Click here to load reader

Descoperiri accidentale - · PDF fileCauciucul - natural vs. sintetic. Coloranţi naturali ąi de sinteză. Activităţi experiementale. Mase plastice - descoperire, clasificare, sinteze,

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Descoperiri accidentale - · PDF fileCauciucul - natural vs. sintetic. Coloranţi naturali ąi...

 • P ag

  in a 1

  Descoperiri accidentale

  Descoperirea înseamnă să vezi ce toată lumea a văzut ąi să gândeąti ce nimeni nu a

  gândit” (Albert Szent-Gyorgyi)

  1. PREZENTAREA TEMEI

  În epoca de piatră, omul a descoperit că

  piatra poate fi unealtă sau armă iar

  băţul de lemn o posibilă prelungire a

  braţului; folosirea acestor materiale

  este piatra de temelie a dezvoltării

  civilizaţiei umane. Descoperirea ąi

  folosirea controlată a focului a fost una

  dintre descoperirile importante din

  istoria omului. Nimeni nu ątie câtă

  vreme s-a scurs cu exactitate de când

  omul a folosit pentru prima oară un fitil

  într-un vas cu grăsime animală dar cert

  este că s-au găsit lămpi primitive

  scobite în roci calcaroase sau gresie,

  datând din jurul anului 80 000 î.e.n. În

  Iran, s-au găsit lămpi de ceramică vechi

  de câteva mii de ani.

  “Ąansa favorizează minţile pregătite”

  (Louis Pasteur) - vorbele marelui om de

  ątiinţă sunt valabile indiferent de

  perioada în care trăim. Multe

  descoperiri au fost făcute accidental de

  oameni de ątiinţă care urmăreau un

  anumit fenomen sau proces ąi

  întâmplător, au descoperit altceva.

  Aceąti oameni de ątiinţă au fost capabili

  să vadă minunea dintr-o eroare,

  obstacol sau coincidenţă. Astfel, lumea

  a evoluat.

  2. DIMENSIUNEA MULTIPERSPECTIVĂ A TEMEI

  Fizică:

  Construcţia maąinii cu aburi

  cu piston – James Watt

  Descoperirea radiaţiilor X–

  Röentgen

 • P ag

  in a 2

  Determinarea sarcinii

  electrice a electronului –

  Millikan

  Difracţia electronilor–

  Davisson

  Camera cu ceaţă – Wilson

  Istorie:

  Cronologia descoperirilor

  accidentale ce au influenţat

  evoluţia omenirii de exemplu,

  focul.

  Geografie:

  Descoperiri geografice -

  descoperirea Americii

  Expediţii ąi exploratori.

  Chimie:

  Descoperirea diverselor

  medicamente - proprietăţi,

  efecte asupra organismului.

  Cauciucul - natural vs.

  sintetic.

  Coloranţi naturali ąi de

  sinteză. Activităţi

  experiementale.

  Mase plastice - descoperire,

  clasificare, sinteze, utilizări,

  efecte poluante.

  Îndulcitori - descoperire,

  clasificare, efecte biologice.

  Radioactivitatea -

  descoperirea fenomenului,

  influenţa radioactivităţii

  asupra calităţii vieţii, energie

  nucleară etc.

  Matematică:

  Noţiuni de statistică

  matematică aplicate

  noţiunilor prezentate

  (interpretarea unor date

  statistice în contextul temei

  date).

  Matematici financiare aplicate

  temei date (comparare de

  procente, de statistici, rata de

  creątere/ descreątere, calcule

  economice de rentabilizare,

  costuri etc.).

  Descoperiri accidentale în

  matematică de-a lungul

  timpului.

 • P ag

  in a 3

  3. DIRECŢII DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

  1. Focul ąi roata. Tema descrie

  cronologia unor descoperiri accidentale

  care au influenţat evoluţia omenirii.

  2. Culoarea ąi coloranţii. Este descrisă

  istoria utilizării coloranţilor: de la

  coloranţi extraąi din diverse specii de

  plante ąi animale, pigmenţi anorganici

  până la descoperirea primului colorant

  de sinteză. Tema poate fi abordată ąi din

  punct de vedere experimental: elevii vor

  primi ca sarcină de lucru să prepare

  pigmenţi anorganici, coloranţi organici,

  să vopsească diverse materiale.

  3. Medicamentele ąi sănătatea. Tema

  prezintă descoperirea accidentală a

  unor medicamente a căror folosire a

  eliminat multe neajunsuri. Se vor

  descrie mecanismele de acţiune ale

  acestora, ce se întâmplă în cazul unor

  supradoze, antidoturi, etc.

  4. Descoperiri accidentale în ątiinţă.

  Tema descrie descoperirile accidentale

  din toate domeniile cu evidenţierea

  aspectelor aplicative. Elevii pot aborda

  această temă pe grupuri împărţite pe

  discipline: un grup se documentează

  despre descoperirile accidentale din

  fizică, altul se va ocupa de cele din

  chimie, altul de descoperirile

  accidentale din matematică, ąamd.

  5. Descoperiri datorate cercetărilor

  militare. Se pot elemente (invenţii,

  programe etc.) proiectate iniţial pentru

  industria militară au devenit, cu timpul,

  produse utilizate pe scară largă.

  6. Istoria materialelor plastice.

  Inventarea, evoluţia lor până în zilele

  noastre.

  7. Descoperirile lui Isaac Newton ąi

  importanţa acestora în evoluţia

  cunoaąterii umane.

  8. Descoperirea amprentei ADN.

  Aplicaţii în viaţa cotidiană.

  9.Descoperirea radiaţiilor X ąi utilizarea

  lor

  4. MODEL DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

  Subtema 2. Culoarea ąi coloranţii

  Omul a utilizat coloranţii naturali din

  timpuri foarte vechi. În peąterile din

  munţii Pirinei se găsesc desene care au

  o vârstă de 20.000 de ani - ceea ce este

  remarcabil este faptul că oamenii au

 • P ag

  in a 4

  avut abilitatea ca în acele timpuri să

  facă pigmenţi care să reziste în timp.

  Aztecii cunoąteau un colorant roąu

  obţinut dintr-o specie de insecte.

  Colorantul este o substanţă naturală

  sau obţinută prin sinteză chimică, care

  într-o cantitate foarte mică este

  capabilă să imprime culoarea sa altor

  compuąi cu care intră în contact:piele,

  materiale textile.

  Fig. 1 - Picturi cu pigmenţi anorganici într-o

  peąteră din Sri Lanka

  Cel mai celebru colorant folosit în

  vechime era purpura antică ąi a fost

  folosit pentru prima dată de fenicieni în

  jurul anului 1500 î.Hr. Era extrasă dintr-

  o specie de moluąte în care se găseąte

  în cantităţi foarte mici. In perioada

  antichităţii a fost considerată cea mai

  frumoasă, cea mai stabilă ąi cea mai

  preţioasă culoare, calităţi ce i-au

  conferit o reală suveranitate. Cu ajutorul

  ei se vopseau lâna ąi mătasea din care

  se confecţionau veąmintele suveranilor,

  fiind explicit asociată puterii, rangului

  social ąi preţuirii. La Roma, împăratul

  Nero a ordonat să fie pedepsiţi cu

  moartea toţi cei care purtau sau cel

  puţin cumpărau purpură imperială.

  Fig. 2 - Melcul Murex Brandaris din care se

  extrăgea purpura antică

  Coloranţii naturali extraąi (garanţa,

  indigoul, coąenila, turnesolul) erau

  folosiţi din antichitate la vopsirea

  fibrelor textile. Obţinerea lor se realiza

  cu randamente mici iar vopsirile

  rezultate erau în multe cazuri relativ

  slabe ąi gama de nuanţe restrânsă.

  Începând din secolul XVIII, în Europa ąi

  Asia s-a trecut la cultivarea raţională a

  unora dintre plantele tinctoriale

  rentabile (garanţa, indigoul). La

  începutul secolului XX, importanţa lor

  economică a scăzut iar din 1914 nu au

  mai fost practic utilizaţi ca urmare a

  apariţiei coloranţilor sintetici.

 • P ag

  in a 5

  Industria coloranţilor sintetici a debutat

  în 1856, când Perkin a descoperit

  moveina. Cronologic, industria chimicã a

  debutat cu producerea de coloranţi.

  În secolul al XIX-lea, în Anglia s-a

  înfiinţat Royal College of Chemistry

  condus de August Wilhelm Hoffman.

  Colegiul avea la dispoziţie fonduri mari

  ąi au fost organizate laboratoare

  moderne de cercetare, cu atât mai mult

  cu cât tineretul englez manifesta o

  adevărată pasiune pentru chimie.

  Hoffman l-a antrenat pe Perkin în

  diferite probleme de cercetare ąi i-a

  încredinţat studiul chininei ąi eventual

  sinteza ei din anilină. Era cunoscută la

  acea vreme acţiunea antimalarică a

  chininei.

  Fig. 3 - William Perkin

  Într-una din zilele anului 1856, Perkin

  lucra în laborator ąi a tratat încă o dată

  amestecul de anilină ąi acid sulfuric cu

  bicromat de potasiu. Rezultatul a fost

  acelaąi ca de fiecare dată: un precipitat

  negru. Perkin a luat hârtia cu

  precipitatul ąi a întins-o să se usuce. A

  observat că după câteva ore ąi la lumina

  zilei, culoarea acestuia este mult mai

  frumoasă ąi mai strălucitoare.

  Fig. 4 - Mostră de moveină

  La 18 martie 1856, Perkin ąi-a brevetat

  invenţia sub denumirea de moveină,

  acesta fiind primul colorant sintetic. La

  început, preţul moveinei era tot atât de

  mare ca ąi admiraţia pe car