143
Kmetijski inštitut Slovenije Druga priznana organizacija v govedoreji Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 Katalog je pripravljen v okviru izvajanja rejskih programov v govedoreji za leto 2007 za priznani rejski organizaciji v govedoreji: Govedorejsko poslovno združenje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Ljubljana, oktober 2007

DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

Kmetijski inštitut Slovenije Druga priznana organizacija v govedoreji Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana

DELOVNI KATALOG BIKOV

lisaste pasme za leto 2008

Katalog je pripravljen v okviru izvajanja rejskih programov v govedoreji za leto 2007 za priznani rejski organizaciji v govedoreji:

Govedorejsko poslovno združenje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ljubljana, oktober 2007

Page 2: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

2

Delovni katalog smo pripravili: mag. Betka Logar, univ. dipl. inž. zoot.* mag. Janez Jeretina, univ. dipl. inž. zoot.* Boris Ivanovič* Bojan Pečnik* Tomaž Perpar, univ. dipl. inž. zoot.* Napovedovanje plemenskih vrednosti: as. dr. Klemen Potočnik, univ. dipl. inž. zoot.** Miran Štepec ** viš. pred. mag. Marko Čepon, univ. dipl. inž. zoot.** mag. Jurij Krsnik** Anka Dolinar, univ. dipl. inž. rač.** dr. Dragomir Kompan** doc. dr. Silvester Žgur** prof. dr. Milena Kovač** mag. Betka Logar, univ. dipl. inž. zoot.* prof.dr. Dejan Škorjanc*** doc.dr. Marjan Janžekovič*** Izbor bikov: Gregor Plevnik, dr. vet. med.**** Marjan Špur, univ.dipl.inž.zoot., strokovni tajnik za lisasto pasmo***** mag. Aleš Horvat, dr. vet. med.***** * Kmetijski inštitut Slovenije ** Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko *** Fakulteta za kmetijstvo, Maribor, Smer zootehnika **** KGZS - Zavod Ptuj, Osemenjevalni center Ptuj ***** KGZS - zavod MS Viri podatkov: - Centralna podatkovna zbirka Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije - plemenske vrednosti - BF Oddelek za zootehniko, Center za strokovno delo v živinoreji

- Obračuni jesen 2007

Page 3: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

3

KAZALO Uvodno pojasnilo ............ 5 Testirani biki .................. 13

Testirani biki z zalogo semena 121150 PIKO................ 14 121166 LOPES ............ 17 121193 SPIKO ............. 20 121194 SAMAR ........... 23 121196 TOMAS............ 26 121198 PLANKO.......... 29 121199 GARES............ 32 121205 LOGAR............ 35 121206 PADOK............ 38 121208 LOKER............ 41 121210 LOMER............ 44 121217 RADIK ............. 47 121218 RAKEL ............ 50 121219 PALIS .............. 53 121220 HUBIN ............. 56 121222 URBIT.............. 59 121228 HEKTAR.......... 62 121230 STAS ............... 65 121242 ZALET............. 68 Živi testirani biki 121182 ESAR............... 71 121236 HORNIST......... 74 121266 HORPAL.......... 77

Čakajoči in mladi biki .................... 80 Čakajoči biki v OC Ptuj 121301 RUMEN............ 81 121314 SLAK ............... 82 121317 FRUKTAL ........ 83 121318 HIND ................ 84 121319 ZLATKO .......... 85 121320 HUVAR ............ 86 121328 AZIL................. 87 121330 HOFER ............ 88 121337 ZORKO............ 89 121338 HRAMUS ......... 90 121351 HEGEL............. 91 121352 BREMEN ......... 92 121353 SORENTO ....... 93 121354 AMARO ........... 94 121356 BOND .............. 95 121357 PAMUK............ 96 121359 HOPI ................ 97 121369 HOD................. 98 121370 ZMAGO............ 99 121371 BAZEL........... 100 121372 BOR............... 101 121373 HUKI .............. 102 121374 ZEDOR .......... 103 121375 MALEK .......... 104 121379 BOSKO.......... 105 121380 PABO............. 106 121388 BONET .......... 107 121389 MAVER.......... 108 121390 HRUST........... 109 121391 ZVEN ............. 110 121401 PIRAN............ 111 121403 HILTON.......... 112

Page 4: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

4

121404 POLAR .......... 113 121411 BRODAR....... 114 121416 BIDER ........... 115 121417 MUSAK ......... 116 121419 BRAKO ......... 117 121420 MUHAR ......... 118 121423 DIDI ............... 119 121424 MUZOR ......... 120 121425 LERO............. 121 121426 RETBUL ........ 122 121431 ENCO ............ 123 Mladi biki v OC Murska Sobota 121458 RUFER .......... 124 121460 LOKVAN........ 125 121461 LUKEC .......... 126 121467 EMUR............ 127 121468 DINOS ........... 128 121469 SMART.......... 129 121470 RUCIN ........... 130 121471 SAMURAJ..... 131 121472 HAMAS ......... 132 121480 SMAJL .......... 133 121485 HENDEL........ 134 121486 LEMKO.......... 135 121487 SAJKO .......... 136

Čakajoči biki v OC Murska Sobota 121428 DIRKO ........... 137 121429 DIZEL............. 138 121430 RUBAS .......... 139 121432 RUSIN............ 140 121441 RIGAN ........... 141 121442 LIST ............... 142 121443 STRENG ........ 143

Page 5: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

5

UVODNO POJASNILO Spoštovani člani delovnih skupin za odbiro in ocenitev bikov, selekcionisti in drugi izvajalci strokovnih nalog v govedoreji! Pred vami je delovni katalog za leto 2008. Z izjemo mesnih pasem, smo za vsako pasmo pripravili svoj delovni katalog, ki služi posamezni delovni skupini pri odbiri. Republiške delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov za osemenjevanje in pripust, ki bodo odbirale plemenske bike za osemenjevanje v letu 2008 po pasmah sestavljajo člani: lisasta pasma:

Slavko Ostrc, predsednik delovne skupine in član Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Boris Kunšič, član Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Marjan Špur, univ. dipl. inž. zoot., strokovni tajnik za lisasto pasmo, KGZS–zavod MS Slavko Janžekovič, dr. vet. med., KGZS–zavod Ptuj, OC Ptuj Peter Podgoršek, univ. dipl. inž. zoot., Kmetijski inštitut Slovenije

rjava pasma: Sonja Arlič, univ. dipl. inž. zoot., predsednica delovne skupine in Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije Marjan Pivk, član upravnega odbora Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije Alojz Zupančič, univ. dipl. inž. kmet., strokovni tajnik za rjavo pasmo, KGZS-zavod NM mag. Jože Bergant, dr. vet. med., KGZS–zavod LJ, OC Preska Matic Rigler, univ. dipl. inž. zoot., KGZS–zavod LJ

črno-bela pasma: dr. Anton Dolenc, dr. vet. med., predsednik delovne skupine in član Društva rejcev govedi črnobele pasme Slovenije Damjan Jeraj, član Društva rejcev govedi črnobele pasme Slovenije Ciril Zaplotnik, član Društva rejcev govedi črnobele pasme Slovenije prof. dr. Marjan Kosec, dr. vet. med., Veterinarska fakulteta dr. Marija Klopčič, univ. dipl. inž. zoot, strokovna tajnica za črno-belo pasmo, BF–Oddelek za zootehniko

mesne pasme: Damjan Žužek, inž. zoot., predsednik delovne skupine in član Društva rejcev govedi za meso Slovenije Alojz Brdnik, univ. dipl. inž. zoot., predsednik Društva rejcev govedi za meso Slovenije mag. Marko Čepon, univ. dipl. inž. zoot, strokovni tajnik za mesne pasme, BF–Oddelek za zootehniko Peter Podgoršek, univ. dipl. inž. zoot., Kmetijski inštitut Slovenije Janez Fabricio, KGZS–zavod GO

cikasta pasma: Rafko Rokavec, predsednik delovne skupine in strokovni tajnik za cikasto pasmo, KGZS–zavod LJ Marjan Zupančič, član Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji mag. Jože Bergant, dr. vet. med., OC Preska KGZS-zavod LJ mag. Zoran Klinkon, dr. vet. med., član Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji mag. Ivan Ambrožič, dr. vet. med., član Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji Anton Burja, član Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji Metka Žan Lotrič, univ. dipl. inž. zoot., BF–Oddelek za zootehniko

Uvodno pojasnilo k katalogu je v vseh katalogih enako. Razlike med katalogi (posebnosti prikaza podatkov za posamezno pasmo) so v uvodu posebej poudarjene. V prvem delu delovnega kataloga za leto 2008 so, z izjemo pri mesnih in cikasti pasmi, predstavljeni testirani in delno testirani biki, ki imajo zalogo semena ter so potencialni kandidati za osemenjevanje v sezoni 2008, sledijo čakajoči in še živi biki v osemenjevalnih središčih Ptuj - Murska Sobota in Preska. Izbor bikov je opravil osemenjevalni center v sodelovanju s strokovnimi tajniki za posamezno pasmo. V katalogu za posameznega bika navajamo na prvi strani osnovne podatke o biku in njegovem poreklu (slika 1).

Page 6: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

6 Slika 1: Shematičen prikaz prve strani za posameznega bika

SI 1390322 SELKO

25.12.94 FRANC KURINČIČ, IDRSKO 65 - 5222 KOBARID

110940

865 752 530

AB 95: 1080 ( - 18 )

Rejec teleta:

TE

REP

01.06.98 01.06.97 01.06.96

148 144 129

150 149 132

82 77 63

55 53 45

215 206 185

60 57 47

163 152 135

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OM LETO

03.04.98 18.04.97 24.04.96

5 5 5

4 4 4

4 6 5

Rojen: Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZRED UPORABA

KATEG. RAZRED

I. III Rč

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2001 2000

0

2141

število I. osemenitev

2000

US 184169 SELECTMAN 770375

01-01: 36 5424 +266

235 +23

4.32 +0.20

191 +18

3.50 +0.21

01-01: + 131.1 33.9%

+ 19.50 + 14.90 6.7%

+ 49.30

SI 968947

10 10545 389 359 3.69 3.41

5 +281 +8 +0.10 -0.06 +12 +32

11/11/11 8575 332 292 3.87 3.40

SIDRA

BRIDGE VIEW COMBINATION US 167037

PAM US 676082

3 9314 904 5.37 4.30

US 163153 S.IMPROVER

4 8084 759 5.25 4.10

VASO SI 319177 100294

KOLPA SI 589734

6 9133 304 288 3.33 3.16

+147 +3 +0.04 -0.04 +5 +14

DE 82633 NORMAN

6/6/2 6899 249 247 3.61 3.29

RJ AR 19 % 81 %

AR 100 %

RJ AR 38 % 63 %

AR 100 %

RJ AR 25 % 75 %

RJ AR 50 % 50 % NAJ.: POV.:

NAJ.: POV.:

NAJ.: POV.:

Direktni test:

2001

2001

PRIROJENE NAPAKE PRI TELETIH

PV Rang Lastnost

8.8%

10700

Seme Zaloga Odobr.

4.0% 1.4% 1.8%

21.51 20.11 61.74

328.9 502 502 497 502

N

01-01 SI

SI 9.8% 6.1%

IN

AR 100 %

20.20 23.20

2.1% 63.60

12.2% 319.6 5.4% 1.4%

6547 6547 6546 6547

IN 01-01

Ml (kg)

IBM

Ml (kg) Ma (kg) Be (kg) IBM

Ma (kg) Be (kg)

111

222

555

777

666

333

444

SI: obračun, št. op., povprečja in PV za kg Ml, kg Ma, % Ma, kg Be, % Be in IBM

IN: mesec-leto obračuna, PV za kg Ml/Ma/Be, IBM, rangi v %

Največ kg Ml v 10. lakt. Št. Laktacij v izračunu povprečij za kg Ml/Ma/Be

V obračun PV zajeti podatki za 5 lakt.

PV za: kg Ml, kg Ma, % Ma, kg Be, % Be in IBM

888

Page 7: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

7

OSNOVNI PODATKI O BIKU ime, republiška številka plemenskega bika in identifikacijska številka bika;

• deleži pasem (razen pri ČB pasmi) in genotip za mlečno beljakovino kappa-kazein • datum rojstva in direktni test: leto zaključka testa, prirast od 165 do 365 dneva in

napoved plemenske vrednosti (PV) za to lastnost • naslov rejca teleta Vir podatkov so Centralna podatkovna zbirka Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije ter potrdila o poreklu. Genotipi za mlečno beljakovino kappa-kazein so označeni z AA, AB, BB in EE, želeni genotip je BB.

Telesne mere bika, oznake po vrstnem redu pomenijo:

v.v. višina vihra, v.k. višina križa, gl.p. globina prsi, š.p. širina prsi, o.p. obseg prsi, š.k. širina križa, d.t. dolžina telesa, masa telesna masa. Vir podatkov so vsakoletna merjenja, ki jih opravijo predstavniki območne selekcijske službe in delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov ter merjenja ob koncu direktnega testa v vzrejališču.

Podatki o rangu bika za nekatere lastnosti mlečnosti, ki izhajajo iz oktobrskega domačega (SI) oziroma INTERBULL (IN) avgustovskega obračuna plemenskih

vrednosti. Interbull-center obračunava plemenske vrednosti za lastnosti količin: mleka, maščob in beljakovin, ne obračunava pa lastnosti vsebnosti. Poleg omenjenih treh lastnosti smo izračunali še indeks beljakovin in maščob (IBM). Rang za posamezno lastnost podajamo v odstotkih. Izpisane so tudi napovedi plemenskih vrednosti za te lastnosti. V zadnjem stolpcu (N) pa je prikazano število vseh živali, uvrščenih v izračun ranga za posamezno lastnost. Pri nekaterih bikih mesnih pasem so na tem mestu podane tudi ocene zunanjosti preračunane na 100. Navajajo se ocene za sklope lastnosti: mišična razvitost, razvitost skeleta, pasemske lastnosti, funkcionalne lastnosti. Ocene preračunane na 100 pomenijo kakšen odstotek od maksimalne ocene je dobil posamezni bik za vsak sklop lastnosti. Bike je ocenil strokovni tajnik za mesne pasme. Pri bikih cikaste pasme na tem mestu navajamo dodatne mere, ocene in lastnosti pri posameznem biku. Vsebino je pripravil strokovni tajnik za cikasto pasmo.

Delovna skupina za ocenitev in odbiro bikov vsako leto vsem živim bikom v osemenjevalnih središčih in testiranim bikom z zalogo semena, ki so potencialni

kandidati za uvrstitev v osemenjevanje v naslednji sezoni, določi plemenski razred živali ter kategorijo in razred uporabe. Plemenski razred živali se določi na podlagi porekla, lastnega testa, lastnosti zunanjosti in rezultatov testiranja na potomstvu. Šifrant je v preglednici 4. Pri ocenjevanju in odbiri se bikom določi kategorijo (šifrant je v preglednici 5) in razred uporabe (šifrant je v preglednici 6).

Komisija za ocenitev in odbiro bikov vsako leto oceni vse žive plemenske bike v osemenjevalnih središčih glede na okvir (OK), obliko (OB) in omišičenost (OM).

111

222

444

333

555

Page 8: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

8

Pogostnost prirojenih in drugih napak pri teletih potomcih posameznega bika - če so bile pri teletih opažene in zabeležene napake, so navedene, podano je tudi število

opažanj.

Podatki o plodnosti – navajamo število prvih osemenitev v posameznem letu, skupno število prvih osemenitev, non - return (% NR), veterinarsko oceno za

konstitucijo ter plodnost (šifranta sta v preglednicah 8 in 9) in podatke o zalogah semena v posameznem letu. NR za leto 2007 se računa na 60. dan za obdobje od 1.7.2006 do 31.8.2007, torej za osemenitve od 1.7.2006 do 30.6.2007. Za leto 2007 se navaja število prvih osemenitev za obdobje od 1.1.2007 do 31.8.2007. Vir podatkov je osemenjevalno središče, veterinarske ocene pa pripravi Veterinarska fakulteta.

V poreklu bika navajamo starše, stare starše ter očete starih mater. Pri očetu bika navajamo za lastnosti mlečnosti poleg povprečnih vrednosti in plemenskih vrednosti

iz domačega obračuna (SI) še plemenske vrednosti iz mednarodne primerjave - INTERBULL (IN). Glede na število vseh bikov, zajetih v mednarodno primerjavo, je za vsakega bika izračunan tudi rang v odstotkih. Izračun ranga je enak kot ga navajamo že pri IN za posameznega bika. Pri materah in starih materah navajamo podatke za mlečnost v standardni laktaciji. Navajamo količino mleka, količino in vsebnost maščobe ter beljakovin v mleku za največjo laktacijo ter povprečja znanih laktacij. Podane so napovedi plemenskih vrednosti za te lastnosti ter IBM. SKLOPI LASTNOSTI Na drugi in tretji strani so podani rezultati zadnjega napovedovanja plemenskih vrednosti za posamezni sklop lastnosti. Vir podatkov za vključene napovedi plemenskih vrednosti je Center za strokovno delo v živinoreji, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. Opis lastnosti, uporabljenih postopkov in metod napovedovanja plemenskih vrednosti je v publikaciji Metode napovedovanja plemenskih vrednosti pri črnobeli, rjavi in lisasti pasmi govedi v letu 2001 (Potočnik in Krsnik, 2001) in na spletnih straneh Centera za strokovno delo v živinoreji. Za vsako lastnost pri biku poleg imena lastnosti in merske enote ali opisa mejnih vrednosti, podajamo še naslednje rezultate napovedovanja plemenskih vrednosti (PV): R ocenjena točnost napovedi plemenske vrednosti v odstotkih, N število potomcev, katerih meritve smo upoštevali pri napovedovanju PV, Povpr. povprečna vrednost meritev potomcev PV plemenska vrednost, izražena absolutno v enotah merjenja PV12 standardizirana plemenska vrednost (en standardni odklon je 12 točk)

( )( ) 10012SD / PVPVPV12 iiijij +×−= , pri čemer je:

SD - standardni odklon obravnavane lastnosti, i – indeks za populacijo, j – indeks za žival

Graf v grafičnem delu izrišemo PV12. Graf je postavljen tako, da je za rejca želena vrednost na desni strani, nezaželena vrednost pa na levi strani grafa. Izjema je nekaj lastnosti iz sklopa telesne lastnosti (hrbet, nagib križa, skočni sklep, biclji, parklji in lastnosti seskov (debelina, dolžina, položaj, namestitev), pri katerih so želene vrednosti v drugačnem razponu. Pri teh lastnostih je na grafičnem prikazu želeno območje (želena vrednost za PV12 ± 5) označeno z okvirčkom.

Za večino lastnosti so bile plemenske vrednosti napovedane z modelom živali. Pri napovedovanju plemenskih vrednosti za lastnost prirast v direktnem testu je bila uporabljena

666

777

888

Page 9: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

9

metoda primerjalnih skupin (CC). Potek telitve je bil obračunan na podlagi odklonov bikov od povprečij (preglednica 1).

Preglednica 1. Metodika napovedovanja plemenskih vrednosti po sklopih lastnosti

Sklop lastnosti Metode

Mlečnost ponovljivostni model živali Plodnost in potek telitve* model živali Telesne lastnosti prvesnic model živali Telesne lastnosti telet model živali Pitovne in klavne lastnosti model živali, metoda primerjalnih skupin (CC) Skupni selekcijski in vsi ostali indeksi izračun za živali *Odklon bika od povprečja Lastnosti mlečnosti Prikazani so rezultati napovedovanja plemenskih vrednosti za šest lastnosti mlečnosti za standardne laktacije (V 305) in za dnevne kontrole (DK): količina mleka, količina in vsebnost maščob, količina in vsebnost beljakovin ter indeks beljakovin in maščob (IBM). IBM izračunamo iz standardiziranih plemenskih vrednosti (PV12) za količino beljakovin in količino maščob. Pri indeksu IBM tehtamo PV12 za količino beljakovin z utežjo 0,8 in PV12 za količino maščobe z utežjo 0,2. V tem sklopu so prvič vključene tudi plemenske vrednosti za nove lastnosti: število somatskih celic (SSC), sečnino (ureo) in laktozo v mleku, ki so obračunane na podlagi podatkov dnevnih kontrol. Kot zadnjo v tem sklopu podajamo plemensko vrednost za iztok mleka, izračunano na nov način. Z letom 2004 smo pričeli z novim načinom spremljanja lastnosti iztoka mleka po katerem iztok mleka ocenjuje od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 zelo počasen, 5 pa zelo hiter iztok mleka. Lastnost se ocenjuje v sklopu kontrole prireje mleka. Vsaka prvesnica se oceni dvakrat, in sicer ob drugi in tretji zaporedni kontroli po telitvi. Ocena je še vedno subjektivna in se po njej povpraša rejca. V obračun plemenske vrednosti smo poleg starih podatkov vključili tudi podatke pridobljene na nov način. To smo dosegli z uporabo t.i. dvolastnostnega modela, ki združuje informacije obeh načinov zbiranja podatkov in hkrati tudi pripomore k zanesljivejšim plemenskim vrednostim in večjim dednostnim deležem. Plodnost in potek telitve Sklop vključuje lastnosti: doba med telitvama (DMT), starost ob telitvi in težavnost telitve. Potek telitve navajamo za bika očeta prvesnic in bika očeta telet. Absolutna plemenska vrednost (PV) za težavnost telitve predstavlja odstotek težkih prvih telitev glede na povprečje pasme. Tako je po bikih z negativno PV za njeno vrednost večji odstotek težkih prvih telitev, kot je povprečje težkih telitev v populaciji. Biki s pozitivno PV pa imajo za njeno vrednost manjši odstotek težkih telitev, kot je povprečje težkih telitev v populaciji. Zaradi velike variabilnosti PV, PV12 računamo ločeno za negativne in ločeno za pozitivne plemenske vrednosti. Telesne lastnosti ocenjene na prvesnicah Te lastnosti lahko delimo na merjene, opisne in ocenjene lastnosti. Pri prikazu plemenskih vrednosti za merjene lastnosti je poleg lastnosti navedena merska enota. Pri ocenjenih lastnostih pa so navedene mejne vrednosti. Tu še prikazujemo plemensko vrednost za lastnost iztok mleka. Plemenske vrednosti so obračunane na podlagi podatkov iz prejšnjega načina ocenjevanja te lastnosti, ko smo iztok mleka ocenjevali z ocenami od 1 do 3. Pri večini lastnosti je želena čim večja vrednost PV12. Izjeme so lastnosti: - hrbet, nagib križa, skočni sklep, lastnosti seskov (debelina, dolžina, položaj, namestitev

prednjih, namestitev zadnjih), kjer je želena vrednost za PV12 = 100. Te lastnosti so označene z eno zvezdico (*). Poleg tega je pri teh lastnostih na grafičnem prikazu želeno območje (želena vrednost za PV12 ± 5) za posamezno lastnost označeno z okvirčkom.

Page 10: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

10

Za lastnost: - biclji je želena vrednost za PV12 = 109, torej za 0,75 standardne deviacije večja od

povprečja, v prikazu je lastnost označena z dvema zvezdicama (**). Za lastnost: - parklji je želena vrednost za PV12 = 118, torej za 1,5 standardne deviacije večja od

povprečja, v prikazu je lastnost označena s tremi zvezdicami (***). Indeks za okvir (IND. OKVIR) se izračuna iz PV12 za lastnosti višina križa, širina in globina, ki ima v indeksu največji pomen. Prikazujemo tudi indeksa telesnih lastnosti, glede na namen uporabe. Pri izračunu indeksa za prirejo mleka (IND. MLEKO) so lastnosti okvira tehtane z gospodarsko težo 0,27, lastnosti oblik prav tako z 0,27 in lastnosti vimena z gospodarsko težo 0,46. Pri izračunu indeksa za kombinirano usmeritev s poudarkom na prireji mesa (IND. MESO-MLEKO) so lastnosti okvira tehtane z gospodarsko težo 0,59, lastnosti oblik z 0,29 in lastnosti vimena z gospodarsko težo 0,15. Telesne lastnosti ocenjene na teletih V tem sklopu navajamo sedem lastnosti, od katerih je ena merjena (obseg prsi), druge pa ocenjene. Pitovne in klavne lastnosti V sklopu pitovnih in klavnih lastnosti bikov so vse analizirane lastnosti standardizirane in enake za vse bike ne glede na njihovo starost. Sočasno pa so napovedi PV primerljive za vse do sedaj testirane bike rjave oziroma lisaste pasme. V sklopu pitovnih in klavnih lastnosti bikov sta prikazana dva dnevna prirasta telesne mase in dnevni neto prirast, ki je v bistvu prirast klavnih polovic. Masa klavnih polovic je standardizirana in pomeni lažjo direktno primerjavo zmogljivosti rasti ocenjenih bikov. Za oceno klavnih polovic na liniji klanja in s tem za uvrstitev klavnih polovic v cenovne razrede sta pomembna skupna ocena klavnih polovic in indeks konformacije. Za presojo uporabne vrednosti klavnih polovic prikazujemo delež mesa in delež kosti v klavni polovici. Obe omenjeni tkivi sta standardizirani na enak odstotek lahko ločljivega loja. Pomeni, da primerjamo sestavo klavnih polovic vseh ocenjenih bikov med seboj pri enakem deležu loja v klavnih polovicah. Indeks za prirast zajema vse tri dnevne priraste, med njimi pa ima največjo gospodarsko težo dnevni neto prirast. Indeks klavnih lastnosti vključuje poleg mase toplih polovic tudi indeks konformacije in delež mesa v klavnih polovicah. V skupnem indeksu imata enako gospodarsko težo oba delna indeksa. Sklop skupni selekcijski indeksi Tako kot indeksa telesnih lastnosti tudi skupni selekcijski indeks računamo za dve gospodarski situaciji, in sicer za prirejo mleka (MLEKO) in kombinirano rejo s poudarkom na prireji mesa (MESO- MLEKO). V posameznem skupnem selekcijskem indeksu so združene gospodarsko pomembne lastnosti za posamezno usmeritev, ki so tehtane z relativnimi ekonomskimi težami in so prilagojene za različne gospodarske usmeritve. Uteži s katerimi tehtamo plemenske vrednosti iz posameznih sklopov lastnosti so tokrat za rjavo pasmo nekoliko drugačne kot za lisasto in črno-belo. V skupna selekcijska indeksa za rjavo pasmo je dodan tudi fitnes, ki vključuje plemensko vrednost za število somatskih celic. Relativne uteži oz. pomen posameznih sklopov lastnosti pri izračunavanju skupnih selekcijskih indeksov po pasmah prikazujemo v preglednici 2 . V okviru sklopa skupni selekcijski indeksi je kot zadnja podana plemenska vrednost za dolgoživost živali. Prikazani so rezultati testnega obračuna.

Page 11: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

11

Preglednica 2:Relativne uteži za izračun skupnega selekcijskega indeksa za posamezne sklope lastnosti za tržno ekonomski situaciji mlečna in kombinirana reja po pasmah

Skupni selekcijski indeks

Pasma LS, ČB LS RJ

Sklop lastnosti MLEKO (Mlečna reja)

MESO- MLEKO (Kombinirana reja)

MLEKO (Mlečna reja)

MESO- MLEKO (Kombinirana reja)

Lastnosti mlečnosti 0,35 0,09 0,44 0,09 Lastnosti plodnosti 0,10 0,10 0,09 0,10 Okvir 0,10 0,19 0,07 0,12 Omišičenost 0,05 0,18 0,02 0,18 Oblika 0,10 0,10 0,05 0,07 Vime 0,17 0,05 0,14 0,10 Iztok mleka 0,03 0,00 0,03 0,00 Potek telitve 0,05 0,09 0,03 0,09 Prirast 0,05 0,20 0,05 0,20 Fitnes 0,08 0,05

Za bike mesnih pasem prikazujemo le del napovedi plemenskih vrednosti obračunanih na rjavi, lisasti oziroma črno-beli populaciji. Iz drugega sklopa (Potek telitve) prikazujemo le lastnost telitve-oče telet, poleg te lastnosti prikazujemo tudi celotni četrti sklop (Telesne lastnosti telet). UPORABLJENI ŠIFRANTI

Preglednica 3. Šifrant izvora živali in/ali podatkov

Oznaka Izvor SI SLOVENIJA AT AVSTRIJA BE BELGIJA BA BOSNA IN HERCEGOVINA BG BOLGARIJA CA KANADA HR HRVAŠKA CZ ČEŠKA DK DANSKA FI FINSKA FR FRANCIJA DE NEMČIJA HU MADŽARSKA IL IZRAEL IT ITALIJA NL NIZOZEMSKA CH ŠVICA GB VELIKA BRITANIJA US AMERIKA NE NEZNANA DRŽAVA IN INTERBULL

Preglednica 4. Šifrant plemenskih razredov Oznaka Razred E elita I.a prvi A razred I. prvi razred II. drugi razred III. tretji razred

Preglednica 5. Šifrant kategorij bikov Oznaka Kategorija I mladi biki priznani za

osemenjevanje II biki v testu III testirani biki NP Bik za pripust IV bik za posebne namene

Page 12: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

12

Preglednica 6. Šifrant uporabe plemenskega bika

Oznaka Uporaba M mladi biki R testirani biki brez omejitve

osemenjevanja Rč delno testirani biki, z dovoljenjem

za osemenjevanje Č čakajoči biki RML testirani biki s poudarkom na

mleku RMO testirani biki s poudarkom na

mesu E elitni biki Rp biki za pripust I v Sloveniji ni priporočen za

osemenjevanje po rejskem programu

Preglednica 7. Šifrant pasem Črkovna oznaka Ime pasme LS lisasta RJ rjava ČB črno-bela MB montbeliard CK cikasta PZ pincgavska AR ameriška rjava RH rdeči holštajn RW Meuse-Rhine-Yssel

(MRY) LIM limuzin CHA šarole BBP belgijska belo-plava AL siva tirolska BAQ Blonde d'Aquitaine

Preglednica 8. Šifrant veterinarskih ocen za konstitucijo

Ocena Razlaga I bik ne kaže dednih napak II biki z manj dednimi napakami, ki

ne zmanjšujejo gospodarske vrednosti živali

III biki z več dednimi napakami, ki ne zmanjšujejo gospodarske vrednosti živali

IV dedne napake, ki zmanjšujejo gospodarsko vrednost živali

Preglednica 9. Šifrant veterinarskih ocen za plodnost

Ocena Razlaga I rezultati NR so večji od 65 % II rezultati NR so med 60 in 65 %,

manjše motnje plodnosti III rezultati NR so med 60 in 65 %,

večje motnje plodnosti IV seme je neuporabno neo nima veterinarske ocene za plodnost sp rezultatov NR še ni, seme je

uporabno

Page 13: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

13

TESTIRANI BIKI

Page 14: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 1938517PIKO03.10.99

AGG ŠTEFAN, KAMOVCI 22, 9223 DOBROVNIK V PREKMURJU

121150

1000 835 620

AB00: 1237( - 24 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.0213.03.01

152151134

150151140

858373

556051

232224197

625950

165166135

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.0201.06.01

776

666

766

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. III R

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052003200220012000

3485004

2492

59812496249624962492

67.80

71.60I

I

I

neoc.

število I. osemenitev

/

/

2006

DE 0919611247PLACO720453

10-07: 48 5388+4

236+14

4.39+0.27

189+7

3.51+0.12

08-07: - .5 72.6%

+ 5.70 + 2.00 54.1%

+ 13.70

SI 1193199

8 7274 320 243 4.40 3.34

5 +37 +9 +0.12+0.19 +5 +61

9/9/9 6132 282 213 4.60 3.48

LIZA

PLANKTONDE0926062257

SAHRADE 0921553079

2 6737 289 256 4.29 3.80

DE 0925714495 POSCO

8 5833 239 209 4.10 3.58

POLISI 480839120514

LEPKESI 1077464

-170 -1 +0.08+0.12 -2 +50

DE 0925873714 HEROLD

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

88.8 %

1062623000

17199

SemeZaloga Odobr.

42.9 % 54.0 % 51.0 %

6.231.77

56.16

-229.3 525525524524

N

10-07

SI 42.4% 57.8%

IN

LS 100 %

0.50

1.30

70.5 % 3.30

89.4 %-89.7

69.7 %

70.1 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

14

+65

SI

23000

5000

Page 15: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4299 187.0 4.36 146.7 3.40

15 0.7

4.37 0.5

3.43

6.319.0

4.63.7

375 852

3.54.4

134.1 139.1 136.2 195.9

20.147.676.7

5.35.35.24.95.55.55.25.15.2

4.64.84.74.35.64.7

5.15.24.44.45.0

-229.36.23

0.4021.77

0.21256.2-0.80.01

0.3760.01

0.21055.9

- 0.356- 3.857- 0.039 0.043

5.6-11.01.68

-0.93

1.942.110.761.510.33

-0.510.57

- 0.016 0.071 0.079 0.179 0.036 0.256 0.316

- 0.084 0.005

0.283 0.437 0.025

- 0.217 0.052 0.092

0.220- 0.132- 0.594- 0.193- 0.346 0.004

90.271.269.4

90.9 107.2 132.0 103.4 130.1 104.3

96.2 103.9 123.0 103.9 124.5 104.0

92.7 65.3 95.6

103.6

110.0 92.0

111.2 95.3

112.4 113.0 105.4 107.2 123.5

71.3 123.1

99.0 104.8 104.5 118.0 102.2 128.5 119.8

94.1 101.0

110.2 120.5

99.6 87.9

100.9 103.6

111.9 92.9 63.4 83.9 75.3

102.2 126.3 106.1 112.1

94949594959496969696969695899695

7991

95959393515084909086848983908582

878790899088

919187909043808487

140140140140140140160160160160160160137

37160152

65135344317

135135135135135135135135135135135135135135135135

135135135135135134

135135135135135

135135135

76 88 100 112 124 136

SI 1938517PIKO 121150

15

Page 16: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1345 1394 1401 1401 1403 1376 1403

12 12 12 12 12 12

6 6

144 122

27

85.62.22.12.16.12.06.3

1237 1195 1242 675 320

30.956.969.616.1

-0.39-0.010-0.0100.007

-0.0650.0010.028

- 24.0 5.1

25.7 26.1- 4.7 0.39

- 2.04- 0.34- 0.70

64.7 64.50.003

96.4 94.7 95.2

104.1 94.2

120.4 101.2

90.5 98.0

104.7 101.7 100.2 100.1

90.0 97.7 88.7

102.8 97.2

100.8

110.6 116.1

99.3

97 94 94 95 96 27 95

69 69 68 66 59 70 66 70

80 70 39

88 100 112 124 13664 76

SI 1938517PIKO 121150

16

Page 17: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 1848677LOPES11.01.00

KALAN BRANKO, OKROGLO 11, 4202 NAKLO

121166

1110 1015

830 520

AA01: 1147( + 9 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

13.10.0402.10.0327.06.0213.03.01

151150142131

152152147137

91828066

6356

46

242237218188

66625754

170164158147

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

11.11.0427.10.0330.10.0201.06.01

6767

6666

7766

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200420032002

79

10451549

261026032594

71.40 70.00 72.30 65.30

II

Ineoc.

število I. osemenitev

//

2004

DE 0914255847LONGUS720363

10-07: 19 5453+251

230+17

4.26+0.16

186+7

3.40-0.02

08-07: + 100.8 47.3%

+ 6.40 + 3.00 46.6%

+ 18.40

SI 1209446

6 6762 313 228 4.63 3.37

5 +111 +15 -0.03+0.24 +1 +57

6/6/6 6152 279 206 4.54 3.35

LIPA

LONERDE0921304677

OLGADE 0926381110

4 7213 321 247 4.45 3.42

DE 0920117158 SEBALDUS

5 6562 282 228 4.30 3.48

HEROJSI 867546120601

LUNASI 1106414

5 6801 326 220 4.79 3.23

5 +130 +17 -0.09+0.26 -3 +53

DE 0802553591 SANSIBAR

9/9/9 5822 266 189 4.56 3.25

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Napake na okončinah 12007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

56.4 %

952081642708

SemeZaloga Odobr.

31.2 % 57.4 % 51.1 %

10.041.10

56.15

7.4 525525524524

N

10-07

SI 38.3% 49.6%

IN

LS 100 %

2.50

5.50

51.3 % 15.50

57.8 % 59.0

43.7 %

53.7 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

17

+65

SI

5000

Page 18: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4464 190.2 4.27 146.8 3.29

16 0.7

4.27 0.5

3.30

6.421.1

4.73.6

368 852

3.02.6

134.5 138.9 136.3 199.2

19.449.575.9

5.75.75.64.75.35.24.85.35.5

5.15.04.64.86.15.2

5.25.24.94.55.3

7.410.04

0.2351.10

0.02756.2

0.70.06

0.1960.03

- 0.00461.2

- 0.191 0.994

- 0.016- 0.095

-5.076.62.130.93

1.852.291.733.690.200.23

-0.06 0.329 0.357 0.576

- 0.206- 0.745- 0.100- 0.237 0.186 0.328

0.261 0.176

- 0.232- 0.103 0.407 0.192

- 0.431- 0.659 0.301 0.218 0.256

- 0.02176.474.275.8

101.0 111.2 118.5 102.4 103.9 104.3 107.0 113.0 112.3 108.3 100.5 109.5

96.1 107.2

98.8 90.4

93.8 149.1 114.3 108.6

111.8 114.3 113.5 117.0 114.3 111.3

98.5 123.2 117.9 135.3

78.5 59.0 87.0 81.6

114.2 130.0

109.3 107.8

88.0 93.6

119.6 109.3

81.1 68.0

117.8 117.5 119.4

91.2 108.5 113.4 122.5

92919491949195959695969595819694

5889

94948891454157848883648650886875

858487858881

898976878742667679

959595959595

116116116116116116107

22116111

793

330313

100100100

99100100100100100100

99100100100

99100

100100100100100100

100100100100

99

100100100

76 88 100 112 124 136

SI 1848677LOPES 121166

18

Page 19: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1273 1305 1308 1308 1312 1289 1312

10 10 10 10 10 10

6 6

107 93

9

85.92.12.12.16.12.06.3

1147 1121 1126 632 328

34.260.470.315.8

-2.41-0.029-0.066-0.038-0.2960.000

-0.108

9.0- 2.2

- 25.8 5.8

- 10.5 0.26

- 0.43 0.30

- 0.38

65.9 65.1

-0.068

75.6 85.6 75.3 70.8 76.4 91.7 88.0

99.5 95.0 87.1 89.2 92.6 98.1

100.9 106.0

96.5 89.2 94.3 90.6

113.7 117.8

89.8

97 94 94 94 96 36 95

67 67 65 64 57 68 66 70

75 63 18

88 100 112 124 13664 76

SI 1848677LOPES 121166

19

Page 20: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 1848693SPIKO05.08.00

ROZMAN MATJAŽ, ZADRAGA 18, 4203 DUPLJE

121193

1000 809

AB01: 1392( + 63 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.02

149139

152146

8274

6154

231219

5759

153168

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.02

76

77

76

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072003

01142

1142 77.70 I neoc.

število I. osemenitev

/

2003

DE 0917956193STREIB720451

10-07: 48 5619+221

247+22

4.41+0.23

194+13

3.46+0.10

08-07: + 132.7 39.7%

+ 9.90 + 6.00 25.6%

+ 33.90

SI 1363157

4 7024 306 259 4.36 3.68

5 +235 +9 +0.11-0.03 +11 +68

5/5/5 5968 252 219 4.22 3.67

PELKA

STREITLDE0928590625

SYLKEDE 0928545552

4 9415 393 349 4.18 3.71

DE 0925753714 BALDO

6 7964 331 288 4.16 3.62

RALLIAT 429487957720238

PIKISI 1117523

3 7000 324 248 4.63 3.54

3 +204 +22 +0.13+0.32 +10 +70

SI 480858 SAMUEL

3/3/3 6021 282 216 4.69 3.59

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

15.8 %

11001147

SemeZaloga Odobr.

15.6 % 12.8 % 12.8 %

17.3014.0373.21

376.3 525525524524

N

10-07

SI 20.8% 27.4%

IN

LS 100 %

4.20

1.40

47.0 % 18.20

52.9 % 78.6

69.1 %

39.8 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

20

+73

SI

3000

Page 21: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4492 185.8 4.14 148.7 3.31

16 0.6

4.09 0.5

3.33

5.818.5

4.73.6

823

3.64.4

133.9 138.9 137.0 197.0

19.048.876.2

5.65.65.24.85.65.24.65.25.1

4.84.84.85.15.54.7

5.45.84.54.55.2

376.317.30

0.01214.03

0.03873.2

0.70.01

- 0.1880.04

0.07062.6

- 0.882- 2.213 0.067 0.006

14.91.61

-0.92

1.431.681.623.010.010.27

-0.15 0.249 0.275 0.006 0.044 0.411

- 0.017- 0.575 0.017 0.077

0.280 0.222 0.135 0.436

- 0.231 0.056

0.631 0.809

- 0.410- 0.104- 0.169 0.033

70.769.467.3

116.7 118.8 100.5 121.8 105.5 121.8 106.8 103.4

89.5 112.4 108.8 110.9

81.9 79.5

110.4 100.1

108.9 110.7

95.4

108.9 110.1 112.6 113.9 100.8 113.3

94.9 117.6 114.2

99.9 104.1 123.0

96.7 58.2

101.6 107.5

110.1 110.1 104.6 121.0

86.0 101.5

131.3 137.4

74.6 91.2 88.3

115.6 101.0 101.7 108.6

89879187918795959595959594829593

84

94938790464256838681648449866773

838286838780

888874858538657578

51515151515193939393939388219385

51225159

82828281828282818181818181818181

818181818181

8181818181

828181

76 88 100 112 124 136

SI 1848693SPIKO 121193

21

Page 22: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

775 797 799 799 800 792 800

81 67

3

84.82.22.12.16.02.06.2

1392

-0.750.002

-0.0040.005

-0.0650.0010.040

63.0

65.1 63.00.001

92.8 100.3

97.3 102.2

94.2 128.3 102.4

114.3

111.6 111.8

99.1

96 92 92 94 95 43 94

72 49

7

88 100 112 124 13664 76

SI 1848693SPIKO 121193

22

Page 23: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 1848692SAMAR07.08.00

DEMŠAR PAVEL, LOG NAD ŠKOFJO LOKO 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

121194

990 835

AB01: 1468( + 68 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.02

155140

162148

8371

6057

237218

6058

151168

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.02

77

76

75

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720032002

91354

13631354

66.70 76.70 I neoc.

število I. osemenitev

/

2003

DE 0913031686STREIT720454

10-07: 31 5979+444

244+17

4.08-0.04

202+15

3.39+0.00

08-07: + 213.6 23.4%

+ 8.50 + 6.90 23.0%

+ 36.10

SI 1364777

4 7905 336 271 4.25 3.42

5 +483 +13 -0.01-0.14 +14 +72

9/9/9 6584 255 222 3.87 3.38

MAKA

STREITLDE0928590625

FANALDE 0912892544

4 8962 414 325 4.62 3.63

DE 0925952548 RADI

5 7749 370 278 4.77 3.59

BALISI 636232120513

MALASI 1106765

4 7218 269 248 3.73 3.44

5 +507 +10 -0.01-0.15 +14 +72

DE 0926318131 SITTICH

8/8/8 6138 229 201 3.73 3.28

LS RH 97 % 3 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

78.7 %

5121296

SemeZaloga Odobr.

92.4 % 87.4 % 89.9 %

-10.70-5.0344.43

-138.1 525525524524

N

10-07

SI 27.1% 22.1%

IN

LS RH 88 % 12 %

-0.50

-4.20

82.8 %-6.20

68.9 % 15.5

93.0 %

77.2 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

23

+74

SI

30003000

Page 24: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4327 176.8 4.09 140.2 3.24

16 0.6

4.03 0.5

3.25

6.118.6

4.63.7

800

3.86.0

134.4 139.4 137.9 197.2

20.248.977.2

5.65.65.54.85.45.44.55.45.6

5.05.04.94.95.85.2

5.15.14.84.75.2

-138.1-10.70

- 0.149-5.03

- 0.04844.4

0.4-0.03

- 0.3020.00

- 0.08753.6

- 0.570- 1.598- 0.073 0.087

15.71.34

-2.52

2.663.042.164.140.670.310.55

0.500 0.144 0.374

- 0.006- 0.258 0.101

- 0.692 0.057 0.312

0.589 0.462 0.307 0.307 0.518 0.446

- 0.419- 0.696 0.370 0.390 0.220 0.002

89.379.277.4

94.8 89.4 87.5 93.2 93.2 92.2

104.7 97.1 82.7

102.7 91.1

101.6 88.3 84.8 90.7

107.8

109.4 109.0

87.3

117.4 119.4 117.0 119.0 148.3 115.9 122.0 135.2 108.2 122.7

99.0 85.9

110.5 50.2

104.5 128.5

122.5 121.7 112.4 114.5 125.4 124.2

81.6 66.2

122.0 131.5 116.7 101.5 125.2 125.7 125.2

91909390939096959696969595869695

87

95948892484456848883648649886875

858588858982

908976878738667680

747474747474

124124124124124124122

33124119

74288200

106106106105105105105105105105105105105105105105

105105105105105105

105105105105105

105105105

76 88 100 112 124 136

SI 1848692SAMAR 121194

24

Page 25: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1113 1146 1150 1150 1151 1139 1151

9 9 9 9 9 9

107 88

5

85.62.22.12.16.22.06.4

1468 1149 1181 656 342

31.460.7

-0.600.0420.0040.020

-0.010-0.0020.174

68.0 13.3 3.3

20.7- 1.2 0.81

- 0.07 0.20 0.05

65.5 67.0

-0.022

94.2 118.8 100.3 113.8

98.5 63.4

115.5

115.6 101.4

97.1 98.4

104.9 106.8 103.4 104.7 106.8

98.3 103.0

112.6 123.1

96.1

97 94 94 49 95 44 95

65 65 64 63 56 66 48 48

73 58 11

88 100 112 124 13664 76

SI 1848692SAMAR 121194

25

Page 26: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2079209TOMAS20.09.00

DOLINAR ZVONKO, STARA OSELICA 2, 4225 SOVODENJ

121196

1000 768

BB01: 1242( + 18 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.02

149138

150144

8374

5956

232214

5959

162167

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.02

76

76

76

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720032002

01237

12371237 75.10 I neoc.

število I. osemenitev

/

2003

SI 652917TANGO120524

10-07: 374 4106+430

165+19

3.99+0.03

132+9

3.20-0.11

08-07: + 114.2 44.2%

+ 5.60 + 1.70 56.1%

+ 12.40

SI 1540444

3 8007 331 295 4.14 3.69

3 +604 +17 +0.07-0.10 +17 +76

3/3/3 6865 284 255 4.14 3.72

META

TOMBADE0920178152720198

DOGASI 227910

7 6483 243 3.75

US 242457 V-242

10/10/1 5391 202 121 3.74 2.18

SELENSI 480870120579

MUHASI 1106736

3 8590 332 251 3.86 2.92

5 +940 +27 -0.25-0.16 +16 +78

DE 0926603020 MUFF

6/6/6 7546 282 227 3.74 3.01

LS RH 88 % 12 %

LS RH 75 % 25 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

9.0 %

1823773

SemeZaloga Odobr.

33.9 % 17.6 % 20.2 %

9.3810.6267.46

509.3 525525524524

N

10-07

SI 43.0% 60.2%

IN

LS RH 50 % 50 %

0.90

-0.20

70.3 % 3.40

53.4 % 77.0

78.1 %

67.0 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

26

+68

SI

30003000

Page 27: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4567 181.7 3.98 145.5 3.19

16 0.6

4.01 0.5

3.20

6.322.1

4.73.6

451 828

3.82.7

132.9 137.5 137.0 194.7

19.548.275.3

5.15.25.54.85.55.24.85.35.2

4.74.84.74.75.64.7

5.15.24.84.35.2

509.39.38

- 0.27810.62

- 0.12167.5

0.70.00

- 0.2700.01

- 0.12455.5

0.058 2.345 0.056 0.063

-4.6-12.91.370.83

-0.07-0.210.26

-0.900.06

-0.02-0.40

- 0.241- 0.218 0.306 0.069 0.319

- 0.233- 0.245 0.169 0.154

0.404 0.387 0.110 0.150 0.055 0.211

0.023- 0.288 0.193

- 0.353 0.000 0.003

62.768.157.9

122.4 110.5

77.2 116.7

82.9 115.9 107.1 101.4

84.6 104.0

86.9 103.6 101.3 118.8 108.9 105.5

94.3 90.8

109.1 107.7

98.6 97.2

101.3 96.4

104.4 97.9 85.3 83.3 91.6

118.5 106.7 117.9

71.5 81.0

112.9 114.4

115.1 118.1 103.5 106.5 101.1 110.5

102.6 85.5

111.3 70.8

100.7 101.9

90.7 98.4 93.3

90899289928995959595959595829694

5886

94948991484674868783778667877878

858487848882

898977868647757983

636363636363

112112112112112112105

18112105

163

237226

91919191919191919191919191909191

919191919191

9191919191

919191

76 88 100 112 124 136

SI 2079209TOMAS 121196

27

Page 28: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

948 987 987 984 989 977 989

12 12 12 12 12 12

95 80

1

84.12.12.12.16.02.06.1

1242 1183 1193 668 325

28.857.6

-1.60-0.017-0.037-0.013-0.2060.001

-0.140

18.0- 24.4- 39.5

1.8- 14.2- 0.47- 3.60 0.39

- 0.83

59.7 54.8

-0.074

84.0 91.5 85.6 89.2 83.4

114.6 84.8

102.0 85.9 82.4 86.8 87.6 86.5 79.4

107.2 85.6 83.0 80.7 81.4

96.7 88.6 89.1

97 87 87 95 95 45 94

70 70 68 67 61 71 52 52

77 66

2

88 100 112 124 13664 76

SI 2079209TOMAS 121196

28

Page 29: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2062729PLANKO15.10.00

AGG ŠTEFAN, KAMOVCI 22, 9223 DOBROVNIK V PREKMURJU

121198

890 950 790

AA01: 1483( + 70 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

13.10.0402.10.0301.10.02

149148138

149151145

818276

676356

226228214

625860

150150164

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

11.11.0427.10.0330.10.02

676

467

566

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200420032002

1160

1737

189818971737

68.86 76.10

II

II

število I. osemenitev

//

2004

DE 0807801108PLANHOLB720488

10-07: 46 5333-65

238+16

4.43+0.35

183+0

3.43+0.05

08-07: + 23.2 66.9%

+ 8.40 + 0.30 60.5%

+ 9.60

SI 1694652

3 7958 370 248 4.65 3.11

5 +848 +46 -0.16+0.23 +20 +86

5/5/5 7155 340 228 4.75 3.19

PIKA

PLANKTONDE0926062257

EVADE 0807089680

3 8653 418 318 4.83 3.68

DE 0805465523 HOLB

9 6568 303 234 4.61 3.57

IVRYFR 3993013198720422

PAVLASI 1430882

2 7637 402 259 5.26 3.39

5 +433 +28 -0.04+0.24 +12 +73

SI 1283781 ZVONKO

7/7/7 6816 325 225 4.77 3.30

LS MB 75 % 25 %

LS 100 %

LS MBRH

49 % 50 % 1 %

LS 100 %

MB 100 %

LS RH 97 % 3 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Napake na okončinah 12007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

21.1 %

858984702280

SemeZaloga Odobr.

9.3 % 29.4 % 24.0 %

22.127.21

66.03

306.4 525525524524

N

10-07

SI 27.5% 71.5%

IN

LS 100 %

1.70

6.80

54.3 % 13.60

44.3 % 113.9

36.1 %

60.2 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

29

+56

SI

3003000

Page 30: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4553 196.1 4.33 146.8 3.23

16 0.7

4.30 0.5

3.22

6.622.0

4.63.7

810

11.09.3

134.3 139.8 139.0 195.5

21.247.776.0

5.25.25.14.55.05.34.85.35.4

4.84.95.05.06.14.7

4.85.24.74.65.4

306.422.12

0.2167.21

- 0.05866.0

0.90.06

0.1230.01

- 0.11858.5

0.585 3.042

- 0.068 0.145

26.0-5.87-5.78

2.533.060.850.870.52

-0.22-0.22

0.224- 0.161 0.216

- 0.234- 0.561- 0.098- 0.206 0.396 0.330

0.436 0.231 0.589 0.378 0.806 0.129

- 0.190 0.357 0.250 0.193 0.474 0.014

76.572.965.1

113.7 123.9 117.0 111.6

91.9 114.4 107.9 112.4 108.0 105.1

87.6 106.7 112.2 124.9

91.5 113.3

116.1 72.8 70.9

116.5 119.5 106.2 104.3 137.7

86.9 92.3

115.8 94.2

112.9 75.5 69.2 87.2 83.7

129.8 130.2

116.4 110.5 125.1 118.1 140.5 105.7

92.5 116.0 114.7 115.5 135.4 107.0 108.6 110.1 105.1

90899289938996969696969695729695

86

95948892484356858984648748896876

868689878984

909077888837667680

676767676767

166166166166166166154

12166154

67272216

115115115115115115115115115115114115115115115115

115115115115115115

115115115115115

115115115

76 88 100 112 124 136

SI 2062729PLANKO 121198

30

Page 31: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1256 1290 1293 1291 1297 1284 1296

11 11 11 11 11 11

126 97

6

84.52.22.22.16.22.06.3

1483 1224 1241 687 337

30.560.4

-0.180.0380.0140.020

-0.027-0.0020.044

70.0 26.5 15.8 26.4- 2.8 0.07

- 1.13- 0.43- 0.50

63.6 59.00.033

98.7 116.9 103.9 113.8

97.1 68.3

102.8

116.2 106.8 101.3 101.9 102.7

95.1 96.2 96.5 93.6

103.1 97.7

101.2

107.5 100.4 103.5

97 93 93 60 96 95 95

69 69 68 67 61 70 53 53

73 58 13

88 100 112 124 13664 76

SI 2062729PLANKO 121198

31

Page 32: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2062926GARES03.11.00

ŠČAP ROBERT, TURNIŠČE, ROŽNA ULICA 1, 9224 TURNIŠČE

121199

960 755

AA01: 1276( + 16 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.02

148137

152144

8275

5853

226209

6158

162167

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.02

76

65

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720032002

11348

13491348 75.30 I neoc.

število I. osemenitev

/

2003

FR 7191071104GARDIAN740508

10-07: 25 6509+1088

267+41

4.12-0.07

224+39

3.45+0.07

08-07: + 447.3 1.8%

+ 18.40 + 16.00 0.6%

+ 82.40

SI 1476313

4 8108 331 291 4.08 3.59

5 +527 +15 +0.01-0.05 +14 +73

5/5/5 7217 306 256 4.24 3.55

RESKA

TIBETFR 3982016716

ACTIVEFR 7185055816

2 10388 356 334 3.43 3.22

FR 3877013344 NEWLOOK

3 9705 343 311 3.53 3.21

HARKOVSI 959107120655

RUMASI 1302979

2 5587 263 186 4.71 3.33

2 +133 +7 +0.01+0.14 +2 +56

DE 0804583164 HAXINUS

2/2/2 4438 206 152 4.65 3.43

LS MB 50 % 50 %

MB 100 %

LS 100 %

MB 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

11.8 %

160406048

SemeZaloga Odobr.

9.5 % 9.7 %

10.1 %

22.0215.6676.16

462.4 525525524524

N

10-07

SI 1.9% 0.4%

IN

MB 100 %

5.50

6.90

31.6 % 28.90

32.2 % 165.7

35.5 %

30.6 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

32

+99

SI

3003000

Page 33: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4756 201.5 4.25 155.8 3.27

17 0.7

4.20 0.6

3.27

5.918.3

4.73.7

360 808

13.86.4

133.5 138.4 139.1 194.2

20.647.776.1

5.15.25.14.55.05.25.15.05.1

5.05.15.05.25.54.9

4.85.04.84.75.2

462.422.02

0.08715.66

0.00676.2

1.60.06

- 0.0480.06

- 0.00166.8

- 0.589- 2.677- 0.016 0.105

6.342.9

-8.67-2.89

1.160.760.40

-1.43-0.15-0.260.00

0.049- 0.045 0.117

- 0.331- 0.558- 0.093 0.193 0.047

- 0.005

0.712 0.622 0.479 0.649

- 0.229 0.486

- 0.465- 0.051 0.384 0.182 0.241

- 0.01169.469.760.5

120.4 123.8 106.6 124.3 100.9 124.8 113.2 112.6

97.8 115.4 100.7 115.2

87.9 75.5 98.8

109.5

111.1 127.2

59.8 85.4

107.0 103.9 102.5

94.0 89.4 84.8

100.7 103.6

99.5 106.8

65.6 69.4 87.8

111.3 103.8 100.2

127.5 129.5 120.1 131.8

86.1 126.6

79.5 96.7

122.9 114.6 118.3

95.5 99.4

102.4 97.5

93929492949297969796979696799796

5590

96969494504986919288879186928786

908992919290

929390919138828688

112112112112112112261261261261261261230

19261238

6112412298

182182182182182182182182182182182182182182182182

182182182182182182

182182182182182

182182182

76 88 100 112 124 136

SI 2062926GARES 121199

33

Page 34: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1724 1760 1761 1755 1762 1754 1762

9 9 9 9 9 9

198 150

4

83.12.12.12.16.12.06.2

1276 1181 1222 674 335

31.460.7

-2.44-0.024-0.060-0.029-0.2600.001

-0.116

16.0 2.8

27.1 20.1

- 16.0- 0.14- 1.08 0.00 0.00

65.6 56.7

-0.156

75.3 88.0 77.3 77.0 79.1

127.9 87.2

101.4 97.1

105.2 98.1 85.2 91.8 96.5

102.1 105.6 102.9

94.7 99.9

113.0 94.1 77.9

97 95 95 95 96 37 96

64 64 62 61 53 65 43 43

80 68

9

88 100 112 124 13664 76

SI 2062926GARES 121199

34

Page 35: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2061199LOGAR22.12.00

SLAVIČ SIMON, ŠALINCI 4A, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

121205

1160 1160

950 800

AA01: 1124( - 30 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

152152152141

152152154147

87878476

64655655

248248234218

63635958

166166163167

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

8776

8875

8876

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

013

1031970

2086208620731970

57.10 66.20 73.10

III

IIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0807707259LORINT-ET720489

10-07: 58 5767+344

247+20

4.31+0.11

202+20

3.51+0.16

08-07: + 159.0 33.7%

+ 7.00 + 7.60 21.6%

+ 37.40

SI 1528199

5 7787 344 259 4.42 3.33

4 +490 +23 +0.00+0.09 +15 +76

6/6/6 6539 292 221 4.47 3.38

ŠPAGA

LOTUSDE0922565884

LINDADE 0807110254

4 10035 439 377 4.37 3.76

DE 0809706945 HORROR

6 9106 375 324 4.12 3.56

ELCHDE 0911227718720379

ŠIBICASI 924980

5 7551 283 243 3.75 3.22

5 +621 +22 +0.00+0.05 +16 +77

DE 0809706945 HORROR

9/9/9 6067 247 201 4.07 3.31

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

49.3 %

12562

66921309

SemeZaloga Odobr.

41.9 % 25.0 % 28.1 %

6.738.67

64.56

60.3 525525524524

N

10-07

SI 34.9% 18.4%

IN

LS 100 %

1.30

-1.10

69.3 % 4.10

80.1 %-36.2

82.4 %

63.9 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

35

+81

SI

30003000

Page 36: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4189 174.1 4.17 139.1 3.30

15 0.6

4.16 0.5

3.31

6.619.2

4.73.5

332 800

5.94.4

134.2 138.9 137.8 196.5

20.148.476.2

5.45.45.34.85.85.45.05.45.4

4.85.14.64.55.84.7

5.15.04.84.75.3

60.36.73

0.0698.67

0.11564.6-0.2

-0.01- 0.036

0.02 0.107

57.5 0.236

- 4.820 0.079

- 0.190

4.016.6

-0.70-0.92

1.591.500.792.460.020.220.28

0.221 0.122 0.191 0.191 0.632 0.199 0.133 0.335 0.202

0.404 0.541

- 0.114- 0.224 0.380 0.041

- 0.206- 0.599 0.492 0.411 0.191

- 0.00278.772.170.6

103.2 107.7 105.1 113.8 116.4 112.9 100.4 100.8

98.5 106.7 113.0 105.7 105.0

57.0 112.1

81.3

107.7 110.0

96.8 95.4

110.0 108.9 105.7 111.5 101.1 110.7 111.7 115.6 107.2 111.4 119.2 135.3 121.9 107.1 125.3 118.7

115.1 125.6

93.4 87.5

118.1 100.6

91.7 70.8

129.4 133.3 114.6

99.7 111.5 108.2 114.0

90889188928896959696969695809695

5385

94948891535063858883688654887176

858588858984

898977878742707881

575757575757

131131131131131131116

18131120

157

256250

100100100

99100100100100100100100100100100

99100

100100100100100100

100100100100100

100100100

76 88 100 112 124 136

SI 2061199LOGAR 121205

36

Page 37: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1149 1177 1178 1179 1182 1171 1182

13 13 13 13 13 13

107 88

5

83.92.22.12.16.22.06.3

1124 1202 1259 702 355

33.461.5

-2.27-0.031-0.079-0.037-0.2980.002

-0.393

- 30.0 44.5 44.9 52.0 2.2 1.36

- 1.44- 2.42 0.16

63.8 65.70.023

77.0 84.9 70.7 71.3 76.2

133.8 60.1

88.9 114.2 111.3 117.7 109.4 115.6

94.0 70.6

109.4 112.5 112.4 113.0

108.1 119.4 102.1

97 94 94 50 96 40 95

72 72 70 69 63 72 55 55

76 64 11

88 100 112 124 13664 76

SI 2061199LOGAR 121205

37

Page 38: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2048492PADOK26.12.00

ALEŠ JANEZ, MAČE 2, 4205 PREDDVOR

121206

1080 1080

980 710

AB01: 1365( + 61 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

149149148138

150150152142

88888376

59595754

236236218209

66666056

158158158153

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

7776

6666

7665

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

03

1192144

2266226622632144

71.40 64.90 77.10

III

IIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0807801108PLANHOLB720488

10-07: 46 5333-65

238+16

4.43+0.35

183+0

3.43+0.05

08-07: + 23.2 66.9%

+ 8.40 + 0.30 60.5%

+ 9.60

SI 1533922

3 8193 294 256 3.58 3.13

5 +742 +15 -0.14-0.29 +16 +75

5/5/5 7210 257 229 3.56 3.17

DRAVA

PLANKTONDE0926062257

EVADE 0807089680

3 8653 418 318 4.83 3.68

DE 0805465523 HOLB

9 6568 303 234 4.61 3.57

SLAVUJSI 582179120565

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

22.1 %

18477

60291497

SemeZaloga Odobr.

19.6 % 24.0 % 22.1 %

15.598.77

66.54

299.1 525525524524

N

10-07

SI 27.5% 71.5%

IN

LS 100 %

3.70

7.10

41.3 % 21.90

42.4 % 121.6

34.3 %

43.6 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

38

+56

SI

30003000

Page 39: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4489 189.6 4.22 147.1 3.27

16 0.7

4.23 0.5

3.27

6.221.1

4.63.6

809

2.54.3

134.1 139.0 137.8 196.2

20.748.877.2

5.55.35.24.95.35.14.85.35.3

5.05.05.05.25.64.9

5.05.34.74.65.2

299.115.59

0.0908.77

- 0.02166.5

1.50.09

0.0870.05

- 0.03665.7

0.051 2.593

- 0.072- 0.084

25.72.65

-0.85

2.162.050.991.930.570.251.05

0.410 0.002 0.212 0.230

- 0.268- 0.203- 0.106 0.397 0.298

0.762 0.555 0.563 0.753 0.040 0.323

- 0.194 0.197 0.153 0.230 0.114 0.001

86.977.269.1

113.4 117.0 106.9 113.9

97.1 114.9 112.3 116.8 105.8 112.9

96.7 114.0 101.1 121.0

91.0 91.5

116.0 117.7

95.7

114.0 112.6 107.3 109.1 140.8 112.3 141.5 128.9 101.6 112.7 123.3

85.4 75.0 90.6

129.9 127.3

129.5 126.3 123.9 137.1 100.3 117.0

92.3 108.5 108.8 118.4 109.0 100.9 122.1 120.7 111.5

91909289938996969696969695879695

87

95948992514762858984688753897177

868589878983

909078888843697881

727272727272

146146146146146146143

36146139

72318254

112112112111112112112112112112112112112112112112

112112112112112112

112112112112112

112112112

76 88 100 112 124 136

SI 2048492PADOK 121206

39

Page 40: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1294 1335 1339 1337 1342 1329 1341

10 10 10 10 10 10

120 97

4

85.82.22.12.16.12.06.3

1365 1201 1237 694 357

33.762.7

-0.320.029

-0.0190.014

-0.0170.000

-0.036

61.0 46.9 52.9 47.7 4.8 1.13 0.38

- 1.03 0.04

68.8 65.40.016

97.2 113.0

91.9 109.3

97.9 103.0

95.0

113.7 115.2 114.1 115.1 112.8 111.8 106.4

88.7 106.7 114.8 114.3 115.2

121.5 118.6 101.1

97 94 94 92 96 34 95

66 66 65 64 57 67 48 48

73 59

9

88 100 112 124 13664 76

SI 2048492PADOK 121206

40

Page 41: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2092979LOKER31.01.01

ŠONAJA FRANC, KRAPJE 51, 9241 VERŽEJ

121208

1100 1100

950 664

AB02: 1319( + 31 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

154154148134

151151151139

89898174

62625555

243243224206

69655855

161161157154

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

8876

7765

7765

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

10

601559

1620161916191559

67.02 74.00

III

IIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0807707259LORINT-ET720489

10-07: 58 5767+344

247+20

4.31+0.11

202+20

3.51+0.16

08-07: + 159.0 33.7%

+ 7.00 + 7.60 21.6%

+ 37.40

SI 1682467

3 7632 327 249 4.29 3.26

4 +638 +26 -0.03+0.03 +17 +79

4/4/4 6758 295 226 4.37 3.35

RIKA

LOTUSDE0922565884

LINDADE 0807110254

4 10035 439 377 4.37 3.76

DE 0809706945 HORROR

6 9106 375 324 4.12 3.56

SAMUELSI 480858120558

RAŠASI 1298276

2 7482 347 231 4.64 3.09

2 +745 +33 -0.10+0.11 +18 +81

DE 0809706945 HORROR

2/2/2 6437 290 202 4.51 3.13

LS RH 93 % 7 %

LS 100 %

LS RH 85 % 15 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 69 % 31 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

41.1 %

13301

4797802

SemeZaloga Odobr.

26.5 % 19.5 % 20.4 %

12.5810.0167.39

127.5 525525524524

N

10-07

SI 34.9% 18.4%

IN

LS 100 %

0.90

-0.30

70.4 % 3.30

79.3 %-32.6

78.6 %

67.0 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

41

+81

SI

30003000

Page 42: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4318 181.9 4.22 144.2 3.33

16 0.6

4.21 0.5

3.32

6.320.6

4.73.6

794

3.54.3

133.9 138.2 138.3 196.1

19.948.575.7

5.55.45.34.85.55.45.04.95.2

5.04.95.04.85.94.8

5.05.14.74.65.2

127.512.58

0.16710.01

0.11967.4-0.10.01

0.0720.02

0.07357.6

- 0.341- 2.514 0.094 0.028

32.11.69

-0.82

1.481.201.382.870.350.510.15

0.364 0.072 0.198

- 0.004 0.227 0.168 0.219

- 0.125- 0.021

0.739 0.580 0.600 0.348 0.610 0.257

- 0.271- 0.424 0.268 0.371 0.014 0.024

80.378.171.4

106.1 113.9 113.0 115.8 116.9 115.8 101.2 104.3 104.9 106.0 109.1 105.8

93.0 76.9

114.2 102.1

120.1 111.3

95.9

109.3 106.9 110.6 113.3 124.8 126.3 106.6 125.6 104.9 111.8

99.2 112.8 118.2 113.1

91.0 98.7

128.6 127.5 125.6 116.6 130.2 113.2

88.6 79.1

115.8 130.0 101.7 111.4 113.5 122.8 115.3

91899289938995959695959595809694

87

94948891484459848782658551876975

848387848882

898976868640677679

696969696969

112112112112112112109

17112105

69259186

91919191919190919191919191919191

919191919191

9191919191

919191

76 88 100 112 124 136

SI 2092979LOKER 121208

42

Page 43: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

876 918 921 921 922 908 922

10 10 10 10 10 10

95 77

1

85.12.22.12.16.22.06.4

1319 1239 1259 703 346

33.461.9

-1.380.007

-0.059-0.012-0.118-0.001-0.065

31.0 31.0 23.3 35.4- 1.3 1.25

- 0.31- 0.58 0.05

68.1 65.8

-0.113

86.2 102.7

77.8 89.6 90.1 88.7 92.2

105.5 108.7 103.9 107.5 104.8 113.7 101.7

94.5 106.9 105.5 109.5 107.2

119.6 119.7

83.7

97 86 84 44 95 34 94

67 67 66 65 58 68 50 50

72 58

2

88 100 112 124 13664 76

SI 2092979LOKER 121208

43

Page 44: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 62169031LOMER23.02.01

REMIC LOVRENC, KRANJ, RUPA 9, 4000 KRANJ

121210

910 656

AB02: 1479( + 69 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.02

149135

153143

8172

5856

223201

5862

156163

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.02

66

66

65

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200420032002

0657

1295

195219521295 I neoc.

število I. osemenitev

/

2003

DE 0807707259LORINT-ET720489

10-07: 58 5767+344

247+20

4.31+0.11

202+20

3.51+0.16

08-07: + 159.0 33.7%

+ 7.00 + 7.60 21.6%

+ 37.40

SI 1334753

4 8462 341 288 4.03 3.41

5 +700 +21 -0.02-0.16 +19 +81

6/6/6 6940 271 233 3.90 3.35

RAMBA

LOTUSDE0922565884

LINDADE 0807110254

4 10035 439 377 4.37 3.76

DE 0809706945 HORROR

6 9106 375 324 4.12 3.56

BIMUELLERDE 0926691667720329

RMENASI 1160905

+21 +0 +0.06+0.01 +2 +55

SI 378514 BISTER

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

33.0 %

2193

0

SemeZaloga Odobr.

21.5 % 19.1 % 19.1 %

14.8710.0667.93

186.7 525525524524

N

10-07

SI 34.9% 18.4%

IN

LS 100 %

-0.30

0.00

76.5 %-1.20

81.2 %-41.7

77.0 %

75.8 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

44

+81

SI

30003000

Page 45: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

3988 172.9 4.32 133.2 3.33

15 0.6

4.23 0.5

3.27

6.122.3

4.73.7

759

8.05.2

133.9 139.0 139.4 198.2

19.848.677.1

5.65.65.14.75.45.45.04.94.9

4.74.84.74.86.04.6

5.15.34.64.45.0

186.714.87

0.18210.06

0.06667.9

0.00.02

0.0560.01

0.03357.0

- 0.305- 0.365 0.070 0.199

94.6-2.84-1.71

2.242.242.386.210.150.460.89

0.420 0.317 0.035

- 0.024- 0.116 0.221 0.019

- 0.235- 0.140

0.316 0.296 0.164 0.080 0.678

- 0.038

0.077 0.065

- 0.264- 0.229- 0.365- 0.021

88.777.778.9

108.6 116.3 114.3 115.8 109.5 116.4 102.0 104.7 103.9 105.1 104.6 105.1

93.8 95.4

110.8 118.5

160.9 86.9 91.4

114.6 113.9 118.9 128.3 110.6 123.6 135.3 129.5 116.1 101.7

97.1 93.8

124.4 99.3 82.8 88.0

111.5 113.7 105.9 103.0 133.8

95.9

105.1 102.2

83.5 80.9 73.9 90.9

124.4 121.8 127.6

88869086908696959696969695819695

83

94938891494559838781668552876974

838386838781

888875858539677679

434343434343

133133133133133133126

24133123

43275212

83838383838383838383838383838383

828383838383

8383838383

838383

76 88 100 112 124 136

SI 62169031LOMER 121210

45

Page 46: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1160 1187 1190 1189 1190 1172 1190

8 8 8 8 8 8

99 77

85.32.22.12.16.12.06.2

1479 1089 1130 619 324

29.455.3

-0.470.013

-0.033-0.007-0.1480.000

-0.122

69.0- 1.8 0.9

20.3- 7.1 0.73

- 2.78- 0.76- 0.33

67.3 68.2

95.6 105.3

87.0 93.6 87.8

109.5 86.6

115.9 95.2 96.3 98.2 97.1

105.5 84.9 92.2 97.7 95.8 95.5 95.5

117.6 126.5

97 90 90 94 96 44 95

65 65 64 62 57 66 50 50

72 57

88 100 112 124 13664 76

SI 62169031LOMER 121210

46

Page 47: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 2047665RADIK17.12.00

LOGAR ALOJZ, GORIČE 19, 4204 GOLNIK

121217

1150 1030

950 725

AB01: 1162( + 9 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

154147145138

153147147142

87897972

61615554

241239219206

61595554

171161155161

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

7667

5556

6665

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

046

3441360

1750175017041360

56.30 63.86

III

IIneoc.neoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0914924212RADLER720415

10-07: 106 5104+550

212+21

4.16-0.05

175+22

3.42+0.06

08-07: + 112.4 44.6%

+ 4.50 + 4.70 39.2%

+ 23.30

SI 1417144

7 9096 375 294 4.12 3.23

5 +686 +24 -0.06-0.06 +18 +80

7/7/7 8012 327 266 4.08 3.33

RACA 10

RADIUSDE0919078331

HOFDAMEDE 0914717920

4 12608 413 432 3.28 3.43

DE 0928590625 STREITL

5 10524 387 359 3.68 3.41

POLISI 480839120514

RUMASI 1160941

4 6560 246 229 3.75 3.48

4 +194 +7 +0.05-0.02 +7 +63

DE 0928504673 HAWAI

4/4/4 5608 218 195 3.89 3.48

LS RH 97 % 3 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

38.7 %

14629

57150

SemeZaloga Odobr.

27.6 % 14.3 % 15.8 %

12.0312.8570.69

145.5 525525524524

N

10-07

SI 49.7% 36.2%

IN

LS 100 %

2.80

2.90

53.5 % 14.10

71.9 % 2.7

60.0 %

51.3 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

47

+83

SI

30003000

Page 48: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4276 186.9 4.39 147.2 3.44

17 0.7

4.26 0.6

3.38

6.220.8

4.73.4

766

5.23.2

134.2 138.6 137.6 196.7

20.248.577.2

5.55.65.44.75.45.44.85.35.3

5.05.05.05.15.55.0

5.25.64.84.55.0

145.512.03

0.17212.85

0.19970.7

0.40.04

0.1050.04

0.16563.4

- 0.238 1.193

- 0.034- 0.127

75.50.010.30

1.371.011.122.650.430.180.20

0.241 0.090 0.270

- 0.206 0.023 0.111

- 0.451 0.045 0.189

0.499 0.470 0.244 0.430

- 0.123 0.181

0.134 0.449 0.092 0.103

- 0.224 0.001

81.776.268.8

106.9 113.3 113.4 120.0 128.2 119.2 104.7 109.1 106.9 111.9 119.5 111.6

95.2 108.9

96.3 87.3

148.5 100.1 102.8

108.5 105.6 108.4 112.3 131.0 108.8 108.4 117.0 105.7 116.3

78.5 101.5 111.6

66.8 103.7 117.5

118.9 122.1 109.5 120.7

91.7 108.7

107.8 120.4 105.1 108.1

84.3 101.2 115.3 118.3 111.0

87858985908596959695969595839695

82

94949192474460858883768779888079

868588878986

898977878746687981

393939393939

128128128128128128122

30128124

39233220

102102102102102102102102102102102102102102102102

102102102102102102

102102102102102

102102102

76 88 100 112 124 136

SI 2047665RADIK 121217

48

Page 49: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

956 974 977 977 978 969 978

7 7 7 7 7 7

105 86

83.82.12.12.15.92.06.1

1162 1124 1171 649 321

30.459.8

-1.23-0.020-0.061-0.032-0.1220.000

-0.192

9.0- 15.5- 6.9 18.3- 8.0 0.49 1.29 0.65 0.33

68.4 63.1

87.8 89.7 77.0 75.0 89.8 92.8 79.8

99.5 89.5 93.6 96.9 95.9

101.7 112.6 110.6 113.6

92.2 103.8

96.1

120.6 111.9

97 94 94 94 95 38 94

64 64 63 62 57 65 51 51

73 58

88 100 112 124 13664 76

SI 2047665RADIK 121217

49

Page 50: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 42169033RAKEL15.03.01

KERN JANEZ, LETENICE 7, 4204 GOLNIK

121218

1070 1030

850 669

AB02: 1429( + 61 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

153150150136

148148149140

83838070

65655953

240235219200

64645754

163154155160

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

7776

8775

7776

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

1

10121092

2105

21041092

66.06III

IIIIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0914924212RADLER720415

10-07: 106 5104+550

212+21

4.16-0.05

175+22

3.42+0.06

08-07: + 112.4 44.6%

+ 4.50 + 4.70 39.2%

+ 23.30

SI 1417162

5 9418 397 280 4.21 2.97

5 +583 +13 -0.18-0.18 +7 +64

6/6/6 6930 285 218 4.11 3.14

PEGA

RADIUSDE0919078331

HOFDAMEDE 0914717920

4 12608 413 432 3.28 3.43

DE 0928590625 STREITL

5 10524 387 359 3.68 3.41

REAKTORSI 1082637120781

PEGASI 683394

8 9082 323 267 3.56 2.93

0 +198 -6 -0.03-0.19 -5 +46

SI 225932 SANDI

9/9/6 6776 229 209 3.38 3.07

LS RH 88 % 12 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 82 % 18 %

LS RH 88 % 12 %

LS RH 88 % 12 %

LS RH 75 % 25 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

21.7 %

5599

2940

SemeZaloga Odobr.

41.3 % 30.9 % 31.5 %

6.856.95

62.51

303.8 525525524524

N

10-07

SI 49.7% 36.2%

IN

LS 100 %

-0.50

-3.90

82.5 %-5.90

68.8 % 16.1

92.1 %

77.2 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

50

+83

SI

30003000

Page 51: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4214 173.6 4.14 137.7 3.26

17 0.7

4.07 0.5

3.25

5.824.2

4.73.7

766

5.46.3

133.6 138.4 137.4 195.4

20.548.576.5

5.55.65.54.85.65.24.95.45.5

5.15.45.04.95.85.0

5.35.25.04.65.2

303.86.85

- 0.1296.95

- 0.07762.5

0.6-0.02

- 0.2740.01

- 0.06155.6

- 0.861 2.459

- 0.031- 0.066

62.9-0.22-2.82

1.301.440.770.180.41

-0.110.04

0.162 0.071 0.216

- 0.077 0.029

- 0.096- 0.229 0.258 0.270

0.552 0.655 0.183 0.304

- 0.065 0.049

0.015- 0.492 0.322 0.173

- 0.176 0.009

79.773.766.3

113.6 107.8

89.2 111.2

89.1 110.8 106.0

99.1 84.3

104.8 94.0

103.7 82.3

119.8 96.7 93.2

140.2 99.0 85.8

108.0 108.5 105.5 101.2 129.5

93.1 102.4 111.5 104.9 112.9

91.7 101.9

87.4 82.1

119.6 124.8

121.0 131.1 106.8 114.3

94.8 101.0

102.2 75.9

119.1 113.8

87.8 104.5 112.7 112.1 106.9

85838883888396969696969695819695

79

95949192464258848884818780888280

868588878986

909085888845667981

303030303030

161161161161161161154

26161157

30297222

105105105105105105105105105105105105105104105105

105105105105105105

105105105105105

105105105

76 88 100 112 124 136

SI 42169033RAKEL 121218

51

Page 52: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1227 1250 1251 1252 1252 1233 1252

5 5 5 5 5 5

119 92

84.52.12.12.16.12.06.2

1429 1129 1160 645 336

31.858.8

-1.79-0.048-0.056-0.033-0.2610.002

-0.300

61.0 0.2 0.8

24.7- 3.5 0.93

- 0.20- 0.11 0.18

63.7 61.0

82.1 76.6 78.9 74.0 79.1

142.1 69.2

113.7 96.0 96.2

100.9 101.8 108.8 102.5 100.7 110.0

96.0 104.7

99.1

107.7 106.2

97 91 92 93 96 27 95

62 62 60 60 55 62 51 51

74 58

88 100 112 124 13664 76

SI 42169033RAKEL 121218

52

Page 53: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82187918PALIS15.03.01

KAVŠEK METOD, ŠKRJANČE 1, 1295 IVANČNA GORICA

121219

930 930 800 670

AA02: 1539( + 90 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

143143140131

143143143138

80808170

59595752

223223218200

60605653

155155156153

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

5566

6666

7676

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

1

2901423

1714

17131423

66.73III

IIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0807801108PLANHOLB720488

10-07: 46 5333-65

238+16

4.43+0.35

183+0

3.43+0.05

08-07: + 23.2 66.9%

+ 8.40 + 0.30 60.5%

+ 9.60

SI 1700452

3 9920 387 334 3.90 3.37

3 +920 +24 -0.12-0.22 +22 +84

3/3/3 8220 318 280 3.87 3.41

LISA

PLANKTONDE0926062257

EVADE 0807089680

3 8653 418 318 4.83 3.68

DE 0805465523 HOLB

9 6568 303 234 4.61 3.57

BOJARCZ 42625582720425

LIZASI 1412998

3 6352 261 220 4.11 3.47

4 +227 +6 -0.06-0.07 +4 +59

SI 582179 SLAVUJ

4/4/4 5382 218 187 4.05 3.47

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

45.1 %

22825

7093

SemeZaloga Odobr.

51.6 % 43.5 % 45.0 %

3.293.84

58.03

89.7 525525524524

N

10-07

SI 27.5% 71.5%

IN

LS 100 %

-2.20

-6.80

91.8 %-15.60

87.1 %-75.1

97.6 %

87.6 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

53

+56

SI

30003000

Page 54: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4197 169.0 4.03 141.5 3.35

16 0.6

3.99 0.5

3.30

6.325.6

4.73.7

774

7.75.3

134.9 139.4 139.6 199.9

20.248.878.2

6.05.85.25.05.55.44.85.25.3

4.74.64.74.95.74.8

5.46.24.64.45.2

89.73.29

- 0.0753.84

0.02358.0-0.6

-0.06- 0.283

-0.02 0.011

48.6 0.312 3.830

- 0.014 0.043

87.8-2.56-1.78

3.753.503.557.180.760.410.93

0.869 0.376 0.012 0.123

- 0.127 0.051

- 0.429 0.076 0.126

0.099- 0.077 0.167 0.150 0.355 0.142

0.526 1.219

- 0.380- 0.275- 0.128 0.006

90.876.980.1

104.5 104.1

93.6 106.5 103.3 106.2

97.4 91.9 83.8 97.7

102.1 96.5

106.5 131.7

99.1 103.6

156.4 88.1 91.0

125.0 122.6 128.6 132.7 154.3 121.0 136.8 161.0 118.8 100.3 112.2

93.2 104.6

68.3 106.0 111.8

102.8 95.6

106.1 106.5 116.8 106.5

126.3 156.8

76.5 77.2 91.3

103.0 127.2 119.9 129.5

81798478857895949595959494789593

74

92928687464359808275657953826770

787782798277

848471808036667276

20202020202087878787878782158781

20220190

50505049505050505050505050495050

505050505050

5050505049

505050

76 88 100 112 124 136

SI 82187918PALIS 121219

54

Page 55: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

907 942 943 943 947 934 947

8 8 8 8 8 8

65 53

86.32.22.12.16.12.06.3

1539 1182 1226 673 329

31.159.1

0.930.0590.0150.0230.144

-0.0010.133

90.0 34.0 32.4 31.1 0.7 0.82 0.48

- 0.50- 0.04

64.2 69.7

110.0 127.0 104.3 115.7 110.3

81.8 111.4

121.7 109.9 107.0 104.8 107.4 107.0 107.1

95.6 104.7 108.1 107.7 108.3

109.0 130.8

97 87 87 48 95 40 94

64 64 62 61 55 65 47 47

70 55

88 100 112 124 13664 76

SI 82187918PALIS 121219

55

Page 56: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 62123802HUBIN16.03.01

FARKAŠ JOŽEF, RADOSLAVCI 34, 9243 MALA NEDELJA

121220

800 679

AA02: 1588( + 98 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

02.10.0301.10.02

144133

147138

7972

5452

215205

5855

159165

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

27.10.0330.10.02

66

57

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

0125360

1893

2378237822531893 I neoc.

število I. osemenitev

/

2003

DE 0911362212HUSALDO720487

10-07: 54 5710+425

240+19

4.22+0.00

195+15

3.44+0.04

08-07: + 128.0 40.8%

+ 4.70 + 4.60 39.7%

+ 23.10

SI 1301636

4 8035 281 280 3.49 3.48

5 +755 +18 -0.02-0.22 +21 +81

6/6/6 6436 253 216 3.93 3.36

BINCA

HUSARCH712561054263

FERADE 0927504110

10 10044 420 321 4.18 3.20

DE 0925753714 BALDO

10 7603 303 257 3.98 3.39

HAXINUSDE 0804583164720231

BRENASI 646590

7 6605 288 215 4.36 3.26

3 +579 +16 +0.06-0.07 +18 +78

DE 0921262346 DILO

8/8/7 5422 216 189 3.98 3.38

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

25.3 %

2555

0

SemeZaloga Odobr.

34.5 % 27.3 % 28.4 %

9.168.16

64.45

255.4 525525524524

N

10-07

SI 48.4% 36.9%

IN

LS 100 %

-5.40

-8.90

98.5 %-30.50

98.5 %-205.8

99.1 %

97.6 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

56

+75

SI

30003000

Page 57: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

3967 164.8 4.15 127.8 3.21

15 0.6

4.09 0.5

3.26

5.919.7

4.73.5

783

7.43.1

133.6 138.1 138.1 197.8

19.848.976.2

5.85.65.34.95.55.44.75.25.3

4.84.94.84.76.14.8

5.15.45.04.75.4

255.49.16

- 0.0318.16

- 0.04364.4-1.7

-0.07- 0.091

-0.04 0.045

43.6- 0.506- 1.245 0.050

- 0.169

66.7-2.280.33

1.420.921.745.550.280.35

-0.18 0.675 0.477 0.082 0.144

- 0.170 0.256

- 0.502- 0.165 0.009

0.108 0.064 0.018

- 0.114 0.658

- 0.135

- 0.350- 0.135 0.468 0.179 0.371 0.015

72.572.375.2

111.6 110.3

97.0 113.0

94.0 112.8

89.5 89.2 95.2 92.2

106.0 91.4 89.6 87.8

108.0 83.3

142.7 89.4

103.1

108.9 105.0 113.6 125.4 120.4 117.8

93.8 147.4 123.4 104.6 114.4

90.8 128.5

63.2 88.0

101.4

103.1 102.4

99.3 93.1

132.7 90.3

84.9 92.8

127.9 114.3 127.8 107.5 103.4 108.6 121.6

84828681878196959696969695789695

77

94938790474256838680638449866773

838286848780

888874858539657478

262626262626

135135135135135135130

18134130

26309254

80808080808080798080808080808080

808080808080

8080808080

808080

76 88 100 112 124 136

SI 62123802HUBIN 121220

57

Page 58: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1373 1413 1415 1415 1417 1404 1417

9 9 9 9 9 9

100 79

85.12.12.12.16.22.06.3

1588 1166 1224 678 325

32.859.5

-1.00-0.037-0.016-0.014-0.1020.000

-0.149

98.0 7.7

18.9 27.7 0.6 1.48 1.54 0.06 0.69

61.7 67.9

90.2 81.8 93.0 88.6 91.3 97.0 83.9

123.8 99.1

102.4 102.7 107.2 117.5 114.3 103.0 122.3 101.5 113.2 105.9

102.2 125.5

97 94 94 95 96 95 95

64 64 63 61 54 65 45 45

71 57

88 100 112 124 13664 76

SI 62123802HUBIN 121220

58

Page 59: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92160211URBIT23.04.01

ZIDANŠEK ANTON, ŠKEDENJ 8, 3215 LOČE PRI POLJČANAH

121222

1080 1060

920 690

AA02: 1728( + 145 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

151151151133

152150151141

84848069

64646059

244235221200

61615556

161159152159

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

7776

7766

7666

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

010

6701743

2423242324131743

64.30 66.65

III

IIIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 0919231870URBAN720486

10-07: 46 5355-138

227+4

4.26+0.21

186+2

3.46+0.13

08-07: - 51.6 83.0%

+ 2.60 + 0.60 67.9%

+ 5.00

SI 1440668

4 7627 265 245 3.47 3.21

5 +472 +6 -0.19-0.22 +5 +60

7/7/7 6770 248 219 3.66 3.24

CIBA

UTERINOFR 1083000111

LEILADE 0919004519

3 8516 366 315 4.30 3.70

DE 0921980821 HAHN

8 7584 317 273 4.19 3.60

RAPIDSI 1089128120758

CVETASI 1205120

2 6277 275 196 4.38 3.12

4 +254 +7 -0.13+0.03 +2 +56

SI 480887 GANDI

4/4/4 5568 232 179 4.16 3.22

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Napake na okončinah 12007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

66.5 %

15459

65920

SemeZaloga Odobr.

87.6 % 85.3 % 85.5 %

-8.01-4.3445.82

-49.7 525525524524

N

10-07

SI 61.9% 69.3%

IN

LS 100 %

-3.90

-6.60

95.6 %-22.20

92.6 %-117.1

97.3 %

94.3 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

59

+56

SI

30003000

Page 60: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4225 168.9 4.01 136.3 3.22

15 0.6

4.03 0.5

3.21

6.318.7

4.63.7

758

6.03.2

134.3 139.0 138.6 197.2

19.949.077.2

5.65.85.55.05.65.05.05.55.4

5.15.24.84.86.15.2

5.35.44.94.65.3

-49.7-8.01

- 0.167-4.34

- 0.10345.8-0.9

-0.06- 0.204

-0.03- 0.056

46.4 0.417

- 3.358- 0.106 0.089

97.2-0.830.26

1.451.581.752.620.270.150.67

0.378 0.457 0.351 0.323 0.127

- 0.261 0.037 0.365 0.279

0.636 0.649

- 0.092 0.087 0.474 0.333

0.174- 0.163 0.222

- 0.044 0.251 0.031

90.180.680.5

98.5 92.2 86.2 94.2 85.4 93.6 95.8 91.1 88.5 95.2 94.5 94.2

108.7 69.6 86.2

108.0

162.6 96.2

102.4

109.1 109.5 113.6 112.2 119.6 107.2 126.8 126.6 122.5 121.3 132.8 107.3

68.2 100.5 127.6 125.6

124.4 130.8

94.3 103.3 123.1 117.6

109.7 91.4

113.0 96.1

119.0 114.6 126.3 129.0 130.2

86848884898496969696969695819695

80

94948891464256838782638548876774

848387848781

898875868638657579

353535353535

146146146146146146144

23146137

35317248

91919191919191919191919191909191

909191919191

9191919191

919191

76 88 100 112 124 136

SI 92160211URBIT 121222

60

Page 61: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1312 1344 1348 1349 1352 1339 1352

4 4 4 4 4 4

109 85

84.92.22.12.16.22.06.3

1728 1102 1160 651 324

31.060.5

-1.24-0.024-0.041-0.004-0.207-0.001-0.196

145.0- 21.6- 11.4 10.6

- 10.3- 0.21- 0.08- 0.26 0.07

66.0 70.3

87.7 88.2 84.2 96.1 83.3 86.1 79.4

136.7 87.0 92.0 92.2 92.8 90.6

103.3 98.8

107.2 90.3 93.8 91.2

114.1 132.3

97 94 94 95 96 25 95

57 57 56 56 52 58 47 47

72 56

88 100 112 124 13664 76

SI 92160211URBIT 121222

61

Page 62: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 62135126HEKTAR01.04.01

SUŽNIK FRANC, SELCE 50, 2232 VOLIČINA

121228

960 900 645

AA02: 1374( + 39 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

13.10.0402.10.0301.10.02

142142128

145147135

857973

615853

228224200

636056

164152149

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

11.11.0427.10.0330.10.02

565

666

676

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200420032002

0321

1351

167216721351

65.12 II

IIneoc.

število I. osemenitev

//

2004

DE 0911362212HUSALDO720487

10-07: 54 5710+425

240+19

4.22+0.00

195+15

3.44+0.04

08-07: + 128.0 40.8%

+ 4.70 + 4.60 39.7%

+ 23.10

SI 1333401

4 9909 550 332 5.55 3.35

5 +1242 +60 -0.07+0.21 +34 +100

6/6/6 8033 391 274 4.86 3.41

ROGA

HUSARCH712561054263

FERADE 0927504110

10 10044 420 321 4.18 3.20

DE 0925753714 BALDO

10 7603 303 257 3.98 3.39

RENNERDE 0928504510720271

PINASI 1020107

3 6847 319 231 4.66 3.37

5 +577 +26 -0.02+0.06 +16 +77

SI 534641 TEMPO

6/6/6 6211 274 208 4.40 3.35

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS RH 75 % 25 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

5.5 %

90575005

0

SemeZaloga Odobr.

4.2 % 6.7 % 5.9 %

28.7718.1380.56

605.4 525525524524

N

10-07

SI 48.4% 36.9%

IN

LS 100 %

2.20

1.40

59.5 % 10.20

50.9 % 86.2

69.1 %

56.1 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

62

+75

SI

30003000

Page 63: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4426 185.1 4.17 143.8 3.23

17 0.7

4.14 0.5

3.23

6.018.2

4.73.7

783

9.62.4

131.9 136.7 136.7 194.3

19.348.276.2

5.15.35.14.95.45.44.75.55.2

4.84.95.15.05.85.2

5.35.54.44.14.8

605.428.77

0.02718.13

- 0.05780.6

1.40.04

- 0.1200.04

- 0.06962.4

- 0.328- 3.344- 0.021 0.255

43.7-4.471.12

-1.86-1.79-0.79-1.97-0.280.010.15

- 0.150- 0.057 0.032 0.352

- 0.113 0.197

- 0.388 0.258 0.163

0.405 0.186 0.687 0.603 0.267 0.400

0.327 0.300

- 0.954- 0.778- 0.804 0.018

65.266.561.8

126.5 130.9 101.7 128.0

92.0 129.4 111.5 108.4

93.5 110.8

93.1 110.6

93.3 69.7 98.1

123.8

127.7 79.3

110.4

86.1 86.4 92.6 91.6 80.1 99.6

106.6 89.6 98.9

101.5 135.8

94.0 121.6

71.1 119.6 115.2

115.1 108.3 129.5 129.5 112.2 121.5

116.9 113.3

41.6 36.0 41.8

108.8 94.0 94.5 99.7

80788478857895959595959595819594

73

93938790474458828579648351856772

828185828580

878774848440667478

181818181818

105105105105105105103

20105100

18249169

70707069707070707070697069697070

707070707070

7070707070

707070

76 88 100 112 124 136

SI 62135126HEKTAR 121228

63

Page 64: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

940 956 959 959 960 946 960

6 6 6 6 6 6

80 64

83.72.12.12.16.02.06.1

1374 1106 1143 624 335

30.361.1

-1.38-0.048-0.055-0.039-0.2300.001

-0.244

39.0 7.8

10.5 17.9- 4.6- 0.07 1.44

- 0.24 0.22

63.8 58.5

86.3 76.9 79.1 69.7 81.5

128.1 74.7

107.7 99.1 99.5 96.7

100.4 92.8

113.7 99.0

110.9 99.4

100.8 99.9

108.1 99.0

97 93 91 93 95 43 94

61 61 60 59 54 62 48 48

71 56

88 100 112 124 13664 76

SI 62135126HEKTAR 121228

64

Page 65: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82170888STAS19.05.01

KONC JANEZ, LETENICE 6, 4204 GOLNIK

121230

1150 1020

930 577

AA02: 1220( - 31 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

06.10.0513.10.0402.10.0301.10.02

159156149133

154151150137

90918168

61605854

245236220193

66655754

174168157148

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

8775

7765

6654

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072005200420032002

3265527

2600

3395339231272600

100.00 69.80 67.35 73.80

III

IIneoc.

število I. osemenitev

///

2005

DE 1015240086STADEL-RED780520

10-07: 84 7200-106

309+20

4.32+0.34

241+11

3.36+0.26

08-07: + 4.5 60.0%

+ 7.40 + 5.40 27.8%

+ 29.00

SI 1334746

5 9499 339 321 3.56 3.38

5 +914 +9 -0.08-0.49 +20 +79

8/8/8 7731 275 253 3.56 3.27

VEŠA

STOLLBERGDE0605543976

DOUBLETTE-REDDE 1015106572

5 11282 440 386 3.90 3.42

US 1879085 CLEITUS

5 10685 393 345 3.68 3.23

SAMUELSI 480858120558

VEHASI 989744

5 8834 338 286 3.83 3.23

5 +878 +9 +0.00-0.42 +21 +80

SI 549614 DIKO

7/7/7 6961 264 238 3.79 3.42

LS RH 50 % 50 %

RH 100 %

LS 100 %LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

0.8 %

11976

45030

SemeZaloga Odobr.

2.1 % 2.7 % 1.9 %

34.6924.8889.92

970.7 525525524524

N

10-07

SI 20.5% 31.0%

IN

RH 100 %

10.20

13.50

7.8 % 54.30

3.9 % 391.7

9.0 %

8.1 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

65

+64

SI

3003000

Page 66: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

5040 208.4 4.15 161.8 3.22

18 0.7

4.14 0.6

3.21

6.216.4

4.73.6

340 785

5.54.1

134.5 138.8 138.4 194.6

20.147.976.1

5.15.15.34.65.25.15.35.25.3

5.35.35.45.26.25.3

5.15.24.84.55.2

970.734.69

- 0.09224.88

- 0.12889.9

3.90.14

- 0.1640.10

- 0.16277.6

- 0.362- 3.438 0.076

- 0.095

13.374.8

-0.32-0.64

2.341.760.83

-0.61-0.18-0.030.31

- 0.257- 0.557 0.579

- 0.091- 0.478- 0.276 0.754 0.215 0.210

1.316 0.954 1.338 0.858 1.219 0.945

- 0.041 0.015 0.289 0.155 0.190 0.002

77.279.264.1

142.1 137.1

92.2 138.1

81.9 139.0 129.3 125.6

90.9 125.7

82.6 126.3

92.6 68.9

111.7 90.5

121.9 148.0

98.5 96.8

115.3 110.7 106.1

97.7 87.3 97.2

113.0 82.2 76.0

135.4 90.3 73.7 66.5

150.1 116.4 119.4

151.8 145.6 158.9 142.4 162.2 153.4

99.5 99.9

117.1 112.4 114.6 101.4 109.5 125.6 103.3

94939593959397979797979796839796

5391

96969595878789939390889289938989

919193929391

949492939337919192

144144144144144144307307307307307307296

34307287

5144474534

241241241241241241241241241241239241241240240241

240241241241241241

241241241241241

241241241

76 88 100 112 124 136

SI 82170888STAS 121230

66

Page 67: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1926 1983 1984 1984 1989 1972 1989

5 5 5 5 5 5

250 200

8

83.02.12.12.16.02.06.2

1220 1113 1185 655 329

28.655.7

-2.53-0.036-0.094-0.028-0.3970.000

-0.241

- 31.0- 21.8 33.2 42.8- 9.1- 4.03- 5.92 0.00 0.00

70.4 60.7

-0.151

74.4 82.5 65.3 77.8 68.6

108.0 75.0

88.6 86.9

107.3 112.0

94.4 30.0 63.6

102.1 105.6 101.2

66.2 88.3

126.1 105.4

78.5

97 95 95 95 96 35 96

56 56 55 53 48 57 41 41

82 68 16

88 100 112 124 13664 76

SI 82170888STAS 121230

67

Page 68: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 32384127ZALET26.10.01

ERJAVEC FRANC, BREZJE PRI PODPLATU 4, 3241 PODPLAT

121242

910 730

AA02: 1429( + 31 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

13.10.0430.09.03

146139

148147

7876

6561

224212

6356

150Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

11.11.0427.10.03

66

45

56

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720042003

02329

23292329 68.42 I I

število I. osemenitev

/

2004

DE 0915393011ZAHN720525

10-07: 17 5533-101

238+4

4.28+0.13

191+2

3.45+0.08

08-07: - 82.7 88.4%

- 0.60 - 0.60 79.0% - 3.00

SI 1491015

4 7966 340 263 4.27 3.30

4 +785 +35 -0.09+0.07 +19 +83

4/4/4 6759 296 231 4.38 3.42

LARA

ZAXDE0917845051

NERDADE 0915255246

3 9019 418 329 4.63 3.65

DE 0921980821 HAHN

5 8339 375 305 4.50 3.66

TOREODE 0913749117120707

LINASI 1043766

4 5547 201 183 3.62 3.29

3 +22 +10 -0.03+0.14 +0 +55

DE 0927458411 SATTLER

6/6/4 4576 174 153 3.81 3.27

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

66345987

SemeZaloga Odobr.

N

SI 80.1% 77.9%

IN

LS 100 %

-4.70

-0.40

93.9 %-19.20

98.2 %-196.4

79.1 %

96.5 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

68

+56

SI

3000

Page 69: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

3780 153.1 4.05 127.1 3.36

17 0.7

4.14 0.5

3.17

5.919.1

4.73.5

763

5.33.3

133.0 137.7 133.9 189.8

19.348.275.4

5.15.05.34.75.65.35.25.25.3

5.04.84.84.46.35.0

5.65.64.74.95.3

350.820.05

0.10511.04

0.00570.2-1.40.01

0.241-0.03

0.05949.2

- 0.075 0.361

- 0.055- 0.188

13.3-0.120.15

1.031.110.700.100.220.160.13

0.150- 0.196 0.045

- 0.195- 0.064 0.004

- 0.187- 0.015 0.053

0.339 0.319 0.097 0.134 0.171 0.134

0.057- 0.130 0.091 0.175

- 0.072 0.010

78.073.663.0

115.6 121.7 108.1 117.3 100.8 118.7

92.0 103.2 115.0

95.7 107.5

97.1 98.5

101.7 93.4 81.6

107.9 99.4

101.4

106.1 106.2 105.0 100.9 115.9 107.5 105.8 110.7

92.6 102.3

79.5 96.7 99.1 85.1 99.2

105.3

112.4 114.8 102.9 105.7 107.2 106.0

104.2 93.0

105.0 113.9

95.4 105.2 110.5 111.9 101.6

60586357645794939394949493639492

51

82817774454351656457516147645354

605965626560

676759636337595962

111111

78787878787874

77766

1227270

12121212121212121212121212121212

121212121212

1212121212

121212

76 88 100 112 124 136

SI 32384127ZALET 121242

69

Page 70: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1434 1464 1467 1466 1470 1459 1470

10 10 10 10 10 10

47 37

84.62.12.12.16.32.06.3

1429 1216 1229 682 347

32.860.8

-2.21-0.082-0.034-0.0430.0550.0010.066

31.0 41.1 23.1 32.0 6.5 1.22 2.46

- 0.72 0.94

62.9 60.9

77.7 61.0 86.8 66.8

103.4 123.8 105.0

105.5 112.8 103.8 105.4 115.1 113.3 120.5

92.8 128.3 106.7 115.4 110.2

105.4 105.9

97 93 93 95 96 31 95

62 62 60 58 47 63 29 29

63 48

88 100 112 124 13664 76

SI 32384127ZALET 121242

70

Page 71: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 1945387ESAR04.05.00

KAVAŠ JOŽEF, ODRANCI, ULICA NA KAMNI 10, 9233 ODRANCI

121182

1150 1150 1110 1060

960 870 822

AB01: 1382( + 51 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0513.10.0402.10.0301.10.0218.06.02

156156153153151147143

155155154153153150149

89878584827679

60605864585654

242243238235223220215

65656262605759

169169169168166166169

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.10.02

7777

5545

6656

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I.a III RML

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720062005200420032002

2530010

8391269

46392109210921082108

62.10

62.50 74.20 55.20

IIIII

Ineoc.IIIneoc.

število I. osemenitev

/////

2006

DE 0914750324ERFURT720477

10-07: 44 6309+1056

266+36

4.23-0.16

210+26

3.32-0.18

08-07: + 336.5 7.8%

+ 9.70 + 7.40 19.6%

+ 39.30

SI 1432685

4 6843 379 233 5.54 3.41

5 +250 +34 +0.15+0.55 +13 +76

5/5/5 6123 313 214 5.11 3.50

SARA

EGELDE0915512806

MARIEDE 0914474663

1 7036 305 240 4.32 3.41

DE 0809706945 HORROR

7 6022 243 205 4.04 3.40

SATTLERDE 0927458411720235

SUZASI 1187789

5 6828 280 215 4.09 3.15

5 +241 +9 +0.17+0.05 +12 +69

DE 0921146634 BALLMANN

5/5/5 5426 236 189 4.34 3.49

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

16.6 %

811712510

64751898

SemeZaloga Odobr.

19.2 % 26.3 % 23.7 %

15.988.35

66.11

360.3 525525524524

N

10-07

SI 21.7% 19.4%

IN

LS 100 %

5.10

7.10

33.6 % 27.50

30.1 % 176.3

34.3 %

33.3 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

71

+92

SI

12500

5000

Page 72: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4502 187.6 4.19 144.1 3.20

16 0.7

4.19 0.5

3.22

6.619.6

4.63.6

372 824

4.65.0

133.7 138.8 137.0 195.8

20.749.775.5

5.05.25.24.85.65.44.85.35.4

4.84.94.74.66.15.2

5.15.34.64.25.0

360.315.98

0.0238.35

- 0.09866.1

1.70.07

- 0.0550.05

- 0.08265.9

0.179 1.570

- 0.028 0.007

11.079.40.55

-1.50

2.553.152.050.350.430.76

-0.12- 0.304- 0.084 0.252 0.109 0.187 0.056

- 0.107 0.282 0.249

0.588 0.453 0.374 0.191 0.564 0.551

- 0.083 0.129

- 0.287- 0.421- 0.336 0.030

80.077.268.2

116.0 117.4 101.5 113.3

86.2 114.5 113.9 113.9

97.3 113.9

91.6 114.2 103.8 112.1

97.0 100.2

118.4 151.0 103.7

92.5

116.7 120.2 116.2 102.0 130.8 139.9

96.1 78.9 97.7

115.1 110.8 110.6 105.2

90.6 121.3 122.9

122.5 121.3 115.4 108.6 127.8 130.4

97.5 105.2

82.1 65.3 76.0

113.9 113.1 120.8 110.1

93929491949196959695969595839694

6589

94948891494558848883668652886975

858488858882

898977878739677780

969696969696

120120120120120120109

22120111

1796

260241

102102102101102102102102102102102102101102101102

102102102101102102

102102102102101

102102102

76 88 100 112 124 136

SI 1945387ESAR 121182

72

Page 73: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1190 1226 1230 1230 1235 1213 1235

9 9 9 9 9 9 6 6

106 89 12

85.82.22.22.16.32.06.4

1382 1154 1165 654 340

31.260.271.115.8

-0.810.0100.0050.006

-0.156-0.002-0.056

51.0 18.2- 3.5 10.7- 9.7- 0.19- 1.35 0.29

- 0.50

68.7 62.9

-0.040

92.1 103.7 100.5 103.0

87.2 52.5 93.0

111.0 103.4

94.7 92.3 93.7 90.9 94.7

105.9 93.6 97.3 90.8 94.8

121.4 111.4

93.6

97 94 94 56 96 45 95

67 67 66 65 59 68 68 71

76 65 22

88 100 112 124 13664 76

SI 1945387ESAR 121182

73

Page 74: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92331800HORNIST07.08.01

ZORKO EDI, ZGORNJE PREBUKOVJE 3, 2315 ŠMARTNO NA POHORJU

121236

1150 1150 1000 1070

907

AB02: 1643( + 96 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0629.09.0513.10.0430.09.03

156155150146140

155154155151148

9090868582

6161605857

247247242236224

6363626260

170170165161

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

25.10.0511.11.0427.10.0330.09.03

6766

7777

6777

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006200520042003

03

771888

1968196819651888

100.00 64.60 66.11

IIII

neoc.neoc.II

število I. osemenitev

////

2006

DE 0919350741HORWART720521

10-07: 21 5343+166

230+12

4.33+0.11

187+12

3.50+0.13

08-07: + 45.6 61.2%

+ 1.60 + 2.00 60.5%

+ 9.60

SI 1496882

5 9032 374 360 4.14 3.98

5 +1202 +45 +0.13+0.01 +42 +100

6/6/6 7098 294 267 4.14 3.76

SINA

HORSTDE0914411676520063

LEILADE 0919004519

3 8516 366 315 4.30 3.70

DE 0921980821 HAHN

8 7584 317 273 4.19 3.60

ZVONKOSI 1283781120830

SVETLASI 1331644

1 5437 237 178 4.36 3.27

4 +690 +23 +0.11-0.09 +25 +88

SI 549614 DIKO

4/4/4 5112 213 184 4.17 3.59

LS RH 96 % 4 %

LS 100 %

LS RH 91 % 9 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1553116409

5661

SemeZaloga Odobr.

N

SI 68.0% 57.8%

IN

LS 100 %

-1.50

-0.70

83.4 %-6.70

75.0 %-11.9

80.6 %

83.9 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

74

+70

SI

3000

Page 75: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

4712 201.2 4.25 155.9 3.31

19 0.7

3.99 0.6

3.15

6.720.8

4.63.9

734

7.66.3

134.2 139.3 138.1 196.1

19.248.477.2

5.45.65.95.15.95.15.45.96.1

5.25.15.14.95.74.9

5.76.24.84.24.9

749.230.03

0.04728.17

0.10892.9

0.00.01

- 0.0090.00

- 0.00654.9

1.206- 0.379- 0.176 0.275

10.1-2.40-2.85

2.892.952.364.750.130.211.11

0.293 0.251 0.534 0.111 0.135

- 0.229- 0.010 0.367 0.352

0.921 0.805 0.680 0.731 0.052 0.276

0.615 0.482

- 0.053- 0.061 0.009 0.056

85.780.275.7

132.6 132.2 103.4 143.1 115.3 142.0 102.2 103.6 100.1 102.7 100.2 102.9 125.0

95.3 76.3

125.8

105.8 88.9 85.7

119.0 118.8 118.7 121.8 109.7 110.0 143.7 120.7 113.1 132.7 111.0 107.7

71.9 97.3

127.7 132.1

135.9 138.4 129.2 136.0 100.9 114.3

130.5 122.0

96.3 94.7

101.3 125.8 120.5 128.1 122.3

63616660686094949494949494679492

54

83837877494753686760546549675657

646268656863

707061666636616265

222222

84848484848484128466

2185237

14141414141414141414141414141414

141414141414

1414141414

141414

76 88 100 112 124 136

SI 92331800HORNIST 121236

75

Page 76: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1123 1136 1140 1139 1142 1129 1142

5 5 5 5 5 5

48 35

84.82.22.12.16.32.06.4

1643 1093 1068 594 337

29.255.9

-0.96-0.0010.0090.0130.104

-0.0010.211

96.0 4.5

- 15.9 13.2- 6.5- 0.03- 1.62- 0.19- 0.16

67.6 66.1

90.6 98.5

102.0 108.5 107.2

73.3 119.1

123.3 97.7 90.5 93.8 97.9 93.4 92.9 99.6

101.7 92.5 91.8 91.9

118.3 120.5

97 87 91 53 95 44 95

60 60 59 58 54 61 49 49

64 49

88 100 112 124 13664 76

SI 92331800HORNIST 121236

76

Page 77: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 12409600HORPAL21.02.02

AGG ŠTEFAN, KAMOVCI 22, 9223 DOBROVNIK V PREKMURJU

121266

1140 1070

960 880 674

AA03: 1327( + 31 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0513.10.0430.09.03

157156149145134

154154148143141

8786858577

6363595953

241240232225202

6161596055

166162159151

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.0430.09.03

7766

7666

7656

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006200520042003

00

1421650

1792179217921650

69.00 70.34

III

IIIIIneoc.

število I. osemenitev

///

2006

DE 0919350741HORWART720521

10-07: 21 5343+166

230+12

4.33+0.11

187+12

3.50+0.13

08-07: + 45.6 61.2%

+ 1.60 + 2.00 60.5%

+ 9.60

SI 1430882

2 7637 402 259 5.26 3.39

5 +433 +28 -0.04+0.24 +12 +73

7/7/7 6816 325 225 4.77 3.30

PAVLA

HORSTDE0914411676520063

LEILADE 0919004519

3 8516 366 315 4.30 3.70

DE 0921980821 HAHN

8 7584 317 273 4.19 3.60

ZVONKOSI 1283781120830

PAVASI 1305802

4 6887 314 227 4.57 3.29

5 +134 +6 -0.08-0.05 +2 +57

SI 534641 TEMPO

5/5/5 5285 220 172 4.16 3.25

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

86077668

1383

SemeZaloga Odobr.

N

SI 68.0% 57.8%

IN

LS 100 %

-5.90

-4.70

98.0 %-28.30

95.2 %-143.8

94.2 %

98.4 %

20620

20620

20620

20620

IN08-07

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

77

+70

SI

3000

Page 78: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLEČNOSTI MLEKO V 305 MAŠČOBA V 305 MAŠČOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠČOBA DK MAŠČOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SSC DK UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OČE KRAV TELITVE-OČE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIŽA DOLŽINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLŽINA KRIŽA GLOBINA TELESA ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIČENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIŽA* SKOČNI SKLEP* IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA MLEČ. ZRCALA ŠIR. ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLEČNI ZNAČAJ DEBELINA SESKOV* DOLŽINA SESKOV* POLOŽAJ Z. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IZTOK MLEKA(1-3) IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO

kg kg % kg % slab-odličen kg kg % kg % slab-odličen

% počasen-hiter

dolga-kratka stare-mlade % %

cm cm cm cm cm cm cm ozka-široka slaba-odlična slaba-odlična uleknjen-izbočen nadgrajen-pobit strm-sabljast zadebeljen-tanek mehki-strmi nizki-visoki kravja-vzporedna slabo-odlično majhno-obsežno nizko-visoko ozko-široko spuščeno-pripeto ni izraž.-močna grob-plemenit tanki-debeli kratki-dolgi stran štr.-skupaj navzven-navznoter navzven-navznoter počasen-hiter slab-odličen slab-odličen slab-odličen

0.00

0.00

17 0.7

3.98 0.5

3.08

6.222.5

4.73.6

4.35.0

133.9 138.7 135.7 192.1

19.448.174.4

5.35.35.34.35.75.75.45.25.0

5.25.05.55.06.15.4

5.35.24.94.75.4

-1.8-0.06

- 0.028-0.05

- 0.04442.1

0.555 0.171

- 0.111 0.112

0.89-1.52

2.882.922.194.490.150.100.48

0.282 0.497 0.329

- 0.199 0.121

- 0.036- 0.045 0.052 0.113

1.051 0.814 0.925 0.822 0.518 0.533

0.043- 0.108 0.493 0.327 0.376 0.025

87.584.082.0

89.3 91.4 99.0 89.8 95.9 89.9

111.5 100.1

85.5 110.2

105.9 92.4

118.9 118.6 117.3 120.6 110.9 104.4 119.4 119.9 124.4 120.0

79.2 106.9

94.5 94.9

104.2 110.7

141.1 138.8 140.2 140.7 125.4 129.3

103.5 94.0

129.5 126.4 128.2 111.7 122.8 137.3 132.7

94949394949493699492

84847977504854696861556650685758

656369666965

717162676737626366

82828282828274128269

187220

15151515151515151515151515151515

151515151515

1515151515

151515

76 88 100 112 124 136

SI 12409600HORPAL 121266

78

Page 79: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

R N Povpr. PV PV124. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLŽINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIČENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE 5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V ŽIVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L.6. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO DOLGOŽIVOST

cm majhna-velika ozka-široka plitva-globoka slaba-odlična strma-sabljasta slaba-odlična

g g g g kg slaba-odlična slab-odličen % % slab-odličen slab-odličen slab-odličen

slab-odličen slab-odličen slab-odličen

1118 1137 1139 1139 1141 1127 1141

10 10 10 10 10 10

47 35

85.52.22.22.26.22.06.4

1327 1142 1189 649 335

30.258.0

-0.150.0130.0260.0420.000

-0.0010.075

31.0 11.2 18.2 24.6- 3.7 0.03 0.18 0.07

- 0.05

64.5 69.2

98.9 105.2 108.2 129.5

99.2 73.1

105.8

105.5 100.5 102.2 100.8 101.5

94.4 105.1 103.1 104.5 101.7 100.2 101.2

110.0 129.3

97 91 91 94 95 44 95

69 69 68 67 61 70 54 54

62 51

88 100 112 124 13664 76

SI 12409600HORPAL 121266

79

Page 80: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

80

ČAKAJOČI IN MLADI BIKI

Page 81: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 22423560RUMEN18.09.02

KOLER FRANC, SPODNJA ŠČAVNICA 4, 9250 GORNJA RADGONA

121301

1050 1070

950 837

AA03: 1309( + 5 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0629.09.0522.10.04

153150143138

153150150144

85857978

65635857

238238226216

60595756

165164162150

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

766

765

765

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

0189

22261550

396539653776

65.00 70.40

IIII

IIIneoc.neoc.

število I. osemenitev

////

2006

DE 0911043667ROMEL720545

10-07: 30 5873+741

248+29

4.26+0.02

200+26

3.42+0.05

08-07: + 359.0 6.0%

+ 13.10 + 11.70 5.2%

+ 59.90

SI 1581980

6 7816 347 282 4.43 3.61

5 +503 +15 +0.05-0.11 +18 +78

8/8/8 7134 284 250 3.98 3.51

URKA

ROMENDE0912971290520525

WALENDADE 0910917864

6 11592 550 421 4.74 3.63

DE 0915512806 EGEL

6 9572 433 360 4.50 3.78

NORIKSI 582167140573

UNA IISI 1256991

4 7149 309 271 4.32 3.79

5 +140 +2 +0.15-0.05 +10 +65

SI 769544 MACU

5/5/5 5737 232 215 4.05 3.74

LS MB 69 % 31 %

LS 100 %

LS MB 37 % 63 %

LS 100 %

MB 100 %

LS MB 75 % 25 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

83645566

5299

SemeZaloga Odobr.

N

SI 10.1% 4.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

81

+90

SI

Page 82: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 12492769SLAK10.03.03

ZAPLOTNIK CIRIL, LETENICE 1, 4204 GOLNIK

121314

1060 1100

900 714

AE04: 1291( - 9 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0522.10.04

156152147135

154154149140

88887877

58575356

244242222205

61615352

171160151138

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

766

777

666

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

0134

2072

220622062072

56.70 64.50

IIII

IIneoc.sp

število I. osemenitev

////

2006

SI 1426175SLUGA120924

10-07: 521 4898+569

204+17

4.18-0.13

162+15

3.31-0.08

08-07: + 207.1 24.6%

+ 5.50 + 5.20 35.0%

+ 26.30

SI 1418563

3 10576 454 301 4.29 2.84

5 +515 +25 -0.26+0.12 +2 +55

7/7/7 8622 378 252 4.38 2.92

STRELA

SOSEDSI 716996

120563

LISKASI 825672

3 5969 264 188 4.42 3.15

DE 0809537665 ISAR

8/8/8 4618 189 153 4.09 3.31

SAK-REDSI 98261130520

SABLASI 1180503

4 6268 258 216 4.12 3.44

4 +154 +6 -0.01+0.00 +5 +60

DE 0926318131 SITTICH

4/4/4 5430 218 182 4.02 3.36

LS RH 74 % 26 %

LS 100 %

LS RH 47 % 53 %

LS 100 %

RH 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1295910912

2103

SemeZaloga Odobr.

N

SI 43.7% 32.6%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

82

+74

SI

Page 83: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 42492773FRUKTAL28.03.03

PRAPROTNIK MARIJAN, LJUBNO 106, 4244 PODNART

121317

1020 1100

870 685

AB04: 1421( + 38 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0629.09.0522.10.04

150148145132

150150147137

85847976

60605556

240240218203

93635858

165164157131

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

666

556

656

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

090

2021

211121112021

60.00 66.50

II

I

II

sp

število I. osemenitev

//

/

2006

DE 0919661515FRIESE720546

10-07: 38 5775+779

245+28

4.26-0.08

196+26

3.38-0.01

08-07: + 222.7 21.8%

+ 7.70 + 6.90 24.0%

+ 35.30

SI 1613712

5 7035 256 251 3.63 3.57

5 +522 +13 +0.11-0.21 +21 +81

5/5/5 6523 256 233 3.93 3.57

CIPKA

STREUFDE0917327047520572

HERMINEDE 0919604609

2 9893 497 374 5.04 3.78

DE 0928971331 BIRR

6 8395 401 321 4.78 3.83

STEGDE 0914240004720382

COTASI 860012

7 6085 272 211 4.47 3.46

4 -35 +1 +0.08+0.12 +1 +54

SI 272297 SAŠKO

7/7/7 5163 223 181 4.32 3.50

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

75834310

61

SemeZaloga Odobr.

N

SI 31.1% 22.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

83

+90

SI

Page 84: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82492779HIND16.04.03

ZALOKAR MARIJA, GORJUŠE 11, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

121318

1120 1080

900 662

AB04: 1391( + 38 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0522.10.04

160158149138

155155151141

88888275

66666153

250246231205

62625654

170170163130

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

976

767

656

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

136262

1670

206819321670

66.90 69.30

II

I

II

sp

število I. osemenitev

//

/

2006

DE 0915040032HUMLANG720547

10-07: 36 6310+930

256+23

4.08-0.26

210+24

3.33-0.10

08-07: + 288.6 12.4%

+ 5.10 + 6.10 30.8%

+ 29.50

SI 1489189

4 10798 302 342 2.79 3.16

5 +1178 +24 -0.29-0.37 +21 +83

5/5/5 8791 316 273 3.59 3.11

HANA

HUMBERGDE0915262687720381

WALDIDE 0914617674

3 7350 330 274 4.49 3.73

DE 0926062257 PLANKTON

5 7098 317 259 4.46 3.65

HORWEINDE 0912851233720368

NIKASI 1198515

1 5391 163 172 3.02 3.20

2 -321 -24 +0.03-0.47 -11 +33

SI 98261 SAK-RED

2/2/2 4615 149 152 3.22 3.28

LS RH 83 % 17 %

LS 100 %

LS RH 66 % 34 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 31 % 69 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

141797640

203

SemeZaloga Odobr.

N

SI 46.1% 26.8%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

84

+86

SI

Page 85: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 02636977ZLATKO17.04.03

MIKOLIČ MARTA, KUKAVA 66, 2256 JURŠINCI

121319

1080 1050

910 633

AA04: 1423( + 49 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0522.10.04

149149147134

150150149140

84847971

66655950

238238218197

65635852

168157156137

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

677

777

877

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006200520042003

2291

24181592

4516451442231805

100.00 68.70 71.20

II

I

II

sp

število I. osemenitev

//

/

2006

DE 0808538232ZENTURIO720563

10-07: 29 5894+676

241+14

4.09-0.29

200+23

3.39+0.05

08-07: + 362.8 5.7%

+ 7.90 + 12.20 6.6%

+ 56.70

SI 1862272

4 9537 365 304 3.83 3.19

5 +715 +17 -0.12-0.20 +16 +75

6/6/6 8214 307 267 3.74 3.25

JAGRA

ZEUNODE0805890698

MONIDE 0807179606

1 11900 519 451 4.36 3.79

DE 0809972150 RALM

4 10165 422 374 4.15 3.68

STREIBDE 0917956193720451

JAGODASI 1175962

4 7674 293 242 3.82 3.15

5 +383 +1 -0.21-0.25 +2 +56

SI 522120 INTES

8/8/8 5971 227 194 3.80 3.25

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

2074813267

SemeZaloga Odobr.

N

SI 30.0% 3.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

85

+84

SI

Page 86: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82624239HUVAR02.05.03

SENEKOVIČ STANKO, NASOVA 20, 9253 APAČE

121320

1050 1000

865 670

AB04: 1543( + 69 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0522.10.04

158157146138

155155150140

85857772

63636253

237234222204

61615954

163162160132

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

777

777

567

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

2322

1651

197519731651

64.70II

I

II

sp

število I. osemenitev

//

/

2006

DE 0915040032HUMLANG720547

10-07: 36 6310+930

256+23

4.08-0.26

210+24

3.33-0.10

08-07: + 288.6 12.4%

+ 5.10 + 6.10 30.8%

+ 29.50

SI 1718657

7 7810 318 263 4.07 3.36

5 -516 -9 +0.10+0.26 -12 +36

7/7/7 5798 259 208 4.46 3.58

SAVA

HUMBERGDE0915262687720381

WALDIDE 0914617674

3 7350 330 274 4.49 3.73

DE 0926062257 PLANKTON

5 7098 317 259 4.46 3.65

MOLATSI 1379619120905

SINASI 1429222

2 6115 242 195 3.96 3.20

2 -181 -4 -0.07+0.03 -8 +42

SI 1102628 BEKER

2/2/2 5787 228 186 3.94 3.22

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

138846884

187

SemeZaloga Odobr.

N

SI 46.1% 26.8%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

86

+86

SI

Page 87: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92767959AZIL01.07.03

KOVAČ JOŽE, KUKEČ 25, 9206 KRIŽEVCI V PREKMURJU

121328

1100 1050

800 610

BB04: 1461( - 8 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0629.09.0522.10.04

158156149135

155154150137

86867868

62615449

243235217188

62625753

166161158140

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

877

776

766

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

9323

1575

190718981575

66.70 69.40

II

I

IIII

sp

število I. osemenitev

//

/

2006

CH 712455090575AELPLER720564

10-07: 26 5151+105

216+8

4.21+0.09

171+5

3.33+0.03

08-07: + 18.2 68.3%

+ 2.50 + 1.00 65.7%

+ 6.50

SI 1693068

2 6736 251 237 3.72 3.52

5 +279 +7 +0.02-0.06 +10 +66

6/6/6 6292 254 222 4.04 3.53

ZORA

FARMERCH712139067572

ALPENROSECH 712018039614

6 7803 332 265 4.30 3.40

CH 712018034770 SENN

6 6809 279 228 4.10 3.35

PILARSI 1393157120907

ZALIKASI 1253657

3 5206 196 168 3.76 3.23

3 +568 +18 -0.07-0.06 +15 +74

SI 453927 ZEMUN

3/3/3 5002 196 165 3.91 3.29

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

47573411

SemeZaloga Odobr.

N

SI 62.6% 66.3%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

87

+61

SI

Page 88: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 02768186HOFER24.07.03

AGG ŠTEFAN, KAMOVCI 22, 9223 DOBROVNIK V PREKMURJU

121330

990 970 850 727

AB04: 1565( + 49 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.0522.10.04

155155145135

155155148141

86867868

56555145

234230216189

63595550

169165152138

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.0511.11.04

766

665

555

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007200620052004

1426

1738

216521641738

60.10II

I

III

sp

število I. osemenitev

//

/

2006

DE 0917413691HOND720523

10-07: 37 5465+166

233+14

4.29+0.16

184+6

3.37+0.01

08-07: - 12.1 75.0%

+ 1.20 - 0.60 76.5% - 1.20

SI 1941124

1 6088 276 192 4.53 3.15

5 +174 +16 -0.03+0.15 +6 +64

5/5/5 5535 247 183 4.46 3.30

PEPCA

HORBDE0915581022520016

ULLADE 0917361454

2 8927 359 307 4.02 3.44

DE 0926062257 PLANKTON

3 8617 356 294 4.13 3.41

STRALISTDE 0917359651720476

PAVLASI 1430882

2 7637 402 259 5.26 3.39

5 +433 +28 -0.04+0.24 +12 +73

SI 1283781 ZVONKO

7/7/7 6816 325 225 4.77 3.30

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

127444402

SemeZaloga Odobr.

N

SI 70.2% 77.9%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

88

+63

SI

Page 89: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82780580ZORKO23.08.03

GABROVŠEK JANEZ, ŠENTJOŠT NAD HORJULOM 28, 1354 HORJUL

121337

1100 1000

800

AA04: 1318( + 1 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

151150139

148147144

828278

616154

236232217

626053

161153142

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

66

76

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720062005

3359

1290

16521649 66.80

II

II

število I. osemenitev

//

2006

DE 0911485840ZASTER720527

10-07: 22 5231+467

211+8

4.03-0.28

173+13

3.32-0.04

08-07: + 177.7 29.8%

+ 2.70 + 4.10 45.6%

+ 19.10

SI 1642148

2 5606 231 195 4.12 3.48

5 +29 +3 -0.02+0.07 +3 +57

5/5/5 5023 229 171 4.56 3.41

LINDA

ZAXDE0917845051

BELAMIDE 0911326019

3 8979 362 281 4.03 3.13

DE 0928504510 RENNER

5 8987 353 285 3.93 3.17

ROLFSI 959173120824

LOTISI 1105263

2 5619 206 191 3.67 3.40

4 +207 +5 +0.02-0.04 +8 +64

SI 641772 DRAGO

7/7/6 4878 205 175 4.21 3.44

LS RH 91 % 9 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS RH 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

110886558

SemeZaloga Odobr.

N

SI 61.2% 40.5%

IN

LS RH 88 % 12 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

89

+70

SI

Page 90: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92492792HRAMUS29.08.03

ZAPLOTNIK JANEZ, SPODNJA BELA 4, 4205 PREDDVOR

121338

1100 920 710

04: 1473( + 62 )Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

152150145

154154147

838377

615855

236228215

605654

166165155

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

76

65

55

Rojen:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

200720062005

79415

1316

18101731

65.80 66.10

II

II

število I. osemenitev

//

2006

DE 0915040032HUMLANG720547

10-07: 36 6310+930

256+23

4.08-0.26

210+24

3.33-0.10

08-07: + 288.6 12.4%

+ 5.10 + 6.10 30.8%

+ 29.50

SI 1734543

5 7272 311 239 4.27 3.28

5 +531 +28 +0.15+0.14 +22 +85

5/5/5 6319 270 225 4.28 3.56

RINA

HUMBERGDE0915262687720381

WALDIDE 0914617674

3 7350 330 274 4.49 3.73

DE 0926062257 PLANKTON

5 7098 317 259 4.46 3.65

HASKOSI 1364028120910

ROŽASI 1396951

2 7261 306 264 4.21 3.64

5 +691 +27 +0.15-0.04 +26 +90

DE 874085 HORKO

7/7/7 6655 263 238 3.96 3.58

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 93 % 7 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

156846832

SemeZaloga Odobr.

N

SI 46.1% 26.8%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

90

+86

SI

Page 91: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92829536HEGEL25.11.03

GLAVAČ STANISLAV, BELTINCI, PANONSKA ULICA 86, 9231 BELTINCI

121351

1020 950 719

AB04: 1191( - 61 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

158150145

153148146

858477

585653

237231208

615857

160154153

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

56

55

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

461641

1687 60.80 69.50

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913357571HODSON720562

10-07: 26 5878+730

251+32

4.28+0.05

198+25

3.37+0.05

08-07: + 260.6 15.9%

+ 11.50 + 9.20 11.8%

+ 48.30

SI 1609907

3 8130 338 292 4.15 3.59

4 +677 +29 +0.17+0.05 +29 +93

4/4/4 7254 310 257 4.27 3.54

ŠIMLA

HODACHDE0911331078

THEMSEDE 0912961390

4 10030 381 350 3.80 3.49

DE 0925978871 ROM

5 8386 331 290 3.95 3.46

HOLSTEINDE 0911235889720397

ŠEKASI 1255826

7 7486 290 256 3.88 3.42

5 +489 +9 -0.02-0.22 +14 +72

SI 582186 MAGIS

10/10/10 5741 226 193 3.94 3.36

LS MB 88 % 12 %

LS 100 %

LS MB 75 % 25 %

LS 100 %

LS 100 %

LS MB 50 % 50 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

51841315

SemeZaloga Odobr.

N

SI 14.6% 11.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

91

+90

SI

Page 92: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92790052BREMEN07.12.03

RANTAŠA FELIKS, BOLEHNEČICI 10, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI

121352

1070 920 720

AB04: 1469( + 77 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

148145136

149147143

827975

626255

238225211

605754

160152150

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

65

66

65

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

461555

1601 56.50 69.30

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

AT 307347233BONSAI720561

10-07: 20 5812+347

237+8

4.08-0.16

195+12

3.34-0.01

08-07: + 200.3 25.7%

+ 6.30 + 5.80 30.8%

+ 29.50

SI 1784452

1 7656 335 262 4.37 3.42

5 +351 +24 +0.08+0.18 +15 +76

6/6/6 5972 259 206 4.33 3.46

LUTA

BONSARDE0910729110

VIKTORIAAT 230402433

5 13725 555 502 4.04 3.66

DE 0804594828 HEXER

7 10612 416 377 3.92 3.56

NORIKSI 582167140573

LIŠKASI 1529827

3 6722 307 230 4.56 3.42

4 +419 +31 +0.12+0.30 +18 +81

DE 0927458411 SATTLER

4/4/4 5629 254 202 4.51 3.58

LS MBRH

74 % 25 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS MB 50 % 50 %

LS 100 %

MB 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

85961384

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.8% 28.6%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

92

+69

SI

Page 93: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 32492798SORENTO26.12.03

ZALOKAR MARIJA, GORJUŠE 11, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

121353

1040 910 700

AB04: 1308( + 46 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

150149138

150149142

807974

585853

229219201

586352

167160147

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

65

55

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

772027

2104 63.60 71.40

I II

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913031686STREIT720454

10-07: 31 5979+444

244+17

4.08-0.04

202+15

3.39+0.00

08-07: + 213.6 23.4%

+ 8.50 + 6.90 23.0%

+ 36.10

SI 1198514

8 8422 287 287 3.41 3.40

5 +163 +5 -0.04-0.03 +2 +56

11/11/11 6807 274 233 4.02 3.42

NORA

STREITLDE0928590625

FANALDE 0912892544

4 8962 414 325 4.62 3.63

DE 0925952548 RADI

5 7749 370 278 4.77 3.59

PROPELLERDE 0920747734720330

NARCISASI 959433

2 4458 198 142 4.43 3.19

2 -419 -13 -0.07+0.10 -14 +33

DE 0928011694 LEBER

2/2/2 4013 170 131 4.24 3.27

LS RH 97 % 3 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

5473564

SemeZaloga Odobr.

N

SI 27.1% 22.1%

IN

LS RH 88 % 12 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

93

+74

SI

Page 94: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82791195AMARO29.12.03

ŠTUHEC FRANC, GAJŠEVCI 13, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

121354

860 850 664

AB04: 1226( - 18 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

151142138

148146144

807874

575756

222215205

585852

159149149

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

55

55

55

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1201776

1896 60.00 68.00

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

CH 712455090575AELPLER720564

10-07: 26 5151+105

216+8

4.21+0.09

171+5

3.33+0.03

08-07: + 18.2 68.3%

+ 2.50 + 1.00 65.7%

+ 6.50

SI 1784672

4 7928 274 239 3.45 3.01

4 +568 +19 -0.08-0.04 +13 +73

4/4/4 7173 273 232 3.81 3.24

MARINA

FARMERCH712139067572

ALPENROSECH 712018039614

6 7803 332 265 4.30 3.40

CH 712018034770 SENN

6 6809 279 228 4.10 3.35

SARKOSI 1076563120757

MAŠASI 1583112

1 2703 126 111 4.65 4.09

1 +29 +4 +0.19+0.10 +5 +59

DE 0913749118 MORO

1/1/1 2703 126 111 4.65 4.09

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

44871097

SemeZaloga Odobr.

N

SI 62.6% 66.3%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

94

+61

SI

Page 95: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 72795640BOND19.01.04

GRM IGNAC, LJUBNICA 37, 3205 VITANJE

121356

1000 930 691

AB05: 1305( + 35 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

148147136

148146142

828273

606051

232225202

616155

165160147

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

66

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

831787

1870 59.00 67.40

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

AT 307347233BONSAI720561

10-07: 20 5812+347

237+8

4.08-0.16

195+12

3.34-0.01

08-07: + 200.3 25.7%

+ 6.30 + 5.80 30.8%

+ 29.50

SI 2030965

1 7369 294 235 3.99 3.18

2 +432 +17 +0.01+0.00 +11 +70

2/2/2 7230 274 234 3.79 3.24

RONA

BONSARDE0910729110

VIKTORIAAT 230402433

5 13725 555 502 4.04 3.66

DE 0804594828 HEXER

7 10612 416 377 3.92 3.56

PLANHOLBDE 0807801108720488

RENASI 1757232

2 5890 281 200 4.76 3.40

4 +115 +9 +0.16+0.19 +7 +63

SI 1427128 HRAST

4/4/4 4794 224 172 4.67 3.59

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

8200182

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.8% 28.6%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

95

+69

SI

Page 96: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 12492800PAMUK20.01.04

KONC JANEZ, LETENICE 6, 4204 GOLNIK

121357

1020 900 665

AA05: 1362( + 54 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

151147137

149147145

828074

626254

238226208

626155

160153144

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

77

87

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

4761920

2396 63.20 71.40

I I

število I. osemenitev

/

2006

SI 1381893POD120906

10-07: 384 4502-25

192+1

4.27+0.03

151-2

3.35-0.02

08-07: - 66.4 85.8%

- 2.50 - 2.00 87.3%

- 10.50

SI 1334746

5 9499 339 321 3.56 3.38

5 +914 +9 -0.08-0.49 +20 +79

8/8/8 7731 275 253 3.56 3.27

VEŠA

POROAT 52556644720301

SAVASI 824325

5 7231 269 215 3.72 2.97

DE 0920206773 ROCH

9/9/9 6457 241 196 3.73 3.04

SAMUELSI 480858120558

VEHASI 989744

5 8834 338 286 3.83 3.23

5 +878 +9 +0.00-0.42 +21 +80

SI 549614 DIKO

7/7/7 6961 264 238 3.79 3.42

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

70111023

SemeZaloga Odobr.

N

SI 87.9% 86.5%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

96

+51

SI

Page 97: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 42822589HOPI02.02.04

SELINŠEK LADISLAV, STARŠE 18, 2205 STARŠE

121359

970 900 650

AB05: 1276( - 26 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

153150134

150147139

827971

565652

230221196

595754

159155140

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

76

76

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

321812

1844 59.30 71.20

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913357571HODSON720562

10-07: 26 5878+730

251+32

4.28+0.05

198+25

3.37+0.05

08-07: + 260.6 15.9%

+ 11.50 + 9.20 11.8%

+ 48.30

SI 1550503

2 6880 327 225 4.75 3.27

3 +665 +31 +0.00+0.08 +20 +83

4/4/4 6233 277 205 4.44 3.28

JELA

HODACHDE0911331078

THEMSEDE 0912961390

4 10030 381 350 3.80 3.49

DE 0925978871 ROM

5 8386 331 290 3.95 3.46

ALMITIT 125599720385

JEŽASI 1312188

4 5413 224 177 4.14 3.27

4 +455 +16 -0.01-0.05 +13 +71

DE 0926603020 MUFF

4/4/4 5141 214 169 4.16 3.28

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

85101115

SemeZaloga Odobr.

N

SI 14.6% 11.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

97

+90

SI

Page 98: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 52832862HOD26.02.04

KOS ALOJZIJ, MURAVE 6, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

121369

1020 880 646

AB05: 1313( - 10 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

156149137

156151145

868376

555551

233224202

616054

170161147

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

77

76

65

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1441842

1986 67.30 73.50

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913357571HODSON720562

10-07: 26 5878+730

251+32

4.28+0.05

198+25

3.37+0.05

08-07: + 260.6 15.9%

+ 11.50 + 9.20 11.8%

+ 48.30

DE 0930568088

6 9031 365 271 4.04 3.00

5 +1061 +34 -0.03-0.18 +32 +97

7/7/7 7524 296 244 3.93 3.25

GUNDA

HODACHDE0911331078

THEMSEDE 0912961390

4 10030 381 350 3.80 3.49

DE 0925978871 ROM

5 8386 331 290 3.95 3.46

STREUFDE 0917327047520572

GUNDADE 9338161

+882 +35 +0.00+0.00 +28 +94

DE 0928590625 STREITL

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Napake na skeletu 22007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

4191490

SemeZaloga Odobr.

N

SI 14.6% 11.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

98

+90

SI

Page 99: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 22826853ZMAGO29.02.04

SELINŠEK MARTIN, STARŠE 35, 2205 STARŠE

121370

990 900 673

AB05: 1323( + 12 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

156152142

156155150

868275

605754

236225204

605853

170159156

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

68

67

56

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

131724

1737 53.80 70.90

I II

število I. osemenitev

/

2006

DE 0808538232ZENTURIO720563

10-07: 29 5894+676

241+14

4.09-0.29

200+23

3.39+0.05

08-07: + 362.8 5.7%

+ 7.90 + 12.20 6.6%

+ 56.70

SI 1990700

3 8132 345 291 4.24 3.58

3 +729 +22 +0.07-0.16 +26 +88

3/3/3 7319 298 273 4.07 3.73

LAMA

ZEUNODE0805890698

MONIDE 0807179606

1 11900 519 451 4.36 3.79

DE 0809972150 RALM

4 10165 422 374 4.15 3.68

EGOLDE 0910915308720475

LIKASI 1344363

5 7203 273 239 3.79 3.32

5 +320 +8 -0.06-0.09 +9 +65

SI 1084669 ZORAN

6/6/6 6211 251 213 4.04 3.43

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 93 % 7 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 85 % 15 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Napake na okončinah 22007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

2666221

SemeZaloga Odobr.

N

SI 30.0% 3.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

99

+84

SI

Page 100: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 62894348BAZEL07.03.04

KOŠIR MATJAŽ, ŠENTJOŠT NAD HORJULOM 40, 1354 HORJUL

121371

980 770 600

BB05: 1313( + 33 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

145142133

144144138

807770

595953

230218196

605848

159147141

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

66

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

911502

1593 60.40 68.90

I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

AT 307347233BONSAI720561

10-07: 20 5812+347

237+8

4.08-0.16

195+12

3.34-0.01

08-07: + 200.3 25.7%

+ 6.30 + 5.80 30.8%

+ 29.50

SI 1875603

2 8105 377 267 4.65 3.30

5 +596 +28 +0.03+0.09 +19 +82

5/5/5 6940 311 229 4.48 3.30

LILA

BONSARDE0910729110

VIKTORIAAT 230402433

5 13725 555 502 4.04 3.66

DE 0804594828 HEXER

7 10612 416 377 3.92 3.56

MUFTIAT 569850471720464

LISKA ISI 1414343

4 5629 278 189 4.93 3.36

5 +180 +14 -0.08+0.23 +3 +59

SI 453921 SORLI

6/6/6 5128 257 166 5.01 3.23

LS RH 92 % 8 %

LS RH 97 % 3 %

LS RH 86 % 14 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 72 % 28 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

9808978

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.8% 28.6%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

100

+69

SI

Page 101: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82832395BOR11.03.04

OMAN SLAVKO, ZMINEC 11, 4220 ŠKOFJA LOKA

121372

930 880 645

AB05: 1468( + 74 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

149145134

147143139

808071

575750

223217201

625949

161151142

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

76

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

3511248

1599 62.60 I I

število I. osemenitev

/

2006

AT 307347233BONSAI720561

10-07: 20 5812+347

237+8

4.08-0.16

195+12

3.34-0.01

08-07: + 200.3 25.7%

+ 6.30 + 5.80 30.8%

+ 29.50

SI 1447477

4 7684 318 259 4.13 3.37

5 +495 +20 -0.04-0.03 +14 +74

6/6/6 6046 244 204 4.03 3.37

RAGLA

BONSARDE0910729110

VIKTORIAAT 230402433

5 13725 555 502 4.04 3.66

DE 0804594828 HEXER

7 10612 416 377 3.92 3.56

STREIHORRDE 0807707365720384

ROLKASI 1259859

5 6866 273 206 3.97 3.00

5 +480 +21 -0.17+0.07 +8 +67

SI 636232 BALI

6/6/6 5846 246 182 4.21 3.12

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

6926385

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.8% 28.6%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

101

+69

SI

Page 102: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 72791990HUKI20.03.04

RANTAŠA FELIKS, BOLEHNEČICI 10, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI

121373

980 830 610

AB05: 1464( + 77 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

150148136

149148141

837972

606050

231222197

585756

163152143

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

76

76

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

3401023

1363 67.30 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0915040032HUMLANG720547

10-07: 36 6310+930

256+23

4.08-0.26

210+24

3.33-0.10

08-07: + 288.6 12.4%

+ 5.10 + 6.10 30.8%

+ 29.50

SI 1999500

2 7842 303 267 3.86 3.40

4 +1029 +34 -0.18-0.09 +22 +87

4/4/4 7287 289 231 3.96 3.17

ŠIŠKA

HUMBERGDE0915262687720381

WALDIDE 0914617674

3 7350 330 274 4.49 3.73

DE 0926062257 PLANKTON

5 7098 317 259 4.46 3.65

RELKOSI 922402120736

ŠARGASI 1719061

4 8132 293 240 3.60 2.95

5 +659 +24 -0.11-0.04 +16 +76

CH 716625093410 DESMOND

7/7/7 6575 263 214 4.00 3.25

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

48161360

SemeZaloga Odobr.

N

SI 46.1% 26.8%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

102

+86

SI

Page 103: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 42857426ZEDOR22.03.04

BELEC LUDVIK, KORAČICE 25, 2258 SVETI TOMAŽ

121374

1080 950 665

AA05: 1374( + 26 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

158153143

156156147

878575

625749

242230204

635951

162157148

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

98

76

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

3781337

1715 62.70 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0808538232ZENTURIO720563

10-07: 29 5894+676

241+14

4.09-0.29

200+23

3.39+0.05

08-07: + 362.8 5.7%

+ 7.90 + 12.20 6.6%

+ 56.70

SI 1822557

3 7625 323 237 4.24 3.11

5 +491 +24 -0.18+0.09 +8 +67

6/6/6 6757 293 215 4.34 3.18

DIMA

ZEUNODE0805890698

MONIDE 0807179606

1 11900 519 451 4.36 3.79

DE 0809972150 RALM

4 10165 422 374 4.15 3.68

HORIDOSI 1474235120959

DRINASI 1345345

6 8181 329 284 4.02 3.47

5 +418 +13 -0.11-0.09 +8 +65

SI 453911 SALUT

7/7/7 6648 272 226 4.09 3.39

LS RH 93 % 7 %

LS 100 %

LS RH 85 % 15 %

LS 100 %

LS RH 69 % 31 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

8398620

SemeZaloga Odobr.

N

SI 30.0% 3.4%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

103

+84

SI

Page 104: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 12856662MALEK24.03.04

MIKOLIČ MARTA, KUKAVA 66, 2256 JURŠINCI

121375

950 900 650

AB05: 1475( + 81 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

151147138

150146141

797970

616154

229222199

635952

159151146

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

76

77

77

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1231252

1375 64.20 II I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0911111139MALOX720585

10-07: 2 5478+342

245+21

4.45+0.17

177+13

3.24+0.01

08-07: + 73.5 54.2%

+ 2.90 + 2.60 54.7%

+ 13.30

SI 1737638

2 7823 261 271 3.33 3.46

5 +660 +8 -0.10-0.38 +16 +73

6/6/6 7146 244 240 3.41 3.36

JELŠA

MALFAT 040568233520331

SANDRADE 0916954382

6 9745 430 353 4.42 3.62

DE 0920747734 PROPELLER

6 9011 382 319 4.23 3.54

HORRAMORDE 0805878158720439

JAGODASI 1175962

4 7674 293 242 3.82 3.15

5 +383 +1 -0.21-0.25 +2 +56

SI 522120 INTES

8/8/8 5971 227 194 3.80 3.25

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

2180340

SemeZaloga Odobr.

N

SI 60.0% 53.0%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

104

+72

SI

Page 105: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 12875339BOSKO12.05.04

IRGOLIČ TEREZIJA, ZGORNJA ŠČAVNICA 111, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIHGORICAH

121379

1050 870 608

AA05: 1501( + 72 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

150146140

150146148

837971

605952

237224195

615951

163156146

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

77

67

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

2001160

1360 67.00 I I

število I. osemenitev

/

2006

AT 307347233BONSAI720561

10-07: 20 5812+347

237+8

4.08-0.16

195+12

3.34-0.01

08-07: + 200.3 25.7%

+ 6.30 + 5.80 30.8%

+ 29.50

SI 1492409

6 7671 264 235 3.44 3.07

5 +604 +19 -0.06-0.10 +16 +76

8/8/8 6464 242 204 3.75 3.16

TISA

BONSARDE0910729110

VIKTORIAAT 230402433

5 13725 555 502 4.04 3.66

DE 0804594828 HEXER

7 10612 416 377 3.92 3.56

BOSSI 1290090120842

TIGRASI 1006706

7 5552 229 193 4.12 3.47

5 +220 +3 -0.02-0.08 +5 +59

SI 549614 DIKO

8/8/8 4701 191 153 4.06 3.26

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

7661745

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.8% 28.6%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

105

+69

SI

Page 106: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 22902896PABO13.05.04

FARKAŠ JOŽEF, RADOSLAVCI 34, 9243 MALA NEDELJA

121380

910 870 600

AB05: 1460( + 84 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

152149134

153152140

787670

606051

222218198

626052

165151142

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

76

56

56

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

2181371

1589 60.10 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913325437POLDI720582

10-07: 10 6774+1113

276+38

4.07-0.07

225+30

3.33-0.06

08-07: + 364.5 5.6%

+ 15.20 + 8.90 10.0%

+ 50.80

SI 2063846

3 5857 236 191 4.03 3.26

4 +442 +10 -0.05-0.28 +13 +71

4/4/4 5549 202 182 3.64 3.27

BENA

POSTNERDE0917355651

ELSADE 0913089666

3 11593 456 401 3.93 3.46

DE 0928590625 STREITL

4 10405 409 365 3.94 3.50

HUSALDODE 0911362212720487

BURJASI 1477430

4 7893 365 266 4.63 3.37

4 +816 +31 -0.02-0.05 +24 +87

DE 0927458411 SATTLER

4/4/4 6898 290 233 4.21 3.37

LS RH 97 % 3 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Napake na skeletu 22007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

9817565

SemeZaloga Odobr.

N

SI 5.5% 12.5%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

106

+97

SI

Page 107: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 52905023BONET11.07.04

RANTAŠA FELIKS, BOLEHNEČICI 10, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI

121388

870 800 546

AA05: 1403( + 30 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

148142130

148146139

797769

545451

221211192

595244

160151143

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

66

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

3101256

1566 64.50 67.40

I I

število I. osemenitev

/

2006

AT 307347233BONSAI720561

10-07: 20 5812+347

237+8

4.08-0.16

195+12

3.34-0.01

08-07: + 200.3 25.7%

+ 6.30 + 5.80 30.8%

+ 29.50

SI 1940998

5 8456 332 257 3.93 3.04

5 +1424 +43 -0.09-0.26 +40 +99

5/5/5 7739 292 256 3.77 3.31

NETI

BONSARDE0910729110

VIKTORIAAT 230402433

5 13725 555 502 4.04 3.66

DE 0804594828 HEXER

7 10612 416 377 3.92 3.56

NITRATEFR 197011040740491

NETKASI 1743173

2 7233 297 254 4.11 3.51

5 +929 +42 +0.08+0.08 +33 +99

DE 0919587582 HALLING

7/7/7 6796 274 237 4.02 3.48

LS MBRH

74 % 25 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS MB 50 % 50 %

LS 100 %

MB 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

50551040

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.8% 28.6%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

107

+69

SI

Page 108: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 32903384MAVER17.07.04

DOMJAN HELENA, ŠALAMENCI 17, 9201 PUCONCI

121389

1020 878 590

AB05: 1503( + 58 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.0606.10.05

155147134

153150138

828069

585747

233219197

636051

162161145

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

65

65

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1601349

1509 64.30 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0911111139MALOX720585

10-07: 2 5478+342

245+21

4.45+0.17

177+13

3.24+0.01

08-07: + 73.5 54.2%

+ 2.90 + 2.60 54.7%

+ 13.30

SI 1833615

4 8273 328 289 3.96 3.50

5 +694 +30 -0.01+0.05 +21 +84

5/5/5 7135 295 241 4.13 3.38

ŠAVRA

MALFAT 040568233520331

SANDRADE 0916954382

6 9745 430 353 4.42 3.62

DE 0920747734 PROPELLER

6 9011 382 319 4.23 3.54

RENGERDE 0915732780720449

ŠARIKASI 1254619

5 7391 315 243 4.26 3.29

5 +724 +25 -0.11-0.03 +16 +77

IT 126736 ROMANO

5/5/5 6317 251 196 3.97 3.11

LS RH 96 % 4 %

LS 100 %

LS RH 91 % 9 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

8363

SemeZaloga Odobr.

N

SI 60.0% 53.0%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

108

+72

SI

Page 109: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82905037HRUST23.07.04

GREGOREC STANKO, SLAPTINCI 22, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI

121390

850 770 550

AB05: 1485( + 20 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0711.10.0606.10.05

144140128

144143135

787567

515046

208202185

585548

154150144

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

76

66

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

339951

1290 60.40 I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

DE 0916084326HOSTRESS720583

10-07: 5 5804+707

229+25

3.97-0.07

188+20

3.23-0.05

08-07: + 217.5 22.7%

+ 5.40 + 5.10 35.8%

+ 25.80

SI 1304089

5 7937 357 263 4.50 3.31

5 +805 +22 -0.10-0.18 +20 +81

9/9/9 6888 300 227 4.35 3.29

RABA

HODACHDE0911331078

HELENEDE 0915810552

2 7875 336 284 4.27 3.61

DE 0919554268 STRESS

4 7180 301 259 4.19 3.61

HEROLDDE 0925873714720274

RUMASI 934708

4 5679 208 173 3.66 3.05

4 +354 +6 -0.08-0.11 +7 +62

SI 463126 HEROD

4/4/4 5150 213 169 4.13 3.27

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

880282

SemeZaloga Odobr.

N

SI 44.3% 33.3%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

109

+82

SI

Page 110: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 22832872ZVEN11.08.04

DOLINAR ZVONKO, STARA OSELICA 2, 4225 SOVODENJ

121391

960 800 522

BB05: 1360( - 29 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.0606.10.05

155145129

151147137

818069

585645

233218184

606046

159156135

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.0625.10.05

66

65

55

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. II Č

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1311622

1753 64.80 I neoc.

število I. osemenitev

/

2006

SI 1283781ZVONKO120830

10-07: 954 4987+469

209+18

4.19-0.02

168+16

3.37+0.01

08-07: + 115.8 43.9%

+ 4.40 + 3.90 44.2%

+ 20.00

SI 1396232

5 8507 301 289 3.53 3.40

5 +918 +31 -0.04-0.10 +23 +87

10/10/10 7445 271 256 3.63 3.44

MIKA

ZEUSDE0927550527720298

ŠPELASI 796542

1 5215 206 116 3.95 2.22

SI 352300 PLANET

6/6/3 5024 188 120 3.74 2.42

BALISI 636232120513

MAZOLKASI 1106750

4 7341 272 249 3.70 3.39

5 +1037 +34 -0.15-0.11 +24 +89

SI 98261 SAK-RED

5/5/5 5631 217 187 3.86 3.31

LS RH 85 % 15 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 75 % 25 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 50 % 50 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

Nepopolna okostenitev 22007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

5295

SemeZaloga Odobr.

N

SI 50.3% 42.0%

IN

LS RH 88 % 12 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

110

+76

SI

Page 111: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 52943780PIRAN25.08.04

RAK ŠTEFEK, KRIŽNI VRH 30, 2318 LAPORJE

121401

1020 930

AA05: 1432( + 54 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

152144

150150

8280

6068

233237

6067

164157

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 7 6 7

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1313 1313 70.80 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913325437POLDI720582

10-07: 10 6774+1113

276+38

4.07-0.07

225+30

3.33-0.06

08-07: + 364.5 5.6%

+ 15.20 + 8.90 10.0%

+ 50.80

SI 1573540

2 6103 282 207 4.63 3.39

5 +268 +23 +0.05+0.36 +10 +70

8/8/8 5048 227 170 4.49 3.36

NUŠA

POSTNERDE0917355651

ELSADE 0913089666

3 11593 456 401 3.93 3.46

DE 0928590625 STREITL

4 10405 409 365 3.94 3.50

BOSSI 1290090120842

NINASI 1231761

4 4441 208 159 4.68 3.58

5 -86 +5 +0.11+0.27 +0 +54

SI 951430 HUS

6/6/6 3687 158 129 4.28 3.49

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

890

SemeZaloga Odobr.

N

SI 5.5% 12.5%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

111

+97

SI

3000

Page 112: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92953417HILTON12.09.04

STAJNKO KRISTIJAN, VOGRIČEVCI 6, 9240 LJUTOMER

121403

920 835

AB05: 1404( - 5 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

146138

144144

7774

6257

222216

6262

162160

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 6 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

1311 1311 73.30 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0916084326HOSTRESS720583

10-07: 5 5804+707

229+25

3.97-0.07

188+20

3.23-0.05

08-07: + 217.5 22.7%

+ 5.40 + 5.10 35.8%

+ 25.80

SI 1717414

5 8705 403 334 4.63 3.84

5 +857 +46 +0.11+0.23 +32 +100

7/7/7 6634 307 248 4.62 3.74

LOLA

HODACHDE0911331078

HELENEDE 0915810552

2 7875 336 284 4.27 3.61

DE 0919554268 STRESS

4 7180 301 259 4.19 3.61

PELISTERSI 1364094120884

LUNASI 1432457

3 5971 263 197 4.40 3.30

3 +423 +30 -0.02+0.25 +14 +76

DE 0927458411 SATTLER

3/3/3 5335 242 182 4.53 3.41

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

687

SemeZaloga Odobr.

N

SI 44.3% 33.3%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

112

+82

SI

3000

Page 113: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 82947640POLAR02.10.04

MIKOLIČ MARTA, KUKAVA 66, 2256 JURŠINCI

121404

970 806

AB05: 1339( + 40 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

148139

148145

7774

6158

220212

6159

162149

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 6 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

2007 1215 65.80 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0913325437POLDI720582

10-07: 10 6774+1113

276+38

4.07-0.07

225+30

3.33-0.06

08-07: + 364.5 5.6%

+ 15.20 + 8.90 10.0%

+ 50.80

SI 52133417

1 8463 370 298 4.37 3.52

3 +775 +35 -0.04+0.10 +21 +86

3/3/3 8112 346 279 4.26 3.44

ROŽA

POSTNERDE0917355651

ELSADE 0913089666

3 11593 456 401 3.93 3.46

DE 0928590625 STREITL

4 10405 409 365 3.94 3.50

LUZERNDE 0930956256720528

RIKASI 1458560

5 6717 269 234 4.00 3.48

5 -85 +0 -0.06+0.02 -5 +47

SI 453927 ZEMUN

5/5/5 5755 225 194 3.91 3.37

LS RH 94 % 6 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

584

SemeZaloga Odobr.

N

SI 5.5% 12.5%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

113

+97

SI

Page 114: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 62832878BRODAR30.11.04

ŽONTAR JANEZ, SV. DUH 58, 4220 ŠKOFJA LOKA

121411

900 750

AB05: 1451( + 48 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

147138

147142

7673

5959

220210

6060

165151

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 6 7

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

638 638 54.30 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0918966545BRASIL720584

10-07: 2 4837+446

206+20

4.28+0.06

153+15

3.11-0.01

08-07: + 84.9 51.2%

+ 2.10 + 3.90 47.8%

+ 17.70

SI 1594128

7 5826 283 191 4.86 3.28

5 -255 +5 +0.16+0.29 +0 +53

7/7/7 5182 244 189 4.70 3.64

RJAVKA

BALDRINDE0915778814

GIESELADE 0915807305

2 13357 482 458 3.61 3.43

DE 0919554268 STRESS

5 11174 406 373 3.64 3.34

SATTLERDE 0927458411720235

RIČKASI 1291960

3 5381 216 161 4.00 3.00

5 +37 -1 -0.18-0.13 -2 +50

DE 0914618169 GREN

5/5/5 4503 178 134 3.95 2.98

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 93 % 7 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

2212

SemeZaloga Odobr.

N

SI 65.1% 42.0%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

114

+74

SI

3000

Page 115: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 62985677BIDER18.01.05

ŠTUHEC FRANC, SPODNJI KLJUČAROVCI 18, 2274 VELIKA NEDELJA

121416

820 690

AA06: 1275( - 12 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

153145

152148

7877

5557

216208

5557

162156

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 8 7 5

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

726 726 77.10 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0918966545BRASIL720584

10-07: 2 4837+446

206+20

4.28+0.06

153+15

3.11-0.01

08-07: + 84.9 51.2%

+ 2.10 + 3.90 47.8%

+ 17.70

SI 1862373

4 8840 352 296 3.98 3.35

5 +1389 +48 -0.06-0.10 +38 +100

5/5/5 7891 330 265 4.18 3.36

DRAVA

BALDRINDE0915778814

GIESELADE 0915807305

2 13357 482 458 3.61 3.43

DE 0919554268 STRESS

5 11174 406 373 3.64 3.34

OPATSI 582181140566

DRINASI 1510134

3 6214 291 197 4.69 3.17

4 +247 +11 -0.05+0.10 +6 +62

SI 1077555 HARC

4/4/4 4519 214 154 4.73 3.41

LS MB 75 % 25 %

LS 100 %

LS MB 50 % 50 %

LS 100 %

MB 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1751

SemeZaloga Odobr.

N

SI 65.1% 42.0%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

115

+74

SI

3000

Page 116: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 72989539MUSAK01.02.05

BANDUR JANEZ, OREHOVA VAS, OREHOVA CESTA 80, 2312 OREHOVA VAS

121417

890 700

AA06: 1336( + 44 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

154145

155151

7873

5353

216203

6155

163155

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 7 5 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

625 625 70.40 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0911111139MALOX720585

10-07: 2 5478+342

245+21

4.45+0.17

177+13

3.24+0.01

08-07: + 73.5 54.2%

+ 2.90 + 2.60 54.7%

+ 13.30

SI 72375754

2 8891 387 298 4.35 3.35

2 +378 +19 +0.07+0.15 +12 +65

2/2/2 8713 391 292 4.48 3.35

SRAKA

MALFAT 040568233520331

SANDRADE 0916954382

6 9745 430 353 4.42 3.62

DE 0920747734 PROPELLER

6 9011 382 319 4.23 3.54

HILMARIT 601048022028131087

SAVASI 1624052

7 8784 411 280 4.68 3.19

5 +453 +27 +0.10+0.16 +18 +80

DE 0926794106 ALPOS

8/8/8 7576 343 262 4.53 3.45

LS RH 74 % 26 %

LS 100 %

LS RH 47 % 53 %

LS 100 %

RH 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1596

SemeZaloga Odobr.

N

SI 60.0% 53.0%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

116

+72

SI

3000

Page 117: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 22999564BRAKO20.03.05

FRAS JANEZ, LEŠANE 32, 9253 APAČE

121419

780 674

AA06: 1308( - 3 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

145137

152144

7371

5155

207206

5754

156144

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 5 5 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

648 648 80.20 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0918966545BRASIL720584

10-07: 2 4837+446

206+20

4.28+0.06

153+15

3.11-0.01

08-07: + 84.9 51.2%

+ 2.10 + 3.90 47.8%

+ 17.70

SI 1833992

4 7350 282 246 3.83 3.34

4 +427 +14 -0.05-0.07 +11 +69

4/4/4 6638 268 222 4.03 3.35

ŠIKA

BALDRINDE0915778814

GIESELADE 0915807305

2 13357 482 458 3.61 3.43

DE 0919554268 STRESS

5 11174 406 373 3.64 3.34

RELKOSI 922402120736

ŠKARASI 1718352

2 4869 268 176 5.51 3.61

4 -41 +2 +0.05+0.08 +1 +54

DE 0805878158 HORRAMOR

4/4/4 4489 205 163 4.57 3.63

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

2188

SemeZaloga Odobr.

N

SI 65.1% 42.0%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

117

+74

SI

3000

Page 118: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 32832888MUHAR22.03.05

POLAJNAR MARIJA, GODEŠIČ 35, 4220 ŠKOFJA LOKA

121420

640 596

BB06: 1499( + 69 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

144129

145137

7571

5654

218200

5652

151142

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 5 6 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

582 582 68.50 I I

število I. osemenitev

/

2006

AT 569850471MUFTI720464

10-07: 105 5050+517

215+25

4.28+0.08

173+22

3.44+0.10

08-07: + 124.2 41.7%

+ 6.40 + 5.30 33.4%

+ 27.60

SI 1847750

3 7000 279 244 3.98 3.49

5 +381 +22 +0.05+0.12 +15 +76

5/5/5 6231 269 222 4.32 3.57

RUMA

MALFAT 040568233520331

DISTLAT 446441771

4 7972 392 295 4.92 3.70

AT 448000771 DIRAN

4 7372 350 270 4.74 3.65

HELIJSI 975177120657

REZASI 1452417

2 4227 190 156 4.49 3.69

2 -116 +1 +0.03+0.12 -2 +51

SI 455721 HAIF

2/2/2 4057 178 145 4.38 3.56

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS RH 75 % 25 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

815

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.3% 31.9%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

118

+84

SI

3000

Page 119: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 12995035DIDI23.04.05

BELEC LUDVIK, KORAČICE 25, 2258 SVETI TOMAŽ

121423

840 592

AA06: 1464( + 53 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

149138

149142

7872

5756

223201

5855

149139

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 6 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

733 733 67.50 I I

število I. osemenitev

/

2006

AT 447242233DIONIS720613

08-07: + 231.7 20.2%

+ 3.60 + 7.50 25.9%

+ 33.60

SI 1822557

3 7625 323 237 4.24 3.11

5 +491 +24 -0.18+0.09 +8 +67

6/6/6 6757 293 215 4.34 3.18

DIMA

DIDIAT 080488933

NIKIAT 113002233

4 10610 422 385 3.98 3.63

AT 834595932 MORAS

6 8980 359 318 4.00 3.54

HORIDOSI 1474235120959

DRINASI 1345345

6 8181 329 284 4.02 3.47

5 +418 +13 -0.11-0.09 +8 +65

SI 453911 SALUT

7/7/7 6648 272 226 4.09 3.39

LS RH 91 % 9 %

LS RH 97 % 3 %

LS RH 85 % 15 %

LS 100 %

LS RH 69 % 31 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

774

SemeZaloga Odobr.

N

55.6% 18.9%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

119

SI

3000

Page 120: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 92969216MUZOR29.04.05

ŽONTAR JANEZ, SV. DUH 58, 4220 ŠKOFJA LOKA

121424

850 648

AA06: 1683( + 133 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

148135

148139

7774

5554

216199

5858

158152

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 5 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

408 408 66.10 I II

število I. osemenitev

/

2006

AT 569850471MUFTI720464

10-07: 105 5050+517

215+25

4.28+0.08

173+22

3.44+0.10

08-07: + 124.2 41.7%

+ 6.40 + 5.30 33.4%

+ 27.60

SI 2080953

2 6978 372 241 5.32 3.46

2 +718 +61 -0.09+0.67 +20 +86

2/2/2 6527 352 215 5.39 3.29

BREZA

MALFAT 040568233520331

DISTLAT 446441771

4 7972 392 295 4.92 3.70

AT 448000771 DIRAN

4 7372 350 270 4.74 3.65

EDO-REDDE 1015106521780479

BILKASI 1539825

3 8508 415 267 4.88 3.13

5 +823 +57 -0.14+0.47 +20 +86

DE 0979331808 HADRIAN

6/6/6 7187 353 235 4.91 3.27

LS RH 75 % 25 %

LS 100 %

LS RH 50 % 50 %

LS 100 %

RH 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1462

SemeZaloga Odobr.

N

SI 38.3% 31.9%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

120

+84

SI

3000

Page 121: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 23053397LERO29.05.05

COPOT JOŽEF, KOKORIČI 7, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

121425

740 581

AA06: 1400( + 50 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

141131

141135

7471

5346

210188

5752

150138

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 5 6 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

692 692 76.50 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0919931330LOWEIN720618

08-07: + 161.0 33.2%

+ 18.80 + 8.30 9.2%

+ 52.00

SI 2058276

2 8641 339 293 3.92 3.40

4 +635 +17 +0.06-0.21 +23 +84

4/4/4 6735 255 226 3.78 3.36

ERA

LOMBARDDE0911403939

NESINADE 0915386293

5 9764 388 340 3.97 3.48

DE 0912851233 HORWEIN

5 8948 369 311 4.13 3.47

HUSALDODE 0911362212720487

ERNASI 1474084

5 6706 296 230 4.41 3.43

5 +448 +12 +0.14-0.10 +21 +80

SI 959173 ROLF

6/6/6 6054 255 212 4.21 3.50

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1105

SemeZaloga Odobr.

N

1.6% 14.9%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

121

SI

3000

Page 122: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 13041177RETBUL31.05.05

MIKOLIČ MARTA, KUKAVA 66, 2256 JURŠINCI

121426

840 606

AA06: 1297( - 4 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

145135

151140

7570

5852

221198

5857

154139

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 7 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

303 303 67.30 I I

število I. osemenitev

/

2006

AT 623710746RUMBA720612

10-07: 1 9657+821

381+36

3.95+0.13

325+25

3.36+0.00

08-07: + 198.2 26.1%

+ 10.80 + 10.20 9.5%

+ 51.60

SI 62133416

3 7818 301 263 3.86 3.36

4 +529 +16 -0.01-0.08 +14 +74

4/4/4 7036 271 246 3.86 3.49

SRNA

RALBODE0911825633520008

STUTZIAT 477737946

9 10880 485 399 4.46 3.67

AT 305988946 HARKO

12 8245 352 308 4.28 3.74

HORJULSI 1710335121048

JAGRASI 1862272

4 9537 365 304 3.83 3.19

5 +715 +17 -0.12-0.20 +16 +75

DE 0917956193 STREIB

6/6/6 8214 307 267 3.74 3.25

LS RH 90 % 10 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 86 % 14 %

LS RH 88 % 12 %

LS RH 72 % 28 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1301

SemeZaloga Odobr.

N

SI 17.1% 8.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

122

+90

SI

3000

Page 123: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 93056290ENCO01.08.05

KOVAČ JOŽE, KUKEČ 25, 9206 KRIŽEVCI V PREKMURJU

121431

760 545

BB06: 1355( + 19 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.0709.10.06

145132

145135

7467

5447

210184

5850

148132

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 5 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

512 512 62.90 I I

število I. osemenitev

/

2006

DE 0916200528ENRICO720619

08-07: + 223.9 21.5%

+ 6.20 + 7.90 21.1%

+ 37.80

SI 1693068

2 6736 251 237 3.72 3.52

5 +279 +7 +0.02-0.06 +10 +66

6/6/6 6292 254 222 4.04 3.53

ZORA

EGOLDE0910915308720475

RUBINEDE 0914794969

4 9575 394 324 4.12 3.38

DE 0911893794 HORNUS

5 9120 382 312 4.20 3.42

PILARSI 1393157120907

ZALIKASI 1253657

3 5206 196 168 3.76 3.23

3 +568 +18 -0.07-0.06 +15 +74

SI 453927 ZEMUN

3/3/3 5002 196 165 3.91 3.29

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1329

SemeZaloga Odobr.

N

39.3% 16.8%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

123

SI

3000

Page 124: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 23187797RUFER21.12.05

MURKOVIČ FRANC, ŽIHLAVA 7, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI

121458

730

AA06: 1277( + 9 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 136 145 74 49 206 51 144Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

AT 623710746RUMBA720612

10-07: 1 9657+821

381+36

3.95+0.13

325+25

3.36+0.00

08-07: + 198.2 26.1%

+ 10.80 + 10.20 9.5%

+ 51.60

SI 32552593

1 6425 302 221 4.70 3.43

2 +270 +22 +0.15+0.26 +16 +76

2/2/2 5659 269 198 4.75 3.50

JASTRA

RALBODE0911825633520008

STUTZIAT 477737946

9 10880 485 399 4.46 3.67

AT 305988946 HARKO

12 8245 352 308 4.28 3.74

FRIESEDE 0919661515720546

JOCASI 1833869

3 5860 273 233 4.67 3.97

5 -267 +5 +0.31+0.33 +4 +59

DE 0917956193 STREIB

5/5/5 4985 235 190 4.71 3.80

LS MBRH

94 % 3 % 3 %

LS RH 94 % 6 %

LS MB 94 % 6 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS MB 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

SI 17.1% 8.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

124

+90

SI

Page 125: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 52969241LOKVAN07.01.06

JEGLIČ JANKO, PODBREZJE 192, 4202 NAKLO

121460

738

AA07: 1382( + 57 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 138 144 76 51 207 56 146Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

DE 0919931330LOWEIN720618

08-07: + 161.0 33.2%

+ 18.80 + 8.30 9.2%

+ 52.00

SI 1772684

6 8624 344 263 3.98 3.04

5 +692 +23 -0.05-0.12 +17 +78

6/6/6 7539 309 252 4.10 3.34

OKTAVIA

LOMBARDDE0911403939

NESINADE 0915386293

5 9764 388 340 3.97 3.48

DE 0912851233 HORWEIN

5 8948 369 311 4.13 3.47

ISARDE 0809537665720217

ALFASI 1500104

2 9663 399 335 4.13 3.47

4 +1129 +42 +0.01-0.05 +31 +98

DE 0915262687 HUMBERG

4/4/4 8115 340 284 4.19 3.50

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

1.6% 14.9%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

125

SI

Page 126: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 53099846LUKEC30.01.06

HERGAN ANTON, ŠIKOLE 39, 2331 PRAGERSKO

121461

623

AA07: 1300( + 12 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 134 143 71 51 199 56 150Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

AT 927146534LEO720628

08-07: + 360.3 5.9%

+ 12.60 + 12.20 4.5%

+ 61.40

SI 72593510

2 7256 325 238 4.47 3.28

2 +567 +26 +0.02+0.08 +19 +81

2/2/2 7014 314 237 4.47 3.38

LUČKA

LOCKAT 541950446

LOTIAT 662268446

4 12633 573 446 4.53 3.53

AT 477120346 HAPP

7 10967 482 400 4.40 3.65

SELSI 1427955120928

LIRASI 2086315

3 7268 305 243 4.20 3.34

4 +643 +29 -0.05+0.03 +19 +81

DE 0916160747 STUDENT

4/4/4 6813 293 232 4.30 3.40

LS 100 %

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

11.4% 3.4%

IN

LS RH 97 % 3 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

126

SI

Page 127: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 53103516EMUR20.02.06

ŽUGMAN MILAN, ZGORNJA ROČICA 2, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH

121467

689

AA07: 1536( + 33 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 139 145 72 54 197 55 149Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

DE 0916200528ENRICO720619

08-07: + 223.9 21.5%

+ 6.20 + 7.90 21.1%

+ 37.80

SI 1951557

4 8647 333 261 3.85 3.01

4 +861 +16 -0.06-0.31 +21 +82

4/4/4 7558 286 240 3.78 3.18

MARUŠKA

EGOLDE0910915308720475

RUBINEDE 0914794969

4 9575 394 324 4.12 3.38

DE 0911893794 HORNUS

5 9120 382 312 4.20 3.42

ZECSI 1715382121031

MIKASI 1311836

4 6842 282 240 4.12 3.51

5 +396 +5 +0.01-0.20 +11 +67

DE 0913749118 MORO

7/7/7 5455 209 176 3.82 3.22

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

39.3% 16.8%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

127

SI

Page 128: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 93189369DINOS10.02.06

RANTAŠA FELIKS, BOLEHNEČICI 10, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI

121468

674

BB07: 1471( + 57 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 133 140 70 51 194 56 143Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

AT 447242233DIONIS720613

08-07: + 231.7 20.2%

+ 3.60 + 7.50 25.9%

+ 33.60

SI 1743173

2 7233 297 254 4.11 3.51

5 +929 +42 +0.08+0.08 +33 +99

7/7/7 6796 274 237 4.02 3.48

NETKA

DIDIAT 080488933

NIKIAT 113002233

4 10610 422 385 3.98 3.63

AT 834595932 MORAS

6 8980 359 318 4.00 3.54

HALLINGDE 0919587582720437

NETISI 1434504

2 6196 242 214 3.91 3.45

5 +709 +26 +0.07-0.07 +25 +88

AT 196672167 LUX

5/5/5 5269 206 182 3.91 3.46

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

55.6% 18.9%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

128

SI

Page 129: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 93076054SMART11.02.06

DEMŠAR PAVEL, LOG NAD ŠKOFJO LOKO 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

121469

617

AB07: 1176( - 28 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 130 137 70 51 200 56 139Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

SI 1426175SLUGA120924

10-07: 521 4898+569

204+17

4.18-0.13

162+15

3.31-0.08

08-07: + 207.1 24.6%

+ 5.50 + 5.20 35.0%

+ 26.30

SI 1847078

5 9093 404 295 4.44 3.24

5 +762 +28 -0.07-0.04 +19 +81

5/5/5 7541 309 249 4.10 3.30

LIPA 48

SOSEDSI 716996

120563

LISKASI 825672

3 5969 264 188 4.42 3.15

DE 0809537665 ISAR

8/8/8 4618 189 153 4.09 3.31

HINKOSI 1076599120744

LITRASI 1500048

2 7171 319 233 4.45 3.25

3 +739 +27 -0.09-0.05 +19 +82

SI 1283781 ZVONKO

3/3/3 6823 273 226 3.99 3.31

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

SI 43.7% 32.6%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

129

+74

SI

Page 130: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 13189673RUCIN21.02.06

ŠKAFAR IVAN, ODRANCI, SEVRANSKA ULICA 10, 9233 ODRANCI

121470

664

AB07: 1321( + 33 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 138 144 73 50 206 57 146Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

AT 623710746RUMBA720612

10-07: 1 9657+821

381+36

3.95+0.13

325+25

3.36+0.00

08-07: + 198.2 26.1%

+ 10.80 + 10.20 9.5%

+ 51.60

SI 1946198

4 9564 478 294 5.00 3.08

4 +1607 +71 -0.08+0.16 +43 +100

4/4/4 8949 431 303 4.82 3.39

CINDA

RALBODE0911825633520008

STUTZIAT 477737946

9 10880 485 399 4.46 3.67

AT 305988946 HARKO

12 8245 352 308 4.28 3.74

ERFURTDE 0914750324720477

CALKASI 922399

5 6789 265 197 3.90 2.90

5 +644 +22 -0.08-0.08 +16 +76

AT 863360943 HETO

11/11/11 5838 228 187 3.90 3.20

LS RH 94 % 6 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

SI 17.1% 8.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

130

+90

SI

Page 131: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 13102564SAMURAJ01.04.06

PINTARIČ IVAN, ZAMUŠANI 76, 2272 GORIŠNICA

121471

661

AA07: 1356( + 15 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 135 141 72 54 204 52 141Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

DE 0930988845SAMUT720625

08-07: + 295.6 11.8%

+ 11.60 + 9.50 10.8%

+ 49.60

SI 1917844

4 8975 337 295 3.75 3.28

5 +1184 +27 -0.11-0.36 +30 +94

5/5/5 8163 298 272 3.65 3.33

JELENA

SAMURAIDE0913892370

ROCKIDE 0915182352

4 13660 514 461 3.76 3.37

DE 0915581022 HORB

5 11971 463 412 3.89 3.44

ERFURTDE 0914750324720477

LIŠASI 1279876

4 7544 276 261 3.65 3.46

4 +683 +12 +0.01-0.28 +19 +78

DE 0927550527 ZEUS

4/4/4 7087 263 245 3.71 3.45

LS RH 99 % 1 %

LS 100 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

14.2% 10.2%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

131

SI

Page 132: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 93214739HAMAS11.04.06

ANDREJČ ERNEST, SODIŠINCI 8, 9251 TIŠINA

121472

582

BB07: 1346( + 23 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 138 143 71 44 193 49 137Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

SI 1072341HAKER120731

10-07: 328 3994-254

166-12

4.15-0.04

135-5

3.37+0.09

08-07: - 194.7 98.1%

- 7.90 - 5.30 98.2%

- 29.10

SI 52311686

3 6814 303 221 4.44 3.25

3 +623 +24 -0.08-0.08 +16 +77

3/3/3 6184 278 205 4.49 3.31

MAŠA

HOLBDE0805465523720215

BLANKASI 720746

2 4929 212 163 4.30 3.31

SI 534323 ERIH

9/9/8 4437 188 164 4.24 3.58

ZVONKOSI 1283781120830

MAJASI 1937947

3 9617 419 334 4.36 3.47

4 +916 +38 -0.12+0.00 +21 +85

SI 1474235 HORIDO

4/4/4 8075 368 263 4.56 3.26

LS RH 95 % 5 %

LS 100 %

LS RH 89 % 11 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 83 % 17 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

SI 98.6% 97.5%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

132

+45

SI

Page 133: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 53219501SMAJL22.06.06

ZADRGAL MATIJA, KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 50, 1218 KOMENDA

121480

580

AB07: 1424( + 28 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 133 137 69 43 189 49 140Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

DE 0930988845SAMUT720625

08-07: + 295.6 11.8%

+ 11.60 + 9.50 10.8%

+ 49.60

SI 1932670

1 8911 385 316 4.31 3.55

2 +936 +26 +0.02-0.24 +30 +95

3/3/3 7291 296 260 4.06 3.56

BRAJDA

SAMURAIDE0913892370

ROCKIDE 0915182352

4 13660 514 461 3.76 3.37

DE 0915581022 HORB

5 11971 463 412 3.89 3.44

MUFTIAT 569850471720464

BILKASI 1374581

3 7560 330 316 4.36 4.18

4 +844 +25 +0.04-0.19 +27 +91

DE 874085 HORKO

4/4/4 6247 267 236 4.27 3.77

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

14.2% 10.2%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

133

SI

Page 134: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 73241649HENDEL12.06.06

PESRL ALEKSANDER, VELIKI BREBROVNIK 32, 2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

121485

585

AA07: 1410( - 23 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 134 139 66 50 194 53 145Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

SI 1692653HOLKO121045

10-07: 142 4804+453

205+21

4.27+0.06

160+16

3.33+0.02

08-07: + 33.3 64.4%

+ 1.50 + 1.90 61.4%

+ 9.10

SI 2055273

5 7342 283 251 3.85 3.42

5 +692 +18 -0.05-0.20 +18 +78

5/5/5 6723 264 229 3.92 3.41

SORA

HORRAMORDE0805878158720439

RINKASI 924070

5 5819 250 203 4.30 3.49

DE 0809706945 HORROR

8/8/8 5118 204 172 3.98 3.37

REŠSI 1073593120743

BREZASI 1680203

5 7046 255 223 3.62 3.17

5 +575 +13 -0.06-0.21 +15 +73

SI 1304259 DANILO

6/6/6 5920 223 198 3.76 3.35

LS RH 95 % 5 %

LS 100 %

LS RH 90 % 10 %

LS 100 %

LS RH 85 % 15 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

SI 68.6% 58.5%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

134

+77

SI

Page 135: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 23129032LEMKO21.06.06

SLAVIČ JOŽEF, STARA NOVA VAS 42, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

121486

600

AB07: 1570( + 64 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 133 138 69 46 191 51 135Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

AT 927146534LEO720628

08-07: + 360.3 5.9%

+ 12.60 + 12.20 4.5%

+ 61.40

SI 02120300

4 6713 363 205 5.41 3.06

4 +617 +34 -0.02+0.18 +19 +83

4/4/4 5749 286 195 4.97 3.39

ZELA

LOCKAT 541950446

LOTIAT 662268446

4 12633 573 446 4.53 3.53

AT 477120346 HAPP

7 10967 482 400 4.40 3.65

DIMMERDE 0917325909720485

ZAJKASI 1718331

5 8284 399 291 4.82 3.51

5 +853 +27 -0.10-0.21 +24 +87

DE 0912858946 RADON

8/8/8 6665 285 219 4.27 3.29

LS RH 98 % 2 %

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

11.4% 3.4%

IN

LS RH 97 % 3 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

135

SI

Page 136: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 63129038SAJKO01.07.06

SLAVIČ JOŽEF, STARA NOVA VAS 42, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

121487

577

AA07: 1447( + 24 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

11.10.07 136 141 67 47 190 54 142Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.število I. osemenitev

2007

DE 0930988845SAMUT720625

08-07: + 295.6 11.8%

+ 11.60 + 9.50 10.8%

+ 49.60

SI 1718331

5 8284 399 291 4.82 3.51

5 +853 +27 -0.10-0.21 +24 +87

8/8/8 6665 285 219 4.27 3.29

ZAJKA

SAMURAIDE0913892370

ROCKIDE 0915182352

4 13660 514 461 3.76 3.37

DE 0915581022 HORB

5 11971 463 412 3.89 3.44

RADONDE 0912858946720438

ZLATASI 1299826

3 7030 283 226 4.02 3.22

5 +426 +15 +0.00-0.05 +14 +72

DE 0926691667 BIMUELLER

5/5/5 6221 263 206 4.23 3.31

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

LS 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

SemeZaloga Odobr.

N

14.2% 10.2%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

136

SI

Page 137: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 13047221DIRKO06.07.05

PLOHL ELIZABETA, SEJANCI 27, 2258 SVETI TOMAŽ

121428

855 578

AB06: 1305( + 18 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

140133

151141

7872

6550

224193

5851

162135

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

222 222 70.70

število I. osemenitev

2006

AT 447242233DIONIS720613

08-07: + 231.7 20.2%

+ 3.60 + 7.50 25.9%

+ 33.60

SI 1949201

3 8114 343 270 4.22 3.33

3 +880 +37 +0.01+0.08 +27 +92

4/4/4 7491 302 256 4.04 3.42

SORA

DIDIAT 080488933

NIKIAT 113002233

4 10610 422 385 3.98 3.63

AT 834595932 MORAS

6 8980 359 318 4.00 3.54

GRENDE 0914618169120713

SAŠASI 1276425

9 7546 290 245 3.85 3.25

4 +925 +33 -0.01-0.02 +27 +92

SI 636232 BALI

8/8/8 6903 264 238 3.83 3.45

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1720

SemeZaloga Odobr.

N

55.6% 18.9%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

137

SI

3000

Page 138: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 23056228DIZEL08.07.05

HARI KAREL, KRIŽEVCI 24, 9206 KRIŽEVCI V PREKMURJU

121429

870 561

AB06: 1325( + 23 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

139137

150139

7670

6150

221192

5856

162141

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

219 219 60.70

število I. osemenitev

2006

AT 447242233DIONIS720613

08-07: + 231.7 20.2%

+ 3.60 + 7.50 25.9%

+ 33.60

SI 1834435

2 7643 370 276 4.85 3.60

5 +517 +29 -0.02+0.22 +15 +77

5/5/5 6484 301 228 4.64 3.52

ZIMA

DIDIAT 080488933

NIKIAT 113002233

4 10610 422 385 3.98 3.63

AT 834595932 MORAS

6 8980 359 318 4.00 3.54

STRALISTDE 0917359651720476

ZORASI 1193871

7 6716 289 224 4.30 3.33

5 +234 +10 -0.08+0.02 +5 +60

SI 455721 HAIF

9/9/9 5672 235 189 4.14 3.33

LS RH 99 % 1 %

LS RH 97 % 3 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1591

SemeZaloga Odobr.

N

55.6% 18.9%

IN

LS RH 94 % 6 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

138

SI

3000

Page 139: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 73046602RUBAS10.07.05

KOZAR SIMON, LOŽANE 5, 2231 PERNICA

121430

740 528

AA06: 1320( + 13 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

134129

141135

6966

5852

209192

5953

154133

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 5 6 7

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

273 273 58.60

število I. osemenitev

2006

AT 623710746RUMBA720612

10-07: 1 9657+821

381+36

3.95+0.13

325+25

3.36+0.00

08-07: + 198.2 26.1%

+ 10.80 + 10.20 9.5%

+ 51.60

SI 1738976

4 8147 305 267 3.74 3.27

4 +745 +28 -0.02-0.07 +22 +85

4/4/4 7711 331 272 4.30 3.53

SOVA

RALBODE0911825633520008

STUTZIAT 477737946

9 10880 485 399 4.46 3.67

AT 305988946 HARKO

12 8245 352 308 4.28 3.74

HORRAMORDE 0805878158720439

SENCASI 1226570

2 7722 404 273 5.24 3.54

3 +611 +25 -0.02+0.06 +16 +78

SI 453927 ZEMUN

3/3/3 7103 320 245 4.50 3.45

LS MBRH

88 % 6 % 6 %

LS RH 94 % 6 %

LS MBRH

82 % 12 % 6 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS MB 63 % 25 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1236

SemeZaloga Odobr.

N

SI 17.1% 8.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

139

+90

SI

3000

Page 140: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 03048993RUSIN15.08.05

ZORKO EDI, ZGORNJE PREBUKOVJE 3, 2315 ŠMARTNO NA POHORJU

121432

832 553

AB06: 1330( + 15 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

138130

142133

7268

5552

221193

5954

159138

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

26.10.06 6 8 7

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

175 175 63.40

število I. osemenitev

2006

AT 623710746RUMBA720612

10-07: 1 9657+821

381+36

3.95+0.13

325+25

3.36+0.00

08-07: + 198.2 26.1%

+ 10.80 + 10.20 9.5%

+ 51.60

SI 1913991

5 6876 269 241 3.91 3.51

5 +620 +27 +0.11+0.11 +24 +87

5/5/5 5786 238 205 4.12 3.55

SINKA

RALBODE0911825633520008

STUTZIAT 477737946

9 10880 485 399 4.46 3.67

AT 305988946 HARKO

12 8245 352 308 4.28 3.74

HUSSI 951430120678

SINASI 1496882

5 9032 374 360 4.14 3.98

5 +1202 +45 +0.13+0.01 +42 +100

SI 1283781 ZVONKO

6/6/6 7098 294 267 4.14 3.76

LS RH 95 % 5 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 96 % 4 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS RH 91 % 9 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1797

SemeZaloga Odobr.

N

SI 17.1% 8.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

140

+90

SI

3000

Page 141: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 83085826RIGAN29.08.05

ZIDANŠEK ANTON, ŠKEDENJ 8, 3215 LOČE PRI POLJČANAH

121441

806 555

AA06: 1535( + 83 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

137125

147137

7160

6048

213192

5554

158139

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 5 7 8

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

181 181 59.70

število I. osemenitev

2006

AT 623710746RUMBA720612

10-07: 1 9657+821

381+36

3.95+0.13

325+25

3.36+0.00

08-07: + 198.2 26.1%

+ 10.80 + 10.20 9.5%

+ 51.60

SI 1859931

6 7541 305 256 4.05 3.39

5 +262 +12 +0.08-0.01 +11 +69

6/6/6 6059 234 213 3.86 3.51

ZARJA

RALBODE0911825633520008

STUTZIAT 477737946

9 10880 485 399 4.46 3.67

AT 305988946 HARKO

12 8245 352 308 4.28 3.74

MORELOCZ 19189155720456

ZORASI 1267519

7 8779 317 290 3.61 3.31

5 +742 +27 -0.10+0.03 +19 +82

DE 0927550527 ZEUS

7/7/7 6963 274 227 3.94 3.26

LS RH 96 % 4 %

LS RH 94 % 6 %

LS RH 97 % 3 %

LS RH 88 % 12 %

LS 100 %

LS RH 94 % 6 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1153

SemeZaloga Odobr.

N

SI 17.1% 8.1%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

141

+90

SI

3000

Page 142: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 83105302LIST02.09.05

STAJNKO KRISTIJAN, VOGRIČEVCI 6, 9240 LJUTOMER

121442

800 542

AA06: 1429( + 62 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

139126

144135

7365

6249

218191

6357

167141

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 6 6 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

110 110 57.20

število I. osemenitev

2006

DE 0919931330LOWEIN720618

08-07: + 161.0 33.2%

+ 18.80 + 8.30 9.2%

+ 52.00

SI 1717414

5 8705 403 334 4.63 3.84

5 +857 +46 +0.11+0.23 +32 +100

7/7/7 6634 307 248 4.62 3.74

LOLA

LOMBARDDE0911403939

NESINADE 0915386293

5 9764 388 340 3.97 3.48

DE 0912851233 HORWEIN

5 8948 369 311 4.13 3.47

PELISTERSI 1364094120884

LUNASI 1432457

3 5971 263 197 4.40 3.30

3 +423 +30 -0.02+0.25 +14 +76

DE 0927458411 SATTLER

3/3/3 5335 242 182 4.53 3.41

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

LS 100 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

1328

SemeZaloga Odobr.

N

1.6% 14.9%

IN

LS 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

142

SI

3000

Page 143: DELOVNI KATALOG BIKOV lisaste pasme za leto 2008 ......03.04.98 18.04.97 24.04.96 5 5 5 4 4 4 4 6 5 Rojen: Kappa-kazein: LETO PLEMENSKI RAZRED UPORABA KATEG. RAZRED I. III R č Leto

SI 53105738STRENG28.09.05

SAPAČ BELA, ZENKOVCI 89, 9265 BODONCI

121443

903 560

AA06: 1456( + 65 )

Rejec teleta:

TEL

REPR

25.10.0709.10.06

141129

152140

7666

6346

226190

5957

164146

Datum v.v. v.k. gl.p. š.p. o.p. š.k. d.t. masa

OK OB OMLETO

24.10.06 7 7 6

Rojen:Kappa-kazein:

LETO PLEMENSKI

RAZREDUPORABA

KATEG. RAZRED

I. I M

Leto v letu skupaj % NR vet. oc.

20072006

74 74 60.80

število I. osemenitev

2006

FR 2527068903STROMA740615

SI 1786056

3 9766 414 311 4.23 3.19

5 +1336 +52 -0.09-0.01 +36 +100

6/6/6 8728 364 282 4.17 3.23

TARKA

JORQUINFR 2594014627

MALICIEUSEFR 2596024237

3 9849 394 312 4.00 3.17

FR 2594002634 JIVAGO

3 8470 341 279 4.03 3.30

RENGERDE 0915732780720449

TERASI 1298820

5 6334 266 221 4.19 3.49

5 +1007 +37 -0.05-0.07 +29 +95

DE 0804102900 HARRY

7/7/7 5495 220 186 4.00 3.38

LS MBRH

41 % 56 % 3 %

MB 100 %

LS MBRH

82 % 12 % 6 %

MB 100 %

LS RH 88 % 12 %

LS MB 75 % 25 %

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

NAJ.:POV.:

Direktni test:

2007

2007

PRIROJENE (IN DRUGE) NAPAKE PRI TELETIH

PV RangLastnost

2281

SemeZaloga Odobr.

N

MB 100 %

IN

Ml (kg)

IBM

Ml (kg)Ma (kg)Be (kg)IBM

Ma (kg)Be (kg)

143

SI

3000