of 32 /32
C.W. Mills: Bijeli C.W. Mills: Bijeli ovratnik (američke ovratnik (američke srednje klase) srednje klase) str. 154-318 str. 154-318 Kolegij:Postindustrijsko Kolegij:Postindustrijsko društvo društvo Studentica: Suzana Sakić Studentica: Suzana Sakić

C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

  • Upload
    ssakic

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kratak sažetak drugog dijela knjige ''Bijeli ovratnik''

Text of C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

Page 1: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

C.W. Mills: Bijeli ovratnik C.W. Mills: Bijeli ovratnik (američke srednje klase)(američke srednje klase)

str. 154-318str. 154-318Kolegij:Postindustrijsko društvoKolegij:Postindustrijsko društvo

Studentica: Suzana SakićStudentica: Suzana Sakić

Page 2: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

Sadržaj:Sadržaj: Svijet bijelih ovratnikaSvijet bijelih ovratnika

▪ Velika trgovina ▪ Velika trgovina ▪ Divovski ured ▪ Divovski ured

Stilovi životaStilovi života ▪ Rad ▪ Rad ▪ Panika zbog statusa ▪ Panika zbog statusa ▪ Uspjeh ▪ Uspjeh

Putovi moćiPutovi moći ▪ Nova srednja klasa, II ▪ Nova srednja klasa, II ▪ Sindikalizam bijelih ovratnika ▪ Sindikalizam bijelih ovratnika ▪ Politika pozadine ▪ Politika pozadine

Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi

Page 3: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Velika trgovinaVelika trgovina

tipovi tipovi trgovacatrgovaca: : ▪ vlasnici trgovina▪ vlasnici trgovina▪ ulični prodavači▪ ulični prodavači▪ veletrgovci▪ veletrgovci▪ tvorničari zamijenili trgovce▪ tvorničari zamijenili trgovce

hijerarhija trgovaca: na vrhu hijerarhija trgovaca: na vrhu su predsjednici korporacija, su predsjednici korporacija, a na začelju prodavači/cea na začelju prodavači/ce

Page 4: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Velika trgovinaVelika trgovina

s obzirom na mjesto prodaje s obzirom na mjesto prodaje razlikujemo:razlikujemo:▪ stacionarne trgovce▪ stacionarne trgovce▪ mobilne trgovce▪ mobilne trgovce▪ trgovce odsutne s mjesta prodaje▪ trgovce odsutne s mjesta prodaje

Page 5: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Velika trgovinaVelika trgovina

širenje lanaca trgovina i robnih širenje lanaca trgovina i robnih kućakuća

moderne robne kuće – skupina moderne robne kuće – skupina malih hijerarhija povezanih u malih hijerarhija povezanih u cjelinucjelinu

promjena uvjeta zapošljavanja u promjena uvjeta zapošljavanja u trgovinitrgovini

Page 6: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Velika trgovinaVelika trgovina

razlika između prodavačica koje razlika između prodavačica koje rade u malim trgovinama i rade u malim trgovinama i robnim kućamarobnim kućama

kupac kao psihološki neprijateljkupac kao psihološki neprijatelj

Page 7: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Velika trgovinaVelika trgovina

u društvu službenika ljudi u društvu službenika ljudi prodaju svoje usluge prodaju svoje usluge tržište tržište ličnostiličnosti

komercijalna maska – komercijalna maska – stereotipno pozdravljanje, stereotipno pozdravljanje, zahvalnost i ljubaznostzahvalnost i ljubaznost

selekcija zaposlenika prema selekcija zaposlenika prema ličnosti ličnosti

Page 8: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Divovski uredDivovski ured

stari uredstari ured: mala, mračna : mala, mračna prostorija s blagajničkom prostorija s blagajničkom knjigom i troje ljudiknjigom i troje ljudi

početak 20. st. – proširenje početak 20. st. – proširenje administrativnih poslova, široka administrativnih poslova, široka primjena uredskih strojeva primjena uredskih strojeva dovode do novog izgleda uredadovode do novog izgleda ureda

Page 9: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Divovski uredDivovski ured

novi urednovi ured: zauzima velike : zauzima velike površine, u njemu radi veći broj površine, u njemu radi veći broj službenika, no među njima ne službenika, no među njima ne vlada prijateljska atmosferavlada prijateljska atmosfera

strogo se registrira vrijeme strogo se registrira vrijeme odlaska i doslaska službenikaodlaska i doslaska službenika

pojava šefa uredapojava šefa ureda

Page 10: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: SVIJET BIJELIH OVRATNIKA: Divovski uredDivovski ured

djevojka s bijelim ovratnikom:djevojka s bijelim ovratnikom:tajnica ili službenica; mala tajnica ili službenica; mala plaća, učenje uredskoj rutini; plaća, učenje uredskoj rutini; promjena nekoliko radnih mjestapromjena nekoliko radnih mjesta

Page 11: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: RadSTILOVI ŽIVOTA: Rad

različita značenja radarazličita značenja rada filozofije o radu: filozofije o radu:

1.1. protestantsko shvaćanje radaprotestantsko shvaćanje rada – – rad predstavlja religioznu naknadu rad predstavlja religioznu naknadu (kazna za grijehe ili način da se (kazna za grijehe ili način da se ˝kupi˝ spasenje)˝kupi˝ spasenje)2. renesansno shvaćanje rada 2. renesansno shvaćanje rada – – razlozi za rad nalaze se u samom razlozi za rad nalaze se u samom radu, rad je poticaj za razvitak radu, rad je poticaj za razvitak čovjekova bićačovjekova bića

Page 12: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: RadSTILOVI ŽIVOTA: Rad

zanatsko-stvaralački rad: zanatsko-stvaralački rad:

▪ ▪ unutrašnja veza između zanatlije i unutrašnja veza između zanatlije i proizvoda koji izrađujeproizvoda koji izrađuje

▪ ▪ psihološko posjedovanje proizvodapsihološko posjedovanje proizvoda

▪▪ slobodno oblikovanje vlastitoga radaslobodno oblikovanje vlastitoga rada

▪ ▪ razvoj vještine i ličnosti razvoj vještine i ličnosti

▪▪ ne postoji jaz između rada i zabavene postoji jaz između rada i zabave

▪ ▪ kvalitete razvijene radom unose se u kvalitete razvijene radom unose se u slobodno vrijemeslobodno vrijeme

Page 13: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: RadSTILOVI ŽIVOTA: Rad

nijedna od spomenutih nijedna od spomenutih dimenzija nije primjenjiva na dimenzija nije primjenjiva na suvremeni radsuvremeni rad

prijelaz ruralnog svijeta na prijelaz ruralnog svijeta na gradsko društvo zavisnih gradsko društvo zavisnih službenika službenika otuđenje otuđenje

sve više poslova obavlja se sve više poslova obavlja se rutinskirutinski

Page 14: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: RadSTILOVI ŽIVOTA: Rad

sspontanim razvojem mnogihpontanim razvojem mnogih malih sustava nastale su malih sustava nastale su institucije modernog institucije modernog organiziranog radaorganiziranog rada

Taylor – planirano upravljanje; Taylor – planirano upravljanje; znanstveni kadar nakon njega – znanstveni kadar nakon njega – obraćanje pažnje na društvenu obraćanje pažnje na društvenu sredinu, ljudske doživljaje i sredinu, ljudske doživljaje i ličnost radnikaličnost radnika

Page 15: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: RadSTILOVI ŽIVOTA: Rad

druga polovica 20.st. – druga polovica 20.st. – aktivnosti dokolice postaju aktivnosti dokolice postaju dostupne širokim masamadostupne širokim masama

etika rada zamijenjena je etikom etika rada zamijenjena je etikom dokolice; jaz između rada i dokolice; jaz između rada i dokolicedokolice

masovne komunikacije masovne komunikacije zamijenjuju tradicionalni okvir zamijenjuju tradicionalni okvir života života

Page 16: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: Panika STILOVI ŽIVOTA: Panika zbog statusazbog statusa prestiž – prestiž – superioran, zavidan superioran, zavidan

položaj jedne osobe u odnosu položaj jedne osobe u odnosu na drugu, temeljen na na na drugu, temeljen na na vlasništvu, porijeklu, zanimanju, vlasništvu, porijeklu, zanimanju, obrazovanju, vlasti, prihodu ili obrazovanju, vlasti, prihodu ili moćimoći

zahtjev bijelih ovratnika za zahtjev bijelih ovratnika za prestižem jedna je od njihovih prestižem jedna je od njihovih glavnih karakteristikaglavnih karakteristika

Page 17: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: Panika STILOVI ŽIVOTA: Panika zbog statusazbog statusa

˝srednji položaj˝ bijelih ovratnika ˝srednji položaj˝ bijelih ovratnika između nezavisnih poslodavaca između nezavisnih poslodavaca i najamnih radnikai najamnih radnika

postoji podjela unutar samog postoji podjela unutar samog sloja bijelih ovratnikasloja bijelih ovratnika

osnova zahtjeva za prestižem osnova zahtjeva za prestižem bijelih ovratnika – stil odijevanja, bijelih ovratnika – stil odijevanja, umni rad i trajanje školovanjaumni rad i trajanje školovanja

Page 18: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: Panika STILOVI ŽIVOTA: Panika zbog statusazbog statusa

smanjenje razlika između bijelih smanjenje razlika između bijelih ovratnika i najamnih radnikaovratnika i najamnih radnika

˝proletarizacija˝˝proletarizacija˝ slojeva bijelih slojeva bijelih ovratnika – šireći se, slojevi bijeli ovratnika – šireći se, slojevi bijeli ovratnika sve više počinju ovratnika sve više počinju zahvaćati djecu najamnih radnikazahvaćati djecu najamnih radnika

razlika u položaju bijelih ovratnika razlika u položaju bijelih ovratnika u velikom i malom graduu velikom i malom gradu

Page 19: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: UspjehSTILOVI ŽIVOTA: Uspjeh

promjena ideje uspjeha, ali i promjena ideje uspjeha, ali i ciljeva obrazovanja kao sredstva ciljeva obrazovanja kao sredstva uspjehauspjeha

klasni položaj roditelja utječe na klasni položaj roditelja utječe na izbor koledža njihovog djetetaizbor koledža njihovog djeteta

Page 20: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

STILOVI ŽIVOTA: UspjehSTILOVI ŽIVOTA: Uspjeh

19. i početak 20. st. – zbog 19. i početak 20. st. – zbog centralizacije vlasništva mali centralizacije vlasništva mali izgledi za vertikalnu pokretljivostizgledi za vertikalnu pokretljivost

kasnijih godina – najčešći oblik kasnijih godina – najčešći oblik vertikalne pokretljivosti – sin vertikalne pokretljivosti – sin najamnog radnika najamnog radnika bijeli bijeli ovratnikovratnik

pojava literature o tome kako pojava literature o tome kako uspjetiuspjeti

Page 21: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Nova srednja PUTOVI MOĆI: Nova srednja klasa, IIklasa, II

nova srednja klasa brojčano nova srednja klasa brojčano potiskuje staru; porast plaćenog potiskuje staru; porast plaćenog činovništvačinovništva

nova srednja klasa predstavlja nova srednja klasa predstavlja nesvjesne masenesvjesne mase

različite teorije o novoj srednjoj različite teorije o novoj srednjoj klasi klasi

Page 22: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Nova srednja PUTOVI MOĆI: Nova srednja klasa, IIklasa, II

socijalna zaštita potpomaže socijalna zaštita potpomaže ekonomsku politiku osmišljenu u ekonomsku politiku osmišljenu u korist onih koji imaju moćkorist onih koji imaju moć

sredstva organizirane moći sredstva organizirane moći postaju ključna (radnički postaju ključna (radnički sindikati, farmerski blok, sindikati, farmerski blok, trgovačka udruženja)trgovačka udruženja)

Page 23: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Nova srednja PUTOVI MOĆI: Nova srednja klasa, IIklasa, II bijeli ovratnici – u sindikate su bijeli ovratnici – u sindikate su

organizirani u transportu, organizirani u transportu, komunikacijama, zabavnom životu i komunikacijama, zabavnom životu i poštanskoj službi; u ostalim poštanskoj službi; u ostalim područjima rada bijelih ovratnika područjima rada bijelih ovratnika prevladava antisindikalno prevladava antisindikalno raspoloženjeraspoloženje

sindikati se prihvaćaju kao nešto od sindikati se prihvaćaju kao nešto od koristi, a ne nešto u što se vjerujekoristi, a ne nešto u što se vjeruje

Page 24: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Politika PUTOVI MOĆI: Politika pozadinepozadine modeli političke svijesti: modeli političke svijesti:

▪ ▪ liberalizamliberalizam – pažnju – pažnju usmjerava na građanina i usmjerava na građanina i povećanje njegovih političkih povećanje njegovih političkih prava; prava; ▪ ▪ marksizammarksizam – proteže se od – proteže se od materijalnih uvjeta čovjekove materijalnih uvjeta čovjekove egzistencije do unutrašnje egzistencije do unutrašnje svijesti ljudi sličnog klasnog svijesti ljudi sličnog klasnog položajapoložaja

Page 25: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Politika PUTOVI MOĆI: Politika pozadinepozadine

politički indiferentanpolitički indiferentan – otuđen – otuđen od svih političkih simbola i od svih političkih simbola i politike kao sfere lojalnosti, politike kao sfere lojalnosti, zahtjeva i nada zahtjeva i nada

politički svjestanpolitički svjestan – vidjeti sebe – vidjeti sebe sa svojim zahtjevima kao sa svojim zahtjevima kao političku silupolitičku silu

Page 26: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Politika PUTOVI MOĆI: Politika pozadinepozadine

masovne komunikacije utječu na masovne komunikacije utječu na svijest ljudi o vlastitoj egzistencijisvijest ljudi o vlastitoj egzistenciji

sredstva masovne komunikacije sredstva masovne komunikacije propagiraju vladajuće političke propagiraju vladajuće političke simbole i ličnosti, a simbole simbole i ličnosti, a simbole suprotne vladajućima suprotne vladajućima izbjegavajuizbjegavaju

Page 27: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Politika PUTOVI MOĆI: Politika pozadinepozadine američki izborni sustav izaziva američki izborni sustav izaziva

nepovjerenje građananepovjerenje građana većina političkih odluka prenesena je većina političkih odluka prenesena je

s lokalne razina na razinu savezne s lokalne razina na razinu savezne države države povećanje udaljenosti povećanje udaljenosti pojedinca i centralne vlasti pojedinca i centralne vlasti

zbog centralizacije političke zbog centralizacije političke institucije postaju objektivno sve institucije postaju objektivno sve važnije te istovremeno, imaju sve važnije te istovremeno, imaju sve manji subjektivni interes za manji subjektivni interes za stanovništvostanovništvo

Page 28: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

PUTOVI MOĆI: Politika PUTOVI MOĆI: Politika pozadine pozadine ljudi nove srednje klase nemaju ljudi nove srednje klase nemaju

zajedničke simbole lojalnosti, zajedničke simbole lojalnosti, zahtjeva i očekivanja srednje klase zahtjeva i očekivanja srednje klase kao cjelinekao cjeline

u njima nema nezadovoljstva u njima nema nezadovoljstva okolnostima u kojima žive da bi okolnostima u kojima žive da bi oformili neki pokretoformili neki pokret

na američkom tržištu nova srednja na američkom tržištu nova srednja klasa je na prodaju; tko god ima klasa je na prodaju; tko god ima dovoljno ugleda, može je imatidovoljno ugleda, može je imati

Page 29: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi

tržište ličnosti – tržište ličnosti – tržište koje više nije tržište koje više nije mjesto prodaje predmeta, već prodaje mjesto prodaje predmeta, već prodaje usluga, pri čemu je neophodno usluga, pri čemu je neophodno umijeće ophođenja s ljudimaumijeće ophođenja s ljudima

protestantsko shvaćanje rada - protestantsko shvaćanje rada - rad rad predstavlja religioznu naknadu (kazna predstavlja religioznu naknadu (kazna za krijehe ili način da se ˝kupi˝ za krijehe ili način da se ˝kupi˝ spasenje)spasenje)

renesansno shvaćanje rada renesansno shvaćanje rada - razlozi - razlozi za rad nalaze se u samom radu, rad je za rad nalaze se u samom radu, rad je poticaj za razvitak čovjekova bićapoticaj za razvitak čovjekova bića

Page 30: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi

prestižprestiž - superioran, zavidan položaj - superioran, zavidan položaj jedne osobe u odnosu na drugu, jedne osobe u odnosu na drugu, temeljen na na vlasništvu, porijeklu, temeljen na na vlasništvu, porijeklu, zanimanju, obrazovanju, vlasti, zanimanju, obrazovanju, vlasti, prihodu ili moćiprihodu ili moći

˝proletarizacija˝ bijelih ovratnika˝proletarizacija˝ bijelih ovratnika – – širenje bijelih ovratnika, pri čemu širenje bijelih ovratnika, pri čemu djeca najamnih radnika sve češće djeca najamnih radnika sve češće postaju dio slojeva bijelih ovratnikapostaju dio slojeva bijelih ovratnika

Page 31: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi

liberalizamliberalizam – model političke svijesti – model političke svijesti koji pažnju smjerava na građanina i koji pažnju smjerava na građanina i povećanje njegovih političkih pravapovećanje njegovih političkih prava

marksizammarksizam – model političke svijesti – model političke svijesti koji se proteže od materijalnih uvjeta koji se proteže od materijalnih uvjeta čovjekove egzistencije do unutrašnje čovjekove egzistencije do unutrašnje svijesti ljudi sličnog klasnog položajasvijesti ljudi sličnog klasnog položaja

politički indiferentanpolitički indiferentan – otuđen od – otuđen od svih političkih simbola i politike kao svih političkih simbola i politike kao sfere lojalnosti, zahtjeva i nada sfere lojalnosti, zahtjeva i nada

politički svjestanpolitički svjestan - viđenje sebe i - viđenje sebe i vlastitih zahtjeva kao političke silevlastitih zahtjeva kao političke sile

Page 32: C.W.mills-Bijeli Ovratnik 2.Dio

Hvala na pažnji! Hvala na pažnji!