of 1 /1
Trwydded yr Arolwg Ordnans 100021874. © Hawlfraint a hawliau cronfa ddata'r Goron 2017. Rhif Survey 100021874. Welsh Government. © Crown Copyright and database right 2017. Ordnance NOTES FOR INFORMATION: NODIADAU ER GWYBODAETH: C001 KEY: ALLWEDD: A40 ROUTE OF NEW TRUNK ROAD: LLWYBR Y GEFNFFORDD NEWYDD: ROAD IN CUTTING ROUTE OF NEW TRUNK NEWYDD MEWN CLODDIAD LLWYBR Y GEFNFFORDD ROAD ON EMBANKMENT ROUTE OF NEW TRUNK NEWYDD AR ARGLAWDD LLWYBR Y GEFNFFORDD ENCLOSURE NUMBERS SPECIFIC TO THE SCHEME RHIFAU TIR CAEEDIG PENODOL I'R CYNLLUN PUBLIC RIGHT OF WAY FFORDD GYHOEDDUS NEW TRUNK ROAD BOUNDARY FFIN Y GEFNFFORDD NEWYDD TOWN AND COMMUNITY COUNCIL BOUNDARY FFIN CYNGOR TREF A CHYMUNED TEMPORARY HIGHWAY CLOSURE CAE PRIFFORDD DROS DRO TEMPORARY HIGHWAY PRIFFORDD DROS DRO PRIVATE MEANS OF ACCESS TO BE STOPPED UP MYNEDFA BREIFAT I'W CHAU NEW PRIVATE MEANS OF ACCESS MYNEDFA BREIFAT NEWYDD HIGHWAY TO BE STOPPED UP PRIFFORDD I'W CHAU HIGHWAY TO BE IMPROVED PRIFFORDD I'W GWELLA NEW HIGHWAY PRIFFORDD NEWYDD EXISTING TRUNK ROAD Y GEFNFFORDD BRESENNOL K 017 K 018 K 019 K 020 K 021 K 02 2 K 023 L 017 L 018 L 0 1 9 L 02 0 L 021 L 022 M 020 M 021 M 02 2 N 02 2 C o l l e c t s C o l l e c t s Wo r k i ng s ( d i s ) P o s t F f ynnon C h a p e l 8 4 . 9 m Cottage We l l Penrhi w F f yn n o n U c h a f F f y n no n Ve s t r y 7 6 . 4 m We l l F f y nno n F f ynn o n B r i d g e F f y n non Wood 8 2 . 8 m L a y - b y G P T r e f a n g o r C o t t a g e B r o m i n a u 94 . 2 m 9 5 . 3 m H e n l l a n L o d g e L B Track T C B We i g hb r i d g e L a y - by 9 5 . 3 m P ond T r ac k Tr ac k P a r c - y - d e l y n T r e f a n g o r B u r i a l G r o u nd D r a i n S l u r r y B e d C o ll e c t s C o l l e c t s C o l l ec t s P e n - t r o y d i n -f â c h M a e s - y -f f ynn o n M a e s - y - R ho s Track T r a c k G l a n P r e s e li P e n y B r yn A e l - y - B r y n S e w a g e Wo r k s Path ( um) A 40 E f a i l w e n T yn e w yd d B r o n Aw e l 10 5 . 2 m 9 7 . 6 m 8 8 . 6 m L a y - b y P l a s n e w y d d B r y n A l a n P o n d B r y nd e w i 1 1 4 . 7 m S h e lt e r L B ( P H ) P a r c y l a n I nn D y f f r y n S P 19 / 37 / 1 SP 1 9 / 34 / 3 SP 19 / 34 / 4 SP 19 / 38 / 1 SP 1 9 / 2 3 / 1 SP 19 / 36 / 3 S P 19 / 37 / 2 S P 19 / 3 8 / 2 1 + 100 . 000 1 + 200 . 000 1 + 300 . 000 1 + 400 . 000 1 + 500 . 000 1 + 600 . 000 1 + 700 . 000 1 + 800 . 000 1 + 900 . 000 1 + 900 . 000 2 + 000 . 000 2 + 100 . 000 2 + 200 . 000 2 + 300 . 000 2 + 400 . 000 2 + 500 . 000 2 + 600 . 000 2 + 700 . 000 SP 19 / 30 / 1 SI TE PL AN 3 F OR CONT I NUAT I ON SEE DRAW I NG CYNLL UN O' R SAF LE 3 AM BARHAD GW ELER LL UNI AD SI TE PL AN 1 F OR CONT I NUAT I ON SEE DRAW I NG CYNLL UN O' R SAF LE 1 AM BARHAD GW ELER LL UNI AD L 017 L 018 L 019 L 0 20 L 021 Wo r k i n g s ( d i s ) P o s t F f y n n o n C h a p e l 8 4 . 9 m Cottage We l l Penrhi w F f y n non U c h a f F f y n non Ve s t r y 7 6 . 4 m We l l F f y n n o n F f y nnon B r i d g e 8 2 . 8 m L a y - by G P B r o m i n a u 9 4 . 2 m 9 5 . 3 m H e n l l a n L o d g e L B Track T CB We i g hb r i d g e L a y - by 9 5 . 3 m P o nd T r ac k Tr ac k D r a i n M a e s - y -ff y nnon S e w a g e Wo r k s A 40 B r o n Aw e l 9 7 . 6 m 8 8 . 6 m L a y - b y B r y n A l a n S P 19 / 37 / 1 SP 19 / 38 / 1 SP 19 / 37 / 2 L 017 L 018 L 019 L 0 20 L 021 Wo r k i ng s ( d i s ) P o s t F f ynnon C h a p e l 8 4 . 9 m Cottage We l l Penrhi w F f y nn o n U c h a f F f y nn o n Ve s t r y 7 6 . 4 m We l l F f y nn o n F f y nn o n B r i d g e 8 2 . 8 m L a y - b y G P B r o m i n a u 9 4 . 2 m 9 5 . 3 m H e n ll a n L o d g e L B Track T C B We i ghb r i dg e L a y - b y 9 5 . 3 m P ond T r a c k Tr ac k D r a i n M a e s - y - f f y n n o n S e w a g e Wo r k s A 40 B r o n Aw e l 9 7 . 6 m 8 8 . 6 m L a y - b y B r y n A l a n S P 19 / 37 / 1 SP 19 / 38 / 1 SP 19 / 3 7 / 2 M 022 SP 19 / 38 / 2 LOCATION PLAN CYNLLUN O'R LLEOLIAD 0 50 100 150 200 GRADDFA / SCALE 1:2500 METRAU / METRES ROUNDABOUT PENBLWIN CYLCHDRO VELFREY LLANDDEWI FELFFRE LLANDDEWI CYNLLUN O'R SAFLE 2 SITE PLAN 2 2/A 2/C 2/G 2/H 2/B 2/F 2/4a 2/2a 2/1 2/3b A 40 PEN-TROYDIN-FACH FARM FFERM PEN-TROYDIN-FACH FFYNNON WOOD COED FFYNNON FFYNNON CHAPEL CAPEL FFYNNON PENRHIW COTTAGE BWTHYN PENRHIW MAES-Y-FFYNNON ENTRANCE MYNEDFA MAES-Y-FFYNNON 2/3d 2/4 ENTRANCE TO FFYNNON MYNEDIAD I FFYNNON ENTRANCE TO FFYNNON MYNEDIAD I FFYNNON SP 19 / 30 / 1 PARC-Y-DELYN FARM FFERM PARC-Y-DELYN TREFANGOR BURIAL GROUND MYNWENT TREFANGOR 2/1a FFYNNON CHAPEL CAPEL FFYNNON FFYNNON CHAPEL CAPEL FFYNNON 2/6a 2/3a 2/5a ENTRANCE TO FFYNNON MYNEDIAD I FFYNNON BROMINAU ENTRANCE MYNEDFA BROMINAU MAES-Y-FFYNNON ENTRANCE MYNEDFA MAES-Y-FFYNNON A 4 0 PARC Y DELYN FARM ACCESS MYNEDFA FFERM PARC Y DELYN SP 19 / 37 / 1 2/D PEN-TROYDIN-FACH FARM ENTRANCE MYNEDFA FFERM PEN-TROYDIN-FACH 2/E 2/7a 2/9a 2/3 ENTRANCE HENLLAN LODGE PORTHDY HENLLAN MYNEDFA 2/2 2/4b 2/8a 2/10a 2/3c ROUNDABOUT PENBLWIN CYLCHDRO VELFREY LLANDDEWI FELFFRE LLANDDEWI 2/S2 2/S3 2/S4 2/S1 BROMINAU ENTRANCE MYNEDFA BROMINAU BROMINAU ENTRANCE MYNEDFA BROMINAU 2/12a 2/11a 2/13a REFER TO INSET B CYFEIRIWCH AT FEWNOSODIAD B INSET B SCALE 1:1250 GRADDFA MEWNOSODIAD B 1:1250 BURIAL GROUND TREFANGOR MYNWENT INSET A1 SCALE 1:2500 GRADDFA MEWNOSODIAD A1 1:2500 REFER TO INSET A1 & A2 CYFEIRIWCH AT FEWNOSODIAD A1 & A2 INSET A2 SCALE 1:2500 GRADDFA MEWNOSODIAD A2 1:2500 BURIAL GROUND TREFANGOR MYNWENT GRADDFA / SCALE 1:1250 0 25 50 75 100 METRAU / METRES WHERE IT CROSSES THAT ACCESS PRIVATE MEANS OF ACCESS 2/10a, 2/9a, 2/8a, 2/7a AND 2/6a PART OF NEW BRIDLEWAY 2/C TO BE CO-EXISTENT WITH NEW FYNEDFA HONNO NEWYDD 2/10a, 2/9a, 2/8a, 2/7a A 2/6a LLE Y MAE'N CROESI'R RHAN O LWYBR CEFFYLAU 2/C I GYDFODOLI A MYNEDFA BREIFAT ACCESS PRIVATE MEANS OF ACCESS 2/13a WHERE IT CROSSES THAT PART OF NEW FOOTPATH 2/H TO BE CO-EXISTENT WITH NEW NEWYDD 2/13a LLE Y MAE'N CROESI'R FYNEDFA HONNO RHAN O LWYBR TROED 2/H I GYDFODOLI A MYNEDFA BREIFAT PENCAERMINAU FARM ACCESS MYNEDFA FFERM PENCAERMINAU NARBERTH ARBERTH U6385 IMPROVEMENT) (SIDE ROADS) ORDER 201- (A40) (LLANDDEWI VELFREY TO PENBLEWIN THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD FELFFRE I BENBLEWIN) (FFYRDD YMYL) 201- ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT LLANDDEWI GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I

CYNLLUN O'R SAFLE 2 SITE PLAN 2 - Home | GOV.WALES · L018 L019 L020 L021 L022 M020 M021 M022 N022 Collects Colects Workings (dis) Post Ffynnon 8C hapel 84.9m C o t t a g Well e P

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CYNLLUN O'R SAFLE 2 SITE PLAN 2 - Home | GOV.WALES · L018 L019 L020 L021 L022 M020 M021 M022 N022 Collects Colects Workings (dis) Post Ffynnon 8C hapel 84.9m C o t t a g Well e P

Trwydded yr Arolwg Ordnans 100021874.

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata'r Goron 2017. Rhif

Survey 100021874. Welsh Government.

© Crown Copyright and database right 2017. Ordnance

NOTES FOR INFORMATION:

NODIADAU ER GWYBODAETH:

C001

KEY:

ALLWEDD:

A40

ROUTE OF NEW TRUNK ROAD:

LLWYBR Y GEFNFFORDD NEWYDD:

ROAD IN CUTTING

ROUTE OF NEW TRUNK

NEWYDD MEWN CLODDIAD

LLWYBR Y GEFNFFORDD

ROAD ON EMBANKMENT

ROUTE OF NEW TRUNK

NEWYDD AR ARGLAWDD

LLWYBR Y GEFNFFORDD

ENCLOSURE NUMBERS SPECIFIC TO THE SCHEME

RHIFAU TIR CAEEDIG PENODOL I'R CYNLLUN

PUBLIC RIGHT OF WAY

FFORDD GYHOEDDUS

NEW TRUNK ROAD BOUNDARY

FFIN Y GEFNFFORDD NEWYDD

TOWN AND COMMUNITY COUNCIL BOUNDARY

FFIN CYNGOR TREF A CHYMUNED

TEMPORARY HIGHWAY CLOSURE

CAE PRIFFORDD DROS DRO

TEMPORARY HIGHWAY

PRIFFORDD DROS DRO

PRIVATE MEANS OF ACCESS TO BE STOPPED UP

MYNEDFA BREIFAT I'W CHAU

NEW PRIVATE MEANS OF ACCESS

MYNEDFA BREIFAT NEWYDD

HIGHWAY TO BE STOPPED UP

PRIFFORDD I'W CHAU

HIGHWAY TO BE IMPROVED

PRIFFORDD I'W GWELLA

NEW HIGHWAY

PRIFFORDD NEWYDD

EXISTING TRUNK ROAD

Y GEFNFFORDD BRESENNOL

K017

K018

K019

K020

K021

K022

K023

L017

L018

L019

L020

L021

L022

M020

M021

M022

N022

Collects

Collects

Workings(dis)

Post

Ffynnon Chapel

84.9m

Cottage

Well

Penrhiw

Ffynnon

Uchaf

Ffynnon Vestry

76.4m

Well

Ffynnon

FfynnonBridge

Ffynnon Wood

82.8m

Lay-by

GP

Trefangor Cottage

Brominau

94.2m

95.3m

Henllan Lodge

LB

Track

TCB Weighbridge

Lay-by

95.3m

Pond

Track

Track

Parc-y-delyn

Trefangor Burial Ground

Drain

Slurry Bed

Collects

Collects

Collects

Pen-troydin-fâch

Maes-y-ffynnon

Maes-y-Rhos

Track

Track

Glan Preseli

Pen y Bryn

Ael-y-Bryn

Sewage Works Path (u

m)

A 40

Efailwen

Tynewydd

Bron Awel

105.2m

97.6m

88.6m

Lay-by

Plasnewydd

Bryn Alan

Pond

Bryndewi

114.7m

Shelter

LB

(PH)

Parcylan Inn

Dyffryn

SP19/3

7/1

SP19/34/3

SP19/3

4/4

SP19/3

8/1

SP19/2

3/1

SP19/3

6/3

SP19/37/2

SP19/38/2

1+100.0

00

1+200.0

00

1+300.0

00

1+400.0

00

1+500.0

00

1+600.0

00

1+700.0

00

1+800.0

00

1+900.0

00

1+900.0

00

2+000.0

00

2+100.0

00

2+200.0

00

2+300.0

00

2+400.0

00

2+500.0

00

2+600.0

00

2+700.0

00

SP19/3

0/1

SIT

E P

LA

N 3

FO

R C

ON

TIN

UA

TIO

N S

EE D

RA

WIN

G

CY

NLL

UN O'R S

AF

LE 3

AM B

AR

HA

D G

WE

LE

R L

LU

NIA

D

SIT

E P

LA

N 1

FO

R C

ON

TIN

UA

TIO

N S

EE D

RA

WIN

GC

YN

LL

UN O'R S

AF

LE 1

AM B

AR

HA

D G

WE

LE

R L

LU

NIA

D

Tank

Collects

Spreads

Workings

(dis)

Workings

(dis)

Ford

Collects

Limekiln

Afon

Stone

CR

Drain

MP 262

Track

MP 261.75

Pond

Drain

Lake

Marlais

Track

(disused)

Issues

Pond

Drain

Orielton-Fâch

Collects

Collects

Stonyford

Ford Barn

Stoney

Barn

Stoneyford

Limekilns

CR

Track

Pond

Sundial

Spring

Whitley Farm

Sewage Works

Path (

um)

ED Bd

y

60.4m

Leamington Cottages

67.7m

A 478

Beechwood Park

Afon

Marlais

Issues

Pond

MP 263.5

(disused)

Issues

Def

CH

Collects

Spreads

Collects

Lay-by

Cilrath-fâch

Pond

Issues

97.8m

Issues

95.1m

88.7m

Cottage

Blackmoor Hill

Cilrath-fawr

Afon Mar

lais

Blackmoor Hill Farm

Pond

Lay-by

(RAC)

A 40

93.3m

TCP

ED

Bdy

CR

Track

Pond

A 40

Tumuli

Pond

Issues

Drain

Pond

Bla

en

marlais

Track

Track

69.1m

Tumulus

Bryn Dwyrain

63.1m

CR Co Const, Asly Const & ED Bdy

66.1m

Spring

67.5m68.4m

Pond

Drain

Pond

MP 262.25

MP 262.5

Lawn Cottage

MP 262.75

Ffynnon Claf Bridge

Barre Bridge

40.2m

Path (

um)

The Old Vicarage

St David's Church85.6m

Track

88.4m

85.6m

Path

Llandre

56.1m

Dewi

Llanddewi Cottages

Cottage

Drain

Spring

Afon

Marlais

85.0m

Cwmllan

Drain

CR

97.2m

Pond

Tir-b

âch

Wood

Tir-bâch

Track

Collects

Collects

Collects

Collects

Collects

Collects

Path (u

m)

Collects

Path (u

m)

Collects

Collects

Collects

Workings

(dis)

Track

Castell

Blaen-pen-troydin

Trac

k

Cattle Grid

Track

Spring

Path (u

m)

Trac

k

Cw

m-bryn

Wood

Path (u

m)

Spring

Collects

Drain

Mast (

Teleco

mmunication)

Collects

Collects

Collects

Collects

Spreads

Collects

Collects

Track

Slurry Bed

Collects

Collects

Penfeidr

Track

MP 263.75

Track

Track

Track

99.4m

Track

Track

Pond

MP 264.5

101.8m

108.8m

Blackaldern Wood

Issues

Issues

SM

Clyn-pattel

Church

MoundPond

Parc-glas

78.9m

Drain

Chantry

Cottage

Sinks

85.0m

Crinow

91.7m

Pond

Pond

Issues

Drain

B 4314

Pond

Crinow

Castle

Issues

85.0m

Garden

The

Barn

The Stables

ED

Bdy

CH

CH

ED

Bdy

CS

C TK

Def

109.7m

Railway

Well

Terrace

B 4314

Crinow

Tunnel

Narberth Station

Croft

MP 264

Stone

Issues

The Rookery

Kilnpark Farm

Crinow Farm

Elmgrove

98.8m

99.4m

Sunningdale

Twll Bridge

Groeswen

Floral Green

Issues

Parc Wood

LB

Track

Beechwood

MP 264.75

East House

Issues

98.5m

97.2m

100.6m

Track

Pant-y-ffynnon Farm

Wind Turbine

Grongre Fach Stables

Track

Slurry Pit

House

Issues

36.0m

Grondre

Caravan Park

Longford

Cilrath-fawr

House

58.5m

42.4m

ED

Bdy

CR

CH

Co C

onst, As

ly Co

nst

& ED

Bdy

Bryn Hill

78.0m

Electricity

A 478

54.6m

Spring

Sub Station

Grid

Cattle

69.5m

66.1m

CR

CS

Grondre-fach

ED

Bdy

Track

Parc-y-têg

Pond

Ponds

Ruins

Tank

Track

Drain

Bryn Farm

Pond

Brynhafod

Pond

Spring

Pond

Ponds

Green Meadow

Green Meadows Farm

Warehouses

West Wales

Business Park

Caravan

Pond

Collects

Collects

Park

Courtlands

Gas Gov

REDSTONE COURT

Rhydycerrig

Y Ffermdy

Stoneyford

Cottage

L Twr

L Twr

SP

RIN

GFIE

LD P

AR

K

Issues

Drain

Drain

Springs

Drain

BU

SH

ES

LA

Wrenwood House

Mast

CB

Und

Pond

86.0m

A 478

Drain

Marland

82.0m

Y Gorlan

Fronlas

Haulfryn

74.4m

Caravan Park

Depot

Blaen-ffynnonau

Poplars

111.1m

Court

Grove Garage

Noble

Court

Bill Glen

Moonlight House

Blaenmarlais Cottage

Marlais

The

112.4m

Rus

hacre

Villa

Cottage

108.5m

Homeleigh

Honeypot House

Rushacre

B 4313

B 4313

Garage

Bryncoed

Bryn

Green

Oakla

nds

RE

DS

TO

NE

RO

AD

Ty Gwanwyn

Sunlight House

Miskin House

CR

Def

CB

ED

Bdy

CB

Me

ws

L Twrs

Hockey Ground

Mill House

109.5m

Ashfield

Tegfan

Redstone Villas

Redstone

House

Pond

DrainPen-lan Farm

Tank

Tank

Collects

Collects

Collects

Collects

Workings

(dis)

Post

Ffynnon Chapel

84.9m

Cottage

Well

Penrhiw

Ffynnon

Uchaf

Ffynnon Vestry

Caerau Wood

76.4m

Well

Ffynnon

Path (u

m)

Ffynnon

Bridge

Issues

Ffynnon Wood

82.8mLay-by

Lake

Track

Issues

Trefangor Cottage

Brominau

94.2m

95.3m

Old Garden

Henllan Lodge

Track

A 40

Track

Issues

Well

Caerau Gaer

Stepin Plantation

Henllan

TCB

Path (u

m)

Weighbridge

Lay-by

Henllan Cottages

Pond

95.3m

Pond

Pond

Path (um)

Track

Drain

Beili-bâch

Pond

Trac

k

Parc-y-delyn

Co Const, Asly Cons

t & ED Bdy

Issues

Trefangor Burial Ground

Drain

CH

Issues

Pen-ca'rmaenau

Pond

Slurry Bed

Track

Track

Ruin

Track

SiloRuins

Track

Gallop

Collects

Collects

Sodston Manor

The

Coach

House

Sodston House

75.0m

B 4313

A 40

Bryn Coed

Ivy Court Cottage

ED Bdy

CR

Manor

88.4m

Pond

Lodge

FarmSpring

Ty Rhosyn

Well

B 4313

REDSTONE CROSS

Spring

Spring

Redstone Farm

Redsto

ne C

otta

ges

Issues

Pond

B 4313

Mast

Broomley

Drain

Blaenmarlais

Workings (dis)

Hendre-fâch

Collects

Spreads

Collects

Track

Track

Collects

Pond

Collects

Pond

Path (um)

Gwyndy

Gwyndy Fach

Spring

Track

Spring

Castell-g

wyndy

Wood

Hendre

113.9m

Lletty

101.2m

113.7m

Issues

110.2m

Spring

Hill Piece

Gwyndy

Drain

Banc-Saeson

Drain

Hafod Forge

Track

113.6m

Issues

FRON HILL

Pencwmmau

Hafod-las

Wood

116.3m

Issues

Spring

Gwyndyland

Cwmmau Wood

Wood

Penhendre

Trelawney

Track

Track

Path (u

m)

Path (u

m)

Afon

Marlais

MP 260.75

40.5m

Pengawse Fach

CR

Path (u

m)

Collects

Collects

Track

Dan-y-Lan

Depot

Collects

Spreads

War

Memorial

House

Sundo

wn

Ty A

ndri

s

Ty A

nnor T

he

Tryst

Shannon

Manchester

Dawn

Shepherds Cross

Pendre

West

Pendre

East

Canoldre

(disused)

Lime Kilns

Ivy

House

Y Belan

Cannel Dre

Pond

Meadowside

Gly

no

wen

Lampeter Velfrey

House

Lampeter

Vin

e

Cottages

Brynda

wel

66.1m

House

Cabana

Issues

Big

Tanglewood

House

Cottage

Issues

Bushla

nds

54.6m

Sarel

GIL

FA

CH

RO

AD

Cle

matis

95.1m

TCB

80.5m

69.8m

GIL

FA

CH

HIL

L

PrimroseGreenvale

108.8m

55.2m

Boncath

Church

58.5m

Powys

Greenfield Cott

Playground

Path (u

m)

HallBaldwin

Hill Home

St Peter's

(restored)

57.3m

Marlais View

Cross

65.2m

Issues

Lower End

Farm

Town

Norton

Norton Heights

Villa

56.7m

Sewage

Motte

Works

Issues

72.2m

(covered)

Pond

Skrinkle Croft

74.1m

Reservoir

Ashfield

HouseGate

The Old Rectory

CH

Collects

Track

Collects

Pond

Track

Issues

Issues

Woodfield

Hillrise

81.1m

Path (u

m)

Issues

Flimstone

41.8m

Track

Lower Coxhill Farm

Viewpoint

Issues

COX HILL

57.9m

FLIM

ST

ON

E

LA

NE

Clover Park

Spring

Crud-yr-Awel

Crunn's Farm

Track

Track

A 40

CS

CH

Hillside

Pond

Track

Pond

Track

Path (

um) Pont Glan-rhyd

Glan-rhyd

Sheep Dip

45.4m

Ponds

Co

Const,

Asly

Const

&

ED

Bdy

CR

64.3m

61.6m

55.8m

64.6m

Castelldwyran

64.0m

Castelldwyran

Church

Afon

Daula

n

58.8m

53.0m

53.0m

Pond

Pond

Track

(um

)

Slurry Bed

Pat

h

Pond

Track

Issues

Shipping Farm

Issues

Carding Mill Lane

Path (u

m)

Pond

Track

Path

Track

ED Bdy

Well

Issues

35.3m

Issues

The Valley

Track

Issues

Valley Gate

37.5m

35.0m

38.6m

VALLEY ROAD

38.1m

Valley Farm

Issues

Track

Tennis Court

CH

CH

The Paddock

Tk

Track

Pond

Rhos-Fâch

Well Cottage

Well

Pond

Track

Ca'rmaenau-fawr

Well

Grosvenor Court

Track

Bounty Farm

Collects

Collects

Collects

Collects

Track

Bryncoed

Drain

Track

A 40

Carcoryn

Wood

Issues

Issues

Issues

Fron Wood

Drain

Issues

Issues

Cwm-Saeson

Gwyndy

Sinks

Drain

Issues

Roft Isaf

Drain

Wood

Drain

Banc-

Saeson

Wood

Drain

Meadow View

Trac

k

Well

Upper Fron

Spring

Yr Hen Beudy

Pond

T

r

a

c

k

Trac

k

Collects

Collects

Collects

Collects

Collects

Fishing Platforms

Pond

The Granery

Mill

CWT-Y-

BARCUD LANE

47.2m

Lake

Pond

Whitehouse

Tygwyn Farm

50.1m

Coed-ffynnon

48.9m

49.9m

The Byre

Pond

41.2m

Pen-deri

Derry

Pond

Waterside Farm

Cottage

Issues

40.2m

42.1m

Gwal

Well

44.2m

Afon

Cw

m

Cwn Wood

Path (um)

Drain

Collects

Melin Gwyn

Workings

(dis)

Workings

(dis)

Issues

Pond

Afon Marlais

CR

MP 263

Drain

Caerau

Droslyn

Trac

k

Pond

Spring

Llandybie

White Mill

Dra

in

Issues

Pond

Well

MotteSlurry Pit

Llan-gwathan Bridge

MP 263.25

Llan-gwathan

Tank

Collects

60.0m

Co Const,

Asly Const

& ED Bdy

Issues

Pond

Sewage Works

Pond

Issues

Spring

65.2m

Ponds

59.1m

59.1m

Longford Farm

Drain

Silo

Silo

Track

Rhyd Hir

Pond

Fishing Platform

Pond

Pond

Pond

Spring

Issues

Well

87.5m

Sarn-gwm

Issues

Issues

Issues

Bryn-derwen

Pen-y-gross

CH

Co C

onst,

Asly C

onst &

ED Bd

y

Track

Track

Fishing

Platform

Ponds

Golf Course

Lake

Peter's

Herons Brook

61.6m

50.6m

Track

Pond

Pond

Stoneditch Farm

FBs

Pond

Peter's Lake

Pond

Car Park

Hornbeam

Bridge

Lodge

Collects

Slurry Bed

Ca'rmaenau-fâch

Track

Well

Afon

Marlais

Track

CR

Trefangor Farm

Pond

Track

Issues

Gibby's Plantation

Track

Track

A 478

92.7m

Pant-y-gorphwys

A 478

Bridge

Pant-y-gorphwys Uchaf

Pine Cottage

Penblewin Cottage

Lay-by

A 40

ED

Bdy

CR

Pen-blewyn

Pant-y-gorphwys

Track

82.9m

Whitsun

Brook

68.3m

Drain

38.7m

95.3m

Machpelah

Lodge

Drain

Friend's Burial Ground

Pond

Tank

Wind Turbine

Vaynor

Collects

Spreads

Pond

The Granary

Pond

Trac

k

CR

ED Bdy

Slurry Bed

Issues

Waundwrgi

Drain

A 40

Pond

Fron

Cottage

Track

Track

Collects

Collects

Collects

Collects

Great Vaynor

Great Vaynor

100.0m

Drain

Wood

B 43

13Und

98.8m

Spring

Issues

88.4m

Ty'r Ddraig

Goch

Pond

Pond

Rhiwbina

Collects

Collects

Collects

Collects

Collects

Pen-troydin-fâch

Hall

Brynwylfa

112.9m

Pen-troydin-fawr

Trac

k

Maes-y-ffynnon

Maes-y-Rhos

Afon

Daula

n

T

ra

c

k

CH

Co Const

, Asly Con

st & ED Bdy

Track 87.7m

Glan Preseli

Awel Deg

69.9m

62.3m

78.7m

102.0m

Spring

CARDING

MILL

LANE (P

ath)

Play Area

Plâs Wood

Sewage Farm

Track

Path (um)

Spreads

Allotment Gardens

Plâs Farm

Footbridge

CO

XHIL

L

Stables

Redhill Cottage

House

Grace

Court

THE OLD

KEG YARD

MOORFIELD ROAD

Arts

Queen's

HallCentre

1 to 4

TCB

TOWN MOOR

Shelter

Club

38.2m

Court

Westfield

PA

RC

RO

BE

RT

S

Well

Picnic Area

GARFIELD GARDENS

CB

Und

Thyme Cottage

29.4m

Brook CottageStoneditch Mill

Stonecrest

Cottage

Stoneditch Mill

Crosswood

Pond

Issues

112.2m

Y Mans

33.7m

34.8m

Stoneditch Plantation

108.7m

West Lodge

VALLEY ROAD

Upper Coxhill Farm

COX HILL

Delfryn

Grange

Hill Crest

Issues

Issues

The

109.4m

Henfaes

CR

Und

CB

COURT

Church View

Plas

-

Hyf

r

yd

Hazeldene

Bridg

e Hill

Castle View

Car Park

A 478

Ashburn

QUEEN'S

Bethesda Chapel

H

otel

Gate House Cottage

Highlands

Hotel

BELMORE GARDENS

ESS

94.3m

Cotentin

Und

Def

CR

Und

ED Bdy

CB

FW

93.0m

HIG

H

ST

RE

ETKINGS C

OURT

Store

92.6m

MIL

L

LA

NE

Church

St Andrew's

Castle House

96.3m

Northfield Court

WA

TE

R S

TR

EE

T

Health Centre

The Four

CHURCH STREET

Hill House

Gardens

Bank Ho

89.8

m

Me

ws

Cott

Treveil

Highmead

NO

RT

HFIE

LD

RO

AD

86.0m

62.6m

Bank

Green

51.8m

Newlodge

Hall

Bonded

Gables

CB

Und

CF

FW

Sarcens Gate

Chapel

Old

Knightwood

Burial

The

PIC

TO

N

PL

AC

E

Arrow Loop

84.7m

BA

CK

LA

NE

Ground

70.4m

CR

NARBERTH

Villas

Wr T

Pleasant View

Bridge

Green Banks

Terrace

Narberth

Bridge

/ ARBERTH

Playing Field

Path

AD

AM

S

DRIV

E

36.6m

Spring

Park Terrace

36.5m

Hillside

Wells Road

Terrace

Hall

96.3m

CB

CH

CS

Four Winds

HILL

PARK

Deben

HIGHFIELD PARK

Rise

Issues

47.6m

TH

E

HA

WT

HO

RN

S

ED Bdy

Nestor

TCB

CASTLE STREET

75.9m

Ty

Bach

Hotel

MARKET SQUARE

War Meml

MA

RK

ET

ST

RE

ET

Bay

Tree

Cott

DW

CH

AP

EL

FIE

LD

MILL POND ROAD

Castle

Square

Hid

ea

way

DW

GA

RD

EN

S

80.3m

(remains of)

ED

Bdy

CS

Red Hill

Museum

Narberth Bridge

Business Park

Ty-Parc

Track

Ty-Ne

wydd

Path

Trac

k

HeightsBr

acke

n

Clov

elly

Track

A478

A478

Highbury

Rhiannon

NARBERTH BRIDGE

Town Moor

Ivy Cottages

The

Barn

Cottage

New Brook

House

Mill Farm

Cottages

Crosswood Cottage

Collects

Track

Collects

High Meadows

B 4314

B 4314

COX HILL

ED

Bdy

CS

CH

Jacob's Park

Slurry PitMast (Telecommunication)

Mast (Telecommunication)

CB

Def

ED Bdy

Issues

19or35

BLOOMFIELD GARDENS

21 or 37

Issues

17or33

House

BELMORE GARDENS

Coomaasie

LANDSKER LANE

Rushacre

RUSHACRE LANE

Pennant

B 4313

Northfield House

105.3m

NORTHFIELD

ROAD

Bloomfield

Terrace

Swallow Tree Landsker House

111.6m

Maesyrawel

Centre

BloomfieldCommunity

Rushacre Farm

Bumblebee Cottage

Rushacre Plantation

Pond

BE

EC

HW

OO

D

PL

AC

E

CB

ED Bdy

Drain

CH

West Winds

105.3m

1 to 3

4

Rushacre House

Llys-y-fran

Willia

ms

Court

Garage

CourtRushacre

Strathmore

Southacre

Millfields

Hampton Court

Chalkwell

Ty Melyn

Chestnut House

Enterprise Park

Rushacre

Track

El Ps

Track

Track

ESS

Gellyrenwyn

Pond

Issues

Issues

Oaklea

Pen y Bryn

Ael-y-Bryn

Lodge

Plas-crwn

Plascrwn

House

Cricket Ground

Sewage Works

Path (u

m)

Path (u

m)

Path (u

m)

/ Llanddewi

Pond

COMMERCIAL

Plas-crwn

140.8m

131.7m

Llysderi

CROSS

TCB

Commercial Cottage

Bryn-Awel

Well

Sinks

Spring

Llandaff Row

Old School

121.6m

White Lodge

Bryn TirionMynydd y wawr

Shelter

Scapin Farm

The Willows

Track

117.0m

122.8m

Pavilion

Penfro

Velfrey123.1m

Llanddewi

Felffre

A 40

Spring

Maes-y-caeau

Spring

Path (

um)

Efailwen

Pen-banc

Tynewydd

Path (u

m)

Caerwen

Stepin

Pond

Bron Awel

105.2m

140.5m

97.6m

88.6m

Pen-y-gaer

Maes-y-llan

Lay-by

Path (um)

Issues

Plasnewydd

Bryn Alan

Pond

Cellphone Mast

Path (um)

Llanddewi Gaer

137.5m

Bryndewi

114.7m

Issues

Path (um)

Plas Bach

Terrace

Cwmllan Wood

Balaclava

Stone

Issues

Vaynor Villa

War

Picton

Cartrefle

Meml

117.5m

Shelter

Highfield

Issues

Track

(PH)

Parcylan Inn

Ponds

Dyffryn

Close

Victoria

Radcliffe

Path (um)

Path (u

m)

Arosfa

Ruins

Issues

CROFT VILLAS

OL

D

MA

RT

GR

OU

ND

Noahs Ark

(Childrens Nursery)

Old School House

G

a

r

a

g

e

L Twr

Te

mple

mead

BUSHES LANE

El Sub Sta

THE

CRES

CE

NTLyndate

Clubland

Drain

BE

NT

LE

Y

VIL

LA

S

Gwyn

Stan

d

Playground

Northmead

Track

Bryn

JO

HN

MO

RG

AN

CL

OS

E

Greenfields

FarmBwthyn

Jesse's

100.3m

Highfield

Stafford

Southmead

Villa

Well

HALKONCRESCENT

Pioden

B 4314

HallTCB

The Dingle

Cottage

Inglenook

Blue Bell

CP

Und

FWCW

Greenway

Spring

Stra

wberry

Hill

Pla

ntatio

n

Swimming Pool

Spring

House

Lambourne

105.5m

Oakfield

Sudcroft

Greenhaven

Lynley

Restings

Ar

wel

Kiln Park House

Awel y Mynydd

Woodvale

9 to 12

KIL

N

PA

RK

RO

AD

Wayfield

Issues

14 to 17

Issues

STATION ROAD

JESSE ROAD

1 to 6

The Coach House

Police Hous

e

Greenway

Old Scho

ol Workshops

93.9m

Greenway

Parc-yr-Odyn

Wedge

wood

Vianco

Farm

Brynawelon

102.4m

Innisfree

Uley House

Cottage

Greenway

Barn

Ysgol Gynradd Arberth/Narberth CP School

CR

CB

CB

CDH

CW

CH

CR

CF

CB

ED

Bdy

TCB

Panteg

Red

Ford Ho

use

St Chads

Little Greenway

100.0m

101.2m

Mountain View

96.3m

Bryn Villa

99.7m

Eglur

Kin

dlin

gs

Ashleigh

Stromness

Orchard Court

Fair Winds

Winford V

illa

Prescelly View

Maesrodyn

Fair View

Montrose

Blackaldern

Twyn

House

Greenhill

Lyndale

Loxley

Stone

Darrenlas

Lizville

Cartref

Orielton House

Lyn

wood

ST

ATIO

N

APPR

OAC

H

Nythaderyn

Gagarino

Hazeldene

Strand

ways

Cautherdale

PA

NT

EG

UC

HAF

L Twr

Eastgate

Ho

Pavilion End

Hotel

96.0m

Brookfield

Ashbourne

The Wickets

Cottage

ST JAMES

STREET

Ashb

urnh

am

L Twr

Connaught

Sta

Club

Ty Bryn

Pol

Liby

Spring

Caravan Park

Issues

CB

Issues

Norton

El Sub Sta

97.2m

Tower

Tabernacle Row

Emo

hy

m

Starlin

gs P

arkF Sta

56a

Pond

Wks

CASTLE

Cawdor

JAMES JOHN C

LOSE

Court

1 to 1

0

Flats

The

Drang

TelPicton Terr

ace

De Rutzen

Drain

SPRING GARDENSGarage

Spring

Town Houses

1 to 12

TERRACE

(Path)

A 47

8

House

Ogmore

1 to 34

TABERNACLE LANE

End

Rainbo

ws

Ty Haf

MILL POND ROAD

Drain

Pond

Pond

CA

ST

LE

SP

RIN

GS

CASTLE WOODS

Def

Football Ground

Ty

Haf

Rugby Football Ground

L Twr

Cricket Ground Def

Lily Pond

Cottage

B4314

Afon Taf

Pond

MP 261.5

Cyncoed

Ponds

Pond

MP 261.25

CR

UA

&

C

Bdy

Pond

Ford

Twll Plantation

Cattle Grid

TWLL LANE

Cwmderwen

Lower Aldern

104.9m

109.4m

CR

CH

Spring

Track

Lowlands

ED Bdy

CS

The Old Smokehouse

The Water Margins

Footbridge

Ponds

Pond

Path (u

m)

Pond

Pond

Pond

Drain

MP 261.5

Pond

Pond

Track

36.3m

39.3m

Afon Ma

rlais

Afon

Cw

m

MP 261.25

Drain

Y Bwythyn

Llwyngwyddel

MP 261

The Granery

Pond

Tiffany Cottage

CR

Pond

Pond

Pond

Collects

Drain

Bryn-glâs

Track

Track

Pond

Collects

Court

Mead

ow

Rose

Cottage

Llabedog

Drain

Bryn-teg

Pond

BISHOP'S ROAD

85.0m

The Old Manse

Ponds

Bryn Bank

Cottages

56.1

m

Llanmill House

TCB

Waunlippa

Llan-mill

Haul

Fa

m

78.0m

Venterin

Pond

67.4m

Limekilns

48.5m

Bryn-vale

Ffynnon Claf

Ffynnon Claf Cottages

Pond

Waunfach

Greenhill

(disused)

Ashdale

Riverside Cottage

63.7m

Glanafon

Track

Ponds

92.4m

Stones

Old School

90.5m

BR

YN-SIO

N

HIL

L

77.1m

Bryncanol

78.9m

Bryn-Sion Chapel

Hall

Spring

Barre

72.8m

Stones

90.2m

Ponds

Issues

Collects

Collects

130.8m

Issues

116.3m

Pond

Gilfach Farm

Spring

Gilfach

Wood

Track

Silo

Sarn-Lâs Bridge

Drain

MP 261

Track

Collects

Swn Y Dwr

Spring

81.7m

95.4m

93.9m

Cross

Issues

Crematorium

Spring

Parc Gwyn

Parc Gwyn

93.3m

Chapel

Spring

Tank

CS

ED Bdy

CH

Path (u

m)

67.1m

Track

Tan-Y-Castell

Dyffryn

Spring

53.3m

59.1m

Drain

Dyffryn

Pond

Pond

Drain

Drain

MILL POND ROAD

Spring

Farm

Drain

Forest

Brook Lane (Path)

Spring

Brook Plantation

Track

Track

Pond

Collects

(dis)

Workings

Issues

Pond

Issues Pond

Pontshane Lodge

Pond

Burwood

Tobinal Cottage

41.1m

CR

CS

ED

Bdy

CH

Pant-têg

Pond

Pond

Colle

cts

Collects

Slurry Bed

Collects

Collects

Collects

Spreads

Collects

Track

Path (u

m)

Tegfan

Cross

Highgate

Hands

Pond

Pen-lan

Ivy Cottage

Track

Spring

Cross Inn

129.2m

Issues

Issues

Path (um)

Sinks

Cottage

Trac

k

Track

126.4m

Bethel Chapel

Spring

Bryn Helog

Pant-teg

Pond

Pen-lan Wood

132.5m

T

r

a

c

k

Penllian

Arfryn

Croft

Track

Bethel Cottage

Issues

House

Issues

Glenfield

Wood

Awelfa

The Vestry

Pond

Bungalow

Coach House

A 40

Filling

128.3m

Issues

Cwmllefrith

The Anfield

Sinks

Well

Gables

127.4m

Station

MA

ES

Y

DD

ER

WE

N

Smithfield

Collects

Trac

k

Pond

Collects

Workings

(dis)

Workings

(dis)

Workings

(dis)

Vaynor-fâch

Pond

Track

(disused)

Lime Kiln

Wood

Pond

Pond

CR

ED Bd

y

Drain

Pond

Path (um)

Slurry Bed

Track

Line of Posts

Collects

Spreads

Pond

Pond

Manordre

Ty Hir

CRCo C

onst, As

ly Co

nst

& ED

Bdy Longford Bridge

57.6m

A 478

Weary

and

Rest Cottage

Llw

yn

Aur

36.6m

Compass

Brynderwen

Square

Spring

47.5m

Team

Tir-y-dderwen

Def

CR

Spring

Co

Const,

Asly

Const

&

ED

Bdy

CS

Issues

Pond

Track

L017

L018

L019

L020

L021Workings(dis)

Post

Ffynnon Chapel

84.9m

Cottage

Well

Penrhiw

Ffynnon

Uchaf

Ffynnon Vestry

76.4m

Well

Ffynnon

FfynnonBridge

82.8m

Lay-by

GP

Brominau

94.2m

95.3m

Henllan Lodge

LB

Track

TCB Weighbridge

Lay-by

95.3m

Pond

Track

Track

Drain

Maes-y-ffynnon

Sewage Works

A 40

Bron Awel

97.6m

88.6m

Lay-by

Bryn Alan

SP19/3

7/1

SP19/3

8/1

SP19/37/2

L017

L018

L019

L020

L021Workings(dis)

Post

Ffynnon Chapel

84.9m

Cottage

Well

Penrhiw

Ffynnon

Uchaf

Ffynnon Vestry

76.4m

Well

Ffynnon

FfynnonBridge

82.8m

Lay-by

GP

Brominau

94.2m

95.3m

Henllan Lodge

LB

Track

TCB Weighbridge

Lay-by

95.3m

Pond

Track

Track

Drain

Maes-y-ffynnon

Sewage Works

A 40

Bron Awel

97.6m

88.6m

Lay-by

Bryn Alan

SP19/3

7/1

SP19/3

8/1

SP19/37/2

M022

SP19/38/2

LOCATION PLAN

CYNLLUN O'R LLEOLIAD

0 50 100 150 200

GRADDFA / SCALE 1:2500

METRAU / METRES

ROUNDABOUT

PENBLWIN

CYLCHDRO VELFREY

LLANDDEWI

FELFFRE

LLANDDEWI

CYNLLUN O'R SAFLE 2

SITE PLAN 2

2/A

2/C

2/G

2/H

2/B

2/F

2/4a

2/2a

2/1

2/3b

A40

PEN-TROYDIN-FACH FARM

FFERM PEN-TROYDIN-FACH

FFYNNON WOOD

COED FFYNNON

FFYNNON CHAPEL

CAPEL FFYNNON

PENRHIW COTTAGE

BWTHYN PENRHIW

MAES-Y-FFYNNON ENTRANCE

MYNEDFA MAES-Y-FFYNNON

2/3d

2/4

ENTRANCE TO FFYNNON

MYNEDIAD I FFYNNON

ENTRANCE TO FFYNNON

MYNEDIAD I FFYNNON

SP19/3

0/1

PARC-Y-DELYN FARM

FFERM PARC-Y-DELYN

TREFANGOR BURIAL GROUND

MYNWENT TREFANGOR

2/1a

FFYNNON CHAPEL

CAPEL FFYNNON

FFYNNON CHAPEL

CAPEL FFYNNON

2/6a

2/3a

2/5a

ENTRANCE TO FFYNNON

MYNEDIAD I FFYNNON

BROMINAU ENTRANCE

MYNEDFA BROMINAU

MAES-Y-FFYNNON ENTRANCE

MYNEDFA MAES-Y-FFYNNON

A40

PARC Y DELYN FARM ACCESS

MYNEDFA FFERM PARC Y DELYN

SP19/3

7/1

2/D

PEN-TROYDIN-FACH FARM ENTRANCE

MYNEDFA FFERM PEN-TROYDIN-FACH

2/E

2/7a

2/9a

2/3

ENTRANCE

HENLLAN LODGE

PORTHDY HENLLAN

MYNEDFA

2/2

2/4b

2/8a

2/10a

2/3c

ROUNDABOUT

PENBLWIN

CYLCHDRO VELFREY

LLANDDEWI

FELFFRE

LLANDDEWI

2/S2

2/S3

2/S4

2/S1

BROMINAU ENTRANCE

MYNEDFA BROMINAU

BROMINAU ENTRANCE

MYNEDFA BROMINAU

2/12a

2/11a

2/13a

REFER TO INSET B

CYFEIRIWCH AT FEWNOSODIAD B

INSET B SCALE 1:1250

GRADDFA MEWNOSODIAD B 1:1250

BURIAL GROUND

TREFANGOR

MYNWENT

INSET A1 SCALE 1:2500

GRADDFA MEWNOSODIAD A1 1:2500

REFER TO INSET A1 & A2

CYFEIRIWCH AT FEWNOSODIAD A1 & A2

INSET A2 SCALE 1:2500

GRADDFA MEWNOSODIAD A2 1:2500

BURIAL GROUND

TREFANGOR

MYNWENT

GRADDFA / SCALE 1:1250

0 25 50 75 100

METRAU / METRES

WHERE IT CROSSES THAT ACCESS

PRIVATE MEANS OF ACCESS 2/10a, 2/9a, 2/8a, 2/7a AND 2/6a

PART OF NEW BRIDLEWAY 2/C TO BE CO-EXISTENT WITH NEW

FYNEDFA HONNO

NEWYDD 2/10a, 2/9a, 2/8a, 2/7a A 2/6a LLE Y MAE'N CROESI'R

RHAN O LWYBR CEFFYLAU 2/C I GYDFODOLI A MYNEDFA BREIFAT

ACCESS

PRIVATE MEANS OF ACCESS 2/13a WHERE IT CROSSES THAT

PART OF NEW FOOTPATH 2/H TO BE CO-EXISTENT WITH NEW

NEWYDD 2/13a LLE Y MAE'N CROESI'R FYNEDFA HONNO

RHAN O LWYBR TROED 2/H I GYDFODOLI A MYNEDFA BREIFAT

PENCAERMINAU FARM ACCESS

MYNEDFA FFERM PENCAERMINAU

NARBERTH

ARBERTH

U6385

IMPROVEMENT) (SIDE ROADS) ORDER 201-

(A40) (LLANDDEWI VELFREY TO PENBLEWIN

THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD

FELFFRE I BENBLEWIN) (FFYRDD YMYL) 201-

ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT LLANDDEWI

GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I