14
Descomposició i lectura de nombres

Descomposició i lectura de nombres

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Descomposició i lectura de nombres

Descomposició i lectura de nombres

1 U de milió (Unitats de milió) = 1.000.000 Unitats 1 CM (Centenes de Milers) = 100.000 Unitats 1 DM (Desena de Miler) = 10.000 Unitats 1 UM (Unitat de Miler) = 1.000 Unitats 1 C (Centena) = 100 Unitats

Page 2: Descomposició i lectura de nombres

1 D (Desena) = 10 Unitats 1 U (Unitat) = 1 Unitat

Descomposició de nombres

326.456

CM DM UM C D U 3 2 6 4 5 6

3 CM + 2 DM + 6 UM + 4 C + 5 D + 6 U

300.000+ 20.000 + 6.000 + 400 + 50 + 6

Tres-cents vint-i-sis mil quatre cents cinquanta-sis

300.000 20.000 6.000

+ 400 50 6 326. 4 5 6

1.326.456

Um CM DM UM C D U 1 3 2 6 4 5 6

1Um + 3 CM + 2 DM + 6 UM + 4 C + 5 D + 6 U 1.000.000 + 300.000+ 20.000 + 6.000 + 400 + 50 + 6

Un milió tres-cents vint-i-sis mil quatre cents cinquanta-sis 1.000.000 300.000

2

Page 3: Descomposició i lectura de nombres

20.000 6.000

+ 400 50 6 1.326. 4 5 6

Com posam els punts en les xifres?

Comencem a comptar des de la dreta i cada tres nombres posam un punt

Exemple:

1 3 2 6 4 5 6

Comptam tres des de la dreta:

1 3 2 6 4 5 6

Posam els punts:3

Page 4: Descomposició i lectura de nombres

1 . 3 2 6 . 4 5 6

Posa els punts on pertoqui:

3 4 5 3 5 2 2 1

5 4 5 6 7 8 9 6 7 2 3 4 5

3 4 5 6 7

7 9 0 7 8 7 5

6 5Exercicis:

4

Page 5: Descomposició i lectura de nombres

Fer exercici 2 de la pàgina 7 (Libre)

Fer exercici 5 de la pàgina 9 (Libre)

Fer exercici 6 de la pàgina 9 (Libre)

Fer exercici 7 de la pàgina 9 (Libre)

Fer exercici 8 de la pàgina 9 (Libre)

(Exercicis referits al llibre de matemàtiques de Santillana)

Completa:

1 Milió 1.000.000 Unitats2 Milions Unitats3 Milions Unitats4 Milions Unitats5 Milions Unitats6 Milions Unitats7 Milions Unitats8 Milions Unitats9 Milions Unitats

5

Page 6: Descomposició i lectura de nombres

1 Centenes de Miler= 100.000 Unitats2 Centenes de Miler = Unitats3 Centenes de Miler = Unitats4 Centenes de Miler = Unitats5 Centenes de Miler = Unitats6 Centenes de Miler = Unitats7 Centenes de Miler = Unitats8 Centenes de Miler = Unitats9 Centenes de Miler = Unitats

1 Desenes de Miler= 10.000 Unitats2 Desenes de Miler = Unitats3 Desenes de Miler = Unitats4 Desenes de Miler = Unitats5 Desenes de Miler = Unitats6 Desenes de Miler = Unitats7 Desenes de Miler = Unitats8 Desenes de Miler = Unitats9 Desenes de Miler = Unitats

1 Unitat de Miler= 1.000 Unitats2 Unitats de Miler= Unitats3 Unitats de Miler= Unitats4 Unitats de Miler= Unitats5 Unitats de Miler= Unitats6 Unitats de Miler= Unitats

6

Page 7: Descomposició i lectura de nombres

7 Unitats de Miler= Unitats8 Unitats de Miler= Unitats9 Unitats de Miler= Unitats

1 Centena = 100 Unitats2 Centenes = Unitats3 Centenes = Unitats4 Centenes = Unitats5 Centenes = Unitats6 Centenes = Unitats7 Centenes = Unitats8 Centenes = Unitats9 Centenes = Unitats

1 Desena = 10 Unitats2 Desenes = Unitats3 Desenes = Unitats4 Desenes = Unitats5 Desenes = Unitats6 Desenes = Unitats7 Desenes = Unitats8 Desenes = Unitats9 Desenes = Unitats

7

Page 8: Descomposició i lectura de nombres

Completa:

1. 356. 457 = 1 m + 3 CM + 5 DM + 6 UM + 4 C + 5 D + 7 U1. 356. 457 = 1.000.000+300.000+ 50.000+ 6.000+400 + 50+ 7

2.678. 953 =2.678. 953 =

345.789=345.789=

15.678=15.678=

4.567 = 4 UM + 5 C + 6 D + 7 U4.567 = 4.000 + 500 + 60 + 7

3.678=3.678=

8.987=8.987=

3.267=3.267=

1.324=1.324= 3.456=3.456=

789=789=

79=79=

Com es llegeixen els nombres?

(Un parell de truquis poc ortodoxes...)

Anem a fixar-nos en aquest nombre:

8

Page 9: Descomposició i lectura de nombres

4.3 5 6Recordam:

milers centenes desenes unitats

4. 3 5 6

Anem a veure com es pot llegir:

4. 356

... Mil ...Cents ..... quanta ...

4 Mil 3 Cents 5 quanta 6

quatre mil tres-cents cinquanta - sis

Quan tenim nombres més llargs:

14. 356

9

Page 10: Descomposició i lectura de nombres

Feim servir el mateix sistema que abans, però llegim els nombres de desprès del punt junts...

 

... Mil             ...Cents          ..... quanta        ...

 

14 Mil             3 Cents           5 quanta         6

 

catorze mil tres-cents         cinquanta  -   sis

 

Més llarg:

214 . 356

 

10

Page 11: Descomposició i lectura de nombres

... Mil              ...Cents          ..... quanta        ...

 

214 Mil             3 Cents          5 quanta        6

 dos-cents catorze mil tres-cents        cinquanta  -   sis

 

11