Click here to load reader

De informatievoorziening

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2. De informatievoorziening. 2.1.1. De IV-infrastructuur. Basisbegrippen - 1. Informatievoorziening (IV). - PowerPoint PPT Presentation

Text of De informatievoorziening

Blok 2.12
2.1.1
Basisbegrippen - 1
Informatievoorziening (IV)
De processen en de hierbij behorende voorzieningen die het verstrekken van informatie in en omtrent organisaties en het verzamelen, verwerken en vastleggen van de hiervoor benodigde gegevens tot doel hebben
Synoniemen:
informatieverzorging
informatiehuishouding
informatiesysteem
Is de informatievoorziening een primair of een secundair proces van organisaties?
De operationele IV kan een primair proces zijn van informatieverstrekkende dienstverlenende organisaties
De bestuurlijke IV is altijd een ondersteunend proces
© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V.
Basisbegrippen - 2
bedrijfsprocessen)
Basisbegrippen - 3
Administratieve Organisatie (AO)
Het geheel van organisatorische maatregelen dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatieverzorging in en omtrent de organisatie.
(Jans)
Basisbegrippen - 4
Administr. Organisatie
BIV / AO
AO / IC
de (financiële) (verantwoordings)-
lijke) informatie
Basisbegrippen - 5
Administratieve Dienstverlening
De informatievoorziening gezien als een proces van dienstverlening (dus met afnemers, kwaliteitseisen en kwaliteitsniveau-overeenkomsten)
© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V.
Basisbegrippen - 6
Synoniemen:
Is “Informatievoorziening” nu
De informatievoorziening is een dienst, die gebaseerd is op een
stelsel van met elkaar samenhangende producten:
de IV-infrastructuur
De kwaliteit van een dienst wordt mede bepaald door de
kwaliteit van de ondersteunende producten
© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V.
Een basismodel
De IV-infrastructuur - 1
De IV-infrastructuur - 2
De producten van de IV-infra:
IV-aspecten
I/T-aspecten
APPLICATIES
Bestanden
Applicaties
IV-PROCESSEN
Processen
IV-ORGANISATIE
TECHNISCHE
INFRASTRUCTUUR
Verwerkings-
apparatuur
Opslag-
apparatuur
Communicatie-
verbindingen
Gegevens
gegevens-
gebruik
Locatie-
soorten
Organisatie-
structuur
werkplekfaciliteiten
Beschrijvingen van IV-producten
in een natuurlijke, quasi-formele of
formele taal
Een procesdiagram (proces-stroomdiagram)
Een meer gedetailleerd procesdiagram
Een ander procesdiagram (“globaal processchema”)
Creëer
klantgeg.
Activeer
klantgeg.
De-activeer
klantgeg.
de-activerings-
verzoek
activerings-
verzoek
klantgeg.
beschikbaar
Een hiërarchisch procesdiagram
Een gegevendiagram
entiteittype
relatie
Een meer gedetailleerd (geattribueerd) gegevensdiagram
Klant
Rekening
O
adres
naam
kredietlimiet
Een gedragsbeschrijving (entiteit levensgeschiedenis - toestandsovergangs-
diagram)
Een gegevensdiagram (een algemeen relationeel gegevensdiagram)
Client nr. Name Address Credit limit Active Y/N
Account nr. Client nr. Balance Last transaction date Reason for cancelling
Message to client
Een andere gegevensbeschrijving (SQL data- definitiecode)
CREATE TABLE CLIENT (CLIENT_NR CHAR (10) NOT NULL, NAME CHAR (30) NOT NULL, ADDRESS CHAR (30) NOT NULL, ACTIVE_Y/N CHAR (1) NOT NULL, CREDIT_LIMIT MONEY NOT NULL)
CREATE UNIQUE INDEX CLIENT_ID ON CLIENT (CLIENT_NR)
...
Een procesdiagram (procedurediagram - handmatige verwerking)
Klant
Ontvang
verzoek
Verifieer
saldo
Verwerk
transactie
Deel
nieuw
Een procesbeschrijving (werkinstructie - handmatige verwerking)
Ontvang en interpreteer het klantverzoek
Bepaal het betreffende rekeningnummer
In geval van opname:
indien saldo niet voldoende: informeer klant en STOP
indien saldo voldoende: ga verder met de volgende stap
Verwerk de transactie (storting of opname)
[functie F1010 - Verwerk transactie]
STOP
Een procesdiagram (geautomatiseerde verwerking)
Een procesbeschrijving (SQL data-manipulatiecode - geautomatiseerde verwerking)
...
De drie beschrijvingsniveaus
producten
De drie beschrijvingsniveaus
Een raamwerk voor beschrijvingen

Search related