DEFINIRANJE ORGANIZACIJSKOG PONA ANJA II

  • View
    154

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DEFINIRANJE ORGANIZACIJSKOG PONA ANJA II

SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

ORGANIZACIJSKO PONAANJE

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA:

DEFINIRANJE ORGANIZACIJSKOG PONAANJAMENTOR: MR.SC.. IVANA FOSI TIM: NIKOLA MARKOVAC DOMAGOJ MIJAKI HRVOJE MIKU IVANA PINTARI MARINA RAJKOVAAOSIJEK, SVIBANJ 2011.

SADRAJ DEFINICIJA ORGANIZACIJSKOG PONAANJA ZADAE MENADERA FUNKCIJE MENADMENTA ULOGE MENADMENTA MENADERSKE VJETINE VANOST SUSTAVNOG PROUAVANJA OP-a CILJEVI, IZAZOVI I PRILIKE OP-a

RAZINE ANALIZE ZAKLJUAK

DEFINICIJADISCIPLINA

IZUAVANJE AKCIJA I STAVOVA

UNUTAR ORGANIZACIJE

DONOENJE ODLUKA

RASPODJELA RESURSA

USMJERAVANJE AKTIVNOSTI U SVRHU POSTIZANJA CILJEVA

PLANIRANJE ORGANIZIRANJE

VOENJE

NADZOR

PROCES KOJI OBUHVAA DEFINIRANJE CILJEVA, UTVRIVANJE STRATEGIJE I RAZVIJANJE PLANOVA ZA KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI

OBUHVAA ODREIVANJE ZADATAKA KOJI SE TREBAJU OBAVITI, OSOBA KOJE IH TREBAJU OBAVITI, NAINA KAKO SE ZADACI TREBAJU GRUPIRATI, TKO KOME ODGOVARA I GDJE SE DONOSE ODLUKE

FUNKCIJA KOJA OBUHVAA MOTIVIRANJE ZAPOSLENIKA, USMJERAVANJE DRUGIH LJUDI, BIRANJE NAJUINKOVITIJIH KOMUNIKACIJSKIH KANALA I RJEAVANJE KONFLIKATA

PRAENJE AKTIVNOSTI KAKO BI SE OSIGURALO DA SE OBAVLJAJU U SKLADU S PLANOVIMA I ISPRAVLJANJE SVIH BITNIH ODSTUPANJA

ULOGE MENADMENTAMEULJUDSKI ODNOSI

INFORMACIJSKE ULOGE ULOGE ODLUIVANJA

MENADERSKE VJETINETEHNIKE VJETINE

MEULJUDSKE VJETINE

KONCEPTUALNE VJETINE

SPOSOBNOST PRIMJENJIVANJA SPECIJALISTIKOG ZNANJA ILI STRUNOSTI

SPOSOBNOST SURAIVANJA S DRUGIM LJUDIMA, RAZUMIJEVANJA I MOTIVIRANJA DRUGIH LJUDI, POJEDINANO ILI U GRUPAMA

UMNE SPOSOBNOSTI ZA ANALIZIRANJE I DIJAGNOSTICIRANJE SLOENIH SITUACIJA

-

DISCIPLINE KOJE DOPRINOSE RAZVITKU PODRUJA OP-a1. PSIHOLOGIJA JE ZNANOST KOJA NASTOJI IZMJERITI, OBJASNITI I KATKAD PROMJENITI PONAANJE LJUDI I DRUGIH IVIH BIA 2. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA JE PODRUJE UNUTAR PSIHOLOGIJE KOJE SPAJA POJMOVE IZ PSIHOLOGIJE I SOCIOLOGIJE, USREDOTOENA JE NA MEUSOBNI UTJECAJ LJUDI 3. SOCIOLOGIJA PODRUJE GDJE SE IZUAVAJU LJUDI U ODNOSU PREMA NJHOVIM BLINJIMA

4. ANTROPOLOGIJA ANTROPOLOZI IZUAVAJU DRUTVA KAKO BI SPOZNALI LJUDSKA BIA I NJHOVE AKTIVNOSTI

CILJEVI ORGANIZACIJSKOG PONAANJAOBJANjENJE PREDVIANJE KONTROLA MENADERI PREDVIANJE SE OBJANJENJE NAM PROMATRAJU USREDOTOUJE NA JE CILJ KAD KONTROLNI CILJ BUDUE ODGOVORE TRAIMO DOGAAJE; KAO NAJVRJEDNIJI ONO TEI NA PITANJE ZATO DOPRINOS ODREIVANJU SU POJEDINAC ILI DISCIPLINE ISHODA DANE SKUPINA NETO ORGANIZACIJSKOG UINILI AKCIJE U PODUZEU PONAANJA NJIHOVOJ DJELOTVORNOSTI NA POSLU

IZAZOVI SVE VIE ZADATAKA U INOZEMSTVU RAD S LJUDIMA IZ RAZLIITIH KULTURA NADGLEDAVANJE PREMJETAJA POSLOVA U ZEMLJE S JEFTINOM RADNOM SNAGOM UPRAVLJANJE LJUDIMA U VRIJEME BORBE PROTIV TERORIZMA

UPRAVLJANJE RAZNOLIKOU RADNE SNAGE SVLADAVANJE ODJEKA ANTIKAPITALIZMA

PRILIKE POBOLJAVANJE KVALITETE I PROIZVODNOST ODGOVOR NA NADOLAZEE POMANJKANJE RADNE SNAGE

POBOLJANJE KLIJENTSKIH USLUGA OVLAIVANJE LJUDI POTICANJE INOVACIJA I PROMJENA POMO ZAPOSLENICIMA DA USPOSTAVE RAVNOTEU U SUKOBU IZMEU POSLA I PRIVATNOGA IVOTA

RAZINA POJEDINCA RAZINA POJEDINCA

RAZINA SKUPINERAZINA ORGANIZACIJSKOG SUSTAVA

RAZINE ANALIZERAZINA POJEDINCA RAZINA SKUPINERAZINA ORGANIZACIJSKOG SUSTAVA

PONAANJE LJUDI U SKUPINI POINJE SE PROMATRANJEM ORGANIZACIJSKO JE VIE OD ZBROJA TEMELJA INDIVIDUALNOG PONAANJE DOSEE SVOJU POSTUPAKA POJEDINACA PONAANJA: VRIJEDNOSTI, NAJVIU RAZINU KOJI DJELUJU SVAKI NA SVOJ STAVOVI, PITANJE MOTIVACIJE SOFISTIKACIJE KADA U NAIN; I INDIVIDUALNO SKUPNOM I ZNANJE O ODLUIVANJE POJEDINANOM PONAANJU LJUDI SE DRUGAIJE DODAMO FORMALNI PONAAJU KADA SU U GRUPI ORGANIZACIJSKI SUSTAV

ORGANIZACIJSKO PONAANJE POBOLJAVA KVALITETU, PROIZVODNOST, ODNOSE S KUPCIMA, ORGANIZACIJSKO PONAANJE I ZADOVOLJSTVO POSLOM SMANJUJE APSENTIZAM, FLUKTUACIJU I DEVIJANTNO PONAANJE

NUDI SPECIFINE UVIDE KOJI MOGU POBOLJATI MENADERSKE VJETINE ZA RAD S LJUDIMA POMAE MENADERIMA DA SHVATE VRIJEDNOST RAZNOLIKOSTI RADNE SNAGE POKAZUJE KAKO PROVESTI PROGRAME PROMJENA DAJE SMJERNICE ZA STVARANJE ZDRAVE RADNE KLIME