Den strsta gruvolyckan i Sverige – 2000-06-15 Den strsta gruvolyckan i

 • View
  231

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Den strsta gruvolyckan i Sverige – 2000-06-15 Den strsta gruvolyckan i

 • Skarn www.k1q.net/skarn 2000-06-15

  Den strsta gruvolyckan i SverigeRas i Vsterby Storgruva r 1768 med 12 ddsoffer

  Ingemar Johansson

  Redan fr trettio r sedan hrde jag talas omden stora gruvolyckan vid Vsterby jrn-gruva, men inte frrn nu har jag ftt denbekrftad. Detta bland efterlmnade hand-lingar frn Verner Jrnstrms ddsbo, vilkaBGS fick som gva av Verners sonson,Mikael Kllgren, Finspng. Dr fanns bl.a. enavskrift av en bok med titeln En belgisk gruvavid norra Vttern av Joel Haugard. Boken rutgiven hos Seelig och Co, Stockholm 1944.

  Den strsta av de gruvor som lmnatmalm till stlsmidet i sdra Nrke tordeenligt Sahlin ha varit Vsterby Storgruva, be-lgen mellan Ammeberg och Zinkgruvan. Attdenna s sent som r 1643 ansgs vara enverkligt stor fyndighet framg av ett brev frnCarl Bonde till Axel Oxenstierna, vari med-delas att vid Vsterby och Nyhytta var sdanverfld p malm att drp intet tal fanns.I 1741 rs bergmstareralationer sgs malm-gngen vara 71 m lng och 7-9 m bred.Malmlagret i gruvan torde ha varit betydande,d brytningen kunnat med god malmvinstoch nstan utan avbrott fortg nda fram till1775, d ett strre avbrott intrdde. Efter1805 omnmnes i relationerna tid efter annanintill r 1855 malmbrytningen i gruvan, mendenna synes d ha lmnat mindre malm somdessutom var svrtkomlig genom intrffaderas. Malm brts nu i band och vggar till dengamla gruvan, varigenom denna s gott somfullstndigt raserades.

  I Vsterby gruva intrffade ett strrebergras r 1768, varvid 12 personer omkomoch flera skadades svrt. Om denna hndelser anteckningar gjorda i Hammars kyrk-bcker, varjmte finns en berttelse frfattadav prosten Olof Haggren, som var fdd iVsterby koministergrd och som pojke

  bevittnade olyckan. Denna berttelse har avCarl Sahlin publicerats i Blad fr Berghantering-ens vnner r 1909. Ur ovan anfrda tv kllorkommer fljande att tergivas.

  Denna jrngruva, belgen inom sdragrdet vid bergshemmanet Vsterby kappel-arisbostlle i Hammars socken, bearbetadesr 1768 frn april mnads brjan. Arbetarnahade under ngon tid iakttagit att stenarlossnade och remnor uppkommo i gruvansstra, nstan lodrta vgg, ovanfr den platsdr brytning pgick. Gruvfogden varskoddeshrom, men efter att ha besiktigat platsenfrklarade han att det ej frelg ngon farafr ras. Malmbrytningen fortsatte drfr ochfrbereddes till varje dag nattetid i bergetsavsttningar (underhllna stockeldar). Lng-vga arbetare erhllo ofta natthrbrge i ka-pellansbostllet, vilket innehades av kommi-nister Jns Haggren som sedermera blevkontaktprost i Hammar och avled vid 92 rslder.Omkring 20 personer frn Lerbck, vilkaskulle arbeta vid gruvan under flera dagar,fingo kvarter i Vsterby natten till den 13april. Hos dessa spordes skiljaktiga lynnen, idet somliga med nedslagenhet anade olycka,fr vilken de ven anfrde sdana betydelse-fulla jrtecken, dem lttrogenheten grna fre-finner och lttsinnet frkastar. Andra vorover mttan muntra och glttige, ibland vilkangra ynglingar frn Lerbck morgonen den13 t ett lskat vrdfolk erbjdo och fr-ttade ngra husliga groml s lnge att deicke frrn klockan 9, sledes senare n tidenfr arbetets brjan, ankommo till gruvan.Dock var deras ankomst icke var fr sen tillddens mte.

 • Skarn www.k1q.net/skarn 2000-06-15

  Komminister Haggren var sysselsatt pgrden med sina bistockar d han fick hraett vldigt dn frn gruvan. Han frstodgenast att ett ras intrffat och skyndade tillgruvan. Dr voro de verlevande, till antaletungefr lika mnga som de i gruvan be-gravda, samlade p gruvbacken och upphovohga klagorop. Tvenne karlar hjlptes framur en stor sten och grushg. De voro svrtskadade med armar och ben mer eller mindrekrossade. Komministerns drngar som pljdeen nrbelgen ker befalldes att frnspnnaoxarna och hmta tvenne drgar, p vilka deskadade frdes till grden dr de blevo fr-bundna. Drefter upphmtades med mdade dda kropparna av tvenne mn, som i lik-het med de bda skadade voro frn Lerbck.nnu terstod den rysliga frestllningen avtio, med stenar och grus betckta mnnisko-varelser och det nnu rysligare hrandet avdessas spridda jmmerrop; deras av smrtoroch ddsngest utpressade suckeljud.Det kunde ej utrnas huru mnga bland demvoro dda eller dende, och ingen mnskligtgrd var tillrcklig att rdda ngot enda liv.En ung drng frn Uppsala, ett bergsmans-hemman i Hemmar, vars fader var tillika om-kommen satt inpressad emellan s storastenar s nra i dagen att man kunde igenomen liten ppning vidrra hans axlar med ettyxskaft. Han talade lnge, och p tillfrganom han vore sttt eller klmd svarade hannej, men att bergets hetta, mellan vilka hansatt p huk, skulle nda hans liv. Han mottogoch besvarade sin lrares ddsberedande fre-stllningar och klockan 3 p eftermiddagenhrdes nnu hans pustande ddssuckar.En piga ropade mnga gnger Jag heterIngrid och hemma i Bjrnfall, hjlpen mig.Hon var s djupt under berget begraven attman icke kunde finna stllet, dock hrdeshennes jmmerrop till omkring klockan 6

  eftermiddag. Flera av de slagna hrdes icketala men att fleras ddskamp lnge pgtt,kan slutas av de utur gruset hr och druppstigande lten av hjlplsa kval, vilka helanatten i smningom avtagande fortforo ochicke frrn vid klockan 3 fljande morgonalldeles upphrde.Att ngon av de slagna blivit med rtormatad r en berttelse som saknar all an-ledning.

  Sndagen den 1 maj frrttades i gruvande kvarliggande slagnes kristliga jordfst-ning, varom meddelats i Hammars, Ler-bcks och Godegrds kyrkor sndagen frutklockan 2 eftermiddag. Pastor Haggren taladep en upphjd plats vid gruvan, i kretsen avett strre antal hrare han ngonsin sett,varefter han steg ned i gruvan och invigde deomkomnas stoft t jorden. En rrande hg-tid sdan ingen frr vervarit.Efter denna svra olycka lmnades Vsterbygruva till deml, av orsak att fltets av-rjning ver de slagne, vilken fr tkom-mande av duglig malm var ndig, syntesmedfra en mda som icke lovade ersttning.Tjugo r drefter, heter det i en brerttelse avett syna vittne, upptogs ter detta stalp,vartill nra 2 r anvndes. Man fann d dessamnniskohamnar och ben uti olika stllningaroch lgen av de olika verkan, som bergrasetfrorsakat. En stende emot bergvggen meden bjd jrnstr bredvid sig, dit han icketrffad av staplet, i avsikt att ska utsikt tillrddning tagit sin tillflykt. Andra liggande vidden br de burit och ter andra i ett annatfrhllande. Man samlade dessa ben och ladedem i en grav invid gruvan. Enligt en annanuppgift frfrdigas en kista, som uppstlldes igruvsmedjan, och d alla tkomliga kvarlevorblivit dri inlagda nedsattes den sommaren1793 p Hammars kyrkogrd.