10
SULIT 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandiingi em pat soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan bagi Soalan 2 (b), Soalan 2 (c), Soalan 2 (d) dan Soalan 4 berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. 4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. Kertas soalan Ini mengandiingi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak. 1103/2 ©2011 MPSMCcwangan Negeri Scmbilan [Lihat halaman sebelah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SULIT

1103/2

Bahasa

MelayuKertas 2

Percubaan SPM

Ogos2011

2 Vi jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA MELAYU

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandiingi em pat soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan bagi Soalan 2 (b), Soalan 2 (c), Soalan 2 (d) dan Soalan 4 berdasarkan teksKomponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan Ini mengandiingi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.

1103/2 ©2011 MPSMCcwangan Negeri Scmbilan[Lihat halaman sebelah

SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Dapatkan Skema di · PDF file1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Percubaan SPM Ogos 2011 2 Vi jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com