of 26/26
Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi Inauguracja Roku Akademickiego: Inauguracja Roku Akademickiego: Centrum Kultury i Sportu Centrum Kultury i Sportu aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków Spotkanie z Dziekanem Spotkanie z Dziekanem wręczenie dokumentów studenckich wręczenie dokumentów studenckich aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków Wykłady: Podstawy prawa 2 godz. Ćwiczenia: Podstawy psychologii 2 godz. dr J. Markowski dr A. Gorący sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Biblioteka - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Ćwiczenia: Podstawy psychologii 2 godz. Wykłady: Podstawy prawa 2 godz. dr A. Gorący dr J. Markowski sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Biblioteka - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Semestr 1 Zjazd nr 1 Kierunek: Zarządzanie Zjazd nr 1 09-10 październik 2021 Rok akademicki: 2021/2022 12:00 12:00 12:30 ROZKŁAD ZAJĘĆ NIESTACJONARNYCH Data Godzina Godzina sobota 9 październik 2021 11:00 12:00 11:00 12:00 12:30 14:30 16:10 13:00 14:30 13:00 14:40 16:10 14:40

Data Godzina Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Data Godzina Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi

Centrum Kultury i Sportu Centrum Kultury i Sportu
aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Spotkanie z Dziekanem Spotkanie z Dziekanem
wrczenie dokumentów studenckich wrczenie dokumentów studenckich
aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków aula, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Wykady: Podstawy prawa 2 godz. wiczenia: Podstawy psychologii 2 godz.
dr J. Markowski dr A. Gorcy
sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Biblioteka - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
wiczenia: Podstawy psychologii 2 godz. Wykady: Podstawy prawa 2 godz.
dr A. Gorcy dr J. Markowski
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Biblioteka - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Semestr 1 Zjazd nr 1 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 1 09-10 padziernik 2021 Rok akademicki: 2021/2022
12:00
Semestr 1 Zjazd nr 1 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 1 09-10 padziernik 2021 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Wykady: Podstawy prawa 3 godz. Wykady: Podstawy prawa 3 godz.
dr J. Markowski dr J. Markowski
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) Spotkanie Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) Spotkanie
mgr M. Marchewka organizacyjne mgr M. Marchewka organizacyjne
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
16:40
d zi
e la
1 0
Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi
Wykady: Nauki o organizacji 2 godz. Wykady: Nauki o organizacji 2 godz.
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Nauki o organizacji 2 godz. Wykady: Nauki o organizacji 2 godz.
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy psychologii 2 godz. Wykady: Podstawy psychologii 2 godz.
dr A. Gorcy dr A. Gorcy
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Marketing 3 godz. Wykady: Marketing 3 godz.
prof. dr hab A. Sznajder prof. dr hab A. Sznajder
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) 4 godz.
mgr M. Marchewka
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
Zjazd nr 2 23-24 padziernik 2021 Rok akademicki: 2021/2022
13:35
Semestr 1 Zjazd nr 2 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 2 23-24 padziernik 2021 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz. Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz.
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 1 godz. Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 1 godz.
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 063 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) 4 godz.
mgr M. Marchewka
--- zajcia zdalne -1
d zi
e la
2 4
Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi
Wykady: Nauki o organizacji (e-sport) 7 1 godz. Wykady: Nauki o organizacji (e-sport) 7 1 godz.
mgr P. Matuszewski Online mgr P. Matuszewski Online
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy prawa 3 godz. Wykady: Podstawy prawa 3 godz.
dr J. Markowski dr J. Markowski
sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 028 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
wiczenia: Podstawy prawa 2 godz.
dr J. Markowski
wiczenia: Podstawy innowacyjnoci 2 godz. wiczenia: Podstawy prawa 2 godz.
dr hab. S. obejko dr J. Markowski
sala 17 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Marketing 4 godz. wiczenia: Podstawy innowacyjnoci 2 godz.
mgr M. Dudek dr hab. S. obejko
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
Zjazd nr 3 06-07 listopad 2021 Rok akademicki: 2021/2022
9:40 10:25
Semestr 1 Zjazd nr 3 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 3 06-07 listopad 2021 Rok akademicki: 2021/2022
9:40 10:25
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz. Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz.
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 1 godz. Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 1 godz.
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Marketing 4 godz.
--- ---
--- ---
--- ---
mgr P. Matuszewski
wiczenia: Podstawy psychologii (e-sport) 1 2 godz.
mgr P. Matuszewski
sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4 ---
Wykady: Mikro- i makroekonomia 3 godz. Wykady: Mikro- i makroekonomia 3 godz.
dr M. Pytlak dr M. Pytlak
sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy prawa 3 godz. Wykady: Podstawy prawa 3 godz.
dr J. Markowski dr J. Markowski
sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4 1 sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4 1
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) 0 godz.
mgr M. Marchewka Odwolane
Zjazd nr 4 13-14 listopad 2021 Rok akademicki: 2021/2022
10:30
so b
o ta
1 3
l is
to p
a d
2 0
2 1
Zjazd nr 4 13-14 listopad 2021 Rok akademicki: 2021/2022
--- ---
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 18 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 18 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 2 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 18 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 18 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz. Wykady: Podstawy zarzdzania 1 godz.
dr hab. W. Izdebski dr hab. W. Izdebski
sala 18 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 18 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz. wiczenia: Mikro- i makroekonomia 2 godz.
dr hab. A. Rutkowski dr M. Pytlak
sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 16 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Mikro- i makroekonomia 2 godz. wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz.
dr M. Pytlak dr hab. A. Rutkowski
sala 16 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 15 - SP4 - ul. Hubala 4
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) 4 godz.
mgr M. Marchewka
zajcia zdalne -1
wiczenia: BHP wiczenia: Podstawy psychologii (e-sport) 1 1 godz.
mgr M. Paluchowski Odwoane mgr P. Matuszewski
Odwoane sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Podstawy psychologii (e-sport) 1 1 godz. wiczenia: BHP
mgr P. Matuszewski mgr M. Paluchowski Odwoane
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 Odwoane
Wykady: Marketing 3 godz. Wykady: Marketing 3 godz.
prof. dr hab A. Sznajder prof. dr hab A. Sznajder
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy innowacyjnoci 3 godz. Wykady: Podstawy innowacyjnoci 3 godz.
dr hab. S. obejko dr hab. S. obejko
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Jzyk angielski 2 godz. wiczenia: Jzyk angielski_ 2 godz.
mgr M. Starczewska mgr K. Kulak
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
Zjazd nr 5 27-28 listopad 2021 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
10:00 10:45
Zajcia 27 listopada zamiast na Torze Kolarskim odbd si w SP4
Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi
Semestr 1 Zjazd nr 5 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 5 27-28 listopad 2021 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
--- ---
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 1 godz. Wykady: Matematyka w zarzdzaniu 1 godz.
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 2 2 godz. wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz.
mgr K. Kauyska dr hab. A. Rutkowski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu 2 godz. wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 2 2 godz.
dr hab. A. Rutkowski mgr K. Kauyska
sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4
Wykady: Podstawy psychologii (e-sport) 1 2 godz. Wykady: Podstawy psychologii (e-sport) 1 2 godz.
mgr P. Matuszewski mgr P. Matuszewski
sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4 sala 13 - SP4 - ul. Hubala 4
wiczenia: Marketing 2 godz. Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL) 2 godz.
mgr M. Dudek mgr P. Matuszewski
sala 8 - SP4 - ul. Hubala 4 zajcia zdalne ---
wiczenia: Marketing 2 godz.
--- ---
--- ---
--- ---
Wykady: Podstawy technik informatycznych Wykady: Podstawy technik informatycznych
dr M. Wrona Streaming dr M. Wrona Streaming
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy technik informatycznych Wykady: Podstawy technik informatycznych
dr M. Wrona Streaming dr M. Wrona Streaming
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
wiczenia: Podstawy prawa wiczenia: Podstawy technik informatycznych (e-sport) 5
dr J. Markowski Streaming J. Smaruj Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Podstawy technik informatycznych (e-sport) 5 wiczenia: Podstawy prawa
J. Smaruj Moodle dr J. Markowski Moodle
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Jzyk angielski wiczenia: Jzyk angielski_
mgr M. Starczewska Streaming mgr K. Kulak Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Zajcia zdalne na platformie Moodle
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) wiczenia: Nauki o organizacji (e-sport) 3
mgr M. Marchewka W kontakcie mgr A. Jasiska Moodle
--- ---
--- ---
Zjazd nr 6 04-05 grudzie 2021 Rok akademicki: 2021/2022
11:30
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH Semestr 1
Zjazd nr 6 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 6 04-05 grudzie 2021 Rok akademicki: 2021/2022
Data Godzina Godzina
mgr M. Dudek Streaming dr hab. A. Rutkowski Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu wiczenia: Marketing
dr hab. A. Rutkowski Streaming mgr M. Dudek Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Jzyk angielski wiczenia: Jzyk angielski_
mgr M. Starczewska Streaming mgr K. Kulak Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Podstawy technik informatycznych Wykady: Podstawy technik informatycznych
dr M. Wrona Streaming dr M. Wrona Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
Wykady: Podstawy technik informatycznych Wykady: Podstawy technik informatycznych
dr M. Wrona Streaming dr M. Wrona Moodle
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1
wiczenia: Nauki o organizacji (e-sport) 3 Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS)
mgr A. Jasiska Streaming mgr M. Marchewka Zdalne
sala 040 - Tor Kolarski - ul. Andrzeja 1 zajcia zdalne
--- ---
--- ---
dr hab. S. obejko dr hab. S. obejko
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Mikro- i makroekonomia Wykady: Mikro- i makroekonomia
dr M. Pytlak dr M. Pytlak
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Marketing Wykady: Marketing
prof. dr hab A. Sznajder prof. dr hab A. Sznajder
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 1 wiczenia: Nauki o organizacji
mgr S. Kubiak dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Nauki o organizacji wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 1
dr A. Pitkowski mgr S. Kubiak
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr M. Marchewka mgr P. Matuszewski Odwoane
zajcia zdalne Odwoane
Zjazd nr 7 18-19 grudzie 2021 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Zgodnie z Zarzdzeniem Rektora WSKFiT nr 11/2021-2022 w sprawie zasad bezpieczestwa wprowadzonych w celu przeciwdziaania rozprzestrzenianiu si wirusa SARS-CoV-2 na terenie Uczelni, z dniem 11 grudnia 2021 roku zajcia dydaktyczne na kierunku zarzdzanie realizowane s w formie zdalnej do koca semestru zimowego biecego roku akademickiego.
Grupa I Uwagi Grupa II Uwagi
Semestr 1 Zjazd nr 7 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 7 18-19 grudzie 2021 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Podstawy technik informatycznych Wykady: Podstawy technik informatycznych
dr M. Wrona dr M. Wrona
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu Wykady: Matematyka w zarzdzaniu
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Nauki o organizacji (e-sport) 2 wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu
mgr D. Rupniewska dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu wiczenia: Nauki o organizacji (e-sport) 2
dr hab. A. Rutkowski mgr D. Rupniewska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 1 wiczenia: Marketing
mgr S. Kubiak mgr M. Dudek
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Marketing wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 1
mgr M. Dudek mgr S. Kubiak
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS)
mgr M. Marchewka
wiczenia: BHP
Wykady: Nauki o organizacji Wykady: Nauki o organizacji
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Nauki o organizacji Wykady: Nauki o organizacji
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Marketing Wykady: Marketing
prof. dr hab A. Sznajder prof. dr hab A. Sznajder
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Podstawy psychologii (e-sport) 2 Wykady: Podstawy psychologii (e-sport) 2
mgr N. Koperska mgr N. Koperska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
15:30 17:45 15:30 17:45
Zjazd nr 8 08-09 stycze 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Semestr 1 Zjazd nr 8 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 8 08-09 stycze 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
wiczenia: Jzyk angielski wiczenia: Jzyk angielski_
mgr M. Starczewska mgr K. Kulak
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu Wykady: Matematyka w zarzdzaniu
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 2 wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu
mgr K. Kauyska dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu wiczenia: Biblioteczne i internetowe róda inf. (e-sport) 2
dr hab. A. Rutkowski mgr K. Kauyska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Podstawy innowacyjnoci Wykady: Podstawy innowacyjnoci
dr hab. S. obejko dr hab. S. obejko
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
17:15
9:40
wiczenia: Nauki o organizacji wiczenia: Podstawy technik informatycznych (e-sport) 5
dr A. Pitkowski J. Smaruj
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Podstawy technik informatycznych (e-sport) 5 wiczenia: Nauki o organizacji
J. Smaruj dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Nauki o organizacji Wykady: Nauki o organizacji
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Marketing Wykady: Marketing
prof. dr hab A. Sznajder prof. dr hab A. Sznajder
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS) Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr M. Marchewka mgr P. Matuszewski
zajcia zdalne zajcia zdalne
wiczenia: Nauki o organizacji (e-sport) 2 1 godz. wiczenia: Nauki o organizacji (e-sport) 2
mgr D. Rupniewska mgr D. Rupniewska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
13:45
Zjazd nr 9 15-16 stycze 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Semestr 1 Zjazd nr 9 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 9 15-16 stycze 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
dr hab. S. obejko dr hab. S. obejko
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Jzyk angielski wiczenia: Jzyk angielski_
mgr M. Starczewska mgr K. Kulak
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu wiczenia: Podstawy psychologii (e-sport) 2
dr hab. A. Rutkowski mgr N. Koperska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Podstawy psychologii (e-sport) 2 wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu
mgr N. Koperska dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Zajcia fakultatywne: trening e -sportowy (CS)
mgr M. Marchewka
mgr P. Matuszewski
Wykady: Podstawy psychologii (e-sport) 2 Wykady: Podstawy psychologii (e-sport) 2
mgr N. Koperska mgr N. Koperska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Podstawy prawa Wykady: Podstawy prawa
dr J. Markowski dr J. Markowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Podstawy psychologii Wykady: Podstawy psychologii
dr A. Gorcy dr A. Gorcy
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Marketing wiczenia: Podstawy innowacyjnoci
mgr M. Dudek dr hab. S. obejko
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Podstawy innowacyjnoci wiczenia: Marketing
dr hab. S. obejko mgr M. Dudek
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Data Godzina Godzina
Zjazd nr 10 29-30 stycze 2022 Rok akademicki: 2021/2022
18:20
10:25
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH Semestr 1
Zjazd nr 10 Kierunek: Zarzdzanie
Zjazd nr 10 29-30 stycze 2022 Rok akademicki: 2021/2022
10:25
mgr N. Koperska mgr N. Koperska
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Matematyka w zarzdzaniu Wykady: Matematyka w zarzdzaniu
dr hab. A. Rutkowski dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Mikro- i makroekonomia wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu
dr M. Pytlak dr hab. A. Rutkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu wiczenia: Mikro- i makroekonomia
dr hab. A. Rutkowski dr M. Pytlak
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Nauki o organizacji Wykady: Nauki o organizacji
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Wykady: Nauki o organizacji Wykady: Nauki o organizacji
dr A. Pitkowski dr A. Pitkowski
Zajcia zdalne na platformie Moodle Zajcia zdalne na platformie Moodle
Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr P. Matuszewski
Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr P. Matuszewski
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
Sesja egzaminacyjna 12-13 luty 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Semestr 1 Sesja egzaminacyjna Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Sesja egzaminacyjna 12-13 luty 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
wiczenia: Matematyka w zarzdzaniu
dr hab. A. Rutkowski
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr P. Matuszewski
Sesja egz. popr. 19-20 luty 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
Semestr 1 Sesja egz. popr. Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Sesja egz. popr. 19-20 luty 2022 Rok akademicki: 2021/2022
ROZKAD ZAJ NIESTACJONARNYCH
Data Godzina Godzina
mgr P. Matuszewski
Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr P. Matuszewski
Zjazd nr 18 Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Zjazd nr 18 26-27 luty 2022 Rok akademicki: 2021/2022
Grupa I Uwagi Grupa II UwagiData Godzina Godzina
so b
o ta
2 6
l u
ty 2
0 2
Zjazd nr 18 Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Zjazd nr 18 26-27 luty 2022 Rok akademicki: 2021/2022
Zajcia fakultatywne: trening e-sportowy (LOL)
mgr P. Matuszewski