Danh Sach Sv h Lc H»“ng

  • View
    55

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Danh Sach Sv h Lc H»“ng

TONGTRNG I HC LC HNGKHOA: QUN TR - KINH T QUC TDANH SCH SINH VIN LAO NG THC T KHA 2008 NGY & 07QT601 & 09QT201STTLpMSSVHTnNgySinhPhn loi xc minhTemailTN CNG TY LTTA CH CNG TYNI THNG TR (THEO H KHU)GHI CHBin bn lm vic2608LU111108002244Trn MNgn13/04/1990NCKH1689932774lovestory3979@gmail.comBO HIM X HI HUYN CM MP SUI C, LONG GIAO, CM M, NG NAISUI C - LONG GIAO - CM M - NG NAI1808LU111108001004Hong VnChnh10/6/87NCKHX949979181hvc08law@gmail.comCHI CC BO V MI TRNG TNH B RA -VNG TU78 HUYN CHN CNG CHA - PHNG 8 - B RA - VNG TUXUN CM - HIP HA - BC GIANG1009QT201209000053Phm Thy ThanhTrc3/12/82NCKH0908 747 238canhtruc3000@yahoo.comCHI NHNH CTY TNHH TMDV SONG BNH TI NG NAI28 NG 3A, KCN BIN HA II52/4 H HUY GIP, QUYT THNG, BIN HA, NG NAI9608QT111108001300Hong Trn NgcH1/8/90NCKH1698329596hoaphudung_776@yahoo.comCHI NHNH NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN VIT NAM09 TRN NO / Q2 / TP HCMNGHA THNH / TX GIA NGHA /AK NNG15308QT115108003758Phan Th ThyDanh15/08/1990NCKH1675591323danhphan1508@gmail.comCHI NHNH VIETCOMBANK BNH DNG314 I L BNH DNG, TH X TH DU 1, TNH BNH DNGTHNG HNG, CHURONG, PLEIKU, GIA LAI6908NT112108001611Phan VyNgc16/11/1990NCKHX01212.372.660phanvyngoc@yahoo.comCHI NHNH CTY TNHH GIAO NHN VN TI BNH MINHDNG D2, QUN BNH THNH139 P TN PHONG, X XUN TN, HUYN LONG KHNH, NG NAI10508QT112108000254Phm Thy NhHynh23/10/1990NCKH0902.492.206queen_love1211@yahoo.comCTY C PHN BAO B BIN HONG S 7, KHU CNG NGHIP BH1 NG NAI334/7 , KHU PH 1, PHNG TRUNG DNG, TP BIN HO, NG NAI13208QT113108002998L Th KimYn20/05/1990NCKH01689995434kimyen_lhu@yahoo.comCTY C PHN CP NHA VNH KHNH244, TN THUN BNH - CH GO - TIN GIANG14408QT114108002371L cPhng10/9/90NCKH01656049277lydacphung@gmail.comCTY C PHN CP NHA VNH KHNHHONG YN, IAPHIN, CHPRNG, GIA LAI9908QT111108002097 Th oanTrang22/11/1989NCKHX907417316dotrangtns@gmail.comCTY C PHN CHN NUI C.P VIT NAMKCN BU XO /SNG TRU / TRNG BOM / N13 H TNG MU PK3 /XUN THANH / LONG KHNH / N10108QT111108002153Bi Trn cThnh28/05/1989NCKHX1696852419buithinhlhu@gmail.comCTY C PHN CHN NUI C.P VIT NAMKCN BU XO /SNG TRU / TRNG BOM / N10/3 HA BNH / BO HA / XUN LC / N17408QT117108002236T Th CmDn2/9/90NCKHX1698691789camdanlhu@gmail.comCTY C PHN CODONANG S 2, KHU CNG NGHIP 1, PHNG AN BNH, THNH PH BIN HA, TNH NG NAI1570, X PH LP, HUYN TN PH, TNH NG NAI11108QT112108000982Nguyn Th NgcMai6/12/90NCKH01662.305.585suju0612@gmail.comCTY C PHN DY CP IN VIT THING 1, KCN BH1, N10A/4 T 25 KHU PH 3, PHNG BNH A, BIN HO, NG NAI3008LU111108002618Phm Th ThyHin28/05/1990NCKH1222522252luxury_nameanh@yahoo.comCTY C PHN DCH V BU CHNH VIN THNG SI GN CHI NHNH NG NAI132 -QUC L 1-PHNG TN TIN- THNH PH BIN HA-TNH NG NAI183 NGUYN TH NH - KHNH XUN - BUN MA THUT - KLK1908LU111108001237Phan Th ThinThanh16/10/1990NCKH972806664thanh_9008@yahoo.comCTY C PHN DU LCH VN LANG124 T 5 - KHU PH NINH PHC - HUY LC NINH - TNH BNH PHC8908QT111108000747Nguyn Th ThanhNhn5/2/89NCKHX906354711thanh.nhan111@yahoo.com.vnCTY C PHN NG BIN HAKCN BIN HA 1P 5 /THNH PH / VNH CU / N17308QT117108002185Nguyn Danh KimLin9/8/89NCKH903426434danhkimlien_vt@yahoo.comCTY C PHN HI VIT- HABICO167/10 NG 30/4, THNH PH VNG TUP AN HI, X LC AN, HUYN T , TNH B RA- VNG TU np9408QT111108001091Nguyn Th HongYn24/10/1990NCKHX1227064077nguyenyen1003@gmail.comCTY C PHN HA PHT NG NAI222 NG NG KHI / PK 1 /TRNG DI /BH /N15/ T 1 /PK4 /TRNG DI / BH /N10808QT112108000721Bi Th ThuTho12/9/90NCKHX01652.792.725thuthao120990@gmail.comCTY C PHN DT MAY - UT THNG MI THNH CNGPHNG THNG NHT, TP BH, N136/1B T 1, KHU PH 8, PHNG TAM HIP, BIN HO, NG NAI10908QT112108000740V LoanThanh2/9/90NCKHX01666.602.607loanthanh0912@gmail.comCTY C PHN TP ON THP TIN LNG1A, NG NG KHI, PHNG TN HIP, TP BIN HA, TNH NG NAI1031E P 5 T 7 X BNH LI, HUYN VNH CU, NG NAI6408NT112108000742Mai ThanhLoan8/7/90NCKHX0907.04.25.27thanhloan742@yahoo.comCTY C PHN THIT B IN THIBIDING S 9, KHU CN BIN HA 1, NG NAI4/1B,T 1, KP 1,P.BU LONG,BIN HA, NG NAI6308NT112108000696Phan Th ThanhThi16/09/1989NCKH01687.622.688thanhthi169@gmail.comCTY C PHN TNG CTY MAY NG NAING S 2 - KHU CNG NGHIP BIN HA 1 - BIN HA - NG NAIT 71 - KHU VC 9 - NHN BNH - QUY NHN - BNH NH14308QT114108001978Nguyn Th MDung11/11/88NCKHX0977709980ntmydung88_usa@yahoo.comCTY C PHN TNG HP G TN MAIKP3, PHNG TN MAI, BIN HA - NG NAI13608QT114108000194H Cng ThuThy17/06/1990NCKHX01643997393hathuthuy176@gmail.comCTY C PHN TNG HP G TN MAI290B/9, HNH TR - QUNG SN - NINH SN - NINH THUN np3708NT111108000793Nguyn Th CmDn3/12/90NCKHX01668985051nguyendan_nt90@yahoo.com.vnCTY C PHN VINACAM28 MC NH CHI, P AKAO, Q1XM 4, M CANG, PHC SN, HUYN TUY PHC, TNH BNH NH np17008QT117108001037Nguyn ThNga5/5/89NCKHX1664950456nguyennga.lhu@gmail.comCTY C PHN VINACONEX SI GNLU 1, 47 IN BIEN PH, PHNG DA KAO, QUN 1, THNH PH H CH MINHTHN 11, X EAO, HUYN EAKAR, TNH KLK209QT201209000002Nguyn NgcDanh9/8/85NCKHngocdanh03ct@yahoo.comCTY CP CHN NUI CP VIT NAMKCN BIN HA II, NG NAITN PHONG, XUN TN, LONG KHNH, NG NAI11508QT112108001653ng Th ThyAn20/11/1990NCKHX01653.057.568conbenhinhanh@gmail.comCTY CP CHN NUI CP VIT NAMS 2 NG 2A, KCN BH2, BH, NP HO BNH 2, X HIP HO - C HO, TNH LONG AN1309QT201209000060L VnHong4/6/85NCKHhoang_lv089@yahoo.com.vnCTY CP CNG NGHIP AMECONG S 2, KCN TN NG HIP B, D AN, BNH DNGT 20, CU HANG, HA AN, BIN HA, NG NAI18308QT117108004278Lng Th MChi10/2/90NCKHXCTY CP A C CT TNG C HA50A, NGUYN VN BA, XUN THI THNG, HOC MN, TP HCMTHN VNH PH, X HA AN, HUYN PH HA, TNH PH YN6208NT112108000693on MaiPhng6/8/90NCKHX0913.320.447maiphuong_68@ymail.comCTY CP DC PHM DC HU GIANG CHI NHNH NG NAING 30/4 - BIN HA - NG NAI112/5 H HUY GIP, P.QUYT THNG, BH, N8308NT112108003922Nguyn Th KhnhVn13/12/1990NCKHX01634.618.661CTY CP NG BIN HAKCN BIN HA ILONG BNH, BIN HA, N np7208NT112108002004L Ngc MinhLc1/1/89NCKH01264.967.976locdonny@yahoo.comCTY CP TP ON THY SN MINH PH21 L QU N, Q.3, TP.HCM115 THI HA, LONG BNH TN, BIN HA, N np13108QT113108002766L Th BchTuyn20/11/1990NCKHX01674644675bichtuyen_lhu@yahoo.comCTY CP TM TIN HNG np7608NT112108003285L ThQunh1/9/90NCKH0932.50.55.22bjzu0109@yahoo.comCTY CP TNG HP G TN MAI - X NGHIP MAYKCN I, BIN HA 1PHNG THIN AN, TH X BUN H, TNH KLK12908QT113108001928Phm ThL10/10/90NCKH01697793319phamthily1010@gmail.comCTY CP TRNG HI AUTOE05, T 8, PHC THIN, PHC TNH, LONG IN, B RA VNG TU np13008QT113108002616Nguyn MinhThun2/7/90NCKH0973833714nguyenminhthuan.12a9@gmail.comCTY CP TRNG HI AUTO82, T 4, P THI, X IM HY, CHU THNH - TIN GIANG13308QT113108003030Hunh TnM10/7/89NCKH01692292880huynhtanmy89@gmail.comCTY CP TRNG HI AUTONGC SN NG, HA QUANG BC, PH HA-PH YN13408QT113108003074V ThHip16/08/1990NCKH01678939972khatvong_289_qn@yahoo.comCTY CP TRNG HI AUTOTHN HA - X QUNG NHAM - QUNG XNG - THANH HA np40008QT113108002144Trn Vnin15/09/1990NCKH01698866101tieusinh19@gmail.comCTY CP TRNG HI AUTO6008NT112108000453Nguyn DngHnh9/11/90NCKH0949.091.190ngduonghanh@gmail.comCTY CP VIT THNHHA AN - BH - NAIM THNH - M XUN - TN THNH - B RA VNG TU8408NT112108003941Nguyn Th HngMi20/11/1990NCKHX0126.5244.659nguyenmy20_11@yahoo.comCTY CP VINACAM28 MC NH CHI, P.A KAO, Q.1, TP.HCMXM 4, M CANG, X PHC SN, HUYN TUY PHC, BNH NH np16708QT116108003948Phm VnQuc12/3/90NCKH1662411233mrquoc1990@yahoo.comCTY CP XY DNG NG NAI15708QT116108001670Nguyn Th VitLinh21/09/1990NCKHXCTY MAY VIT THNG709QT201209000023Nguyn HuCng21/04/1984NCKHcuoungnguyenhuu84@gmail.comCTY MEIWA VIT NAMKCN AMATA, BIN HA, NG NAI38A, KP5, BU LONG, BIN HA, NG NAI16308QT116108003736Nguyn Th KimTrang20/09/1990NCKHX976886692kimtrang1916@gmail.comCTY QUN L V KINH DOANH CH BNH INI L NGUYN VN LINH, KP6, PHNG 7, QUN 8 , TP HCMBUN TRP, KRO6NG, ANA, KLK16408QT116108003751Nguyn Th HongOanh26/07/1990NCKHX977945852sachigirl51@yahoo.comCTY QUN L V KINH DOANH CH BNH INI L NGUYN VN LINH, KP6, PHNG 7, QUN 8 , TP HCMTR GIANG 3, LNG SN,NINH SN, NINH THUN409QT201209000008V DuyThng5/2/83NCKHduythang0502@yahoo.comCTY TAEWANGNG 9A, KCN BIN HA 2, NG NAI61/3C, KP2, AN BNH, BIN HA, NG NAI np16608QT116108003881Lm Th ThuTrang2/2/90NCKH937718614lamtrang23.7.90@gmail.comCTY TM LP VLXD NG NAI (DONAC)11, T 7 KP 14, P.KHNH XUN, TP BUN M THUC, KLK14208QT114108001178Nguyn ThHuyn3/3/90NCKH01656043385nguyenhuyenqt03@yahoo.comTRNG CAO NG NGH LILAMALONG PHC, LONG THNH, NG NAITP PHC, LONG PHC, LONG THNH, NG NAI14508QT114108002555Nguyn ThPhng12/6/88NCKH01265158054bluesky_2598@yahoo.comCTY CP KHCH SN VNH KHNHBIN HA, NG NAIS1/6 T 19, KP II, PHNG LONG BNH, BIN HA - NG NAI4808NT111108001601Nguyn ThMai12/1/90NCKHX01665685729phuongmai902002@yahoo.comCTY TNHH AN HNH THNG156ANGUYN VN HOA, KHU PH 2, P THNG NHT BH, NXM 1, PHNG SN, PHC SN, TUY PHC, BNH NH np1409QT201209000061Nguyn Th MinhHong18/10/1981NCKHhungthinhphat.land@gmail.comCTY TNHH AN NGHIP PHT1/4A K28, NG S 11, AN BNH, BIN HA, NG NAI173/15 KP3, TN PHONG, BIN HA, NG NAI5208NT111108002015H Th PhngHng2/2/85NCKHX0919 477 171huynhhong1985@yahoo.comCTY TNHH AUREOLE BCDL B4 KHU CH XUT LONG BNHK4/56B TN BN- BU HA - BIN HA NAI np13908QT114108001007Trn Th NgcPhng11/11/90NCKHX01667113711lezatran@gmail.comCTY TNHH BAO BI SAHAD AN, BNH DNG134/B3 P CHU THI, BNH AN, D AN, BNH DNG np4608NT111108001260Nguyn ThDuyn25/02/1990NCKHX01652.789.211cobekhokhao90@yahoo.comCTY TNHH VINAP 2-PH AN-TN PH- NG NAI5808NT111108003014Phm Th ThanhHoi29/05/1990NCKHX0922 197 335hoaipham90@yahoo.comCTY TNHH CO.OP MART CNG QUNH186C CNG QUNH Q1 HCMX THUN MINH, HM THUN BC, BNH THUN np12508QT113108001116Nguyn Th CmHng18/05/1990NCKHX01657634402camhang0987@yahoo.comCTY TNHH CNG NGHIP HI MYKCN SNG THN, D AN, BNH DNGPH CNG - PH BNH - TN PH - NG NAI np18108QT117108004144Trn Th HngHnh20/06/1990NCKHX979531605xing693@gmail.comCTY TNHH CNG NGHIP HI MYL MN 4B, NG S 9, KCN SNG THN I, HUYN D AN , TNH BNH DNGTHN 6, X EAKPAM, HUYN CMGAR, TNH KLK8608QT111108000620La Th CmNhung6/9/90NCKHX927330139lanhung.qt1@gmail.comCTY TNHH DACWON CHEMICAL.VINANG S 5 / KCN LONG THNH / BH / N112C4 /KHU 4 /AN BNH / BH /N np8708QT111108000622Nguyn Th BchKim10/6/90NCKHX929113707bachkim381@gmail.comCTY TNHH DACWON CHEMICAL.VINANG S 5 / KCN LONG THNH / BH / NP 6 / THNH PH / VNH CU / N np14108QT114108001017L Th DimMy15/07/1990NCKH0973892797diemmy108001017@gmail.comCTY