61
. BAYRAM ULUSOY UZAKYOL KAPTAN

DENİZDE-HABERLEŞME

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hgj

Citation preview

Page 1: DENİZDE-HABERLEŞME

. BAYRAM ULUSOYUZAKYOL KAPTAN

Page 2: DENİZDE-HABERLEŞME

Haberleşme, bir bilginin bir kişiden diğerine iletilmesidir.Denizdeki haberleşme, risklerinin yüksekliğinden dolayı sıradan haberleşmelerden çok daha önemlidir. Burada bahsedilen risk, can ve mal kaybı ile çevrede olabilecek büyük zararlardır. Haberleşme: seslisözlü görüntülü veya yazı biçiminde olabilir.

Page 3: DENİZDE-HABERLEŞME

Gemi imkanları kullanılarak geminin dışındaki kişiler ile yapılan haberleşmede tüm yetki ve sorumluluk gemi kaptanındadır. Kaptanın bilgisi, izni ve istisnalar hariç kimse geminin dışındaki kişiler ile gemi imkanlarını kullanarak haberleşme yapamaz. Bunun istisnaları;  Vardiya zabitince seyir emniyeti için yapılan haberleşmeler.  Telsiz zabitince test ve servis amaçlı  haberleşmeler. Kaptanın bilgi ve iznini alma zorunluluğu gemide bulunan geminin işletme yetkililerini ve gemideki tüm personeli kapsar. Gemiden gönderilen bir mesajın imzası yazılsa da yazılmasa da kaptana aittir.

Gemiye gelen mesajda kaptana gelmiş bir mesajdır. Gemiye kişisel mesaj gelemez, gelen tüm mesajlar kaptana çıkartılır ve onun talimatına göre dağıtım yapılır

Page 4: DENİZDE-HABERLEŞME

  1900 yılından itibaren gelişmeye başlayan haberleşmede teknikleri neticesinde.• 1903 yılında Berlin’de toplanan uluslararası bir konferansında bu hizmete yönelik kurallar belirlenmeye başlanmıştır.• 1912 yılına gelindiğinde ise dünyada, aralarında İstanbul-Okmeydanı’nda kurulan telsiz istasyonun da bulunduğu toplam 479 adet kıyı telsiz istasyonunun kurulduğu, telsiz donanımına sahip gemi sayısının da 2.752 adede ulaştığı görülmektedir.

      Aynı yıl meydana gelen Titanic faciası .Denizde can ve mal emniyetine yönelik uluslararası kuralların belirlenmesini gündeme getirmiş dahada önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarmıştır . 1914 yılında Londra’da toplanan konferansta kabul edilen bir kuralla 50 kişiden daha fazla yolcu taşıyan gemilerde radyo telgraf teçhizatı bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Temmuz 1915 tarihinde yürürlüğe giren bu ilk SOLAS (Safety of Life at Sea/Denizde Can Güvenliği) Konvansiyonu 1929, 1948, 1960 ve 1974 yıllarında yenilenmiş, gemilerdeki telsiz haberleşme teçhizatına yönelik kurallarda da değişiklikler yapılmıştır.

Page 5: DENİZDE-HABERLEŞME

Deniz telsiz haberleşmesine yönelik en kapsamlı düzenlemeise IMO (International Maritime Organization/Uluslararası Denizcilik Örgütü) ve ITU (International Telecommunication Union/Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından 1979 yılında itibaren başlatılan çalışmalarla oluşturulan ve 31.12.1999 tarihinden itibaren tam olarak uygulamaya konulan GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System/Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) olarak adlandırılan düzenleme olmuştur.

Bu sistemin temel amacı tehlike olan bir gemiden gelen yardım talebinin karadaki arama-kurtarma otoriteleri ile yakınındaki gemiler tarafından en kısa sürede alınıp gecikmeksizin yardım ulaştırılmasının sağlanabilmesidir. 

Page 6: DENİZDE-HABERLEŞME

GMDSS : Global Maritime Distress and Safety (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi)

1 Şubat 1992’ de başladı, 1 Şubat 1999’ da tüm yönleriyle devreye girdi.

DSC : Sayısal Seçmeli Çağrı

NBDP : Dar band doğrudan yazılımlı telgraf tekniği

EPIRB : Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi (Radio Beacon)

SART : Arama ve kurtarma radar vericisi (Radar Transponder)

NAVTEX: Karadan gemi yönünde NBDP tekniği ile acil bilgilerin gönderilme sistemi

IN MARSAT : Uydular kanalıyla yapılacak haberleşmeyi organize eden kuruluş

COSPAS SARSAT : Kutupsal yörüngeli uydu sistemi

IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü

ITU : Uluslararası Telekom Birliği

SOLAS :   (Safety Of Life At Sea) Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi 1974

Page 7: DENİZDE-HABERLEŞME

Denizde Haberleşme amaçlarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

Gemi içinde haberleşme .

Gemi /Gemi arası haberleşme .

Gemi/Kıyı arası haberleşme. Kıyı/Gemi arası haberleşme .

Acil durum haberleşmeleri .

Page 8: DENİZDE-HABERLEŞME

Haberleşme belirli anlama sahip araçların veya ışığın gösterilmesi veya belirli anlama sahip seslerin veya anlamlı sözcüklerin Duyulacak şekilde iletilmesi ile yapılabilir. Haberleşmede kullandığımız bu yöntemleri dahili ve harici .Haberleşme yöntemleri olarak ikiye ayırabiliriz.

Page 9: DENİZDE-HABERLEŞME

Dahili haberleşme gemi içindeki haberleşmedir ve aşağıdaki şekilde AÇIKLANABİLİNİR..Standart haberleşme sistemleri,o   Gemi de mevcut Santralli telefondan haberleşme,o   Acil durum telefon devresinden haberleşme,o   El telsizi ile haberleşme,(el vhf)Özel haberleşme sistemleri,o   Diafon ile haberleşme,o   Pasaparola ile haberleşme,o   Haber boruları v.s. ile haberleşmeGemi dahili Santralli telefon devresi; gemilerde, rutin haberleşme için kullanılmak üzere kurulan anolog otomatik telefon santralına bağlı kablolu telefon şebekesidir.

Page 10: DENİZDE-HABERLEŞME

Gemide salonlar, yemekhane ve kamaralar gibi sosyal kullanım alanlarında, köprüüstü, makine dairesi, yeke dairesi, telsiz dairesi gibi yönetim alanlarında bu santrale bağlı telefon hatları ve cihazları bulunur. Her hattın bir numarası vardır. Cihazdan normal evimizdeki gibi istediğimiz yere ait telefon numaraları tuşlanarak istenen yer aranır. Bağlantı arada bir başka görevli olmaksızın otomatik olarak sağlanır.Acil durum telefon devresi, standart telefon devresinin dışında sadece köprüüstü, makine dairesi ve yeke dairesi arasında kurulan, gücünü acil durum akülerinden alan, santralsiz kablolu basit güvenilir telefon devresidir.El telsizi, manevralarda, onarım bakım çalışmalarında, güvenlik nöbet ve karakollarında, gemi dışı görevlerde, gemi acil durum el VHF’leri haricinde kullanılan halk bandı VHF telsiz cihazlarıdır.

Page 11: DENİZDE-HABERLEŞME

Diyafon, bazı gemilerde ihtiyaç halinde konan basit iki yönlü konuşma yapabilen az sayıda aboneye sahip pek güvenliği olmayan cihazlardır.Pasaparola, (haberci) özellikle askeri gemilerde bir savaş sırasında tüm dahili haberleşme imkanlarının kaybolabileceği durumlar için düşünülen, barış zamanında dahi kullanılan, gemi içerisinde birisinden birisine haber veya bir emri veya bir evrakı götürmek amacı ile görevlendirilmiş şahıstır.Haber boruları; bir boru içerisindeki havanın, kontrollü olarak ses dalgalarını bir noktadan bir noktaya taşıtabilmesi özelliğinden yararlanılan sistemdir. Küçük gemilerde dahili haberleşme imkanlarının kaybolması halinde kullanılmak üzere köprüüstü, makine dairesi ve miyar güverte standart pusula yanına kurulur. Devre yaklaşık 5-6 cm çapında borulardan oluşmuştur. Her iki ucu ağzın yapıştırılabileceği biçimde ve bir düdük tapa ile kapatılmıştır.

Page 12: DENİZDE-HABERLEŞME

Harici haberleşme, geminin dışındaki kişiler ile yapılan haberleşmedir. Harici haberleşmeyi haberin açık olup olmamasına göre ikiye ayrılır;  Açık haberleşme :Doğrudan halk konuşma veya yazma yöntemlerinin kullanıldığı haberleşmedirKodlu haberleşme:Belirli anlam içeren görsel, işitsel veya yazı şekilleri ile yapılan haberleşmedir.Harici haberleşmeyi kullanılan sisteme göre de üçe ayrılır.Yakın mesafe, görsel ve işitsel haberleşme:Kulak duyum ve göz görüm mesafesinde, ses ve görüntü araçları kullanılarak, kodlu haberleşme yöntem ve araçlarının kullanıldığı yakın mesafeden yapılan haberleşmedir. Telsiz haberleşmesi:Çok yüksek dalga (VHF), orta dalga (MF) ve yüksek dalga (HF) telsiz cihazları kullanılarak telefon, telex ve sayısal seçmeli çağrı (DSC) tipindeki, kodlu veya açık lisan ile yapılan haberleşmedir

Page 13: DENİZDE-HABERLEŞME

 Uydu haberleşmesi:Uydular aracılığı ile telefon ve telex tipindeki kodlu veya açık lisan ile yapılan haberleşmelerdir.

Page 14: DENİZDE-HABERLEŞME

Kodlu haberleşme belirli anlam içeren görsel, işitsel veya yazı şekilleri ile yapılan haberleşmedir.

Uluslararası İşaret Kod Kitabı Uluslar arası işaret kod kitabı, uluslar arası olarak kabul edilen, kodlu haberleşme yöntemlerini anlatan bir kitaptır.

Kullanılma gerekçesi Uluslar arası ortak dil kullanabilmek,Elektronik haberleşmenin mümkün olmadığı zamanlarda haberleşmeyi sağlayabilmek, Askeri amaçlar ile gizlilik sağlamak.

Page 15: DENİZDE-HABERLEŞME

Uluslar arası işaret kodlarında İngiliz alfabesindeki “26” harf ve 10 rakam kullanılır. Burada kullanılan harflerin özel kod isimleri vardır. Askeri bahriye dışında denizde uluslararası kod isimleri kullanılır. Ayrıca bunların milli veya kurumsal farklı isimleri de vardır. Bir kelime veya isim hecelenirken bu kodlar kullanılır. Örnek; “GEMİ” kelimesi; “Golf-Echo-Mike-İndia” şeklinde hecelenir.

Page 16: DENİZDE-HABERLEŞME

BAYRAK

Page 17: DENİZDE-HABERLEŞME

İŞARET KOD KİTABI

Page 18: DENİZDE-HABERLEŞME

Uluslararası işaret kod kitabı farklı haberleşme yöntemlerini belirtmiştir.

Teknolojinin geri olduğu zamanlarda oluşturulan bu yöntemlerin bugün kullanımı askeri bahriye ve kısmi sancak haberleşmesi dışında kalmamıştır. Ancak bu yöntemler bir alternatiftir ve gerektiğinde kullanımı zorunludur. Aşağıda bu yöntemler sancak haberleşmesi haricinde kısaca tanıtılmış, sancak haberleşmesi bir bölüm olarak daha geniş ele alınmıştır.

.Simafor ile kodlu haberleşme

Page 19: DENİZDE-HABERLEŞME
Page 20: DENİZDE-HABERLEŞME

Uluslar arası flayşın ile kodlu haberleşmede harf ve rakamlar mors alfabesine göre belirtilir.

Burada kullanılan cihazlar; huzmeli, kesiksiz ve kuvvetli ışık verebilen ve bu ışığı kontrollü olarak perdeleyerek görünmez kılan

cihazlardır.Bunlar, köprüüstü kırlangıçlarına konan kontrollü ışık panjurlarına sahip projektörler veya aynı özelliğe sahip el cihazlarıdır (Aldis). Bu cihazların panjurları kontrollü olarak açılıp kapatılarak, ışığın

mors koduna göre görülmesini sağlanır ve mesaj bu şekilde iletilir.Bunların haricinde yakın mesafede kısa haberleşmede,

köprüüstünden telgraf maniplesi ile kontrol edilebilen direk başı lambaları da kullanılabilir. Bu yöntemde kullanılan mors kodunda harfler ve rakamlar nokta ve çizgilerden oluşmuştur. Nokta ışığın

çok kısa olarak açılıp kapatılması, çizgi ışığın biraz daha uzun süre gösterilmesi şeklinde sağlanır.

Page 21: DENİZDE-HABERLEŞME
Page 22: DENİZDE-HABERLEŞME

Haberleşmede mors alfabesinin nokta ve uzunlarını ifade eden, flama gösterme şekilleri kullanılır

Page 23: DENİZDE-HABERLEŞME

Kodlu radyo-telefon haberleşmesi, gemideki VHF ve MF/HF telsiz cihazları ile doğrudan konuşma şekli ile yapılan bir sesli haberleşme yöntemidir. Bu yöntemde genel telsiz radyo telefon görüşme usulleri uygulanır. Ancak kodlu lisan kullanılır. Telaffuzun anlaşılabilir olması için de harflerin kod isimleri vurgulu, rakamlar farklı söylenir.

Page 24: DENİZDE-HABERLEŞME

İşitilen işaretler ile Uluslar arası kodlu haberleşme yönteminde, Ses yükseltici cihazlar ile haberleşme:Megafon, hoparlör gibi ses güçlendirici bir cihaz ile yapılan kodlu haberleşmede, radyo-telefon haberleşme yöntemi kullanılır.Ses çıkartan cihazlar ile haberleşme:Zorunluluk halinde, gemi düdüğü, gong ve çan gibi ses veren cihazlar ile yapılan kodlu haberleşme yönteminde Flashing ile haberleşme usulleri kullanılır.Bu yöntemin kullanılması, denizde çatışmayı önleme kuralları gereği verilen işaretler ile karışması veya işaretlerin hatalı kullanılması gibi sorunlardan dolayı en az da tutulmalıdır.

Page 25: DENİZDE-HABERLEŞME

VHF (Very High Frequency) 30-300MHzarasındaki radyo dalgalarının ismidir. Radyo, televizyon yayınları veya telsiz yayınlarının bir kısmı bu frekans bandını kullanarak yapılır. Bunlar dışında telsiz modemler, amatör istasyonlar, hava trafik kontrol ve benzeri teknik pek çok kullanım alanı vardır.

Page 26: DENİZDE-HABERLEŞME

Kapsama alanı ne kadar?Telsiz sistemlerinde kapsama alanı tamamiyle kullanılan donanıma, antenin denizden yüksekliğine ve hava şartlarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Fakat ideal şartlarda 25 Watt çıkış gücüne sahip bir deniz telsizi yaklaşık 50-60NM (Deniz Mili - 90-110km) mesafede etkili olabilir. Fakat küçük bir teknenin üzerine monte edilmiş (denizden fazla yükseğe monte edilmemiş) anten ile 9-10NM (15-18km) civarlarında ancak etkili görüşme sağlayabilirKapsama  alanı demişken deniz telsiz cihazlarının çıkış güçleri hakkında bir açıklama eklemek gerekir. VHF deniz telsiz cihazları 1W veya 25W çıkış ücünde olabilir. Bunun sebebi gerekmediği yerlerde fazla güçlü sinyal gönderip çevredeki başka telsiz cihazları ile çakışma (enterferans-girişim) olmasın ve gereksiz konuşma kirliliği oluşmaması amacıyladır.Liman içi görüşmeler ve gemi dahilinde yapılan görüşmeler gibi. Bu amaçla 15 ve 17. kanallar gemi içikullanıma tahsis edilmiş ve en çok 1W gücünde kullanılabilir. Bunun dışında 16. acil durum - çağrı kanalı dışında tüm kanallar için istenildiğinde telsiz cihazınının üzerinden High/Low (Yüksek-Düşük) çıkış ayarı yapılabilir. Eski nesil bir cihaz kullanıyorsanız buna uymak için cihazınızın çıkış gücünü üzerindeki ayardan değiştirmeniz gerekir, yeni cihazlar ise 15 ve 17. kanallarda otomatik olarak düşük çıkış gücünü seçerler. 1W güç ile yaklaşık 2NM (3,5-4km) mesafe içinde görüşme yapılabilir.

Page 27: DENİZDE-HABERLEŞME
Page 28: DENİZDE-HABERLEŞME

Bir gemi kendi imkanları ile çözemeyeceği bir sorun ile karşılaşır ve acil bir yardıma ihtiyaç duruyorsa tehlike çağrısı yapar. Telsiz dünyasında en yüksek öneme sahip çağrıdır. Bu çağrıyı duyan herkes cevap vermek ve kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yardım etmekte SORUMLUDUR! Tehlike çağrısının (MAYDAY) duyulduğu yer eğer kıyıya yakın, karadaki yetkililerin (kıyı emniyeti veya sahil güvenlik) iletişim kurabilme imkanlarının olduğu bir yer ise çağrıyı duyan tüm istasyonlar önceliği gerekli koordinasyonu sağlamak üzere sahil güvenlik veya kıyı emniyetine bırakmalıdır. Ama herhangi bir yardım ihtiyacı olması ihtimaline karşı tehlike haberleşme trafiği bitene dek 16. kanaldan durumu takip etmelidir.

Eğer MAYDAY çağrısının duyulduğu yer kara istasyonlarının iletişim alanı dışında bir açıkdeniz veya uzak bir kyı ise bu durumda bu acil durum haberleşme trafiğini organize etme ve yardımı yapma sorumluluğu çağrıyı duyan gemilerde olur.

Bir acil durum tehlike çağrısı alındığında durum karşı tarafa "RECEIVED MAYDAY" mesajı ile iletilir.

Eğer çevrede acil durum çağrısını almayan ve 16. kanalı normal çağrıları için kullanan istasyonlar varsa "SILENCE DISTRESS" mesajı ile kanaldaki diğer görüşmelere acilen son verilmesi ve sessizlik sağlanması için istekte bulunur

Page 29: DENİZDE-HABERLEŞME

Bu isteği tehlikede olan gemi veya tehlike trafiğini yönteden kara istasyonu yapıyosa "SILENCE MAYDAY" mesajı ile yapar..

Bu noktadan sonra bölgede bu çağrıları alan tüm gemilerin mesaj trafiğini yönteden kara istasyonunun verdiği talimatları dinlemek ve gerektiğinde/istenildiğinde kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yardıma gitmek ZORUNLULUĞU VARDIR.

Acil Durum - Emergency çağrısı 3 kez "MAYDAY" kelimesinin tekrar edilmesi ile başlar.Devamında Geminin adı, geminin koordinatları ve olayın/kazanın/durumun oluştuğu saat verilir. Sonrasında sırasıylatehlikenin cinsi, ihtiyaç duyulan yardımın çeşidi, tehlikenin detayları, mürettebatın durumu ve hava durumu bilgisi aktarılır. Son olarak çağrıyı yapan kişinin bilgileri verilir.

Tehlikede olmayan bir tekne eğer gönderilen yardımın yeterli olmadığını düşünürse veya yapılan tehlike çağrısına cevap verilmediğini görürse ilgili tehlike mesajını "MAYDAY RELAY" mesajını 3 kere tekrarlayarak aynen aktarabilir.

Tehlike bittiğinde veya yeterli yardım sağlanmaya başladığında trafiği yöneten yetkili "MAYDAY PRUDONCE" çağrısını yapar. Tehlike tamamiyle bittiğinde "SILENCE FENNE" mesajı ile artık 16. kanaldannormal çağrıların yapılabileceğini, sessizliğin bitirildiğini duyurur.

Eski tip telsiz cihazlarında tüm bu anons ve işlemler ses ile konuşarak verilirken yeni tip marin VHF deniz telsizlerinde DSC (Digital Selective Calling) üzerinden tek bir tuşla otomatik olarak tehlike sinyali, gemi bilgileri ve koordinatlarının gönderilmesini sağlayan DISTRESS tuşu vardır.

Öncelik sıralaması her zaman aşağıdaki gibidir;- Tehlike çağrıları, tehlike mesajları ve trafiği,- Aciliyet duyuruları,- Emniyet duyuruları,- Diğer tüm haberleşme.

Page 30: DENİZDE-HABERLEŞME

Bir geminimin güvenliği ile ilgili acil mesajlardır. Gemide isyançıkması, bir hastalık durumu için yardım istenilmesi,  denize adam düşmesi, dümen veya makina arızası gibi konular aciliyet kapsamına girer. Acil Durum - Emergency'den farkı henüz bir yardım talebinde bulunulmamasıdır. Öncelikle bilgilendirmek amacı ile yayınlanan bir mesajdır. Gemi kaptanının sorumluluğunda bu bilgilendirmeden bir sonuç alınamıyorsa Acil Durum çağrısı (Mayday) yapılabilir.

Aciliyet çağrısı "PAN PAN" kelimesinin 3 kez tekrarlanması ile başlar. Medikal (tıbbi) bir durum sözkonusu ile çağrı çağrı "PAN PAN MEDICAL" olarak yapılır.

Page 31: DENİZDE-HABERLEŞME

Deniz trafiğini etkileyecek, herhangi olumsuz durumoluşturabilecek veya bölgedekidenizcilerin mutlaka bilmesi gereken önemli bilgilerin aktarılması demektir. Bu önemli bilgiler en basitinden bölgedeki hava durumu raporu veya çalışmayan bir fenerin bildirilmesi, yeni bir şamandıranın yeri, yeni farkedilen birsığlık-kayalık, askeri tatbikat veya sualtı çalışması gibi şeyler olabilir.Emniyet mesajları bölgede ulaşılabilen tüm istasyonlara hitaben yapılır ve ilk çağrının 16. kanaldan yapılmasını takiben mesajın tamamı ve detayları başka bir kanaldan yayınlanır. (Örnek: Hava Durumu ve Fırtına Raporları 67. kanaldan verilmektedir.)Emniyet çağrısı "SECURITE" kelimesinin 3 kez tekrarlanması ile başlar.

Page 32: DENİZDE-HABERLEŞME
Page 33: DENİZDE-HABERLEŞME

.

Page 34: DENİZDE-HABERLEŞME

Navtex MF (Medium Frequency) bandında karadan gemilere  aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarılarınaktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Sistem MF bandında 518KHzfrekansında dar band direk yazmalı telgraf (NBDP - Narrow Band Direct Printing) sistemiyle çalışır ve yaklaşık 400NM (740km) mesafeden alınabilir.Her ülkenin yayın yapan istasyonları birbirleri ile çakışmayacak saatlerde,4'er saat ara ile İngilizce yayın dilinde bu bilgileri yayınlarlar. Bu bilgiler ücretsiz olarak tüm gemiler için yayınlanır. Gemideki Navtex alıcısı otomatik olarak kendini ilgilendiren mesajları alıp ve kağıda basar. Tüm gemiler için VHF sisteminin çalışmadığı uzak ve uluslarası sularda yararlı bir sistemdir.

Page 35: DENİZDE-HABERLEŞME

EPIRB Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi (Emercency Position Indicating Radio Beacon) cihazı adından da anlaşılacağı üzere geminin terk edilmesini gerektirecek(batma, yangın vb..) acil bir durumla kaşılaşıldığında duruma göre elle devreye alınan (veya genelde suya düşünce otomatik) olarak devreye giren, denizdeyüzen, ışıklı görsel uyarı (flash) veren ve406MHz / 121.5MHz frekanslarından acil durum sinyalleri yayınlayarak uydu ve kara istasyonları tarafından tespit edilmeyi sağlayan bir cihazdır.Tüm dünyadaki EPIRB acil durum sinyalleriSARSAT (Fransa-Kanada) ve COSPAT (Rusya) uydu sistemleri ile takip edilir ve bir sinyal alındığında 2-5km hassasiyetleyeri tespit eder ve ilgili (en yakın) acil durum arama kurtarma birimlerine iletir. EPIRB cihazları monte edildikleri teknenin tüm bilgilerini (adı, çağrı kodu, bayrağı vb.) içerir, böylece en hızlı ve uygun arama kurtarma çalışması gecikilmeden başlatılabilir.Cihazın en az 48 saat çalışabilecek şekilde batarya sistemi vardır.

Page 36: DENİZDE-HABERLEŞME

..

Page 37: DENİZDE-HABERLEŞME

Acil durumda olan geminin çevresindeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı bir sinyal yayınlayanaktif radar yansıtıcısı (reflektörü) dır. Böylece acil durumdaki gemiye gelen yardım gemileri yeri kolayca tespit edebilirler. Cihaz acil durumda gemiyi terk ederken can kurtarma salına (veya kişilerin yanına) alınır ve elle çalıştırılır. Cihaz çalıştığında bekleme konumunda durur, ancak yakında radar sinyalleri sorunun yaşandığı noktaya ulaşan bir gemi varsa bu geminin radar ekranında görünecek özel işaretler üretir. Yakında bir gemi yoksa cihaz çalışmaz.Bir gemiden birden fazla SART cihazı varsa hepsi aynı anda çalıştırılmaz, sıra ile devreye alınırlar. SART cihazları 96 saat bekleme (standby) + 1 saat yayın yapacak sürece batarya kapasitesi içerir. Yayın süresi arttıkça bekleme süresi de düşer.

EPIRB ve SART birbirleri ile kombine çalışan, birbirlerine tamamlayanacil durum cihazlarıdır. İlk başta EPIRB acil durum sinyalini uydular üzerinden arama kurtarma ekiplerine ulaştırır, SART ise bu sinyaller üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin olay yerini kolayca bulmalarına yardımcı olur.

Page 38: DENİZDE-HABERLEŞME

..

Page 39: DENİZDE-HABERLEŞME

.. Deniz telsizi (Marin Telsiz - VHF Marine Radio), Radyo Telefon gibi farklı isimlerle alınan sistem VHF frekans bandında çalışan, deniz araçlarının birbirleri ile veya kara ile görüşmesi amacıyla kullanılan telsiz sistemidir. Bu sistem VHF frekans bandında 156-174MHzarasındaki frekansları kullanır.Ne amaçla Kullanılır?VHF Deniz telsizinin asıl amacı kapsama alanı içinde deniz araçlarının haberleşmesini sağlamaktır. Fakat bunun yanında her türlü arama kurtarma çalışması, denizdeki tehlikeli durumlar, acil durumlar, bilgilendirme ve hava durumu gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.Aşağıda bu amaçlarla uluslarası otoritelerce belirlenmiş VHF Deniz Telsiz Bandı Frekans listesini bulabilirsiniz

Page 40: DENİZDE-HABERLEŞME

..

Page 41: DENİZDE-HABERLEŞME

DSC Normal VHF deniz telsiz cihazlarında yapılan herkesin duyduğu sesli çağrılardan farklı olarak gemiden gemiye, gemiden karaya veya karadan gemiye yapılabilen özel aramalardır. Tıpkı evlerimizde kullandığımız normal telefon gibi. Yapılan çağrıyı veya görüşmeyi herkes duymaz, sadece çağrı yapılan istasyon bu çağrıyı duyar ve cevap verir. Böylece kanallarda gereksiz ses kirliliği, yanlış anlaşılmalar ve trafik engellenmiş olur.

Eğer DSC ile tehlike, aciliyet veya emniyet mesajı yayınlanırsa builgili tüm istasyonlara otomatik olarak iletilir. (E-Posta ile birçok kişiye mesaj göndermek gibi..) VHF Deniz telsiz sisteminde DSC için kullanılan kanal 70 nolu (156.525MHz) kanaldır. Dolayısı ile 70 nolu kanal normal ses görüşmelerinde kullanılmaz.

DSC'nin avantajları şöyle sıralanabilir;- Çağrı yapıldığında cihaz üzerindeki alarm ile haber verildiği için cihaz başında çağrıları dinlemek zorunluluğunu ortadan kaldırması.- Dinleme kanallarında uzun süren ve bazen anlaşılamayan haberleşmenin engellenmesi.- İlgili istasyonlar çağrı yapılan kanalda olmasa dahi o çağrıyı alabilmesi.

Bu avantajlarının yanısıra DSC sistemini kullanamayan küçük tekneler için şöyle bir dezavantajı vardır. Normal sesli çalışan sistemlerde acil durumlarda yayınlanan DSC sinyallerini alamazlar. Böylece belkide kendilerini de ilgilendiren bir durumdan haberdar olamaz veya bölgede sadece DSC üzerinden acil durum haberleşmesi yapılıyorsa kendi sıkıntılarına cevap almakta biraz zorlanabilirler. Bu açıdan uluslarası açık deniz seferine çıkacak küçük teknelere (zira büyük gemilerde DSC zaten var) VHF-DSC destekli bir telsiz cihazı kullanmalarını tavsiye ederiz.

Son olarak DSC kullanımında istasyonları tanımlamak için her gemiye ve kara istasyonuna özel olarak tanımlanan MMSI (Maritime Mobile Service Identity) numaralarının kullanıldığını belirtelim

Page 42: DENİZDE-HABERLEŞME

..

Page 43: DENİZDE-HABERLEŞME

Gemi Güvenlik Alarm Sistemi (Ship Security Alert System)uluslarası sularda gemilerin korsanlara karşı korunmasını sağlayan bir güvenlik sistemidir.GPS ve INMARSAT uydu sistemleri ile haberleşmeli çalışan, karada kullanılan güvenlik sistemleri benzeri kablosu dahi kesilse günlerce çalışan, dışarıdan müdahaleye imkan vermeyen sağlamlıkta bir kasası olan cihazdır. Elle devreye alınan cihaz ilgili birimlere güvenlik alarmı gönderir

Page 44: DENİZDE-HABERLEŞME

MF Orta Frekans (Medium Frequency)1605-4000KHz arasındaki radyo dalgalarına verilen isimdir. VHF'e göre çok daha uzak mesafelerde haberleşme yapmak amacı ile kullanılır.2182KHz tehlike, aciliyet ve emniyet haberleşmesi için kullanılır. Bu frekansı enterferans (karışıklık-girişim) 'dan korumak için 2173.5KHz - 2190.5KHz alt bandları koruyucu band olarak kullanıma kapatılmıştır.MF bandında haberleşme ortalama 250NM (460km) mesafeden yapılabilir, fakat uygun hava şartlarında (mevsim şartlarına bağlı olarak radyo dalgalarının iyonosfer'den yansıdığı durumlarda) çok daha uzun mesafelerden MF haberleşmesi yapılabilir.HF Yüksek Frekans (High Frequency)4000-27500KHz frekansları arasındaki radyo dalgalarının ismidir. Yine uzak mesafe haberleşme amacı ile kullanılır. Haberleşme kanallara göreSimplex veya Dublex olabilir

Page 45: DENİZDE-HABERLEŞME

..

Page 46: DENİZDE-HABERLEŞME

Gemi Yer istasyonu (Earth Station on Vessels) denilen sistemler 6GHz ve 14GHz 'de uydu üzerinden çalışan, gemilerden internet erişimi sağlayan sistemlerdir. Bu sistem sayesinde gemiler açıkdenizde dahi olsalar geniş band (Broadband) inernet erişimine sahip olabilirler.

Page 47: DENİZDE-HABERLEŞME

Inmarsat Uluslarası Denizcilik Uydu Organizasyonu (The International Maritime Satellite Organization) 1976 tarihinde IMO (Uluslarası Denizcilik Organizasyonu)tarafından kabul edilmiş ve 79 katılımcı ülke ve kuruluş tarafından hayata geçirilmiş bir uydu haberleşme sistemidir. 1981'de kullanıma açılmış ve kara hava ve denizdeki birimler arasında telefon, teleks ve veri haberleşmesiyapılması amacı ile kullanılmaktadır. Inmarsat'ın değişik kapsama alanlarına sahip uyduları sayesinde gemiler ile telefon ve veri iletişimi kurmak mümkündür. İletişim kurulacak geminin hangi Inmarsat yer uç birimine sahip olduğunu bilmeniz yeterlidir. Gemi adını biliyorsanız Inmarsat'ın aşağıdaki web sayfalarından adresinden o geminin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz : Inmarsat Ship Directory

Page 48: DENİZDE-HABERLEŞME

Ships Directory - ResultsFound your ship? Note the number, type of service available aboard (phone, fax, telex, email) and Inmarsat system(s) fitted (Inmarsat A, B, C, M, mini-M, Fleet) and press Contacting ships via Inmarsat for full instructions.Your search returned the following results:Your search returned the following results:VESSEL NAME FLAG TYPE SYSTEM ALI AGA TURKEY TRADING INMARSAT C SYSTEM Numbers:427100439 [Inmarsat C Text / Data]

Page 49: DENİZDE-HABERLEŞME
Page 50: DENİZDE-HABERLEŞME
Page 51: DENİZDE-HABERLEŞME

REO-1:First class radio electronic operator certificate / Birinci sınıf telsiz elektronik operatör sertifikası

REO-2:Second class radio electronic operator certificate / İkinci sınıf telsiz elektronik operatör sertifikası

GOC:General operator certificate / Genel operatör sertifikası

ROC:Restricted operator certificate / Tahditli operatör sertifikası GMDSS cihazını kullanan kişinin, IMO SOLAS sözleşmesi uyarınca bir sertifika/ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bu sertifika, sahibinin yeterliği(bilgi ve kullanma becerisi) olduğunu kanıtlar ve GMDSS cihazını kullanma hakkı verir. Denizcilik sektöründe kullanıcılar/operatörler, aşağıdaki Radyo sertifikalarından birine sahip olabilirler

Page 52: DENİZDE-HABERLEŞME

GOC (General Operator’s Certificate - Genel Operatör Sertifikası) : GMDSS Deniz Sahası A1 dışında da çalışan SOLAS kapsamındaki gemilerde bulunması gereği vardır.ROC (Restricted Operator’s Certificate - Kısıtlı Operatör Sertifikası) : Yalnızca GMDSS Deniz Sahası A1 dahilinde çalışan SOLAS kapsamındaki gemilerde bulunması gereği vardır.LRC (Long Range Certificate - Uzun Mesafe Sertifikası) : GMDSS Deniz Sahası A1 dışında çalışan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilerde bulunması gereği vardır.SRC (Short Range Certificate - Kısa Mesafe Sertifikası) : Yalnızca GMDSS Deniz Sahası A1 dahilinde çalışan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilerde bulunması gereği vardır.VHF (Restricted radiotelephone operator’s certificate VHF - Kısıtlı telsiz operatörü sertifikası SRC ’ye benzer bir sertifika olup, sadece bir VHF DSC radio (VHF DSC telsizini) kullanma yeterliğini kanıtlar. Bazı ülkelerde tanınmamaktadır/kabul edilmemektedir.Sertifikalar; bir sınav sonucunda, milli makamlar tarafından düzenlenmektedir. (Çoğu ülkede Telekomünikasyon Yönetimi). Sınav (ayrıntılar, kullanım becerileri, nazari bilgiler), ülkeden ülkeye değişik olabilmektedir. Sertifikalar, genelde geçerlilik süresi kısıtlaması olmadan verilmekle beraber, SOLAS kapsamındaki gemiler için gerekli olan ve belli sürelerde yenilenmesi gereken GOC, ROC gibi daha yüksek dereceli sertifikalar bu uygulamanın dışındadırlar

Page 53: DENİZDE-HABERLEŞME

SOLAS   BÖLÜM 5 SEYİR GÜVENLİĞİ Kural 10Tehlike Mesajları; Yükümlülükler ve Yöntemler Herhangi bir kaynaktan tehlike mesajını alan gemi kaptanı bütün hızı ile tehlikede bulunan insanların yardımına koşacak, olanağı bulunduğu takdirde, böyle yaptığını onlara bildirecektir veya arama ve kurtarma hizmeti verecektir. Bunu yapamadığı veya onların yardımına gidemediği hallerde bu uygulamanın yapılamadığını seyir jurnaline kaydedecektir. Teşkilatın tavsiyeleri doğrultusunda uygun arama ve kurtarma hizmeti hakkında bilgi alacaktır. Arama kurtarma hizmetiyle ilgili bir servisin veya tehlikede olan bir geminin kaptanı olanakları elverdiğince, yaptığı yardım çağrısına cevap veren gemi kaptanları ile danışma yaptıktan sonra, kendisine en iyi yardım yapabileceğine kanaat getirdiği bir veya birden fazla gemiyi çağırma hakkına sahip olacak ve bu şekilde çağrılan gemi veya gemilerin kaptan veya kaptanlarıyla, bu isteğe uyarak, bütün hızları ile tehlikede bulunan insanların yardımına koşmakla görevli olacaklardır.Kendi gemisinden başka bir veya birden fazla geminin çağrıldığını ve bu çağrıya uyulduğunu anlayan bir gemi kaptanı bu kuralın (a) paragrafı yükümlülüğünden muaf olacaktır. Bu karar eğer mümkünse diğer çağrılmış olan gemilere veya arama kurtarma birimine bildirilecektir. Yardımın artık gerekli olmadığını tehlikede olan insanlardan veya yardıma ulaşan gemi kaptanından öğrenen bir gemi kaptanı, bu Kuralın (a) paragrafı ve eğer çağrılmış ise (b) paragrafı yükümlülüğünden kurtulacaktır.Bu Kural hükümleri, 23 Eylül 1910’da Brüksel’de imzalanan Denizde Yardım ve Kurtarma Kuralları’nın birleştirilmesi hakkında Sözleşmeyi, özellikle, Sözleşmenin yardım yapma yükümlülüğüne dair 11 inci madesi hükümlerini etkilemeyecektir. Kural 15Arama ve Kurtarma Taraflar kendi sahillerinin gözetimde bulundurulması ve sahilleri boyunca denizde tehlikeye düşen kişilerin kurtarılmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Bu düzenlemeler deniz trafiğinin yoğunluğu ve seyir tehlikeleri göz önünde bulundurularak pratik ve gerekli sayılacak deniz güvenlik tesislerinin kurulması, çalıştırılması ve bakımını kapsamına alacak ve tehlikede olan kişileri arayıp bulmaya ve kurtarmaya yetkili olacaktır.Her bir taraf Devlet mevcut kurtarma tesisleri hakkında bilgiyi ve varsa, bunlara ait değişim planlarını, kullanılmak üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür.Belirlenmiş rotalarda seyir yapan birinci bölüme uyan yolcu gemileri, acil bir durumda uygun arama ve kurtarma hizmetleriyle yardım planını gemide bulunduracaktır. Bu plan gemi arama ve kurtarma hizmetleriyle arasındaki işbirliğinde geliştirebilecek ve idare tarafından onaylanmış olacaktır. Bu plan yolcu gemileri için kabul edilen periyodik talimleri kapsayacaktır. Bu talimler arama kurtarma hizmetinin verimli olmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.  

Page 54: DENİZDE-HABERLEŞME

Global Maritime Distress and Safety (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi)1 Şubat 1992’ de başladı, 1 Şubat 1999’ da tüm yönleriyle devreye girdi.

Page 55: DENİZDE-HABERLEŞME

1. Birbirinden bağımsız en az iki haberleşme sistemi ile tehlike uyarısını (Distress) gemiden sahile gönderebilmek.2. Gemiden gemiye tehlike uyarısı gönderebilmek ve gönderilen uyarı mesajını alabilmek. 3. Sahilden gemiye gönderilen tehlike uyarısını alabilmek. 4. Bilgileri gönderebilmek.5. Yer belirleme (locating) sinyalleri gönderebilirle ve alabilme.6. Seyir güvenlik bilgileri (MSI) ile ilgili yayınları alabilmek.7. Gemiden gemiye veya sahilden gemiye ya da gemiden sahile yapılan genel haberleşme olanaklarına sahip olmak ve sahil haberleşme ağına bağlanmak.

Page 56: DENİZDE-HABERLEŞME

Yolcu gemileri 300 Grosstonun üstündeki yük gemileri 12 kişi ve daha yukarı kapasitede uluslararası seyir yapan deniz araçları.

Page 57: DENİZDE-HABERLEŞME

Denizler, çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar;

 • A1 : Kıyıdan 20-30 millik mesafede VHF DSC istasyonlarının duyulan mesafesi. • A2 : MF DSC istasyonlarının duyulma mesafesidir, A1’ in bittiği yerde başlar ve 100 mile kadar çıkar. • A3 • A4Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz bölgesi, başka bir ülke tarafından A1 olarak belirlenmişse, o bölge A1 bölgesi olur.

Page 58: DENİZDE-HABERLEŞME

A1 bölgesinde bulundurulması zorunlu cihazlar şunlardır: • VHF DSC • VHF DSC Watch Receiver • NAVTEX alıcısı • EPIRB : a) VHF EPIRB b) UYDU EPIRB : (INMARSAT EPIRB, COSPAS SARSAT EPIRB)

 • Su geçirmez portatif VHF el telsizi (300 grosston-500 grosston’ a kadar 2 adet, 500 grt ’ dan büyük gemilerde 3 adet bulundurulması gerekir.)

 • SART (300 grosston - 500 grosston’ a kadar 1 adet, 500 GRT’ dan büyük gemilerde 2 adet bulundurulması gerekir.)

VHF (Very High Frequency) telsiz bulundurması mecburi tekneler : • 12 kişi veya daha fazla yolcu taşıyan özel yatlar, • Balıkçı tekneleri, • Ticari amaçlı yatlar, • Göl ve deniz araçları, • 300 Grosstona kadar olan gemiler 25 Watt VHF telsiz bulundururlar. • 1Watt : Gemi içinde, kanalda, limanda, boğazlarda kullanılır.

Page 59: DENİZDE-HABERLEŞME

VHF Frekans kuşağındaki yeri : 30 MHz – 300 MHz ( Metrik dalgalar )

Denize ayrılan bölüm : 156Mhz – 174 MHz

Kanallar:• 01 - 28• 60 – 88 Toplam 55 uluslararası kanal vardır.• 28+29=57 kanal 75 ve 76 nolu kanallar yoktur. ( 16. kanalın altına ve üstüne gelir.)

DUPLEX (35 adet) : Gönderme ve dinlemenin farklı kanallarda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemilerle kara arasında yapılır. Duplex telefon gibidir. Aynı anda dinleme- konuşma yapılır.

SIMPLEX (20 adet) : Gönderme ve dinlemenin aynı kanalda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemiler arasında yapılır. Simplex, bizim tanıdığımız telsizdir. Birisi konuşurken aynı anda dinleyemez.

Page 60: DENİZDE-HABERLEŞME

6  Yardım Kanalı 8  Sahil Güvenlik 9  Balıkçı Kanalı 10 Balıkçı Kanalı 11 Gemi Sevk 12 Gemi Sevk 13 Gemi Sevk 14 Gemi Sevk 15 Gemi Dahili 1 W 16 Tehlike, Emniyet Kanalı 17 Gemi Dahili 1 W 67 Meteoroloji kanalı 68 Gemi Sevk 69 Tersane Onarım 1 W 70 DSC Tehlike, Emniyet Çağrı Kanalı 71 Gemi Sevk 72 Yat Kanalı 73 Yat Kanalı 74 Gemi Sevk 75 Koruma Bandı 76 Koruma Bandı 77 Balıkçı Kanalı 79 Gemi Sevk 80 Gemi Sevk 

Page 61: DENİZDE-HABERLEŞME

GEMİ SEVK: Seyir güvenliği için kullanılır.67 Meteoroloji Kanalı(Saat başlarından 5 dk. önce ve 10 dk. sonra haberleşme yasaktır)

 Seyir sırasında 16. kanal dinlenir.

DUAL WATCH: Haberleşme yaparken aralıklarla 16. Kanalı da dinleyebilen sistemdir.

Kıyı istasyonları kurma ve işletme hakkı TÜRK TELEKOM’a aittir. Denetleme yetkisi TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nündür (TGM).

Telsiz Genel Müdürlüğü yönetmelik gereği imtihanları Şubat-Haziran-Eylül aylarında yapar. Ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır.