41
1 CURS 2

Desen Tehnic curs 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

desen tehnic curs 2

Citation preview

Page 1: Desen Tehnic curs 2

11

CURS 2

Page 2: Desen Tehnic curs 2

22

CURS 2

Proiecţia unui punct pe cele şase feţe ale

cubului de proiecţie

Proiecţiile punctului pe desfăşuratele feţelor cubului de proiecţie

Page 3: Desen Tehnic curs 2

33

CURS 2

Desfăşuratele feţelor cubului de proiecţie

Page 4: Desen Tehnic curs 2

44

CURS 2

Page 5: Desen Tehnic curs 2

55

CURS 2

Regulile generale de cotare în desenul industrial sunt prezentare în SR ISO 129:2004.

Cotarea trebuie să se execute astfel încât să ofere toate datele necesare înţelegerii şi execuţiei piesei reprezentate.

Prin cotarea unei piese se înţelege operaţia de înscriere pe un desen a dimensiunilor formelor geometrice simple din care este alcătuită piesa, precum şi a celor care stabilesc poziţia reciprocă a acestora.

Pentru executarea piesei reprezentate, cotarea trebuie să fie completă astfel încât să fie determinante dimensiunile înscrise pe desen, nu şi cele care rezultă prin diferenţe de cotare sau prin măsurare pe desen.

Page 6: Desen Tehnic curs 2

66

CURS 2

Cotele înscrise pe desen pot rezulta prin:

relevare adică prin măsurarea obiectului existent;proiectare care implică calcule sau soluţii constructive.

Instrumentele de măsurare directă utilizate pentru măsurarea dimensiunilor pieselor sunt, în cele mai multe cazuri, şublerul şi micrometrul.

Şublerul este folosit pentru măsurarea lungimilor sau grosimilor de circa 250÷300 mm, cu precizia de citire a măsurătorilor efectuate de 0,1 mm, 0,05 mm sau 0,02 mm.

Page 7: Desen Tehnic curs 2

77

CURS 2

Page 8: Desen Tehnic curs 2

88

CURS 2

Page 9: Desen Tehnic curs 2

99

CURS 2

Page 10: Desen Tehnic curs 2

1010

CURS 2

- se înscrie înaintea cifrelor care indică dimensiunea unui diametru

Page 11: Desen Tehnic curs 2

1111

CURS 2

R - se înscrie înaintea cotelor care definesc raza de curbură

Page 12: Desen Tehnic curs 2

1212

CURS 2

S - se înscrie înaintea unei cote care indică diametrul unei sfere

Page 13: Desen Tehnic curs 2

1313

CURS 2

SR - se înscrie înaintea unei cote care indică raza unui sector

Page 14: Desen Tehnic curs 2

1414

CURS 2

se înscrie în faţa valorii unei conicităţi, orientarea simbolului grafic trebuie să coincidă cu cea a suprafeţei conice

Page 15: Desen Tehnic curs 2

1515

CURS 2

se înscrie în faţa valorii unei înclinări, orientarea simbolului grafic trebuie să coincidă cu cea a suprafeţei conice

Page 16: Desen Tehnic curs 2

1616

CURS 2

- se înscrie în faţa cotei care indică latura unui pătrat

Page 17: Desen Tehnic curs 2

1717

CURS 2

= - se înscrie deasupra liniei de cotă când este necesar să se indice egalitatea informativă a două cote alăturate

Page 18: Desen Tehnic curs 2

1818

CURS 2

Linia de cotă este linia deasupra căreia se înscrie cota şi care determină limitele de măsurare pentru elementul cotat.

Linia de cotă se trasează cu linie continuă subţire tip B şi nu se întrerupe atunci când elementul la care se referă este prezentat întrerupt.

Page 19: Desen Tehnic curs 2

1919

CURS 2

Linia de cotă poate fi:

linie dreaptă paralelă cu elementul cotat, utilizată în cele mai multe cazuri; se trasează la o distanţă de minimum 7 mm între acestea, precum şi faţă de liniile de contur ale elementului cotat.

arc de cerc, concentric cu arcul cotat.

linie frântă, linia de cotă cu braţ de indicaţie pentru înscrierea cotelor şi a altor date suplimentare

Nu se admite folosirea liniilor de contur drept linie de cotă, şi nici a liniilor de axă sau a liniilor ajutătoare, cu excepţia cotării profilelor curbe în coordonate rectangulare.

Page 20: Desen Tehnic curs 2

2020

CURS 2

Liniile de cotăLiniile de cotă, se recomandă:

a nu se intersecta între ele şi cu liniile ajutătoare,

dispunerea acestora trebuie efectuată în afara desenului, în ordine

crescătoare.

Page 21: Desen Tehnic curs 2

2121

CURS 2

Linia de cotă este delimitată de săgeţi, care pot fi dispuse din interior către exterior sau din exterior către interior.

Aceste săgeţi din cauza lipsei de spaţiu se pot înlocui cu bare oblice sau puncte.

Page 22: Desen Tehnic curs 2

2222

CURS 2

Unghiul la vârful săgeţiiUnghiul la vârful săgeţii poate fi de 1515oo…90…90oo, recomandându-se utilizarea săgeţii cu unghiul la vârf de 1515oo şi înnegrită.

Pe acelaşi desen se foloseşte un singur tip de săgeatăPe acelaşi desen se foloseşte un singur tip de săgeată.Nu se admiteNu se admite ca săgeţile să fie intersectate de liniisă fie intersectate de linii, acestea se

întrerup, doar liniile de haşură pot fi intersectate de liniile de cotă.Săgeţile se pot sprijini pe linii ajutătoare de cotă, pe linii de

contur sau pe linii de axă.

Page 23: Desen Tehnic curs 2

2323

CURS 2

Linia de cotă poate fi delimitată de săgeată numai la una din Linia de cotă poate fi delimitată de săgeată numai la una din extremităţiextremităţi, în următoarele cazuri

cotarea razelor de racordare

cotarea diametrelor a căror circumferinţă nu este cotarea diametrelor a căror circumferinţă nu este reprezentată completreprezentată complet

Page 24: Desen Tehnic curs 2

2424

CURS 2

la cotarea elementelor simetricela cotarea elementelor simetrice reprezentate prin proiecţii combinate (jumătate vedere, jumătate secţiune), sau simplificate (numai pe sfert)

Page 25: Desen Tehnic curs 2

2525

CURS 2

cotarea pe proiecţii complete a mai multor elemente succesiv cotarea pe proiecţii complete a mai multor elemente succesiv paralele şi simetrice faţă de aceeaşi axăparalele şi simetrice faţă de aceeaşi axă

Page 26: Desen Tehnic curs 2

2626

CURS 2

la cotarea faţă de un punct de originela cotarea faţă de un punct de origine, liniar sau unghiular într-un sens sau în ambele sensuri

Punctul de origine este sub forma unui cerc trasat cu linie continuă subţire cu diametrul aproximativ de 3 mm3 mm.

Page 27: Desen Tehnic curs 2

2727

CURS 2

Drept linii ajutătoare pot fi utilizate liniile de contur, liniile de axă sau liniile trasate în acest scop, cu linie continuă subţire, în prelungirea elementului cotat şi care delimitează linia de cotă.

Liniile ajutătoare de cotăLiniile ajutătoare de cotă depăşesc cu 2 … 3 mm2 … 3 mm linia de cotă, şi sunt, de regulă, perpendiculare pe acestea.

Pentru a câştiga în claritatea desenului, se admite ca liniile ajutătoare de cotă să facă un unghi de 6060oo faţă de linia de cotă.

Page 28: Desen Tehnic curs 2

2828

CURS 2

Liniile ajutătoare de cotăLiniile ajutătoare de cotă se trasează radialradial la cotarea mărimilor unghiulare, sau al lungimii arcelor de cerc corespunzătoare unghiurilor obtuze.

La cotarea coardelor de cerccotarea coardelor de cerc sau a lungimii arcelor de cerclungimii arcelor de cerc ce corespund unor unghiuri mai mici de 9090oo, liniile ajutătoare de cotă se trasează paralele cu bisectoarea unghiului respectiv.

Page 29: Desen Tehnic curs 2

2929

CURS 2

Linia de indicaţieLinia de indicaţie serveşte la precizarea elementului la care se referă: o cotăo cotă;

o prescripţieo prescripţie;o notare convenţionalăo notare convenţională, care din lipsă de spaţiu nu poate fi

înscrisă deasupra liniei de cotă.Linia de indicaţie se trasează cu linie continuă subţire, ea putând

avea un braţ atunci când este necesar.Dacă linia de indicaţie se referă la o suprafaţălinia de indicaţie se referă la o suprafaţă, se sprijină pe

aceasta printr-un punct.

Page 30: Desen Tehnic curs 2

3030

CURS 2

Când linia de indicaţie se referă la o cotălinia de indicaţie se referă la o cotă, linia de indicaţie se sprijină direct pe linia de cotă.

Page 31: Desen Tehnic curs 2

3131

CURS 2

Prin cotăcotă se înţelege valoarea numerică a dimensiunii elementului cotat, înscrisă direct sau printr-un simbol literal ca în cazul cotării elementelor similare ca formă, dar executate în mai multe variante constructive.

CoteleCotele se înscriu cu cifre arabecifre arabe cu înălţimea minimă de 3,5 3,5 mmmm, conform scrierii standardizate, SR ISO 3098/1…4:2002SR ISO 3098/1…4:2002

CoteleCotele care exprimă valoarea unor dimensiuni măsurate în milimetri.

La cotele exprimate în alte unităţi de măsură decât milimetri, valoarea numerică va fi însoţită de simbolul unităţii de măsură respective.

Page 32: Desen Tehnic curs 2

3232

CURS 2

Cota se înscrie deasupra liniei de cotă de 1-2 mm, de obicei Cota se înscrie deasupra liniei de cotă de 1-2 mm, de obicei la mijlocul acesteiala mijlocul acesteia, excepţie, excepţie făcând următoarele cazuri:

la cotarea diametrelor suprafeţelor cilindrice coaxialecotarea diametrelor suprafeţelor cilindrice coaxiale, cotele se înscriu alternativ faţă de axa de rotaţie comună;

când spaţiul pentru înscrierea cotei este insuficientcând spaţiul pentru înscrierea cotei este insuficient, cota se poate scrie în afara liniilor ajutătoare, în dreapta sau în dreptul liniei de indicaţie;

la indicarea conicităţiila indicarea conicităţii, când prescripţiile privind conicitatea se înscriu pe o linie de indicaţie sprijinită pe suprafaţa conică la care se referă;

la cotarea suprapusăla cotarea suprapusă, cota se înscrie în continuarea liniei ajutătoare de cotă sau deasupra liniei, lângă săgeată.

Page 33: Desen Tehnic curs 2

3333

CURS 2

Înscrierea cotelorÎnscrierea cotelor se realizează astfel încât să poată fi citite de jos în sus şi de la stânga la dreaptade jos în sus şi de la stânga la dreapta, în raport cu baza formatului.

În SR ISO 129:1994 se admite şi citirea cotelor pe desen admite şi citirea cotelor pe desen numai de la stânga la dreaptanumai de la stânga la dreapta faţă de baza formatului, permiţându-se întreruperea liniei de cotă.

Page 34: Desen Tehnic curs 2

3434

CURS 2

Cotele care sunt exprimate prin numerele 66,, 9 9,, 66 66,, 68 68,, 86 86,, 98 98 vor fi urmate de un punct, pentru a elimina confuziile la citirea lor.

Cifrele, simbolurile sau cuvintele cu ajutorul cărora se înscrie cota se recomandă a nu fi intersectate de diferite linii.

Cota înscrisă se subliniază dacă nu se respectă scara la care este întocmit desenul.

Page 35: Desen Tehnic curs 2

3535

CURS 2

Realizarea cotării unui desen în cele mai bune condiţii necesită aplicarea regulilor şi principiilor de cotare menţionate anterior.

Deoarece la realizarea în practică a unei piese intervin o serie de factori tehnologici şi funcţionali de care trebuie să se ţină seama la cotare, s-au stabilit cinci sisteme de cotare:

cotarea în serie;cotarea în serie;cotarea faţă de un element comun;cotarea faţă de un element comun;cotarea combinată;cotarea combinată;cotarea în coordonate;cotarea în coordonate;cotarea tabelară.cotarea tabelară.

Page 36: Desen Tehnic curs 2

3636

CURS 2

Bazele de cotare pot fi:

suprafeţele care sunt plane, prelucrate, perpendiculare pe planul de proiecţie, accesibile pentru măsurare, de regulă extreme şi care îndeplinesc un rol funcţional;

urmele planelor de simetrie ale pieselor;

liniile de axă ale piesei sau ale formelor geometrice din care este alcătuită piesa;

bazele tehnologice ale pieselor prelucrate.

Page 37: Desen Tehnic curs 2

3737

CURS 2

Cotarea în serieCotarea în serie constă în faptul că fiecare cotă preia altă bază de referinţă (aşezarea în continuare a tuturor cotelor care se referă la elementele alăturate ale pieselor). Acest sistem se utilizează numai în cazul în care cumularea toleranţelor nu influenţează calitatea funcţională a piesei.

Page 38: Desen Tehnic curs 2

3838

CURS 2

Cotarea faţă de un element comunCotarea faţă de un element comun se poate efectua paralel sau suprapusă cu dispunerea cotelor pe o singură linie de cotă, cu orientarea corespunzătoare a săgeţilor faţă de punctul de origine notat cu cifra 0.

Page 39: Desen Tehnic curs 2

3939

CURS 2

Cotarea combinatăCotarea combinată este alcătuită din cote înscrise atât în serie cât şi faţă de un element comun.

Page 40: Desen Tehnic curs 2

4040

CURS 2

Cotarea în coordonateCotarea în coordonate se utilizează atunci când elementul cotat prezintă un număr de găuri dificil de definit, găurile numerotându-se, iar într-un tabel se determină atât poziţia găurilor, cât şi mărimea acestora.

Page 41: Desen Tehnic curs 2

4141

CURS 2

Cotarea tabelarăCotarea tabelară se realizează în cazul pieselor similare ca formă, dar executate în mai multe variante. Pentru aceasta, se execută la scară un singur desen de execuţie numai pentru una din variante, se notează cu simboluri literale dimensiunile corespunzătoare elementului care se execută în diferitele variante constructive. Valorile numerice corespunzătoare diferitelor variante se înscriu într-un tabel situat în câmpul desenului.