DAKOFA konference d. 12. maj 2009 “Affald og klima ... DAKOFA-konference Affald og klima - en

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAKOFA konference d. 12. maj 2009 “Affald og klima ... DAKOFA-konference Affald...

DAKOFA konference d. 12. maj 2009 Affald og klima en dansk

ouverture til Waste and Climate 2009

DAKOFA-konference

Affald og klima - en dansk ouverture til Waste and Climate 2009

Tirsdag den 12. maj 2009 kl. 09.00-15.55 i Ingenirhuset, Kalvebod Brygge 31, Kbenhavn V

PROGRAM 09.00-09.30 Registrering og kaffe 09.30-09.40 Velkomst v/Suzanne Arup Veltz, DAKOFA Ordstyrer: Henrik Wejdling, DAKOFA 1. session: Affaldet og Kyoto-protokollen 09.40-10.10 Kyoto-protokollen, EU's implementering og affaldet v/Sren Dyck, Det kologiske Rd

Affaldssektoren er i EU havnet i den ikke-kvotebelagte sektor i f.t. Kyoto-protokollen. Det betyder, at det er de enkelte EU-medlemsstaters hovedpine at f nedbragt emissionen af klimagasser fra affaldssektoren. Omvendt godskrives de klimagevinster, som f.eks. genanvendelse og energiudnyttelse medfrer, ikke affaldssektoren. Der redegres for de lidt komplicerede forhold.

10.10-10.35 Affaldssektorens klima-effekter om behovet for konsensus v/Thomas Hjlund Christensen, DTU

Der er et ptrngende behov for at skabe konsensus om, hvad de reelle klima-gevinster og udslip er i forbindelse med de forskellige affaldshndteringsformer. DTU arbejder herp, og der redegres for projektet.

10.35-10.55 Kaffe 2. session: Emissioner ved forskellige behandlingsformer gevinster og udslip 10.55-11.20 Om genanvendelse og forbrnding i et livscyklusperspektiv - papir som eksempel v/Ole Dall, SDU

Genanvendelse giver i et livscyklusperspektiv ofte anledning til energi- og dermed CO2-besparelser et eller flere steder i cyklus. For en rkke fraktioner betyder det sammenlagt en besparelse set i forhold til forbrnding. Disse fraktioner prsenteres, men der kan vre faldgruber, som illustreres med papir som eksempel.

11.20-11.40 Genanvendelse af jern & metal v/Thorvald Isager, H.J. Hansen H.J. Hansen har udarbejdet et ambitist CO2-regnskab for virksomheden, som stter den CO2-reducerende effekt ved genvinding af jern & metaller p dagsordenen. I samarbejde med Syddansk Universitet udarbejdes Carbon-footprint for de vigtigste metaller og til august udgives en debatbog om genvinding & klima. De hidtidige resultater samt det fortsatte arbejde vil blive prsenteret.

11.40-12.00 Genanvendelse eller forbrnding af plast v/Lars Blom, Plastindustrien

Plastaffald er srdeles energiholdigt, men ikke CO2-neutralt. Alt afhngig af renhed og indsamlingslogistik m.v. er der fordele og ulemper forbundet med svel genanvendelse som forbrnding. Trdene sges udredet.

12.00-12.20 Genanvendelse eller forbrnding af organisk affald? v/Jacob Mller, Allessio Boldrin & Jacob K. Andersen, 3R/DTU

Kompostering af organisk affald giver i sig selv anledning til emission af visse drivhusgasser, men komposten fortrnger omvendt andre emissioner, hvis den substituerer f.eks. kunstgdning og sphagnum. Der redegres for emissioner og reduktioner, set i forhold til en forbrndingslsning.

12.20-13.20 Frokost 3. session: Klima-effekter set i systemperspektiv 13.20-13.45 Avfall Norges klima-udredning en prsentation v/Henrik Lystad, Avfall Norge

Avfall Norge har ladet gennemfre en livscyklusbaseret vurdering, som bl.a. konkluderer, at man burde brnde papiret og genanvende plastikken. Udredningen og dens konsekvenser for den fremtidige affaldshndtering i Norge fremlgges. Fremlggelsen sker p norsk.

13.45-14.05 Klimabetragtninger i den kommunale affaldshndtering v/Lizzi Andersen, COWI

COWI har dels udarbejdet en CO2-beregner til brug for kommunerne, dels gennemfrt affaldsrelaterede CO2-beregninger for nogle kommuner, herunder ogs en miljvurdering for Trondheim omkring brug af affaldsproduceret biogas til busdrift. Der redegres for systemtankegange i f.t. den kommunale affaldshndtering.

14.05-14.30 Klima-regnskab p virksomhedsniveau en protokol v/Gary Crawford, Veolia Environmental Services

EpE, Enterprises pour lEnvironnement har med en arbejdsgruppe bestende af reprsentanter for Sch Environment, Suez Environment og Veolia Environmental Services udviklet en protokol for kvantificering af drivhusgasemissioner fra affaldsbehandling. Protokollen prsenteres. Fremlggelsen sker p engelsk

14.30-14.50 Affald som energikilde en systembetragtning v/Thomas Astrup, DTU, Marie Mnster, AAU & Thilde Fruergaard, DTU

I forbindelse med gennemfrelsen af energiforligets overfrsel af affald til kulfyrede kraftvrker er systembetragtninger vigtige ved vurderingen af eventuelle klimagevinster. Oprindelsen af den fortrngte energi kan medfre endda store forskelle i klimagevinster og miljbelastning. Der redegres herfor p basis af konkrete studier af affaldsteknologier i DK, og den forventede nye forbrndingsafgift diskuteres i relation hertil.

14.50-15.10 Kaffe 4. session: Om at stte affaldssektoren p klima-dagsordenen 15.10-15.30 Kbenhavns Kommunes affalds-klimakampagne

v/ Le Lyby, Kbenhavns Kommune Kbenhavn har som vrtsby for COP15 ekstra meget fokus p klimaomrdet. Hr og se hvordan affaldsomrdet bruger denne oplagte chance for igen af skabe fokus p affaldets indvirken p miljet via kommunikation og kampagner.

15.30-15.50 Om Waste & Climate op til COP15 v/Jens Aage Hansen, AAU & ISWA Task Force for klima og bredygtig udvikling

ISWA stter sammen med DAKOFA affaldet p den internationale klima-dagsorden op til og under COP15 i Kbenhavn. Indlgget vedrrer tilblivelse, sammenstning og servering af de forslag til global indsats, som affaldsindustrien skal fremlgge ved COP15.

15.50-15.55 Afslutning

Affald & klima- en dansk ouverture til

Waste & Climate

v/Suzanne Arup Veltz, DAKOFAVelkomst ved DAKOFA-konferencen

12. Maj 2009

CC

O2O2 O2

CO2

O2CCO2

CO2

Biogent

CO2O2

CC

CC

O2O2 O2

CO2CO2

O2CCO2

CO2

Biogent Fossilt

CO2CO2CO2CO2

CO2CO2CO2CO2CO2

CO2O2CO2

Affaldsbehandling

OpstrmseffekterF.eks. fortrngt CO2 fra produktion af rstoffer

NedstrmseffekterF.eks. fortrngt CO2 fra energiproduktion

Op- og nedstrmseffekter

Ikke-kvote Kvote

Kvote eller ikke-kvote- Hvad betyder det for valg af behandling?

Systemvalg- Hvad betyder det for emissionerne?

Konsensus om regnskaber

Vigtigt med konsensus p Globalt niveau Nationalt niveau Regionalt (kommunalt) niveau Virksomhedsniveau

I dag eksempler p det hele!

St kryds ! Konferencen i dag er optakt til Waste &

Climate 3.-4. december 2009 i Kbh!

Der ud over kan DAKOFA byde p bl.a.: 19. maj 2009: Hringsseminar om den nye elskrot-

bekendtgrelse

28. maj 2009: Cradle-to-Cradle i Danmark

15. juni 2009: De nye affaldsafgifter

25. august 2009: Affald eller ej om End-of-Waste- kriterier og affaldsdefinitionen

17.-18. september 2009: DAKOFAs rskonference i Nyborg, Affaldet i et strategisk krydsfelt + Anne Marie Helger!

N O T A T

1. maj 2009

hw/-

Vedr. emission af klima-gasser fra dansk affaldshndtering

IDAs projektgruppe vedr. Future Climate - Engineering Solutions, der skal munde ud i en samlet

klimaplan for Danmark med anbefalinger til, hvordan Danmark kan reducerer sit udslip af

klimagasser, har stillet flgende tre sprgsml til DAKOFA vedr. affald og klimagasser:

1. I hvor hj grad bidrager affald, bde fra forbrnding og methan fra lossepladser, til

Danmarks udledninger af klimagasser?

2. Hvordan kan man begrnse udledninger af klimagasser fra affald?

3. Hvis muligt hvad koster det at begrnse udledningen per tons CO2 kvivalenter.

Indledning

Indledningsvis skal det ppeges, at der fra det samlede affaldshndteringssystem i Danmark ogs

fremkommer mange andre svel positive som negative klimaeffekter, og at det sledes ikke

udelukkende er de to kilder (hhv. forbrnding og deponering), som fremgr af sprgsmlene, der er

interessante. Det redegres der indledningsvist ganske kort for.

Endvidere skal det understreges, at selv de mske ellers relativt simple sprgsml ikke er s lette at

besvare, som det mske i frste omgang kunne se ud. Det vil fremg af svel de enkelte besvarelser

som indledningen.

Affaldet er sledes havnet i lidt af en klima-klemme i f.t. Kyoto-mekanismerne, eftersom

affaldshndteringen - ud over at vre en del af klimaproblemet ogs kunne blive en vsentlig del

af lsningen herp, dersom systemerne opbygges med henblik p en klimamssig optimering.

Sledes vil optimal affaldshndtering i mange tilflde kunne bidrage positivt til minimering af

emissionen af klimagasser (f.eks. gennem genanvendelse af materialer, der fortrnger produktionen

af jomfruelige materialer, der har et strre carbon footprint end genanvendte materialer, eller

gennem nyttiggrelse af den CO2-neutrale del af energiindholdet i affaldet, som vil kunne

fortrnge fossile energikilder).

Efter de gldende IPCC-principper bliver de gevinster, som affaldshndteringen mtte give

anledning til, imidlertid ikke direkte bogfrt som gevinster, affaldssektoren har bidraget med, men

skal i stedet findes som gevinster i andre sektorer eller andre lande.

Tvrt imod bliver energiforbruget (og de dermed forbundne CO2-emissioner) til national

indsamling, transport og oparbejdning af genanvendelige materialer bogfrt som negative, mens

gevinsterne ofte falder i de lande, hvor de rstoffer og produkter, der fortrnges, ikke lngere skal

udvindes eller produceres. Resultatet er, at affaldssektoren i Danmark s god