Click here to load reader

Desemnarea laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Desemnarea laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru

prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
Desemnarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul
controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea i bunstarea animalelor
Elaborat Verificat Aprobat
Nume, prenume
ANSVSA: 1. Nicolau Andrei IISPV: 2. Popa Felicia 3. Trandafir Magdalena IDSA: 4. Ardeleanu Adina 5. Brucher Florica 6. Popescu Alina ICBMV: 7. Stan Simona
1.Ion Iliu
Funcia
1. Consilier ANSVSA 2. Consilier/RMC IISPV 3. ef Serviciu IISPV 4. Consilier IDSA 5. Consilier IDSA 6. Consilier IDSA 7. Consilier ICBMV
1. Director General Adjunct
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
Indicatorul ediiilor i reviziilor
Nr. crt. Pag Capitol/
1 3 Lista de difizare
Modificarea listei cu noile personae responsabile 04.08.2015/1
2 5 3 – Documente de referin
Introducerea urmtoarelor: ROF ICBMV; Ord. ANSVSA nr. 20/2015, Ord. ANSVSA nr. 71/2015, NS ANSVSA nr. 27595/06.06.2015
04.08.2015/1
Definirea urmtoarelor noiuni: Derogare, Desemnare ANSVSA, Suspendarea acreditrii
04.08.2015/1
4 9
Cap. 5.4/subcap.
5.4.2 - Derogri
Introducerea unor noi situaii pentru care se acord derogare de la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
04.08.2015/1
5 13,14 Cap. 5.7 Detaliera obligaiilor laboratoarelor în momentul monitorizrii desemnrii 04.08.2015/1
5 15 Cap. 5.8 –
6 17 Cap.6/subcap.6 .3 Responsabiliti ale LSVSA judeene 04.08.2015/1
7 Anexa nr.6 Modificarea modelului privind Ordinul de desemnare 10.09.2015/1
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI
Ex. nr Compartiment Scopul
1. Comisia SCM
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
1. SCOP Stabilete etapele i modul de realizare al procesului de desemnare a laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor subordonate Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA) care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea i bunstarea animalelor. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplic laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor subordonate ANSVSA care îndeplinesc condiiile de eligibilitate necesare pentru a fi evaluate din punct de vedere tehnic, în vederea desemnrii.
3. DOCUMENTE DE REFERIN Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor în domeniul siguranei produselor alimentare; Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislagia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerinelor de acreditare i de supraveghere a pieei în ceea ce privete comercializarea produselor i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93; Decizia Comisiei nr. 657/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcionarea metodelor de analiz i interpretarea rezultatelor; Decizia Comisiei nr. 807/2011 de aprobare a programelor anuale i multianuale i a contribuiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea i monitorizarea anumitor boli ale animalelor i a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2012 i anii urmtori; Ghid Eurachem – Selecia, utilizarea i interpretarea testelor de competen (PT) – ediia a doua 2011 Ordonana Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor; Legea nr. 256/2011 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitii; Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 20/2014 pentru aprobarea Strategiei de cretere a performanelor i de eficientizare a activitii sanitar - veterinare i pentru sigurana alimentelor din România Hotrâre de Guvern pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute în Programul de
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
supraveghere i control în domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale aferente acestora; Ordin al preedintelui ANSVSA pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor precum i a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere i control în domeniul siguranei alimentelor ; Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitaile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, cu completrile i modificrile ulterioare; Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 205/2007, cu completrile i modificrile ulterioare, privind aprobarea laboratoarelor naionale de referin i a atribuiilor acestora; Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfoar activiti supuse supravegherii i controlului sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor; Regulamentul de organizare i funcionare al Institutului de Diagnostic i Sntate Animal aprobat prin ordin al preedintelui ANSVSA; Regulamentul de organizare i funcionare al Institutului de Igien i Sntate Public Veterinar aprobat prin ordin al preedintelui ANSVSA; Regulamentul de organizare i funcionare al Institutului pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar Ordonan nr. 42/2004 (*actualizat*) privind organizarea activitii veterinare; SR EN ISO/CEI 17000:2005 – “Evaluarea conformitii. Vocabular i principii generale“ SR EN 45020:2007 – “Standardizarea i activiti conexe. Vocabular general“ SR EN ISO – CEI 17043:2010 - Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru încercrile de competen; SR EN ISO 17025:2005 - Cerine generale pentru competena laboratoarelor de încercri i etalonri; Nota de Serviciu nr. 27595/06.06.2015 - implementarea ghidului destinat laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor subordonate Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor privind prioritizarea acreditarii analizelor (încercrilor) de laborator Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 20/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului metodelor de analiz utilizate în cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor din cadrul unitilor din subordinea Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 71/2015 privind constituirea Comisiei de experi pentru identificarea i propunerea de soluii în vederea creterii eficacitii laboratoarelor sanitar- veterinare i pentru sigurana alimentelor Proceduri ale institutelor veterinare/LNR referitoare la desfurarea programelor de intercomparare laboratoare din domeniul hranei pentru animale i a produselor alimentare, sntii i bunstrii animalelor. 4. DEFINIII i ABREVIERI 4.1 Definiii În înelesul prezentei proceduri se utilizeaz termenii definii de documentele de referin indicate:
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
Acreditare - atestarea de ctre organismul naional de acreditare a faptului c un organism de evaluare a conformitii îndeplinete cerinele stabilite prin standarde armonizate, i, dup caz, orice alte cerine suplimentare, inclusiv cele stabilite în cadrul schemelor sectoriale relevante, pentru realizarea activitilor specifice de evaluare a conformitii (Reg. 765/2008); Autoritate competent – Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor care dispune de competena de a desemna laboratoarele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor care pot efectua analiza probelor prelevate pe parcursul controalelor oficiale; Calificativ – rezultatul procesului de evaluare a datelor transmise de ctre participani in cadrul schemelor de intercomparare, conform unor criterii prestabilite de ctre organizator; Comparare interlaboratoare - organizarea, efectuarea i evaluarea unor msurri sau încercri pe obiecte identice sau asemntoare de ctre dou sau mai multe laboratoare sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor în conformitate cu condiiile predeterminate (SR EN ISO – CEI 17043:2010); Control oficial - orice form de control efectuat de ctre autoritatea competent pentru a verifica respectarea legislaiei privind alimentele, inclusiv normele privind sntatea animal i bunstarea animalelor (Reg. 882/2004); Derogare – excepie de la prevederile unui act normativ sau ale unei convenii întemeiul unui alt act; Desemnarea – (SR EN ISO/ CEI 17000: 2005, punctul 7.2) – autorizare guvernamental a unui laborator pentru a efectua activiti specificate de evaluare a conformitii; Desemnare ANSVSA – procesul de evaluare continu a laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor în vederea stabilirii metodei/metodelor care pot fi utilizate pentru analiza probelor prelevate în cadrul controalelor oficiale; Reglementare tehnic - (SR EN 45020, pct. 3.6.1) = reglementare care prevede condiii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificaie tehnic sau la un cod de bun practic sau care preia integral coninutul acestora; Evaluarea tehnic - procesul de verificare a îndeplinirii, de ctre un laborator sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor, a criteriilor de eligibilitate stabilite; Laborator sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor oficial - laboratorul desemnat de autoritatea competent în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor, cu modificrile i completrile ulterioare; Monitorizarea - supravegherea îndeplinirii în mod continuu a condiiilor de desemnare a laboratoarelor ce efectuaz analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea i bunstarea animalelor; Material de Referin Certificat - material de referin insoit de documentaia eliberat de un organism autorizat care furnizeaz una sau mai multe valori ale caracteristicilor specificate cu incertitudinile asociate i trasabilitate asigurat, prin utilizarea de proceduri validate (SR Ghid ISO/CEI 99/2010). Material de referin însoit de un certificat, ale crui, una sau mai multe, valori ale proprietilor sale sunt certificate printr-o procedur care stabileste trasabilitatea la o realizare exact a unitilor în care sunt exprimate valorile proprietilor i pentru care fiecare valoare certificat este insoit de o incertitudine la un nivel de încredere indicat (ISO Ghid 34- 2009).
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
Not - modul de exprimare cifric a rezultatelor procesului de evaluare a datelor transmise de ctre participani, conform unor criterii prestabilite de ctre organizator; Organism naional de acreditare - singurul organism dintr-un stat membru care realizeaz acreditarea dispunând de autoritatea conferit de statul respectiv (Reg 765/2008); Retragerea desemnrii - procesul de anulare a desemnrii; Scor Z - mod de apreciere a distanei la care se gsete o observaie fa de media seriei de date, distan msurat în abateri standard ale variabilei originale „X”; Suspendarea desemnrii - Procesul de invalidare provizorie a desemnrii, pentru o parte sau pentru tot domeniul desemnat, prin iniiativa proprie a laboratorului SVSA (voluntar) sau prin dispoziia ANSVSA; Suspendarea acreditrii - proces care const în invalidarea provizorie a acreditrii pentru o parte sau pentru tot domeniul de acreditare, din iniiativa proprie OEC-ului (voluntar) sau din iniiativa RENAR. Retragerea acreditrii - proces de anulare complet a acreditrii Restrângerea domeniului de acreditare - proces constând în retragerea acreditrii pentru o parte a domeniului de acreditare Validare - confirmarea prin examen i furnizarea de probe concrete c sunt îndeplinite cerinele specifice pentru o utilizare specific dat (SR EN ISO 17025/2005); Institute veterinare – autoriti de referin la nivel naional pentru domeniile de competen specifice acestora, cu personalitate juridic, în subordinea Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor (Ordonana 42/2004). Neconformitate critic – este neconformitatea major care, prin efectele pe care le genereaz, afecteaz semnificativ credibilitatea în competena laboratorului i impune oprirea desfurrii activitilor analitice de laborator Laborator Naional de Referin – laborator corespondent al unui laborator de referi al UE, cu atribuii specificate în Reg. 882, la art 33, alin (2) 4.2 Abrevieri
ANSVSA Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor IDSA Institutul de Diagnostic i Sntate Animal IISPV Institutul de Igien i Sntate Public Veterinar
LNR Laborator Naional de Referin LSVSA Laborator Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
UE Uniunea European EU-RL Laborator de Referin al UE
DSAOA Direcia Sigurana Alimentelor de Origine Animal DPMVNA Direcia Produse Medicinale Veterinare i Nutriie Animal
DSAON Direcia Sigurana Alimentelor de Origine Nonanimal DSBA Direcia Sntatea i Bunstarea Animalelor
CL Compartimentul Laboratoare 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1 Generaliti Evaluarea documentaiei i nominalizarea laboratoarelor care vor efectua analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare,
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
sntatea i bunstarea animalelor, reprezint primele etape ale procesului de desemnare a unui laborator oficial. Evaluarea tehnic a documentaiei i propunerea privind nominalizarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene în vederea desemnrii se realizeaz de ctre institutele veterinare/LNR. Desemnarea ca laborator sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor oficial este realizat de ctre Comisia de desemnare din cadrul ANSVSA, constituit prin Ordin al preedintelui ANSVSA.. 5.2 Documente utilizate 5.2.1. Cerere de evaluare în vederea desemnrii (formularul F-01-PS-01); 5.2.2. Cerere de desemnare (formularul F-01’-PS-01), completat de institute i LNR. 5.2.3. Lista încercrilor (analizelor) acreditate pentru care se solicit desemnarea în control oficial (formularul F-02-PS-01); 5.2.4. Lista încercrilor (analizelor) neacreditate pentru care se solicit desemnarea în control oficial (formularul F-03-PS-01) 5.2.5. Rezultatul evalurii tehnice în vederea desemnrii (formularul F- 04-PS-01). 5.3 Resurse
5.3.1. Resurse materiale: - calculator (PC), cu conexiuni la INTERnet si INTRAnet, UPS si imprimant, - fotocopiator / xerox, - telefon cu fax, - consumabile - articole de birotic si papetrie,
5.3.2. Resurse umane: - personal al ANSVSA nominalizat în cadrul comisiei de desemnare; - personal al institutelor veterinare / LNR; - personal al ANSVSA i al institutelor veterinare / LNR care realizeaz auditul extern.
5.3.3. Resurse financiare: - pentru efectuarea deplasrilor în vederea realizrii auditului, dup caz.
5.3.4. Resurse informaionale: Informaii obligatorii: - informaii referitoare la politicile ANSVSA; - informaii referitoare la politicile institutelor veterinare în relaie cu activitatea Laboratoarelor Naionale de Referin i eventuala necesitate a prioritizrii unor activiti specifice LNR;
- informaii din domeniul acreditrii i standardizrii. 5.4 Criterii de eligibilitate 5.4.1. Laboratoarele vor fi evaluate i nominalizate în vederea desemnrii prin aplicarea prezentei proceduri numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urmtoarele criterii:
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
a) - dein autorizaie sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor în vigoare, emis de ANSVSA, pentru activitile i profilurile pentru care solicit evaluarea în vederea desemnrii; b) - sunt acreditate conform SR EN ISO 17025:2005 pentru analizele (încercrile) pentru care solicit evaluarea în vederea desemnrii; 5.4.2. Prin derogare de la pct. 5.4.1. b), se accept pentru evaluare i nominalizare, laboratoare sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor cu metode neacreditate, în urmtoarele situaii:
a) dezvoltarea unei metode noi impuse de Programul de supraveghere, reglementrile naionale sau ale UE, schimbrii condiiilor în care a fost acordat acreditarea (personal, echipament, validare, etc.), cu condiia ca:
analiza (încercarea) s fie validat sau s existe protocoale de lucru recunoscute internaional;
s existe personal instruit pentru analizele (încercrile) pentru care solicit evaluarea, acolo unde astfel de instruiri/sesiuni de informare/perfecionare sunt disponibile i relevante pentru domeniul care urmeaz a fi desemnat;
au participat la scheme de intercomparare laboratoare, la care au obinut calificative corespunztoare, acolo unde astfel de scheme sunt disponibile i relevante pentru domeniul care urmeaz a fi desemnat;
Derogarea menionat la pct. 5.4.2. a) este acordat pentru o perioad cuprins între 12-24 luni consecutive, cu condiia ca în cel mult 12 luni de la solicitarea desemnrii, s fac dovada depunerii cererii de acreditare.
b) suspendarea voluntar a acreditrii, pentru o perioada de maxim 6 luni, din cauza imposibilitii temporare de desfurare a activitii, cu obligativitatea validrii metodelor în noile condiii i prezentarea dovezii de solicitare a ridicrii suspendrii cu cel puin 30 de zile lucrtoare înainte de expirarea perioadei de suspendare;
c) pierderea acreditrii L.N.R. din motive obiective, neimputabile acestuia, cu obligativitatea demonstrrii meninerii condiiilor în care s-a obinut acreditarea (meninerea personalului, echipamentelor, metodelor) i prezentarea dovezii de solicitare a acreditrii.
5.5 Evaluarea Cererea de evaluare (formular F-01-PS-01) în vederea desemnrii laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor se depune la institutul responsabil sau LNR în funcie de profilul de activitate. Cererea de desemnare a laboratoarelor din cadrul institutelor veterinare i LNR se depune la ANSVSA. Pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, cererea de evaluare trebuie însoit de toate documentele menionate de formularul F-01-PS-01. În cazul în care laboratorul solicit desemnarea atât pentru metode acreditate, cât i pentru metoda/metodele care fac obiectul prevederilor pct. 5.4.2., va completa dou Cereri de evaluare în vederea desemnrii, fiecare fiind însoite de lista corespunzatoare fiecrei situaii (Lista încercrilor (analizelor) acreditate pentru care se solicit desemnarea în control oficial F-02-PS-01) / Lista încercrilor (analizelor) neacreditate pentru care se solicit desemnarea în control oficial F-03-PS-01).
Ediia: 2
Revizia: 1
PROCEDUR SPECIFIC
prelevate în cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale i produsele alimentare, sntatea
i bunstarea animalelor
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentei documentaii fr acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor i va fi sancionat conform legislaiei în vigoare.
Laboratoarele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor care nu au metode acreditate, dar validate, trimit rapoartele de validare ale metodelor pentru care solicit evaluarea în vederea desemnrii, împreun cu documentele menionate de formularul F-01-PS-01. Institutul de referin/LNR, în funcie de profilul de activitate, verific existena documentelor menionate în formularul F-01-PS-01. Evaluarea documentaiei laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate are drept scop verificarea competenei tehnice necesare realizrii analizelor (încercrilor) pentru care s-a depus cererea de evaluare.
5.5.1 Evaluarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor autorizate care solicit desemnarea pentru încercri acreditate Evaluarea tehnic a documentaiei i propunerile de nominalizare a laboratoarelor, în vederea desemnrii, se realizeaz urmrindu-se îndeplinirea condiiilor referitoare la:
autorizaie sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor în vigoare, emis de ANSVSA
acreditarea conform SR EN ISO 17025:2005: Certificatul de acreditare însoit de anexa, emise de organismul naional de acreditare.
Ulterior evalurii documentaiei, institutele veterinare/LNR transmit ctre ANSVSA rezultatele evalurii tehnice i propun nominalizarea laboratorului, conform formularului F-04- PS-01.
5.5.2. Evaluarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor autorizate, care solicit desemnarea pentru încercri neacreditate, dar validate Evaluarea tehnic a documentaiei i propunerile de nominalizare a laboratoarelor sanitare…