de volledige PDF

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of de volledige PDF

 • BEWEGEN DOOR VERBINDENSport en beweegvisie Gemeente Eindhoven 2016 2020

 • 2

  1

  2

  8

  765

  3432

  32

  11van sport naar gezondheid en

  vitaliteit

  Innovatie inzetten voor alle sporters

  Multifunctioneel gebruik stimuleren

  Evenementen en topsport voor inspiratie en profilering van de stad

  Versterken van verbindingen tussen topsport, breedtesport en sociaal domein

  Sport en beweegstimulering gericht inzetten

  Duurzaamheid als thema voor sport(verenigingen)

  Vitale en maatschappelijk betrokken sportorganisaties

  We brengen en houden Eindhovenaren een leven lang in beweging om te zorgen voor een actieve stad met gezonde inwoners. Plezier en beleving van sport en bewegen staan voorop. We groeien uit tot een actieve stad die ruimte biedt om op elk niveau uitgedaagd te worden om innovatief te bewegen en ontmoeten.

  Bewegen in openbare ruimtestimuleren

  Urban sporten ruimte biedenom verder te ontwikkelen

  2van

  accommodatiesnaar activiteiten

  3van

  alleen naar samen

  4van stad naar

  speelveld

  Andere sportbehoefte en sportbeleving

  Steeds meer aanbieders van sport en bewegen; sportverenigingen blijven belangrijk

  Toename van individuele leefstijl met meer aandacht voor gezondheid

  Vergrijzing en (internationale) groei van de stad

  Technologische ontwikkelingen als concurrent en partner

  Druk op vrijwilligerswerk

  Veranderende rol gemeente

  3

  4

  9

  Trends Bewegingen looplnenU

  itvoering d

  oor verbind

  enAmbitieBewegen door verbinden

  Start

 • Colofon

  Uitgave: Gemeente Eindhoven, november 2016

  Teksten: Gemeente Eindhoven

  Fotografie: Mike Roelofs, Silvana Scarlatella, Daan Noordhuizen, Jernej Gartner, Thomas Meijerman, Maarten Hoogbergen en Jos Lammers.

  Alle fotos zijn gemaakt binnen gemeente Eindhoven.

  Vormgeving: Studio gemeente Eindhoven

  Contact: Koen Kerklaan, programmaleider Sport, k.kerklaan@eindhoven.nl

  Omslagfoto: Skaten KidZcity Eindhoven - Genneper Parken

  Nationale Straatvoetbaldag Eindhoven - Strijp-S

 • Voorwoord 5

  1. Inleiding 7

  2. Hier doen we het voor 9

  3. Trends en ontwikkelingen 11

  3.1 Andere sportbehoefte en sportbeleving 12

  3.2 Steeds meer aanbieders van sport en beweging;

  sportverenigingen blijven belangrijk 13

  3.3 Toename van individuele leefstijl met steeds meer

  aandacht voor gezondheid 13

  3.4 Vergrijzing en (internationale) groei van de stad 13

  3.5 Technologische ontwikkeling als concurrent en partner 14

  3.6 Druk op vrijwilligerswerk 14

  3.7 Veranderende rol gemeente 14

  4. Van trends naar ambitie 15

  4.1 Van sport naar gezondheid en vitaliteit 17

  4.2 Van accommodaties naar activiteiten 17

  4.3 Van alleen naar samen 18

  4.4 Van stad naar speelveld 19

  5. Looplijnen richting uitvoering 21

  5.1 Vitale en maatschappelijk betrokken

  sportorganisaties 22

  5.2 Bewegen in openbare ruimte stimuleren 23

  5.3 Urban sporten ruimte bieden om verder te ontwikkelen 23

  5.4 Multifunctioneel gebruik stimuleren 23

  5.5 Evenementen en topsport voor inspiratie en

  profilering van de stad 24

  5.6 Innovatie inzetten voor alle sporters 24

  5.7 Versterken van verbindingen tussen topsport,

  breedtesport en sociaal domein 24

  5.8 Sport en beweegstimulering gericht inzetten 25

  5.9 Duurzaamheid als thema voor sport(verenigingen) 25

  6. Financin 28

  7. Uitvoering en invulling 30

  4

  Inhoudsopgave

 • 5

  VoorwoordWethouder JakobWedemeijer

  In de afgelopen periode hebben vele organisaties,

  sportverenigingen en Eindhovenaren meegedacht bij

  het tot stand komen van deze visie. Door deze

  inbreng is het een visie geworden die aansluit bij de

  sport en beweeg ambities van de stad.

  Dansclinic, KidZcity in Genneper Parken

 • Met deze sportvisie gaan we het bewegen in de stad verder

  stimuleren. Voor inwoners die dat nog niet voldoende doen, voor de

  internationale nieuwkomers in onze stad die graag willen meedoen

  en ook voor de Eindhovenaren die al fysiek actief zijn. Eindhovenaren

  bewegen al veel: op het Stadhuisplein, in Genneper Parken, op en in

  de vele sportvelden en sporthallen, op de fiets over de vele

  fietspaden of hardlopend door de stad. We willen deze sporters ook

  goed blijven faciliteren door bijvoorbeeld onze openbare ruimte

  hiervoor meer geschikt te maken. Sterker nog; we willen de

  openbare ruimte juist laten uitnodigen om te bewegen. Met de

  verschillende innovatie en creatieve organisaties in de stad gaan we

  hier invulling aan geven.

  Sporten en bewegen is namelijk van groot belang; het inspireert en

  levert op vele manieren een bijdrage aan de leefbaarheid van onze

  stad. Door het ontwikkelen van nieuw sportaanbod, ontwikkelen van

  vitale sportverenigingen en gericht inzetten van sportstimulering,

  bijvolwassenen, maar zeker ook kinderen.

  Het unieke profiel van Eindhoven biedt vele mogelijkheden om hier

  invulling aan te geven. Wat mij betreft moeten we vooral snel samen

  aan de slag om deze actieve stad nog actiever te maken. We gaan

  bewegen door verbinden!

  Jakob Wedemeijer

  Wethouder Sport

  6

 • 7 Zwemmen Eindhoven - ir. Ottenbad

  1 inleidingDeze visie is geschreven als een beweging

  Een beweging met, voor en door de stad. Vanuit de

  trends en ontwikkelingen en onze visie op sport en

  bewegen brengen we vier bewegingen op gang.

  Dezezijn als looplijnen uitgewerkt om zo nog meer

  beweging en vitaliteit in onze stad te realiseren.

  Omdit te bereiken gaan we samenwerken met

  devele partners in stad. We gaan bewegen door

  teverbinden!

 • De sport is namelijk in beweging. Waar vroeger het lidmaatschap van

  een vereniging een vanzelfsprekendheid was, zijn er tegenwoordig

  veel manieren om je vrije tijd te besteden. Hoe we sporten en

  bewegen, is zeer verschillend: individueel, in groepsverband, bij

  eenvereniging, commercile sportaanbieder, in een park, sporthal

  ofsportveld.

  Tegelijkertijd neemt de aandacht en het bewustzijn voor een gezonde leefstijl toe. Gezond eten en regelmatig bewegen zijn

  basis ingredinten om gezond op te groeien en vitaal oud te worden.

  Daarbij kan sport ook een belangrijke bijdrage leveren aan de

  uitdagingen in het sociaal domein zoals het voorkomen van overlast

  of gezondheidsbevordering voor ouderen.

  Eindhoven staat als sportstad op de kaart. We beschikken over veel

  goede (top)sportvoorzieningen voor bijvoorbeeld hockey, zwemmen

  en voetbal. Daarbij heeft onze stad een rijke urban cultuur, veel

  sportverenigingen en een Centrum voor Topsport en Onderwijs

  (CTO). Er is veel technologische en innovatieve kennis in de stad

  aanwezig. We maken de doorontwikkeling naar een vitale stad van

  en voor beweging. In onze stad is de sport ook in beweging; komen-

  de jaren staat in het teken van het realiseren van de financile

  taakstellingen op sport. Dit zal principile keuzes blijven vragen. We

  zien echter kansen door anders naar sport en bewegen te kijken,

  zaken vernieuwend te organiseren en intensiever samen te werken.

  Door met andere organisaties samen te werken, zijn er meer moge-

  lijkheden om invulling te geven aan onze ambities en nieuwe ontwik-

  kelingen te stimuleren.

  8

  VisieWe streven naar een vitale en actieve stad waarin voor alle Eindhovenaren ruimte is om te bewegen. Inde hele stad zijn plekken die uitdagen en stimuleren om in beweging te komen. Bewegen kan op elk niveau en is mogelijk voor iedereen. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op vele manieren bij aan het woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in onze stad.

 • 2 Hier doen we het voor Waarom is sport belangrijk?

  Bewegen is gezond. We zetten in op het stimuleren

  en faciliteren van sport en bewegen omdat het van

  grote waarde is voor de inwoners. Het bevordert de

  gezondheid en zorgt ervoor dat Eindhovenaren met

  plezier in de stad willen wonen, werken en leven.

  Juist daarom moet onze stad aantrekkelijk blijven

  om in te kunnen bewegen. Breedtesport, topsport

  ensportevenementen zijn de drie manieren om sport

  enbewegen in de stad te beleven.

  Marathon van Eindhoven - Centrum9

 • BreedtesportBreedtesport is de basis voor het sport- en beweegbeleid in

  Eindhoven. Op meerdere manieren kan bewegen en sport bijdragen

  aan een vitale stad. Sport is gezond, kan jeugd en jongeren

  inspireren, vrijwilligerswerk bevorderen, geeft energie en zorgt voor

  plezier en ontspanning. Breedtesport zorgt ervoor dat iedere

  Eindhovenaar op elk niveau kan bewegen en draagt bij aan

  verbinding en ontmoeting tussen mensen. Sport en bewegen zijn van

  grote waarde binnen het sociaal domein. Het kan zorgen voor betere

  leerprestaties, voorkomen van overgewicht, gezond oud worden en

  eenzaamheid verminderen.

  Topsport Verbinding tussen topsport en breedtesport is van belang.

  Breedtesport is de kweekvijver voor topsport, topsport de

  inspiratiebron voor breedtesport. Het faciliteren van topsport in onze

  stad draagt bij aan de totale sportinfrastructuur. De bestaande

  topsportstructuur - die we samen met NOC*NSF en de provincie

  financieren - zorgt voor talentontwikkeling in de stad. Het