Click here to load reader

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ. Czyste powietrze wokół nas. Założenia programu: Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

 • CZYSTE POWIETRZE WOK NAS

  PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

 • Czyste powietrze wok nasZaoenia programu:

  Ochrona dzieci przed szkodliwym wpywem dymu tytoniowego.

  Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziaem rodzicw i opiekunw.

  Stanowi on pierwsze ogniwo programw antytytoniowych.

 • Czyste powietrze wok nasCele gwne programu:

  Wzrost kompetencji rodzicw w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj na dym tytoniowy.

  Zwikszenie umiejtnoci dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj w zadymionych pomieszczeniach lub gdy doroli pal przy nich tyto.

 • Czyste powietrze wok nasCele szczegowe programu:

  Wyksztacenie umiejtnoci rozpoznawania rnych rde dymw.

  Zwikszenie wraliwoci dzieci na szkodliwo dymu papierosowego.

  Zwikszenie wiedzy na temat skutkw palenia papierosw.

  Zwikszenie wraliwoci dzieci na miejsca, w ktrych mog by naraone dym.

 • Czyste powietrze wok nasAdresaci programu:

  Dzieci w wieku 5 6 lat, uczszczajce do:przedszkoli, punktw przedszkolnych,oddziaw przedszkolnych.

  Rodzice i opiekunowie.

 • Czyste powietrze wok nasCzas trwania programu:

  I edycja 2008/2009

  II edycja 2009/2010

  III edycja 2010/2011

  IV edycja 2011/2012

  V edycja 2012/2013

  VI edycja 2013/2014

 • Czyste powietrze wok nasSposb realizacji programu

  5 zaj warsztatowych:

  Zajcia IWycieczka

  Zajcia II Co i dlaczego dymi?

  Zajcia III Jak si czuj, kiedy dymi papieros?

  Zajcia IV Co si dzieje, kiedy ludzie pal papierosy?

  Zajcia V Jak unika dymu papierosowego?

 • Czyste powietrze wok nasPodstawowym zaoeniem i warunkiem pracy z maymi dziemi jest rwnolega wsppraca z rodzicami i opiekunami.

  Sposb realizacji treci programowych - rodzice

 • Podsumowanie V edycji programuCzyste powietrze wok nas (2012/2013)

 • Czyste powietrze wok nasZasig programu

  W V edycji programu brao udzia 54 placwek tj.:

  Placwki przedszkolne 20

  Oddziay przedszkolne 34

 • Czyste powietrze wok nas Liczba dzieci objtych programem w roku szkolnym 2012/13:2465

  W przedszkolach: 1613Dzieci 5 letnie724Dzieci 6 letnie566Inne grupy323

  W oddz. przedszk.: 852Dzieci 5 letnie350Dzieci 6 letnie482Inne grupy20

  Liczba rodzicw biorcych udzia w programie 2284.

 • Formy realizacji programuPogadanki, wykady, prelekcje52

  Imprezy rodowiskowe, 24przedstawienia

  Konkursy26

  Projekcje filmu 13

  Inne 20(przemarsze ulicami miasta, meeting, happening, Akademia Zdrowia Przedszkolaka)

 • Ocena programu

 • Czyste powietrze wok nasWnioski:

  Program zosta poszerzony o wiksz ilo placwek nauczania i wychowania (rok szkolny 2011/2012 27 placwek i rok szkolny 2012/2013 54 placwki)

  Realizatorzy pozytywnie ocenili program zarwno pod wzgldem merytorycznym, dostosowania treci do odbiorcw jak i rnorodnoci form pracy.

  Kilka placwek negatywnie ocenio wsparcie lokalne.

  W opinii koordynatorw program poszerzy i uporzdkowa wiedz dzieci na temat ujemnych skutkw palenia papierosw.

  U dzieci rozwina si umiejtno radzenia sobie w sytuacjach gdy doroli przy nich pal papierosy.

  Przedszkolaki chtnie uczestniczyy w programie wykazujc due zainteresowanie aktywnie uczestniczyy w zajciach.

 • Czyste powietrze wok nasCiekawe formy w roku szkolnym 2012/2013

 • MATERIAY

 • Poradnik dla nauczycielaPoradnik zawiera:

  Zaoenia

  Scenariusze zaj dla dzieci

  Scenariusze zaj dla rodzicw

  Zaczniki

 • Zaczniki do poradnikaTekst piosenki o Dinku

 • Zaczniki do poradnikaNuty piosenki o Dinku

 • Zaczniki do poradnikaKolorowanki

 • DOKUMENTACJA

 • Terminykwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu

  Naley dostarczy do dnia :30.05.2014r.(lub wczeniej)do koordynatora powiatowego na adres:

  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chemie, ul. Szpitalna 48fax: (082) 565 30 13 e mail: [email protected]

 • Informacjedruki terminy zaoenia materiay

  znajduj si na stronie internetowej PSSE w Chemie.

  adres strony: www.pssechelm.pl

 • Dzikuj za uwag