CV-Søren C Sørensen - Ledelse med resultat

Embed Size (px)

Text of CV-Søren C Sørensen - Ledelse med resultat

CVSren C Srensen, fdt 27.oktober 1970 Lundgrdsvej 12 7850 StoholmTlf.: mobil +45 20 23 18 97Mail: Lundgaard@mail.tele.dk

Sren C SrensenLundgaard@mail.tele.dkmobil: 20231897

Initiativ, agilitet og lederskab der skaber resultaterHvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tmmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vkke deres lngsel efter det store bne hav (de Saint-Expery 1982).

Gennem mine relationer til den vrige organisation, skaber jeg varige resultater for alle interessenterGennem medarbejdernes medindflydelse, formr jeg at gennemfre forandrings-processer til opfyldelse af virksomhedens strategiske ml.Jeg arbejder mlrettet og flger lbende op p projekters fremdrift, bde i forhold til tidsplaner, svel som p konomiske og kvalitetsrelaterede parametre.Jeg formr at holde det fulde overblik og samtidigt have blik for detaljen.Jeg opleves som en trovrdig og reel sparringspartner, der stiller rimelige krav til mig selv og andre og, som ofte indfries igennem min involvering i problemstillingerne.Gennem ordentlighed som kernevrdi, formr jeg at trffe beslutninger baserede p saglige og gennemprvede grundlag.I min person vil i finde en udprget Entreprenr og Integrator (jf. Adizes lederprofil), som gennem nrvr og synlighed formr at gennemfre optimerings- og forandringsprocesser til gavn for hele organisationen.

Faglige KompetencerLedelse- Gennem en direkte og rlig ledelsesstil, opstr gode samarbejdsrelationer svel med medarbejdere og ledere, som de omkringliggende interessenter.Procesudvikling og optimering- Gennem overblik og indsigt i de enkelte processer og den fulde vrdikde, finder jeg lsninger der giver resultat for virksomhedens bundlinie.Produktoptimering- Optimering af produkter i forhold til kundekrav p parametre som kvalitet, leveringssikkerhed og anvendelse, samt i forhold til driftsparametre som omkostninger og flow. Giver virksomheden tilfredse kunder og bedre bundlinie Kvalitetssikring og -styring- Indfrelse af dokumentationssystem og indfrelse af sporingssystem. Sikrer at virksomheden lever op til myndigheders og kunders krav.

Strategiudvikling- Med udgangspunkt i kundernes og virksomhedens behov formr jeg at udvikle og implementere ny(e) strategi(er) for virksomheden.Kommunikation- Ved en ben og rlig kommunikationsform etablerer jeg et relationsbaseret og anerkendende samarbejde p tvrs af organisationen.Ledelse af mandskab- Min synlighed i organisationen og respekt for den enkeltes bidrag til organisationen skaber en naturlig motivation af mandskabet.Ledelse af mellemledere- Min anerkendende og tillidsbaserede ledelsesstil skaber en naturlig grobund for coaching og sparring med mellemledere.Projektledelse- Ledelse af tekniske svel som ledelsesmssige og udviklingsorienterede projekter. I de fleste tilflde fra idefasen til driftsoverdragelse. Produktudvikling- Udvikling af nye produkter, baserede p kundensker og krav, samt virksomhedens og teknologiens udvikling.Interessenthndtering- Hndtering af svel interne som eksterne interessenter, som: Kvalitetskontrolorganer, miljmyndigheder, faglige organisationer, brancheforeninger, fagforeninger mv. HR- Rekruttering og udvikling af svel produktions- som ledelsesmedarbejdere. Ln- og vilkrsforhandlinger. Sikkerheds- og arbejdsmiljarbejde. Tilpasning af arbejdsstyrken efter virksomhedens behov. Virksomheden sikres de rette kompetencer til den rette omkostning.Lageroptimering- Indfrelse af nye lagerstyringssystemer til minimering af lageromkostninger og sikring af leveringssikkerhed. Sikrer en bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer til gavn for produktivitet og bundlinieIndkb- Aftaler, forhandlinger og kontrakter. Nationalt og internationalt. Gennem de rette aftaler maksimeres virksomhedens udbytte uden at g p kompromis med kvalitetenProduktsalg- Etablering og vedligehold af storkunde- og kdeaftaler. Nationalt og internationalt. Gennem min involvering synliggres ledelsens interesse i de enkelte kunder, hvilket forstrker relationen.Sparring- Med brancheorganisationer og bestyrelser. I Ledelsesnetvrk i egen og andre brancher. Udviklingssparring p tvrs af nationale skel.

SprogBegynderLet vetvetRutineretFlydende

Dansk (Modersml) X

Tysk (2. m.ml) X

Engelsk X

Nordiske X

Fransk X

ITC5Office-pakken

RutineretRutineret

Har en generelt god systemforstelse og lrer hurtigt de bagvedliggende procedurerAnsttelser:2016 - Salg og markedsudvidelse KK-Metal- Verkaufsleiter (D) og Key account manager (DK)KK-Metal er en ejerledet virksomhed som tilbyder underleverandr arbejde i metalindustrien. Vore kunderne fremstiller og slger produkter der varierer fra udstillingsmbler til pillefyr. Virksomheden har hjt fokus p kvalitet og leveringssikkerhed.Med reference til virksomhedens ejer ansat i salgsafdelingen med fokus p at etablere nye markedsomrder for virksomheden, samt at udvikle basis for et egentligt eksportfremstd. Jeg skal have srligt fokus p de strukturer og arbejdsgange der eksisterer i virksomheden, og som sandsynligvis skal tilpasses den nskede vkst. Ligeledes er det min opgave at afsge markedet for nye samarbejdspartnere for implementering af virksomhedens vkststrategi.Igennem en tt dialog med nye kunder, er det hurtigt lykkedes mig at etablere gode samarbejder med disse, ligesom understtning af forhold til eksisterende kunder har givet gode resultater.2014-2015 Daglig leder Dan-varme A/S Dan-varme er en ejerledet virksomhed beliggende i Balling v Skive, som beskftiger sig med fremstilling af varme- og ventilationsdele. Betydende kunder er bl.a. Dantherm og Lindab. Virksomheden beskftigede p ansttelsestidspunktet ca 12 mand.Med reference til virksomhedens ejer, ansat som videnpilot under Innoboosterordningen. Formlet er at opdatere strukturer og systemer i virksomheden, for derved at sge en turn-around ved hjlp af optimering af driften i produktionen. Resultat: Efter kort tids ansttelse var min opgave omkring etablering af en mere sammenhngende ordre- og produktionsstruktur fuldbragt og virksomheden klar til at udnytte den bedre effektivitet. Leveringssikkerheden bedret betydeligt, kvaliteten sikret og kundetilfredsheden stigende.

2014 - 2014Sektionsleder Teknologisk Institut, MurvrkscentretTeknologisk Institut er en konsulent- og ingenirvirksomhed med over 1000 ansatte. Virksomheden beskftiger sig hovedsageligt med udviklings og optimeringsopgaver i industrien.

Med reference til centerchefen, ansat som sektionsleder med ansvar for sektionen Produkt og Proces. Mit ansvarsomrde var:- identifikation af udviklingsprojekter for branchen i Danmark og udlandet med udgangspunkt i projekternes forventede markedspenetreringsevne. (Svel egentlige produkter samt nye lsninger og anvendelser af de producerede produkter. Isr de energimssige forhold vgter her hjt.)- Kommunikation med stttegiverne.- Identifikation af og samarbejde med parter i de opstartede projekter. - Fastholdelse af tidsfrister og fremdrift i projekterne.-Forhandlinger med udenlandske og danske leverandrer til projekterne.-Ansvarlig for vedligeholdelse og udvidelse af markedssegmentet murvrk indbefattende teglvrker og mrtelvrker. -Deltager i Teknologisk Instituts markedsindsats rettet mod de kommunale myndigheder.

Resultat: - Et strkt samarbejde med nye og eksisterende leverandrer til branchen, omkring udvikling af nye teknologier til teglbranchen.- Strk og mlrettet kommunikation med kunderne i segmentet murvrk.- En mere mlrettet tilgang til kommunerne som kundesegment.- Etablering af samarbejde p tvrs af instituttet, til gavn for udviklingsprojekterne

2002 - 2014 Direktr (medejer) Lundgaard Teglvrk A/SLundgaard Teglvrk var et familieejet selskab, som i 97 r har produceret mursten til de danske byggerier. Virksomheden var kendt i branchen som leverandr af kvalitetsprodukter og kundetilpassede lsninger. P baggrund af det svigtende marked mtte virksomheden i oktober 2013 melde sig konkurs

Med reference til bestyrelsen, ansat med det samlede ansvar for virksomheden. Indeholdende ansvar for udvikling og implementering af strategierne for virksomheden. Dette gjaldt svel p det strategiske, taktiske og operationelle plan.Herunder:- Kontakt med finansielle partnere og kontraktforhandlinger med inden- og udenlandske kunder og leverandrer. -Identifikation og implementering af projekter med udgangspunkt i disses konomiske og energimssige rentabilitet.

Ansvarlig for virksomhedens tilknytning til, og implementering af, CO2-kvotesystemet, samt dagligt vedligehold og synliggrelse af dette. Ansvarlig for indrapportering til Kvoteregistret og deltagelse i audits.Ansvarlig for overholdelse af produktstandarder (DS/EN 771), miljgodkendelser, energiledelse samt, deltagelse i udefra kommende audits. Optimering af driftsapparatet, herunder:- Installation af energibesparende foranstaltninger, bl.a. egenudviklet ombygning af trrerier og ovne. (Potentiel besparelse ved fuld drift ca. 1,5 mill. kroner/r.)- Omlgning af produktionsflow ved fjernelse af tomgangsomkostninger i produktionsanlgget. (Langt mere energieffektiv udnyttelse af anlg ved deldrift.)- Installation af robotteknologi, hvilket resulterede i besparelse af 1,5 fuldtidsansat samtidigt med ca. 20% get produktionsflow- Optimering af lagersammenstning (kapitalbinding i lageret reduceret med ca. 40%)

Ansvarlig for produktudvikling.Herunder:- Udvikling af et nyt koncept til efterisolering af den eksisterende boligmasse. Projektet er opstet p baggrund af vore tanker omkring anvendelse af tegl i et energiansvarligt samfund. (overget til brancheprojekt i samarbejde med Teknolo