Click here to load reader

Dalekovod d.d

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dalekovod d.d

 • Prezentacija za investitore povodom uvrtenja dionica na Slubeno trite Zagrebake burze

  Zagreb, sijeanj 2015

 • Sadraj

  Uvod

  Pregled Dalekovod grupe

  Financijski pregled

  Strategija poslovanja

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • International presence and key references

  UVOD

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Dalekovod je tijekom 2014. izdao gotovo 22 milijuna dionica; trenutno su sve dionice uvrtene na ZSE

  15.000.000

  852.168

  6.000.000

  2.867.265

  Struktura kapitala Dalekovod d.d. (broj dionica)

  Konsolidator d.o.o. Unos duga u kapital Dokapitalizacija u novcu za postojee dioniare Stare dionice

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Uprava

  Marko Jurkovi, lan Uprave eljko Laki, lan Uprave Adrijana Rakovi, lan Uprave

  Pako Vela, predsjednik Uprave

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • PREGLED DALEKOVOD GRUPE

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Dalekovod ima 65-godinju tradiciju

  201019621949 201120092005 2007

  Ukrajina (DV 750 kV, 135 km i TS 330 kV Bar) Slovenija (DV 400 i 110 kV)

  Island (DV 400 kV, 230 km)

  Prva meunarodna referenca Dalekovod u Togu

  Osnivanje Dalekovoda

  Norveka (DV 400 kV, 103 km)Albanija (DV 400 kV, 150 km)

  Grenland (DV 66 kV, 45 km)

  2015-

  Poljska (DV 400 kV, 132 km)U izgradnji vie od 160 km vodova 400 kV

  Kazahstan (DV 500 kV, 390 km)

  1979

  Izgradnja 400 kV mree u Hrvatskoj i Sloveniji

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Dalekovod je stalno prisutan na vie lokacija u RH i inozemstvu

  ZAGREB

  UNIDAL (Vinkovci) Suvlasnik tvornice Proizvodnja otkivaka

  Cinaonica (Dugo Selo) Cinanje metalne

  opreme

  Dalekovod Proizvodnja d.o.o. (Velika Gorica) Proizvodnja metalne konstrukcije za

  dalekovodne stupove, ovjesne i spojne opreme, te eline ograde

  Dalekovod d.d. izgradnja dalekovoda i trafostanica,

  opremanje tunela, cesta i autocesta, gradnja metalnih konstrukcija (dvorane i zatvoreni objekti)

  Dalekovod Projekt d.o.o. Projektiranje energetskih i

  infrastrukturinh objekata

  Dalekovod Slovenija

  Crna Gora vedska

  DalekovodNorveka

  DalekovodPoljska

  Dalekovod BiH

  Dalekovod UkrajinaInozemne

  podrunice DalekovodKosovo

  Ukupno 1450 zaposlenih

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Dalekovod ima kvalitetne reference i know-how za izvrenje najzahtjevnijih poslova

  Dalekovod grupa

  Projektiranje

  DV do naponske razine 500 kV

  TS do naponske razine 400 kV

  Elektrino napajanje, kablovi, rasvjeta

  Kontaktna mrea i napajanje za eljeznice

  Ovjesna i spojna oprema do 750 kV, eline konstrukcije, reetkasti i poligonalni stupovi

  Sabirnice, spojna oprema, eline konstrukcije

  Rasvjetni stupovi i ograde Portali i oprema za ceste Portali i oprema za

  kontaktnu mreu za eljezniku infrastrukturu

  DV do naponske razine 750 kV

  TS do naponske razine 500 kV

  Elektrine instalacije, opremanje i putanje u pogon

  Opremanje tunela, cesta i autocesta,

  Izgradnja napajanja i kontaktne mree za elj. infrastrukturu

  Proizvodnja Izgradnja

  Dalekovodi

  Trafostanice

  Infrastruktura

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Dalekovod trenutno ima nekoliko aktivnih projekata u inozemstvu, te vie projekata u raznim fazama nuenja

  Poljska

  110,0 mil EUR

  DV 400 Kozienice - Oltarzew

  Zavretak projekta 2019.

  Norveka

  82,4 mil EUR

  420kV Orskog - Fardal South

  Zavretak projekta 10/2016

  Ukrajina

  57,5 mil EUR

  HVL 750 kV Khmelnitski

  Zavretak projekta 07/2015

  Kosovo

  30,9 mil EUR

  DV 400 kV Albania-Kosovo

  Zavretak projekta 05/2016

  Ukrajina

  18,5 mil EUR

  Novokakhovska - Khersonska

  Zavretak projekta 06/2016

  Ukrajina

  11,1 mil EUR

  Novokakhovska - Ostrovska

  Zavretak projekta 06/2016

  Projekt za BKK (norveki distribucijski operater), EUR 8m, pred potpisom

  Dva projekta u Norvekoj za Statnett, ukupne vrijednosti EUR 100m u fazi nuenja

  Vie projekata u Gruziji, EUR 50m u procesu nuenja

  Vie trafostanica i dalekovod u BiH u raznim fazama nuenja, ukupna vrijednost EUR 12m

  Dva projekta na Kosovu, ukupna vrijednost EUR 10m, u procesu nuenja

  Vie infrastrukturnih projekata u RH, razne faze nuenja HRK 265m

  Projekti u fazi nuenja

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/EasyEdit/UserFiles/Fotogalerija/naslovnica/kazahstan-03_640_480.jpeghttp://www.dalekovod.com/EasyEdit/UserFiles/Fotogalerija/naslovnica/kazahstan-03_640_480.jpeghttp://www.dalekovod.com/reference.aspxhttp://www.dalekovod.com/reference.aspx

 • Dalekovod posluje irom svijeta, a kljuni kupci su veinom stabilne tvrtke u dravnom vlasnitvu

  Projekti

  Isporuka opreme

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.svk.se/http://www.svk.se/

 • FINANCIJSKI PREGLED

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Zbog provoenja PSN i poremeaja na primarno domaem tritu promet je u proteklim godinama bio smanjen...

  0

  200000

  400000

  600000

  800000

  1000000

  1200000

  1400000

  2011. 2012. 2013. 2014. 2015

  .00

  0 H

  RK

  Dalekovod d.d.

  Ukupni prihodi Procjena 2014 Jo nije ugovoreno, a moe se realizirati u 2015. Ve ugovoreno

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • ...ali EBITDA je znaajno poboljana, a u narednim razdobljima cilj je daljnji njezin rast

  * Trenutna procjena

  (350.000)

  (300.000)

  (250.000)

  (200.000)

  (150.000)

  (100.000)

  (50.000)

  0

  50.000

  100.000

  2011. 2012. 2013. 2014.*

  .00

  0 H

  RK

  EBITDA

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Quality certificates & CSR

  STRATEGIJA POSLOVANJA

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • Strategija predvia veliki fokus na poveanje prodaje uz istovremeno provoenje operativnog restrukturiranja

  Poveanje prodaje u

  trafostanicama i infrastrukturi

  Provoenje financijskog

  restrukturiranja*

  Agresivna geografska ekspanzija i poveanje

  prodaje u sektoru dalekovoda

  Provoenje operativnog

  restrukturiranja

  *Provedeno

  Rast prihoda

  Poveanje EBITDA mare

  B

  A C

  D

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • NorvekaEUR 7,9b

  vedskaEUR 3,6b

  HrvatskaEUR 0,2b

  Slovenija, Austrija, vicarskaEUR 4,1b

  Crna GoraEUR 0,1b

  PoljskaEUR 1,9b

  UK, IrskaEUR 18,2b

  NjemakaEUR 34,8b 54,2b

  panjolskaEUR 4,3b Italija

  EUR 5,9b

  FrancuskaEUR 8,4b

  Prema ENTSOE desetogodinjem planu investicija u prijenosnu mreu

  (objavljenom u lipnju 2014.), ukupne investicije do 2030. godine procjenjuju

  se na oko EUR 150 mlrd.

  Ostala tritaEUR 15,0b - 20,0b

  *Izvor: ENTSOE, 10-year network development plan 2014

  Oekuju se znaajne investicije u prijenosnu mreu u Europi*

  irom EU prijenosna mrea je

  zastarjela, te nije znaajnije

  obnavljana nekoliko desetljea

  Nagli rast izgradnje obnovljivih

  izvora energije te uspostava

  zajednikog sustava trgovanja

  elektrinom energijom

  zahtijevaju puno jae elektrine

  veze izmeu prijenosnih sustava

  Razlozi za rast investicija u prijenosnu mreu

  A

  http://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.htmlhttp://www.dalekovod.com/index.html

 • 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

  0

  0

  AC

  No

  voA

  CN

  ovo

  DC

  Rek

  on

  stru

  kcija

  Nadzemni vod

  Podzemni kabel

  Podvodni kabel

  Nadzemni vod

  Podzemni kabel

  Podvodni kabel

  Nadzemni vod

  Podzemni kabel

  Podvodni kabel

  Broj kilometara

  AC Izmjenina struja (alternating current)DC Istosmjerna struja (direct current)

  Budui projekti Investicijski portfolio u Europi*

  *Izvor: ENTSOE, 10-year network development plan 2014., projekcija do 2030.

  Za ilustraciju, cjelokupni hrvatski

  prijenosni sus

Search related