3
Curriculum vitae TAMARA ILIĆ LIČNE INFORMACIJE Jurija Gagarina,194/71, Beograd, 11070 Novi Beograd, Srbija 0112162403 0645550160 [email protected] Pol Ž | Datum rođenja 05/11/1978 | Državljanstvo Republika Srbija RADNO MESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE Interni revizor RADNO ISKUSTVO 10.05.2006 - ______ jun. 2005 – april. 2006 Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ▪planiranje budžeta, izrade kvartalnih izveštaja i završnog računa, kontrola i analiza poslovnih aktivnosti, kako tekućih aktivnosti tako i aktivnosti po donatorskim projektima ▪implementaciji i planiranju donatorskih projekata PCM ( Upravljanje projektnim ciklusom ) ▪razvoja sistema finansijskih kontrola FUK ▪koordinator tima za procenu rizika ▪koordinator srednjoročnog i godišnjeg planiranja ▪koordinator godišnjeg popisa imovine i stanja ▪rad u Oracle sistemu i to u modulima AP (unos i kontrola unosa finansijskih obaveza), CE (plaćanje obaveza i pravnanje prihoda i rashoda), GL (knjiženja poslovnih promjena), PIMIS ( upravljanje projektima ) Djelatnost ili sektor Finansije Blagajnik/ Likvidator Nova Banjalučka Banka ( UniCredit Group) Uplate / isplate Pružanje informacija klijentima Obavljanje poslova platnog prometa Arhiviranje dokumentacije Isplata novca Otvaranje računa Saradnja sa svim službama i institucijama koje učestvuju u bankarskom poslovanju Obrada kredita za fizička lica OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Dipl.ecc © Europska unija, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 3

CVTemplate

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CVTemplate

Curriculum vitae TAMARA ILIĆ

LIČNE INFORMACIJE

Jurija Gagarina,194/71, Beograd, 11070 Novi Beograd, Srbija

0112162403 0645550160

[email protected]

Pol Ž | Datum rođenja 05/11/1978 | Državljanstvo Republika Srbija

RADNO MESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE Interni revizor

RADNO ISKUSTVO

10.05.2006 - ______

jun. 2005 – april. 2006

Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanjeMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

▪ planiranje budžeta, izrade kvartalnih izveštaja i završnog računa, kontrola i analiza poslovnih aktivnosti, kako tekućih aktivnosti tako i aktivnosti po donatorskim projektima

▪ implementaciji i planiranju donatorskih projekata PCM ( Upravljanje projektnim ciklusom )▪ razvoja sistema finansijskih kontrola FUK▪ koordinator tima za procenu rizika▪ koordinator srednjoročnog i godišnjeg planiranja ▪ koordinator godišnjeg popisa imovine i stanja▪ rad u Oracle sistemu i to u modulima AP (unos i kontrola unosa finansijskih obaveza), CE

(plaćanje obaveza i pravnanje prihoda i rashoda), GL (knjiženja poslovnih promjena), PIMIS ( upravljanje projektima )

Djelatnost ili sektor Finansije

Blagajnik/ LikvidatorNova Banjalučka Banka ( UniCredit Group)

Uplate / isplate Pružanje informacija klijentima Obavljanje poslova platnog prometa Arhiviranje dokumentacije Isplata novca Otvaranje računa Saradnja sa svim službama i institucijama koje učestvuju u bankarskom poslovanju Obrada kredita za fizička lica

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

1997-2003 Dipl.ecc Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu ( tadašnji naziv Srpsko Sarajevo)

VEŠTINE

Maternji jezik Srpski

Engleski jezik RAZUMEVANJE GOVOR PISANJE

Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija

© Europska unija, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 2

Page 2: CVTemplate

Curriculum vitae TAMARA ILIĆ

B2 B2 B2 B2 B2B2

Komunikacijske veštine ▪ dobre komunikacijske veštine stečene tokom rada na mestu koordinatora srednjeročnog planiranja

Organizacijske / rukovodne veštine

▪ dobre upravljačke veštine (koordiniram timovima od 5 do 9 ljudi)

Poslovne veštine ▪ dobro vladanje postupcima upravljanja procene rizika, srednjoročnim planiranjem, planiranjem popisa imovine i stanja

Digitalna kompetencija SAMOPROCENA

Obrada informacija Komunikacija Stvaranje

sadržaja Sigurnost Rešavanje problema

Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik ISKUSNI KORISNIK

▪ dobro upravljanje kancelarijskim protokolom Owis▪ dobro upravljanje Oracle sistemom i to u modulima AP (unos i kontrola unosa finansijskih

obaveza), CE (plaćanje obaveza i pravnanje prihoda i rashoda), GL (knjiženja poslovnih promjena), PIMIS ( upravljanje projektima )

Vozačka dozvola B

DODATNE INFORMACIJE

Sertifikati ▪ Ovlašteni interni revizor-specijalista za oblast budžet/proračun izdate od strane Udruženja/ Instituta internih revizora Bosne i Hercegovine verifikovanog od strane Centralne harmonizacijske jedinice Bosne i Hercegovine ( u fazi nostrifikacije je u Komori revizora RS )

▪ Sertifikat za strateško i godišnje planiranje i izveštavanje▪ Sertifikat za upravljanje projektnim ciklusom▪ Sertifikat za programsko planiranje budžeta▪ Sertifikat o odslušanoj obuci za Sertifikovanog računovođu i u toku sam sa polaganja ispita

za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa.▪ Sertifikati koji se odnose na planiranje budžeta , planiranje i izvještavanje po osnovu

donatorskih projekata izdatih od strane UNICEF, OSC, UNDP kao i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

PRILOZI

▪ diploma ▪ sertifikati

© Europska unija, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Stranica 2 / 2