Click here to load reader

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ TẠI

  • View
    241

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ TẠI

CNG N XY DNG NNG THN MI CP X TI CC X IM

M UI. S cn thit phi lp n xy dng nng thn miNu l do v s cn thit phi lp n xy dng nng thn mi trn a bn x.II. Cn c php l xy dng n:- Ngh quyt s 26-NQ/TW, ngy 05/8/2008 ca Ban chp hnh Trung ng ng kha X v nng nghip, nng dn, nng thn;- Quyt nh 491/Q-TTg ngy 16/4/2009 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh B tiu ch quc gia v nng thn mi v Thng t s 54/2009/TT-BNNPTNT, ngy 21/8/2009 ca B Nng nghip v Pht trin nng thn Hng dn thc hin B Tiu ch quc gia v nng thn mi;- Quyt nh s 800/Q-TTg, ngy 4 thng 6 nm 2010 ca Th tng Chnh ph ph duyt Chng trnh mc tiu Quc gia v xy dng nng thn mi giai on 2010 2020;- Cc vn bn ch o, hng dn ca cc B ngnh Trung ng, UBND tnh, huyn ..., lin quan n Chng trnh xy dng nng thn mi.Phn IIU KIN T NHIN, TI NGUYN V NHN LCI. c im t nhin:1. V tr a l.2. Din tch t nhin.

3. c im a hnh, kh hu.

II. Ti nguyn:1. t ai: M t hin trng v lit k din tch t ai cc loi. 2. Rng: M t hin trng v lit k din tch rng cc loi, phn b qun l cc loi rng nh nc, Hp tc x, h gia nh...

3. Mt nc: M t hin trng mt nc ao h, sng sui v lit k din tch c kh nng nui trng thu sn; din tch ang s dng nui trng thu sn.

4. Khong sn (nu c) 5. nh gi li th pht trin da trn tim nng, th mnh v ti nguyn ca x.

III. Nhn lc:1. S h:...... h;

2. Nhn khu: ....ngi;

3. Lao ng trong tui: ..... ngi;

4. nh gi thun li, kh khn v tnh hnh nhn lc ca x.

IV. nh gi tim nng ca x.

Trong ni dung ny, cn ch phn tch, nh gi k cc tim nng, li th lin quan n pht trin kinh t, vn ha, x hi v an ninh quc phng ca x.Phn II.THC TRNG NNG THNCn c theo B tiu ch quc gia v nng thn mi v Thng t s 54/2009/TT-BNNPTNT, ngy 21/8/2009 ca B Nng nghip v Pht trin nng thn, UBND x (Ban qun l Chng trnh xy dng nng thn mi x) tin hnh kho st, nh gi v xc nh mc t c ca tng Tiu ch so vi B Tiu ch quc gia ti thi im lp n.Trong qu trnh kho st, ngoi cn c cng hng dn ny, cc x cn nghin cu k Thng t 54/2009 v hng dn ca cc ngnh c lin quan nm r ni dung ca tng Tiu ch nhm nh gi ng thc trng nng thn trn a bn x. Trn c s kt qu nh gi thc trng, i chiu vi yu cu ca B Tiu ch quc gia xc nh mc t/khng t hoc t l (%) t c so vi yu cu ca mi Tiu ch.A. nh gi thc trng nng thn theo B Tiu ch quc gia v nng thn mic phn theo tng nhm vi 19 Tiu ch c sp xp th t theo B Tiu ch quc gia nh sau:I. Quy hoch

1. Tiu ch s 1 - Quy hoch v pht trin theo quy hoch - nh gi tnh trng cc quy hoch c (quy hoch s dng t, quy hoch pht trin h tng kinh t- x hi v quy hoch cc khu dn c .), trong lm r: (i) Nhng quy hoch c khng cn phi b sung.(ii) Nhng quy hoch cn thiu cn phi xy dng mi theo yu cu.(iii) Nhng quy hoch cn phi b sung, iu chnh.- So snh mc t c so vi tiu ch 1 ca B tiu ch quc gia NTM.II. V H tng kinh t - x hi: gm 8 tiu ch, t Tiu ch s 2 n Tiu ch s 9.2. Tiu ch s 2 - Giao thng:- M t hin trng v thng k chiu di cc tuyn giao thng trn a bn x bao gm:

+ Tng s Km ng giao thng trong x, (gm Quc l, tnh l, ng huyn, ng trc x, giao thng nng thn, ng chuyn dng...):........km;

+ S Km ng trc x; ng trc thn, xm; ng ng, xm v ng trc chnh ni ng:.......km;

+ Tng s cu, cng, ngm, trn trn ng x, lin x, ng trc thn, xm; ng ng, xm v ng trc chnh ni ng: Cu........ ci/md; Cng........ ci/md; Ngm, trn........ ci/md.

- Xc nh s Km ng t chun theo cp k thut ca B GTVT cho tng loi ng theo ni dung sau y:

+ ng x, lin x: Tng s.....km, s km nha ha hoc b tng ha t chun:....km; t......% so vi tng s;

+ ng thn, xm: Tng s.......km, s km cng ha t chun:.......km; t .........% so vi tng s;

+ ng ng, xm: Tng s.......km, s km sch, khng ly li vo ma ma:.......km, t........% so vi tng s, s km cng ha:.......km, t.......% so vi tng s;

+ ng trc chnh ni ng: Tng s ............km; s km c cng ha, xe c gii i li thun tin:............km, t ..........% so vi tng s.

Ch thch: (i) ng x l ng ni trung tm hnh chnh x vi cc thn, hoc ng ni gia cc x (nhng khng thuc ng huyn); (ii) ng thn l ng ni gia cc thn n cc xm; (iii) ng ng, xm l ng ni gia cc h gia nh; (iv) ng trc chnh ni ng l ng chnh ni t khu dn c n cc khu sn xut.- Thc trng cng tc qun l, duy tu bo dng h thng ng giao thng cp x v s tham gia ca cng ng dn c;- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).3. Tiu ch s 3 - Thy li- M t h thng cng trnh thy li trn a bn, bao gm cc h, p, h thng knh mng; trm bm ti, tiu; , k, cng ...;

- nh gi mc p ng yu cu ti, tiu cho sn xut v cp nc sinh hot, phng chng bo l;

- S km knh mng do x qun l c cng ha, t l % so vi tng s v Tiu ch.- Thc trng cng tc qun l cc cng trnh thy li, c s tham gia ca ngi dn (thng qua cc T hp tc dng nc, Hp tc x...); Cng tc duy tu, bo dng v vn hnh cng trnh, qun l mi trng ngun nc ...;- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

4. Tiu ch s 4 - in- M t hin trng h thng cung cp in cho x (trm in, h thng h th, li in ...); Tnh hnh qun l, vn hnh, bo dng h thng in; Xc nh cc hng mc t chun, cc hng mc cn xy dng mi hoc sa cha, nng cp.

- S h v t l h c dng in thng xuyn, an ton.- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).5. Tiu ch s 5 - Trng hc- M t s trng hc, phng hc v mc t chun ca tng trng hc, phng hc theo tng bc hc Mm non, Mu gio, Tiu hc v Trung hc c s (S phng hc c, s phng cha t chun; s phng chc nng c, s cn thiu; S din tch sn chi, bi tp c, s cn thiu (m2)).

- Xc inh t l trng hc c c s vt cht t chun quc gia theo cc cp: mm non, mu gio, tiu hc, THCS. - So snh mc t c so vi Tiu ch d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).6. Tiu ch s 6 - C s vt cht vn ho- M t hin trng Nh vn ha v khu th thao x; - Xc nh s lng v m t hin trng cc Nh vn ha v khu th thao thn; xc nh t l (%) thn c Nh vn ha v khu th thao t yu cu theo ni dung Tiu ch.

- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

7. Tiu ch s 7 - Ch nng thn- Xc nh s lng v m t hin trng c s h tng v hot ng cc ch trn a bn; - So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

8. Tiu ch s 8 - Bu in- Xc nh s lng v m t hin trng cc im phc v bu chnh vin thng; - S thn c im truy cp internet cng cng, t t l (%) tng s thn.- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

9. Tiu ch s 9 - Nh dn c - M t hin trng chung v b tr, sp xp dn c v cht lng nh ca x;

- Xc nh s lng v t l nh tm, nh dt nt hin c trn a bn x.

- Xc nh s lng v t l nh ca dn c t yu cu v Tiu ch nh .- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).III. Kinh t v t chc sn xut

10. Tiu ch s 10 - Thu nhp

- Tnh hnh sn xut kinh doanh trn a bn x trn cc lnh vc sn xut trng trt (cy lng thc v cc loi cy hng ha ch yu), chn nui, lm nghip, nui trng thy sn, hot ng ngnh ngh tiu th cng nghip, dch v ...; T trng hng ha;

- Xc nh thu nhp bnh qun u ngi/nm ca x, thc hin theo hng dn ti iu 13, Thng t s 54/2009/TT-BNNPTNT.

- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

11. Tiu ch s 11 - H ngho- Tiu ch chun ngho giai on 2011-2015 thc hin theo Ch th 1752/CT-TTg, ngy 21/9/2010 ca Th tng Chnh ph, khu vc nng thn, h ngho l h c thu nhp bnh qun u ngi t 400.000ng/thng tr xung.- Xc nh s h ngho v t l h ngho ca x ti thi im ca nm lp n.

- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

12. Tiu ch s 12 - C cu lao ng- Kho st, thng k tng s lao ng trong tui ca x v s lao ng trong tui lm vic trong cc lnh vc nng, lm, ng nghip ca x.- Xc nh t l lao ng trong tui lm vic trong lnh vc nng, lm, ng nghip x.

- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

13. Tiu ch s 13 - Hnh thc t chc sn xut

- Kho st, nh gi tnh hnh pht trin kinh t trang tri, cc T hp tc, Hp tc x, cc Doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh trong lnh vc nng, lm, ng nghip v trong hot ng ngnh ngh nng thn (bao gm 7 lnh vc ngnh ngh: (1) ch bin, bo qun nng lm thy sn,(2) sn xut vt liu xy dng, g, my tre an, gm s, thy tinh, dt may, c kh nh; (3) X l, ch bin nguyn vt liu phc v sn xut ngnh ngh nng thn; (4) Sn xut hng th cng m ngh; (5) Gy trng v kinh doanh sinh vt cnh; (6) Xy dng, vn ti trong ni b x, lin x v cc dch v phc v sn xut, i sng dn c nng thn; (7) T chc o to ngh, truyn ngh; t vn sn xut, kinh doanh ngnh ngh nng thn);- Thng k cc T hp tc, Hp tc x hot ng v kinh doanh c hiu qu trong tng s cc T hp tc, Hp tc x trn a bn x.- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).

IV. V vn ha - x hi - mi trng

14. Tiu ch s 14 - Gio dc

- Ph cp gio dc Trung hc c s (t/khng t); - Kho st, thng k t l hc sinh tt nghip THCS c tip tc hc ln trung hc ph thng, b tc hoc hc ngh; - Xc nh t l lao ng qua o to (c cp chng ch hc ngh t 3 thng tr ln).- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).Ni dung kho st hin trng ca Tiu ch ny xem hng dn ti iu 17 - Tiu ch gio dc ca Thng t s 54/2009/TT-BNNPTNT. 15. Tiu ch s 15 - Y t

- M t, nh gi hin trng Trm Y t x;

- Xc nh t l ngi dn tham gia cc hnh thc bo him y t; (xem hng dn ti iu 18 - Thng t 54/2009/TT-BNNPTNT);- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).16. Tiu ch s 16 - Vn ha- Kho st, nh gi kt qu cc phong troTon dn on kt xy dng i sng vn ha khu dn c v phong tro Ton dn on kt xy dng i sng vn ha x;

- Xc nh s thn, lng/tng s thn, lng ca x t tiu chun lng vn ha.

- So snh mc t c so vi Tiu ch v d bo thi gian c th t c Tiu ch (trong trng hp cha t).17. Tiu ch s 17 - Mi trng

- M t hin trng s dng nc ca c dn, tnh trng nhim mi trng ca cc c s sn xut kinh doanh v cc h chn nui; cc hot ng gy nhim mi trng v cc hot ng ca cng ng v xy dng mi trng gm hot ng thu gom, x l rc thi, lm chung tri chn nui hp v sinh; rnh thot nc v h x l nc thi trong thn, xm ...; tnh trng cc ngha trang x.

- Xc nh t l h s dng nc sch hp v sinh theo tiu chun quc gia;- S c s sn xut kinh doanh/tng s c s t