De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken. Onderzoek uitvoering Wabo. Conclusies (1). Over de overheid: Deskundigheid Wabo - ambtenaren niet altijd voldoende. - PowerPoint PPT Presentation

Text of De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken

Dia 1

De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken1Onderzoek uitvoering Wabo

2Conclusies (1)Over de overheid:Deskundigheid Wabo-ambtenaren niet altijd voldoende.Klantvriendelijkheid schiet soms tekort, overheid sterk intern gericht, te weinig oog voor belangen ondernemers. Vooroverleg t vrijblijvend, divers tijdsverloop, informatiebehoefte onvoldoende gecordineerd.

Over ict:Omgevingsloket: te weinig maatwerk, niet gebruiksvriendelijk, niet alles is gedigitaliseerd. Bedrijven hebben behoefte aan helpdesk.

3Conclusies (2)Over het proces: Meeste aanvragen enkelvoudig; ervaring neutraal/positief.Complexe aanvragen: ervaringen nog niet positiefBevoegd gezag en uitvoering Wabo sterk versnipperd; te weinig regie en afstemming leiden tot vertragingen.

Over de aanvrager:Bedrijven dienen soms vergunningaanvraag in zonder te weten welke informatie nodig is / aan welke eisen moet worden voldaan. Ze maken te weinig gebruik van vooroverleg

4Aanbevelingen (1)Bedrijven kunnen en moeten zich beter voorbereiden (via www.omgevingsloket.nl) op een vergunningaanvraag.

Cultuurverandering ambtenaren nodig: van formeel toetsend naar meedenkend en oplossingsgericht.

Ondernemer wil n deskundig contactpersoon met bevoegdheden: regisseur die vooroverleg voert, proces en informatiebehoefte stroomlijnt

5Aanbevelingen (2)Legesheffing moet vanwege grote lokale verschillen weer tegen het licht worden gehouden. Er moet voorkomen worden dat bedrijven die nieuwe aanvraag indienen tweemaal leges moeten betalen.

Stroomlijning uitvoering Wabo door instellen n frontoffice (vergunningenloket) met inhoudelijke expertise en sturingskwaliteiten. Ter voorkoming van discussies over verantwoordelijkheden: expertise en bestuurlijke besluitvorming binnen 1 organisatie onderbrengen

6 De praktijk van alledagDiverse audits / quick scans gemeenten:

Proces:Processen en termijnen op hoofdlijnen onder controle en conform wet

Merendeel gemeenten kent regisseur, coordinator, casushouder

Afstemming (interne) adviseurs vaak bottleneck voor termijnen in proces

7De praktijk van alledagInhoud:Technische toetsing herleidbaar en controleerbaar

Juridische inhoud beschikkingen divers; soms onvolledige / onjuiste overwegingen, inwerkingtreding, bezwaar- en beroepsmogelijkheid

Afstemming voorschriften meervoudige vergunningen verdient meer aandacht

8De praktijk van alledagCommunicatie:

Aanvragen regelmatig niet compleetAanvraag verschilt van plan in vooroverleg

Communicatie formeel tijdens formele traject, informatiegericht tijdens voorfaseVeel communicatiemomenten met aanvragerInterne communicatie: afspraak is afspraak?

9ConclusieEr bestaan verschillende percepties over uitvoering Wabo

10UitdagingHoe lossen we de nog bestaande knelpunten op?

Gelukkig zit het gat niet aan onze kant !11Stelling Het voorstel van de BZW/KvK om alle omgevingsvergunningplichtige activiteiten onder te brengen bij de Rud, omdat expertise en bestuurlijke besluitvorming dan binnen 1 organisatie bij elkaar worden gebracht, is een goed idee.

12Stelling Er is geen probleem. Als er geen welstandscommissie meer is, en de technische toets wordt privaat uitgevoerd, ligt de regie voor de omgevingsvergunning vanzelfsprekend volledig bij r.o. Het is dan voor iedereen duidelijk waar hij met zijn of haar vragen naar toe moet.

13