of 22 /22
DEFORMIRANJE NOTRANJIH DEFORMIRANJE NOTRANJIH VRAT ZARADI RAZLIČNIH VRAT ZARADI RAZLIČNIH KLIMATSKIH POGOJEV KLIMATSKIH POGOJEV Zupan Janez, univ.dipl. ing. Zupan Janez, univ.dipl. ing. [email protected] 041/774 158 041/774 158 LIKO VRHNIKA d.d. LIKO VRHNIKA d.d. PE VRATA, Mejačeva 2 PE VRATA, Mejačeva 2 1353 BOROVNICA 1353 BOROVNICA

DEFORMIRANJE NOTRANJIH VRAT ZARADI RAZLIČNIH KLIMATSKIH POGOJEV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEFORMIRANJE NOTRANJIH VRAT ZARADI RAZLIČNIH KLIMATSKIH POGOJEV. Zupan Janez, univ.dipl. ing. [email protected] 041/774 158. LIKO VRHNIKA d.d. PE VRATA, Mejačeva 2 1353 BOROVNICA. Kazalo. Zakaj se vrata krivijo Kako se meri deformacija Kako preprečiti deformacije vrat - PowerPoint PPT Presentation

Text of DEFORMIRANJE NOTRANJIH VRAT ZARADI RAZLIČNIH KLIMATSKIH POGOJEV

Page 1: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

DEFORMIRANJE DEFORMIRANJE NOTRANJIH NOTRANJIH

VRAT ZARADI RAZLIČNIH VRAT ZARADI RAZLIČNIH

KLIMATSKIH POGOJEVKLIMATSKIH POGOJEV

Zupan Janez, univ.dipl. ing.Zupan Janez, univ.dipl. [email protected]/774 158041/774 158

LIKO VRHNIKA d.d.LIKO VRHNIKA d.d.PE VRATA, Mejačeva 2PE VRATA, Mejačeva 21353 BOROVNICA1353 BOROVNICA

Page 2: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

Kazalo

1. Zakaj se vrata krivijo

2. Kako se meri deformacija

3. Kako preprečiti deformacije vrat

4. Katere zahteve morajo notranja vrata izpolnjevati

5. Priporočila za uporabo

6. Kaj lahko storimo proizvajalci oz. prodajalci

Page 3: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

1. Zakaj se vrata krivijo

• zaradi klimatskih vplivov se materiali dimenzijsko spreminjajo

• les in lesna tvoriva se dimenzijsko spreminjajo zaradi vpliva vlage

• vrata so pri proizvodnji izpostavljena približno 30 % relativni zračni vlagi, v novogradnjah pa lahko nastopa do 80 % relativne zračne vlage

Page 4: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

1. Zakaj se vrata krivijo

• vrata pogosto ločujejo prostore z različnimi klimatskimi pogoji (izstopajo vhodna vrata v stanovanje) - tako sta obe površini vratnega krila pod vplivom različnih temperatur in vlage, kar vpliva na neenakomerno krčenje in raztezanje obeh dveh površin – posledica je deformacija – UKRIVLJENOST

Page 5: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV
Page 6: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

2. Kako se meri deformacija

• ukrivljenost – odstopanje vratnega krila od ravnine na vzdolžnih ali prečnih robovih krila

Page 7: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

2. Kako se meri deformacija

• zvitost – odstopanje na enem vogalu krila od ravne površine vratnega krila

Page 8: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

3. Kako preprečiti deformacije vrat

• deformacije vrat ni mogoče preprečiti

• deformacije lahko zadržimo v sprejemljivih mejah s:

a. tehnično-proizvodnim znanjemb. ustrezno izbiro materialac. ustrezno funkcijsko konstrukcijo vrat

Page 9: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

4. Katere zahteve morajo notranja vrata izpolnjevati

• Gradbenik oz. projektant mora pred vgradnjo oceniti ali določiti:

a. kje bodo katera vrata vgrajena – pogoji vgradnje ter uporabe vrat

b. katere zahteve morajo vrata izpolnjevatic. kateri klasifikaciji morajo vrata ustrezati

Page 10: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

4. Katere zahteve morajo notranja vrata izpolnjevati

• Ta ocena je odločujočega pomena za funkcionalno sposobnost vrat.

• Vrata morajo biti izdelana, za na mestu vgradnje in uporabe prevladujoče klimatske pogoje.

• Zahteve naročnikov:a. po posebnih funkcijskih lastnostih

(zvočnaizolativnost, protivlomnost…)b. po hidrotermičnih in mehanskih lastnostih

(RAL RG 426 Teil 1-3)

Page 11: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

5. Priporočila za uporabo

• Pomoč pri izbiri pravilnih vrat nudijo priporočila za uporabo vrat iz lesa in lesnih tvoriv.

Page 12: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

      Stanovanjska vrata

ZAHTEVA   Vhodna Notranja Kopalnica,

    stanovanjska stanovanjska WC

    vrata vrata  

Higrotermične običajna a   ● ●

zahteve srednja b      

  visoka c ●    

 Mehanske

običajna N   ● ●

srednja M      

zahteve višja S ●    

  ekstremna E      

Vlagoodpornost v vlagi     ●

  v mokroti      

Protivlomnost WK1/ WK2 ●    

  SSK 1 ●    

  RW,R=27 dB      

Zvočna SSK 2      

izolativnost RW,R=32 dB      

SSK 3 ●    

RW=37 dB      

Tabela 1a: Priporočila za uporabo vratnih kril iz lesa in lesnih tvorih

Page 13: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

 

   

 Objektna vrata

 

ZAHTEVA   Otroški vrtci, Šolski prostori, Učilnice, Velike kuhinje,

kantine,

    bolnišnice, prenočišča,vojašnice

govorilnice, laboratoriji,

    hotelske sobe uprave, ordinacije kopalnice, WC-ji

Higrotermične običajna a        

zahteve srednja b ● ● ● ●

  visoka c       ●  

 Mehanske

običajna N        

srednja M     ●  

zahteve višja S ●     ●

  ekstremna E   ●   ●

Vlagoodpornost v vlagi ● ●   ●

  v mokroti       ●

Protivlomnost WK1/ WK2 ● ● ● ●

  SSK 1   

     

  RW,R=27 dB      

Zvočna SSK 2●

 

●    

izolativnost RW,R=32 dB      

  

SSK 3  

  ●  

RW=37 dB      

Tabela 1b: Priporočila za uporabo vratnih kril iz lesa in lesnih tvorih

Page 14: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

5. Priporočila za uporabo

• V novogradnjah so pogosto zaradi prezgodnje vgradnje in povečane vlage, prekoračeni, v priporočilih za uporabo definirani klimatski pogoji.

• Posledično prihaja kratkoročno do deformacije tudi pri uporabi ustreznih vrat.

Page 15: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

5. Priporočila za uporabo

• Nasvet: V takem primeru je potrebno počakati z

ogrevanjem, kajti vrata se manj krivijo, če najprej absorbirajo vlago iz zraka, in da se z ogrevanjem prične šele kasneje, po navlaženju kril.

Page 16: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

•Tabela 2: Klima kategorija a-d

Klima ZAHTEVANI KLIMATSKI POGOJI  

kategorija Stran 1   Stran 2  

  Temperatura zraka °C Relativna vlaga % Temperatura zraka °C Relativna vlaga %

a 23 ± 2 30 ± 5 18 ± 2 50 ± 5

b 23 ± 2 30 ± 5 13 ± 2 65 ± 5

c 23 ± 2 30 ± 5 3 ± 2 85 ± 5

d 23 ± 2 30 ± 5 -15 ± 2 ni zahtev

Page 17: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

6. Kaj lahko storimo proizvajalci oz. prodajalci

I. Definiranje vrat Obvezno od kupca oz. projektanta pridobiti

potrebne informacije, da lahko izpolnimo njihove želje oz. pričakovanja:

• Kje bodo vrata vgrajena- uporabljena?

a. namembnost zgradbeb. ogrevanjec. dodatne obremenitve z vlagod. povišane mehanske zahteve

Page 18: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

6. Kaj lahko storimo proizvajalci oz. prodajalci

• Ali so izpostavljene posebne zahteve?

a. Tesnenjeb. Zvočna izolativnostc. Ognjevarnostd. Dimotesnoste. Protivlomnost

• Zahtevajte opis vrat v ustrezni klima in mehanski kategoriji v skladu s priporočili za uporabo (RAL RG 426 Teil 1- tabela 1)

• Za vlažne in mokre prostore je potrebno ponuditi posebno konstrukcijo (RAL RG 426 Teil 3 – Tip vrat: Vrata za vlažne ali vrata za mokre prostore).

Page 19: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

6. Kaj lahko storimo proizvajalci oz. prodajalci

II. Montaža• Določiti pogoje za vgradnjo notranjih vrat,

kar zadeva klimatske pogoje.• Pomembna je ravnovesna vlaga, ki se

zaradi klimatskih vplivov okolja vzpostavi v lesu in lesnih tvorivih.

Page 20: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

% relativne zračne vlage

RAVNOVESNA VLAŽNOSTLESA V %

80 % 16,2 16,0 16,0 15,8 15,5 15,1 14,9

           

75 % 14,7 14,5 14,3 14,0 13,9 13,5 13,2

70 % 13,2 13,1 13,0 12,8 12,4 12,1 11,8

65 % 12,0 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0 10,7

60 % 11,0 10,9 10,8 10,5 10,3 10,0 9,7

55 % 10,1 10,0 9,9 9,7 9,4 9,1 8,8

50 % 9,4 9,2 9,0 8,9 8,6 8,4 8,0

45 % 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,5 7,1

40 % 7,8 7,7 7,5 7,3 7,0 6,6 6,3

35% 7,0 6,9 6,7 6,4 6,2 5,8 5,5

Temp. v ° C 10 ° 15 ° 20 ° 25 ° 30 ° 35° 40°

Tabela 3: Ravnovesna vlažnost lesa

Page 21: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

6. Kaj lahko storimo proizvajalci oz. prodajalci

• Ravnovesna vlaga naj bi bila med 8 in 11 %.• To pomeni, da je pri temperaturah od 15 do

20 ° C meja relativne zračne vlage, ki jo lahko še sprejmemo ca. 60 %.

• Ob takih pogojih se vrata lahko montirajo.

• Če ti pogoji niso izpolnjeni vrat ne bi smeli montirati.

Page 22: DEFORMIRANJE NOTRANJIH  VRAT ZARADI RAZLIČNIH  KLIMATSKIH POGOJEV

Zupan Janez, univ.dipl. ing.Zupan Janez, univ.dipl. ing.

[email protected]@liko.si

041/774 158041/774 158

LIKO VRHNIKA d.d.LIKO VRHNIKA d.d.

PE VRATA, Mejačeva 2PE VRATA, Mejačeva 2

1353 BOROVNICA1353 BOROVNICA