DESEN TEHNIC 3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  1/15

  Linii folosite în desenul

  tehnic.

  • Reprezentarea obiectelor în desenul tehnic seface cu ajutorul liniilor; linia ind un elementfundamental pentru reprezentarea gracă aobiectelor.

  • Pentru redactarea şi interpretarea unitară adesenelor tehnice, tipurile de linii şi modul defolosire au fost standardizate.

  • În desenele de construcii se utilizează trei tipuride linii !"#$" %&'&()'* ecare a+nd un simbol-

  • ( linia continuă cu simbolul ;• ( linia întreruptă cu simbolul /;• ( linia ( punct cu simbolul P.

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  2/15

  lase de grosime a liniilor

  • 0iecare tip de linie se poate trasa în treiclase de grosimi, care se stabilesc în funciede mărimea, comple1itatea şi natura

  desenului, pornindu(se de la grosimea debază notată cu b, care are +alori între 2,3 şi3 mm. lasa de grosime este marcatăprintr(o cifră şi anume-

  • ( linia groasă !b* prin cifra %;• ( linia mijlocie !b43* prin cifra 3;• ( linia subire !b4&* prin cifra '.

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  3/15

  • 5rosimea de bază a liniilor folosite îndesen, se stabileşte în funcie de scaradesenului cnd b se ia egal cu-

  • ( 2,6 7 2,) mm pentru desenele e1ecutatela scările%- 8; %- %2; %- 32; %- 82;

  • ( 2,8 7 2,6 mm pentru desenele e1ecutatela scările mai mici dect %- 8;

  • ( 2,) 7 %,3 mm pentru desenele

  e1ecutate la scările %- %;%- 3; Pentrutoate reprezentările dintr(un desene1ecutate la aceeaşi scară, se foloseşte osingură grosime de bază.

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  4/15

   În funcie de formatulhrtiei-

  • ( pentru formatul $2 şi mai mare, între %,& şi3 mm;

  • ( pentru formatul $3 şi $% de 2,6 7 %,2 mm;

  • ( pentru formatele mai mici de $3 de 2,8 mm.

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  5/15

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  6/15

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  7/15

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  8/15

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  9/15

  "R/9R9$ Î: .#.

  • ( scrierea tip A folosită în cazurile încare este necesar să se facă economie!de e1emplu la completarea

  indicatorului*;• ( scrierea tip B folosită în mod curent.• 5rosimea liniei de scriere care se

  utilizează în desenul tehnic, este egalăcu apro1imati+ 1/14 h pentru scrierea îngustă de tip $ şi 1/10 h pentruscrierea obişnuită tip

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  10/15

  imensiunea nominală şi grosimea liniei descriere

  Dimensiunea

  nominală ascrierii, în mm h

    2,5 3,5 5 7 10 14 20

  Grosimea linieide trasare b, înmm

   A 1/14 h   0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4

  B 1/10 h   0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  11/15

  În desenul tehnic se utilizează, laalegere-

  • e scrierea înclinată,a+nd caracterele înclinate la 68= spredreapta faă de liniade bază a rndului,

  •  sau scriereadreaptă, cu caractere

  perpendiculare faăde linia de bază arndului.

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  12/15

  Corectarea distanţei între litere

   În cazul în care între două litere sau două cire alăturate, scrise corect camărime !i distanţă, se ormează un s"aţiu a"arent mai mare dec#t întrecelelalte litere $de e%em"lu, între & !i A, ' !i A, ( !i A sau ( !i ) sau cire,acest s"aţiu se mic!orează în a!a el înc#t toate literele să "ară e*aldistanţate între ele+

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  13/15

  )rdinea de trasare a literelor

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  14/15

  crierea indiciilor !i e%"onenţilor

 • 8/18/2019 DESEN TEHNIC 3

  15/15

  -neori este necesar să se olosească în scrierea standardizată !i unele semne

  de lar*ă utilizare