Click here to load reader

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ BẢO TỒN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ BẢO TỒN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT

UntitledSTT NGÀY GIAO DCH Ni dung(Danh sách) S TIN 1 10-08-2020 22:46:18 CT DEN:022315844889 Donation Ha Do 500,000
2 10-08-2020 22:38:11 CT DEN:022315180863 Donation 100,000
3 10-08-2020 22:31:14 Donation 150,000
4 10-08-2020 22:26:31 CT DEN:022322166322 Donation 200,000
5 10-08-2020 22:23:33 CT DEN:022322861157 CHUNG TAY THAO CAM VIEN VUOT QUA KHO KHAN 100820 22 23 30
861157 500,000
6 10-08-2020 22:06:37 CT DEN:022322112223 Di Di Ung ho Thao cam vien FT20224974097280 100,000
7 10-08-2020 21:56:02 CT DEN:022300047606 MBVCB.728265132.086909.Donation for TCV Meow Meow Meow.CT tu
0041000386495 HOANG DUC THINH toi 117 200,000
8 10-08-2020 21:49:04 CT DEN:022300239355 TCV co len 200,000
9 10-08-2020 21:35:42
CT DEN:810233218215 NGUYEN THI BICH TRAM VA THAI NGUYET THU HANG CUNG UNG HO
THAO CAM VIEN. CHUC CHO CO CHU O TCV CO THAT NHIEU SUC KHOE VA TINH YEU
THUONG CON MAI DOI VOI CAC BAN DONG VAT. 200,000
10 10-08-2020 21:19:06 CT DEN:022321085636 Ck tien ung ho So Thu FT20224269708323 200,000
11 10-08-2020 21:12:52 CT DEN:022321854785 CHUC MOI NGUOI SOM VUOT QUA KHO KHAN 100820 21 12 51 854785 200,000
12 10-08-2020 21:09:57 CT DEN:022300033544 IBVCB.728205119.070206.Thao Cam Vien Donation ma 10062.CT tu
0071001646501 TRAN ANH THU toi 11700000 150,000
13 10-08-2020 21:01:21 CT DEN:022314129022 Donation 50,000
14 10-08-2020 20:52:19 CT DEN:022300097111 MBVCB.728179450.062728.donation.CT tu 0011004102805 NGUYEN THANH
HUYEN toi 117000004505 CT TNHH MTV 200,000
15 10-08-2020 20:44:56 Mua sua cho may baby khi; huou... 200,000
16 10-08-2020 20:40:31 CT DEN:810243198625 Donation Vui long cho toi duoc giau ten 500,000
17 10-08-2020 20:39:14 CT DEN:810233198039 Hooponopono gui loi thuong den Thao Cam Vien 200,000
18 10-08-2020 20:24:17 CT DEN:810283192355 Donation 1,000,000
19 10-08-2020 20:21:31 CT DEN:201613294468 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 117000004505 Donation 50,000
20 10-08-2020 20:16:47 CT DEN:022313388558 tien thuc an cho thu 100,000
21 10-08-2020 20:16:05 CT DEN:022320349658 Donation 100,000
22 10-08-2020 20:10:01 CT DEN:022320039318 Donation FT20223923312094 100,000
23 10-08-2020 19:44:33 CT DEN:022312774665 Donation 500,000
24 10-08-2020 19:41:36 CT DEN:022319020929 Donation FT20223353710642 100,000
25 10-08-2020 19:39:29 CT DEN:193421816429 Vietinbank 117000004505 NGO TUAN ANH Donation 500,000
DANH SÁCH NG H "QU BO TN VÀ CU H NG VT HOANG DÃ" NGÀY 10/08/2020
26 10-08-2020 19:39:05 CT DEN:022312772192 Ung ho Thao Cam Vien 100,000
27 10-08-2020 19:37:34 CT DEN:022319843384 DONATION 100820 19 37 12 843384 100,000
28 10-08-2020 19:28:06 CT DEN:022300063580 MBVCB.728041467.093138.Donation ung ho TCV.CT tu 0071001098861 LE
HOANG NGOC BICH toi 117000004505 300,000
29 10-08-2020 19:28:05 CT DEN:022312767116 Ung ho nuoi may be trong so thu 200,000
30 10-08-2020 19:15:14 Le Phan Tuan Anh donation 75,000
31 10-08-2020 19:15:02 CT DEN:022300058166 MBVCB.728021560.087068.DO TRAN HOAI PHUONG chuyen tien.CT tu
0181003502703 DO TRAN HOAI PHUONG toi 1 200,000
32 10-08-2020 19:08:19 CT DEN:022300055369 MBVCB.728009942.083699.Donation.CT tu 0111001446525 VAN PHUONG
THAO toi 117000004505 CT TNHH MTV THA 200,000
33 10-08-2020 19:07:14 CT DEN:022319998882 Donation FT20223767830157 100,000
34 10-08-2020 19:02:55 CT DEN:022300053025 MBVCB.728001392.080879.Donation.CT tu 0421000523464 MAI NGUYEN
NGOC ANH toi 117000004505 CT TNHH MTV 1,100,000
35 10-08-2020 18:49:01 CT DEN:022311202490 IBFT 10047 100,000
36 10-08-2020 18:46:14 CT DEN:022300045450 MBVCB.727972742.072129.Nmaddp .CT tu 0531002566677 BUI THI THU HA
toi 117000004505 CT TNHH MTV THAO 70,000
37 10-08-2020 18:35:55 CT DEN:022318976031 Ung ho so thu FT20223345003570 100,000
38 10-08-2020 18:31:29 CT DEN:022311624274 Donation 500,000
39 10-08-2020 18:30:35 Donation ; Mong TCV vuot qua nhung kho khan nay. love 700,000
40 10-08-2020 18:28:17 CT DEN:022318970346 Donation FT20223210109320 8,022,000
41 10-08-2020 18:22:27 CT DEN:022318967027 Mai ung ho Thao Cam Vien FT20223787026016 200,000
42 10-08-2020 18:20:50 CT DEN:022300033489 MBVCB.727926643.058189.Donation gop phan cuu giup so thu .CT tu
0071001046431 NGUYEN TRAN PHUONG N 200,000
43 10-08-2020 18:19:43 CT DEN:810253139551 Donation 500,000
44 10-08-2020 18:10:30 CT DEN:022318831190 DONATION 100820 18 10 29 831190 100,000
45 10-08-2020 18:04:08 CT DEN:810223131943 donation 300,000
46 10-08-2020 17:56:09 CT DEN:022410049586 Donate 200,000
47 10-08-2020 17:54:19 CT DEN:810223126995 donation 100,000
48 10-08-2020 17:42:53 CT DEN:022317941145 DONATION FT20223929410801 100,000
49 10-08-2020 17:42:28 CT DEN:810193120763 Chuyen tien den Ngan hang khac 150,000
50 10-08-2020 17:37:52 CT DEN:022317937519 Xin ung ho cho TCV FT20223344885912 200,000
51 10-08-2020 17:30:45 CT DEN:022317931711 Donation FT20223288335597 100,000
52 10-08-2020 17:13:35 CT DEN:022317916650 ung ho thao cam vien FT20223607727453 500,000
53 10-08-2020 17:09:49 Pham Anh Dung Chuyen tien Donation 500,000
54 10-08-2020 17:03:54 donation 200,000
55 10-08-2020 16:45:59 Donation 200,000
56 10-08-2020 16:37:59 Nguyen Thi Thu Thao chuyen tien 100,000
57 10-08-2020 16:26:25 CT DEN:022309048090 IBFTA 200810000097360 Donation 100,000
58 10-08-2020 16:05:23 CT DEN:022309828876 donation 50,000
59 10-08-2020 16:04:21 CT DEN:022316806488 DONATION 100820 16 04 12 806488 100,000
60 10-08-2020 15:50:45 CT DEN:022315451757 Donation 200,000
61 10-08-2020 15:37:19 CT DEN:022315837247 Donation. Hung Nguyen FT20223236373301 500,000
62 10-08-2020 15:31:58 TRAN THI THANH THUY Chuyen tien Donation 200,000
63 10-08-2020 15:31:29 CT DEN:022308623820 donation 500,000
64 10-08-2020 15:30:39 So GD goc: 10028729 Ung ho Thao Cam Vien 500,000
65 10-08-2020 15:24:30 CT DEN:022315825849 Ung ho thu FT20223938128807 200,000
66 10-08-2020 15:18:20 CT DEN:022315475001 MoMoT0962881192T6638548367T970415Tung ho tcv 50,000
67 10-08-2020 15:16:01 So GD goc: 10005245 LP VNM00LTVV DONATE TCV NUOI THU 500,000
68 10-08-2020 15:15:48 HUYNH THE PHONG CHUYEN TIEN 200,000
69 10-08-2020 15:12:57 CT DEN:022315816551 Ung ho TCVien FT20223086352290 100,000
70 10-08-2020 15:09:00 So GD goc: 10003130 Donation ChargeDetails OUR 500,000
71 10-08-2020 15:03:43 CT DEN:100068245447 Chung Thuy Quynh Donation cam on TCV vi nhung dieu tot dep da lam 500,000
72 10-08-2020 15:03:42 CT DEN:100068245444 Ms Thu va H chuyen tien ho tro thuc an cho zoo 300,000
73 10-08-2020 15:01:04
So GD goc: 10009767 TC:507892767.MBVCB.727440278.Ma KH 9997 dong gop quy bao ton.CT tu
0071001046545 toi 117000004505 Cong Ty Tnhh MTV Thao cam vien sai Gon CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 950,000
75 10-08-2020 14:50:19 CT DEN:022307163108 IBFT Ung ho TCV 200,000
76 10-08-2020 14:43:27 So GD goc: 10009833 Tang thao cam vien tai CONG THUONG VN CN TP HO CHI MINH 500,000
77 10-08-2020 14:41:07 CT DEN:022314789130 DONATION TCV. CHUC CAC ANH CHI KHOE MANH 100820 14 40 55 789130 100,000
78 10-08-2020 14:35:19 So GD goc: 10026561 Donation 75,000
79 10-08-2020 14:34:21
So GD goc: 10006122 TC:507866913.IBVCB.727379478.TRAN NAM THANH chuyen khoan.CT tu
0911000002628 toi 117000004505 CONG TY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG
THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
80 10-08-2020 14:32:01 CT DEN:810223017629 Baby Chase Le Huynh dong gop.thanks 500,000
81 10-08-2020 14:25:38 CT DEN:022300064499 MBVCB.727388570.044370.Donation from ADK team.CT tu 0511000407604
TRAN THI VAN toi 117000004505 CT T 1,500,000
82 10-08-2020 14:08:27 CT DEN:022314782514 GIA DINH CO TRANG DONATION 100820 14 07 43 782514 5,000,000
83 10-08-2020 14:07:57 DONATION CHO TCV 1,000,000
84 10-08-2020 14:07:31 So GD goc: 10002708 DONATION 1,000,000
85 10-08-2020 14:07:31 So GD goc: 10002112 LP VNM00LTS7 UNG HO SO THU SAI GON 1,000,000
86 10-08-2020 14:06:17
So GD goc: 10011183 TC:507833391.IBVCB.727299358.PHAM HOANG DIEM THUY chuyen khoan.CT
tu 0121000619844 toi 117000004505 Cong ty TNHH Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 800,000
0071000805938 DO THI LAN ANH toi 1170 500,000
88 10-08-2020 14:02:04 CT DEN:022314759782 Donation FT20223401895301 50,000
89 10-08-2020 13:59:49 So GD goc: 10019787 IBDONATION 1,000,000
90 10-08-2020 13:58:09 So GD goc: 10025259 Donation 50,000
91 10-08-2020 13:57:30 So GD goc: 10002754 Donation ChargeDetails OUR 300,000
92 10-08-2020 13:56:51 CT DEN:022300052128 MBVCB.727338475.099372.PHAN LE BINH chuyen tien Donation.CT tu
0491000090137 PHAN LE BINH toi 117000 500,000
93 10-08-2020 13:53:34
So GD goc: 10000744 TC:507843378.MBVCB.727322525.DO CAO MAI chuyen tien.CT tu
0011002219261 toi 117000004505 Cty TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 1,000,000
94 10-08-2020 13:50:17 CT DEN:022306141788 uh thao cam vien 200,000
95 10-08-2020 13:49:23
So GD goc: 10000179 TC:507842023.IBVCB.727319288.Donation.CT tu 0911000066736 toi
117000004505 CONG TY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 100,000
96 10-08-2020 13:44:50 CT DEN:022313778201 THAO CAM VIEN SG 100820 13 44 47 778201 300,000
97 10-08-2020 13:44:29 So GD goc: 10007717 ung ho Thao Cam Vien tai CONG THUONG VN CN TP HO CHI MINH 100,000
98 10-08-2020 13:39:53 CT DEN:022313415931 MoMoT0989950780T6637513495T970415Tck 100,000
99 10-08-2020 13:38:10 So GD goc: 10019011 IBDONATION 750,000
100 10-08-2020 13:37:20 CT DEN:022306526337 Donation ung ho dong vat Thao Cam Vien 75,000
101 10-08-2020 13:35:42 CT DEN:022313742224 Donation FT20223344083193 100,000
102 10-08-2020 13:31:30 CT DEN:022313776102 DONATION 100820 13 31 27 776102 30,000
103 10-08-2020 13:26:50
So GD goc: 10009609 TC:507897945.MBVCB.727287046.TRAN THI NHU QUYNH chuyen tien- "
Donation".CT tu 0181000947328 toi 117000004505 Cty Tnhh Mtv Thao Cam Vien Sai Gon CONG
THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
104 10-08-2020 13:20:42 CT DEN:022313774583 DONATION CHO THU AN 100820 13 20 41 774583 100,000
105 10-08-2020 13:20:29 CT DEN:022313733593 Donation FT20223500754037 200,000
106 10-08-2020 13:17:09 CT DEN:022313731977 TK donate TCV FT20223500740024 200,000
107 10-08-2020 13:13:50 CT DEN:022313773677 UH TCV SG 100820 13 13 49 773677 200,000
108 10-08-2020 13:11:40 CT DEN:022306623478 KienVan va Khai Minh ung ho cac ban thu 200,000
109 10-08-2020 13:06:11 CT DEN:022313726577 Donation. Chuc Thao Cam Vien som vuot qua kho khan FT20223950229811 500,000
110 10-08-2020 13:01:40 So GD goc: 995220081057531 995220081057531 - Chuyen tien 100,000
111 10-08-2020 13:00:25 CT DEN:022300033973 MBVCB.727260082.077561.Donation.CT tu 0281001295177 TRAN HUY
VUONG toi 117000004505 CT TNHH MTV THAO 500,000
112 10-08-2020 12:59:49 So GD goc: 10023753 Donation_Bao ton cuu ho dong vat 200,000
113 10-08-2020 12:55:11 CT DEN:022305553808 Donation 500,000
114 10-08-2020 12:52:02 CT DEN:022300031587 MBVCB.727250699.074793.Donation.CT tu 0071005331531 NGUYEN GIANG
HUONG toi 117000004505 CT TNHH MTV 1,000,000
115 10-08-2020 12:49:49 CT DEN:022312385889 MoMoT0986591921T6636971624T970415TDonation 200,000
116 10-08-2020 12:49:37 CT DEN:022300030918 MBVCB.727246227.073747.Ung ho Thao Cam Vien nuoi dong vat.CT tu
0071001098861 LE HOANG NGOC BICH toi 200,000
117 10-08-2020 12:47:39 So GD goc: 10023461 Dong gop thao cam vien 150,000
118 10-08-2020 12:46:36 CT DEN:022312716911 Do Thi Ngoc Hau quyen gop TCV FT20223973043000 500,000
119 10-08-2020 12:42:25 CT DEN:022305549429 ung ho 200,000
120 10-08-2020 12:32:13 CT DEN:022312709151 Donation. FT20223278141402 100,000
121 10-08-2020 12:30:55 CT DEN:022312768394 UNG HO THAO CAM VIEN CAM ON CAC CO CHU RAT NHIEU A 100820 12
30 54 768394 100,000
123 10-08-2020 12:23:49 CT DEN:022312704298 Chung tay giup TCV SG FT20223267914326 700,000
124 10-08-2020 12:23:22 CT DEN:810192949931 Donation 300,000
125 10-08-2020 12:18:19 So GD goc: 10023038 Chuyen t ung ho Thao Cam Vien... 1,000,000
126 10-08-2020 12:15:34 CT DEN:022305144775 IBFT Donate 200,000
127 10-08-2020 12:13:40 CT DEN:022300089377 MBVCB.727199857.060267.HUYNH THAO PHUONG chuyen tien.CT tu
0071000867970 HUYNH THAO PHUONG toi 11700 100,000
128 10-08-2020 12:01:11 So GD goc: 10006451 TC:507892322.IBVCB.726169213.Donation.CT tu 0721000545455 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 5,000,000
129 10-08-2020 12:01:10 So GD goc: 10006419 TC:507892743.IBVCB.726915526.DONATION.CT tu 0071004445373 toi
117000004505 CT TNHH 1TV Thao cam vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
130 10-08-2020 12:00:40 So GD goc: 10006047 TC:507890720.IBVCB.726907266.Donation.CT tu 0401001427516 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
131 10-08-2020 11:55:43 So GD goc: 10006986 TC:507896135.MBVCB.726924101.Vu Anh Hai - Donation.CT tu 0281000439905
toi 117000004505 Cong Ty Tnhh Mtv Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
132 10-08-2020 11:55:01 So GD goc: 10007666 TC:507830100.IBVCB.726933432.Donation.CT tu 0071000880331 toi
117000004505 Cty TNHH MTV Thao cam vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 20,000,000
133 10-08-2020 11:50:17 CT DEN:022300080624 MBVCB.727164611.049906.donation Anh Thy ung ho TCV sg.CT tu
0121000688799 PHAN DOAN ANH THY toi 1170 500,000
134 10-08-2020 11:49:29 CT DEN:022304451912 Ba tram ngan 300,000
135 10-08-2020 11:45:05 CT DEN:100068207708 Donation 500,000
136 10-08-2020 11:40:32 CT DEN:022311203217 CO LEN NHE 100,000
137 10-08-2020 11:32:10 So GD goc: 10021524 Ho Bao Ngoc ung ho Thao Cam Vien Saigon 280,000
138 10-08-2020 11:31:28 So GD goc: 10015007 Donation 300,000
139 10-08-2020 11:31:27 CT DEN:022311669021 Donation FT20223694220319 500,000
140 10-08-2020 11:31:22 CT DEN:022304024015 IBFTA 200810000048170 Donation 100,000
141 10-08-2020 11:30:56
So GD goc: 10002274 TC:507895227.IBVCB.724444444.CAO MY NGOC chuyen khoan.CT tu
0331000464233 toi 117000004505 CTY TNHH THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 200,000
142 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10001001 TC:507830032.IBVCB.724966279.Donation .CT tu 0441000651311 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN CONG THUONG VN (VIETINBANK) 600,000
143 10-08-2020 11:30:56
So GD goc: 10001061 TC:507836028.IBVCB.724982054.TRAN THI KIM OANH chuyen khoan
DONATION.CT tu 0281000895213 toi 117000004505 Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 500,000
144 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10000321 TC:507887509.IBVCB.724257132.Donation.CT tu 0381002502939 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
145 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10001332 TC:507879533.MBVCB.724912725.LE VINH PHAT chuyen tien.CT tu
0071001319960 toi 117000004505 Thao Cam Vien CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
146 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10000910 TC:507844614.IBVCB.724323867.DONATION.CT tu 0251002681221 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CONG VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
147 10-08-2020 11:30:56
So GD goc: 10001376 TC:507887712.IBVCB.724934275.NGUYEN HOANG KHOI chuyen khoan, CHUC
THAO CAM VIEN VUOT QUA GIAI DOAN KHO KHAN.CT tu 0111000165376 toi 117000004505 CTY
TNHH THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 30,000
148 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10001495 TC:507836177.MBVCB.724981329.PHAM THI KIM THU chuyen tien.CT tu
0071001421590 toi 117000004505 Cty Tnhh Thao Cam Vien Saigon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
149 10-08-2020 11:30:56
So GD goc: 10001075 TC:507896262.IBVCB.724279136.LU NGUYET HAN chuyen khoan HO TRO THU
TRONG THAO CAM VIEN.CT tu 0501000013668 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM
VIEN SAI SON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
150 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10002103 TC:507887450.IBVCB.725142779.Luong cong Dinh donation.CT tu 0721000646658
toi 117000004505 cty tnhh mtv thao cam vien CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
151 10-08-2020 11:30:56
So GD goc: 10002052 TC:507884187.MBVCB.725135344.VO MINH TRUNG chuyen tien ung ho so thu
Tphcm.CT tu 0461370563264 toi 117000004505 CONG TY THHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON
CONG THUONG VN (VIETINBANK) 154,241
152 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10005352 TC:507837943.MBVCB.724647641.NGUYEN THI MY DA chuyen tien.CT tu
0181003591923 toi 117000004505 Thao Cam Vien CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
153 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10006553 TC:507847686.MBVCB.724673752.DONATION.CT tu 0371003924959 toi
117000004505 CTY TNHH MTV Thao Cam Vien CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
154 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10007296 TC:507868088.MBVCB.724883588.Donation .CT tu 0421000493283 toi
117000004505 THAO CAM VIEN PARK CONG THUONG VN (VIETINBANK) 1,000,000
155 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10010604 TC:507881814.IBVCB.725805253.DONATION.CT tu 0331000461722 toi
117000004505 Thao Cam Vien SG CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
156 10-08-2020 11:30:56 So GD goc: 10008746 TC:507878899.IBVCB.726513533.TRAN THIEU QUANG donate.CT tu
0041000323238 toi 117000004505 thao cam vien CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
157 10-08-2020 11:30:56
So GD goc: 10009640 TC:507849951.MBVCB.725727524.NGUYEN NGOC BAO QUYNH chuyen tien
bao ton cuu ho dong vat vuot qua Covid 19.CT tu 0911000052323 toi 117000004505 CT TNHH MTV Thao
Cam Vien Sai Goc CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
158 10-08-2020 11:29:44 CT DEN:022304137400 Be Bean gui ung ho cham soc cac ban animals 300,000
159 10-08-2020 11:29:18 CT DEN:022311667299 Donation. Cac co chu va may be thu tcv co len nha FT20223805485766 200,000
160 10-08-2020 11:28:13 CT DEN:100068203896 DONATION 100,000
161 10-08-2020 11:27:12 CT DEN:022304433304 Le Hoang Anh Thu ho tro TCV 200,000
162 10-08-2020 11:25:10
So GD goc: 10009387 TC:507898031.IBVCB.727113781.HUYNH KIM NHUT - Donation.CT tu
0251001641408 toi 117000004505 Cty TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 1,000,000
164 10-08-2020 11:22:31 CT DEN:022304512663 ung ho TCV 200,000
165 10-08-2020 11:21:00 CT DEN:022311660626 Do Hoang Anh Thu donation FT20223326508224 200,000
166 10-08-2020 11:15:39 So GD goc: 10008214 LE QUANG MINH UNG HO 1,000,000
167 10-08-2020 11:15:26 So GD goc: 10002285 DONATION 70,000
168 10-08-2020 11:12:31 CT DEN:022300064612 MBVCB.727098216.030399.NGUYEN THANH TUONG VY ma dong gop 9967
Donation.CT tu 0071000879676 NGUYEN TH 75,000
169 10-08-2020 11:11:37 CT DEN:022300064213 MBVCB.727096467.099831.hairom Donation Thao Cam Vien.CT tu
0081001211270 NGO THANH HAI toi 117000004 500,000
170 10-08-2020 11:10:40 So GD goc: 10010362 Donation 100,000
171 10-08-2020 11:08:03 CT DEN:810172908629 Donation 200,000
172 10-08-2020 10:49:27 CT DEN:022303552775 DangNguyenHG Donation for TCV 200,000
173 10-08-2020 10:48:59
So GD goc: 10011511 TC:507839828.MBVCB.726774122.Donation - Thao Cam Vien.CT tu
0071004707750 toi 117000004505 Cty TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 300,000
174 10-08-2020 10:48:31 So GD goc: 10010415 TC:507857300.MBVCB.726644959.Donation .CT tu 0071002207892 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
175 10-08-2020 10:47:32 So GD goc: 10010194 TC:507867937.MBVCB.725772692.Donation.CT tu 0071001142392 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 250,000
176 10-08-2020 10:47:12 So GD goc: 10009701 TC:507851682.MBVCB.725731087.Donation.CT tu 0531000279475 toi
117000004505 Cty TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
177 10-08-2020 10:47:11 So GD goc: 10009200 TC:507836548.IBVCB.725692024.Donation.CT tu 0071001080047 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAIGON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
178 10-08-2020 10:47:10
So GD goc: 10009218 TC:507837132.IBVCB.725693285.Ma dong gop: 9596 - Donate for Saigon Zoo.CT tu
0251002721869 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 100,000
179 10-08-2020 10:46:15 CT DEN:022310750870 DONATION 100820 10 46 14 750870 500,000
180 10-08-2020 10:45:52 So GD goc: 10008669 TC:507871917.IBVCB.726495495.Donation.CT tu 0071001998207 toi
117000004505 Cong ty TNHH MTV Thao cam vien Sai gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 150,000
181 10-08-2020 10:45:51
So GD goc: 10008772 TC:507880419.MBVCB.726518771.DUONG ANH LONG donation.CT tu
0371000423708 toi 117000004505 Cty Tnhh Mtv Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 100,000
182 10-08-2020 10:45:50 So GD goc: 10008831 TC:507883183.MBVCB.726525330.Donation.CT tu 0071002584154 toi
117000004505 cty tnhh mtv thao cam vien SG CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
183 10-08-2020 10:45:31 CT DEN:022310750757 UNG HO MUA THUC AN CHO THU O THAO CAM VIEN SG 100820 10 45 23
750757 1,100,000
184 10-08-2020 10:45:30
So GD goc: 10008621 TC:507868944.IBVCB.726486206.Quyen gop cho thao cam vien .CT tu
0371000455659 toi 117000004505 Cong ty tnhh mot thanh vien thao cam vien sai gon CONG THUONG
VN (VIETINBANK) 800,000
185 10-08-2020 10:45:20
So GD goc: 10008630 TC:507869485.MBVCB.726488282.DONATION - Chung tay vi dong vat TCV.CT tu
0071004304031 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 1,000,000
186 10-08-2020 10:44:45 CT DEN:022303491560 Thao Quyen Thao Cam Vien Donation 100,000
187 10-08-2020 10:44:30
So GD goc: 10012333 TC:507864621.IBVCB.726841446.Nguyen Hoang Dung chuyen khoan -
DONATION.CT tu 0481000737352 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAIGON
CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
188 10-08-2020 10:44:30 So GD goc: 10007883 TC:507878782.MBVCB.726311198.Ung ho mua dich.CT tu 0751000023952 toi
117000004505 CTy TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
189 10-08-2020 10:43:52 CT DEN:022310750462 DONATION 100820 10 43 48 750462 1,200,000
190 10-08-2020 10:43:19 NGUYEN THI DIEU HUONG DONG GOP CHAM SOC DONG VAT + CV 1,000,000
191 10-08-2020 10:43:01 So GD goc: 10010860 TC:507864166.IBVCB.726664556.Donation.CT tu 0511003737814 toi
117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
192 10-08-2020 10:43:00
So GD goc: 10005961 TC:507843978.MBVCB.726048191.Bao Ngoc va Thuy Hien ung ho TCV.CT tu
0071000783266 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAIGON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 700,000
193 10-08-2020 10:43:00 So GD goc: 10005601 TC:507893994.MBVCB.725995816.Donate.CT tu 0531002545238 toi 117000004505
CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
194 10-08-2020 10:42:10 So GD goc: 10005361 TC:507879556.MBVCB.725955804.Donation .CT tu 0091000384819 toi
117000004505 CTY TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
195 10-08-2020 10:41:06 CT DEN:022300049908 MBVCB.727036195.081666.NGUYEN DINH SON chuyen tien ung ho thao cam
vien.CT tu 0071001480082 NGUYEN D 500,000
196 10-08-2020 10:39:42
So GD goc: 10005078 TC:507856830.IBVCB.725898102.DONATION_DO XUAN
PHU_BINHDUONG.CT tu 0281000256555 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI
GON CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
197 10-08-2020 10:39:41 So GD goc: 10005057 TC:507849475.MBVCB.725886737.donation.CT tu 0071003058851 toi
117000004505 Cty TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 500,000
198 10-08-2020 10:39:40
So GD goc: 10005114 TC:507860978.MBVCB.725908768.NGUYEN THI THU HIEN dong gop .CT tu
0721000610333 toi 117000004505 CTY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 200,000
199 10-08-2020 10:39:39 So GD goc: 10004124 TC:507897719.IBVCB.725497830.Donation.CT tu 0071002865988 toi
117000004505 Cty tnhh mtv Thao cam vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 200,000
200 10-08-2020 10:39:03 So GD goc: 10005027 TC:507841373.MBVCB.725873039.Donation TCV.CT tu 0531002529492 toi
117000004505 Cong ty TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon CONG THUONG VN (VIETINBANK) 100,000
201 10-08-2020 10:39:00
So GD goc: 10004990 TC:507835234.IBVCB.725861887.Donation.CT tu 0071001093766 toi
117000004505 CONG TY TNHH MTV THAO CAM VIEN SAI GON CONG THUONG VN
(VIETINBANK) 200,000
203 10-08-2020 10:36:51 So GD goc: 10015897 Quyen gop 20,000
204 10-08-2020 10:36:51…

Search related