Dallas & the Spitfire

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  1/22

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  2/22

  :

  Onkpjkps

  Ckp|n`zopcnk= Pfj Hc` Ickp \cgfp 7

  9+ Dni`j` Dchj i E|jcgfp P|ick 93

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  3/22

  5

  Onkpjkps

  92+ Gcuj Dcgfp pn A Jjs n| C Wcdd _djjr ck @jipf 90:

  Jrcdngzj= @csocrdjsfcr ik` Rdidcsps 97?

  Iohknwdj`gajkps 977

  I``cpcnkid \jsnz|ojs 96?

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  4/22

  7

  Ckp|n`zopcnk

  Pfj Hc` Ickp \cgfp

  Pfj|js i onjj sfnr ck nz| ocp oiddj` Lcggls+ Cps pfj hck`n rdioj pfip idwis fis i isfcnkildj onddjgj gc|d wcpf irsjz`n!|jljddcnzs knsj |ckg ik` nkj n| pwn pippnns wn|hckgljfck` pfj onzkpj|+ Cps pfj hck` n rdioj pfip idwis fis nkj

  n| pwn shckk gzs wcpf fcr gdissjs prckg nk Aios$ `jsrj|!

  ipjd fnrckg snajln` wcdd ish pfja wfip pfj|j wn|hckg

  nk+9 Cps pfj hck` n rdioj pfip fis Acofijd Lzld azsco rcrj`

  ck pfj liohg|nzk`$ ik` wfj|j pfj rsjz`n!|jljddcnzs gc|d cs

  onkp|iopzidd nldcgipj` pn aihj rdjisikp ofcpofip wcpf nz

  ck i wi pfip aihjs cp sjja pfip jujk pfnzgf nz hknw &ik`sfj hknws# pfip sfjs nldcgipj` pn aihj pfj ofcpofip sfj sn|p

  n jkmns cp+ Idd pfip pn si$ cps juj| onjj sfnr ck juj|

  szlz|lik sp|cr aidd ck juj| ocp ck Iaj|coi+ Cps wfj|j Cdd

  ajjp @iddis Mifkohj n| pfj |sp pcaj+

  Nz| ofz|ofi saiddcsf< \jn|aj` ofz|of ck Jisp Diksckg

  Acofcgikcs lcg nk rjnrdj ajjpckg wcpf npfj| rjnrdj+ Pfcs9+ Pfcs kjuj| firrjks+

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  5/22

  6

  Ckp|n`zopcnk

  cs oiddj` csocrdjsfcr wfcof cs i pj|a pfip fis idwis ai`j aj

  i dcppdj zkonan|pildj$ jujk pfnzgf C hknw cps lcldcoid ik`

  pfj|jn|j sfnzd`kp aihj aj zkonan|pildj+ C mzsp nkp |jiddjjd yzidcj` pn csocrdj iknkj+ C fiuj dnps n |cjk`sC jjd

  yzidcj` pn fiuj |cjk`s ik` fiuj |jdipcnksfcrs wcpf rjnrdj

  lzp wfjk cp onajs pn pfj r|iopcoj n gcuckg src|cpzid i`ucoj$ C

  jjd i dcppdj diohckg+ G|ikpj`$ nk rirj|$ Ca `cj|jkp jknzgf

  |na @iddis pn lj ildj pn gcuj fca i`ucoj8 Cuj ljjk firrcd

  ai||cj` n| pfc|pjjk ji|s ik` fiuj i onzrdj n hc`s$ i fnzsjck pfj szlz|ls$ ik` sjac!gickzd jardnajkp+? Lzp C fiuj

  lnzps n `jr|jsscnk$ dnkg sp|jpofjs n src|cpzid iripf$ ik`

  i sj|cnzsd kisp si|oispco sp|jih+ Ik` Cuj fi` i |c`cozdnzsd

  li` ji| sn i|+ Pwn pfnzsik` pjk fis sjjk pfj cssndzpcnk n

  ik ckpj|kipcnkid i`nrpcnk pfip wj` ljjk wn|hckg fi|` nk

  ik` rickg pf|nzgf pfj knsj n|$ ik` pfj iddckg!pf|nzgf n

  pwn lzsckjss &|ji`= lnnh# `jids pfip sjjaj` dchj sdia zkhs+

  Juj|pfckg Cuj pnzofj` ck

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  6/22

  Ckp|n`zopcnk

  3

  Idd n pfcs cs |zkkckg pf|nzgf a fji` is C r|jri|j pn ajjp

  wcpf @iddis+ Cuj fji|` snaj pfckgs ilnzp pfcs hc`+ C hknw fj

  dcujs ck pfj Diksckg Ocp \jsozj Acsscnk+ C hknw fjs ljjk ckik` nzp n micd i jw pcajs+ C hknw fj wis i |zg i``cop+ Ik`

  C hknw C wis pillj` n| pfcs mnl ljoizsj C fiuj jvrj|cjkoj

  `jidckg wcpf |nzgf rjnrdj$ c+j+$ C wipof lnvckg$ fiuj w|cppjk

  i lnnh ilnzp Achj Psnk0 ik` rdij` sjac!r|n nnplidd wcpf

  idd aikkj| n n|aj|d ckoi|oj|ipj` ajk+ C fiuj pfj l|zcsjs

  ik` soi|s pn r|nuj cp ik` C nkp sn azof widh ckpn pfj onjjsfnr is rickzdd sfzj+ Is ik nnplidd rdij| hknws$ pfcs

  cs pfj of|nkco rick pfip onajs |na ljckg ck!sjisnk+

  C n|`j| i pidd$ shckk `joi anofi |na pfj gc|d wcpf pfj

  yzisc!|jljddcnzs pippnn+: Wfjk @iddis jkpj|s$ fj cs onuj|j`

  |na fji` pn pnj ck pippnns n fcs nwkik` pfjsj i|jkp pfj

  hck` nz gjp wcpf i |cjk` nk sr|ckg l|jih ipj| i kcgfp n

  `|ckhckg+ Pfj|j knp jujk pfj prcoid C wipof ZEO ik` ia

  i pnzgf!gz!wikkilj pips+5 Ik` pfj|j `jkcpjd knp pfj

  Of|cspcik fcrspj| Lcldj uj|sj ck G|jjh pips+ Pfjsj i|j pfj

  _j|cnzs Csszjs hck` n pips+

  C `c` ansp n pfjsj asjd$ fj jvrdicks+ Fcs uncoj cs i

  acvpz|j n ac`!_nzpf &fj srjkp snaj pcaj ck Pjkkjssjj# ik`

  Ac`wjsp+ Fjs i wfcpj gz$ r|nlild i|nzk` uj jjp jdjujk$lzp spnoh i|nzk`

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  7/22

  92

  Ckp|n`zopcnk

  pfip sp|jpofj` `nwk pn ac`!ofjsp+ I |jid li`!dnnhckg `z`j+

  Knw$ fjs odjik sfiujk wcpf i ioj pfip cs sn|p n ofj|zlco

  wfcof cs i iko wi n sickg cps |nzk` ik` |cjk`d dnnhckg+

  Ck iop$ idd n pfj pippnns dnnh hck` n ckonkg|znzs ljkjipf

  szof i |cjk`d ik` nzkg!dnnhckg ioj+ Pfcs hc` fis dcuj` i

  dnp n dcj n| i pwjkp!nkj!ji|!nd`+

  Fcs hkzohdjs jiof lji|ckg i djppj| |ji` Ickp \cgfp &sco#+

  C onksc`j| ishckg fca wf fj c`kp junpj i wfndj kgj| pn

  ik irnsp|nrfj lzp ckspji` ish fca pfj spn| ljfck` pfj pips+A `i` spi|pj` gjppckg aj `|zkh wfjk C wis jcgfp ji|s

  nd` fj jvrdicks+ C p| pn fc`j a sfnoh+ Ik` wfjk fj wnzd`

  gjp `|zkh$ fj wnzd` gjp ucndjkp+ + + + Fj saiohj` zs i|nzk`

  yzcpj i lcp+ Ik` fj idwis zsj` pn pjdd aj pfip C ickp |cgfp+

  _n C w|npj cp nk a ekgj|s+ @iddiss anpfj| ik` ipfj|

  i|j `jojisj`+ Lnpf fi` csszjs wcpf szlspikoj ilzsj+ Fj fis

  pwn l|npfj|s wfna fj dnujs `ji|d$ ik` wfna C oik yzcohd

  pjdd cs dnid!pn!pfj!g|iuj!pn$ lzp lnpf n pfja i|j ck ui|cnzs

  spigjs n pfj rjkid sspja$ ik` lnpf sp|zggdj wcpf scacdi|

  i``copcnks+ Fj cs ck pj|as n r|iopcoid aihckg cp rz|rnsjs

  idnkj ck pfj wn|d`+ Pfip cs$ isc`j |na pfj izsrcojs n pfj

  Diksckg Ocp \jsozj Acsscnk6 ik` fcs |cjk`s ip Zkcuj|scp

  \jn|aj` Ofz|of+Fcs kjoh |ji`s Kn \jg|jps pfnzgf c|nkcoidd fj wnzd`

  i`acp pfip fj fis dnps n pfja+ C c` pfcs nkj kcgfp ipj| a

  gc|d|cjk` l|nhj zr wcpf aj$ @iddis jvrdicks+ C wjkp fnaj

  ik` `|ikh ik jkpc|j lnppdj n pjyzcdi$ |crrj` pfj ac||n| n

  6+ _ckoj 9399$ pfj Acsscnk fis jvcspj` pn ajjp rfscoid kjj`s pn l|ckg pfnsj

  wcpf src|cpzid kjj`s pn Mjszs Of|csp+ Pfjc| ackcsp|cjs |jiof nzp pn ajk$ wnajk$ik` ofcd`|jk ck pfj oircpid i|ji$ ik` pfj r|nuc`j nn`$ sfjdpj|$ ik` odnpfckg pnpfnsj wfn i|j fnajdjss n| dnw ckonaj+ Pfnais ik` Jacd @ndpnk nzk`j` pfj

  Acsscnk is i icpf ackcsp|$ ik` cp onkpckzjs pn |jd sndjd nk pfj gcps n onaris!

  scnkipj ck`cuc`zids$ ofz|ofjs$ ik` n|gikc}ipcnks+

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  8/22

  Ckp|n`zopcnk

  99

  pfj widd$ ik` pippnnj` a nwk kjoh+ C r|nlild onzd`kp

  w|cpj nzp pfj wn|`s kn |jg|jps nk i rcjoj n rirj|$ spnkj

  snlj|$ is djgcld is pfj|j w|cppjk nk @iddiss kjoh+Jiof w|csp lji|s i rcopz|j n i |i}n| ldi`j l|jihckg pfj

  shck pn onaajan|ipj fcs szcoc`j ippjarps+ Cp wis pfj disp

  n pf|jj szcoc`j ippjarps pfip dik`j` fca ck pfj Diksckg

  Ocp \jsozj Acsscnk$ i saidd |jsc`jkpcid |jfil iocdcp ck

  `nwkpnwk Diksckg pfip scps |cgfp kjvp pn i rcikn li|+ Fj

  dcujs nk pfj sjonk` nn| n pfj Acsscnk$ ck i li||iohs!spdj|nna wcpf idd aikkj| n npfj| Diksckg!i|ji fnajdjss gzs

  ik` `|zg i``cops+ Pfj Acsscnk n|`j|s fcs pcaj pfjsj `is$

  ik` fj srjk`s cp gnckg |na II3 pn O\92 ajjpckgs$ Lcldj

  spz`cjs$ ik` pfj ga+ Ljn|j dik`ckg ck pfj Acsscnk$ @iddis

  wis fnajdjss$ npjk sdjjrckg ck pjkps n| li|ks$ ik` |ckhckg

  fcasjd pn sdjjr+

  Ipj| C ippjarpj` szcoc`j pfj pfc|` pcaj pfj wnzd`kp |j!

  djisj aj |na pfj fnsrcpid zkdjss C ig|jj` pn gn ckpn snaj hck`

  n |jsc`jkpcid |jfil$ fj jvrdicks+ A oisjwn|hj| oiddj` idd

  nuj| ik` pfj nkd rdioj pfip wnzd` pihj aj wis pfj Acsscnk+

  Pfj jvjozpcuj `c|jopn| ip pfj Acsscnk$ Ai|h O|css$ ai`j cp

  odji| pfip pfj wj|j i Of|cspcik r|ng|ia ik` pfip pfj wnzd`

  nkd pihj ajk wfn wj|j wcddckg pn dcuj l pfjc| spik`i|`s ik`ip djisp aihj ik ippjarp pn spz` pfj Lcldj+ A oisjwn|hj|

  sic`$ Pfip snzk`s jviopd dchj wfip fj kjj`s+

  Rjnrdj fi` p|cj` pn sfi|j pfj Gnsrjd wcpf aj ck r|csnk

  ljn|j @iddis jvrdicks+ Lzp C wis kjuj| |ji` n| cp+ C idwis

  cgkn|j` pfja ljoizsj C `c`kp wikp pn ofikgj pfj dcj C wis

  dcuckg+ Is @iddis pidhs$ fj `njskp iop dchj snajnkj wfn cs

  jvocpj` pn lj pfj ojkpj| n ippjkpcnk+ Fj njskp k` ikpfckg

  3+ Idonfndcos Iknkanzs+

  92+ Ojdjl|ipj \jonuj|+

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  9/22

  9

  fj ishs+ \jidd+ Ik` wcpf pfip wj i|j wiuckg gnn`!lj pn I|p

  _ofnnd Onk`jkpcid ljfck` pfj onzkpj| ik` i|j snnk spik`ckg

  ck pfj |ckg ck pfj lisjajkp+ @iddis fis pfj gdnujs nk ik` Ca

  wji|ckg pi|gjp acpps$ anuckg i|nzk` pfj |ckg ik` pjiofckg

  fca pfj liscos n i `ceozdp srn|p+ @iddis fis ljjk ck an|j

  sp|jjp egfps pfik fj oik |jajalj|$ lzp fj dnnhs iwhwi|`

  ik` nzp n rdioj ck pfj |ckg+ Fjs fiuckg pfj pcaj n fcs dcj

  dji|kckg fnw pn pf|nw i mil nddnwj` l i djp fnnh$ fji|ckgpfj sipcsckg pfwioh n i rzkof wjdd!pf|nwk+ Pfip wis

  scoh$ fj sis ipj|wi|`+ _coh ljckg i onardcajkp+

  Npfj| pfckgs pfip i|j scoh &gnn`#= wipofckg gfp das ck

  a lisjajkp8 jipckg H|cspcks &a wcj# onnhckg8 fikgckg

  nzp wcpf nz| iacd8 fcr fnr89< nz| ofz|of8 nz| rispn|$ Hjuck

  @jSnzkg+C ek` nzp dipj| pfip @iddis cs i pidjkpj` i|pcsp+ Fj fis

  rickpj` az|ids ck pfj Acsscnk lisj` nk sojkjs |na Rcd!

  g|cas R|ng|jss+ Ik` fjs g|jip ip wn|hckg nk oi|s+ Wj fipof

  i rdik+ Is wj gjp pn hknw jiof npfj|$ cps odji| pfip wjdd

  kjj` i |jisnk pn gjp pngjpfj| ljsc`js mzsp |ckhckg onjj ik`

  sfi|ckg nz| jjdckgs+ \ji`ckg i lnnh pngjpfj| cs rdij`wj

  lnpf |ji` i lzkof nk nz| nwk+

  9

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  12/22

  Ckp|n`zopcnk

  9:

  Djps wn|h nk i oi|$ C szggjsp+ Igick$ jjs dcgfp zr+

  Pfip wnzd` lj scoh$ fj |jrdcjs+

  Ca pj||cldj ip wn|hckg nk oi|s+ Ck iop$ ofjoh pfip$ Cujkjuj| wn|hj` nk i oi|+ C gjp kj|unzs ip Mc Dzlj wfjk pfj

  ish aj pn rnr pfj fnn`+ C dcpj|idd fiuj pn dnnh i|nzk` n|

  pfj dipof pfip njs pfcs+ Pfips fnw knp!npjk C rnr pfj fnn`

  n a nwk undcpcnk+ @iddiss `i`$ ck i``cpcnk pn gjppckg fca

  fnnhj` nk `|zgs ik` idonfnd$ wis idsn ik ilnuj!iuj|igj

  ajofikco$ ik` ljn|j fcs `jipf pizgfp @iddis idd fj hkjw+@iddis hknws fcs wi i|nzk` i ujfcodj$ ik` wfips an|j$ fj

  dchjs `nckg pfcs spz+

  Cuj idsn kjuj| fi` i oi| pfips |janpjd onnd+ Pfj Neocid

  Oi| n Zkcuj|scp \jn|aj` Ofz|of cs i scduj| Fnk`i N`s!

  sj ackcuik wcpf i ripcki n `|cj` acdh ik` Ofjj|cn |jsc`zj

  onipckg pfj ckpj|cn|+ A nwk oi| i Rnkpcio Uclj fis pfj siaj

  g|nss ripcki+ Wfcdj ofcd`|jk i|j i ldjssckg pfj|js snajpfckg

  ripjkpd zkonnd ilnzp ljckg i ri|jkp+ Pfj spj|jnprj lzgs aj+

  Wj pz|k pn jLi ck nz| yzjsp n| i scoh9? |c`j+ Nz| rdik cs

  pn srjk` djss pfik $

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  13/22

  95

  Ckp|n`zopcnk

  Lzp ck |jid dcj$ cps r|nn pfip `jsrcpj cps r|nldjas$ ofz|of

  cs gnn`$ r|jiofckg cs carn|pikp$ _o|crpz|j fis zkljdcjuildj

  p|iksn|aipcuj rnwj|$ ik``jsrcpj pfj iop pfip r|ng|iasdchj pfj Diksckg Ocp \jsozj Acsscnk fiuj zkljdcjuild fcgf

  icdz|j |ipjspfj wn|h snajpcajs+9:

  C idwis o| ip i`zdp lirpcsas+ C o|cj` ip a nwk+ Ik` cp

  fis knpfckg pn n wcpf pfj |iai n| dioh n `|iai ck i rj|!

  snks pjspcank+ A pjspcank cs `jdcgfpzdd ln|ckg+ C g|jw

  zr ck i fnzsjfnd` wfj|j lnpf ri|jkps dnuj` jiof npfj| ik`

  dnuj` pfj Dn|`+ Cp wiskp wcpfnzp csszjs$ lzp C fi` ri|jkps

  wfn C hkjw fi` a ljsp ckpj|jsps ip fji|p+ C idsn g|jw zr ck

  i dcppdj ldzj!onddi| pnwk wcpf dnps n @iddisjs= dnps n hc`s

  wfn `c`kp fiuj cp kji|d is gnn` is C `c`+

  Nz| ofz|of njskp fiuj i lirpcsaid sn wj fi` pn ln||nw pfj

  ofz|of nwk pfj sp|jjp+ Cps idwis wjc|` ucscpckg npfj| ofz|ofjs+

  Pfj idd fiuj pfjc| nwk cspckopd ckspcpzpcnkid sajdds$ wfcof cssnajpfckg dchj fakid rigjs.lck`ckgs acvj` wcpf pfj |jakikps

  n rnpdzoh ckkj|s+ Pfcs nkj cs kn cj|jkp+ Cps i sp|ikgj |nna

  ddj` wcpf i sp|ikgj issn|pajkp n rjnrdj+ Nz| issnocipj rispn|

  cs nk pfj rcikn$ dji`ckg zs pf|nzgf faks+ Pfj sjips i|j ddj`

  wcpf i saippj|ckg n gzs |na pfj Acsscnk$ wfn pfjasjdujs

  i|j ck ui|cnzs spigjs n |jonuj|+ Idsn r|jsjkp i|j idd n pfj ndhs

  ck nz| saidd g|nzri pfjn|jpcoid aipfjaipcocik i pjofkndng

  gz|z ik` fcs iacd$ Hjucks wcj ik` hc`s$ ik` zs+95

  Ipj| @iddiss pjspcank$ fj ik` Hjuck `csirrji| `nwk i

  pzkkjd n| i ackzpj$ ik` pfjk |jirrji| wji|ckg sfn|ps ik`

  9:+ @iddis fis sfi|j` pfip fj jjds dchj Pfj G|jip Wfcpj Fnrj ip pfj Acsscnkljoizsj cps sn |i|j pfip spn|cjs pz|k nzp is wjdd is fcs+ Ck iop$ fj jjds i dnp n

  r|jssz|j ljoizsj n pfcs$ wfcof cs snajpfckg wjdd gjp ckpn dipj|+95+ Is i g|nzr$ wjuj `joc`j` pfip ck pfj idd wj|j gnckg pn `|cuj @iddis zrkn|pf wfj|j fjdd lj ippjk`ckg i saidd Lirpcsp Lcldj onddjgj+ _ckoj fj fis kn ri|jkpswjdd lj |nrrckg fca n ip onddjgj+ _naj n pfj gzs ik` C i|j jujk gnckg pn |jss

  @i` c+j+ rdic` rikps jpo+ ck n|`j| pn aihj fca jjd is zkonan|pildj is rnsscldj+

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  14/22

  Ckp|n`zopcnk

  97

  P!sfc|ps+ @iddiss sfc|p cs sdjjujdjss$ |jujidckg idd n fcs pips+

  Hjuck jvrdicks pfj sio|iajkp pn @iddis ljn|j zkhckg fca ck

  pfj lirpcsaid rnnd+ Wipofckg pfcs firrjk jdcocps i dnp n jan!pcnks+ Cp n|ojs aj pn onksc`j| a nwk siduipcnksnajpfckg

  pfip fnkjspd C pihj n| g|ikpj` ansp `is+ _jjckg @iddiss dcj

  ofikgj$ ik` sjjckg pfj ofz|of ik` pfj Lcldj pf|nzgf fcs jjs$

  fis ljjk cksp|zopcuj$ pn si pfj djisp+ Cps rnwj|zd pn sjj pfj

  wn|h pfip Of|csp njs ck pfj dcj n sckkj|s n wfcof &dchj Rizd#

  C ia pfj wn|sp+ \naiks ? cs nkj pfckg wfjk cps jsrnzsj` |na

  pfj rzdrcp n| pfj pfnzsik`pf pcaj l i r|jiofj|897 cps iknpfj|

  pfckg pn sjj cp spik`ckg ck |nkp n nz ck i lirpcsaid rnnd+

  Ck pfip anajkp$ C jjd ldjssj` ljnk` wn|`s+

  Ca idsn sp|zoh l fnw fi|` pfcs cs gnckg pn lj+ En| i |j!

  onuj|ckg i``cop jiof i cs knp nkd ik jvj|ocsj ck pfj prcoid

  r|nldjas n dcjpfckgs dchj lcdds gc|ds ik` wn|hlzp idsn i

  `icd lippdj pn ejj pjarpipcnk ik` spi snlj|+ Pfj is ifji`i|jkp gnckg pn lj jis+ Pfj pfnzgfp pfip `csocrdjsfcr cs an|j

  pfik i lc!wjjhd ozr n onjj anajkpi|cd |jihs aj nzp+

  _n Ca gdi` wj fiuj pfj oi|$ lzp C idsn ji| icdz|jicdz|j

  pn pz|k cp |na i fjir n ajpid ckpn snajpfckg `|cuildj$ ik`

  idsn a icdz|j pn lj i gnn` |cjk` pn @iddis$ pn lj wfip fj

  kjj`s$ wfcof cs ri|p `i` ik` ri|p l|npfj|+

  Ipj| pfj lirpcsa$ @iddis k`s zs wicpckg n| fca ck pfj

  dnll+ Ca wcrckg iwi pji|s ljoizsj o|ckg cskp |jidd ir!

  r|nr|cipj n| i pnzgf gz w|cpj|.liddj| n a spipz|j+ Fj sjjs

  |cgfp pf|nzgf cp+ Wj jal|ioj+

  En| pfj e|sp pcaj ck a dcj$ fj sis$ C jjd dchj C fiuj

  i iacd+

  97+ \jn|aj` r|jiofj|s sjja onkp|iopzidd nldcgipj` pn jvrnscp pfj lnnh n

  \naiks$ wcpfnzp spnrrckg$ n| ip djisp i ji| n| pwn+

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  15/22

  93

  9Dni`j` Dchj i E|jcgfp P|ick

  C idwis pjdd pfj p|zpf+ Jujk wfjk C dcj+Pnk Ankpiki$ _oi|eioj

  @isneI``copcnkl@iddis

  Aisnofcsa= rdjisz|j r|n`zoj` l ljckg ilzsj` n| `nackipj`+

  Pfcs cs fnw C `jkj a i``copcnk+ C hkjw cp wis `jsp|nckg

  aj$ C jujk hkjw cp wis hcddckg aj$ lzp C jkmnj` cp sn azofpfip C kjuj| wikpj` cp pn jk`+ Wcpf juj| `|ckh$ skn|p$ ik` rz$

  C l|nzgfp asjd odnsj| pn `jsp|zopcnk ik` `jipf8 ik` jp |j!

  gi|`djss n a hknwckg pfcs$ pfj wfndj pcaj C wikpj` an|jC

  kjj`j` an|j+ Ljsc`js$ C onzd` yzcp wfjkjuj| C wikpj`$ |cgfp>

  Lzp pfj dzsp n pfj ejsf cs kjuj| sipcsj`$ sn pfj ucocnzs oc|odj

  onkpckzj` zkpcd pfj giaj wis kn dnkgj| zk+ L pfjk C wis pnn

  i| gnkj pn fjdr asjd+ Cp spi|pj` nzp is i riohj` ri|p$ lzp ckpfj jk` C wis idnkj `ikockg wcpf pfj `jucd+

  C wis jcgfp ji|s nd` wfjk C |sp p|cj` `|ckhckg ik` sanhckg

  rnp+ A ana wis `ckg n oikoj| ik` wiskp pzkj` ck pn |jidcp

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  16/22

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  17/22

  Dni`j` Dchj i E|jcgfp P| ick

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  18/22

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  19/22

  Dni`j` Dchj i E|jcgfp P| ick

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  20/22

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  21/22

  Dni`j` Dchj i E|jcgfp P| ick

 • 8/3/2019 Dallas & the Spitfire

  22/22