Cz‚owiek – najlepsza inwestycja

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Człowiek – najlepsza inwestycja. Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax : (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl - PowerPoint PPT Presentation

Text of Cz‚owiek – najlepsza inwestycja

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycja

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaPodstawowe informacje o ProjekcieTytu Projektu: Zawd Informator Turystyczny

  Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki

  Numer i nazwa Dziaania: 8.1.Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w Polsce

  Numer i nazwa Poddziaania: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaPodstawowe informacje o ProjekcieNumer konkursuPOKL/I/8.1.1/09

  Podmiot zlecajcy realizacj ProjektuUrzd Marszakowski w odzi

  Podmiot realizujcy Projekt:Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego

  Okres realizacji Projektu01 padziernika 2009r. 30 wrzenia 2010r.

  Miejsce realizacji Projektu:dPiotrkw Trybunalski

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaFinansowanie

  Budet Projektu344 055,92 z

  Finansowanie:Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

  DLA UCZESTNIKW CYKL SZKOLE BEZPATNIE!

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaCele ProjektuGwny cel Projektu: Dostosowanie kwalifikacji 40 osb pracujcych do zmieniajcych sipotrzeb rynku przez umoliwienie im zdobycia nowych kwalifikacjioczekiwanych przez gospodark Regionu dzkiego.

  Cele szczegowe:Wzrost wiedzy,Nabycie kwalifikacji w zawodzie Informatora TurystycznegoWsparcie rozwoju turystyki w Regionie dzkimWzmocnienie Regionu dzkiego do obsugi ruchu turystycznegoZwikszenie zdolnoci osb pracujcych po 45 roku ycia do utrzymania aktywnoci zawodowej na rynku pracy

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaKorzyciNabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu wymaganego od informatora turystycznegoNabycie umiejtnoci obsugi turysty w punkcie itPoznanie wiadomoci dot. Rynku turystycznego w Regionie dzkimNabycie umiejtnoci udzielania pierwszej pomocyWzrost umiejtnoci posugiwania si zawodowym jzykiem angielskimNabycie umiejtnoci komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnychPodniesienie umiejtnoci organizacyjnychWzrost umiejtnoci pracy w zespolePoznanie wiadomoci o rynku turystycznym w Regionie dzkimZwikszenie motywacji do pracyPodniesienie poziomu samooceny

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaAdresaci Projektu

  Projekt skierowany by do osb, ktre:

  Ukoczyy 18 rok ycia (w tym 50% ukoczyo 45r. ycia)Wykonuj prac na podstawie umowy o prac, powoania, wyboru, mianowania, spdzielczej umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieoPosiadaj minimum wyksztacenie redniePosiadaj znajomo jzyka angielskiego na poziomie szkoy redniejPosiadaj znajomo obsugi komputera w stopniu podstawowymS zainteresowane prac w rozwijajcej si brany turystycznejMieszkaj na terenie wojewdztwa dzkiegoDobrowolnie przystpuj do Projektu poza miejscem i godzinami pracySzukaj wsparcia w zakresie dostpu do nauki nowego zawoduChc zdoby nowe kwalifikacje, aby utrzyma si na rynku pracy

 • Promocja projektuPubliczna kampania promocyjno informacyjnaOgoszenia w prasie lokalnej oraz InternecieDruk i dystrybucja plakatw i ulotekStworzenie strony internetowej dedykowanej projektowi www.informatorturystyczny.edu.pl

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaSpotkania informacyjneW padzierniku oraz listopadzie 2009r.przeprowadzono 6 spotka informacyjnych:4 spotkania w odzi 2 spotkania w Piotrkowie Tryb.

  PO KAMPANI INFORMACYJNOPROMOCYJNEJ W PRASIE, RADIO ORAZINTERNECIE, A TAKE PO SPOTKANIACHINFORMACYJNYCH DO UDZIAU WPROJEKCIE ZGOSIO SI PONAD 130 OSB

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaSpotkania rekrutacyjneW listopadzie 2009r. przeprowadzono 5 spotka rekrutacyjnych (3 w odzi,2 w Piotrkowie Tryb.), podczas ktrych doradcy zawodowi, przedstawicieleszkoy jzykowej oraz przedstawiciel ROTW oceniali przydatno zawodow i interpersonaln kandydata pod ktem grupy docelowej projektu.

  W spotkaniach rekrutacyjnych udzia wzio cznie 76 osb.

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaDokumenty beneficjenta projektuPodczas spotka informacyjnych uczestnik wypenia

  Formularz zgoszeniowy

  Podczas spotka rekrutacyjnych uczestnik wypenia:Umow uczestnictwa w kursieUpowanienie do przetwarzania danych osobowychTest kwalifikacyjny z jzyka angielskiegoTest z obsugi komputeraTest samooceny

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaWarunek ukoczenia kursu

  Warunkiem ukoczenia kursu oraz uzyskania certyfikatu potwierdzajcego nabycie kompetencji w zawodzie Informatora Turystycznego byo uczestnictwo w 80% zaj.

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaZakres Projektu26 jednodniowych zjazdw, 240 godzin szkole, a w tym:

  144 godziny szkole teoretycznych, w tym zajcia z zakresu:Historii regionu dzkiegoGeografii i poznania atrakcji turystycznych wojewdztwaArchitekturySystemu it w Polsce i w wojewdztwieOrganizacji pracy biura itObsugi klientaZastosowania komputera i Internetu w pracy biura itWiedzy o rynku turystycznym, produkcie turystycznymPierwszej pomocy medycznej64 godziny konwersatorium z branowego jzyka angielskiego32 godziny szkole zawodowych w terenie

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaRealizacja Projektu

  Zajcia odbyway si w odzi i Piotrkowie TrybunalskimZajcia odbyway si w weekendyZajcia odbyway si w 20 osobowych grupachUczestnikom zapewniono 2 przerwy kawowe oraz lunch podczas zjazduZajcia poprowadzia wyksztacona i dowiadczona kadraUczestnicy otrzymali materiay szkoleniowe (w tym podrczniki do nauki branowego jzyka angielskiego)Przeprowadzono egzamin z nabytej w trakcie kursu wiedzyPrzeprowadzono egzamin z branowego jzyka angielskiegoUczestnicy otrzymali certyfikat ukoczenia kursu, zawiadczenie o ukoczeniu kursu pierwszej pomocy oraz konwersatorium z branowego jzyka angielskiego

 • Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewdztwa dzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, d telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.plkontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl //Czowiek najlepsza inwestycjaRealizacja Projektu

  Wydano wielostronicowy folder opisujcy sylwetki absolwentw projektu: FOLDER"ZAWD INFORMA