Click here to load reader

Den generelle eksportørvejledning - lfst. · PDF file• Ved eksport af varer uden restitution og uden licens skal du bruge en ... > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Vejledninger

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Den generelle eksportørvejledning - lfst. · PDF file• Ved eksport af varer uden...

 • Den generelle eksportrvejledning

  Ny udgave - april 2007

  Ministeriet for Fdevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FdevareErhverv

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Flgebrev Ny udgave af den generelle eksportrvejledning Eksportstttekontoret udgiver nu en ny udgave af den generelle eksportrvejledning. Den nye udgave, som erstatter den generelle eksportrvejledning fra maj 2006, er opdateret med alle relevante nyhedsbreve. I flere afsnit er der foretaget indholdsmssige og sproglige prciseringer og tilpasninger. Vi gr srligt opmrksom p flgende: Afsnit 1.2 og 3.0 er opdateret fordi stamdatakortet er udget. Direktoratet har siden 10. januar

  2007 udbetalt via NemKonto. Afsnit 2.3, 2.5, 4.3 og 4.4 er opdateret fordi forudbetalingsordningen er afskaffet, jf.

  nyhedsbrev 51/2006. Afsnit 4.6 er opdateret fordi anvendelsen af Dansk Skibshandler Forenings srlige formularer

  ikke er mulig fra 1. juni 2007. I afsnit 5.2 er reglerne for bevismssig ligestilling blevet prciseret. Afsnit 8.0 er opdateret fordi reglerne for omregningskursen fra EUR til kr. blev ndret den 1.

  januar 2007, jf. nyhedsbrev 55/2006. Nyhedsbrevene nr. 16/2006, 22/2006, 26/2006, 29/2006, 35/2006, 36/2006, 48/2006, 51/2006, 53/2006 og 55/2006 er nu indarbejdet i vejledningen. OBS! Restitutionen er p det seneste bortfaldet for flere varer og destinationer. Vi benytter derfor lejligheden til at gre opmrksom p reglerne for brug af YM med eksportart 700 og brug af Industriblanket. Ved eksport af varer uden restitution og med licens skal du bruge YM og udfylde rubrik 28b

  med eksportart 700. Husk, at skrive licensens nummer i rubrik 42. Ls mere i afsnit 4.13. Ved eksport af varer uden restitution og uden licens skal du bruge en Industriblanket i

  stedet for YM. Ls mere p side 2 i afsnit 2.1. 4. april 2007 INFO-gruppen Eksportstttekontoret ISBN nr.:978-87-92193-11-7 Tryk978-87-92193-12-4 Web

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Indholdsfortegnelse Indledning Kort om eksport af landbrugsvarer

  Eksportrvejledning introduktion Persondataloven

  Kapitel 1 Eksportlicens 1.0 Hvad er en eksportlicens 1.1 Sikkerhedsstillelse 1.2 Ansgning 1.3 Udfyldning 1.4 Udstedelse 1.5 Anvendelse 1.6 Deponering 1.7 Overdragelse og tilbagefring 1.8 Partiallicens 1.9 Erstatningslicens/duplikat 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse 1.11 2-mneders fristen 1.12 Manglende udnyttelse

  1.13 Udfrselsfrister 1.14 12-mneders fristen 1.15 Virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse 1.16 Licitation

  Kapitel 2 Eksportrestitution (eksportsttte) 2.0 Hvad er restitution 2.1 Ansgning 2.2 Udfyldning af YM 2.3 Forskudsbetaling 2.4 Forudfaststtelse 2.5 Eksportarter 2.6 Forudanmeldelse/antagelsesdato 2.7 Toldkontrol og udgang af EU 2.8 Rettelse af oplysninger i YM 2.9 Efterflgende udstedelse 2.10 Beskyttelse af EUs finansielle interesser 2.11 Bagatelgrnse

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Indholdsfortegnelse - side 2 Kapitel 3 Udbetaling af eksportrestitution 3.0 Udbetaling 3.1 Udbetalingstyper 3.2 Dokumentationskrav og udbetalingstyper Kapitel 4 Eksportformer

  4.0 Hvad er en eksportform 4.1 Almindelig eksport 4.2 Periodeopgrelse 4.3 Toldoplag 4.4 Fremstilling under toldkontrol 4.5 Proviantering m.m. i EU 4.6 Mnedsopgrelse ved proviantering i EU 4.7 Proviantoplag 4.8 Proviantering uden for EU 4.9 Aktiv fordling 4.10 Fdevarehjlp 4.11 Eksport af interventionsvarer og varer fra privat oplagring 4.12 Eksport til Helgoland og Livigno 4.13 Eksport uden restitution med licenspligt

  Kapitel 5 Udpassage eller anvendelse af varerne 5.0 Hvad er en attest for udpassage eller anvendelse 5.1 Udfyldning af T5

  5.2 Bevismssig ligestilling 5.3 Fristforlngelse 5.4 konomiske konsekvenser

  Kapitel 6 Transport og omladning 6.0 Kontrol af transportrute herunder omladning 6.1 Omladningsforlb og konsekvenser 6.2 Elektronisk transportdokumentation Kapitel 7 Supplerende dokumentation 7.0 Hvad er supplerende dokumentation

  7.1 Indsendelse af dokumentation 7.2 Ankomstdokumentation 7.3 Elektronisk ankomstbevis til Rusland (M.I.S.) 7.4 Dokumentation ved proviantering uden for EU 7.5 EU-Kommissionens notat 7.6 Frist for indsendelse af dokumentation 7.7 Fristforlngelse 7.8 Fristoverskridelse og konsekvenser

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Indholdsfortegnelse - side 3

  Kapitel 8 Omregningskurs Kapitel 9 Returvarer

  9.0 Hvad er returvarer 9.1 Konsekvenser for licensen

  9.2 Erstatningsleverance Kapitel 10 Sikkerhedsstillelse

  10.0 Hvad er sikkerhedsstillelse 10.1 Garantinummer

  Kapitel 11 Sanktioner

  11.0 Hvad er sanktioner 11.1 Beregning af tidsfrister 11.2 Proportionalitetsprincippet 11.3 Urigtig ansgning om restitution 11.4 Toldrapporter og sm vgtafvigelser 11.5 Tilbagebetaling og renteberegning 11.6 Flere sanktioner p samme ansgning 11.7 Administrative bder 11.8 Annullering af YM 11.9 Klage over afgrelse

  Kapitel 12 Myndighedernes kontrol Kapitel 13 Force majeure Kapitel 14 Erindringslister og fejllister

  14.0 Erindrings- og lukkelister 14.1 Fejllister

  Kapitel 15 Landekoder 15.0 Landekoder 15.1 EU-medlemslande 15.2 vrige lande i Europa 15.3 Afrika 15.4 Amerika 15.5 Asien 15.6 Australien, Oceanien m.fl.

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Indholdsfortegnelse side 4 Bilagsoversigt Bilag nr. 1 Licensansgning Bilag nr. 2 Licensformular Bilag nr. 3 Afskrivningsblad Bilag nr. 4 YM (papir) Bilag nr. 5 Rettelsesangivelse Bilag nr. 6 Kontroleksemplar T5 Bilag nr. 7 M.I.S. blanket Bilag nr. 8 Attest for proviantering af skibe og fly i tredjelande Bilag nr. 9 Flgebrev til indsendelse af dokumentation Bilag nr. 10 Anmodning om rettelse Bilag nr. 11 Oversigt over D-koder Bilag nr. 12 Returvareerklring Bilag nr. 13 Garantierklring Bilag nr. 14 Stamdatakort (udget og erstattet af NemKonto) Bilag nr. 15 Attest for losning og indfrsel Bilag nr. 16 Lossebevis Bilag nr. 17 Attest for losning Bilag nr. 18 Varemngder for hvilke fremlggelse af licens kan undlades

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Indledning

  Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportrvejledning introduktion Persondataloven

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportrer kan opn eksportsttte (eksportrestitution/restitution) i forbindelse med eksport af landbrugsvarer til lande uden for EU eller til ligestillede forml, fx skibsproviantering i EU. I princippet udtrykker restitutionen forskellen mellem EU-markedsprisen og verdensmarkedsprisen. Ordningen og reglerne, der knytter sig hertil, er beskrevet grundigt i selve vejledningen. Her er en kort introduktion. Hvem kan sge restitution Enhver virksomhed, der er registreret i EU, kan sge om restitution. Restitutionen udbetales i det medlemsland, som varerne udfres fra. Ansgningsproceduren er forskellig i de enkelte EU-lande. Traktaten giver eksportrer en grundfstet rettighed til restitution, sfremt de nrmere betingelser opfyldes. Det er eksportrernes ansvar, at de ndvendige informationer til oplysning af sagerne afgives. Utilstrkkelig eller manglende kontrol eller mangelfuld vejledning fra myndighedernes side etablerer ikke retten til restitution. Vsentlige betingelser ved ansgning om restitution i Danmark Eksportrer kan som hovedregel opn restitution til landbrugsvarer med oprindelse i EU. Varerne er opdelt i markedsordninger (vareomrder). Eksportren skal overholde en rkke overordnede regler for at eksportere varer med restitution: Vre etableret i EU og registreret som eksportr hos SKAT. Oplyse Direktoratet for FdevareErhverv om navn, adresse og bankkonto. Som hovedregel ansge om eksportlicens med forudfaststtelse af restitution hos Direktoratet

  for FdevareErhverv. Anmelde eksporten til SKAT senest 24 timer fr varen lsses p transportmidlet.

  Udfylde en Udfrselsangivelse landbrug (YM), som er eksportrens ansgning om restitu-

  tion. Ansgning kan vre elektronisk eller p papir. Restitutionsbelbet skal vre over 350 kr. pr. ansgning. Overholde tidsfrister for at eksportere varerne fra EU eller levere varerne til bestemte forml

  inden for EU. Ved krav om supplerende dokumentation skal eksportren indsende dokumentationen inden

  for gldende frister.

 • D E N G E N E R E L L E E K S P O R T R V E J L E D N I N G

  Ny udgave april 2007

  Kort om eksport af landbrugsvarer - side 2 Restitutionssatser Europa-Kommissionen faststter restitutionssatserne, som er ens for alle medlemslande. De fast-sttes i den flles mntenhed EUR (euro) og bliver inden udbetaling omregnet til danske kroner ved hjlp af en vekselskurs. Vekselkursen kan ses p direktoratets hjemmeside. Restitutionssatser ndres lbende, hvorfor de ikke findes i eksportrvejledningen. Eksportren har mulighed for at fremsge satserne p direktoratets hjemmeside www.dffe.dk under: Virksomheder > Eksport > Eksportsttte > Sg en sats Genvej til sg en sats Oplysning om satser kan ogs fs ved henvendelse til Info-gruppen i Eksportstttekontoret. Hvornr sker udbetaling af restitution Udbetalingen sker, nr direktoratet har modtaget en YM fra SKAT og har behandlet ansgningen. Eksportren kan f udbetalt restitution p forskud mod at stille sikkerhed for den ansgte restituti-on. Den stillede sikk

Search related