CVO VSPW-Kortrijk - Luc Descamps - Adolescentie

  • View
    468

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of CVO VSPW-Kortrijk - Luc Descamps - Adolescentie

  • 1. De adolescent CVO VSPWKORTRIJK Luc DESCAMPS

2. Indien de ontwikkeling anders looptLichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkelingDynamisch affectieve ontwikkelingMorele, spel- & tekenontwikkelingPersoonlijkheids -ontwikkelingSeksuele ontwikkelingSociaal emotionele ontwikkeling 3. Puberteit 1213 tot 1516 jaar Lichamelijke veranderingen + psychisch onevenwichtAdolescentie 1516 tot 2022 jaarJong-volwassenheid Interimstatus tussen adolescentie en volwassenheid Genietend van rechten en vrijheden van de volwassene Doch nog uitstellen van volledige deelname aan de maatschappelijke verplichtingen en zorgen Experimenteren, andere levenswijze pogen te realiseren 4. Indien de ontwikkeling anders looptLichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkelingDynamisch affectieve ontwikkelingMorele, spel- & tekenontwikkelingPersoonlijkheids -ontwikkelingSeksuele ontwikkelingSociaal emotionele ontwikkeling 5. Lichaam kind lichaam volwassene 6. GroeispurtSeksuele rijpingAcceleratieverschijnselPsychologische reacties op de lichaamsveranderingen Uitputting Zelfconcept Hoge verwachtingen door anderen Promotie niet aanvaarden 7. Begin: strekkingfase Disharmonisch Lengtegroei ledematen (eerst handen en voeten en later armen, benen) + groei bepaalde lichaamsextremiteiten (kin, neus) Naderhand: vullingfase Vermindering van het onderhuids vetweefsel t.v.v. de hoeveelheid spierweefsel Duidelijker bij jongens (verbreding schouders) dan bij meisjes (verbreding bekken) Verloop: Meisjes : start 10 jaar hoogtepunt 12 jaar einde 17 jaar Jongens : start 13 jaar hoogtepunt 14 jaar einde 18 19 jaar 8. Seksuele rijpingsprocessen Meisjes: Tussen 9 en 14 jaar: beginnende borstontwikkeling 1 jaar later: start uitgroei uitwendige geslachtsorganen, groei schaamhaar Nog 1 jaar later: okselbeharing Tussen 10 en 16 jaar: eerste menstruatie Ongeveer 15 jaar: voltooiing seksuele rijping Jongens: Rond 12 13 jaar: uitwendige geslachtsorganen worden groter 1 jaar later : start groei schaamhaar Nog 1 jaar later: okselbeharing, begin baardgroei en stembreking + eerste zaadlozing Rond 16 jaar: voltooiing seksuele rijping 9. Adolescent vandaag t.o.vroeger: Groter Eerder geslachtsrijp Door: Betere gezondheidszorg Afschaffing kinderarbeid Doorbreken seksuele taboes 10. SpierontwikkelingUithoudingsvermogen Sporten = favoriete bezigheid Technieken verbeteren Lichamelijke aantrekkelijkheid vergroten Competitie Just for fun 11. Lichamelijk aantrekkelijk = positief voorzelfbeeld Negatieve gevoelens door: Vroege/late rijping lichamelijke/psychische ontwikkeling Ongelijk verloop van ontwikkelingen Afwijkingen vrouwelijk/mannelijk ideaalbeeld Jeugdpuistjes Menarche/spermarche: tegenstrijdige emotie 12. Rechtstreekse invloeden op het gedrag: Groeispurt vergt veel energie uitputtingen Lichaamsbesef kan de snelle en disharmonische veranderingen niet volgen : onhandigheid, stunteligheid Deuk voor zelfconcept en zelfwaardering Onrechtstreekse invloeden op het gedrag: Volwassener lijken t hoge verwachtingen Mannelijk of vrouwelijk uiterlijk andere bejegening (is nieuw, eventueel confronterend gegeven) Emotionele reacties (vb. in de war zijn, moeilijk aanvaarden, negatieve reacties bij bepaalde ongemakken, ). 13. Indien de ontwikkeling anders looptLichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkelingDynamisch affectieve ontwikkelingMorele, spel- & tekenontwikkelingPersoonlijkheids -ontwikkelingSeksuele ontwikkelingSociaal emotionele ontwikkeling 14. Abstracte begrippen Woorden en symbolen Uitdrukkingen en begrippen met dubbele betekenisInterpropositioneel denken Beweringen o.b.v. formele eigenschappenDenken over hypothesen Bestaande realiteit is slechts 1 van veel mogelijke realiteiten Relativerend en kritisch kijken naar gewoontenHypothetisch-deductief denken Bij het oplossen van problemen, eerst mogelijke antwoorden bedenken, die in gedachten toetsen, en hieruit de best passende oplossing halenExperimenteel denken In gedachten de situatie een paar keer overdoen, met elke keer een ander element of factor als vertrekpuntCombinatorisch denken In gedachten aftoetsen van mogelijke oplossingen of antwoorden, vertrekkend vanuit een factoranalyse geen mogelijkheid overslaan of vergeten 15. Aandacht en concentratie Selectieve aandacht Verdelen van aandacht Langdurige concentratie mogelijk 16. VolwassenentaalGesproken en geschreven taal = begrijpen en voortbrengenMaar volwassenen begrijpen niet altijd taal van jongeren Bvb. smsjes en chat-taal of uitdrukkingen zoals smoren, iemand binnendraaien, etc.Taalontwikkeling stopt niet 17. Intellectuele vooruitgang, kwantitatief + kwalitatiefVernieuwd egocentrismeOnrealistisch zelfbeeldVerlies van zekerhedenOverkritische ingesteldheid Zie verder bij Persoonlijkheidsontwikkeling 18. Kritische houding Zelfreflectie Discussiren Idealisme Intelligenter 19. Indien de ontwikkeling anders looptLichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkelingDynamisch affectieve ontwikkelingMorele, spel- & tekenontwikkelingPersoonlijkheids -ontwikkelingSeksuele ontwikkelingSociaal emotionele ontwikkeling 20. Volgens Erikson: identiteitscrisis (identiteitsverwarring vs. Identiteit) Snelle dysharmonische groei Seksuele rijping Verandering verwachtingen Nieuwe cognitieve mogelijkheden Verdwijnen zekerheden vervreemding van zichzelf identiteitsverwarring Taak: verschillende zelfbelevingen integreren tot een psychosociaal geheel = identiteit 21. Psychosociaal moratorium of laboratorium Tweede protestfase Conformisme ten aanzien van leeftijdsgenoten Dwepen met idolen Projectieve vriendschappen en verliefdheden Eigen territorium Experimenteren, ervaringen opdoen 22. Problemen i.v.m. identiteitsvorming n.a.v.: Vorige fasen Leeftijdsgenoten Gezin Maatschappelijke context Problematisch: Voortijdig afsluiten (foreclosure) foreclosure Ernstige identiteitsverwarring (identity confusion ) Blindelings een identiteit aannemen (synthetic identity ) Extreem verzet (negative identity ) 23. Indien de ontwikkeling anders looptLichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkelingDynamisch affectieve ontwikkelingMorele, spel- & tekenontwikkelingPersoonlijkheids -ontwikkelingSeksuele ontwikkelingSociaal emotionele ontwikkeling 24. Separatie = loskomen van ouders -Invloed: ouders , lftgenoten Individuatie = autonome persoon worden-Beeld ouders: ouders = feilbaar-Verschilt per gezin en cultuur-Generatiekloof?Rolveranderingen: - Intimiteit en seksualiteit - Relationeel binden - Beroep en studie - Moreel, politiek en levensbeschouwelijk 25. 2 de separatie-individuatiefase (Mahler): Tijdens de peutertijd beseft het kind dat het niet gelijk is aan de primaire zorgfiguur + dat deze primaire zorgfiguur niet steeds ter beschikking is Tijdens de vroege adolescentie: 2de separatieindividuatiefase - Autonomie : zelfstandig beslissingen nemen - Invulling geven aan de individualiteit Conflicten met ouders zijn basis van groei 26. 2 dimensies 1. Hoge versus lage verwachtingen 2. Hoge versus lage responsiviteit4 opvoedingsstijlen 1. 2. 3. 4.Autoritaire opvoedingsstijl Gezaghebbende opvoedingsstijl Toegeeflijke opvoedingsstijl Ongenteresseerde opvoedingsstijl 27. Autoritaire opvoedingsstijl Eisend en controlerend, weinig begrip voor gevoelens en behoeften afhankelijkheid, onzekerheid, afwachtend zijn, minder tolerantie bezittend, Gezaghebbende opvoedingsstijl Verantwoording & overleg, warme en hartelijke contacten positief zelfbeeld, hoge sociale competenties, gemakkelijke autonomieontwikkeling, Toegeeflijke opvoedingsstijl Rekening houden met gevoelens en argumenten van het kind + weinig grenzen en controle afhankelijkheid, opvliegendheid, verwend, Ongenteresseerde opvoedingsstijl Verwaarlozend ongelukkig, delinquentie, 28. Meer omgang, ook buiten school omgang Informele ontmoetingen , ook met andere sekse Grote en kleine groepen Belang ? Zelfwaardering, want onzekere periodeSociale vaardighedenExperimenteren met nieuwe rollenIntegratie volwassenenwereld voorbereidenSociale vergelijking 29. De jeugdcultuur Ados hebben een eigen cultuur, met eigen opvattingen en gedragingenVerschillende subculturen = Basis voor imago Geen groep van vrienden, hoewel die er wel kunnen uit voortkomen ConformismeBvb. skaters, emos, jumpers, tecktonik fans, 30. Vriendschap tss boezemvriend(inn)en Speciale band: intimiteit, gelijkwaardigheid en wederkerigheid Invulling: wederzijds vertrouwen, steun en zorg, gesprekken over alledaagse en intieme zaken Nadruk: Jongens: vaak samen dingen doen Meisjes: vertrouwensfiguur Tegenwicht voor gevoelens van eenzaamheid 31. Indien de ontwikkeling anders looptLichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkelingDynamisch affectieve ontwikkelingMorele, spel- & tekenontwikkelingPersoonlijkheids -ontwikkelingSeksuele ontwikkelingSociaal emotionele ontwikkeling 32. Ontdekking eigen/ander lichaam Seksuele omgang met eigen/ander lichaamGenitale fase (Freud) Geslachtscontact = centraal Volwassen seksualiteit, gericht op seksuele omgang met persoon buiten het gezinGrote openheid versus taboesfeer 33. Seksuele themas 1. Zelfbevrediging Verwondering, ongemak, schuld Zelfs bij kleine kinderen Jongens > meisjes2. De eerste keer Van vasthouden, via tongzoenen, aanrakingen lichaam en geslachtsdelen tot de eerste keer Opleidingsniveau: hoe lager, hoe vroeger; en viceversa Motieven: nieuwsgierigheid, affectie, status volwassene Gemengde emoties: jongens positiever dan meisjes 34. 3. Anticonceptie en veilig vrijen Waarom condoom? Meisjes: zwangerschap voorkomen Jongens: geslachtsziekten voorkomen Hoe jonger, hoe minder anticonceptiegebruik Hoe meer seksuele ervaring, hoe meer anticonceptiegebruik Tienerzwangerschap Belang van externe factoren: steun familie, steun partner, economische en culturele factoren 35. 4. Homoseksueel gedrag Drie reacties op ontdekking: Verzet en maskeren Acceptatie en dubbelleven Volle

Search related