Click here to load reader

Czas na-gielde

 • View
  108

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Czas na-gielde

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Czas na gied!" Darmowa publikacja dostarczona przezZlotaMysl.pl Copyright by Zote Myli & Array, rok 2010 Autor: %product.author% Tytu: Czas na gied! Data: 28.11.2011 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: [email protected] Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treciWstp.....................................................................................5O czym jest ta ksika?..........................................................5Spoeczestwo........................................................................61. Czym jest Gieda Papierw Wartociowych?.....................9 1.1. Gieda..........................................................................9 1.2. Trudne pocztki.........................................................11 1.3. Funkcjonowanie i zasady..........................................13 1.4. Instrumenty finansowe rynku giedowego..................182. Start, czyli trudne pocztki...............................................33 2.1. Zdobywanie wiedzy...................................................34 2.2. Wybr domu maklerskiego........................................35 2.3. Przegld zlece maklerskich.....................................36 2.4. Zyski i podatki...........................................................43 2.5. Miejsce pracy............................................................45 2.6. Gieda i emocje.........................................................46 2.7. Kartka i dugopis........................................................483. Analiza techniczna...........................................................49 3.1. Czym jest analiza techniczna?..................................49 3.2. Rodzaje wykresw....................................................50 3.3. Trendy na rynku........................................................55 3.4. Wsparcia i opory.......................................................59 3.5. Wybrane formacje cenowe........................................60 3.6. rednie kroczce......................................................82 3.7. Wskaniki AT.............................................................84 3.8. Sygnay rynku............................................................94 3.9. Rodzaje wiec japoskich.........................................95 3.10. Korekty....................................................................994. Analiza fundamentalna...................................................100 4.1. Wskaniki analizy fundamentalnej...........................102 4.2. Makroekonomia i rynek...........................................107 4.3. Rynek pierwotny IPO..........................................110
 3. 3. 4.4. Raporty finansowe spek........................................1135. Zote zasady inwestowania............................................116Chro swj kapita!..........................................................116Stwrz plan i strategi dziaania!.....................................116Jeeli moesz, uywaj zlece stop loss...........................117Py z prdem!................................................................118Tnij straty, a zyski niech rosn!........................................118Bd cierpliwy i zdyscyplinowany!...................................119Dywersyfikuj portfel ........................................................1196. Plusy i minusy daytradingu............................................120Podsumowanie...................................................................123Sowniczek..........................................................................125Aneks..................................................................................127 1. Przydatne strony internetowe.....................................127 2. Cytaty Mistrzw..........................................................129 3. Przykady formacji wiecowych..................................131 4. Spis domw maklerskich............................................140 5. Zestawienie ofert domw maklerskich........................141Spis rysunkw.....................................................................147Spis tabel............................................................................150
 4. 4. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliStart, czyli trudne pocztkiGieda to miejsce, w ktrym mona osign wyzwolenie i niezale-no finansow. Jest ona stworzona dla tych, ktrzy nie godz si narygor codziennoci i d do swobody finansowej, gdzie kady moew dowolny sposb ustala i kreowa czas pracy w taki sposb, jakimu odpowiada.Pocztkujcy inwestor czsto odczuwa strach i obaw przed lokowaniemswoich pienidzy w wirtualne instrumenty finansowe. Myl o ich stracie,czsto bdcych oszczdnociami ycia, sprawia, e ju na samym pocztkupopeniamy bd. Podwiadomie wmawiamy sobie, e poniesiemy porak.Tymczasem majc tylko wolny i swobodny umys, moemy osignsukces. Jednak nie ulega wtpliwoci, e strach i obawa to co dobrego; co,co wyostrza nasze zmysy i wzmacnia uwag i koncentracj.Jeeli nie powicisz, zwaszcza na pocztku, kilku godzin dzienniena to, co si dzieje na rynku, zostaniesz w tyle, poniewa robicy tobd krok przed Tob. Im bardziej zaangaujesz si w analiz spek,ich sytuacji finansowej, wykresw, wskanikw, komunikatwi raportw, tym wiksza szansa, e szala zwycistwa przechyli si naTwoj korzy.Pamitaj, e im wicej informacji posiadasz, tym podejmieszbardziej racjonaln i majc lepsze skutki decyzj inwestycyjn,poniewa bdzie ona poparta wiedz i intuicj, ktra z czasem samasi w Tobie zrodzi.Pocztki zawsze bywaj trudne i zniechcaj do kontynuacji tego, co 5
 5. 5. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylisi zaczo. Jeeli nawet w pocztkowej fazie inwestowania niebdziemy odnosi sukcesw, nie powinnimy si zraa. Wiedza,dowiadczenie, cika praca i wasne wnioski z czasem przeo sina sukcesy i pierwsze zarobione pienidze.Kada zyskowna transakcja bdzie motorem do dalszego dziaaniai uczenia si. Stosowanie wasnych, sprawdzonych strategii,trzymanie si dyscypliny i przestrzeganie zasad panujcych nagiedzie przyczyni si do naszego sukcesu i zwikszenia zasobnocinaszego portfela.Kady, nawet najwikszy rekin giedowy, by kiedy w tym samympunkcie co pocztkujcy inwestor zaczyna od zera. To, jakpokierujemy naszym sukcesem, zaley wycznie od nas i od tego,ile wysiku woymy w jego osignicie.6
 6. 6. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli2.1. Zdobywanie wiedzy Jeeli nie wiesz, dokd zmierzasz, to prawdopodobnie nie trafisz do celu. David CambellU kadego pocztkujcego inwestora przychodzi taki moment,w ktrym zastanawia si: co dalej? Od czego zacz? Co bdzieprzydatne, a co nie? Dlatego to, jak profesjonalnie podejdziesz dozdobywania i poszerzania swojej wiedzy, bdzie rzutowao na Twjsukces inwestycyjny w przyszoci.Aby zosta rekinem giedowym, wcale nie musimy koczy studiw o tymprofilu, chocia taka droga edukacji znacznie uatwia start. Dzisiaj kady madostp do nieograniczonego rda wiedzy i informacji na temat rynkwkapitaowych. Powstao ju wiele ksiek na ten temat zagranicznych,ktre s dostpne na naszym rynku, jak i polskich, rwnie bardzowartociowych. Z pomoc przychodzi take internet: serwisy branowe,fora dyskusyjne i wiele innych, ciekawych i przydatnych stroninternetowych. O szczegach dowiesz si w dalszej czci ksiki. 7
 7. 7. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli2.2. Wybr domu maklerskiegoKolejn decyzj, ktr musimy podj, jest wybr odpowiedniegodla nas domu maklerskiego. Obecnie, dziki rozwojowi internetui rynkw kapitaowych, moemy przebiera w ofertach.Na pocztku powinnimy otworzy rachunek maklerski, ktry speninasze oczekiwania co do platformy transakcyjnej, odpowiednichprowizji i obsugi. Przy jego wyborze naley zwrci uwag na kilkaistotnych rzeczy, takich jak:1. opaty za prowadzenie konta maklerskiego;2. prowizje za skadanie zlece;3. rodzaj platformy transakcyjnej oferowanej przez dany dom ma- klerski;4. opaty za udostpnianie notowa w czasie rzeczywistym;5. opaty za przelewy;6. bezpieczestwo konta (szyfrowanie danych, maskowania, tokeny generatory hase);7. funkcjonalno platform transakcyjnych;8. odlego domu maklerskiego od miejsca zamieszkania (czsto pomijany punkt, lecz z dowiadczenia wiem, e do istotny);9. obsuga i podejcie domu maklerskiego do klienta. 8
 8. 8. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliWarto rwnie zaczerpn informacji o interesujcym nas domumaklerskim na forach internetowych powiconych rynkomkapitaowym, poniewa praktyka i funkcjonalno czsto nie idw parze z tym, o czym mwi broszury informacyjne.Zestawienie wybranych ofert domw maklerskich (stan na stycze2010 roku) zostao umieszczone na kocu ksiki.2.3. Przegld zlece maklerskichPo wyborze odpowiedniego rachunku maklerskiego czas zapoznasi ze zleceniami, ktre moesz skada podczas kupowaniai sprzedawania instrumentw finansowych. Czsto s one czcistrategii inwestycyjnej i chroni nasz kapita przed stratami.Wikszo zlece dostpnych na rynku giedowym to:PKC (zlecenie po kadej cenie) zlecenia przekazywane na giedwe wszystkich fazach notowa cigych, jak i w systemie kursujednolitego, poza faz interwencji i dogrywki. Zlecenia PKC niepodlegaj modyfikacji podczas fazy interwencji. Jeeli zlecenie takienie ma zlece przeciwstawnych realizujcych je w caoci, kurszostaje zamroony (GPW).PrzykadTabela 4. Arkusz zlece przed transakcj Kupno (ilo Cena akcjiSprzedaakcji) (w PLN)(ilo akcji)32859
 9. 9. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli 31,220 30,5 150 20030 25029,6Inwestor skada w trakcie sesji zlecenie PKC na 200 akcji.Tabela 5. Arkusz zlece po transakcji Kupno (iloCena akcjiSprzedaakcji)(w PLN)(ilo akcji) 3255 31,2 30,5 20030 25029,6Zlecenie PKC na 200 akcji spowodowao, e popyt zostazaspokojony dopiero przy 32 PLN, gdzie po realizacji zleceniapozostao jeszcze 55 akcji. Transakcje, ktre zostay zrealizowane, tosprzeda 150 akcji po 30,50 PLN, 20 akcji po 31,20 PLN i 30 akcjipo 32 PLN kada.PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie) zlecenia przekazywanewycznie w fazie ich przyjmowania na otwarcie i na zamkniciesesji w systemie notowa cigych. S one realizowane po cenierwnej kursowi otwarcia lub zamknicia (GPW).Przykad 10
 10. 10. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliTabela 6. Arkusz zlece przed transakcj Kupno Cena akcjiSprzeda(ilo akcji) (w PLN)(ilo akcji) 3285 31,2202030,5 1504530100029,6Inwestor skada w trakcie sesji zlecenie PCRO przed notowaniami na65 akcji.Tabela 7. Arkusz zlece po transakcji Kupno Cena akcjiSprzeda(ilo akcji) (w PLN)(ilo akcji) 3285 31,220 30,5654530100029,6Po otwarciu sesji zostay zrealizowane zlecenia przeciwstawne,speniajce warunki transakcji. W arkuszu stao ju 20 akcji,dlatego zoone zlecenie byo nastpnym w kolejce, co dawaoczn sum 85 akcji po 30,50 PLN, ktre zostay zrealizowane po 11
 11. 11. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylicenie rynkowej, bdcej na otwarcie, tj. 20 akcji po 30,50 PLN i 65akcji po 30,50 PLN.PCR (zlecenie po cenie rynkowej) zlecenia przekazywanewycznie w fazie notowa cigych poza okresami rwnowaeniarynku. PCR realizowane jest po cenie pierwszego napotkanegozlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana cz tego zlecenia stajesi zleceniem z limitem ceny rwnym kursowi ostatniej transakcji(GPW).12
 12. 12. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliPrzykadTabela 8. Arkusz zlece przed transakcj KupnoCena akcjiSprzeda(ilo akcji)(w PLN)(ilo akcji)3285 31,2 20 30,5150 200 30 25029,6 Inwestor skada zlecenie PCR na 1000 akcji w trakcie notowa.Tabela 9. Arkusz zlece po transakcji KupnoCena akcjiSprzeda(ilo akcji)(w PLN)(ilo akcji)32 31,2 85030,5 200 30 25029,6 Ze wzgldu na niewystarczajc liczb zlece przeciwstawnychzostao zrealizowanych tylko 150 akcji. Pozostaa cz z 850 akcjizostaa ustawiona jako zlecenia z cen rwn ostatniemu kursowi,po jakim zostaa zrealizowana ostatnia transakcja. W tym przypadku 13
 13. 13. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylibyo to 30,50 PLN.WMin (zlecenie z warunkiem wielkoci minimalnej) mog byprzekazywane jedynie w fazie dogrywki oraz w fazie notowacigych poza okresem rwnowaenia rynku. Zlecenie to okrelaminimaln liczb papierw, ktra musi by kupiona lub sprzedanazaraz po wprowadzeniu. Cz niezrealizowana pozostaje w arkuszuzlece jako zlecenie bez warunku minimalnej wielkoci wykonania(GPW).WUJ (zlecenie z warunkiem wielkoci ujawnionej) zleceniaprzekazywane na gied we wszystkich fazach w systemie notowacigych poza faz interwencji. Polegaj one na wystawieniuzlecenia z okrelon wielkoci ujawnion (GPW).PrzykadTabela 10. Arkusz zlece przed transakcj Kupno Cena akcjiSprzeda(ilo akcji) (w PLN)(ilo akcji)321000 31,2 500 50030,5500 (WUJ) 200 30 200029,6Inwestor w trakcie notowa skada zlecenie sprzeday na 3000 akcji,z wielkoci ujawnion (widoczne) rwn 500 akcjom.Tabela 11. Arkusz zlece po transakcji 14
 14. 14. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli KupnoCena akcjiSprzeda(ilo akcji)(w PLN)(ilo akcji) 321000 31,2 500 30,5 500 (WUJ) 200 30 200029,6W arkuszu zlece pojawio si zlecenie kupna na 500 akcji, ktrezostao zrealizowane. Jednak inwestor, ktry zoy zleceniez wielkoci ujawnion, wystawi na sprzeda 3000 akcji. Dlatego pokupnie 500 akcji w karnecie pojawio si kolejne zleceniesprzedajcego rwne wielkoci ujawnionej, czyli 500 akcji dosprzedania pozostao jeszcze 2500 akcji.WiN (zlecenie z oznaczeniem wanoci do pierwszego wykonania) zlecenia mona przekazywa we wszystkich fazach za wyjtkieminterwencji (GPW).WuA (zlecenie z oznaczeniem wanoci wykonaj lub anuluj) przekazywane tylko w fazie dogrywki oraz w fazie notowa cigychpoza okresem rwnowaenia rynku1. Zlecenie WuA wykonywanejest w caoci albo nie jest realizowane w ogle (zostaje usunite)(GPW).LimAkt (zlecenie z warunkiem limitu aktywacji po okrelonej cenie) jest przekazywane w systemie notowa cigych oraz w systemiekursu jednolitego, wyczajc faz interwencji i dogrywki (GPW).1Rwnowaenie rynku jeeli jakie zlecenie nie moe zosta wykonane (np.z powodu nienaturalnie wysokiej lub niskiej ceny, na skutek zlecenia PKC), towszystkie zlecenia s zawieszane i rozpoczyna si tzw. rwnowaenie. 15
 15. 15. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli2.4. Zyski i podatkiZarobie czas, eby rozliczy si z fiskusem. Podatek od zyskwkapitaowych w Polsce jest liniowy i wynosi 19%. Dotyczy onzyskw, ktre uzyskalimy ze zbycia papierw wartociowychi instrumentw pochodnych i tylko tych papierw, ktre zostaysprzedane. Wyjtek stanowi akcje zakupione przed 1 stycznia 2004roku s one zwolnione z tego podatku.Z Urzdem Skarbowym musimy rozliczy si samodzielnie.W przypadku lokat i rachunkw oszczdnociowych bankiautomatycznie odliczaj od zysku podatek naleny fiskusowi.Jak si rozliczy?Uzyskane zyski kapitaowe i naleny od nich podatek rozliczamyw formularzu PIT-38, ktry otrzymamy w kadym Urzdzie Skarbowym.Moemy go rwnie pobra z jego strony internetowej i wydrukowa co zaoszczdzi nam czas i pienidze. Rozliczenia PIT-38 dokonujemy napodstawie otrzymanego z domu maklerskiego formularza PIT-8C,w ktrym znajduje si midzy innymi rubryka o przychodach i kosztachich uzyskania. Znajdziemy te tam dane o ewentualnym zysku lub stracie.Pamitajmy, e z Urzdem Skarbowym musimy si rozliczynajpniej do 30 kwietnia.StratyJeeli wskutek zych inwestycji poniesiemy straty w danym rokupodatkowym, to istnieje moliwo odliczenia ich od zyskww latach nastpnych (maksymalnie do 5 lat). Odliczenie w danymroku podatkowym nie moe jednak przekroczy w jednym roku 50%poniesionej straty.16
 16. 16. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliKoszty uzyskania przychoduDo kosztw uzyskania przychodu moemy zaliczy prowizjemaklerskie pobierane np. za skadanie zlece lub odsetki od kredytuzacignitego na zakup akcji. Istnieje rwnie moliwo wpisaniaw koszty prenumeraty prasy branowej, jednak w tym wypadkunaley by ostronym i na wszelki wypadek zaczerpn poradybezporednio w Urzdzie Skarbowym. Wyjani on dokadnie swojinterpretacj kosztw uzyskania przychodu od zyskw kapitaowych.2.5. Miejsce pracyO tym, e warunki pracy wpywaj na wydajno kadego z nas,wiedz chyba wszyscy. Podobnie jest w przypadku inwestoragiedowego. Jego miejsce pracy powinno by swoist wityni,ktra daje mu moc i pozytywnie wpywa na koncentracji funkcjonowanie, a tym samym na podejmowane decyzje.Ja preferuj miejsce zaciszne i dobrze nasonecznione, w ktrym atwozebra myli; gdzie nikt nie bdzie zakca spokoju. Rwnie wany jestsprzt komputerowy, ktrego uywamy: duy monitor, na ktrymbardzo dobrze bdzie wida wykresy, odpowiednia szybko czainternetowego, ktra pozwoli ledzi notowania i transmisjez konferencji spek czsto s one prowadzone online orazpozostae rzeczy, jak karta graficzna, procesor i odpowiednia iloRAM-u. Oczywicie nie chodzi tutaj o najnowsze osignicia techniki,bo rwnie dobrze mona pracowa na komputerach z koca lat 90.Znam osoby, ktre skadaj zlecenia telefonicznie i te osigaj sukcesy,jednak warto mie w miar now technologi po swojej stronie.Wracajc do szybkoci i niezawodnoci cza internetowego nie 17
 17. 17. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylima nic bardziej irytujcego i stresujcego ni to, jak w kluczowejchwili podczas skadania zlecenia w trakcie sesji nastpuje przerwaw dostpie do sieci. Dlatego warto czasami zapaci wicej za lepszecze, ni liczy straty zwizane z jego zawodnym dziaaniem.Najwaniejsze jednak to stworzy takie otoczenie i warunki pracy, ktrebd na nas najlepiej dziaa. Widziaem inwestorw, ktrzy w ciszyi skupieniu obserwowali notowania i z min pokerzysty skadalizlecenia. Inni z kolei w nerwowym ucisku dzieryli myszk i krzyczelido monitora z notowaniami, wyadowujc w ten sposb swoje emocje,a jeszcze inni chodzili po biurze tam i z powrotem, w skupieniuobserwujc to, co si dzieje na giedzie i analizujc sytuacj na rynku.Czsto zachowania inwestorw budz miech, a czasamii zdziwienie, jednak kade zachowanie i kady sposb jest dobry,jeeli przynosi sukcesy i przekada si na zyski. Jeli pewniejpoczujesz si, gdy na monitorze bdzie sta sonik przynoszcyszczcie, to go tam postaw. Jeeli wierzysz w talizmany, to je no pewno i wiara w siebie to bardzo wany aspekt sukcesu.2.6. Gieda i emocjeNasze emocje to nic innego jak szereg skomplikowanych, zoonychprocesw psychicznych, nieustannie zachodzcych w naszejpsychice i odpowiedzialnych za nasze reakcje i decyzje. Natomiastgieda to idealne miejsce, w ktrym eruje si na emocjachinwestorw i na podjtych pod ich wpywem zych transakcjach.Spekulacje, faszywe wybicia z formacji, niezliczone transakcjew cigu dnia, natok informacji, komunikatw, raportw 18
 18. 18. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylii zmieniajce si wykresy to tylko nieliczne bodce, z ktryminasz umys bdzie musia sobie poradzi. Na ich podstawie bdzieon reagowa i podejmowa decyzje w zalenoci od tego, jakieinformacje otrzyma. Raz bdziemy popada w eufori, a innymrazem w panik. Dlatego tak wane jest, aby nie podejmowa decyzjipod wpywem emocji i chwilowych anomalii rynkowych.Czsto widzc sza zakupw na spce, wikszo inwestorwpoda za tumem i pchana chwilowym szaem i chciwociuczestniczy w masowym entuzjazmie spowodowanym moliwociszybkiego zarobku. Jednak gieda to jedno z tych miejsc, w ktrymwikszo nie ma racji. Dlatego naley by ostronym tam, gdzieinni o tym zapominaj, i by zawsze krok przed nimi. Tylko naszadyscyplina, wiedza i dowiadczenie pozwol nam zapanowa nademocjami i spojrze na kad sytuacj z rozsdkiem, opanowaniemi podda j zimnej kalkulacji.Na giedzie kady spotka si z dziwnymi i niezrozumiaymizjawiskami. Bdziemy widzieli spekulacyjne wzrosty, panik, ktraprzeceni spki do niezrozumiaych poziomw, czy rekomendacjei wyceny z kosmosu. Jednak gieda rzdzi si wasnymi prawami.Naley o tym pamita i liczy si z tym, e nie raz nas zaskoczyi przyprawi o bl gowy.2.7. Kartka i dugopisTo chyba najlepsza metoda ledzenia tego, co dzieje si na rynku,czca w sobie praktyczno, skuteczno i prostot.Kartka i dugopis doskonale sprawdzaj si w kadych warunkach19
 19. 19. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylii pozwalaj ledzi przebieg dziennych transakcji, zmieniajc siliczb otwartych pozycji na rynku terminowym, ich poziomy czy tepuapy realizowanych transakcji. Taka metoda pozwala rwniedostrzec wszelkie parametry rynku czy interesujcych nas akcji, jakwolumen obrotu, jego warto, teoretyczne kursy otwarciai zamknicia notowa (TKO), kursy biece i wiele innychprzydatnych informacji.Najwikszymi zaletami kartki i dugopisu s niezawodno i gwaran-cja, e atwo si nie zepsuj. Naley rwnie pamita, e czstowielogodzinne ledzenie notowa przed monitorem z czasem przeo-y si na przemczenie wzroku, co w konsekwencji moe wpywana efektywno i trafno naszych decyzji mona wtedy prze-oczy wiele istotnych i znaczcych dla naszej inwestycji sygnaw.Dlatego tak wane jest rwnie zadbanie o odpoczynek od monitora,a kartka i dugopis stanowi idealne rozwizanie.20
 20. 20. Dlaczego warto mie pen wersj? Gdy syszysz o zarabianiu na giedzie, rynkach kapitaowych czy zbijaniu fortuny na handlu rop, zotem i walutach, to czy co nie podpowiada Ci, e warto byoby si tym zaj? By moe jedyn blokad jest brak wiedzy na temat mechanizmw rzdzcych akacjami. Jeeli tak jest, to wanie masz przed sob ksik, ktra rozwie ten problem, prowadzc Ci za rczk do pierwszych zyskw na giedzie. Napisana prostym jzykiem, specjalnie dla osb, ktre chc osign niezaleno finansow na GPW, ale kompletnie nie wiedz, jak si do tego zabra. Z ksiki dowiesz si m.in.: - Czym tak naprawd jest gieda i jak zarabiaj na niej najwiksi. Bez mitw, niedopowiedze i przekamanych informacji. - Jak funkcjonuje gieda: od podszewki i z najmniejszymi detalami. - Jak wybra najwaciwszy dla Ciebie dom maklerski. Zdecyduj TERAZ i zdobd wiedz, ktra otworzy Ci drog do zarabiania na giedzie. Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli http://czas-na-gielde.zlotemysli.plPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)