of 39 /39
Configuració del router OvisLink per guifi Sebastia Altemir, Gener de 2016.

Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

  • Upload
    lyphuc

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Configuració del router OvisLink per guifi

Sebastia Altemir, Gener de 2016.

Page 2: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Contingut

Descripció general........................................................................................................................4

Esquema de funcionament.......................................................................................................4

Router OvisLink........................................................................................................................5

Logon inicial.................................................................................................................................7

Menu inicial..................................................................................................................................9

Menu SetupWizard....................................................................................................................10

Menu Advanced.........................................................................................................................11

Wireless settings - Basic.........................................................................................................14

Wireless settings - Advanced..................................................................................................15

Wireless settings - Security.....................................................................................................16

Wireless settings – Access Control.........................................................................................17

Wireless settings – WDS settings............................................................................................18

Wireless settings – Site Survey...............................................................................................19

WAN setting – WAN interface................................................................................................20

WAN setting – WAN advanced...............................................................................................21

LAN setting – LAN interface....................................................................................................22

Network Security – Port Filtering...........................................................................................23

System Services – DMZ Host..................................................................................................24

QoS Setting – WAN Speed Setting..........................................................................................25

Management – Operation Mode............................................................................................26

Apendix......................................................................................................................................27

Configuració e’n Lluís.............................................................................................................28

Status Show........................................................................................................................28

Wireless Settings, Basic and Advanced...............................................................................29

Wireless Security................................................................................................................30

WAN Settings......................................................................................................................31

LAN Settings.......................................................................................................................32

Management......................................................................................................................33

Valors mes importants a verificar...........................................................................................34

Com fer un “Reset” del router................................................................................................36

URLs.......................................................................................................................................37

Control de Canvis...................................................................................................................38

Page 3: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22
Page 4: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Descripció general

Esquema de funcionament

El entorn en el que ens trobem és:

<<< IP = 10.139.130.100 IP = 192.168.0.1 .-----------------. .---------------. <<< IP = 192.168.2.1 | | | | .-------------. | Antena | | TP | =========== | Ovis Lluis | | NanoStation | ===== | Link | .-------------. | 5 | | | .-----------------. | | <<< IP = 192.168.3.1 | | .-------------. >>> IP = 192.168.1.254 | | =========== | Ovis Balta | | | .-------------. .---------------.

El punt més important a entendre és que tant l’antena NS5 coms els routers Ovis tenen 2 cares, una de cara enfora (WAN) i una de cara endintre (LAN).

Així, l’antena NS5 té IP 10.139.130.100 per la xarxa guifi (exterior) IP 192.168.1.254 per la xarxa interna del edifici

El router d’en Lluis per la xarxa del edifici té una IP 192.168.1.162, (obtinguda per DHCP) i el seu “Default Gateway” és 192.168.1.254, és a dir, la NS5.De cara a casa seva, el router d’en Lluís te IP 192.168.2.1 – és important que cada usuari del “TP Link” tingui una IP de un rang exclusiu, per no colisionar amb els altres companys.

Page 5: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

El router d’en Balta per la xarxa del edifici té una IP 192.168.1.173, (obtinguda per DHCP) i el seu “Default Gateway” és obviament 192.168.1.254, és a dir, la NS5.De cara a casa seva, el router d’en Balta te IP 192.168.3.1

Page 6: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Router OvisLink

Aquest és el router/Access Point que fem servir:

Les seves característiques mes destacables son:

Page 7: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Significat de les llums frontals:

M1 = "access point" statusON = initializingflashing = working properlyOFF = AP has hardware error

WLAN = wireless radioOFF = disabledflashing = enabled

1/2/3/4 & WAN = devicesOFF = no device linkedON = there is a device linked but no activityflashing = there is an active device linked to the port

Page 8: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Logon inicial

Primer hauriem de fer un “Reset” per estar en una situació coneguda, pero s’ha de tenir clar que llavors es perd la configuració que haguem pogut posar.Si no la volem perdre i sabem la IP del aparell, no cal fer la restauració dels valors de fàbrica.

Apuntem un navegador a la IP del aparell:

http://192.168.1.1

Ens surt

És important que surti el identificdor “Wireless Broadband Router”, que ens diu que estem parlant amb el OvisLink i no un altre aparell de la xarxa.

Page 9: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Després de fer un “Reset”, el usuari i la clau de pas son “admin/admin”.

Page 10: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Menu inicial

Després de posar la clau de pas, la primera pantalla que ens surt és:

Page 11: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Menu SetupWizard

Si piquem en “SetupWizard”, tindrem:

Page 12: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Menu Advanced

Si escollim el menú “Advanced”, veurem “Status Show”:

És un resum dels valors mes importants : les IPs del LAN i del WAN.

Page 13: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Podem xafardejar les estadístiques:

Page 14: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

O mirar el Log:

Page 15: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless settings - Basic

Si escollim el menú “Wireless Settings”, veurem primer “Basic Settings”:

Page 16: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless settings - Advanced

Si anem a “Advanced Settings”:

Page 17: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless settings - Security

Si anem a la solapa “Security”:

Page 18: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless settings – Access Control

Si anem a la solapa “Access Control”:

Page 19: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless settings – WDS settings

Si anem a la solapa “WDS settings”:

Page 20: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless settings – Site Survey

Si anem a la solapa “Site Survey”:

Page 21: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

WAN setting – WAN interface

Si escollim el 2on menú, “WAN setting”, s’obre “WAN interface”:

Page 22: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

WAN setting – WAN advanced

I si escollim la solapa “WAN advanced”:

Page 23: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

LAN setting – LAN interface

Si escollim el 3er menú, “LAN setting”, s’obre “LAN interface”:

Page 24: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Network Security – Port Filtering

Si escollim el 4rt menú, “Network Security”, s’obre “Port Filtering”:

Page 25: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

System Services – DMZ Host

Si escollim el 5e menú, “System Services”, s’obre “DMZ Host”:

Page 26: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

QoS Setting – WAN Speed Setting

Si escollim el 6e menú, “QoS Setting”, s’obre “WAN Speed Setup”:

Page 27: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Management – Operation Mode

Si escollim el 7e menú, “Management”, s’obre “Operation Mode”:

Page 28: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Apendix

Page 29: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Configuració d’en Lluís

Pantalles mes importants del router Ovis d’en Lluís:

Status Show

Page 30: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless Settings, Basic and Advanced

Page 31: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Wireless Security

Page 32: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

WAN Settings

Page 33: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

LAN Settings

Page 34: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Management

Page 35: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Valors mes importants a verificar

De tots els menus anteriors, n’hi ha uns quants de mes importants i que hem de verificar enn cas de problemes.Son:

Wireless Setting Basic Settings Disable Wireless LAN : (buid, o sigui “enabled”) Mode : AP SSID : OvisBaltaNou Channel Number : Auto Security Encryption : WPA WPA Cipher Suite : TKIP Pre-Shared Key Format : Passphrase Pre-Shared Key : sebastia2016

WAN Setting WAN Interface WAN Access Type : Static IP (o DHCP) IP Address : 192.168.1.17 Default Gateway : 192.168.1.254 DNS 1 : 8.8.8.8 DNS 2 : 8.8.4.4

LAN Setting

Page 36: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

IP Address : 192.168.3.1 Default gateway : 192.168.3.1 DHCP : Server DHCP Range : 192.168.3.40 – 192.168.3.200

Management Operation Mode = Gateway

Page 37: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Com fer un “Reset” del router

1.- Engegar el router2.- Apretar el botó "Reset" durant 10 segons3.- Deixar anar el botó "Reset" i esperar que el router

reengegui

El botó es troba a la part del darrere, dins un foradet.

Page 38: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

URLs

Ovis Españahttp://www.ovislink-espana.com/es/

http://www.ovislink-espana.com/product_files/files/ Manual/393_EVO-W54ARv2_Modo_AP.pdf

http://www.ovislink-espana.com/product_files/files/ Manual/394_EVO-W54ARv2_Modo_Universal_Repeater.pdf

http://www.ovislink-espana.com/product_files/files/ Manual/395_EVO-W54ARV2%20modo%20Repeater%20WDS.pdf

http://www.ovislink-espana.com/product_files/files/ Manual/396_Evo-W54ARv2%20Apertura%20de%20puertos.pdf

http://www.ovislink-espana.com/product_files/files/ Manual/403_Guia%20de%20intalacion%20Evo-W54ARv2.pdf

http://www.ovislink-espana.com/product_files/files/ Manual/392_EVO-W54ARv2%20Clone%20Mac.pdf

Page 39: Descripció generalusuaris.tinet.cat/martap/docs/configuracio_del_router_o... · Web viewWAN setting – WAN interface20 WAN setting – WAN advanced21 LAN setting – LAN interface22

Control de Canvis

Autor Versió

Descripció Data

Sebastià Altemir Gubankov V 1.0 Inici 20160105