Click here to load reader

Data : 10/11/2017 Tit: - mii lei-pag: 1 Prevederi anuale ...pvinga.dlinkddns.com/wp-content/uploads/2017/11/BUGETUL-LOCAL-… · 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Data : 10/11/2017 Tit: - mii lei-pag: 1 Prevederi anuale...

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  TOTAL JUDET

  1pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 16.516,43 3.120,27 7.230,66 2.470,43 3.695,07 14.365,34 14.188,38 13.243,63

  000202 I. VENITURI CURENTE 11.424,29 2.985,58 3.960,58 2.280,56 2.197,57 11.316,50 11.595,00 11.893,50

  000302 A. VENITURI FISCALE 10.875,15 2.880,28 3.678,73 2.144,36 2.171,78 11.016,50 11.261,00 11.527,50

  000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

  CASTIGURI DIN CAPITAL 3.103,03 738,18 1.025,47 769,38 570,00 3.285,00 3.314,00 3.347,00

  030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

  din capital de la persoane fizice 3.103,03 738,18 1.025,47 769,38 570,00 3.285,00 3.314,00 3.347,00

  0302 IMPOZIT PE VENIT 100,03 20,00 80,03 65,00 69,00 73,00

  030218 Impozitul pe veniturile din transferul

  proprietatilor imobiliare din

  patrimoniul personal 100,03 20,00 80,03 65,00 69,00 73,00

  0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN

  VENIT 3.003,00 718,18 945,44 769,38 570,00 3.220,00 3.245,00 3.274,00

  040201 Cote defalcate din impozitul pe

  venit 836,00 169,18 396,44 220,38 50,00 836,00 836,00 836,00

  040204 Sume alocate din cotele defalcate din

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale 2.167,00 549,00 549,00 549,00 520,00 2.384,00 2.409,00 2.438,00

  070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.333,77 453,13 730,06 125,38 25,20 1.245,00 1.278,00 1.312,00

  0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.333,77 453,13 730,06 125,38 25,20 1.245,00 1.278,00 1.312,00

  070201 Impozit si taxa pe cladiri 396,30 127,91 200,00 54,59 13,80 385,00 395,00 405,00

  070202 Impozit si taxa pe teren 906,84 320,22 520,06 66,56 835,00 853,00 872,00

  070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe

  de timbru 30,63 5,00 10,00 4,23 11,40 25,00 30,00 35,00

  100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 6.433,22 1.687,84 1.919,20 1.249,60 1.576,58 6.486,50 6.669,00 6.868,50

  1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 6.204,01 1.586,93 1.817,90 1.229,60 1.569,58 6.249,00 6.421,00 6.610,00

  110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor, municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti 4.966,01 1.268,93 1.461,90 966,60 1.268,58 5.200,00 5.365,00 5.528,00

  110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adaugata pentru drumuri 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

  110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale 938,00 243,00 281,00 188,00 226,00 1.049,00 1.056,00 1.082,00

  1602 TAXE PE UTILIZAREA

  UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

  DE ACTIVITATI 229,21 100,91 101,30 20,00 7,00 237,50 248,00 258,50

  160202 Impozit pe mijloacele de transport 226,17 100,37 100,00 20,00 5,80 235,00 245,00 255,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  2pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de

  licente si autorizatii de functionare 3,04 0,54 1,30 1,20 2,50 3,00 3,50

  180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 5,13 1,13 4,00

  1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 5,13 1,13 4,00

  180250 Alte impozite si taxe 5,13 1,13 4,00

  290002 C. Venituri nefiscale 549,14 105,30 281,85 136,20 25,79 300,00 334,00 366,00

  300002 C1. Venituri din proprietate 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  30020530 Alte venituri din concesiuni si inchi-

  rieri de catre institutiile publice 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 429,66 85,82 201,85 116,20 25,79 175,00 204,00 231,00

  3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

  ELIBERARI PERMISE 68,86 8,86 40,00 20,00 75,00 80,00 85,00

  340202 Taxe extrajudiciare de timbru 68,86 8,86 40,00 20,00 75,00 80,00 85,00

  3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 147,75 34,35 80,00 30,00 3,40 60,00 80,00 100,00

  350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate potrivit dispozitiilor legale 124,26 30,86 60,00 30,00 3,40 30,00 40,00 50,00

  350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 23,49 3,49 20,00 30,00 40,00 50,00

  3602 DIVERSE VENITURI 186,85 42,61 81,85 40,00 22,39 40,00 44,00 46,00

  360214 Venituri din recuperarea cheltuielilor

  efectuate in cursul procesului de

  executare silita 15,00 15,00

  360250 Alte venituri 171,85 42,61 81,85 40,00 7,39 40,00 44,00 46,00

  3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

  SUBVENTIILE 26,20 26,20

  370201 Donatii si sponsorizari 26,20 26,20

  370203 Varsaminte din sectiunea de functionare

  pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

  a bugetului local -2.997,66 -849,48 -1.372,58 -673,10 -102,50 -2.334,50 -2.246,00 -2.247,50

  370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 2.997,66 849,48 1.372,58 673,10 102,50 2.334,50 2.246,00 2.247,50

  390002 II. Venituri din capital 12,70 8,20 4,50

  3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 12,70 8,20 4,50

  390207 Venituri din vanzarea unor bunuri

  apartinind domeniului privat al statului

  sau al unitatilor administrativ-teritoriale 12,70 8,20 4,50

  420002 Subventii de la alte nivele ale

  administratiei publice 3.479,44 134,69 3.270,08 181,67 -107,00 1.705,46 1.250,00 1.250,00

  4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.479,44 134,69 3.270,08 74,67 1.705,46 1.250,00 1.250,00

  420205 Planuri si regulamente de urbanism 15,67 15,67

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  3pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  420228 Subventii primite din Fondul de

  Interventie 59,00 59,00

  420234 Subventii pentru acordarea ajutorului

  pentru incalzirea locuintei cu lemne,

  carbuni, combustibil petrolieri 0,19 0,19

  420265 Finantarea programului National de

  Dezvoltare Locala 3.404,58 134,50 3.270,08 1.705,46 1.250,00 1.250,00

  4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 107,00 -107,00

  430234 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru

  finantarea lucrarilor de inregistrare

  sistematica din cadrul Programului

  national de cadastru si carte funciara 107,00 -107,00

  4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

  CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

  AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 1.600,00 1.600,00 1.343,38 1.343,38 100,13

  480204 Fondul European de Dezvoltare Rurala

  (FEADR) 1.600,00 1.600,00 1.343,38 1.343,38 100,13

  48020401 Sume primite in contul platilor efectuate

  in anul curent 1.343,38 1.343,38 100,13

  48020403 Prefinantare 1.600,00 1.600,00

  4990 VENITURI PROPRII 5.206,78 1.398,65 2.142,68 1.032,96 632,49 5.067,50 5.174,00 5.283,50

  5002 TOTAL CHELTUIELI 16.916,43 3.260,27 7.430,66 2.530,43 3.695,07 14.365,34 14.188,38 13.243,63

  01 CHELTUIELI CURENTE 10.114,62 2.136,29 2.588,00 1.773,46 3.616,87 10.325,38 10.692,38 9.746,13

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.718,99 1.395,16 1.555,40 1.293,66 1.474,77 5.940,00 6.157,00 6.299,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.284,83 603,94 771,27 435,47 474,15 2.461,00 2.533,00 2.606,00

  57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 468,20 127,19 221,33 64,33 55,35 476,00 529,00 581,00

  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

  EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

  FINANCIAR 2014-2020 1.628,80 1.628,80 1.343,38 1.343,38 100,13

  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13,80 10,00 40,00 -20,00 -16,20 105,00 130,00 160,00

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.801,81 1.123,98 4.842,66 756,97 78,20 4.039,96 3.496,00 3.497,50

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.801,81 1.123,98 4.842,66 756,97 78,20 4.039,96 3.496,00 3.497,50

  510002 Partea I-a Servicii publice generale 2.677,91 870,15 795,55 713,08 299,13 3.313,98 3.446,00 3.540,50

  5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 2.523,37 833,90 749,60 669,77 270,10 3.134,98 3.221,00 3.317,50

  01 CHELTUIELI CURENTE 1.913,30 443,90 549,60 542,70 377,10 2.050,00 2.110,00 2.140,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.103,20 210,50 251,80 380,20 260,70 1.050,00 1.100,00 1.120,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 897,20 169,00 202,00 323,20 203,00

  100101 Salarii de baza 843,80 159,00 190,00 298,80 196,00

  100112 Indemnizatii platite unor persoane din

  afara unitatii 53,40 10,00 12,00 24,40 7,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  4pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  1003 Contributii 206,00 41,50 49,80 57,00 57,70

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 144,00 28,00 32,00 39,00 45,00

  100302 Contributii de asigurari de somaj 4,50 1,00 1,20 1,40 0,90

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 46,40 9,90 12,00 14,50 10,00

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 1,50 0,50 0,60 0,60 -0,20

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 9,60 2,10 4,00 1,50 2,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 810,10 233,40 297,80 162,50 116,40 1.000,00 1.010,00 1.020,00

  2001 Bunuri si servicii 452,75 144,60 171,00 72,00 65,15

  200101 Furnituri de birou 9,50 3,50 5,00 1,00

  200102 Materiale pentru curatenie 7,50 2,50 2,00 2,00 1,00

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 28,50 14,00 8,00 3,00 3,50

  200104 Apa, canal si salubritate 22,00 15,00 15,00 -8,00

  200105 Carburanti si lubrifianti 29,60 6,60 9,00 8,00 6,00

  200106 Piese de schimb 4,00 2,00 2,00 0,50 -0,50

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 58,00 16,00 20,00 15,00 7,00

  200109 Materiale si prestari de servicii cu

  caracter functional 30,00 9,00 40,00 -15,00 -4,00

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 263,65 76,00 70,00 66,50 51,15

  2002 Reparatii curente 26,00 4,00 23,00 -1,00

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 19,00 5,00 7,00 5,00 2,00

  200530 Alte obiecte de inventar 19,00 5,00 7,00 5,00 2,00

  2006 Deplasari, detasari, transferari 4,70 0,80 1,30 2,00 0,60

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,70 0,80 1,30 2,00 0,60

  2012 Consultanta si expertiza 57,00 10,00 25,00 -3,00 25,00

  2013 Pregatire profesionala 0,85 5,00 11,50 -16,50 0,85

  2014 Protectia muncii 6,00 3,00 3,00

  2030 Alte cheltuieli 243,80 65,00 75,00 80,00 23,80

  203001 Reclama si publicitate 36,00 15,00 15,00 4,00 2,00

  203002 Protocol si reprezentare 0,50 10,00 -9,50

  203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 207,30 50,00 50,00 76,00 31,30

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 610,07 390,00 200,00 127,07 -107,00 1.084,98 1.111,00 1.177,50

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 610,07 390,00 200,00 127,07 -107,00 1.084,98 1.111,00 1.177,50

  7101 Active fixe 610,07 390,00 200,00 127,07 -107,00

  710101 Constructii 50,00 50,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  5pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  710130 Alte active fixe 560,07 340,00 200,00 127,07 -107,00

  510201 Autoritati executive si legislative 2.523,37 833,90 749,60 669,77 270,10 3.134,98 3.221,00 3.317,50

  51020103 Autoritati executive 2.523,37 833,90 749,60 669,77 270,10 3.134,98 3.221,00 3.317,50

  5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 154,54 36,25 45,95 43,31 29,03 179,00 225,00 223,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 154,54 36,25 45,95 43,31 29,03 179,00 225,00 223,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147,04 33,75 42,95 40,51 29,83 165,00 209,00 205,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 119,58 26,00 32,00 34,00 27,58

  100101 Salarii de baza 119,58 26,00 32,00 34,00 27,58

  1003 Contributii 27,46 7,75 10,95 6,51 2,25

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 19,00 5,00 7,00 4,20 2,80

  100302 Contributii de asigurari de somaj 0,70 0,30 0,50 0,40 -0,50

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 6,30 2,00 2,70 1,40 0,20

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 0,36 0,15 0,15 0,11 -0,05

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 1,10 0,30 0,60 0,40 -0,20

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,50 2,50 3,00 2,80 -0,80 14,00 16,00 18,00

  2001 Bunuri si servicii 7,50 2,40 1,80 1,70 1,60

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 0,20 0,10 0,10

  200105 Carburanti si lubrifianti 2,20 0,80 0,30 1,00 0,10

  200106 Piese de schimb 2,10 0,30 0,40 0,20 1,20

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 2,00 1,00 0,50 0,30 0,20

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 1,00 0,20 0,50 0,20 0,10

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1,00 1,00 -2,00

  200501 Uniforme si echipament 1,00 1,00 -2,00

  2006 Deplasari, detasari, transferari 0,10 0,20 0,10 -0,40

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0,10 0,20 0,10 -0,40

  540210 Servicii publice comunitare de

  evidenta a persoanelor 98,05 21,80 27,50 27,20 21,55 105,00 145,00 137,00

  540250 Alte servicii publice generale 56,49 14,45 18,45 16,11 7,48 74,00 80,00 86,00

  650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 6.291,30 1.928,87 1.771,40 1.270,65 1.320,38 7.476,98 7.204,00 7.423,00

  6502 INVATAMANT 4.125,94 1.116,28 993,90 884,55 1.131,21 5.802,98 5.416,00 5.506,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 3.931,44 941,78 993,90 884,55 1.111,21 4.004,00 4.096,00 4.186,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.390,00 834,86 854,80 699,70 1.000,64 3.600,00 3.683,00 3.764,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 2.706,17 701,61 678,50 538,20 787,86

  100101 Salarii de baza 2.366,41 620,05 571,00 477,40 697,96

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  6pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  100106 Alte sporuri 58,54 11,84 15,50 11,50 19,70

  100111 Fond aferent platii cu ora 281,22 69,72 92,00 49,30 70,20

  1002 Cheltuieli salariale in natura 15,00 28,00 -13,00

  100206 Vouchere de vacanta 15,00 28,00 -13,00

  1003 Contributii 668,83 133,25 176,30 133,50 225,78

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 438,72 93,32 118,00 89,30 138,10

  100302 Contributii de asigurari de somaj 20,58 2,84 5,50 3,50 8,74

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 162,37 30,73 41,70 29,70 60,24

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 8,75 1,15 2,60 1,30 3,70

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 38,41 5,21 8,50 9,70 15,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 525,45 101,92 132,77 186,52 104,24 380,00 389,00 398,00

  2001 Bunuri si servicii 444,27 101,33 128,47 121,22 93,25

  200101 Furnituri de birou 12,10 6,30 3,50 2,30

  200102 Materiale pentru curatenie 9,40 2,60 3,50 3,30

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 155,72 51,67 24,20 36,85 43,00

  200104 Apa, canal si salubritate 17,23 6,63 6,10 1,90 2,60

  200105 Carburanti si lubrifianti 0,90 0,90

  200107 Transport 62,50 14,85 22,00 11,50 14,15

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 21,35 10,65 4,10 1,80 4,80

  200109 Materiale si prestari de servicii cu

  caracter functional 33,31 8,68 11,70 4,83 8,10

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 131,76 8,85 50,57 57,34 15,00

  2002 Reparatii curente 65,50 57,50 8,00

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2,50 2,00 0,50

  200530 Alte obiecte de inventar 2,50 2,00 0,50

  2006 Deplasari, detasari, transferari 4,50 4,50

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,50 4,50

  2013 Pregatire profesionala 8,68 0,59 4,30 1,30 2,49

  57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33 24,00 24,00 24,00

  5702 Ajutoare sociale 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33

  570203 Tichete de cresa si tichete sociale

  pentru gradinita 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 194,50 174,50 20,00 1.798,98 1.320,00 1.320,00

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 194,50 174,50 20,00 1.798,98 1.320,00 1.320,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  7pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  7101 Active fixe 194,50 174,50 20,00

  710101 Constructii 174,50 174,50

  710130 Alte active fixe 20,00 20,00

  650203 Invatamant prescolar si primar 1.710,89 329,79 463,10 362,30 555,70 1.735,50 1.778,00 1.810,70

  65020301 Invatamant prescolar 831,16 159,40 233,60 167,80 270,36 863,00 889,40 906,00

  65020302 Invatamant primar 879,73 170,39 229,50 194,50 285,34 872,50 888,60 904,70

  650204 Invatamant secundar 2.399,06 781,49 524,47 523,92 569,18 4.043,48 3.614,00 3.671,30

  65020401 Invatamant secundar inferior 1.959,01 698,24 403,00 440,78 416,99 3.508,48 3.051,00 3.072,30

  65020402 Invatamant secundar superior 440,05 83,25 121,47 83,14 152,19 535,00 563,00 599,00

  650250 Alte cheltuieli in domeniul

  invatamantului 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33 24,00 24,00 24,00

  6602 SANATATE 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 212,85 64,00 87,80 21,70 39,35 285,00 290,00 300,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 171,20 49,00 68,70 20,00 33,50

  100101 Salarii de baza 171,20 49,00 68,70 20,00 33,50

  1003 Contributii 41,65 15,00 19,10 1,70 5,85

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 27,60 10,00 13,60 4,00

  100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,40 0,50 0,20 -0,10

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 9,50 3,00 4,00 2,00 0,50

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 0,35 0,10 0,20 0,10 -0,05

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 3,20 1,50 0,80 -0,60 1,50

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,00 35,20 6,50 2,30 5,00 55,00 60,00 70,00

  2001 Bunuri si servicii 49,00 35,20 6,50 2,30 5,00

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7,70 4,70 1,00 1,00 1,00

  200105 Carburanti si lubrifianti 2,30 1,00 0,50 0,30 0,50

  200106 Piese de schimb 31,00 26,50 5,00 -1,50 1,00

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 8,00 3,00 2,50 2,50

  660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 675,30 361,20 178,20 171,10 -35,20 152,00 183,00 220,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 109,40 21,20 68,20 55,20 -35,20 152,00 183,00 220,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95,60 11,20 28,20 75,20 -19,00 47,00 53,00 60,00

  2001 Bunuri si servicii 47,50 11,20 8,20 25,10 3,00

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 14,20 6,20 3,00 2,00 3,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  8pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 0,30 0,20 0,10

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 33,00 5,00 5,00 23,00

  2002 Reparatii curente 20,00 -20,00

  2030 Alte cheltuieli 48,10 20,00 30,10 -2,00

  203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 48,10 20,00 30,10 -2,00

  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13,80 10,00 40,00 -20,00 -16,20 105,00 130,00 160,00

  5911 Asociatii si fundatii 13,80 10,00 20,00 -16,20

  5912 Sustinerea cultelor 20,00 -20,00

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 565,90 340,00 110,00 115,90

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 565,90 340,00 110,00 115,90

  7101 Active fixe 565,90 340,00 110,00 115,90

  710101 Constructii 374,00 240,00 30,00 104,00

  710130 Alte active fixe 191,90 100,00 80,00 11,90

  670203 Servicii culturale 376,30 216,20 33,20 162,10 -35,20 65,00 80,00 95,00

  67020307 Camine culturale 376,30 216,20 33,20 162,10 -35,20 65,00 80,00 95,00

  670205 Servicii recreative si sportive 115,00 5,00 85,00 25,00 47,00 53,00 65,00

  67020501 Sport 10,00 10,00 35,00 40,00 50,00

  67020503 Intretinere gradini publice, parcuri

  zone verzi, baze sportive si de agrement 105,00 5,00 75,00 25,00 12,00 13,00 15,00

  670206 Servicii religioase 184,00 140,00 60,00 -16,00 40,00 50,00 60,00

  6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.228,21 352,19 505,00 191,00 180,02 1.182,00 1.255,00 1.327,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 1.228,21 352,19 505,00 191,00 180,02 1.182,00 1.255,00 1.327,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 776,00 230,00 290,00 125,00 131,00 730,00 750,00 770,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 627,50 191,50 238,00 85,30 112,70

  100101 Salarii de baza 627,50 191,50 238,00 85,30 112,70

  1003 Contributii 148,50 38,50 52,00 39,70 18,30

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 100,00 25,00 30,00 33,00 12,00

  100302 Contributii de asigurari de somaj 5,00 1,00 2,00 1,50 0,50

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 33,00 10,00 15,00 3,00 5,00

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 4,00 1,00 2,00 0,70 0,30

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 6,50 1,50 3,00 1,50 0,50

  57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 452,21 122,19 215,00 66,00 49,02 452,00 505,00 557,00

  5702 Ajutoare sociale 452,21 122,19 215,00 66,00 49,02

  570201 Ajutoare sociale in numerar 452,21 122,19 215,00 66,00 49,02

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  9pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  680205 Asistenta sociala in caz de boli si

  invaliditati 1.180,00 342,00 490,00 186,00 162,00 1.165,00 1.238,00 1.310,00

  68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.180,00 342,00 490,00 186,00 162,00 1.165,00 1.238,00 1.310,00

  680215 Prevenirea excluderii sociale 48,21 10,19 15,00 5,00 18,02 17,00 17,00 17,00

  68021501 Ajutor social 48,21 10,19 15,00 5,00 18,02 17,00 17,00 17,00

  700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare

  publica, locuinte, mediu si ape 3.012,46 246,05 757,05 216,70 1.792,66 2.799,38 2.748,38 1.480,13

  7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 561,11 115,30 253,00 103,70 89,11 361,00 295,00 255,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 161,11 56,30 74,00 4,70 26,11 205,00 230,00 255,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51,70 11,30 14,00 16,70 9,70 55,00 65,00 75,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 42,20 9,00 11,00 13,70 8,50

  100101 Salarii de baza 42,20 9,00 11,00 13,70 8,50

  1003 Contributii 9,50 2,30 3,00 3,00 1,20

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 6,70 1,50 2,00 2,00 1,20

  100302 Contributii de asigurari de somaj 0,30 0,10 0,10 0,10

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 2,20 0,50 0,60 0,70 0,40

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10 0,10 -0,10

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 0,20 0,10 0,20 0,20 -0,30

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109,41 45,00 60,00 -12,00 16,41 150,00 165,00 180,00

  2001 Bunuri si servicii 94,41 40,00 50,00 -12,00 16,41

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 94,41 40,00 50,00 -12,00 16,41

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15,00 5,00 10,00

  200530 Alte obiecte de inventar 15,00 5,00 10,00

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400,00 59,00 179,00 99,00 63,00 156,00 65,00

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 400,00 59,00 179,00 99,00 63,00 156,00 65,00

  7101 Active fixe 400,00 59,00 179,00 99,00 63,00

  710130 Alte active fixe 400,00 59,00 179,00 99,00 63,00

  700203 Locuinte 166,11 71,30 64,00 4,70 26,11 185,00 205,00 225,00

  70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 166,11 71,30 64,00 4,70 26,11 185,00 205,00 225,00

  700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 239,00 5,00 150,00 60,00 24,00 20,00 25,00 30,00

  70020501 Alimentare cu apa 239,00 5,00 150,00 60,00 24,00 20,00 25,00 30,00

  700206 Iluminat public si electrificari 156,00 39,00 39,00 39,00 39,00 156,00 65,00

  7402 PROTECTIA MEDIULUI 2.451,35 130,75 504,05 113,00 1.703,55 2.438,38 2.453,38 1.225,13

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.122,15 130,75 184,05 75,00 1.732,35 1.938,38 1.953,38 725,13

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,20 10,75 14,05 9,85 3,55 55,00 60,00 65,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 31,10 8,50 11,00 8,00 3,60

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  10pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  100101 Salarii de baza 31,10 8,50 11,00 8,00 3,60

  1003 Contributii 7,10 2,25 3,05 1,85 -0,05

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 5,00 1,50 2,00 1,00 0,50

  100302 Contributii de asigurari de somaj 0,20 0,10 0,10 0,10 -0,10

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 1,70 0,50 0,70 0,50

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,05 0,05 0,05 -0,05

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 0,10 0,10 0,20 0,20 -0,40

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 455,15 120,00 170,00 65,15 100,00 540,00 550,00 560,00

  2001 Bunuri si servicii 455,15 120,00 170,00 65,15 100,00

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 455,15 120,00 170,00 65,15 100,00

  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

  EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

  FINANCIAR 2014-2020 1.628,80 1.628,80 1.343,38 1.343,38 100,13

  5804 Programe din Fondul European Agricol

  de Dezvoltare Rurala (FEADR) 1.628,80 1.628,80

  580402 Finantarea externa nerambursabila 1.600,00 1.600,00

  580403 Cheltuieli neeligibile 28,80 28,80

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 329,20 320,00 38,00 -28,80 500,00 500,00 500,00

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 329,20 320,00 38,00 -28,80 500,00 500,00 500,00

  7101 Active fixe 329,20 320,00 38,00 -28,80

  710130 Alte active fixe 329,20 320,00 38,00 -28,80

  740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 493,35 130,75 184,05 75,00 103,55 595,00 610,00 625,00

  74020501 Salubritate 38,20 10,75 14,05 9,85 3,55 55,00 60,00 65,00

  74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea

  deseurilor 455,15 120,00 170,00 65,15 100,00 540,00 550,00 560,00

  740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.958,00 320,00 38,00 1.600,00 1.843,38 1.843,38 600,13

  800002 Partea V-a Actiuni economice 4.934,76 215,20 4.106,66 330,00 282,90 775,00 790,00 800,00

  8402 TRANSPORTURI 4.934,76 215,20 4.106,66 330,00 282,90 775,00 790,00 800,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 232,62 54,72 73,00 -47,00 151,90 275,00 290,00 300,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 232,62 54,72 73,00 -47,00 151,90 275,00 290,00 300,00

  2001 Bunuri si servicii 145,72 39,72 53,00 -13,00 66,00

  200105 Carburanti si lubrifianti 50,00 10,00 10,00 15,00 15,00

  200106 Piese de schimb 19,00 7,00 8,00 2,00 2,00

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 76,72 22,72 35,00 -30,00 49,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  11pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  2002 Reparatii curente 86,90 15,00 20,00 -34,00 85,90

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.702,14 160,48 4.033,66 377,00 131,00 500,00 500,00 500,00

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.702,14 160,48 4.033,66 377,00 131,00 500,00 500,00 500,00

  7101 Active fixe 4.702,14 160,48 4.033,66 377,00 131,00

  710101 Constructii 4.359,14 85,48 3.938,66 285,00 50,00

  710130 Alte active fixe 343,00 75,00 95,00 92,00 81,00

  840203 Transport rutier 4.934,76 215,20 4.106,66 330,00 282,90 775,00 790,00 800,00

  84020301 Drumuri si poduri 1.525,36 75,00 1.238,36 137,00 75,00

  84020303 Strazi 3.409,40 140,20 2.868,30 193,00 207,90 775,00 790,00 800,00

  9902 EXCEDENT/DEFICIT

  EXCEDENT/DEFICIT -400,00 -140,00 -200,00 -60,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  TOTAL COMUNE

  1pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 16.516,43 3.120,27 7.230,66 2.470,43 3.695,07 14.365,34 14.188,38 13.243,63

  000202 I. VENITURI CURENTE 11.424,29 2.985,58 3.960,58 2.280,56 2.197,57 11.316,50 11.595,00 11.893,50

  000302 A. VENITURI FISCALE 10.875,15 2.880,28 3.678,73 2.144,36 2.171,78 11.016,50 11.261,00 11.527,50

  000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

  CASTIGURI DIN CAPITAL 3.103,03 738,18 1.025,47 769,38 570,00 3.285,00 3.314,00 3.347,00

  030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

  din capital de la persoane fizice 3.103,03 738,18 1.025,47 769,38 570,00 3.285,00 3.314,00 3.347,00

  0302 IMPOZIT PE VENIT 100,03 20,00 80,03 65,00 69,00 73,00

  030218 Impozitul pe veniturile din transferul

  proprietatilor imobiliare din

  patrimoniul personal 100,03 20,00 80,03 65,00 69,00 73,00

  0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN

  VENIT 3.003,00 718,18 945,44 769,38 570,00 3.220,00 3.245,00 3.274,00

  040201 Cote defalcate din impozitul pe

  venit 836,00 169,18 396,44 220,38 50,00 836,00 836,00 836,00

  040204 Sume alocate din cotele defalcate din

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale 2.167,00 549,00 549,00 549,00 520,00 2.384,00 2.409,00 2.438,00

  070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.333,77 453,13 730,06 125,38 25,20 1.245,00 1.278,00 1.312,00

  0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.333,77 453,13 730,06 125,38 25,20 1.245,00 1.278,00 1.312,00

  070201 Impozit si taxa pe cladiri 396,30 127,91 200,00 54,59 13,80 385,00 395,00 405,00

  070202 Impozit si taxa pe teren 906,84 320,22 520,06 66,56 835,00 853,00 872,00

  070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe

  de timbru 30,63 5,00 10,00 4,23 11,40 25,00 30,00 35,00

  100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 6.433,22 1.687,84 1.919,20 1.249,60 1.576,58 6.486,50 6.669,00 6.868,50

  1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 6.204,01 1.586,93 1.817,90 1.229,60 1.569,58 6.249,00 6.421,00 6.610,00

  110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor, municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti 4.966,01 1.268,93 1.461,90 966,60 1.268,58 5.200,00 5.365,00 5.528,00

  110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adaugata pentru drumuri 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

  110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale 938,00 243,00 281,00 188,00 226,00 1.049,00 1.056,00 1.082,00

  1602 TAXE PE UTILIZAREA

  UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

  DE ACTIVITATI 229,21 100,91 101,30 20,00 7,00 237,50 248,00 258,50

  160202 Impozit pe mijloacele de transport 226,17 100,37 100,00 20,00 5,80 235,00 245,00 255,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  2pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de

  licente si autorizatii de functionare 3,04 0,54 1,30 1,20 2,50 3,00 3,50

  180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 5,13 1,13 4,00

  1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 5,13 1,13 4,00

  180250 Alte impozite si taxe 5,13 1,13 4,00

  290002 C. Venituri nefiscale 549,14 105,30 281,85 136,20 25,79 300,00 334,00 366,00

  300002 C1. Venituri din proprietate 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  30020530 Alte venituri din concesiuni si inchi-

  rieri de catre institutiile publice 119,48 19,48 80,00 20,00 125,00 130,00 135,00

  330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 429,66 85,82 201,85 116,20 25,79 175,00 204,00 231,00

  3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

  ELIBERARI PERMISE 68,86 8,86 40,00 20,00 75,00 80,00 85,00

  340202 Taxe extrajudiciare de timbru 68,86 8,86 40,00 20,00 75,00 80,00 85,00

  3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 147,75 34,35 80,00 30,00 3,40 60,00 80,00 100,00

  350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate potrivit dispozitiilor legale 124,26 30,86 60,00 30,00 3,40 30,00 40,00 50,00

  350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 23,49 3,49 20,00 30,00 40,00 50,00

  3602 DIVERSE VENITURI 186,85 42,61 81,85 40,00 22,39 40,00 44,00 46,00

  360214 Venituri din recuperarea cheltuielilor

  efectuate in cursul procesului de

  executare silita 15,00 15,00

  360250 Alte venituri 171,85 42,61 81,85 40,00 7,39 40,00 44,00 46,00

  3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

  SUBVENTIILE 26,20 26,20

  370201 Donatii si sponsorizari 26,20 26,20

  370203 Varsaminte din sectiunea de functionare

  pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

  a bugetului local -2.997,66 -849,48 -1.372,58 -673,10 -102,50 -2.334,50 -2.246,00 -2.247,50

  370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 2.997,66 849,48 1.372,58 673,10 102,50 2.334,50 2.246,00 2.247,50

  390002 II. Venituri din capital 12,70 8,20 4,50

  3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 12,70 8,20 4,50

  390207 Venituri din vanzarea unor bunuri

  apartinind domeniului privat al statului

  sau al unitatilor administrativ-teritoriale 12,70 8,20 4,50

  420002 Subventii de la alte nivele ale

  administratiei publice 3.479,44 134,69 3.270,08 181,67 -107,00 1.705,46 1.250,00 1.250,00

  4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.479,44 134,69 3.270,08 74,67 1.705,46 1.250,00 1.250,00

  420205 Planuri si regulamente de urbanism 15,67 15,67

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  3pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  420228 Subventii primite din Fondul de

  Interventie 59,00 59,00

  420234 Subventii pentru acordarea ajutorului

  pentru incalzirea locuintei cu lemne,

  carbuni, combustibil petrolieri 0,19 0,19

  420265 Finantarea programului National de

  Dezvoltare Locala 3.404,58 134,50 3.270,08 1.705,46 1.250,00 1.250,00

  4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 107,00 -107,00

  430234 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru

  finantarea lucrarilor de inregistrare

  sistematica din cadrul Programului

  national de cadastru si carte funciara 107,00 -107,00

  4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

  CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

  AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 1.600,00 1.600,00 1.343,38 1.343,38 100,13

  480204 Fondul European de Dezvoltare Rurala

  (FEADR) 1.600,00 1.600,00 1.343,38 1.343,38 100,13

  48020401 Sume primite in contul platilor efectuate

  in anul curent 1.343,38 1.343,38 100,13

  48020403 Prefinantare 1.600,00 1.600,00

  4990 VENITURI PROPRII 5.206,78 1.398,65 2.142,68 1.032,96 632,49 5.067,50 5.174,00 5.283,50

  5002 TOTAL CHELTUIELI 16.916,43 3.260,27 7.430,66 2.530,43 3.695,07 14.365,34 14.188,38 13.243,63

  01 CHELTUIELI CURENTE 10.114,62 2.136,29 2.588,00 1.773,46 3.616,87 10.325,38 10.692,38 9.746,13

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.718,99 1.395,16 1.555,40 1.293,66 1.474,77 5.940,00 6.157,00 6.299,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.284,83 603,94 771,27 435,47 474,15 2.461,00 2.533,00 2.606,00

  57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 468,20 127,19 221,33 64,33 55,35 476,00 529,00 581,00

  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

  EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

  FINANCIAR 2014-2020 1.628,80 1.628,80 1.343,38 1.343,38 100,13

  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13,80 10,00 40,00 -20,00 -16,20 105,00 130,00 160,00

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.801,81 1.123,98 4.842,66 756,97 78,20 4.039,96 3.496,00 3.497,50

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.801,81 1.123,98 4.842,66 756,97 78,20 4.039,96 3.496,00 3.497,50

  510002 Partea I-a Servicii publice generale 2.677,91 870,15 795,55 713,08 299,13 3.313,98 3.446,00 3.540,50

  5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 2.523,37 833,90 749,60 669,77 270,10 3.134,98 3.221,00 3.317,50

  01 CHELTUIELI CURENTE 1.913,30 443,90 549,60 542,70 377,10 2.050,00 2.110,00 2.140,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.103,20 210,50 251,80 380,20 260,70 1.050,00 1.100,00 1.120,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 897,20 169,00 202,00 323,20 203,00

  100101 Salarii de baza 843,80 159,00 190,00 298,80 196,00

  100112 Indemnizatii platite unor persoane din

  afara unitatii 53,40 10,00 12,00 24,40 7,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  4pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  1003 Contributii 206,00 41,50 49,80 57,00 57,70

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 144,00 28,00 32,00 39,00 45,00

  100302 Contributii de asigurari de somaj 4,50 1,00 1,20 1,40 0,90

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 46,40 9,90 12,00 14,50 10,00

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 1,50 0,50 0,60 0,60 -0,20

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 9,60 2,10 4,00 1,50 2,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 810,10 233,40 297,80 162,50 116,40 1.000,00 1.010,00 1.020,00

  2001 Bunuri si servicii 452,75 144,60 171,00 72,00 65,15

  200101 Furnituri de birou 9,50 3,50 5,00 1,00

  200102 Materiale pentru curatenie 7,50 2,50 2,00 2,00 1,00

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 28,50 14,00 8,00 3,00 3,50

  200104 Apa, canal si salubritate 22,00 15,00 15,00 -8,00

  200105 Carburanti si lubrifianti 29,60 6,60 9,00 8,00 6,00

  200106 Piese de schimb 4,00 2,00 2,00 0,50 -0,50

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 58,00 16,00 20,00 15,00 7,00

  200109 Materiale si prestari de servicii cu

  caracter functional 30,00 9,00 40,00 -15,00 -4,00

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 263,65 76,00 70,00 66,50 51,15

  2002 Reparatii curente 26,00 4,00 23,00 -1,00

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 19,00 5,00 7,00 5,00 2,00

  200530 Alte obiecte de inventar 19,00 5,00 7,00 5,00 2,00

  2006 Deplasari, detasari, transferari 4,70 0,80 1,30 2,00 0,60

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,70 0,80 1,30 2,00 0,60

  2012 Consultanta si expertiza 57,00 10,00 25,00 -3,00 25,00

  2013 Pregatire profesionala 0,85 5,00 11,50 -16,50 0,85

  2014 Protectia muncii 6,00 3,00 3,00

  2030 Alte cheltuieli 243,80 65,00 75,00 80,00 23,80

  203001 Reclama si publicitate 36,00 15,00 15,00 4,00 2,00

  203002 Protocol si reprezentare 0,50 10,00 -9,50

  203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 207,30 50,00 50,00 76,00 31,30

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 610,07 390,00 200,00 127,07 -107,00 1.084,98 1.111,00 1.177,50

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 610,07 390,00 200,00 127,07 -107,00 1.084,98 1.111,00 1.177,50

  7101 Active fixe 610,07 390,00 200,00 127,07 -107,00

  710101 Constructii 50,00 50,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  5pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  710130 Alte active fixe 560,07 340,00 200,00 127,07 -107,00

  510201 Autoritati executive si legislative 2.523,37 833,90 749,60 669,77 270,10 3.134,98 3.221,00 3.317,50

  51020103 Autoritati executive 2.523,37 833,90 749,60 669,77 270,10 3.134,98 3.221,00 3.317,50

  5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 154,54 36,25 45,95 43,31 29,03 179,00 225,00 223,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 154,54 36,25 45,95 43,31 29,03 179,00 225,00 223,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147,04 33,75 42,95 40,51 29,83 165,00 209,00 205,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 119,58 26,00 32,00 34,00 27,58

  100101 Salarii de baza 119,58 26,00 32,00 34,00 27,58

  1003 Contributii 27,46 7,75 10,95 6,51 2,25

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 19,00 5,00 7,00 4,20 2,80

  100302 Contributii de asigurari de somaj 0,70 0,30 0,50 0,40 -0,50

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 6,30 2,00 2,70 1,40 0,20

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 0,36 0,15 0,15 0,11 -0,05

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 1,10 0,30 0,60 0,40 -0,20

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,50 2,50 3,00 2,80 -0,80 14,00 16,00 18,00

  2001 Bunuri si servicii 7,50 2,40 1,80 1,70 1,60

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 0,20 0,10 0,10

  200105 Carburanti si lubrifianti 2,20 0,80 0,30 1,00 0,10

  200106 Piese de schimb 2,10 0,30 0,40 0,20 1,20

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 2,00 1,00 0,50 0,30 0,20

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 1,00 0,20 0,50 0,20 0,10

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1,00 1,00 -2,00

  200501 Uniforme si echipament 1,00 1,00 -2,00

  2006 Deplasari, detasari, transferari 0,10 0,20 0,10 -0,40

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0,10 0,20 0,10 -0,40

  540210 Servicii publice comunitare de

  evidenta a persoanelor 98,05 21,80 27,50 27,20 21,55 105,00 145,00 137,00

  540250 Alte servicii publice generale 56,49 14,45 18,45 16,11 7,48 74,00 80,00 86,00

  650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 6.291,30 1.928,87 1.771,40 1.270,65 1.320,38 7.476,98 7.204,00 7.423,00

  6502 INVATAMANT 4.125,94 1.116,28 993,90 884,55 1.131,21 5.802,98 5.416,00 5.506,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 3.931,44 941,78 993,90 884,55 1.111,21 4.004,00 4.096,00 4.186,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.390,00 834,86 854,80 699,70 1.000,64 3.600,00 3.683,00 3.764,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 2.706,17 701,61 678,50 538,20 787,86

  100101 Salarii de baza 2.366,41 620,05 571,00 477,40 697,96

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  6pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  100106 Alte sporuri 58,54 11,84 15,50 11,50 19,70

  100111 Fond aferent platii cu ora 281,22 69,72 92,00 49,30 70,20

  1002 Cheltuieli salariale in natura 15,00 28,00 -13,00

  100206 Vouchere de vacanta 15,00 28,00 -13,00

  1003 Contributii 668,83 133,25 176,30 133,50 225,78

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 438,72 93,32 118,00 89,30 138,10

  100302 Contributii de asigurari de somaj 20,58 2,84 5,50 3,50 8,74

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 162,37 30,73 41,70 29,70 60,24

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 8,75 1,15 2,60 1,30 3,70

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 38,41 5,21 8,50 9,70 15,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 525,45 101,92 132,77 186,52 104,24 380,00 389,00 398,00

  2001 Bunuri si servicii 444,27 101,33 128,47 121,22 93,25

  200101 Furnituri de birou 12,10 6,30 3,50 2,30

  200102 Materiale pentru curatenie 9,40 2,60 3,50 3,30

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 155,72 51,67 24,20 36,85 43,00

  200104 Apa, canal si salubritate 17,23 6,63 6,10 1,90 2,60

  200105 Carburanti si lubrifianti 0,90 0,90

  200107 Transport 62,50 14,85 22,00 11,50 14,15

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 21,35 10,65 4,10 1,80 4,80

  200109 Materiale si prestari de servicii cu

  caracter functional 33,31 8,68 11,70 4,83 8,10

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 131,76 8,85 50,57 57,34 15,00

  2002 Reparatii curente 65,50 57,50 8,00

  2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2,50 2,00 0,50

  200530 Alte obiecte de inventar 2,50 2,00 0,50

  2006 Deplasari, detasari, transferari 4,50 4,50

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,50 4,50

  2013 Pregatire profesionala 8,68 0,59 4,30 1,30 2,49

  57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33 24,00 24,00 24,00

  5702 Ajutoare sociale 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33

  570203 Tichete de cresa si tichete sociale

  pentru gradinita 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 194,50 174,50 20,00 1.798,98 1.320,00 1.320,00

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 194,50 174,50 20,00 1.798,98 1.320,00 1.320,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  7pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  7101 Active fixe 194,50 174,50 20,00

  710101 Constructii 174,50 174,50

  710130 Alte active fixe 20,00 20,00

  650203 Invatamant prescolar si primar 1.710,89 329,79 463,10 362,30 555,70 1.735,50 1.778,00 1.810,70

  65020301 Invatamant prescolar 831,16 159,40 233,60 167,80 270,36 863,00 889,40 906,00

  65020302 Invatamant primar 879,73 170,39 229,50 194,50 285,34 872,50 888,60 904,70

  650204 Invatamant secundar 2.399,06 781,49 524,47 523,92 569,18 4.043,48 3.614,00 3.671,30

  65020401 Invatamant secundar inferior 1.959,01 698,24 403,00 440,78 416,99 3.508,48 3.051,00 3.072,30

  65020402 Invatamant secundar superior 440,05 83,25 121,47 83,14 152,19 535,00 563,00 599,00

  650250 Alte cheltuieli in domeniul

  invatamantului 15,99 5,00 6,33 -1,67 6,33 24,00 24,00 24,00

  6602 SANATATE 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 212,85 64,00 87,80 21,70 39,35 285,00 290,00 300,00

  1001 Cheltuieli salariale in bani 171,20 49,00 68,70 20,00 33,50

  100101 Salarii de baza 171,20 49,00 68,70 20,00 33,50

  1003 Contributii 41,65 15,00 19,10 1,70 5,85

  100301 Contributii de asigurari sociale de

  stat 27,60 10,00 13,60 4,00

  100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,40 0,50 0,20 -0,10

  100303 Contributii de asigurari sociale de

  sanatate 9,50 3,00 4,00 2,00 0,50

  100304 Contributii de asigurari pentru

  accidente de munca si boli profesionale 0,35 0,10 0,20 0,10 -0,05

  100306 Contributii pentru concedii si

  indemnizatii 3,20 1,50 0,80 -0,60 1,50

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,00 35,20 6,50 2,30 5,00 55,00 60,00 70,00

  2001 Bunuri si servicii 49,00 35,20 6,50 2,30 5,00

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7,70 4,70 1,00 1,00 1,00

  200105 Carburanti si lubrifianti 2,30 1,00 0,50 0,30 0,50

  200106 Piese de schimb 31,00 26,50 5,00 -1,50 1,00

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 8,00 3,00 2,50 2,50

  660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 261,85 99,20 94,30 24,00 44,35 340,00 350,00 370,00

  6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 675,30 361,20 178,20 171,10 -35,20 152,00 183,00 220,00

  01 CHELTUIELI CURENTE 109,40 21,20 68,20 55,20 -35,20 152,00 183,00 220,00

  20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95,60 11,20 28,20 75,20 -19,00 47,00 53,00 60,00

  2001 Bunuri si servicii 47,50 11,20 8,20 25,10 3,00

  200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 14,20 6,20 3,00 2,00 3,00

 • Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  8pag:Tit: - mii lei-

  Prevederi trimestriale buget 2017

  A B 1=3+4+5+6

  Data : 10/11/2017

  3 4 5 6

  din care

  Prevederi anuale buget 2017

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

  credite bugetare

  destinate stingerii

  platilor restante

  2

  Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  7 8 9

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

  internet 0,30 0,20 0,10

  200130 Alte bunuri si servicii pentru

  intretinere si functionare 33,00 5,00 5,00 23,00

  2002 Reparatii curente 20,00 -20,00

  2030 Alte cheltuieli 48,10 20,00 30,10 -2,00

  203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 48,10 20,00 30,10 -2,00

  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13,80 10,00 40,00 -20,00 -16,20 105,00 130,00 160,00

  5911 Asociatii si fundatii 13,80 10,00 20,00 -16,20

  5912 Sustinerea cultelor 20,00 -20,00

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 565,90 340,00 110,00 115,90

  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 565,90 340,00 110,00 115,90

  7101 Active fixe 565,90 340,00 110,00 115,90

  71