of 17 /17
SFÂNTUL IOAN DAMASCHINUL CUVÂNT DESPRE DREAPTA CREDIN}| * DESPRE SFÂNTA TREIME * DESPRE CÂNTAREA TRISAGHIONULUI Traducere din limba greac\ veche, studiu introductiv [i note LAURA ENACHE Carte tip\rit\ cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului TEOFAN Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei DOXOLOGIA Ia[i, 2015

CUVÂNT DESPRE DREAPTA CREDIN}| DESPRE SFÂNTA TREIME … · 3 SFÂNTUL IOAN DAMASCHINUL CUVÂNT DESPRE DREAPTA CREDIN}| * DESPRE SFÂNTA TREIME * DESPRE CÂNTAREA TRISAGHIONULUI

 • Author
  others

 • View
  18

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of CUVÂNT DESPRE DREAPTA CREDIN}| DESPRE SFÂNTA TREIME … · 3 SFÂNTUL IOAN DAMASCHINUL CUVÂNT...

 • 3

  S F N T U LI O A N D A M A S C H I N U L

  CUVNT DESPRE DREAPTA CREDIN}|*

  DESPRE SFNTA TREIME*

  DESPRE CNTAREA TRISAGHIONULUI

  Traducere din limba greac\ veche, studiu introductiv [i noteLAURAENACHE

  Carte tip\rit\ cu binecuvntarea~naltpreasfin]itului TEOFANMitropolitul Moldovei [i Bucovinei

  DOXOLOGIAIa[i, 2015

 • 2Colec]ia Patristica este coordonat\ de

  Drago[ Dsc\ [i Pr. Cezar }\brn\

  Referent [tiin]ific:Prof. univ. dr. {tefan Munteanu,

  Institutul de Teologie Ortodox\ Saint Serge, Paris

  Traducereaafostrealizatduporiginalulnlimbagreacveche:IoannoutouDamaskinou:1)Libellosperitouorthoufronimatos;2)PeritisHagiasTriados;3)PeritouTrisagiouHymnou.

  DOXOLOGIA, 2015ISBN: 978-606-666-385-4

  DescriereaCIPaBiblioteciiNaionaleaRomnieiIOANDAMASCHIN,SFNTCuvntdespredreaptacredin:despreSfntaTreime,

  despreCntareaTrisaghionului/sfntulIoanDamaschinul ;trad.dinlb.greacveche,studiuintrod.inotedeLauraEnache.Iai:Doxologia,2015Bibliogr.

  IndexISBN9786066663854

  I.Enache,Laura(trad.;pref.)23

 • 5

  CUPRINS

  Teologia trinitar\ a Sfntului Ioan Damaschinul (studiu introductiv de Laura Enache) ......................................... 7

  CUVNT DESPRE DREAPTA CREDIN}| .................... 53

  DESPRE SFNTA TREIME ............................................... 65

  Cuvntul I ..................................................................... 67

  Capitolul 1 ............................................................ 67

  Capitolul 2 ............................................................ 69

  Capitolul 3 ............................................................ 71

  Capitolul 4 ............................................................ 73

  Capitolul 5 ............................................................ 75

  Capitolul 6 ............................................................ 76

  Capitolul 7 ............................................................ 78

  Capitolul 8 ............................................................ 82

  Capitolul 9 ............................................................ 86

  Capitolul 10 .......................................................... 88

  Capitolul 11 .......................................................... 91

  Capitolul 12 .......................................................... 93

  Capitolul 13 .......................................................... 94

  Capitolul 14 .......................................................... 96

  Capitolul 15 .......................................................... 97

  Capitolul 16 ........................................................ 100

 • 6Capitolul 17 ........................................................ 101

  Capitolul 18 ........................................................ 102

  Capitolul 19 ........................................................ 103

  Capitolul 20 ........................................................ 105

  Capitolul 21 ........................................................ 106

  Capitolul 22 ........................................................ 108

  Capitolul 23 ........................................................ 109

  Capitolul 24 ........................................................ 111

  Capitolul 25 ........................................................ 113

  Capitolul 26 ........................................................ 116

  Capitolul 27 ........................................................ 118

  Capitolul 28 ........................................................ 119

  Cuvntul al II-lea ....................................................... 123

  DESPRE CNTAREA TRISAGHIONULUI ................. 129

  Bibliografie ............................................................................ 165

  Indice de referin]e scripturistice .............................................. 169

 • 7Studiu introductiv

  Teologia trinitar aSfntului Ioan Damaschinul

  1. Prezentare general\

  Tratatelereunitenacestvolumreprezintsintezadamaschinian cuprivire ladogmaSfinteiTreimi,pe careilustrulautorositueazncapulexpuneriigeneraleacredineiortodoxe.Primulcuvnt,1,Cuvnt2despredreaptacredin,dupcumremarcprofesorulPanayiotisHristou,paresfifostalctuitdeSfntulIoanDamaschinulpeseamaepiscopuluiIliecarelarostitlahirotonialuinfaamitropolituluiDamascului,Petru3.EstevorbadespreomrturisiredecredingeneralntemeiatpedogmelefundamentalealeOrtodoxiei,avndcabazprimelearticoledecredinalecrezuluiNiceoConstantinopolitan.Estealctuitdinoptcapitolegenerale,dintrecareprimulsereferlaPersoaneleSfinteiTreimi,urmtoarelepatrulaadouaPersoanaSfinteiTreimi,iarnultimeletreiimrturisetecredinanceleaseSinoadeEcumeniceortodoxeintoatecteaufoststatornicitedeacestea,seleapddecredineleorigenisteprivitoarelapreexistenasufletelor,lametempsihoziapocatastazatuturor,leapdianatemizeazpetoiceicareaulepdathotrrileSinoadelorEcumeniceioriceerezieimrturisetecujurmntcnucomunic

  1Migne,PG94,14211432.2Libellos=crticic,cuvnt.3SfntulIoanDamaschinul,(...),vol.I,p.15.

 • 8 Teologia trinitar\ a Sfntului Ioan Damaschinulinuestencomuniunecuniciunomdealtcredin,maialescumaroniii,cumaniheiiicuclericiicstoriiadouaoar,csesupuneiascultdeMitropolitulDamasculuiincheieinsistndpeideeacestedeacordcucanoaneleSfinilorApostoli,alesfintelorSinoade ialeSfntuluiVasilecelMare.

  Aldoileatratat,DespreSfntaTreime,CuvntulI,nPatrologialuiMigneestesocotitprintreoperelendoielnicealePatriarhuluiAlexandriei,Chiril4,ntimpceceamaimarepartealuiseaflcuprinsintactnExpunereaexactacredineiortodoxeaSfntuluiIoanDamaschinul().Fiindceste ndeobtecunoscutfaptulcSfntulIoanDamaschinulfaceuzdinbelugdescrierilePrinilorcareautritmainaintedeel,ajungndmaicuseamsscrie,dinnemsuratsmerenie,cnuspunenimicdelaelnsui,arputeacinevapresupunecinacestcazfolosetenntregimesaucompileazaceastlucrarealuiDespreSfntaTreime,fiecestentradevroperaSfntuluiChirilalAlexandriei,fiecaparinecondeiuluiunuialtautornecunoscut.

  Totui,aacumputemobservadinceleTreiCuvintedespreSfintele Icoane, n fragmentelecitatedinprinii ncercaidinvechimepecareleadauglasfritulfiecruicuvnt,pentruaisusinecumrturiipoziiileluicuprivirelaicoane,amintetenunumainumeleautorului,ciiopera,iarnctevacazuriprecisemenioneazicapitoluldincaremprumuttextulpecareladaug.Acestfaptaratcnueracuputinca,scriindceamaiimportantdintrelucrrilesale5,spreia28decapitolentregidinoperaaltuiautorfrsfacniciceamaimicaluzielaoriginealor.CelmaiposibilestecafcutiaiciceeaceafcutinceleTreiCuvintedespre

  4PG77,11201174.5SereferlaExpunereacredineiortodoxe.

 • 9Studiu introductiv

  SfinteleIcoane,undenaldoileaCuvntreiaintactecapitoledinceldintiCuvnt,iarnaltreileapreiacapitoledinCuvinteleanterioare, frnicio referire saumeniune suplimentar,devremeceestevorbadesprepropriilesalescrieri6.Nu este exclusadic s fi scris el nsui i aceastoperDespreSfntaTreime,i,maitrziu,cndascrisoperaluidogmaticsistematicicomplet(),sfireprodusintactecapitoleledinoperaprecedentcareserefereaulatemelehristologiceitriadologicecorespunztoare.

  Avndnvederetoateacesteaidatfiindfaptulcstilurilecelordouoperesuntaproapeidentice,formulmopinia,desigurcumultpruden,cestevorbadespreoopercareestemultnruditcuExpunereacredineiortodoxeaSfntuluiIoanDamaschinul,dacnucumvachiarprovinedirectdincondeiulacestuia.

  Premisadebazavieiicretineestecredina nexistenaluiDumnezeucareestenesfritinecuprinsnfireaLui,darnunealsatpenointotalnecunoatereaLui.PrimacunoatereumbritdespreEloavemde lacreaie,delafpturacreat,careesteziditiocrmuitdeEl.VzndlumeaaceastaschimbtoaresuntemconduilaideeadeDumnezeucelfrdeschimbareineschimbtori,observndordineacarestpnetenlume,neformmoideedespreCreatoridespreCelceampodobito.OmaideplincunoaterealuiDumnezeudobndimprinLegeiprinprofei,pedeoparte,i,mainaintedetoate,prinFiulcelUnulNscut.PrinrevelaialuiHristoscunoatemceeaceestenecesariposibilaficunoscutdespreDumnezeu,adicfaptulcestefrdenceput,venic,frdeschimbare,Atotputernic,Atotnelepticeleasemenea.

  6 VeziP.Hristou,Introducerenviaa,operainvturaSfntuluiIoanDamaschinul,EdituraEPE,vol.19,1,1976,p.16.

 • 53CUVNT DESPRE DREAPTA CREDIN}|

  CUVNTDESPRE

  DREAPTA CREDIN}

 • 55CUVNT DESPRE DREAPTA CREDIN}|

  Numicfricinelinitemcuprindedinambelepri,o,celmaibunntrePriniiPreaSfiniteArhipstoralpstorilor.Cci,pedeopartentrevdprimejdianeascultrii1

  ipedealtpartem tulburgreutateapoverii.Undesfugicumsmferesc,numdumiresc,darincredinezie,printeluimeuduhovnicesc,celealemele,i,caooaiefrderutate,nuvoiprotesta,nicinuvoistriga,nicinumvoipstoripeminensumi,civoifisupusporunciitale.mivoiplecagrumazulnuprecumojunicndrtnic,cicaunvielsupus,devremeceamcerutiertciuneinuamdobndito.tiulegturapcatelormele,darsuntconvinsc,dacleveidezlegapepmnt,vorfidezlegateincer.Iat,robsuntnainteata,fceeacevoieti.PeDumnezeulamcrmuitor,peCelcepoatetoate.DarfiindcnaltPreaSfiniataaporuncitcaeusmimrturisesccredina,socunoasc,dar,toatcasaluiIsrael.Siaamintecerul,svorbeascisascultepmntulcuvinteleguriimele2.

  1.CrednTatliFiuliDuhul,TreimeaceadeofiiniUnime ntreitipostatic,un nceput frde nceput,osingurvoie,osingurenergie,osingurputere,osingurdomnie,osingurmprie,treiipostasurinefiinddiferiteprinnimicdectprinnenatere,natereipurcedere:Tatlnenscutinunscut,Fiulnscutinunenscut,iarDuhul

  1Aluzielainterdiciadeascriepecareioimpusesebtrnullui.Cf.SfntulIoanDamaschinul,,,,p.12.

  2Deut.32,1.

 • 56 Sfntul Ioan DamaschinulSfntpurces inicinuesteElpricin,nicinenscut.CciarepriciniizvorpeTatl,ieinddinElnuprinnatere,ciprinpurcedere,casfieunsingurTat,unsingurFiu,unsingurDuhSfnt,DumnezeudesvritTatl,DumnezeudesvritFiul,DumnezeudesvritDuhulSfnt,nudoidumnezei,nicitrei.CiceletreiipostasurisuntunsingurDumnezeu.Ccinusedistingniciprintimp,niciprinmod,nicinusedespartprinputere,ciauperihoreza,frnicioamestecaresauconfuzie ntreele,cciCuvntuliDuhulSfntsuntputerialeTatluiipentruaceeaiesteunsingurDumnezeu.Dar,deisuntputeri,nusuntneipostatice.Ccifiecareesteipostasdesvrit,canucumvadumnezeiascafiresfiecompusdinsubstaniputeri,cifiecareconsideratnElnsuiDumnezeudesvrit,ipostasdesvrit.DarunsingurDumnezeusuntceletreiipostasurignditeunulmpreuncucelelalteintrucelelalte.iacestlucruestecutotulstrinicuvenitnumailuiDumnezeu.

  Aadar,UnulesteDumnezeuTatliFiuliDuhulSfnt.UnulesteFctorulceruluiialpmntuluiiatoatfpturavzutinevzut,Careaadustoatelafiindinnefiin,nudintromateriepreexistent.Un singurDumnezeu iunsingurnceputatoate,iarnudou.Osingurdumnezeiremaipresusdedumnezeire,osingurfiinmaipresusdefiin,buntatemaipresusdetoatbuntatea,noianulfiineinesfriteinemrginite,pricinatuturorbuntilor,puteredttoaredefiin,frdenceput,nepieritoare,venicinecircumscris.Luminvenicntreistrluciri,ntreitipostatic,acoperitdentunericulnecuprinderii.

  2.Cred,deasemenea,cFiulcelUnulnscutiCuvntulluiDumnezeu,Celmainaintedeveci,Celnezidit,CeldeofiincuTatlicuDuhulSfnt,UnuldinSfntaTreime,SantrupatdinnesfritbuntateinegritiubiredeoameniprinbunvoireaTatluifrdesmndinDuhulSfntidin

 • 57CUVNT DESPRE DREAPTA CREDIN}|

  MariaSfntaPurureaFecioaraiNsctoareadeDumnezeu,nvremurileceledinurmpentrunoiipentruanoastrmntuire,rmnndceeaceera,DumnezeudesvritideofiincuTatlifcnduSeceeacenuera,omdesvritdeofirecuMaicaLuiicunoi,trup nsufleitcusufletraionalinelegtor.iesteUnulHristos,UnDomn,UnFiual luiDumnezeuiom,nsuifiindDumnezeudesvritiomdesvrit,unipostascompusdindumnezeireiomenitate,dindoufiri,indoudesvritefiricareautermenuliraiunea cuvenite fiecreia:Fiual luiDumnezeu,potrivitnateriiceleinetrupetimainaintedevecidinTatl,FiualomuluiElnsui,potrivitmntuitoareintrupriiasumrii[firiiomeneti].

  FrdemamdinTatl,nprimulrnd,caDumnezeu,iarnaldoilearndfrdetatElnsuicaomdinMaic.DoufiriiunIpostas.CcidacarfidouipostasurinuarmaifiunsingurFiu,bancamcinstioPtrime.CcidacarfiunaltipostasalFiuluiCeluiUnuiaNscutalTatluiialtulalFiuluiFecioarei,arfiunaltFiuiunaltFiuinuunsingurFiu.CcidacarfidouipostasurinuarputeafiunsingurFiu.iiaridacarfialtulipostasulUnuiaNscutFiului luiDumnezeuialtul ipostasulCeluidinFecioar,fiesarscoateFiulUnulNscutalluiDumnezeuisarintroduceCeldinFecioar,fieoptrimearstapetron,iarnoineamnchinaluiDumnezeunptrimeTatluiiFiuluiiSfntuluiDuhiFiuluiFecioarei.Darsnufiescugetmnoiacestea,ciunsinguripostascompusalCuvntuluiluiDumnezeu,alFiuluiUnuiaNscutalluiDumnezeu,cutrupulLui,dindoufiriindoufiridesvrite,darnedesprite,neamestecate,inedespritunitedupipostas.

  Nuvoispuneofirecompus,canucumvashulescpeFiulcafiinddealtfireidealtfiindectTatl,cciTatlareo firesimpl, iarnucompus,civoispuneunsinguripostascompus,casnuLnumescnicinumaiDumnezeu,

 • 60 Sfntul Ioan Damaschinulomeneasc,ccipcatnuafcut,nicinusaaflatnguraLuivicleug4.Cci fiind ipostasdumnezeiesc iasumnduifireaomeneasc,Safolositdevoinanaturalaomenitii,potrivitcuvoinadumnezeiasca ipostasuluiei.iastfelNoulAdamlamntuitpecelvechi.Cci,caom,afostntrutoateasculttorluiDumnezeuiTatluipnlamoarte5.CcinucaDumnezeuafostasculttor.Cciascultareaestesupunerealiberaproprieivoinealteivoine.Iarvoiadumnezeiascnueste supus,niciasculttoare.Ccinu inedevoinadumnezeiascfaptuldeadorimncare,butur,somn,a voi s iei i s nu poi, cci voina dumnezeiasc esteAtotputernic.Nicinuinedelucrareadumnezeiascavedeacuochitrupetiiarespira,aumblaiantindeminile.

  4.Pentruaceea,aacummrturisimceledoufirialeLui,mpreuncuaceasta,mrturisimidouvoinenaturaleiceledou lucrrinaturalealeUnuia iAceluiaiHristos,aleunuisinguripostascompusalFiuluiluiDumnezeuiFiuluiomului.UnuliAcelaivoindnmodnaturalceledumnezeietiiceleomeneti,celedumnezeieti,prinvoinadumnezeiasc,celeomeneti,prinvoinaomeneasc.CciHristosfiindunsinguripostasalcelordoufiri,dumnezeiasciomeneasc,Elnsuiavoitpeuneledumnezeiete,pecelelalteomenete. i lucreaz celedumnezeieti, iarpe celeomenetilelucreaztheandric.Ccidacvoia,caDumnezeu,celedumnezeietii,caom,celeomeneti,totuinuvoiadoarcaDumnezeuceledumnezeieti,nicicasimpluomnuvoiaceleomeneti,ciDumnezeu,fiindnomenit,adic,nomeninduSe,voiailucraceledumnezeietiprinvoianaturaldumnezeiasciprinlucrare,itotcaDumnezeuiomElnsuivoiailucraceleomeneti,aparinnduIprinfireavoi

  4IPt.2,22.5Filip.2,8.

 • 64 Sfntul Ioan DamaschinulcredinmvoinfialaScaunuldejudecatalluiHristosivoidobndimntuireaLuiprinharulLui.CciLuiIsecuvineslavaiputereampreuncuCelfrdenceputalLuiPrinteicuDuhulSfnt,acumipurureainveciivecilor.Amin.

 • 65DESPRE SFNTA TREIME

  DESPRE SFNTA TREIME

 • 67DESPRE SFNTA TREIME

  Cuvntul I

  Capitolul 1

  ntructpentrunoi,cretinii,estedeceamaimare nsemntateideceamaimarenecesitatescunoatemdreaptacredinipeaceastasombrimicuaceastasnensoimicueampreunsstrbatemviaadeacum,secuvinecanoiaascredem,aasmrturisimiaaspropovduim:cDumnezeuUnuleste,adicosingurdumnezeire,osingurfirefrdenceput,venicimainaintedeveci,nenscut,nezidit,nestriccioas,neschimbatineschimbtoare,necuprins,neptrunscumintea,necircumscris,simpl,necompus,netrupeasc,negrit,nevzut,ntreidesvriteipostasuri,Tatl,FiuliSfntulDuh.Estecuneputindezugrvitncuvinteceeaceestedumnezeiescinecuprins,ccinimeninuLacunoscutpeTatl,afarnumaideFiul,nicipeFiul,afarnumaideTatl1.iDuhulcelSfntastfelcunoatecelealeluiDumnezeu,cumiduhulomuluicunoatecelemaidinluntrualelui.Dar,cuexcepiaceleidintiifericitefiri,nimeninuacunoscutvreodatpeDumnezeuafarnumaidecelcruiaElnsuiabinevoitaidescoperi;iaceastanunumaioamenilor,cichiariputerilorngereticelormaipresusdelume.TotuinunealsatpenoiDumnezeuntotalnecunotin.CunotinafaptuluicexistDumnezeuestesditdeElnchipfirescnsufleteletuturor.insifpturaceazidit,meninereaeiilegile

  1 Lc.10,22.

 • 68 Sfntul Ioan Damaschinulcareocrmuiescpropovduiescmreiafiriidumnezeieti2.imaintiprinLegeiprinprofei,iarmaiapoiprinUnulNscutFiulLui,DomnuliDumnezeuliMntuitorulnostruIisusHristos,odatcuvenireaLuilanoi,neadescoperitcunotinaLui3.

  Aadar,toateceledruitenouprinLegeiprinproorociiprinSfiniiApostolileprimim,lecunoatemilemrturisim,necutndnimicmaipresusdeputerilenoastre.Cciestecuneputinca,pelngcelespusenounchipdumnezeiescdecuvinteleinsuflatedeDumnezeualeVechiuluiiNouluiTestament,smaiadugm inoicevadespreDumnezeusauscugetmcevadespreEl.FaptulcexistDumnezeunuestepuslandoialdectreceicareprimescdesvrit Sfintele Scripturi,m refer laVechiul iNoulTestament,inicideceicarelepunlandoialilerstlmcesc,nicideceiplinideeresurileelinilor.Cciprecumamspus,cunotinafaptuluicexistDumnezeuesditnnoinmodnatural.Attdemareafostrutateaceluirumpotrivafpturiiomeneti,nctpeuniidintreeiiaaduslacevaattdeiraionaliattdeprostesc,lacelmairudintrerelecareesteprpastiapierzaniei,anumelafaptuldeaspunecnuexistDumnezeu(acrornebuniei lipsdesvritdeminteaartatoiProfetulDavidzicnd:Zisacelnebunninimasa:NuesteDumnezeu4).

  DaruceniciiDomnuluiiApostoliiceiluminaideDuhulSfnt,fcndsemnedumnezeietiprinputereaicuharulLui,cuundiaminunilorsvritedeei,iauadusiaripe

  2n.Sol.13,5.VeziiSfntulIoanDamaschinul,DespreCredinaortodox,Cap.1.VeziSfntulGrigoriedinNazianz,LogosTheologikosDeuteros[AldoileaCuvntteologic],vol.59.16,34.EkdosistisApostolikisDiakoniasTisEkklisiastisEllados,Atena,1979,pp.219237.Cuvntul28,cap.16..

  3In1,18.4Ps.13,1.

 • 69DESPRE SFNTA TREIME

  acetialaluminacunotinei,pescuinduidinadnculntunericalnecunotinei.nacelaichipipstoriicareauurmatvrednicieiiharuluiacestora,darinvtoriicareauprimitharullumintoralDuhului,prinputereafaceriideminuni,dariprincuvntulharului,auluminatpeceintunecaiiauntorspeceinelaidinrtcirealor.Darnou,carenuamprimitnicidarulminunilor,nicipecelalnvturiiceleilumintoare(ccineamfcutpenoininenevredniciprinaplecareaspreplcere),nisecuvineszicempuinelucrurinplusfadeceleceneautransmisnoudespreElnvtoriiharuluicareauchematnajutorpeTatl,peFiulipeDuhulSfnt.

  Capitolul 2

  Toatefiinelesuntfiezidite,fienezidite5.Dacsuntzidite,atuncisuntischimbtoare.ntructfireaacestoraiarenceputuldelaschimbare,elesuntpurureasupuseschimbrii,devenindfiestriccioase,fieschimbtoare,caurmarealibereiloralegeri.Dardacsuntnezidite,atunci,printrourmarelogic,suntnmodnecesarineschimbtoare.Ccidacfireacelorneziditeestepotrivnicacestora,adicschimbriiidegradrii,atunciimodullordeafi,adicproprietileipostatice6,vafinmodnecesarpotrivnicunoracaacestea.Cine,aadar,nuva fideacordc toate fpturile

  5Distinciacreatnecreatestefundamentalncretinismimarcheazdiferenadeconcepieanticdespredivin.Cf.AndrewLouth,op.cit.,2002.pp.111112.

  6Sereferlamoduldeafialfiriidumnezeieticeleinezidite,una,alcreimoddeexisten,sau,maibinezis,defiinare,esteTreimeaipostasurilor.Identitileipostaticereprezintmoduldeafialfiriidumnezeietineziditecareexistnceletreiipostasuri.