng cng ngh mi v thiu

  nhng iu kin khoa hc cho php cc nh

  gio p dng nhng ni dung mi v Design

  ca th gii. Trong khi , nhng nc ng

  u trc y cng trong h thng cc nc x

  hi ch ngha nh: Tip khc, CHDC c c,

  Hungari Hin nay chng trnh ging dy

  ca h v Design thay i, nhng ngi

  tham gia cng tc ging dy u c o to

  li theo cng ngh v phng php mi.

  Mi mt s thay i no v c s vt

  cht - m y l cng ngh ca nn sn

  xut x hi, u c phn nh qua i sng

  tiu dng ca x hi. Ni v s pht trin ca

  Design nc ta th hin nay ang c nhng

  cch ngh khc nhau v cha c nhng nh

  hng c th. C th thy, t khi nc ta

  ho nhp vo nn kinh t th trng, vic p

  dng nhng cng ngh hin i ang trc

  tip tc ng vo np sng v t duy ca con

  ngi, iu ny lm cho cc nh qun l trong

  nhiu lnh vc (bao gm c lnh vc pht trin

  Design) b ng v khng thch nghi kp trc

  nhng thay i ln ca t nc. Nu nhn

  mt cch c th vo i sng sinh hot v

  tiu dng ca x hi th mi con ngi, mi

  doanh nghip, mi tng lp nhn dn u bc

  l mt li sng, mt cch thc sinh hot c

  la chn ring theo nhu cu ca mnh. y

  l hnh thc biu hin ca thc tin x hi v

  cng chnh l i tng m Design phi tc

  ng vo. Qu trnh nm bt b ngoi ca con

  ngi, ca mi tng lp trong x hi hay thc

 • 6 DesignMagazine/May.2010

  Concept & iDea01

  hin mc tiu pht trin ca doanh nghip v

  kch thch qu trnh nhn thc ca x hi qu

  l mt vic khng n gin. V th, pht trin

  Design s gip cc kha hc c th hiu thm

  c nhng nguyn l chung, quy lut chung

  v s vn ng, pht trin ca t nhin, x hi

  v t duy con ngi. Thng qua , Design

  cng nghip cng s s dng c nhng

  thnh tu ca cc khoa hc c th khi

  qut thnh nhng hnh thc biu t thm m,

  nhng xu hng chung, quy lut chung v

  nguyn l chung ca hot ng thm m trong

  i sng tiu dng x hi.

  Hot ng thc tin trong thp nin u tin

  ca th k XXI cho thy vn cn tn ti quan

  nim cho rng Design ch mang tnh hnh thc

  khch quan, cn vic ci to thc tin l ca

  nhng khoa hc c th. Chnh cch nhn nhn

  nh vy lm cho cc nh qun l, cc nh

  hoch nh chnh sch sp xp Design ngoi

  nhng n by kinh t v loi b khi yu t

  quyt nh n cnh tranh th trng. y

  l mt quan im cha ng n, v Design

  trc ht l s phn nh thc tin cuc sng,

  m l s phn nh cuc sng th bao gi

  cng biu hin trong cc hnh thc c th. D

  nhng vn ca cuc sng con ngi c

  gii quyt bng hnh thc no th n cng phi

  th hin di mt hnh thc c th - bi nhng

  nhu cu v tiu dng ca x hi u cha

  ng cc ni dung c th. Do , khng th

  loi b Design khi vic pht trin kinh t bn

  vng. Thc tin y i hi nhng nh hoch

  nh chnh sch, nhng ngi nghin cu v

  o to v Design phi a ra cc bin php

  khng nh c vai tr ca n trong cuc

  sng, lm cho chc nng ci to thc tin ca

  Design pht huy c tc dng.

  Vo cui th k XIX, u th k XX cc

  trung tm cng nghip ln (nh Anh, c)

  xut hin tro lu t tng trit hc i sng.

  T tng trit hc ny th hin i sng x

 • May.2010/DesignMagazine 7

  hi ni chung, m trc ht l i sng con

  ngi, mi trng hot ng ca con ngi,

  trng thi tm l con ngi v vn ho, lch s

  con ngi, t , tm hiu su hn th gii

  quan v nhn sinh quan con ngi. Design

  c hnh thnh t chnh dng trit hc ny -

  dng trit hc vi nhng l lun c c rt

  t thc tin cuc sng. Cc trit gia ca trit

  hc i sng u c chung quan nim l: Th

  gii khng phi l c my cng nhc m n

  lun si ng v bin i. Chnh quan nim

  to cho cc hnh thc thm m v

  khuynh hng Design pht trin.

  Nh vy, Design chnh l mt s phn nh

  thc tin bng hnh thc thm m ng thi

  cng l s phn nh t duy bin chng ca

  trit hc i sng. Trong qu trnh pht trin,

  chnh s cnh tranh ca nn kinh t th trng

  tc ng tch cc vo nhn thc ca con

  ngi v l c s thc y Design pht trin.

  Tuy nhin, nhn nhn s pht trin ca

 • 8 DesignMagazine/May.2010

  Concept & iDea01

  Design, chng ta phi tnh n kh nng c

  th ca con ngi trong lnh vc ny cng

  nh nhng iu kin c th con ngi thc

  hin. nc ta hin nay, i ng nhng nh

  thit k chuyn nghip cn thiu v yu, cha

  c nhiu ngi nghin cu v hot ng trong

  lnh vc l lun Design. S thiu ht phn

  nh khong trng trong nhn thc ca x hi.

  iu ny c th gii thch vi 3 l do sau:

  Mt l - Ph thuc vo tri thc ca ngi vn

  dng Design trong thc tin cuc sng.

  Hai l - Ph thuc vo tri thc v thc tin m

  chng ta d kin ci to bng con ng gio

  dc thm m thng qua Design.

  Ba l - Ph thuc vo ni dung c th v

  Design m chng ta dng ci to thc tin.

  Trong 3 l do trn th l do th ba l quan

  trng hn c, bi l thc tin cuc sng bao

  gi cng tn ti khch quan, c th, khng c

  hot ng thc tin chung chung. Mun s

  dng Design nh mt phng tin ci to

  thc tin th ngi tin hnh khng nhng

  phi thnh tho v hiu r cng c mnh ang

  nm gi m cn phi hiu c thc tin

  p dng, thch nghi v ci tin phng tin

  ny mt cch nng ng, sng to. Nh vy,

  pht trin Design cng nghip nc ta nu

  khng bm vo thc tin cuc sng ang thay

  i tng ngy, tng gi m ch du nhp cc

  khuynh hng thm m bn ngoi th Design

  Vit Nam khng th tm c ch ng vng

  chc trong khu vc cng nh trn trng quc

  t, bi nh gio s, nh nghin cu l lun

  v Design, ngi c, ng Horst Oehlke, khi

  sang ging dy ti Vit Nam khng nh t

  nhng nm 80 ca th k XX rng: Design

  c bn sc ring ca vn ho dn tc - nn n

  khng th nhp khu.

  Le Huy Van

 • May.2010/DesignMagazine 9

 • 10 DesignMagazine/May.2010

  Concept & iDea01

  & Du n thi gianXe hi thp nin 1960 thi k ca huyn thoimt trong nHng tHi k li n tng nHt ca ngnH cng ngHip t ton cu cHnH l tHp nin 1960. c Hai cHu lc u v m u cHo ra i nHng sn pHm gHi m du n lcH s v l Huyn tHoi ca mi tHi i.

  CAR

 • May.2010/DesignMagazine 11

  M thnh, u phc v thi k qu Trc ngng ca ca thp nin 1960, nn

  kinh t M vn ang trn hng thnh, nhng

  nhng chic xe ui c sau mt thi gian di

  tn ti tr nn nhm chn, v ngi ta bt

  u nhn ra rng thit k xe hi ca h c

  phn hi th v ph trng qu l l