Cz‚owiek w›r³d kontekst³w

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacja

Text of Cz‚owiek w›r³d kontekst³w

 • czowiekwrd

  kontekstw

  Anna Rumiskagrudzie 2010

 • pytanieodpowiedkonfrontacja

 • co to

  pytanie pierwsze kontekst definicji

  przestrze?jest

 • co, co nas otacza

  ycie dookoa

  wiat wok nas

  rodowisko geograficznewytwr czowieka

  materializacja idei

  rodowisko po prostu

  wytwr czowieka

  sfera ycia

  materia trjwymiarowa

  przestrze euklidesowa

  ukad wsprzdnych

  system relacjipustka

  zesp problemwnasze otoczenie

  dar boskiziemska materia

  sie powiza

  caoksztat fizyki

  katalog moliwoci

  zestaw elementwpozaludzka twrczo

 • co tojest

  przestrze

  publiczna?

  pytanie drugie kontekst specjalizacji

 • miejsce formowania si tosamoci politycznych

  miejsce bycia ludzi

  tam gdzie kady moe wej

  nie-miejsce

  potencja relacji

  miejsce publiczne

  miejsce spoeczne

  intelektualna blaga

  miejsce

  pustka pozwalajca na woln i rwn wypowied Massey

  zmaterializowana sfera

  publiczna

  exterior czyli to co nie jest interior

  to co moe by sacrum i profanum

  spoeczna przestrze miasta

  wsplne miejsce mieszkacw

  hybryda postaw

  miejska wiea babel

  internet

  wirtualny

  wiat

  jedna z czterech przestrzeni

  to co nasze

  to co midzy budynkami

 • pytanie trzecie kontekst wsplnoty

  co tojest

  gmina?

 • gmina: wsplnota samorzdowa mieszkacw na odpowiednim terytorium, decydujca o wasnych sprawach niezalenie od nadrzdnej wadzy

  gmina: wsplnota samorzdowa oraz odpowiednie terytorium

  gmina: prawnie zorganizowany, terytorialny zwizekzamieszkay przez ludzi (wsplnota samorzdowa)

  orbis interior

  orbis exterior

  prywatna

  publiczna

  intymna

  prywatna

  publiczna

  spoecznazamknita

  otwarta

 • przestrze?analizujemy

  pytanie czwarte kontekst metodologii

  jak

 • wikszo awek zajmuj bezdomni,wic lepiej ograniczy liczb awek

  indukcjaod szczegw do ogu

  w miecie nie wida niepenosprawnych, na pewno kady z nich woli by w domu, ni poza nim, wic uniwersalny dizajn nie ma wikszego sensu

  dedukcjaod ogu do szczegw

  ta kontrowersyjna manifestacja skoczya si walk, wic lepiej ograniczy prawo do manifestowania

  redukcjaod przesanki do racjirekonstrukcja architektoniczna udaa si tam, i tam, i tam, wic tutaj te si uda

  analogiaod szczegu do szczegu

  most wschodni jest wany dla mieszkacw, trudno zrozumie, e go niedoceniaj

  perspektywaod skali do skali

  powojenny modernizm jest o wiele brzydszy

  od starych kamieniczek, trzeba go wyburzy

  opozycjamidzy przypadkami

 • jakie

  pytanie pite kontekst subiektywizmu

  miejsca

  nie smiejscami?

 • krzye przydrone

  przystanki pks

  zakrystie

  jarmarki

  szosy i drogi

  zajazdy

  odpusty

  pomniki

  lotniska

  bankomaty

  hipermarkety

  multipleksy

  hotele

  bary fast-food

 • po co

  pytanie szste kontekst celowoci

  pytanie o cel

  miejsca

  smiejscami?

 • spokj

  nomadyzm

  pewno

  samoocena

  nauka

  innowacja

  inicjacja

  pomniki

  lotniska

  bankomaty

  hipermarkety

  multipleksy

  hotele

  bary fast-food

  http://www.irj.pl/news.php?w=Galerianki

  http://www.apartmenttherapy.com/sf/look/unusual-hotels-das-park-hotel-in-austriatelegraphcouk-075909

 • cochcemyrobi

  w przestrzeni

  pytanie sidme kontekst preferencji

  publicznej?

 • pytanie sme kontekst archaizmu

  dla kogo

  chodnik?http://kobieta.interia.pl/galerie/galeria/wyjatkowe-buty/zdjecie/duze,1034713

 • rdo niektrych fotografii: Internet

 • pytanie dziewite kontekst odbiorcy

  ktojest

  adresatem?

 • rdo niektrych fotografii: Internet

 • cobudzi

  zgorszenie?

  pytanie dziesite kontekst interpretacji

 • rdo fotografii: Internet

 • pytanie jedenaste kontekst komunikacji

  jakietu s

  jzyki?

 • rdo fotografii: Internet

 • jakmonasiedzie?

  pytanie dwunaste kontekst socjalizacji

 • jak analizowaprzestrzepubliczn?pytanie trzynaste kontekst opisu (placemaking)`

 • 1 Czy ustalilimy definicje?

  Czy mwimy tym samym jzykiem?

  2

  Czy mamy te same cele?

  Czy naleymy do jednej wsplnoty?

  3

  Czy znamy stanowisko innych?

  Czy zauwaamy zmiennod zjawisk?

  4

  Czy wiemy co jest nam tu potrzebne?

  Czy rozumiemy rnorodnod ludzi?

  5

  Czy chcemy kogo tu uszczliwid?

  Czy wybieramy midzy teraz a kiedy?

  6

  Czy przyszlibymy tutaj z przyjacimi?

  Czy przyszlibymy tutaj z turystami?

  7

  Czy bywaj tutaj mniejszoci etniczne?

  Czy bywaj tutaj wykluczeni?

  8

  Czy tutaj spotykaj si ludzie w grupach?

  Czy tutaj bywaj seniorzy i dzieci?

  9

  Czy ludzie maj gdzie usid?

  Czy ludzie tutaj jedz na placu lub chodniku?

  10

  Czy przychodz tutaj ci sami ludzie?

  Czy bywaj tacy, ktrzy tylko siedz?

  11

  Kto chroni to miejsce?

  Jakie symbole s tutaj widoczne?

  12

  Na co narzekaj tutaj ludzie?

  Jakie dwiki tutaj sychad?

  13

  Jak tutaj pachnie?

  Co tutaj mona kupid lub sprzedad?

  14

  Co ludzie tutaj robi?

  Jakie znaki widad wok?

  15

  Czego tutaj jest wicej ruchu czy bezruchu?

  Jak czsto pojawiaj si tu nowe rzeczy?

  16

  Jak owietlone jest to miejsce?

  Czego tu jest wicej ludzi czy aut?

  17

  Czy ludzie tutaj chodz czy jed?

  Jak poruszaj si tutaj ludzie?

  18

  Kto tu jest obcy, a kto swj?

  Kto sprzta w tym miejscu?

  19

  Z czego synie to miejsce?

  Jakie nazwy ma to miejsce?

  20

  Co tutaj okrela si jako adne i brzydkie?

  Czy s tutaj lokalne tradycje, zwyczaje?

 • dzikuj za uwag

  Anna Rumiskaarchitektka

  antropoloka kulturyemsa.relacje@gmail.com

  www.emsarelacje.pl