of 10 /10
ABB Sp. z o.o. Adres: 04-713 Warszawa Numer telefonu centrala Numer faxu 022 51 52 566 Adres strony internetowej d Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru ul. Żegańska 1 022 51 52 500 022 51 52 836 www.abb.pl dowego KRS: 0000004745 NIP: 526-030-44-84; PL 5260304484 Deklaracja zgodności My ABB Sp. z o.o. 04 – 713 Warszawa, ul. Żegańska 1 powoł ując się na wystawioną przez producenta : ABB AB, Control Products 721 61 Västerås Sweden deklarację zgodności o numerze: 2CMT2015-005451 Rev : G z dnia: 26 maja 2016 dotyczącą produktów określonych niniejszą deklaracj ą, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby : osprzęt pulpitowy typu: CL, CE, CP, C2SS, C3SS, CB do których ta deklaracja się odnosi są zgodne z nast ępuj ącymi normami i dokumentami: LV No.2014/35/EU EMC No.2014/30/EU Dodatkowe wytyczne, dyrektywy EN60947-1: 2007/A1:2011/A2:2014 EN60947-5-1:2004/A1:2009 Warszawa dnia 07 październik 2016 Andrzej Gochnio . Specjalista ds. Produktu

Deklaracja zgodno ci - ABB Group · IOU-20- -10-20- L L L -L L L IOW-20-L CP2 CP2- CP2- CP2- CP2- ossi- C3SS1 ossi ossi C3SS1- OSSI- C3SS1- C3SS1 ossi- c-3SS1 -02 20 -20 20 11 -02

  • Upload
    lamcong

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

ABB Sp. z o.o.Adres:04-713 Warszawa

Numer telefonucentrala

Numer faxu022 51 52 566

Adres stronyinternetowej

Sąd Rejonowy dla m.st. WarszawyXX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

ul. Żegańska 1 022 51 52 500 022 51 52 836 www.abb.pl SądowegoKRS: 0000004745NIP: 526-030-44-84; PL 5260304484

Deklaracja zgodnościMy

ABB Sp. z o.o.04 – 713 Warszawa,

ul. Żegańska 1

powołując się na wystawioną przez producenta :

ABB AB, Control Products721 61 VästeråsSweden

deklarację zgodności o numerze: 2CMT2015-005451 Rev: G z dnia: 26 maja 2016

dotyczącą produktów określonych niniejszą deklaracją, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością,że wyroby : osprzęt pulpitowy typu:

CL, CE, CP, C2SS, C3SS, CB

do których ta deklaracja się odnosi są zgodne z następującymi normami i dokumentami:

LV No.2014/35/EUEMC No.2014/30/EU

Dodatkowe wytyczne, dyrektywy

EN60947-1: 2007/A1:2011/A2:2014EN60947-5-1:2004/A1:2009

Warszawa dnia 07 październik 2016Andrzej Gochnio

Gł. Specjalista ds. Produktu