of 6 /6
4541/3 454173 Chemistry/"Mai Kertas 3 September 2011 IK JAM NAME: ' CLASS: CHEMISTRY TingkatanS Paper 3 ljam 30minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO 1. Tuliskan nama dan kolas anda pada ruangan yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan di bahagian atas adalah dalam Bahasa Inggeris. Soalan di dalam tulisan condong adalah dalam Bahasa Melayu yang sepadan. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Melayuatau Bahasa Inggeris. 5. Calon dikehendald membaca maklumat dl halaman 2. KodPemeriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 12 2 21 3 17 JUMLAH Kertas soalan ini mengemdungi 11halaman bercetak dan1 halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak...

Page 1: Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

4541/3

454173Chemistry/"MaiKertas 3September 2011IK JAM

NAME: '

CLASS:

CHEMISTRY

TingkatanS

Paper 3

ljam 30minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

1. Tuliskan nama dan kolas anda

pada ruangan yang disediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam

dwibahasa.

3. Soalan di bahagian atas adalahdalam Bahasa Inggeris. Soalandi dalam tulisan condong adalahdalam Bahasa Melayu yangsepadan.

4. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagiansoalan sama ada dalam Bahasa

Melayuatau Bahasa Inggeris.

5. Calon dikehendald membacamaklumat dl halaman 2.

KodPemeriksa

SoalanMarkahPenuh

MarkahDiperoleh

1 12

2 21

3 17

JUMLAH

Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1 halaman lldak bercetak

©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di ...Kertas soalan inimengemdungi 11halaman bercetak dan1halaman lldak bercetak ©2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Uhathalaman sebeiah Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com