Click here to load reader

DELTA NERETVE - NERETVE HR... · PDF file 2017. 9. 13. · DELTA NERETVE Zaštita predviđena u strateškim dokumentima koje je donio Sabor Republike Hrvatske: Nacionalnoj strategiji

 • View
  3

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of DELTA NERETVE - NERETVE HR... · PDF file 2017. 9. 13. · DELTA NERETVE...

 • DELTA NERETVE

 • RAMSARSKA PODRUČJA U HRVATSKOJ

   4 područja upisana 03.02.1993.godine

   još mnoga područja zadovoljavaju kriterije za upis

   1. Lonjsko polje i Mokro polje (parkovi prirode), uklj. Krapje đol (ornitološki rezervat) - 506.5 km2.Sava, Lonja, Pakra, Strug

   2. Kopački rit (177.7 km2, Dunav, Drava) - dio Kopačkog rita (105 km2) -park prirode

   3. Crna mlaka -ornitološki rezervat (6.25 km2)-ribnjaci okruženi poplavnim šumama s 232 vrste ptica

   4. Delta Neretve (120 km2 površine s boćatom vodom)

   310 vrsta ptica, 115 gnjezdarica

 • DELTA NERETVE

   Zaštita predviđena u strateškim dokumentima koje je donio Sabor Republike Hrvatske: Nacionalnoj strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (1999.) i Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske (1998.)

   Travanj 2007. Državni zavod za zaštitu prirode izradio stručnu podlogu na zahtjev Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture

 • ŠTO JE TO PARK PRIRODE ?

   Kategorija zaštite koja u potpunosti uvažava potrebe razvoja

   Dopuštene su sve ljudske djelatnosti koje se postavljaju u okvire određenih općih uvjeta i smjernica, a u svrhu očuvanja temeljnih prirodnih vrijednosti koje predstavljaju razvojnu osnovu ovog područja (novi zakon o poljoprivredi- močvarna zemljišta su uvrštena kao poljoprivredne površine)

   Zaštita se zasniva na zoniranju

 • OSNOVNA OBILJEŽJA PARKA

  PRIRODE DELTA NERETVA  Sadrži najveće i najvrjednije ostatke sredozemnih močvara u

  Hrvatskoj

   Područje od međunarodne važnosti koje je uvršteno na Ramsarski popis

   Jedina delta i najveće riječno ušće u Hrvatskoj

   Osigurava opstanak velikom broju ugroženih vrsta i raznolikosti staništa

   Delta Neretve obiluje kulturno-povijesnom baštinom

   Ljudske djelatnosti: poljoprivreda, ribarstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, šumarstvo

 • Održivi turizam u Delti Neretve (kitsurfing na ušću)

 • Održivi razvoj i zaštita prirode u Delti Neretve

  Zaštićeno područje Delte Neretve (Desansko jezero i izvorište pitke vode Modro oko)

 • Prepoznatljivosti Delte Neretve

  Karakteristična vizura Delte Neretve (tratun, ,jendek i močvara)

 • Prepoznatljivosti Delte Neretve

  Karakteristična vizura Delte Neretve (Neretvanin, trupa, ,jendek i močvara)

  Što može biti prepoznatljivo?

  •Autohtoni proizvodi

  •Uzgojni načini

  •Okus i miris podneblja

  •Tradicija življenja

  •Način pripremanja hrane

  •Način ambalažiranja proizvoda

  •....... itd..

 • Održivi napredak u Delti Neretve (Baćinska jezera)

  •Tradicionalni proizvodi (obrt, suveniri,...),

  •Tradicionalna gastronomija,

  •Kulturni i povijesni spomenici,

  •Prirodna obilježja prostora,

  •Smještajni kapaciteti,

  •Rekreacija i sport

 • MARATON LAĐA

 • Hvala na pozornosti !

  Hvala na pozornosti !

  Hvala na pozornosti ! DELTA NERETVE

Search related