113
06.14 - 12.14 51126169 EME 114 Instrucţiuni de exploatare r EME 114

C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

06.14 -

12.14

51126169

EME 114

Instrucţiuni de exploatare r

EME 114

Page 2: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

3

12.1

4 R

O

Declaraţie de conformitate

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgProducător sau reprezentant local

Indicaţii suplimentare

Împuternicit

Data

r Declaraţie de conformitate CE

Subsemnaţii adeveresc prin prezenta că utilajul de transport uzinal cu motor, descrisindividual, corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva privind maşinile)şi ATEX 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetică - CEM) inclusivmodificărilor lor, precum şi actului legislativ corespunzător pentru transpunereadirectivelor în dreptul naţional. Semnatarii sunt împuterniciţi individual să redactezedocumentaţia tehnică.

Tipul Opţiune Număr de serie Anul fabricaţieiEME 114

3

12.1

4 R

O

Declaraţie de conformitate

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgProducător sau reprezentant local

Indicaţii suplimentare

Împuternicit

Data

r Declaraţie de conformitate CE

Subsemnaţii adeveresc prin prezenta că utilajul de transport uzinal cu motor, descrisindividual, corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva privind maşinile)şi ATEX 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetică - CEM) inclusivmodificărilor lor, precum şi actului legislativ corespunzător pentru transpunereadirectivelor în dreptul naţional. Semnatarii sunt împuterniciţi individual să redactezedocumentaţia tehnică.

Tipul Opţiune Număr de serie Anul fabricaţieiEME 114

Page 3: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

4

12.1

4 R

O

4

Page 4: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

5

12.1

4 R

O

Prefaţă

Indicaţii despre instrucţiunile de exploatare

Pentru o exploatare în siguranţă a utilajului de transport uzinal, sunt necesarecunoştinţele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATAREORIGINAL. Informaţiile sunt prezentate într-o formă scurtă şi sinoptică. Capitolelesunt ordonate alfabetic şi paginile sunt numerotate continuu.

În aceste instrucţiuni de exploatare sunt prezentate diferite variante de utilaje detransport uzinal. La deservirea şi execuţia lucrărilor de revizie, se va acorda atenţiefolosirii descrierii corespunzătoare tipului de utilaj de transport uzinal existent.

Aparatele noastre sunt îmbunătăţite în permanenţă. În acest sens, ne rezervămdreptul de a aduce modificări de formă, dotări şi tehnologie ale aparatului. Din acestmotiv, pe baza conţinutului acestor instrucţiuni de exploatare nu pot fi emise nici unfel de pretenţii privind anumite caracteristici ale aparatului.

Indicaţii de securitate şi marcaje

Indicaţiile de securitate şi explicaţiile importante sunt marcate cu următoarelepictograme:

PERICOL!

Marchează o situaţie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaţie,urmările pot fi răniri grave ireversibile sau moartea.

AVERTISMENT!

Marchează o situaţie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaţie,urmările pot fi răniri grave ireversibile sau letale.

PRECAUŢIE!

Marchează o situaţie periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaţie, urmărilepot fi răniri grave uşoare sau medii.

NOTÃ

Marchează pericol material. Dacă nu se respectă această indicaţie, urmarea poate fidaunele materiale.

Z Este aşezată înaintea indicaţiilor şi explicaţiilor.

t Marchează dotarea de serieo Marchează dotarea suplimentară

5

12.1

4 R

O

Prefaţă

Indicaţii despre instrucţiunile de exploatare

Pentru o exploatare în siguranţă a utilajului de transport uzinal, sunt necesarecunoştinţele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATAREORIGINAL. Informaţiile sunt prezentate într-o formă scurtă şi sinoptică. Capitolelesunt ordonate alfabetic şi paginile sunt numerotate continuu.

În aceste instrucţiuni de exploatare sunt prezentate diferite variante de utilaje detransport uzinal. La deservirea şi execuţia lucrărilor de revizie, se va acorda atenţiefolosirii descrierii corespunzătoare tipului de utilaj de transport uzinal existent.

Aparatele noastre sunt îmbunătăţite în permanenţă. În acest sens, ne rezervămdreptul de a aduce modificări de formă, dotări şi tehnologie ale aparatului. Din acestmotiv, pe baza conţinutului acestor instrucţiuni de exploatare nu pot fi emise nici unfel de pretenţii privind anumite caracteristici ale aparatului.

Indicaţii de securitate şi marcaje

Indicaţiile de securitate şi explicaţiile importante sunt marcate cu următoarelepictograme:

PERICOL!

Marchează o situaţie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaţie,urmările pot fi răniri grave ireversibile sau moartea.

AVERTISMENT!

Marchează o situaţie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaţie,urmările pot fi răniri grave ireversibile sau letale.

PRECAUŢIE!

Marchează o situaţie periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaţie, urmărilepot fi răniri grave uşoare sau medii.

NOTÃ

Marchează pericol material. Dacă nu se respectă această indicaţie, urmarea poate fidaunele materiale.

Z Este aşezată înaintea indicaţiilor şi explicaţiilor.

t Marchează dotarea de serieo Marchează dotarea suplimentară

Page 5: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

6

Legislaţia privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestor instrucţiuni de exploatare rămân ale JUNGHEINRICHAG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - Germania

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

12.1

4 R

O

6

Legislaţia privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestor instrucţiuni de exploatare rămân ale JUNGHEINRICHAG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - Germania

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Page 6: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

7

12.1

4 R

O

Cuprins

A Utilizarea conform destinaţiei .................................................. 11

1 Generalităţi .............................................................................................. 112 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute.................................................. 113 Condiţii admise de utilizare...................................................................... 124 Obligaţiile administratorului ..................................................................... 135 Montarea echipamentelor ataşabile sau a dotărilor suplimentare ........... 13

B Descrierea vehiculului ............................................................. 15

1 Descrierea modului de utilizare ............................................................... 151.1 Tipurile de vehicule şi capacitatea portantă nominală ............................. 152 Definiţia sensului de deplasare................................................................ 163 Descrierea ansamblurilor şi funcţiilor....................................................... 173.1 Prezentarea ansamblurilor ...................................................................... 173.2 Descrierea funcţiei ................................................................................... 194 Date tehnice ............................................................................................ 204.1 Caracteristici de performanţă .................................................................. 204.2 Puterea motorului şi baterie..................................................................... 204.3 Masa........................................................................................................ 204.4 Garnitura de pneuri.................................................................................. 214.5 Dimensiunile ............................................................................................ 214.6 Norme EN................................................................................................ 234.7 Condiţiile de utilizare ............................................................................... 244.8 Cerinţe electrice....................................................................................... 245 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie............................................ 255.1 Locuri de marcaj ...................................................................................... 255.2 Placa de fabricaţie ................................................................................... 265.3 Plăcuţa cu capacitate portantă a utilajului de transport uzinal................. 276 Sarcinile date de presiunea vântului........................................................ 27

C Transportul şi prima punere în funcţiune................................. 29

1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua ..................................................... 292 Transportul .............................................................................................. 313 Prima punere în funcţiune ....................................................................... 32

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea................................ 33

1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu acizi .............. 332 Tipuri de baterii ........................................................................................ 353 Încărcarea bateriei ................................................................................... 363.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat ............................................. 37

7

12.1

4 R

O

Cuprins

A Utilizarea conform destinaţiei .................................................. 11

1 Generalităţi .............................................................................................. 112 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute.................................................. 113 Condiţii admise de utilizare...................................................................... 124 Obligaţiile administratorului ..................................................................... 135 Montarea echipamentelor ataşabile sau a dotărilor suplimentare ........... 13

B Descrierea vehiculului ............................................................. 15

1 Descrierea modului de utilizare ............................................................... 151.1 Tipurile de vehicule şi capacitatea portantă nominală ............................. 152 Definiţia sensului de deplasare................................................................ 163 Descrierea ansamblurilor şi funcţiilor....................................................... 173.1 Prezentarea ansamblurilor ...................................................................... 173.2 Descrierea funcţiei ................................................................................... 194 Date tehnice ............................................................................................ 204.1 Caracteristici de performanţă .................................................................. 204.2 Puterea motorului şi baterie..................................................................... 204.3 Masa........................................................................................................ 204.4 Garnitura de pneuri.................................................................................. 214.5 Dimensiunile ............................................................................................ 214.6 Norme EN................................................................................................ 234.7 Condiţiile de utilizare ............................................................................... 244.8 Cerinţe electrice....................................................................................... 245 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie............................................ 255.1 Locuri de marcaj ...................................................................................... 255.2 Placa de fabricaţie ................................................................................... 265.3 Plăcuţa cu capacitate portantă a utilajului de transport uzinal................. 276 Sarcinile date de presiunea vântului........................................................ 27

C Transportul şi prima punere în funcţiune................................. 29

1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua ..................................................... 292 Transportul .............................................................................................. 313 Prima punere în funcţiune ....................................................................... 32

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea................................ 33

1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu acizi .............. 332 Tipuri de baterii ........................................................................................ 353 Încărcarea bateriei ................................................................................... 363.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat ............................................. 37

Page 7: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

8

4 Demontarea şi montarea bateriei ............................................................ 394.1 Schimbarea bateriei................................................................................. 395 Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare ............................. 425.1 Indicatorul de descărcare a bateriei ........................................................ 425.2 Contorul orelor de funcţionare ................................................................. 42

E Deservirea............................................................................... 43

1 Reglementări de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . 432 Descrierea elementelor de afişare şi comandă ....................................... 453 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru funcţionare ..................... 473.1 Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică .............. 473.2 Aducerea în stare pregătită de funcţionare ............................................. 483.3 Verificările şi activităţile după aducerea în starea pregătită de funcţionare 493.4 Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal .................................. 504 Lucrul cu utilajul de transport uzinal ........................................................ 514.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ................................... 514.2 OPRIRE DE URGENŢĂ .......................................................................... 534.3 Frânare de urgenţă .................................................................................. 554.4 Conducerea ............................................................................................. 554.5 Deplasare lentă ....................................................................................... 574.6 Claxonul................................................................................................... 574.7 Virarea ..................................................................................................... 584.8 Frânarea .................................................................................................. 584.9 Buton de siguranţă la coliziune................................................................ 604.10 Ridicarea sau coborârea dispozitivului de preluare a sarcinii.................. 614.11 Preluarea, transportarea şi depunerea sarcinilor .................................... 635 Asistenţa în caz de avarii......................................................................... 675.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează .......................................... 675.2 Încărcătura nu poate fi ridicată ................................................................ 686 Mişcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de propulsie propriu 68

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal ................................. 69

1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului .............................................. 692 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere ............................ 702.1 Lucrările la instalaţia electrică ................................................................. 712.2 Materiale consumabile şi piese vechi ...................................................... 712.3 Roţile ....................................................................................................... 712.4 Instalaţia hidraulică .................................................................................. 723 Materiale consumabile şi plan de lubrifiere ............................................. 733.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile ...................................... 733.2 Planul de lubrifiere................................................................................... 753.3 Materialele consumabile.......................................................................... 764 Descrierea lucrărilor de revizie şi întreţinere ........................................... 764.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi

întreţinere ................................................................................................ 764.2 Ridicarea sigură şi aşezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal 774.3 Lucrările de curăţare................................................................................ 784.4 Demontarea capotei de depozitare ......................................................... 804.5 Demontarea capotei frontale ................................................................... 81

12.1

4 R

O

8

4 Demontarea şi montarea bateriei ............................................................ 394.1 Schimbarea bateriei................................................................................. 395 Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare ............................. 425.1 Indicatorul de descărcare a bateriei ........................................................ 425.2 Contorul orelor de funcţionare ................................................................. 42

E Deservirea............................................................................... 43

1 Reglementări de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . 432 Descrierea elementelor de afişare şi comandă ....................................... 453 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru funcţionare ..................... 473.1 Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică .............. 473.2 Aducerea în stare pregătită de funcţionare ............................................. 483.3 Verificările şi activităţile după aducerea în starea pregătită de funcţionare 493.4 Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal .................................. 504 Lucrul cu utilajul de transport uzinal ........................................................ 514.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ................................... 514.2 OPRIRE DE URGENŢĂ .......................................................................... 534.3 Frânare de urgenţă .................................................................................. 554.4 Conducerea ............................................................................................. 554.5 Deplasare lentă ....................................................................................... 574.6 Claxonul................................................................................................... 574.7 Virarea ..................................................................................................... 584.8 Frânarea .................................................................................................. 584.9 Buton de siguranţă la coliziune................................................................ 604.10 Ridicarea sau coborârea dispozitivului de preluare a sarcinii.................. 614.11 Preluarea, transportarea şi depunerea sarcinilor .................................... 635 Asistenţa în caz de avarii......................................................................... 675.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează .......................................... 675.2 Încărcătura nu poate fi ridicată ................................................................ 686 Mişcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de propulsie propriu 68

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal ................................. 69

1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului .............................................. 692 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere ............................ 702.1 Lucrările la instalaţia electrică ................................................................. 712.2 Materiale consumabile şi piese vechi ...................................................... 712.3 Roţile ....................................................................................................... 712.4 Instalaţia hidraulică .................................................................................. 723 Materiale consumabile şi plan de lubrifiere ............................................. 733.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile ...................................... 733.2 Planul de lubrifiere................................................................................... 753.3 Materialele consumabile.......................................................................... 764 Descrierea lucrărilor de revizie şi întreţinere ........................................... 764.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi

întreţinere ................................................................................................ 764.2 Ridicarea sigură şi aşezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal 774.3 Lucrările de curăţare................................................................................ 784.4 Demontarea capotei de depozitare ......................................................... 804.5 Demontarea capotei frontale ................................................................... 81

Page 8: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

9

12.1

4 R

O4.6 Deschiderea capotei de instrumente ....................................................... 814.7 Verificarea nivelului uleiului hidraulic....................................................... 824.8 Verificarea siguranţelor electrice ............................................................. 834.9 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de

întreţinere şi reparaţie.............................................................................. 845 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal ........................... 855.1 Măsuri înainte de oprire........................................................................... 855.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităţii ........................ 855.3 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după perioada de

suspendare a activităţii ............................................................................ 866 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite.... 877 Scoaterea din funcţiune definitivă, reciclarea .......................................... 878 Măsurarea vibraţiilor umane .................................................................... 879 Revizia şi inspecţia .................................................................................. 8810 Listă de verificare pentru revizie.............................................................. 89

9

12.1

4 R

O

4.6 Deschiderea capotei de instrumente ....................................................... 814.7 Verificarea nivelului uleiului hidraulic....................................................... 824.8 Verificarea siguranţelor electrice ............................................................. 834.9 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de

întreţinere şi reparaţie.............................................................................. 845 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal ........................... 855.1 Măsuri înainte de oprire........................................................................... 855.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităţii ........................ 855.3 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după perioada de

suspendare a activităţii ............................................................................ 866 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite.... 877 Scoaterea din funcţiune definitivă, reciclarea .......................................... 878 Măsurarea vibraţiilor umane .................................................................... 879 Revizia şi inspecţia .................................................................................. 8810 Listă de verificare pentru revizie.............................................................. 89

Page 9: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

10

12.1

4 R

O

10

Page 10: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

1

0506

.RO

Anexă

Instrucţiuni de exploatare pentru bateriade tracţiune JH

Z Aceste instrucţiuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marcaJungheinrich. În cazul utilizării altor mărci, se vor avea în vedere instrucţiunile deexploatare ale producătorului.

1

0506

.RO

Anexă

Instrucţiuni de exploatare pentru bateriade tracţiune JH

Z Aceste instrucţiuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marcaJungheinrich. În cazul utilizării altor mărci, se vor avea în vedere instrucţiunile deexploatare ale producătorului.

Page 11: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

0506

.RO

2

0506

.RO

2

Page 12: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

11

12.1

4 R

O

A Utilizarea conform destinaţiei

1 Generalităţi

Utilajul de transport uzinal trebuie integrat, utilizat şi întreţinut conform indicaţiilor dinaceste instrucţiuni de exploatare. Alte utilizări sunt neconforme cu destinaţia sa şi potprovoca prejudicii persoanelor, utilajului de transport uzinal sau altor bunurimateriale.

2 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute

NOTÃ

Sarcina maximă care poate fi preluată şi distanţa maxim permisă până la încărcăturăeste indicată pe plăcuţa cu capacitatea portantă şi nu trebuie depăşită.Sarcina trebuie să se afle pe dispozitivul de preluare a sarcinii sau trebuie preluatăcu un echipament ataşabil aprobat de producător.Sarcina trebuie preluată în întregime, vezi "Preluarea, transportarea şi depunereasarcinilor" la pagina 63.

Următoarele activităţi sunt conforme cu destinaţia prevăzută şi sunt permise:– Ridicarea şi coborârea sarcinilor.– Transportarea sarcinilor coborâte.

Sunt interzise următoarele activităţi:– Transportarea şi ridicarea persoanelor.– Împingerea sau tragerea sarcinilor.– Preluarea transversală a mărfii lungi.

11

12.1

4 R

O

A Utilizarea conform destinaţiei

1 Generalităţi

Utilajul de transport uzinal trebuie integrat, utilizat şi întreţinut conform indicaţiilor dinaceste instrucţiuni de exploatare. Alte utilizări sunt neconforme cu destinaţia sa şi potprovoca prejudicii persoanelor, utilajului de transport uzinal sau altor bunurimateriale.

2 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute

NOTÃ

Sarcina maximă care poate fi preluată şi distanţa maxim permisă până la încărcăturăeste indicată pe plăcuţa cu capacitatea portantă şi nu trebuie depăşită.Sarcina trebuie să se afle pe dispozitivul de preluare a sarcinii sau trebuie preluatăcu un echipament ataşabil aprobat de producător.Sarcina trebuie preluată în întregime, vezi "Preluarea, transportarea şi depunereasarcinilor" la pagina 63.

Următoarele activităţi sunt conforme cu destinaţia prevăzută şi sunt permise:– Ridicarea şi coborârea sarcinilor.– Transportarea sarcinilor coborâte.

Sunt interzise următoarele activităţi:– Transportarea şi ridicarea persoanelor.– Împingerea sau tragerea sarcinilor.– Preluarea transversală a mărfii lungi.

Page 13: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

12

3 Condiţii admise de utilizare

PERICOL!

Solicitările de suprafaţă şi în puncte admise ale căilor de rulare nu trebuie depăşite.În locurile inaccesibile, este necesară instruirea prin intermediul unei a douapersoane.Operatorul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare sau descărcare,rampa încărcătorului sau puntea de încărcare nu este îndepărtată sau desprinsă.

– Utilizarea în mediu industrial şi comercial.– Domeniu admis de temperatură 5°C până la 40°C.– Utilizare numai pe suprafeţe fixate, portante şi netede.– Suprafeţele şi valorile de sarcină admise ale căilor de rulare nu trebuie depăşite.– Utilizarea numai pe căi de rulare cu o bună vizibilitate şi autorizate de administrator.– Parcurgerea pantelor ascendente până la maxim 5 % cu încărcătură şi 8 % fără

încărcătură.– Deplasarea transversală sau oblică în pantă este interzisă. Transportaţi

încărcătura orientată spre vârful pantei.– Utilizarea în circulaţia publică parţială.– Utilizare în zonele de lucru cu iluminare suficientă (respectaţi reglementările

naţionale aplicabile).

AVERTISMENT!

Utilizarea în condiţii extremeUtilizarea utilajului de transport uzinal în condiţii extreme, poate duce ladisfuncţionalităţi şi accidente.Pentru utilizările în condiţii extreme, în special în mediu cu conţinut puternic de praf

sau cauzator de coroziune, sunt necesare dotări şi avize speciale pentru utilajelede transport uzinal.

Nu este admisă utilizarea în domenii potenţial explozive. În condiţii meteorologice nefavorabile (furtună, fulger), este interzisă exploatarea

utilajului de transport uzinal în aer liber sau în zone periculoase.

12.1

4 R

O

12

3 Condiţii admise de utilizare

PERICOL!

Solicitările de suprafaţă şi în puncte admise ale căilor de rulare nu trebuie depăşite.În locurile inaccesibile, este necesară instruirea prin intermediul unei a douapersoane.Operatorul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare sau descărcare,rampa încărcătorului sau puntea de încărcare nu este îndepărtată sau desprinsă.

– Utilizarea în mediu industrial şi comercial.– Domeniu admis de temperatură 5°C până la 40°C.– Utilizare numai pe suprafeţe fixate, portante şi netede.– Suprafeţele şi valorile de sarcină admise ale căilor de rulare nu trebuie depăşite.– Utilizarea numai pe căi de rulare cu o bună vizibilitate şi autorizate de administrator.– Parcurgerea pantelor ascendente până la maxim 5 % cu încărcătură şi 8 % fără

încărcătură.– Deplasarea transversală sau oblică în pantă este interzisă. Transportaţi

încărcătura orientată spre vârful pantei.– Utilizarea în circulaţia publică parţială.– Utilizare în zonele de lucru cu iluminare suficientă (respectaţi reglementările

naţionale aplicabile).

AVERTISMENT!

Utilizarea în condiţii extremeUtilizarea utilajului de transport uzinal în condiţii extreme, poate duce ladisfuncţionalităţi şi accidente.Pentru utilizările în condiţii extreme, în special în mediu cu conţinut puternic de praf

sau cauzator de coroziune, sunt necesare dotări şi avize speciale pentru utilajelede transport uzinal.

Nu este admisă utilizarea în domenii potenţial explozive. În condiţii meteorologice nefavorabile (furtună, fulger), este interzisă exploatarea

utilajului de transport uzinal în aer liber sau în zone periculoase.

Page 14: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

13

12.1

4 R

O4 Obligaţiile administratorului

Administrator în sensul acestor instrucţiuni de exploatare este orice persoană fizicăsau juridică ce foloseşte utilajul de transport uzinal în scopuri proprii sau prin mandat.În cazuri speciale (de ex. leasing, închiriere), administratorul este acea persoanăcare trebuie să preia obligaţiile de serviciu amintite, în conformitate cu acordurilestabilite prin contract între proprietarul şi utilizatorul utilajului de transport uzinal.Administratorul trebuie să asigure condiţiile ca utilajul de transport uzinal să fie folositnumai în conformitate cu destinaţia sa, iar pericolele de orice gen asupra vieţii şisănătăţii utilizatorului sau terţilor să fie evitate. Suplimentar, se va avea în vedererespectarea prescripţiilor de prevenire a accidentelor, a reglementărilor de securitatetehnică, precum şi respectarea directivelor care privesc funcţionarea, revizia şiîntreţinerea. Administratorul trebuie să se asigure că toţi utilizatorii au citit şi înţelesaceste instrucţiuni de exploatare.

NOTÃ

Nerespectarea acestor instrucţiuni de exploatare duce la anularea garanţiei. Acelaşilucru este valabil şi dacă asupra obiectului s-au executat lucrări necorespunzătoarede către client şi/sau terţi, fără acordul producătorului.

5 Montarea echipamentelor ataşabile sau a dotărilor suplimentare

Ataşarea sau montarea de dispozitive suplimentare, precum grilaje de protecţie aîncărcăturii, cu care se intervine în funcţiile utilajului de transport uzinal sau care lecompletează, este permisă numai cu acordul scris al producătorului. Dacă este cazul,trebuie să se obţină o autorizaţie de la autorităţile locale.Avizul autorităţilor nu înlocuieşte însă acordul dat de producător.

13

12.1

4 R

O

4 Obligaţiile administratorului

Administrator în sensul acestor instrucţiuni de exploatare este orice persoană fizicăsau juridică ce foloseşte utilajul de transport uzinal în scopuri proprii sau prin mandat.În cazuri speciale (de ex. leasing, închiriere), administratorul este acea persoanăcare trebuie să preia obligaţiile de serviciu amintite, în conformitate cu acordurilestabilite prin contract între proprietarul şi utilizatorul utilajului de transport uzinal.Administratorul trebuie să asigure condiţiile ca utilajul de transport uzinal să fie folositnumai în conformitate cu destinaţia sa, iar pericolele de orice gen asupra vieţii şisănătăţii utilizatorului sau terţilor să fie evitate. Suplimentar, se va avea în vedererespectarea prescripţiilor de prevenire a accidentelor, a reglementărilor de securitatetehnică, precum şi respectarea directivelor care privesc funcţionarea, revizia şiîntreţinerea. Administratorul trebuie să se asigure că toţi utilizatorii au citit şi înţelesaceste instrucţiuni de exploatare.

NOTÃ

Nerespectarea acestor instrucţiuni de exploatare duce la anularea garanţiei. Acelaşilucru este valabil şi dacă asupra obiectului s-au executat lucrări necorespunzătoarede către client şi/sau terţi, fără acordul producătorului.

5 Montarea echipamentelor ataşabile sau a dotărilor suplimentare

Ataşarea sau montarea de dispozitive suplimentare, precum grilaje de protecţie aîncărcăturii, cu care se intervine în funcţiile utilajului de transport uzinal sau care lecompletează, este permisă numai cu acordul scris al producătorului. Dacă este cazul,trebuie să se obţină o autorizaţie de la autorităţile locale.Avizul autorităţilor nu înlocuieşte însă acordul dat de producător.

Page 15: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

14

12.1

4 R

O

14

Page 16: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

15

12.1

4 R

O

B Descrierea vehiculului

1 Descrierea modului de utilizare

EME 114 este un stivuitor electric cu osie destinat utilizării pe teren plan, pentrutransportul bunurilor. Pot fi preluaţi paleţi cu suprafaţa de aşezare deschisă sau cutraversele în afara şi în exteriorul zonei roţilor de sarcină sau a structurii rulante.Capacitatea portantă poate fi aflată de pe plăcuţa cu capacitate portantă Qmax.

Z Utilajul de transport uzinal a fost conceput pentru aplicaţii de lucru uşoare şi pentruun timp maxim de funcţionare continuă de o oră.

1.1 Tipurile de vehicule şi capacitatea portantă nominală

Capacitatea nominală portantă depinde de tip. Capacitatea nominală portantă poatediferi în funcţie de denumirea tipului.

Capacitatea nominală portantă nu corespunde în general capacităţii portante admise.Capacitatea portantă admisă se găseşte pe plăcuţa cu capacitatea portantă montatăpe utilajul de transport uzinal.

EME 114 Denumirea tip1 Seria de fabricaţie

14 Capacitatea nominală portantă x 100 kg

15

12.1

4 R

O

B Descrierea vehiculului

1 Descrierea modului de utilizare

EME 114 este un stivuitor electric cu osie destinat utilizării pe teren plan, pentrutransportul bunurilor. Pot fi preluaţi paleţi cu suprafaţa de aşezare deschisă sau cutraversele în afara şi în exteriorul zonei roţilor de sarcină sau a structurii rulante.Capacitatea portantă poate fi aflată de pe plăcuţa cu capacitate portantă Qmax.

Z Utilajul de transport uzinal a fost conceput pentru aplicaţii de lucru uşoare şi pentruun timp maxim de funcţionare continuă de o oră.

1.1 Tipurile de vehicule şi capacitatea portantă nominală

Capacitatea nominală portantă depinde de tip. Capacitatea nominală portantă poatediferi în funcţie de denumirea tipului.

Capacitatea nominală portantă nu corespunde în general capacităţii portante admise.Capacitatea portantă admisă se găseşte pe plăcuţa cu capacitatea portantă montatăpe utilajul de transport uzinal.

EME 114 Denumirea tip1 Seria de fabricaţie

14 Capacitatea nominală portantă x 100 kg

Page 17: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

16

2 Definiţia sensului de deplasare

Pentru datele sensurilor de deplasare se stabilesc următoarele convenţii:

Poz. Sensul de deplasare1 Stânga2 Sensul propulsiei3 Sensul sarcinii4 Dreapta

1

2 3

4

12.1

4 R

O

16

2 Definiţia sensului de deplasare

Pentru datele sensurilor de deplasare se stabilesc următoarele convenţii:

Poz. Sensul de deplasare1 Stânga2 Sensul propulsiei3 Sensul sarcinii4 Dreapta

1

2 3

4

Page 18: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

17

12.1

4 R

O3 Descrierea ansamblurilor şi funcţiilor

3.1 Prezentarea ansamblurilor

Poz.

Denumire Poz.

Denumire

5 t Butucul de comandă 13 t Dispozitiv de preluare a sarcinii

6 t Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare

14 t Roţile de sarcină

7 t Întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ

15 t Capotă de depozitare

8 t Capotă de protecţie 16 t Capota

9 t Osie 17 t Roata motoare

10 t Buton de siguranţă la coliziune

11 t Comutatorul de cursă

12 t Ştecăr de reţea 230 V AC (încărcător integrat baterie, 24 V / 8 A)

13

14

1516

12

1110

9

8

7

6

5

17

17

12.1

4 R

O

3 Descrierea ansamblurilor şi funcţiilor

3.1 Prezentarea ansamblurilor

Poz.

Denumire Poz.

Denumire

5 t Butucul de comandă 13 t Dispozitiv de preluare a sarcinii

6 t Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare

14 t Roţile de sarcină

7 t Întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ

15 t Capotă de depozitare

8 t Capotă de protecţie 16 t Capota

9 t Osie 17 t Roata motoare

10 t Buton de siguranţă la coliziune

11 t Comutatorul de cursă

12 t Ştecăr de reţea 230 V AC (încărcător integrat baterie, 24 V / 8 A)

13

14

1516

12

1110

9

8

7

6

5

17

Page 19: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

18

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

12.1

4 R

O

18

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

Page 20: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

19

12.1

4 R

O3.2 Descrierea funcţiei

Dispozitivele de siguranţă

Conturul închis, neted al vehiculului cu muchii rotunde permite o manevrare sigură autilajului de transport uzinal. Roţile sunt încadrate cu o structură stabilă cu bare deprotecţie.

Conceptul mecanismului de deplasare pe 5 roţi se bazează pe 2 role de susţineresuspendate lateral pe arcuri, precum şi pe o propulsie fără suspensie. Astfel, seoptimizează stabilitatea anti-răsturnare şi comportamentul suspensiei.

Conceptul de siguranţă pentru oprirea de urgenţă

Cu ajutorul comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ, pot fi dezactivate rapid toatefuncţiile electrice în situaţii periculoase. Butonul de siguranţă la coliziune împiedicăprinderea utilizatorului între utilajul de transport uzinal şi un alt obiect. Utilajul detransport uzinal se îndepărtează de utilizator în momentul acţionării.

Elementele de comandă

Toate funcţiile de deplasare şi de ridicare se pot comanda facil şi fără efort de la capulmultifuncţional al osiei. Comutatoarele basculante asigură operarea bună şi simetricădin orice poziţie a osiei. Butonul claxonului în centrul osiei pentru accesibilitaterapidă.

Alimentarea cu energie

Bateriile bloc de 63 Ah, care nu necesită întreţinere, pot fi încărcate cu ajutorulîncărcătorului integrat la orice priză de reţea de 230 V.Indicatorul de descărcare abateriei indică starea de încărcare a bateriei şi un contor integrat al orelor defuncţionare, orele actuale de funcţionare.

Propulsia şi frâna

Utilajul de transport uzinal dispune de un motor de curent continuu, care permiteviteze de deplasare de până la maxim 5 km/h. Utilajul de transport uzinal este frânatprintr-o frână electromagnetică de la propulsie.

Virarea

Osia lungă oferă utilizatorului simultan eforturi reduse la virare şi siguranţă înaltă.

Instalaţia hidraulică

Funcţiile Ridicare şi Coborâre se activează din capul osiei cu tastele basculanteRidicare şi Coborâre. Prin activarea funcţiei de ridicare, agregatul pompei porneşteşi pompează ulei hidraulic din rezervorul de ulei spre cilindrul de ridicare.

19

12.1

4 R

O

3.2 Descrierea funcţiei

Dispozitivele de siguranţă

Conturul închis, neted al vehiculului cu muchii rotunde permite o manevrare sigură autilajului de transport uzinal. Roţile sunt încadrate cu o structură stabilă cu bare deprotecţie.

Conceptul mecanismului de deplasare pe 5 roţi se bazează pe 2 role de susţineresuspendate lateral pe arcuri, precum şi pe o propulsie fără suspensie. Astfel, seoptimizează stabilitatea anti-răsturnare şi comportamentul suspensiei.

Conceptul de siguranţă pentru oprirea de urgenţă

Cu ajutorul comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ, pot fi dezactivate rapid toatefuncţiile electrice în situaţii periculoase. Butonul de siguranţă la coliziune împiedicăprinderea utilizatorului între utilajul de transport uzinal şi un alt obiect. Utilajul detransport uzinal se îndepărtează de utilizator în momentul acţionării.

Elementele de comandă

Toate funcţiile de deplasare şi de ridicare se pot comanda facil şi fără efort de la capulmultifuncţional al osiei. Comutatoarele basculante asigură operarea bună şi simetricădin orice poziţie a osiei. Butonul claxonului în centrul osiei pentru accesibilitaterapidă.

Alimentarea cu energie

Bateriile bloc de 63 Ah, care nu necesită întreţinere, pot fi încărcate cu ajutorulîncărcătorului integrat la orice priză de reţea de 230 V.Indicatorul de descărcare abateriei indică starea de încărcare a bateriei şi un contor integrat al orelor defuncţionare, orele actuale de funcţionare.

Propulsia şi frâna

Utilajul de transport uzinal dispune de un motor de curent continuu, care permiteviteze de deplasare de până la maxim 5 km/h. Utilajul de transport uzinal este frânatprintr-o frână electromagnetică de la propulsie.

Virarea

Osia lungă oferă utilizatorului simultan eforturi reduse la virare şi siguranţă înaltă.

Instalaţia hidraulică

Funcţiile Ridicare şi Coborâre se activează din capul osiei cu tastele basculanteRidicare şi Coborâre. Prin activarea funcţiei de ridicare, agregatul pompei porneşteşi pompează ulei hidraulic din rezervorul de ulei spre cilindrul de ridicare.

Page 21: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

20

4 Date tehnice

Z Specificaţiile datelor tehnice corespund Directivei germane „Fişele tehnice de tippentru utilaje de transport uzinal“. Drepturi rezervate de a efectua modificări tehnice sau completări.

4.1 Caracteristici de performanţă

4.2 Puterea motorului şi baterie

4.3 Masa

Denumire EME 114

Q Capacitatea portantă nominală 1400 kg

CDistanţa până la punctul de greutate al sarcinii (versiunea lungă / scurtă)

600 / 500 mm

Viteză de deplasarecu / fără sarcină nominală

5,1 / 5,3 km/h

Viteză de ridicarecu / fără sarcină nominală

0,03 / 0,03 m/s

Viteză de coborârecu / fără sarcină nominală

0,04 / 0,03 m/s

Capacitatea de urcarecu / fără sarcină nominală

3/6 %

Capacitate max. de urcarecu / fără sarcină nominală

5/8 %

Denumire EME 114

Motor de deplasare, putere S2 60 min 1,0 kW

Motor de ridicare, putere la S3 10% 0,8 kW

Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu nu

Tensiune a bateriei, capacitate nominală K5 2x12 / 63 V/Ah

Greutate baterie 2 x 23 kg

Consum de energie conform ciclului VDI 0,8 kWh/h

Denumire EME 114

Greutate proprie (fără baterie, versiune lungă / scurtă) 244 / 240 kg

Masă pe osie cu sarcină faţă / spate (versiune lungă / scurtă)

608 / 1050 / 608 / 1045

kg

Masă pe osie fără încărcătură faţă/spate 248 / 50 / 243 / 50

kg

12.1

4 R

O

20

4 Date tehnice

Z Specificaţiile datelor tehnice corespund Directivei germane „Fişele tehnice de tippentru utilaje de transport uzinal“. Drepturi rezervate de a efectua modificări tehnice sau completări.

4.1 Caracteristici de performanţă

4.2 Puterea motorului şi baterie

4.3 Masa

Denumire EME 114

Q Capacitatea portantă nominală 1400 kg

CDistanţa până la punctul de greutate al sarcinii (versiunea lungă / scurtă)

600 / 500 mm

Viteză de deplasarecu / fără sarcină nominală

5,1 / 5,3 km/h

Viteză de ridicarecu / fără sarcină nominală

0,03 / 0,03 m/s

Viteză de coborârecu / fără sarcină nominală

0,04 / 0,03 m/s

Capacitatea de urcarecu / fără sarcină nominală

3/6 %

Capacitate max. de urcarecu / fără sarcină nominală

5/8 %

Denumire EME 114

Motor de deplasare, putere S2 60 min 1,0 kW

Motor de ridicare, putere la S3 10% 0,8 kW

Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu nu

Tensiune a bateriei, capacitate nominală K5 2x12 / 63 V/Ah

Greutate baterie 2 x 23 kg

Consum de energie conform ciclului VDI 0,8 kWh/h

Denumire EME 114

Greutate proprie (fără baterie, versiune lungă / scurtă) 244 / 240 kg

Masă pe osie cu sarcină faţă / spate (versiune lungă / scurtă)

608 / 1050 / 608 / 1045

kg

Masă pe osie fără încărcătură faţă/spate 248 / 50 / 243 / 50

kg

Page 22: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

21

12.1

4 R

O4.4 Garnitura de pneuri

4.5 Dimensiunile

*) Inclusiv distanţa de siguranţă a = 200 mm

Denumire EME 114

Material Poliuretan

Mărimea pneurilor, faţă ø 252x89 mm

Mărimea pneurilor, spate ø 84 x 93 mm

Roţi suplimentare (dimensiuni) ø 100 x 40 mm

Roţi, număr faţă/spate (x = acţionat) 1x +2/2

Denumire EME 114

h3 Cursa de ridicare 120 mm

h13 Dispozitiv de preluare a sarcinii coborât 85 mm

h14 Înălţime min. / max. osie în poziţie de deplasare 890 / 1265 mm

s/e/lDimensiuni ale dispozitivului de preluare a sarcinii (versiune lungă / scurtă)

47 / 160 / 1150 / 47 / 160 / 1000

mm

yAmpatament, dispozitiv de preluare a sarcinii 58 mm în stare ridicată (versiune lungă / scurtă)

1217 / 1067 mm

l1Lungime totală utilaj de transport uzinal (versiune lungă / scurtă)

1600 / 1450 mm

l2 Dimensiuni ataşament faţă 450 mm

xDistanţa până la încărcătură, dispozitiv de preluare a sarcinii 58 mm în stare ridicată (versiune lungă / scurtă)

963 / 813 mm

b1 Lăţimea utilajului de transport uzinal 710 mm

b5Distanţa în exterior a dispozitivului de preluare a sarcinii (versiune lată / îngustă)

650 / 520 mm

b10 Ecartament, faţă 490 mm

b11 Ecartament, spate (versiune lată / îngustă) 490 / 360 mm

m2 Distanţa până la sol 34 mm

WaRaza de bracaj, dispozitiv de preluare a sarcinii 58 mm în stare ridicată (versiune lungă / scurtă)

1420 / 1270 mm

AstLăţimea uzuală de trecere pentru paleţi 800 x 1200 longitudinal (versiunea lungă / scurtă) *

1915 / -- mm

AstLăţimea uzuală de trecere pentru paleţi 1000 x 1200 transversal (versiunea lungă / scurtă) *

-- / 1762 mm

21

12.1

4 R

O

4.4 Garnitura de pneuri

4.5 Dimensiunile

*) Inclusiv distanţa de siguranţă a = 200 mm

Denumire EME 114

Material Poliuretan

Mărimea pneurilor, faţă ø 252x89 mm

Mărimea pneurilor, spate ø 84 x 93 mm

Roţi suplimentare (dimensiuni) ø 100 x 40 mm

Roţi, număr faţă/spate (x = acţionat) 1x +2/2

Denumire EME 114

h3 Cursa de ridicare 120 mm

h13 Dispozitiv de preluare a sarcinii coborât 85 mm

h14 Înălţime min. / max. osie în poziţie de deplasare 890 / 1265 mm

s/e/lDimensiuni ale dispozitivului de preluare a sarcinii (versiune lungă / scurtă)

47 / 160 / 1150 / 47 / 160 / 1000

mm

yAmpatament, dispozitiv de preluare a sarcinii 58 mm în stare ridicată (versiune lungă / scurtă)

1217 / 1067 mm

l1Lungime totală utilaj de transport uzinal (versiune lungă / scurtă)

1600 / 1450 mm

l2 Dimensiuni ataşament faţă 450 mm

xDistanţa până la încărcătură, dispozitiv de preluare a sarcinii 58 mm în stare ridicată (versiune lungă / scurtă)

963 / 813 mm

b1 Lăţimea utilajului de transport uzinal 710 mm

b5Distanţa în exterior a dispozitivului de preluare a sarcinii (versiune lată / îngustă)

650 / 520 mm

b10 Ecartament, faţă 490 mm

b11 Ecartament, spate (versiune lată / îngustă) 490 / 360 mm

m2 Distanţa până la sol 34 mm

WaRaza de bracaj, dispozitiv de preluare a sarcinii 58 mm în stare ridicată (versiune lungă / scurtă)

1420 / 1270 mm

AstLăţimea uzuală de trecere pentru paleţi 800 x 1200 longitudinal (versiunea lungă / scurtă) *

1915 / -- mm

AstLăţimea uzuală de trecere pentru paleţi 1000 x 1200 transversal (versiunea lungă / scurtă) *

-- / 1762 mm

Page 23: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

22

721h14

h3

h13

l1

b11

Ast

Wa

c

Q

m2s

100

l2

195 y

100

e

l

x

b5b1

12.1

4 R

O

22

721h14

h3

h13

l1

b11

Ast

Wa

c

Q

m2s

100

l2

195 y

100

e

l

x

b5b1

Page 24: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

23

12.1

4 R

O4.6 Norme EN

Nivelul presiunii acustice de lungă durată

– EME 114: 63 dB(A)

conform EN 12053 în conformitate cu ISO 4871.

Z Nivelul presiunii acustice de lungă durată reprezintă o valoare determinată conformprescripţiilor date de norme şi ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare,ridicare şi mers în gol. Nivelul presiunii acustice se măsoară în zona urechiişoferului.

Compatibilitate electromagnetică (EMV)

Producătorul confirmă respectarea valorilor limită pentru emisiile electromagneticeperturbatoare şi stabilitatea la perturbaţii electromagnetice, precum şi verificareadescărcării electricităţii statice conform EN 12895, precum şi referinţele normativemenţionate acolo.

Z Modificările aduse componentelor electrice sau electronice, precum şi dispuneriiacestora, necesită acordul scris al producătorului.

AVERTISMENT!

Perturbarea aparatelor medicale din cauza radiaţiilor ne-ionizanteEchipamentele electrice ale utilajului de transport uzinal, care emit radiaţii ne-ionizante (de ex. transmisie de date fără fir), pot perturba funcţionarea dispozitivelormedicale (stimulatoare cardiace, aparate auditive, etc.) ale utilizatorului şi pot cauzadisfuncţionalităţi. Trebuie să se consulte medicul sau producătorul dispozitivuluimedical, pentru a se clarifica dacă se poate utiliza în zona utilajului de transportuzinal.

23

12.1

4 R

O

4.6 Norme EN

Nivelul presiunii acustice de lungă durată

– EME 114: 63 dB(A)

conform EN 12053 în conformitate cu ISO 4871.

Z Nivelul presiunii acustice de lungă durată reprezintă o valoare determinată conformprescripţiilor date de norme şi ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare,ridicare şi mers în gol. Nivelul presiunii acustice se măsoară în zona urechiişoferului.

Compatibilitate electromagnetică (EMV)

Producătorul confirmă respectarea valorilor limită pentru emisiile electromagneticeperturbatoare şi stabilitatea la perturbaţii electromagnetice, precum şi verificareadescărcării electricităţii statice conform EN 12895, precum şi referinţele normativemenţionate acolo.

Z Modificările aduse componentelor electrice sau electronice, precum şi dispuneriiacestora, necesită acordul scris al producătorului.

AVERTISMENT!

Perturbarea aparatelor medicale din cauza radiaţiilor ne-ionizanteEchipamentele electrice ale utilajului de transport uzinal, care emit radiaţii ne-ionizante (de ex. transmisie de date fără fir), pot perturba funcţionarea dispozitivelormedicale (stimulatoare cardiace, aparate auditive, etc.) ale utilizatorului şi pot cauzadisfuncţionalităţi. Trebuie să se consulte medicul sau producătorul dispozitivuluimedical, pentru a se clarifica dacă se poate utiliza în zona utilajului de transportuzinal.

Page 25: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

24

4.7 Condiţiile de utilizare

Temperatură ambientală

– la funcţionare 5°C până la 40°C

Z O durată de viaţă optimă a bateriilor se obţine la temperaturi ale bateriei între 15 şi35 °C. Temperaturile mai joase reduc capacitatea disponibilă a bateriei,temperaturile mai înalte reduc durata de viaţă a bateriei.

NOTÃ

45 °C este temperatura limită superioară pentru baterii şi nu mai este admisă catemperatură de funcţionare. La utilizarea permanentă în condiţiile alternanţelorextreme de temperatură şi umiditate a aerului cu formare de condens, sunt necesaredotări şi avize speciale pentru utilajele de transport uzinal.

4.8 Cerinţe electrice

Producătorul confirmă respectarea cerinţelor pentru configurarea şi fabricareaechipamentului electric la utilizarea conform destinaţiei prevăzute a utilajului detransport uzinal conform EN 1175 "Siguranţa utilajelor de transport uzinal - Cerinţeelectrice".

12.1

4 R

O

24

4.7 Condiţiile de utilizare

Temperatură ambientală

– la funcţionare 5°C până la 40°C

Z O durată de viaţă optimă a bateriilor se obţine la temperaturi ale bateriei între 15 şi35 °C. Temperaturile mai joase reduc capacitatea disponibilă a bateriei,temperaturile mai înalte reduc durata de viaţă a bateriei.

NOTÃ

45 °C este temperatura limită superioară pentru baterii şi nu mai este admisă catemperatură de funcţionare. La utilizarea permanentă în condiţiile alternanţelorextreme de temperatură şi umiditate a aerului cu formare de condens, sunt necesaredotări şi avize speciale pentru utilajele de transport uzinal.

4.8 Cerinţe electrice

Producătorul confirmă respectarea cerinţelor pentru configurarea şi fabricareaechipamentului electric la utilizarea conform destinaţiei prevăzute a utilajului detransport uzinal conform EN 1175 "Siguranţa utilajelor de transport uzinal - Cerinţeelectrice".

Page 26: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

25

12.1

4 R

O5 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie

Z Panourile de avertizare şi indicatoarele cum ar fi plăcuţele cu capacitatea portantă,punctele de prindere şi plăcile de fabricaţie trebuie să fie permanent în stare lizibilă;dacă este cazul, vor fi înlocuite cu altele noi.

5.1 Locuri de marcaj

Poz. Denumire18 Placa de fabricaţie, vehicul19 Capacitate portantă Qmax20 Plăcuţa de interzicere „Transportul de persoane interzis“21 Punct de prindere pentru încărcarea cu macaraua22 Placheta de verificare (o)23 Denumirea tip24 Logo producător25 Nr. de serie (poansonat pe şasiul utilajului de transport uzinal)

Qmax XXX kg

18

20

22 25

19

211924

25

12.1

4 R

O

5 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie

Z Panourile de avertizare şi indicatoarele cum ar fi plăcuţele cu capacitatea portantă,punctele de prindere şi plăcile de fabricaţie trebuie să fie permanent în stare lizibilă;dacă este cazul, vor fi înlocuite cu altele noi.

5.1 Locuri de marcaj

Poz. Denumire18 Placa de fabricaţie, vehicul19 Capacitate portantă Qmax20 Plăcuţa de interzicere „Transportul de persoane interzis“21 Punct de prindere pentru încărcarea cu macaraua22 Placheta de verificare (o)23 Denumirea tip24 Logo producător25 Nr. de serie (poansonat pe şasiul utilajului de transport uzinal)

Qmax XXX kg

18

20

22 25

19

211924

Page 27: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

26

5.2 Placa de fabricaţie

Z Figura indică varianta standard din statele membre UE. În alte ţări, varianta plăcuţeide fabricaţie poate fi diferită.

Z Când solicitaţi relaţii referitoare la utilajul de transport uzinal, respectiv cândcomandaţi piese de schimb, vă rugăm să indicaţi numărul de serie (27).

26 27 2928 30

37

33

36

35

34

3231

Poz. Denumire Poz. Denumire26 Tipul 32 Anul fabricaţiei

27 Număr de serie 33Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii în mm

28Capacitatea portantă nominală în kg

34 Puterea de propulsie

29 Tensiunea bateriei în V 35 Masa min/max a bateriei în kg30 Masa proprie fără baterie, în kg 36 Producătorul31 Opţiune 37 Logo producător

12.1

4 R

O

26

5.2 Placa de fabricaţie

Z Figura indică varianta standard din statele membre UE. În alte ţări, varianta plăcuţeide fabricaţie poate fi diferită.

Z Când solicitaţi relaţii referitoare la utilajul de transport uzinal, respectiv cândcomandaţi piese de schimb, vă rugăm să indicaţi numărul de serie (27).

26 27 2928 30

37

33

36

35

34

3231

Poz. Denumire Poz. Denumire26 Tipul 32 Anul fabricaţiei

27 Număr de serie 33Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii în mm

28Capacitatea portantă nominală în kg

34 Puterea de propulsie

29 Tensiunea bateriei în V 35 Masa min/max a bateriei în kg30 Masa proprie fără baterie, în kg 36 Producătorul31 Opţiune 37 Logo producător

Page 28: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

27

12.1

4 R

O5.3 Plăcuţa cu capacitate portantă a utilajului de transport uzinal

Plăcuţa cu capacitatea portantă (19) redă capacitatea portantă maximă Q (în kg) laîncărcare uniformă a dispozitivului de preluare a sarcinii.

6 Sarcinile date de presiunea vântului

La ridicarea, coborârea şi transportarea încărcăturilor cu suprafeţe mari, forţelevântului influenţează stabilitatea utilajului de transport uzinal.

Dacă încărcăturile uşoare sunt expuse forţelor vântului, acestea trebuie asigurate înmod special. Astfel se evită o alunecare sau o cădere a încărcăturii.

În ambele cazuri, reglaţi la nevoie regimul de funcţionare.

Qmax XXX kg19

27

12.1

4 R

O

5.3 Plăcuţa cu capacitate portantă a utilajului de transport uzinal

Plăcuţa cu capacitatea portantă (19) redă capacitatea portantă maximă Q (în kg) laîncărcare uniformă a dispozitivului de preluare a sarcinii.

6 Sarcinile date de presiunea vântului

La ridicarea, coborârea şi transportarea încărcăturilor cu suprafeţe mari, forţelevântului influenţează stabilitatea utilajului de transport uzinal.

Dacă încărcăturile uşoare sunt expuse forţelor vântului, acestea trebuie asigurate înmod special. Astfel se evită o alunecare sau o cădere a încărcăturii.

În ambele cazuri, reglaţi la nevoie regimul de funcţionare.

Qmax XXX kg19

Page 29: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

28

12.1

4 R

O

28

Page 30: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

29

12.1

4 R

O

C Transportul şi prima punere în funcţiune

1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua

AVERTISMENT!

Pericol prin personalul neinstruit la încărcarea/descărcarea cu macarauaÎncărcarea/descărcarea neregulamentară cu macaraua de personal necalificat poateduce la căderea utilajului de transport uzinal. Din acest motiv, există pericolul devătămare pentru personal, precum şi pericolul daunelor materiale la utilajul detransport uzinal.Încărcarea/descărcarea trebuie realizată prin personal de specialitate calificat

pentru aceasta. Personalul de specialitate trebuie să fie instruit în asigurareaîncărcării pe autovehicule rutiere şi în manipularea mijloacelor ajutătoare deasigurare a sarcinii. Dimensionarea şi aplicarea corectă a măsurilor de asigurare aîncărcăturilor trebuie să fie stabilite în fiecare caz în parte.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită încărcării/descărcării neregulamentare cumacarauaUtilizarea de dispozitive de ridicare inadecvate şi utilizarea lor neregulamentarăpoate cauza căderea prăbuşirea de transport uzinal în momentul încărcării/descărcării cu macaraua.Nu loviţi utilajul de transport uzinal la ridicare sau nu permiteţi să ajungă la mişcărinecontrolate. La nevoie, fixaţi utilajul de transport uzinal cu ajutorul cablurilor deghidare.Numai persoanelor, care sunt instruite în deservirea mijloacelor de prindere şi a

echipamentelor de ridicare, le este permis să încarce/descarce utilajul de transportuzinal.

La încărcarea/descărcarea cu macaraua, purtaţi echipament de protecţiepersonală (de ex. încălţăminte de siguranţă, cască de protecţie, vestă deavertizare, mănuşi de protecţie, etc.).

Nu staţionaţi sub sarcinile oscilante.Nu păşiţi în zona periculoasă şi nu staţionaţi în spaţiul periculos.Utilizaţi exclusiv echipamente de ridicare cu capacitate portantă suficientă (pentru

greutatea utilajului de transport uzinal, vezi plăcuţa de fabricaţie).Prindeţi cablurile macaralei numai la punctele de prindere indicate şi asiguraţi

contra alunecării.Utilizaţi mijloacele de prindere numai în direcţia de încărcare indicată.Montaţi mijloacele de prindere a cablurilor macaralei, astfel încât să nu atingă

componentele ataşabile în timpul ridicării.

29

12.1

4 R

O

C Transportul şi prima punere în funcţiune

1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua

AVERTISMENT!

Pericol prin personalul neinstruit la încărcarea/descărcarea cu macarauaÎncărcarea/descărcarea neregulamentară cu macaraua de personal necalificat poateduce la căderea utilajului de transport uzinal. Din acest motiv, există pericolul devătămare pentru personal, precum şi pericolul daunelor materiale la utilajul detransport uzinal.Încărcarea/descărcarea trebuie realizată prin personal de specialitate calificat

pentru aceasta. Personalul de specialitate trebuie să fie instruit în asigurareaîncărcării pe autovehicule rutiere şi în manipularea mijloacelor ajutătoare deasigurare a sarcinii. Dimensionarea şi aplicarea corectă a măsurilor de asigurare aîncărcăturilor trebuie să fie stabilite în fiecare caz în parte.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită încărcării/descărcării neregulamentare cumacarauaUtilizarea de dispozitive de ridicare inadecvate şi utilizarea lor neregulamentarăpoate cauza căderea prăbuşirea de transport uzinal în momentul încărcării/descărcării cu macaraua.Nu loviţi utilajul de transport uzinal la ridicare sau nu permiteţi să ajungă la mişcărinecontrolate. La nevoie, fixaţi utilajul de transport uzinal cu ajutorul cablurilor deghidare.Numai persoanelor, care sunt instruite în deservirea mijloacelor de prindere şi a

echipamentelor de ridicare, le este permis să încarce/descarce utilajul de transportuzinal.

La încărcarea/descărcarea cu macaraua, purtaţi echipament de protecţiepersonală (de ex. încălţăminte de siguranţă, cască de protecţie, vestă deavertizare, mănuşi de protecţie, etc.).

Nu staţionaţi sub sarcinile oscilante.Nu păşiţi în zona periculoasă şi nu staţionaţi în spaţiul periculos.Utilizaţi exclusiv echipamente de ridicare cu capacitate portantă suficientă (pentru

greutatea utilajului de transport uzinal, vezi plăcuţa de fabricaţie).Prindeţi cablurile macaralei numai la punctele de prindere indicate şi asiguraţi

contra alunecării.Utilizaţi mijloacele de prindere numai în direcţia de încărcare indicată.Montaţi mijloacele de prindere a cablurilor macaralei, astfel încât să nu atingă

componentele ataşabile în timpul ridicării.

Page 31: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

30

Z Pentru încărcarea utilajului de transport uzinal cu cablurile de macara, şasiul esteprevăzut cu puncte de prindere (21).

Încărcarea/Descărcarea utilajului detransport uzinal cu macaraua

Condiţii preliminare– Oprirea şi asigurarea vehiculului, vezi

"Oprirea şi asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 50.

Instrumente şi materiale necesare– Dispozitiv de ridicat– Cablurile macaralei

Procedură• Fixaţi cablurile macaralei pe punctele de

prindere (21).

Utilajul de transport uzinal se poateîncărca/descărca acum cu o macara.

21

12.1

4 R

O

30

Z Pentru încărcarea utilajului de transport uzinal cu cablurile de macara, şasiul esteprevăzut cu puncte de prindere (21).

Încărcarea/Descărcarea utilajului detransport uzinal cu macaraua

Condiţii preliminare– Oprirea şi asigurarea vehiculului, vezi

"Oprirea şi asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 50.

Instrumente şi materiale necesare– Dispozitiv de ridicat– Cablurile macaralei

Procedură• Fixaţi cablurile macaralei pe punctele de

prindere (21).

Utilajul de transport uzinal se poateîncărca/descărca acum cu o macara.

21

Page 32: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

31

12.1

4 R

O2 Transportul

AVERTISMENT!

Mişcări necontrolate în timpul transportuluiAsigurarea neregulamentară a utilajului de transport uzinal şi a cadrului elevator întimpul transportului poate cauza accidente grave.Încărcarea/descărcarea trebuie realizată numai prin personal de specialitate

calificat pentru aceasta. Personalul de specialitate trebuie să fie instruit înasigurarea încărcării pe autovehicule rutiere şi în manipularea mijloacelorajutătoare de asigurare a sarcinii. Dimensionarea şi aplicarea corectă a măsurilorde asigurare a încărcăturilor trebuie să fie stabilite în fiecare caz în parte.

La transportul pe un camion sau o remorcă, utilajul de transport uzinal trebuie săfie fixat corect cu cablurile.

Camionul sau remorca trebuie să posede inele de fixare.Asiguraţi utilajul de transport uzinal cu pene contra mişcărilor accidentale.Utilizaţi chingi de ancorare cu rezistenţă nominală suficientă.Utilizaţi materiale rezistente la alunecare pentru asigurarea mijloacelor auxiliare de

încărcare (palet, pene, ...), de ex. mochetă antiderapantă.

Asiguraţi utilajul de transport uzinalpentru transport

Condiţii preliminare– Încărcaţi/Descărcaţi utilajul de

transport uzinal.– Utilajul de transport uzinal asigurat şi

oprit, vezi "Oprirea şi asigurareautilajului de transport uzinal" lapagina 50.

Instrumente şi materiale necesare– Chingi de ancorare

Procedură• Fixaţi chingile de ancorare (38) în

punctele de prindere (21) şi lavehiculul de transport şi tensionaţi-lesuficient.

Utilajul de transport uzinal poate fitransportat acum.

38

21

31

12.1

4 R

O

2 Transportul

AVERTISMENT!

Mişcări necontrolate în timpul transportuluiAsigurarea neregulamentară a utilajului de transport uzinal şi a cadrului elevator întimpul transportului poate cauza accidente grave.Încărcarea/descărcarea trebuie realizată numai prin personal de specialitate

calificat pentru aceasta. Personalul de specialitate trebuie să fie instruit înasigurarea încărcării pe autovehicule rutiere şi în manipularea mijloacelorajutătoare de asigurare a sarcinii. Dimensionarea şi aplicarea corectă a măsurilorde asigurare a încărcăturilor trebuie să fie stabilite în fiecare caz în parte.

La transportul pe un camion sau o remorcă, utilajul de transport uzinal trebuie săfie fixat corect cu cablurile.

Camionul sau remorca trebuie să posede inele de fixare.Asiguraţi utilajul de transport uzinal cu pene contra mişcărilor accidentale.Utilizaţi chingi de ancorare cu rezistenţă nominală suficientă.Utilizaţi materiale rezistente la alunecare pentru asigurarea mijloacelor auxiliare de

încărcare (palet, pene, ...), de ex. mochetă antiderapantă.

Asiguraţi utilajul de transport uzinalpentru transport

Condiţii preliminare– Încărcaţi/Descărcaţi utilajul de

transport uzinal.– Utilajul de transport uzinal asigurat şi

oprit, vezi "Oprirea şi asigurareautilajului de transport uzinal" lapagina 50.

Instrumente şi materiale necesare– Chingi de ancorare

Procedură• Fixaţi chingile de ancorare (38) în

punctele de prindere (21) şi lavehiculul de transport şi tensionaţi-lesuficient.

Utilajul de transport uzinal poate fitransportat acum.

38

21

Page 33: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

32

3 Prima punere în funcţiune

AVERTISMENT!

Pericol prin folosirea surselor de energie neadecvateCurentul alternativ redresat deteriorează ansamblurile (unităţi de comandă, senzori,motoare, etc.) instalaţiei electronice.Legăturile neadecvate prin cablu (secţiune prea lungă, prea mică a conductorului)spre baterie (cablurile de tractare) se pot încălzi şi pot aprinde utilajul de transportuzinal şi bateria.Exploataţi utilajul de transport uzinal folosind numai curentul bateriei.Legăturile prin cablu spre baterie (cablurile de tractare) trebuie să fie mai scurte de

6 m şi să aibă o secţiune minimă a conductorului de 50 mm².

NOTÃ

Este interzisă ridicarea sarcinilor atunci când utilajul de transport uzinal funcţioneazăprin alimentare cu un cablu de tracţiune de la o baterie externă.

Procedură• Verificaţi integralitatea echipamentului.• Montaţi bateria dacă este cazul, vezi "Demontarea şi montarea bateriei" la

pagina 39, nu deterioraţi cablurile bateriei.• Încărcaţi bateria, vezi "Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat" la pagina 37.

Z Setările utilajului de transport uzinal trebuie să corespundă cu tipul bateriei (dacăbateria este introdusă de client).

• Controlarea nivelului uleiului hidraulic, umplerea dacă este cazul (vezi "Verificareanivelului uleiului hidraulic" la pagina 82).

• Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal (vezi "Aducerea în stare pregătită defuncţionare" la pagina 48).

Utilajul de transport uzinal este pregătit de funcţionare.

Aplatizări ale roţilor

După o perioadă de inactivitate mai lungă a utilajului de transport uzinal pot apăreaaplatizări ale suprafeţelor de rulare ale roţilor. Aplatizările acţionează negativ asuprasiguranţei sau stabilităţii utilajului de transport uzinal. După ce utilajul de transportuzinal a parcurs o anumită distanţă, aplatizările dispar.

12.1

4 R

O

32

3 Prima punere în funcţiune

AVERTISMENT!

Pericol prin folosirea surselor de energie neadecvateCurentul alternativ redresat deteriorează ansamblurile (unităţi de comandă, senzori,motoare, etc.) instalaţiei electronice.Legăturile neadecvate prin cablu (secţiune prea lungă, prea mică a conductorului)spre baterie (cablurile de tractare) se pot încălzi şi pot aprinde utilajul de transportuzinal şi bateria.Exploataţi utilajul de transport uzinal folosind numai curentul bateriei.Legăturile prin cablu spre baterie (cablurile de tractare) trebuie să fie mai scurte de

6 m şi să aibă o secţiune minimă a conductorului de 50 mm².

NOTÃ

Este interzisă ridicarea sarcinilor atunci când utilajul de transport uzinal funcţioneazăprin alimentare cu un cablu de tracţiune de la o baterie externă.

Procedură• Verificaţi integralitatea echipamentului.• Montaţi bateria dacă este cazul, vezi "Demontarea şi montarea bateriei" la

pagina 39, nu deterioraţi cablurile bateriei.• Încărcaţi bateria, vezi "Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat" la pagina 37.

Z Setările utilajului de transport uzinal trebuie să corespundă cu tipul bateriei (dacăbateria este introdusă de client).

• Controlarea nivelului uleiului hidraulic, umplerea dacă este cazul (vezi "Verificareanivelului uleiului hidraulic" la pagina 82).

• Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal (vezi "Aducerea în stare pregătită defuncţionare" la pagina 48).

Utilajul de transport uzinal este pregătit de funcţionare.

Aplatizări ale roţilor

După o perioadă de inactivitate mai lungă a utilajului de transport uzinal pot apăreaaplatizări ale suprafeţelor de rulare ale roţilor. Aplatizările acţionează negativ asuprasiguranţei sau stabilităţii utilajului de transport uzinal. După ce utilajul de transportuzinal a parcurs o anumită distanţă, aplatizările dispar.

Page 34: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

33

12.1

4 R

O

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea

1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu acizi

Personalul de revizie

Încărcarea, revizia şi schimbarea bateriilor constituie activităţi permise numaipersonalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestor lucrări, se vorrespecta aceste instrucţiuni de exploatare şi prescripţiile producătorului bateriei.

Măsuri de protecţie contra incendiilor

La manipularea bateriilor, fumatul şi prezenţa focului deschis sunt interzise. În zonautilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m nu estepermisă prezenţa substanţelor inflamabile sau a materialelor consumabile care potprovoca scântei. Incinta trebuie să fie bine aerisită. Se vor pregăti mijloace decombatere a incendiilor.

PRECAUŢIE!

Pericol de arsuri chimice prin utilizarea agenţilor inadecvaţi de stingere aincendiuluiÎn caz de incendiu, se poate ajunge la o reacţie cu acidul bateriei la stingerea cu apă.Acest lucru poate provoca arsuri chimice prin acizi.Utilizaţi stingătoare cu pulbere.Nu stingeţi bateriile care ard niciodată cu apă.

Revizia bateriei

Bateria trebuie să fie menţinută în stare uscată şi curată. Clemele şi papucii de cabluritrebuie să fie în stare curată, să aibă aplicat un strat subţire de unsoare specială şiasamblarea filetată să fie strânsă bine.

PRECAUŢIE!

Pericol de incendiu datorită scurtcircuituluiCablurile deteriorate pot cauza un scurtcircuit şi, astfel, utilajul de transport uzinal şibateria pot lua foc.Înainte de închiderea capacului compartimentului bateriei, asiguraţi-vă că nu se

deteriorează cablul bateriei.

Reciclarea bateriei

Reciclarea bateriilor este admisă numai cu respectarea dispoziţiilor naţionale deprotecţie a mediului sau a legislaţiei privind reciclarea. Se vor respecta obligatoriuindicaţiile producătorului cu privire la reciclare.

33

12.1

4 R

O

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea

1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu acizi

Personalul de revizie

Încărcarea, revizia şi schimbarea bateriilor constituie activităţi permise numaipersonalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestor lucrări, se vorrespecta aceste instrucţiuni de exploatare şi prescripţiile producătorului bateriei.

Măsuri de protecţie contra incendiilor

La manipularea bateriilor, fumatul şi prezenţa focului deschis sunt interzise. În zonautilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m nu estepermisă prezenţa substanţelor inflamabile sau a materialelor consumabile care potprovoca scântei. Incinta trebuie să fie bine aerisită. Se vor pregăti mijloace decombatere a incendiilor.

PRECAUŢIE!

Pericol de arsuri chimice prin utilizarea agenţilor inadecvaţi de stingere aincendiuluiÎn caz de incendiu, se poate ajunge la o reacţie cu acidul bateriei la stingerea cu apă.Acest lucru poate provoca arsuri chimice prin acizi.Utilizaţi stingătoare cu pulbere.Nu stingeţi bateriile care ard niciodată cu apă.

Revizia bateriei

Bateria trebuie să fie menţinută în stare uscată şi curată. Clemele şi papucii de cabluritrebuie să fie în stare curată, să aibă aplicat un strat subţire de unsoare specială şiasamblarea filetată să fie strânsă bine.

PRECAUŢIE!

Pericol de incendiu datorită scurtcircuituluiCablurile deteriorate pot cauza un scurtcircuit şi, astfel, utilajul de transport uzinal şibateria pot lua foc.Înainte de închiderea capacului compartimentului bateriei, asiguraţi-vă că nu se

deteriorează cablul bateriei.

Reciclarea bateriei

Reciclarea bateriilor este admisă numai cu respectarea dispoziţiilor naţionale deprotecţie a mediului sau a legislaţiei privind reciclarea. Se vor respecta obligatoriuindicaţiile producătorului cu privire la reciclare.

Page 35: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

34

AVERTISMENT!

Pericol de accidente şi de rănire la manipularea bateriilorBateriile conţin soluţie acidă, care este toxică şi corozivă. Se va evita obligatoriucontactul cu acizii din baterie.În cazul lucrărilor la baterii, trebuie să se poarte obligatoriu îmbrăcăminte de

protecţie şi protecţie a ochilor.Preveniţi contactul soluţiei acide a bateriei cu pielea, hainele sau cu ochii, la nevoie

spălaţi soluţia acidă a bateriei cu apă curată din abundenţă.În cazul vătămărilor corporale (de ex. contactul cu pielea sau ochii a soluţiei acide

a bateriei) contactaţi imediat un medic.Neutralizaţi imediat soluţia acidă a bateriei scursă cu apă din abundenţă.Este permisă numai utilizarea bateriilor cu bazin închis.Respectaţi prevederile legale.

AVERTISMENT!

Pericol prin utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich pentruutilajul de transport uzinalConstrucţia, greutatea şi dimensiunile bateriei au o influenţă considerabilă asuprasiguranţei în funcţionare a utilajului de transport uzinal, în special asupra stabilităţii şicapacităţii sale portante. Utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrichpentru utilajul de transport uzinal, poate duce în caz de recuperare a energiei laînrăutăţirea caracteristicilor de frânare ale utilajului de transport uzinal şi poate cauza,în plus, daune considerabile la sistemul de comandă electric şi la pericoleconsiderabile pentru siguranţa şi sănătatea persoanelor!Este permisă utilizarea exclusiv a bateriilor aprobate de Jungheinrich pentru utilajul

de transport uzinal.Schimbarea dotării bateriei este admisă numai cu acordul Jungheinrich.La schimbarea, respectiv montarea bateriei se va acorda atenţie stabilităţii acesteia

în compartimentul special destinat al utilajului de transport uzinal.Utilizarea bateriilor neaprobate de producător este strict interzisă.

Înaintea tuturor lucrărilor la baterii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie oprit şiasigurat (vezi "Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal" la pagina 50).

12.1

4 R

O

34

AVERTISMENT!

Pericol de accidente şi de rănire la manipularea bateriilorBateriile conţin soluţie acidă, care este toxică şi corozivă. Se va evita obligatoriucontactul cu acizii din baterie.În cazul lucrărilor la baterii, trebuie să se poarte obligatoriu îmbrăcăminte de

protecţie şi protecţie a ochilor.Preveniţi contactul soluţiei acide a bateriei cu pielea, hainele sau cu ochii, la nevoie

spălaţi soluţia acidă a bateriei cu apă curată din abundenţă.În cazul vătămărilor corporale (de ex. contactul cu pielea sau ochii a soluţiei acide

a bateriei) contactaţi imediat un medic.Neutralizaţi imediat soluţia acidă a bateriei scursă cu apă din abundenţă.Este permisă numai utilizarea bateriilor cu bazin închis.Respectaţi prevederile legale.

AVERTISMENT!

Pericol prin utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich pentruutilajul de transport uzinalConstrucţia, greutatea şi dimensiunile bateriei au o influenţă considerabilă asuprasiguranţei în funcţionare a utilajului de transport uzinal, în special asupra stabilităţii şicapacităţii sale portante. Utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrichpentru utilajul de transport uzinal, poate duce în caz de recuperare a energiei laînrăutăţirea caracteristicilor de frânare ale utilajului de transport uzinal şi poate cauza,în plus, daune considerabile la sistemul de comandă electric şi la pericoleconsiderabile pentru siguranţa şi sănătatea persoanelor!Este permisă utilizarea exclusiv a bateriilor aprobate de Jungheinrich pentru utilajul

de transport uzinal.Schimbarea dotării bateriei este admisă numai cu acordul Jungheinrich.La schimbarea, respectiv montarea bateriei se va acorda atenţie stabilităţii acesteia

în compartimentul special destinat al utilajului de transport uzinal.Utilizarea bateriilor neaprobate de producător este strict interzisă.

Înaintea tuturor lucrărilor la baterii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie oprit şiasigurat (vezi "Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal" la pagina 50).

Page 36: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

35

12.1

4 R

O2 Tipuri de baterii

Z Este permisă numai utilizarea bateriilor fără gaze. O durată de viaţă optimă abateriilor se obţine la temperaturi ale bateriei între 15 °C şi 35 °C. Temperaturilemai joase reduc capacitatea disponibilă a bateriei, temperaturile mai înalte reducdurata de viaţă a bateriei.

NOTÃ

45 °C este temperatura limită superioară pentru baterii şi nu mai este admisă catemperatură de funcţionare. La utilizarea permanentă în condiţiile alternanţelorextreme de temperatură şi umiditate a aerului cu formare de condens, sunt necesaredotări şi avize speciale pentru utilajele de transport uzinal.

Z Oprirea (utilaj de transport uzinal oprit şi asigurat) fără încărcarea de menţinere abateriei nu trebuie să depăşească maxim 3 luni la 20 °C, respectiv 2 luni la 30 °C.

În funcţie de varianta de execuţie, utilajul de transport uzinal este dotat cu diferitetipuri de baterii. Tabelul următor arată ce combinaţie standard este prevăzută,indicându-se capacitatea bateriei:

Greutatea bateriilor poate fi aflată de pe plăcuţa de fabricaţie a bateriei. Bornelebateriei trebuie să fie acoperite cu capace de protecţie a bornelor.

Tip baterie Capacitatea Masa

2 baterii de 12 V 2 x 63 Ah 2 x 23,0 kg

35

12.1

4 R

O

2 Tipuri de baterii

Z Este permisă numai utilizarea bateriilor fără gaze. O durată de viaţă optimă abateriilor se obţine la temperaturi ale bateriei între 15 °C şi 35 °C. Temperaturilemai joase reduc capacitatea disponibilă a bateriei, temperaturile mai înalte reducdurata de viaţă a bateriei.

NOTÃ

45 °C este temperatura limită superioară pentru baterii şi nu mai este admisă catemperatură de funcţionare. La utilizarea permanentă în condiţiile alternanţelorextreme de temperatură şi umiditate a aerului cu formare de condens, sunt necesaredotări şi avize speciale pentru utilajele de transport uzinal.

Z Oprirea (utilaj de transport uzinal oprit şi asigurat) fără încărcarea de menţinere abateriei nu trebuie să depăşească maxim 3 luni la 20 °C, respectiv 2 luni la 30 °C.

În funcţie de varianta de execuţie, utilajul de transport uzinal este dotat cu diferitetipuri de baterii. Tabelul următor arată ce combinaţie standard este prevăzută,indicându-se capacitatea bateriei:

Greutatea bateriilor poate fi aflată de pe plăcuţa de fabricaţie a bateriei. Bornelebateriei trebuie să fie acoperite cu capace de protecţie a bornelor.

Tip baterie Capacitatea Masa

2 baterii de 12 V 2 x 63 Ah 2 x 23,0 kg

Page 37: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

36

3 Încărcarea bateriei

PERICOL!

Şoc electric şi pericol de incendiuCablurile deteriorate şi neadecvate pot cauza şoc electric şi incendiu, prinsupraîncălzire.Utilizaţi numai cablu de reţea cu o lungime maximă a cablului de 30 m.

Trebuie respectate condiţiile regionale.Desfăşuraţi complet rola de cablu în momentul utilizării.Utilizaţi numai cablu original de reţea al producătorului.Clasele de protecţie a izolaţiei şi rezistenţa împotriva acizilor şi leşiilor trebuie să

corespundă cablului de reţea al producătorului.Ştecărul de reţea trebuie să fie uscat şi curat în timpul utilizării.

NOTÃ

Daune materiale din cauza utilizării neregulamentare a încărcătoruluiÎncărcătorul, care constă din încărcător baterie şi controler baterie, nu trebuiedeschis. În caz de defecţiuni, contactaţi serviciul pentru clienţi al producătorului.Încărcătorul trebuie folosit numai pentru bateriile furnizate de producător sau

pentru alte baterii, în urma acordului serviciului pentru clienţi al producătorului, şicare sunt permise pentru utilajul de transport uzinal.

Schimbarea cu alte tipuri de utilaje de transport uzinal nu este permisă.Nu racordaţi bateria simultan la două încărcătoare.

12.1

4 R

O

36

3 Încărcarea bateriei

PERICOL!

Şoc electric şi pericol de incendiuCablurile deteriorate şi neadecvate pot cauza şoc electric şi incendiu, prinsupraîncălzire.Utilizaţi numai cablu de reţea cu o lungime maximă a cablului de 30 m.

Trebuie respectate condiţiile regionale.Desfăşuraţi complet rola de cablu în momentul utilizării.Utilizaţi numai cablu original de reţea al producătorului.Clasele de protecţie a izolaţiei şi rezistenţa împotriva acizilor şi leşiilor trebuie să

corespundă cablului de reţea al producătorului.Ştecărul de reţea trebuie să fie uscat şi curat în timpul utilizării.

NOTÃ

Daune materiale din cauza utilizării neregulamentare a încărcătoruluiÎncărcătorul, care constă din încărcător baterie şi controler baterie, nu trebuiedeschis. În caz de defecţiuni, contactaţi serviciul pentru clienţi al producătorului.Încărcătorul trebuie folosit numai pentru bateriile furnizate de producător sau

pentru alte baterii, în urma acordului serviciului pentru clienţi al producătorului, şicare sunt permise pentru utilajul de transport uzinal.

Schimbarea cu alte tipuri de utilaje de transport uzinal nu este permisă.Nu racordaţi bateria simultan la două încărcătoare.

Page 38: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

37

12.1

4 R

O3.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat

Racordare la reţea

Tensiunea reţelei: 230 V ~, ±10%Frecvenţa reţelei: 50 Hz ±4%

Încărcarea bateriei

Condiţii preliminare– Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport

uzinal, vezi "Oprirea şi asigurareautilajului de transport uzinal" lapagina 50.

Procedură• Scoateţi ştecărul de alimentare (12) din dispozitivul de fixare (40) al încărcătoruluişi introduceţi-l într-o priză de alimentare (230 V ±10 %).

• Încărcaţi bateria, până când LED-ul (39) iluminează continuu în verde.

Bateria se încarcă.

Z În timpul procesului de încărcare sunt întrerupte toate funcţiile electrice (protecţieelectronică împotriva pornirii).Nu este posibilă utilizarea utilajului de transport uzinal.

3.1.1 Procesul de încărcare şi stările LED-ului încărcătorului integrat

Z Dacă LED-ul încărcătorului integrat luminează pe fond portocaliu, bateria poate fideja încărcată în proporţie de 95 %. Utilajul de transport uzinal poate fi utilizat şiînainte de încărcarea completă a bateriei.

39

12

40

Stare LED Funcţiaverde Bateria este complet încărcată.portocaliu Bateria se încarcă.roşu Bateria este complet descărcată.

37

12.1

4 R

O

3.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat

Racordare la reţea

Tensiunea reţelei: 230 V ~, ±10%Frecvenţa reţelei: 50 Hz ±4%

Încărcarea bateriei

Condiţii preliminare– Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport

uzinal, vezi "Oprirea şi asigurareautilajului de transport uzinal" lapagina 50.

Procedură• Scoateţi ştecărul de alimentare (12) din dispozitivul de fixare (40) al încărcătoruluişi introduceţi-l într-o priză de alimentare (230 V ±10 %).

• Încărcaţi bateria, până când LED-ul (39) iluminează continuu în verde.

Bateria se încarcă.

Z În timpul procesului de încărcare sunt întrerupte toate funcţiile electrice (protecţieelectronică împotriva pornirii).Nu este posibilă utilizarea utilajului de transport uzinal.

3.1.1 Procesul de încărcare şi stările LED-ului încărcătorului integrat

Z Dacă LED-ul încărcătorului integrat luminează pe fond portocaliu, bateria poate fideja încărcată în proporţie de 95 %. Utilajul de transport uzinal poate fi utilizat şiînainte de încărcarea completă a bateriei.

39

12

40

Stare LED Funcţiaverde Bateria este complet încărcată.portocaliu Bateria se încarcă.roşu Bateria este complet descărcată.

Page 39: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

38

3.1.2 Verificarea stării de încărcare

Z Starea exactă de încărcare este indicată pe afişajul de descărcare a bateriei.

Procedură• Întrerupeţi procesul de încărcare, pentru aceasta, scoateţi fişa (12) din priză şi

introduceţi-o în dispozitivul de fixare (40).• Porniţi utilajul de transport uzinal, vezi Pornirea utilajului de transport uzinal din

capitolul E.• Citiţi starea de încărcare de pe afişajul de descărcare a bateriei, vezi Afişaj

descărcare baterie/Contor ore de funcţionare din paragraful 5.• La nevoie, continuaţi procesul de încărcare.

3.1.3 Încărcare de întreţinere

Încărcătorul comută pe încărcarea de menţinere, atunci când bateria s-a încărcatcomplet. Încărcarea de întreţinere durează până la scoaterea ştecărului deracordare.

Z Pentru a facilita o durată de viaţă a bateriei mai mare, se recomandă realizarearegulată - la fiecare 1-2 săptămâni - a unei încărcări de compensare.

3.1.4 Încărcări parţiale

Încărcătorul este construit astfel încât să se adapteze automat la încărcarea bateriilorsemi-încărcate. Astfel se menţine un nivel redus de uzură al bateriei.

3.1.5 Se încheie încărcarea bateriei, se restabileşte starea de pregătire pentru funcţionare

NOTÃ

În cazul întreruperii procesului de încărcare, nu este disponibilă întreaga capacitatea bateriei.

Procedură• Scoateţi ştecărul din priză şi introduceţi-l în dispozitivul de fixare (40).

12.1

4 R

O

38

3.1.2 Verificarea stării de încărcare

Z Starea exactă de încărcare este indicată pe afişajul de descărcare a bateriei.

Procedură• Întrerupeţi procesul de încărcare, pentru aceasta, scoateţi fişa (12) din priză şi

introduceţi-o în dispozitivul de fixare (40).• Porniţi utilajul de transport uzinal, vezi Pornirea utilajului de transport uzinal din

capitolul E.• Citiţi starea de încărcare de pe afişajul de descărcare a bateriei, vezi Afişaj

descărcare baterie/Contor ore de funcţionare din paragraful 5.• La nevoie, continuaţi procesul de încărcare.

3.1.3 Încărcare de întreţinere

Încărcătorul comută pe încărcarea de menţinere, atunci când bateria s-a încărcatcomplet. Încărcarea de întreţinere durează până la scoaterea ştecărului deracordare.

Z Pentru a facilita o durată de viaţă a bateriei mai mare, se recomandă realizarearegulată - la fiecare 1-2 săptămâni - a unei încărcări de compensare.

3.1.4 Încărcări parţiale

Încărcătorul este construit astfel încât să se adapteze automat la încărcarea bateriilorsemi-încărcate. Astfel se menţine un nivel redus de uzură al bateriei.

3.1.5 Se încheie încărcarea bateriei, se restabileşte starea de pregătire pentru funcţionare

NOTÃ

În cazul întreruperii procesului de încărcare, nu este disponibilă întreaga capacitatea bateriei.

Procedură• Scoateţi ştecărul din priză şi introduceţi-l în dispozitivul de fixare (40).

Page 40: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

39

12.1

4 R

O4 Demontarea şi montarea bateriei

AVERTISMENT!

Pericol de accidente la demontarea şi montarea baterieiLa demontarea şi montarea bateriei, pot apărea striviri, respectiv arsuri chimicedatorită greutăţii şi soluţiei acide a bateriei.Respectaţi paragraful „Prevederi de siguranţă la deservirea bateriilor cu acizi“ din

acest capitol.La demontarea şi montarea bateriei, purtaţi încălţăminte de siguranţă.Opriţi utilajul de transport uzinal în poziţie orizontală.Atenţie la fixarea bateriei în compartimentul bateriei al utilajului de transport uzinal.

PRECAUŢIE!

Pericol de strivireLa închiderea capacului bateriei există pericol de strivire.La închiderea capacului bateriei, între capacul bateriei şi utilajul de transport uzinal

nu trebuie să se găsească nimic.

4.1 Schimbarea bateriei

NOTÃ

Pentru a evita deteriorarea componentelor electrice, decuplaţi mai întâi ambele bornenegative (albastre) de la baterii.

Z Demontarea şi montarea bateriilor de pe partea stângă şi dreaptă sunt identice.

Demontarea bateriei

Condiţii preliminare– Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport uzinal, vezi pagina 50.

39

12.1

4 R

O

4 Demontarea şi montarea bateriei

AVERTISMENT!

Pericol de accidente la demontarea şi montarea baterieiLa demontarea şi montarea bateriei, pot apărea striviri, respectiv arsuri chimicedatorită greutăţii şi soluţiei acide a bateriei.Respectaţi paragraful „Prevederi de siguranţă la deservirea bateriilor cu acizi“ din

acest capitol.La demontarea şi montarea bateriei, purtaţi încălţăminte de siguranţă.Opriţi utilajul de transport uzinal în poziţie orizontală.Atenţie la fixarea bateriei în compartimentul bateriei al utilajului de transport uzinal.

PRECAUŢIE!

Pericol de strivireLa închiderea capacului bateriei există pericol de strivire.La închiderea capacului bateriei, între capacul bateriei şi utilajul de transport uzinal

nu trebuie să se găsească nimic.

4.1 Schimbarea bateriei

NOTÃ

Pentru a evita deteriorarea componentelor electrice, decuplaţi mai întâi ambele bornenegative (albastre) de la baterii.

Z Demontarea şi montarea bateriilor de pe partea stângă şi dreaptă sunt identice.

Demontarea bateriei

Condiţii preliminare– Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport uzinal, vezi pagina 50.

Page 41: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

40

Procedură• Slăbiţi şurubul (41) şi scoateţi capota de depozitare (15).• Slăbiţi şuruburile (57) şi îndepărtaţi capota (16) în sus peste osie.•

• Desfaceţi şurubul bornei (43) şi scoateţi cablul bateriei de la borna negativă(neagră).

• Slăbiţi şurubul bornei (44) şi scoateţi cablul bateriei de la borna pozitivă (roşie).Z Cablul bateriei trebuie poziţionat astfel încât la scoaterea bateriei să nu atârne pe

utilajul de transport uzinal.• Slăbiţi cureaua de fixare prin deschiderea închizătorii (46) şi, în final, desprindeţi-o.• Ridicaţi bateria (45) şi scoateţi-o. O baterie cântăreşte cca. 23 kg

Bateriile sunt demontate.

41 15 57 16

43

44

45

46

12.1

4 R

O

40

Procedură• Slăbiţi şurubul (41) şi scoateţi capota de depozitare (15).• Slăbiţi şuruburile (57) şi îndepărtaţi capota (16) în sus peste osie.•

• Desfaceţi şurubul bornei (43) şi scoateţi cablul bateriei de la borna negativă(neagră).

• Slăbiţi şurubul bornei (44) şi scoateţi cablul bateriei de la borna pozitivă (roşie).Z Cablul bateriei trebuie poziţionat astfel încât la scoaterea bateriei să nu atârne pe

utilajul de transport uzinal.• Slăbiţi cureaua de fixare prin deschiderea închizătorii (46) şi, în final, desprindeţi-o.• Ridicaţi bateria (45) şi scoateţi-o. O baterie cântăreşte cca. 23 kg

Bateriile sunt demontate.

41 15 57 16

43

44

45

46

Page 42: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

41

12.1

4 R

O

Montarea bateriei

ProcedurăZ Montajul se face prin parcurgerea în sens invers a paşilor; respectaţi poziţia de

montaj, racordul corect al bateriilor şi o fixarea a bateriilor sigură împotrivaalunecării.

• Mai întâi, conectaţi borna pozitivă a bateriilor (roşu) şi, apoi, cablurile bateriei alebornei negative (negru).

PRECAUŢIE!Pericol de strivireLa montarea capotei există pericol de strivire.

• Montarea capotei, vezi "Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările derevizie şi întreţinere" la pagina 76.

Bateriile sunt montate.

Z După remontare, verificaţi la toate legăturile prin cabluri şi la toţi conectorii dacăexistă deteriorări vizibile.

41

12.1

4 R

O

Montarea bateriei

ProcedurăZ Montajul se face prin parcurgerea în sens invers a paşilor; respectaţi poziţia de

montaj, racordul corect al bateriilor şi o fixarea a bateriilor sigură împotrivaalunecării.

• Mai întâi, conectaţi borna pozitivă a bateriilor (roşu) şi, apoi, cablurile bateriei alebornei negative (negru).

PRECAUŢIE!Pericol de strivireLa montarea capotei există pericol de strivire.

• Montarea capotei, vezi "Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările derevizie şi întreţinere" la pagina 76.

Bateriile sunt montate.

Z După remontare, verificaţi la toate legăturile prin cabluri şi la toţi conectorii dacăexistă deteriorări vizibile.

Page 43: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

42

5 Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare

5.1 Indicatorul de descărcare a bateriei

Starea de descărcare a bateriilor esteindicată prin cele 10 LED-uri (6) aleindicatorului de descărcare a bateriei/contorului orelor de funcţionare. Suntdisponibile 5 LED-uri verzi, 3 LED-urigalbene şi 2 LED-uri roşii.

Z Un LED corespunde a 10% dincapacitatea bateriei.

5.2 Contorul orelor de funcţionare

Contorul orelor de funcţionare (47) indicădurata de funcţionare a utilajului detransport uzinal. Orele de funcţionare suntcontorizate numai în timpul stărilor defuncţionare Deplasare şi Ridicare. Duratade funcţionare este salvată continuu şi nuse şterge după deconectarea bateriilor.

Z Ultima poziţie a afişajului LCD indică ozecime dintr-o oră.

6

Voll geladen Aufladen erforderlich Ladezustand niedrig

47

12.1

4 R

O

42

5 Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare

5.1 Indicatorul de descărcare a bateriei

Starea de descărcare a bateriilor esteindicată prin cele 10 LED-uri (6) aleindicatorului de descărcare a bateriei/contorului orelor de funcţionare. Suntdisponibile 5 LED-uri verzi, 3 LED-urigalbene şi 2 LED-uri roşii.

Z Un LED corespunde a 10% dincapacitatea bateriei.

5.2 Contorul orelor de funcţionare

Contorul orelor de funcţionare (47) indicădurata de funcţionare a utilajului detransport uzinal. Orele de funcţionare suntcontorizate numai în timpul stărilor defuncţionare Deplasare şi Ridicare. Duratade funcţionare este salvată continuu şi nuse şterge după deconectarea bateriilor.

Z Ultima poziţie a afişajului LCD indică ozecime dintr-o oră.

6

Voll geladen Aufladen erforderlich Ladezustand niedrig

47

Page 44: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

43

12.1

4 R

O

E Deservirea

1 Reglementări de securitate în exploatareautilajului de transport uzinal

Permisul de conducere

Folosirea utilajului de transport uzinal este permisă numai persoanelor, instruite înactivitatea de conducere, care şi-au dovedit faţă de administrator sau împuterniciţiiacestuia capacităţile în conducerea şi manipularea încărcăturilor şi posedăînsărcinare explicită din partea acestora pentru conducerea utilajului; dacă este cazultrebuie aplicate prescripţiile naţionale.

Drepturile, obligaţiile şi regulile de conduită pentru utilizator

Operatorul trebuie să fie instruit cu privire la drepturile şi obligaţiile sale, iniţiat îndeservirea utilajului de transport uzinal şi familiarizat cu conţinutul instrucţiunilor deexploatare. În cazul utilajelor de transport uzinal în regim de utilizare cu însoţitorpietonal, se vor purta mănuşi de protecţie în timpul deservirii.

Interdicţia de folosire de către persoane neautorizate

Utilizatorul este răspunzător pentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosirea acestuia. Operatorul trebuie să interzică persoanelor neautorizate activităţile deconducere şi acţionare a utilajului de transport uzinal. Transportarea de pasageri şiridicarea de persoane sunt interzise.

Deteriorări şi deficienţe

Deteriorările şi deficienţele de altă natură la utilajul de transport uzinal sauechipamentul ataşabil vor fi anunţate imediat superiorului. Folosirea utilajelor detransport uzinal care nu prezintă siguranţă în funcţionare (de ex. roţi uzate sau frânedefecte) este interzisă până la repararea corectă a acestora.

Reparaţiile

Operatorul nu are permisiunea de a efectua reparaţii sau modificări la utilajul detransport uzinal, dacă nu dispune de instruirea specializată şi de aprobare.Operatorul nu are voie în nici un caz să scoată din funcţiune sau să modifice poziţiadispozitivelor de siguranţă sau a comutatoarelor.

43

12.1

4 R

O

E Deservirea

1 Reglementări de securitate în exploatareautilajului de transport uzinal

Permisul de conducere

Folosirea utilajului de transport uzinal este permisă numai persoanelor, instruite înactivitatea de conducere, care şi-au dovedit faţă de administrator sau împuterniciţiiacestuia capacităţile în conducerea şi manipularea încărcăturilor şi posedăînsărcinare explicită din partea acestora pentru conducerea utilajului; dacă este cazultrebuie aplicate prescripţiile naţionale.

Drepturile, obligaţiile şi regulile de conduită pentru utilizator

Operatorul trebuie să fie instruit cu privire la drepturile şi obligaţiile sale, iniţiat îndeservirea utilajului de transport uzinal şi familiarizat cu conţinutul instrucţiunilor deexploatare. În cazul utilajelor de transport uzinal în regim de utilizare cu însoţitorpietonal, se vor purta mănuşi de protecţie în timpul deservirii.

Interdicţia de folosire de către persoane neautorizate

Utilizatorul este răspunzător pentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosirea acestuia. Operatorul trebuie să interzică persoanelor neautorizate activităţile deconducere şi acţionare a utilajului de transport uzinal. Transportarea de pasageri şiridicarea de persoane sunt interzise.

Deteriorări şi deficienţe

Deteriorările şi deficienţele de altă natură la utilajul de transport uzinal sauechipamentul ataşabil vor fi anunţate imediat superiorului. Folosirea utilajelor detransport uzinal care nu prezintă siguranţă în funcţionare (de ex. roţi uzate sau frânedefecte) este interzisă până la repararea corectă a acestora.

Reparaţiile

Operatorul nu are permisiunea de a efectua reparaţii sau modificări la utilajul detransport uzinal, dacă nu dispune de instruirea specializată şi de aprobare.Operatorul nu are voie în nici un caz să scoată din funcţiune sau să modifice poziţiadispozitivelor de siguranţă sau a comutatoarelor.

Page 45: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

44

Zona periculoasă

AVERTISMENT!

Pericol de accidente / de rănire în zona periculoasă a utilajului de transportuzinalZona periculoasă este zona în care sunt periclitate persoanele prin mişcările dedeplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, ale dispozitivului de preluarea sarcinii sau ale încărcăturilor. În această categorie intră şi zona accesibilă sarciniicare poate să cadă sau dispozitivului de lucru în coborâre / cădere.Avertizaţi persoanele neautorizate din zona periculoasă.În caz de pericol pentru persoane, amplasaţi din timp un semn de avertizare.Dacă persoanele neautorizate nu părăsesc zona periculoasă în ciuda somaţiei,

aduceţi utilajul de transport uzinal imediat în stare de repaus.

Dispozitive de siguranţă, panouri de avertizare şi indicaţii de avertizare

Se vor respecta în mod obligatoriu dispozitivele de siguranţă, panourile de avertizare(vezi "Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie" la pagina 25) şi indicaţiile deavertizare descrise în aceste instrucţiuni de exploatare.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin îndepărtarea sau scoaterea din funcţiune adispozitivelor de siguranţăÎndepărtarea sau scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de siguranţă ca de ex.întrerupător OPRIRE DE URGENŢĂ, butucul de contact, butoane, claxon, lumini deavertizare, senzori, capace, etc. poate cauza accidente şi răniri.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

12.1

4 R

O

44

Zona periculoasă

AVERTISMENT!

Pericol de accidente / de rănire în zona periculoasă a utilajului de transportuzinalZona periculoasă este zona în care sunt periclitate persoanele prin mişcările dedeplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, ale dispozitivului de preluarea sarcinii sau ale încărcăturilor. În această categorie intră şi zona accesibilă sarciniicare poate să cadă sau dispozitivului de lucru în coborâre / cădere.Avertizaţi persoanele neautorizate din zona periculoasă.În caz de pericol pentru persoane, amplasaţi din timp un semn de avertizare.Dacă persoanele neautorizate nu părăsesc zona periculoasă în ciuda somaţiei,

aduceţi utilajul de transport uzinal imediat în stare de repaus.

Dispozitive de siguranţă, panouri de avertizare şi indicaţii de avertizare

Se vor respecta în mod obligatoriu dispozitivele de siguranţă, panourile de avertizare(vezi "Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie" la pagina 25) şi indicaţiile deavertizare descrise în aceste instrucţiuni de exploatare.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin îndepărtarea sau scoaterea din funcţiune adispozitivelor de siguranţăÎndepărtarea sau scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de siguranţă ca de ex.întrerupător OPRIRE DE URGENŢĂ, butucul de contact, butoane, claxon, lumini deavertizare, senzori, capace, etc. poate cauza accidente şi răniri.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Page 46: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

45

12.1

4 R

O2 Descrierea elementelor de afişare şi comandă

11

51

50

49

6355

5

6

7

39

12

9

10

45

12.1

4 R

O

2 Descrierea elementelor de afişare şi comandă

11

51

50

49

6355

5

6

7

39

12

9

10

Page 47: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

46

Poz.

Element de comandă / afişare

Funcţia

5 Butucul de comandă t Conectarea şi deconectarea curentului de comandă. Prin scoaterea cheii, utilajul de transport uzinal este asigurat contra conectării de către persoanele neautorizate.

6 Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare

t Indică starea de încărcare a bateriei şi orele de funcţionare

7 Întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ

t Circuitul electric este întrerupt, toate funcţiile electrice sunt dezactivate. Utilajul de transport uzinal se frânează forţat.

9 Osie t Virarea şi frânarea utilajului de transport uzinal.

10 Buton de siguranţă la coliziune

t Utilajul de transport uzinal se deplasează de lângă utilizator şi se opreşte.

11 Comutatorul de cursă t Reglează sensul şi viteza de deplasare.

12 Fişă încărcător integrat t Încărcarea bateriei prin introducerea ştecărului într-o priză.

39 Indicator încărcare LED t Indică starea de funcţionare a încărcătorului integrat

49 Buton Deplasare lentă t Prin acţionarea butonului, utilajul de transport uzinal poate fi deplasat cu viteză redusă (Deplasare lentă).

50 LED t Luminează pe fond roşu = Deplasare lentă Luminează pe fond verde = Deplasare normală

51 Buton Claxon t Declanşează un semnal acustic.55 Buton Coborâre t Coborâţi dispozitivul de preluare a

sarcinii.63 Buton Ridicare t Ridicare dispozitiv de preluare a

sarcinii.

12.1

4 R

O

46

Poz.

Element de comandă / afişare

Funcţia

5 Butucul de comandă t Conectarea şi deconectarea curentului de comandă. Prin scoaterea cheii, utilajul de transport uzinal este asigurat contra conectării de către persoanele neautorizate.

6 Afişaj descărcare baterie / Contor ore de funcţionare

t Indică starea de încărcare a bateriei şi orele de funcţionare

7 Întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ

t Circuitul electric este întrerupt, toate funcţiile electrice sunt dezactivate. Utilajul de transport uzinal se frânează forţat.

9 Osie t Virarea şi frânarea utilajului de transport uzinal.

10 Buton de siguranţă la coliziune

t Utilajul de transport uzinal se deplasează de lângă utilizator şi se opreşte.

11 Comutatorul de cursă t Reglează sensul şi viteza de deplasare.

12 Fişă încărcător integrat t Încărcarea bateriei prin introducerea ştecărului într-o priză.

39 Indicator încărcare LED t Indică starea de funcţionare a încărcătorului integrat

49 Buton Deplasare lentă t Prin acţionarea butonului, utilajul de transport uzinal poate fi deplasat cu viteză redusă (Deplasare lentă).

50 LED t Luminează pe fond roşu = Deplasare lentă Luminează pe fond verde = Deplasare normală

51 Buton Claxon t Declanşează un semnal acustic.55 Buton Coborâre t Coborâţi dispozitivul de preluare a

sarcinii.63 Buton Ridicare t Ridicare dispozitiv de preluare a

sarcinii.

Page 48: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

47

12.1

4 R

O3 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru funcţionare

3.1 Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită deteriorărilor sau altor deficienţe la utilajul detransport uzinal şi la dotarea suplimentară.Dacă la următoarele verificări au fost stabilite deteriorări sau alte lipsuri la utilajul detransport uzinal sau la dotările suplimentare, utilajul de transport uzinal nu mai trebuieutilizat până la repararea regulamentară.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Realizarea unei verificări înainte de punerea zilnică în funcţiune

Procedură• Verificaţi pe tot exteriorul utilajului de transport uzinal dacă există deteriorări sau

locuri de scurgere.Furtunurile deteriorate trebuie înlocuite neapărat.

• Verificaţi eventualele deteriorări şi fixarea corectă a bateriei şi contactelorcablurilor.

• Verificaţi existenţa unor defecţiuni vizibile la mijlocul de preluare a sarcinii, cum arfi fisurile, îndoiturile sau uzura puternică a furcii pentru încărcături.

• Verificaţi dacă există deteriorări la roata motoare şi roţile de sarcină.• Verificaţi integralitatea şi lizibilitatea marcajelor şi plăcuţelor, vezi "Locurile de

marcaj şi plăcuţele de fabricaţie" la pagina 25.• Verificaţi funcţionarea comutatorului „OPRIRE DE URGENŢĂ”.• Verificaţi resetarea osiei (amortizor osie).• Verificaţi resetarea automată a elementelor de comandă în poziţia zero în urma

acţionării.• Verificaţi funcţionarea frânei.• Verificarea fixării şi deteriorării capotei sistemului de acţionare şi a capacelor.

47

12.1

4 R

O

3 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru funcţionare

3.1 Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită deteriorărilor sau altor deficienţe la utilajul detransport uzinal şi la dotarea suplimentară.Dacă la următoarele verificări au fost stabilite deteriorări sau alte lipsuri la utilajul detransport uzinal sau la dotările suplimentare, utilajul de transport uzinal nu mai trebuieutilizat până la repararea regulamentară.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Realizarea unei verificări înainte de punerea zilnică în funcţiune

Procedură• Verificaţi pe tot exteriorul utilajului de transport uzinal dacă există deteriorări sau

locuri de scurgere.Furtunurile deteriorate trebuie înlocuite neapărat.

• Verificaţi eventualele deteriorări şi fixarea corectă a bateriei şi contactelorcablurilor.

• Verificaţi existenţa unor defecţiuni vizibile la mijlocul de preluare a sarcinii, cum arfi fisurile, îndoiturile sau uzura puternică a furcii pentru încărcături.

• Verificaţi dacă există deteriorări la roata motoare şi roţile de sarcină.• Verificaţi integralitatea şi lizibilitatea marcajelor şi plăcuţelor, vezi "Locurile de

marcaj şi plăcuţele de fabricaţie" la pagina 25.• Verificaţi funcţionarea comutatorului „OPRIRE DE URGENŢĂ”.• Verificaţi resetarea osiei (amortizor osie).• Verificaţi resetarea automată a elementelor de comandă în poziţia zero în urma

acţionării.• Verificaţi funcţionarea frânei.• Verificarea fixării şi deteriorării capotei sistemului de acţionare şi a capacelor.

Page 49: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

48

3.2 Aducerea în stare pregătită de funcţionare

Pornirea utilajului de transport uzinal

Condiţii preliminare– Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică realizate, vezi

"Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică" la pagina 47.

Procedură• Fişa (12) trebuie să se găsească în dispozitivul de fixare la utilajul de transport

uzinal.• Eventual deblocaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7) prin rotirea în sens

orar.• Introduceţi cheia în butucul de comandă (5) şi rotiţi-o spre dreapta până la limită în

poziţia „I“.

Utilajul de transport uzinal este pregătit de funcţionare.

Z Afişajul de descărcare a bateriei, respectiv contorul orelor de funcţionare (6) indicăstarea de încărcare a bateriilor, respectiv durata de funcţionare curentă.

5

6

7

12

12.1

4 R

O

48

3.2 Aducerea în stare pregătită de funcţionare

Pornirea utilajului de transport uzinal

Condiţii preliminare– Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică realizate, vezi

"Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică" la pagina 47.

Procedură• Fişa (12) trebuie să se găsească în dispozitivul de fixare la utilajul de transport

uzinal.• Eventual deblocaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7) prin rotirea în sens

orar.• Introduceţi cheia în butucul de comandă (5) şi rotiţi-o spre dreapta până la limită în

poziţia „I“.

Utilajul de transport uzinal este pregătit de funcţionare.

Z Afişajul de descărcare a bateriei, respectiv contorul orelor de funcţionare (6) indicăstarea de încărcare a bateriilor, respectiv durata de funcţionare curentă.

5

6

7

12

Page 50: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

49

12.1

4 R

O3.3 Verificările şi activităţile după aducerea în starea pregătită de

funcţionare

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită deteriorărilor sau altor deficienţe la utilajul detransport uzinal şi la dotarea suplimentară.Dacă la următoarele verificări au fost stabilite deteriorări sau alte lipsuri la utilajul detransport uzinal sau la dotările suplimentare, utilajul de transport uzinal nu mai trebuieutilizat până la repararea regulamentară.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Procedură• Verificarea funcţionării dispozitivelor de avertizare şi de siguranţă:

• Verificaţi funcţionarea comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ pentru aceastaapăsaţi comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ. Circuitul curentului principal seîntrerupe, astfel încât nu se mai pot executa mişcări ale vehiculului. Deblocaţiapoi prin rotirea în sens orar.

• Verificaţi funcţionarea claxonului, pentru aceasta acţionaţi tasta „Semnal deavertizare”.

• Verificaţi eficacitatea funcţiilor de frânare, vezi "Frânarea" la pagina 58.• Verificaţi funcţionarea direcţiei, vezi "Virarea" la pagina 58.• Verificaţi funcţionarea instalaţiei hidraulice, vezi "Ridicarea sau coborârea

dispozitivului de preluare a sarcinii" la pagina 61.• Verificaţi funcţiile de deplasare, vezi "Conducerea" la pagina 55.• Verificaţi funcţionarea butonului „buton de siguranţă la coliziune“, pentru

aceasta, acţionaţi butonul „buton de siguranţă la coliziune“ în timpul deplasării îndirecţia propulsiei.

• Verificaţi funcţionarea şi deteriorările elementelor de comandă şi afişaj, vezi"Descrierea elementelor de afişare şi comandă" la pagina 45.• Verificarea funcţiei de resetare a osiei.• Verificaţi resetarea automată a elementelor de comandă în poziţia zero în urma

acţionării.

49

12.1

4 R

O

3.3 Verificările şi activităţile după aducerea în starea pregătită de funcţionare

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită deteriorărilor sau altor deficienţe la utilajul detransport uzinal şi la dotarea suplimentară.Dacă la următoarele verificări au fost stabilite deteriorări sau alte lipsuri la utilajul detransport uzinal sau la dotările suplimentare, utilajul de transport uzinal nu mai trebuieutilizat până la repararea regulamentară.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Procedură• Verificarea funcţionării dispozitivelor de avertizare şi de siguranţă:

• Verificaţi funcţionarea comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ pentru aceastaapăsaţi comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ. Circuitul curentului principal seîntrerupe, astfel încât nu se mai pot executa mişcări ale vehiculului. Deblocaţiapoi prin rotirea în sens orar.

• Verificaţi funcţionarea claxonului, pentru aceasta acţionaţi tasta „Semnal deavertizare”.

• Verificaţi eficacitatea funcţiilor de frânare, vezi "Frânarea" la pagina 58.• Verificaţi funcţionarea direcţiei, vezi "Virarea" la pagina 58.• Verificaţi funcţionarea instalaţiei hidraulice, vezi "Ridicarea sau coborârea

dispozitivului de preluare a sarcinii" la pagina 61.• Verificaţi funcţiile de deplasare, vezi "Conducerea" la pagina 55.• Verificaţi funcţionarea butonului „buton de siguranţă la coliziune“, pentru

aceasta, acţionaţi butonul „buton de siguranţă la coliziune“ în timpul deplasării îndirecţia propulsiei.

• Verificaţi funcţionarea şi deteriorările elementelor de comandă şi afişaj, vezi"Descrierea elementelor de afişare şi comandă" la pagina 45.• Verificarea funcţiei de resetare a osiei.• Verificaţi resetarea automată a elementelor de comandă în poziţia zero în urma

acţionării.

Page 51: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

50

3.4 Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită utilajului de transport uzinal neasiguratOprirea utilajului de transport uzinal în pante, fără frâna activată sau cu dispozitivulde preluare a sarcinii ridicat este periculoasă şi nu este permisă.Opriţi utilajul de transport uzinal pe o suprafaţă plană. În cazuri speciale, se

recomandă asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene.Coborâţi complet dispozitivul de preluare a sarcinii.Alegeţi locul de oprire, astfel încât să nu fie rănite persoane cu dispozitivul de

preluare a sarcinii coborât. Dacă frânele nu funcţionează, asiguraţi utilajul de transport uzinal prin aşezarea de

pene dedesubt care să caleze roţile contra deplasării accidentale.

Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal

Procedură• Opriţi utilajul de transport uzinal pe o suprafaţă plană.• Coborâţi complet dispozitivul de preluare a sarcinii (13):

• Acţionaţi butonul „Coborâre“ (55).• Rotiţi roata motoare cu osia (9) pe „deplasare înainte“.• Deconectaţi utilajul de transport uzinal, pentru aceasta:

• Răsuciţi cheia în butucul de comandă (5) până la limită în sensul acelor deceasornic. Scoateţi cheia din butucul de comandă (5).

• Apăsaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7).

Utilajul de transport uzinal este oprit.

13

55

9

5

55

7

12.1

4 R

O

50

3.4 Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită utilajului de transport uzinal neasiguratOprirea utilajului de transport uzinal în pante, fără frâna activată sau cu dispozitivulde preluare a sarcinii ridicat este periculoasă şi nu este permisă.Opriţi utilajul de transport uzinal pe o suprafaţă plană. În cazuri speciale, se

recomandă asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene.Coborâţi complet dispozitivul de preluare a sarcinii.Alegeţi locul de oprire, astfel încât să nu fie rănite persoane cu dispozitivul de

preluare a sarcinii coborât. Dacă frânele nu funcţionează, asiguraţi utilajul de transport uzinal prin aşezarea de

pene dedesubt care să caleze roţile contra deplasării accidentale.

Oprirea şi asigurarea utilajului de transport uzinal

Procedură• Opriţi utilajul de transport uzinal pe o suprafaţă plană.• Coborâţi complet dispozitivul de preluare a sarcinii (13):

• Acţionaţi butonul „Coborâre“ (55).• Rotiţi roata motoare cu osia (9) pe „deplasare înainte“.• Deconectaţi utilajul de transport uzinal, pentru aceasta:

• Răsuciţi cheia în butucul de comandă (5) până la limită în sensul acelor deceasornic. Scoateţi cheia din butucul de comandă (5).

• Apăsaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7).

Utilajul de transport uzinal este oprit.

13

55

9

5

55

7

Page 52: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

51

12.1

4 R

O4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal

4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare

Căile de rulare şi zonele de lucru

Deplasarea este permisă numai pe drumurile prevăzute pentru circulaţie. Terţelepersoane neautorizate trebuie să păstreze distanţa faţă de zona de lucru.Depozitarea încărcăturilor este permisă numai în locurile special prevăzute.Utilajul de transport uzinal trebuie deplasat exclusiv în zonele de lucru, în care existăiluminare suficientă, pentru a împiedica periclitarea persoanelor şi deteriorareamaterialului. Pentru exploatarea utilajului de transport uzinal în condiţii de luminăinsuficientă, este necesară o dotare suplimentară.

PERICOL!

Solicitările de suprafaţă şi în puncte admise ale căilor de rulare nu trebuie depăşite.În locurile inaccesibile, este necesară instruirea prin intermediul unei a douapersoane.Operatorul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare sau descărcare,rampa încărcătorului sau puntea de încărcare nu este îndepărtată sau desprinsă.

Comportamentul în timpul deplasării

Operatorul trebuie să adapteze viteza de deplasare la condiţiile locale. Operatorultrebuie să conducă mai lent de ex. în curbe, înaintea pasajelor înguste şi pe acestea,la trecerea prin uşi batante, în locurile fără vizibilitate. Operatorul trebuie să păstrezepermanent o distanţă de siguranţă pentru frânare faţă de vehiculele care sedeplasează în faţa sa şi să deţină în permanenţă controlul asupra utilajului detransport uzinal. Oprirea bruscă (în afara situaţiei periculoase), virarea rapidă,depăşirea în locurile periculoase sau cu vizibilitate redusă, este interzisă. Înclinareaîn afară sau intervenţiile în afara zonei de lucru şi de operare sunt interzise.

Condiţiile de vizibilitate în timpul deplasării

Operatorul trebuie să privească în sensul de deplasare şi să aibă permanent operspectivă suficientă asupra traseului pe care îl parcurge. Dacă sunt transportatesarcini, care influenţează negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie să sedeplaseze în sens contrar direcţiei sarcinii. Dacă acest lucru nu este posibil, o a douapersoană trebuie să meargă în faţa utilajului de transport uzinal, pentru a vedea caleade rulare şi simultan pentru a putea menţine contactul vizual cu operatorul. Pentruaceasta, deplasaţi-vă numai la viteza pasului şi cu deosebită precauţie. Opriţi imediatutilajul de transport uzinal, dacă aţi pierdut contactul vizual.

Parcurgerea de pante ascendente şi descendente

Parcurgerea pantelor ascendente sau descendente de până la 5 % este permisănumai dacă aceasta are loc pe căi de circulaţie. Pantele ascendente saudescendente trebuie să fie curate şi aderente şi să poată fi parcurse în mod sigurconform specificaţiilor tehnice ale autovehiculului. Sarcina va fi transportatăîntotdeauna orientată spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pe direcţie oblică şioprirea utilajului de transport uzinal în pante ascendente sau descendente suntinterzise. Parcurgerea pantelor este permisă numai cu viteză redusă şi cu frânele înstare permanent pregătită de intervenţie.

51

12.1

4 R

O

4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal

4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare

Căile de rulare şi zonele de lucru

Deplasarea este permisă numai pe drumurile prevăzute pentru circulaţie. Terţelepersoane neautorizate trebuie să păstreze distanţa faţă de zona de lucru.Depozitarea încărcăturilor este permisă numai în locurile special prevăzute.Utilajul de transport uzinal trebuie deplasat exclusiv în zonele de lucru, în care existăiluminare suficientă, pentru a împiedica periclitarea persoanelor şi deteriorareamaterialului. Pentru exploatarea utilajului de transport uzinal în condiţii de luminăinsuficientă, este necesară o dotare suplimentară.

PERICOL!

Solicitările de suprafaţă şi în puncte admise ale căilor de rulare nu trebuie depăşite.În locurile inaccesibile, este necesară instruirea prin intermediul unei a douapersoane.Operatorul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare sau descărcare,rampa încărcătorului sau puntea de încărcare nu este îndepărtată sau desprinsă.

Comportamentul în timpul deplasării

Operatorul trebuie să adapteze viteza de deplasare la condiţiile locale. Operatorultrebuie să conducă mai lent de ex. în curbe, înaintea pasajelor înguste şi pe acestea,la trecerea prin uşi batante, în locurile fără vizibilitate. Operatorul trebuie să păstrezepermanent o distanţă de siguranţă pentru frânare faţă de vehiculele care sedeplasează în faţa sa şi să deţină în permanenţă controlul asupra utilajului detransport uzinal. Oprirea bruscă (în afara situaţiei periculoase), virarea rapidă,depăşirea în locurile periculoase sau cu vizibilitate redusă, este interzisă. Înclinareaîn afară sau intervenţiile în afara zonei de lucru şi de operare sunt interzise.

Condiţiile de vizibilitate în timpul deplasării

Operatorul trebuie să privească în sensul de deplasare şi să aibă permanent operspectivă suficientă asupra traseului pe care îl parcurge. Dacă sunt transportatesarcini, care influenţează negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie să sedeplaseze în sens contrar direcţiei sarcinii. Dacă acest lucru nu este posibil, o a douapersoană trebuie să meargă în faţa utilajului de transport uzinal, pentru a vedea caleade rulare şi simultan pentru a putea menţine contactul vizual cu operatorul. Pentruaceasta, deplasaţi-vă numai la viteza pasului şi cu deosebită precauţie. Opriţi imediatutilajul de transport uzinal, dacă aţi pierdut contactul vizual.

Parcurgerea de pante ascendente şi descendente

Parcurgerea pantelor ascendente sau descendente de până la 5 % este permisănumai dacă aceasta are loc pe căi de circulaţie. Pantele ascendente saudescendente trebuie să fie curate şi aderente şi să poată fi parcurse în mod sigurconform specificaţiilor tehnice ale autovehiculului. Sarcina va fi transportatăîntotdeauna orientată spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pe direcţie oblică şioprirea utilajului de transport uzinal în pante ascendente sau descendente suntinterzise. Parcurgerea pantelor este permisă numai cu viteză redusă şi cu frânele înstare permanent pregătită de intervenţie.

Page 53: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

52

Deplasarea pe elevatoare, rampe de încărcare sau poduri de încărcare

Deplasarea pe elevatoare este permisă numai dacă acestea au o capacitate portantăsuficientă, precum şi dacă sunt concepute şi avizate de administratorul lor pentruutilizare de către vehicule. Acest lucru va fi verificat înainte de a începe deplasarea.Utilajul de transport uzinal trebuie să intre în elevator cu sarcina în faţă şi să adopteo poziţie care elimină posibilitatea de atingere a pereţilor puţului. Persoaneleînsoţitoare din elevator au voie să intre numai după ce utilajul de transport uzinal areo poziţie sigură şi trebuie să părăsească elevatorul înaintea utilajului de transportuzinal. Operatorul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare şidescărcare, rampa încărcătorului sau puntea de încărcare nu este îndepărtată saudesprinsă.

Natura încărcăturii care urmează a fi transportată

Utilizatorul trebuie să se asigure că sarcinile se află în stare corespunzătoare. Nu sepot deplasa decât sarcini aşezate în siguranţă şi cu atenţie. Dacă există pericolul capărţi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţie potrivite.Sarcinile lichide trebuie asigurate împotriva înclinării în afară.

AVERTISMENT!

Pericole de accidente prin perturbaţii electromagneticeMagneţii puternici pot perturba componentele electronice, de ex. senzorii Hall şi astfelsă cauzeze accidente.Nu deplasaţi magneţi în zona de operare a utilajului de transport uzinal. Excepţii de

aici fac magneţii de aderenţă slabi, uzuali pentru fixarea notiţelor.

12.1

4 R

O

52

Deplasarea pe elevatoare, rampe de încărcare sau poduri de încărcare

Deplasarea pe elevatoare este permisă numai dacă acestea au o capacitate portantăsuficientă, precum şi dacă sunt concepute şi avizate de administratorul lor pentruutilizare de către vehicule. Acest lucru va fi verificat înainte de a începe deplasarea.Utilajul de transport uzinal trebuie să intre în elevator cu sarcina în faţă şi să adopteo poziţie care elimină posibilitatea de atingere a pereţilor puţului. Persoaneleînsoţitoare din elevator au voie să intre numai după ce utilajul de transport uzinal areo poziţie sigură şi trebuie să părăsească elevatorul înaintea utilajului de transportuzinal. Operatorul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare şidescărcare, rampa încărcătorului sau puntea de încărcare nu este îndepărtată saudesprinsă.

Natura încărcăturii care urmează a fi transportată

Utilizatorul trebuie să se asigure că sarcinile se află în stare corespunzătoare. Nu sepot deplasa decât sarcini aşezate în siguranţă şi cu atenţie. Dacă există pericolul capărţi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţie potrivite.Sarcinile lichide trebuie asigurate împotriva înclinării în afară.

AVERTISMENT!

Pericole de accidente prin perturbaţii electromagneticeMagneţii puternici pot perturba componentele electronice, de ex. senzorii Hall şi astfelsă cauzeze accidente.Nu deplasaţi magneţi în zona de operare a utilajului de transport uzinal. Excepţii de

aici fac magneţii de aderenţă slabi, uzuali pentru fixarea notiţelor.

Page 54: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

53

12.1

4 R

O4.2 OPRIRE DE URGENŢĂ

PRECAUŢIE!

Pericol de accidente prin frânare maximăLa acţionarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ în timpul deplasării, utilajul detransport uzinal este frânat cu capacitate maximă de frânare până la oprire. În plus,sarcina preluată poate aluneca de pe dispozitivul de preluare a sarcinii. Există pericolridicat de accident şi de rănire.Nu utilizaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ ca frână de serviciu.Utilizaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ în timpul deplasării numai în caz de

pericol.

PRECAUŢIE!

Pericol de accidente prin comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ defect sauinaccesibilDatorită unui comutator OPRIRE DE URGENŢĂ defect sau inaccesibil, există pericolde accident. În situaţie periculoasă, operatorul nu poate opri utilajul de transportuzinal la timp prin acţionarea comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ. Funcţionarea comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ nu are voie să fie

obstrucţionată de obiecte.Comunicaţi imediat superiorilor lipsurile stabilite la comutatorul OPRIRE DE

URGENŢĂ.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

53

12.1

4 R

O

4.2 OPRIRE DE URGENŢĂ

PRECAUŢIE!

Pericol de accidente prin frânare maximăLa acţionarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ în timpul deplasării, utilajul detransport uzinal este frânat cu capacitate maximă de frânare până la oprire. În plus,sarcina preluată poate aluneca de pe dispozitivul de preluare a sarcinii. Există pericolridicat de accident şi de rănire.Nu utilizaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ ca frână de serviciu.Utilizaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ în timpul deplasării numai în caz de

pericol.

PRECAUŢIE!

Pericol de accidente prin comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ defect sauinaccesibilDatorită unui comutator OPRIRE DE URGENŢĂ defect sau inaccesibil, există pericolde accident. În situaţie periculoasă, operatorul nu poate opri utilajul de transportuzinal la timp prin acţionarea comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ. Funcţionarea comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ nu are voie să fie

obstrucţionată de obiecte.Comunicaţi imediat superiorilor lipsurile stabilite la comutatorul OPRIRE DE

URGENŢĂ.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Page 55: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

54

Apăsarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ

Procedură• Apăsaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7).

Toate funcţiile electrice sunt dezactivate. Utilajul de transport uzinal frânează până laoprirea completă.

Z Apăsaţi comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ numai în caz de pericol.

Eliberarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ

Procedură• Deblocaţi comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7) prin rotirea în sens orar.

Toate funcţiile electrice sunt conectate, utilajul de transport uzinal este din noupregătit de funcţionare (se presupune că utilajul de transport uzinal era pregătit defuncţionare înainte de acţionarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ).

0 B

F

B

9

11

7

3

2

3

2

12.1

4 R

O

54

Apăsarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ

Procedură• Apăsaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7).

Toate funcţiile electrice sunt dezactivate. Utilajul de transport uzinal frânează până laoprirea completă.

Z Apăsaţi comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ numai în caz de pericol.

Eliberarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ

Procedură• Deblocaţi comutatorul OPRIRE DE URGENŢĂ (7) prin rotirea în sens orar.

Toate funcţiile electrice sunt conectate, utilajul de transport uzinal este din noupregătit de funcţionare (se presupune că utilajul de transport uzinal era pregătit defuncţionare înainte de acţionarea întrerupătorului OPRIRE DE URGENŢĂ).

0 B

F

B

9

11

7

3

2

3

2

Page 56: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

55

12.1

4 R

O4.3 Frânare de urgenţă

Z La eliberarea osiei, osia se deplasează automat în zona de frânare superioară (B)şi are loc o frânare forţată.

AVERTISMENT!

Pericol de coliziune prin osia defectăExploatarea utilajului de transport uzinal cu osia defectă poate cauza coliziuni cupersoane şi obiecte.Dacă osia se mişcă prea încet sau aproape de loc în poziţie de frânare, utilajul de

transport uzinal trebuie oprit până la stabilirea şi remedierea cauzei. Anunţaţi serviciul pentru clienţi al producătorului.

4.4 Conducerea

AVERTISMENT!

Pericol de coliziune la exploatarea utilajului de transport uzinalExploatarea utilajului de transport uzinal cu capotele deschise poate cauza coliziunicu persoane şi obiecte.Exploataţi utilajul de transport uzinal numai cu capotele închise şi blocate corect.La deplasarea prin porţi pendulante sau altele asemenea, se va avea în vedere ca

aripile porţilor să nu acţioneze butonul de siguranţă la coliziune.

Condiţii preliminare– Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal, vezi "Pregătirea utilajului de

transport uzinal pentru funcţionare" la pagina 47.

Procedură• Înclinaţi osia (9) în zona de rulare (F).• Reglarea sensului de deplasare de la comutatorul de deplasare (11):

• Rotiţi comutatorul de deplasare (11) încet în sensul sarcinii (3):Deplasarea în sensul sarcinii.

• Rotirea comutatorului de deplasare (11) încet în sensul propulsiei (2):Deplasare în sensul de propulsie.

• Reglarea vitezei de deplasare de la comutatorul de deplasare (11):• Cu cât mai mult se roteşte comutatorul de deplasare (11), cu atât mai mare este

viteza.• Controlaţi viteza de deplasare prin rotirea înainte sau înapoi a comutatorului de

deplasare (11).

Frâna este deblocată şi utilajul de transport uzinal preia deplasarea în sensulselectat.

Z Frâna de serviciu revine în poziţia neutră a comutatorului de deplasare (11) dupăo scurtă deplasare înapoi (unitatea de comandă sesizează deplasarea înapoi înpantă). La acţionarea regulatorului de cursă, frâna de serviciu este declanşată.

55

12.1

4 R

O

4.3 Frânare de urgenţă

Z La eliberarea osiei, osia se deplasează automat în zona de frânare superioară (B)şi are loc o frânare forţată.

AVERTISMENT!

Pericol de coliziune prin osia defectăExploatarea utilajului de transport uzinal cu osia defectă poate cauza coliziuni cupersoane şi obiecte.Dacă osia se mişcă prea încet sau aproape de loc în poziţie de frânare, utilajul de

transport uzinal trebuie oprit până la stabilirea şi remedierea cauzei. Anunţaţi serviciul pentru clienţi al producătorului.

4.4 Conducerea

AVERTISMENT!

Pericol de coliziune la exploatarea utilajului de transport uzinalExploatarea utilajului de transport uzinal cu capotele deschise poate cauza coliziunicu persoane şi obiecte.Exploataţi utilajul de transport uzinal numai cu capotele închise şi blocate corect.La deplasarea prin porţi pendulante sau altele asemenea, se va avea în vedere ca

aripile porţilor să nu acţioneze butonul de siguranţă la coliziune.

Condiţii preliminare– Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal, vezi "Pregătirea utilajului de

transport uzinal pentru funcţionare" la pagina 47.

Procedură• Înclinaţi osia (9) în zona de rulare (F).• Reglarea sensului de deplasare de la comutatorul de deplasare (11):

• Rotiţi comutatorul de deplasare (11) încet în sensul sarcinii (3):Deplasarea în sensul sarcinii.

• Rotirea comutatorului de deplasare (11) încet în sensul propulsiei (2):Deplasare în sensul de propulsie.

• Reglarea vitezei de deplasare de la comutatorul de deplasare (11):• Cu cât mai mult se roteşte comutatorul de deplasare (11), cu atât mai mare este

viteza.• Controlaţi viteza de deplasare prin rotirea înainte sau înapoi a comutatorului de

deplasare (11).

Frâna este deblocată şi utilajul de transport uzinal preia deplasarea în sensulselectat.

Z Frâna de serviciu revine în poziţia neutră a comutatorului de deplasare (11) dupăo scurtă deplasare înapoi (unitatea de comandă sesizează deplasarea înapoi înpantă). La acţionarea regulatorului de cursă, frâna de serviciu este declanşată.

Page 57: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

56

4.4.1 Schimbarea direcţiei de deplasare în timpul deplasării

PRECAUŢIE!

Pericol la schimbarea direcţiei de deplasare în timpul deplasăriiSchimbarea direcţiei de deplasare duce la o temporizare puternică a frânării la utilajulde transport uzinal. La o schimbare a direcţiei de deplasare, se poate ajunge la oviteză înaltă în direcţia de deplasare opusă, când comutatorul deplasării nu esteeliberat la timp. Acţionaţi uşor sau nu mai acţionaţi comutatorul deplasării după angajarea în cursă

în direcţie opusă de deplasare.Nu efectuaţi mişcări bruşte de direcţie.Priviţi în direcţia de deplasare.Trebuie să aveţi o perspectivă suficientă asupra traseului pe care îl parcurgeţi.

Schimbarea sensului de deplasare în timpul deplasării

Procedură• În timpul deplasării, schimbaţi comutatorul de deplasare (11) pe sensul de

deplasare opus.

Utilajul de transport uzinal este frânat, până se iniţiază o deplasare a acestuia însensul opus de deplasare.

0

B

F

B

911

3

2

50

492

3

51

12.1

4 R

O

56

4.4.1 Schimbarea direcţiei de deplasare în timpul deplasării

PRECAUŢIE!

Pericol la schimbarea direcţiei de deplasare în timpul deplasăriiSchimbarea direcţiei de deplasare duce la o temporizare puternică a frânării la utilajulde transport uzinal. La o schimbare a direcţiei de deplasare, se poate ajunge la oviteză înaltă în direcţia de deplasare opusă, când comutatorul deplasării nu esteeliberat la timp. Acţionaţi uşor sau nu mai acţionaţi comutatorul deplasării după angajarea în cursă

în direcţie opusă de deplasare.Nu efectuaţi mişcări bruşte de direcţie.Priviţi în direcţia de deplasare.Trebuie să aveţi o perspectivă suficientă asupra traseului pe care îl parcurgeţi.

Schimbarea sensului de deplasare în timpul deplasării

Procedură• În timpul deplasării, schimbaţi comutatorul de deplasare (11) pe sensul de

deplasare opus.

Utilajul de transport uzinal este frânat, până se iniţiază o deplasare a acestuia însensul opus de deplasare.

0

B

F

B

911

3

2

50

492

3

51

Page 58: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

57

12.1

4 R

O4.5 Deplasare lentă

PRECAUŢIE!

Pericol de accidente prin frâna de serviciu dezactivatăÎn timpul deplasării lente, este necesară o atenţie deosebită din partea operatorului.Frâna de serviciu este dezactivată în timpul deplasării lente şi este dezactivată dinnou după eliberarea butonului „Deplasare lentă”.În caz de pericol, frânaţi utilajul de transport uzinal prin eliberarea imediată a

butonului „Deplasare lentă” şi a comutatorului de deplasare.O frânare se realizează la Deplasarea lentă numai prin frâna cu rulare până la

oprire.

Z Utilajul de transport uzinal poate rula cu osia în poziţie verticală (8) (de ex. în spaţiiînguste / lift).

Conectarea deplasării lente

Procedură• Apăsaţi butonul „Deplasare lentă” (49).

Z O comutare a stării de funcţionare este posibilă numai la oprirea utilajului detransport uzinal cu osia în poziţia de deplasare (F).LED-ul (50) luminează pe fond roşu = Deplasare lentă activată.

• Poziţionaţi comutatorul pentru deplasare (11) în sensul de deplasare dorit.

Se eliberează frâna. Utilajul de transport uzinal rulează cu viteză lentă.

PRECAUŢIE!

În caz de pericol, frânaţi utilajul de transport uzinal printr-o nouă apăsare a butonului(49) Deplasare lentă.

Deconectarea deplasării lente

Procedură• Apăsaţi din nou butonul „Deplasare lentă” (49).

Z LED-ul (50) luminează pe fond verde = Deplasare lentă dezactivată.• Eliberaţi comutatorul de deplasare (11).

Deplasarea lentă se încheie şi utilajul de transport uzinal poate fi deplasat din nou cuviteză normală.

4.6 Claxonul

Procedură• Acţionaţi butonul Claxon (51), pentru a declanşa semnalul acustic de avertizare.

57

12.1

4 R

O

4.5 Deplasare lentă

PRECAUŢIE!

Pericol de accidente prin frâna de serviciu dezactivatăÎn timpul deplasării lente, este necesară o atenţie deosebită din partea operatorului.Frâna de serviciu este dezactivată în timpul deplasării lente şi este dezactivată dinnou după eliberarea butonului „Deplasare lentă”.În caz de pericol, frânaţi utilajul de transport uzinal prin eliberarea imediată a

butonului „Deplasare lentă” şi a comutatorului de deplasare.O frânare se realizează la Deplasarea lentă numai prin frâna cu rulare până la

oprire.

Z Utilajul de transport uzinal poate rula cu osia în poziţie verticală (8) (de ex. în spaţiiînguste / lift).

Conectarea deplasării lente

Procedură• Apăsaţi butonul „Deplasare lentă” (49).

Z O comutare a stării de funcţionare este posibilă numai la oprirea utilajului detransport uzinal cu osia în poziţia de deplasare (F).LED-ul (50) luminează pe fond roşu = Deplasare lentă activată.

• Poziţionaţi comutatorul pentru deplasare (11) în sensul de deplasare dorit.

Se eliberează frâna. Utilajul de transport uzinal rulează cu viteză lentă.

PRECAUŢIE!

În caz de pericol, frânaţi utilajul de transport uzinal printr-o nouă apăsare a butonului(49) Deplasare lentă.

Deconectarea deplasării lente

Procedură• Apăsaţi din nou butonul „Deplasare lentă” (49).

Z LED-ul (50) luminează pe fond verde = Deplasare lentă dezactivată.• Eliberaţi comutatorul de deplasare (11).

Deplasarea lentă se încheie şi utilajul de transport uzinal poate fi deplasat din nou cuviteză normală.

4.6 Claxonul

Procedură• Acţionaţi butonul Claxon (51), pentru a declanşa semnalul acustic de avertizare.

Page 59: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

58

4.7 Virarea

Procedură• Basculaţi osia (9) la stânga sau la dreapta.

Utilajului de transport uzinal virat în direcţia dorită.

4.8 Frânarea

AVERTISMENT!

Pericol de accidente la frânareComportamentul la frânare al utilajului de transport uzinal depinde esenţial de stareaşi conformaţia solului. Distanţa de frânare a utilajului de transport uzinal seprelungeşte în cazul unui sol umed sau murdar.Operatorul trebuie să respecte conformaţia solului şi să o aibă în vedere la

comportamentul de frânare.Frânaţi cu atenţie utilajul de transport uzinal, pentru ca sarcina să nu alunece.

PRECAUŢIE!

În caz de pericol, osia trebuie adusă în poziţia de frânare sau întrerupătorulOPRIRE DE URGENŢĂ trebuie apăsat.

Utilajul de transport uzinal poate fi frânat în diferite feluri:

– prin frânarea forţată.– cu frâna de serviciu (zona de frânare B).– cu frâna de contra-curent.– cu frâna de rulare până la oprire.

12.1

4 R

O

58

4.7 Virarea

Procedură• Basculaţi osia (9) la stânga sau la dreapta.

Utilajului de transport uzinal virat în direcţia dorită.

4.8 Frânarea

AVERTISMENT!

Pericol de accidente la frânareComportamentul la frânare al utilajului de transport uzinal depinde esenţial de stareaşi conformaţia solului. Distanţa de frânare a utilajului de transport uzinal seprelungeşte în cazul unui sol umed sau murdar.Operatorul trebuie să respecte conformaţia solului şi să o aibă în vedere la

comportamentul de frânare.Frânaţi cu atenţie utilajul de transport uzinal, pentru ca sarcina să nu alunece.

PRECAUŢIE!

În caz de pericol, osia trebuie adusă în poziţia de frânare sau întrerupătorulOPRIRE DE URGENŢĂ trebuie apăsat.

Utilajul de transport uzinal poate fi frânat în diferite feluri:

– prin frânarea forţată.– cu frâna de serviciu (zona de frânare B).– cu frâna de contra-curent.– cu frâna de rulare până la oprire.

Page 60: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

59

12.1

4 R

O4.8.1 Frânarea de urgenţă

Procedură• La eliberarea osiei (9), are loc o frânare

forţată. Osia se deplasează automat înzona de frânare superioară (B).

PRECAUŢIE!

Dacă osia se deplasează lent, respectiv nu se deplasează automat în poziţia defrânare, cauza trebuie remediată. Dacă este cazul, se înlocuiesc arcurilepneumatice!

4.8.2 Frânarea cu frâna de serviciu

Procedură• Se înclină osia (9) în sus sau în jos într-una dintre zonele de frânare (B).

Frâna de serviciu este frâna generatoare.

Z Abia atunci când această frână nu atinge forţa de frânare necesară, frânamecanică se acţionează automat.

4.8.3 Frânarea cu frâna de contracurent

Procedură• În timpul deplasării, schimbaţi de la comutatorul de rulare (11) în sens opus.

Utilajul de transport uzinal este frânat prin intermediul frânei de contracurent, până seefectuează deplasarea în sens invers.

4.8.4 Frânarea prin frâna cu rulare până la oprire

Procedură• Eliberaţi comutatorul de deplasare (11).

Utilajul de transport uzinal frânează prin efect generatoric până la oprirea completă.

B

F

B

9 11

59

12.1

4 R

O

4.8.1 Frânarea de urgenţă

Procedură• La eliberarea osiei (9), are loc o frânare

forţată. Osia se deplasează automat înzona de frânare superioară (B).

PRECAUŢIE!

Dacă osia se deplasează lent, respectiv nu se deplasează automat în poziţia defrânare, cauza trebuie remediată. Dacă este cazul, se înlocuiesc arcurilepneumatice!

4.8.2 Frânarea cu frâna de serviciu

Procedură• Se înclină osia (9) în sus sau în jos într-una dintre zonele de frânare (B).

Frâna de serviciu este frâna generatoare.

Z Abia atunci când această frână nu atinge forţa de frânare necesară, frânamecanică se acţionează automat.

4.8.3 Frânarea cu frâna de contracurent

Procedură• În timpul deplasării, schimbaţi de la comutatorul de rulare (11) în sens opus.

Utilajul de transport uzinal este frânat prin intermediul frânei de contracurent, până seefectuează deplasarea în sens invers.

4.8.4 Frânarea prin frâna cu rulare până la oprire

Procedură• Eliberaţi comutatorul de deplasare (11).

Utilajul de transport uzinal frânează prin efect generatoric până la oprirea completă.

B

F

B

9 11

Page 61: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

60

4.9 Buton de siguranţă la coliziune

Z Butonul de siguranţă la coliziune (10)împiedică prinderea utilizatorului întreutilajul de transport uzinal şi un alt obiect.Funcţia butonului de siguranţă lacoliziune (10) este activată, dacă utilajulde transport uzinal se deplasează însensul de deplasare (2).

Procedură• Apăsaţi butonul de siguranţă la coliziune

(10).

Utilajul de transport uzinal accelerează însensul de deplasare (2) şi este frânat pânăla oprire. Funcţiile Ridicare şi Coborâresunt dezactivate.

Z Dacă butonul de siguranţă la coliziune este acţionat în timpul punerii în funcţiune,funcţiile de deplasare şi de ridicare ale utilajului de transport uzinal nu sunt activate.

10

2

12.1

4 R

O

60

4.9 Buton de siguranţă la coliziune

Z Butonul de siguranţă la coliziune (10)împiedică prinderea utilizatorului întreutilajul de transport uzinal şi un alt obiect.Funcţia butonului de siguranţă lacoliziune (10) este activată, dacă utilajulde transport uzinal se deplasează însensul de deplasare (2).

Procedură• Apăsaţi butonul de siguranţă la coliziune

(10).

Utilajul de transport uzinal accelerează însensul de deplasare (2) şi este frânat pânăla oprire. Funcţiile Ridicare şi Coborâresunt dezactivate.

Z Dacă butonul de siguranţă la coliziune este acţionat în timpul punerii în funcţiune,funcţiile de deplasare şi de ridicare ale utilajului de transport uzinal nu sunt activate.

10

2

Page 62: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

61

12.1

4 R

O4.10 Ridicarea sau coborârea dispozitivului de preluare a sarcinii

AVERTISMENT!

Pericol de accidente în timpul ridicării şi coborâriiÎn zona periculoasă a utilajului de transport uzinal persoanele pot fi accidentate.Zona periculoasă este zona în care persoanele sunt puse în pericol datoritămişcărilor utilajului de transport uzinal, inclusiv ale dispozitivului de preluare asarcinii, etc. În această categorie intră şi zona accesibilă sarcinilor care pot să cadă,dispozitivelor de lucru etc.În zona periculoasă a utilajului de transport uzinal nu au voie să staţioneze altepersoane în afară de utilizator (în poziţia sa normală de comandă).Avertizaţi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal. Opriţi

imediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dacă persoanele nu au părăsit zonapericuloasă.

Utilajul de transport uzinal se va asigura contra utilizării de persoane neautorizate,dacă persoanele nu au părăsit zona periculoasă în ciuda avertizării.

Transportaţi numai sarcini asigurate şi aşezate regulamentar. Dacă există pericolulca părţi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţiepotrivite.

Nu depăşiţi sarcinile maxime menţionate pe plăcuţa cu capacitatea portantă.Este interzisă păşirea persoanelor pe dispozitivul de preluare a sarcinii.Nu este permisă ridicarea persoanelor.Nu apucaţi sau nu păşiţi niciodată pe componentele mobile ale utilajului de

transport uzinal.Urcarea pe instalaţii sau alte vehicule este interzisă.

61

12.1

4 R

O

4.10 Ridicarea sau coborârea dispozitivului de preluare a sarcinii

AVERTISMENT!

Pericol de accidente în timpul ridicării şi coborâriiÎn zona periculoasă a utilajului de transport uzinal persoanele pot fi accidentate.Zona periculoasă este zona în care persoanele sunt puse în pericol datoritămişcărilor utilajului de transport uzinal, inclusiv ale dispozitivului de preluare asarcinii, etc. În această categorie intră şi zona accesibilă sarcinilor care pot să cadă,dispozitivelor de lucru etc.În zona periculoasă a utilajului de transport uzinal nu au voie să staţioneze altepersoane în afară de utilizator (în poziţia sa normală de comandă).Avertizaţi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal. Opriţi

imediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dacă persoanele nu au părăsit zonapericuloasă.

Utilajul de transport uzinal se va asigura contra utilizării de persoane neautorizate,dacă persoanele nu au părăsit zona periculoasă în ciuda avertizării.

Transportaţi numai sarcini asigurate şi aşezate regulamentar. Dacă există pericolulca părţi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţiepotrivite.

Nu depăşiţi sarcinile maxime menţionate pe plăcuţa cu capacitatea portantă.Este interzisă păşirea persoanelor pe dispozitivul de preluare a sarcinii.Nu este permisă ridicarea persoanelor.Nu apucaţi sau nu păşiţi niciodată pe componentele mobile ale utilajului de

transport uzinal.Urcarea pe instalaţii sau alte vehicule este interzisă.

Page 63: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

62

4.10.1 Ridicaţi ansamblul de preluare a sarcinii

Condiţii preliminare– Aduceţi utilajul de transport uzinal în stare pregătită de funcţionare, vezi "Aducerea

în stare pregătită de funcţionare" la pagina 48.

Procedură• Acţionaţi butonul „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii” (63) până când atingeţi

înălţimea dorită a cursei de ridicare.

NOTÃ

Pericol de daune materiale la agregatul hidraulicDupă atingerea opritorului mecanic de sfârşit de cursă al dispozitivului de preluare asarcinii, nu mai acţionaţi butonul „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii”. În cazcontrar, există pericolul de daune materiale la agregatul hidraulic.

Dispozitivul de preluare a sarcinii se ridică.

4.10.2 Coborâre dispozitiv de preluare a sarcinii

Condiţii preliminare– Aduceţi utilajul de transport uzinal în stare pregătită de funcţionare, vezi "Aducerea

în stare pregătită de funcţionare" la pagina 48.

Procedură• Acţionaţi butonul „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii” (55), până când atingeţi

înălţimea dorită a cursei de ridicare.

Dispozitivul de preluare a sarcinii este coborât.

Z Funcţiile Ridicare şi Coborâre sunt disponibile în toate zonele de poziţionare aosiei.

63

55

12.1

4 R

O

62

4.10.1 Ridicaţi ansamblul de preluare a sarcinii

Condiţii preliminare– Aduceţi utilajul de transport uzinal în stare pregătită de funcţionare, vezi "Aducerea

în stare pregătită de funcţionare" la pagina 48.

Procedură• Acţionaţi butonul „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii” (63) până când atingeţi

înălţimea dorită a cursei de ridicare.

NOTÃ

Pericol de daune materiale la agregatul hidraulicDupă atingerea opritorului mecanic de sfârşit de cursă al dispozitivului de preluare asarcinii, nu mai acţionaţi butonul „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii”. În cazcontrar, există pericolul de daune materiale la agregatul hidraulic.

Dispozitivul de preluare a sarcinii se ridică.

4.10.2 Coborâre dispozitiv de preluare a sarcinii

Condiţii preliminare– Aduceţi utilajul de transport uzinal în stare pregătită de funcţionare, vezi "Aducerea

în stare pregătită de funcţionare" la pagina 48.

Procedură• Acţionaţi butonul „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii” (55), până când atingeţi

înălţimea dorită a cursei de ridicare.

Dispozitivul de preluare a sarcinii este coborât.

Z Funcţiile Ridicare şi Coborâre sunt disponibile în toate zonele de poziţionare aosiei.

63

55

Page 64: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

63

12.1

4 R

O4.11 Preluarea, transportarea şi depunerea sarcinilor

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin sarcinile asigurate şi aşezate neregulamentar Înainte de a prelua o sarcină, operatorul trebuie să se asigure că aceasta estepaletată corect şi capacitatea portantă admisă a utilajului de transport uzinal nu estedepăşită.Avertizaţi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal. Opriţi

imediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dacă persoanele nu au părăsit zonapericuloasă.

Transportaţi numai sarcini asigurate şi aşezate regulamentar. Dacă există pericolulca părţi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţiepotrivite.

Este interzisă transportarea sarcinilor deteriorate.Nu depăşiţi sarcinile maxime menţionate pe plăcuţa cu capacitatea portantă.Nu păşiţi niciodată sub dispozitivul de preluare a sarcinii şi nu staţionaţi sub acesta/

aceasta.Este interzisă păşirea persoanelor pe dispozitivul de preluare a sarcinii.Nu este permisă ridicarea persoanelor.Introduceţi mijlocul de preluare a sarcinii pe cât posibil sub sarcină.

63

12.1

4 R

O

4.11 Preluarea, transportarea şi depunerea sarcinilor

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin sarcinile asigurate şi aşezate neregulamentar Înainte de a prelua o sarcină, operatorul trebuie să se asigure că aceasta estepaletată corect şi capacitatea portantă admisă a utilajului de transport uzinal nu estedepăşită.Avertizaţi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal. Opriţi

imediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dacă persoanele nu au părăsit zonapericuloasă.

Transportaţi numai sarcini asigurate şi aşezate regulamentar. Dacă există pericolulca părţi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţiepotrivite.

Este interzisă transportarea sarcinilor deteriorate.Nu depăşiţi sarcinile maxime menţionate pe plăcuţa cu capacitatea portantă.Nu păşiţi niciodată sub dispozitivul de preluare a sarcinii şi nu staţionaţi sub acesta/

aceasta.Este interzisă păşirea persoanelor pe dispozitivul de preluare a sarcinii.Nu este permisă ridicarea persoanelor.Introduceţi mijlocul de preluare a sarcinii pe cât posibil sub sarcină.

Page 65: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

64

4.11.1 Preluarea încărcăturii

Condiţii preliminare– Sarcina paletată regulamentar.– Greutatea sarcinii corespunde capacităţii portante a utilajului de transport uzinal.– Dispozitiv de preluare a sarcinii încărcat uniform în cazul sarcinilor grele.

Procedură• Apropiaţi-vă încet cu utilajul de transport uzinal spre palet.• Introduceţi încet în palet dispozitivul de preluare a sarcinii până când paletul se

aflăîn spate la dispozitivul de preluare a sarcinii (vezi graficul drept).Z Unitatea de sarcină nu are voie să iasă cu mai mult de 50 mm peste vârfurile

dispozitivului de preluare a sarcinii.• Ridicaţi dispozitiviul de preluare a sarcinii, până când atingeţi înălţimea dorită a

cursei de ridicare (vezi pagina 62).

Se ridică sarcina.

NOTÃ

Pericol de daune materiale la agregatul hidraulicDupă atingerea opritorului mecanic de capăt al dispozitivului de preluare a sarcinii,nu mi acţionaţi tasta „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii”. În caz contrar, existăpericolul de daune materiale la agregatul hidraulic.

12.1

4 R

O

64

4.11.1 Preluarea încărcăturii

Condiţii preliminare– Sarcina paletată regulamentar.– Greutatea sarcinii corespunde capacităţii portante a utilajului de transport uzinal.– Dispozitiv de preluare a sarcinii încărcat uniform în cazul sarcinilor grele.

Procedură• Apropiaţi-vă încet cu utilajul de transport uzinal spre palet.• Introduceţi încet în palet dispozitivul de preluare a sarcinii până când paletul se

aflăîn spate la dispozitivul de preluare a sarcinii (vezi graficul drept).Z Unitatea de sarcină nu are voie să iasă cu mai mult de 50 mm peste vârfurile

dispozitivului de preluare a sarcinii.• Ridicaţi dispozitiviul de preluare a sarcinii, până când atingeţi înălţimea dorită a

cursei de ridicare (vezi pagina 62).

Se ridică sarcina.

NOTÃ

Pericol de daune materiale la agregatul hidraulicDupă atingerea opritorului mecanic de capăt al dispozitivului de preluare a sarcinii,nu mi acţionaţi tasta „Ridicare dispozitiv de preluare a sarcinii”. În caz contrar, existăpericolul de daune materiale la agregatul hidraulic.

Page 66: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

65

12.1

4 R

O4.11.2 Transportarea încărcăturii

Condiţii preliminare– Sarcină preluată regulamentar.– Sarcina nu atinge solul.– Conformaţie impecabilă a solului.

Procedură• Acceleraţi şi frânaţi fin utilajul de transport uzinal.• Adaptaţi viteza de deplasare la conformaţia căilor de rulare şi la sarcina

transportată.• Rulaţi utilajul de transport uzinal cu viteză constantă.• Fiţi pregătit permanent pentru frânare:

• În caz normal, frânaţi lin utilajul de transport uzinal.• În caz de pericol, este permisă oprirea bruscă.

• Acordaţi atenţie celorlalţi participanţi la trafic în intersecţii şi la pasaje. • Apelaţi la ajutorul unei persoane pentru a fi dirijat în locurile fără vizibilitate.• Deplasarea transversală sau oblică în pante este interzisă. Nu întoarceţi în pantele

descendente şi ascendente şi transportaţi sarcina întotdeauna orientată spre vârfulpantei (vezi graficul).

65

12.1

4 R

O

4.11.2 Transportarea încărcăturii

Condiţii preliminare– Sarcină preluată regulamentar.– Sarcina nu atinge solul.– Conformaţie impecabilă a solului.

Procedură• Acceleraţi şi frânaţi fin utilajul de transport uzinal.• Adaptaţi viteza de deplasare la conformaţia căilor de rulare şi la sarcina

transportată.• Rulaţi utilajul de transport uzinal cu viteză constantă.• Fiţi pregătit permanent pentru frânare:

• În caz normal, frânaţi lin utilajul de transport uzinal.• În caz de pericol, este permisă oprirea bruscă.

• Acordaţi atenţie celorlalţi participanţi la trafic în intersecţii şi la pasaje. • Apelaţi la ajutorul unei persoane pentru a fi dirijat în locurile fără vizibilitate.• Deplasarea transversală sau oblică în pante este interzisă. Nu întoarceţi în pantele

descendente şi ascendente şi transportaţi sarcina întotdeauna orientată spre vârfulpantei (vezi graficul).

Page 67: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

66

4.11.3 Depunerea încărcăturii

PRECAUŢIE!

Încărcăturile nu trebuie aşezate pe căile de circulaţie şi de refugiu, în faţadispozitivelor de siguranţă şi a dispozitivelor de exploatare, care trebuie să fieaccesibile oricând.

Condiţii preliminare– Loc de depozitare adecvat pentru depozitarea sarcinii.

Procedură• Apropiaţi-vă precaut cu utilajul de transport uzinal spre locul de depozitare.• Coborâţi dispozitivul de preluare a sarcinii.

Z Pentru a nu deteriora sarcina şi dispozitivul de preluare a sarcinii, evitaţi coborâreabrutală a sarcinii.

• Coborâţi dispozitivul de preluare a sarcinii, până când acesta se desprinde desarcină (vezi pagina 62).

• Deplasaţi cu atenţie dispozitivul de preluare a sarcinii de pe palet.

Sarcina a fost aşezată.

NOTÃ

Evitaţi aşezarea brutală a sarcinii, pentru a nu deteriora sarcina, dispozitivul depreluare a sarcinii şi suportul raftului.

12.1

4 R

O

66

4.11.3 Depunerea încărcăturii

PRECAUŢIE!

Încărcăturile nu trebuie aşezate pe căile de circulaţie şi de refugiu, în faţadispozitivelor de siguranţă şi a dispozitivelor de exploatare, care trebuie să fieaccesibile oricând.

Condiţii preliminare– Loc de depozitare adecvat pentru depozitarea sarcinii.

Procedură• Apropiaţi-vă precaut cu utilajul de transport uzinal spre locul de depozitare.• Coborâţi dispozitivul de preluare a sarcinii.

Z Pentru a nu deteriora sarcina şi dispozitivul de preluare a sarcinii, evitaţi coborâreabrutală a sarcinii.

• Coborâţi dispozitivul de preluare a sarcinii, până când acesta se desprinde desarcină (vezi pagina 62).

• Deplasaţi cu atenţie dispozitivul de preluare a sarcinii de pe palet.

Sarcina a fost aşezată.

NOTÃ

Evitaţi aşezarea brutală a sarcinii, pentru a nu deteriora sarcina, dispozitivul depreluare a sarcinii şi suportul raftului.

Page 68: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

67

12.1

4 R

O5 Asistenţa în caz de avarii

Acest capitol permite operatorului să localizeze şi să remedieze prin mijloace propriidefecţiunile simple sau consecinţele unor manevre de deservire greşite. Laidentificarea prin eliminare a defecţiunii, se va proceda în ordinea măsurilor deremediere specificate în tabel.

Z Dacă utilajul de transport uzinal nu poate fi pus în funcţiune după efectuarea"Măsurilor de asistenţă" sau dacă se afişează o defecţiune sau eroare a uneicomponente electronice împreună cu mesajul eveniment aferent, înştiinţaţiserviciul de asistenţă a clienţi al producătorului.Remedierea în continuare a erorilor trebuie efectuată exclusiv de serviciul pentruclienţi al producătorului. Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă aclienţilor special calificat pentru aceste îndatoriri.Pentru a putea reacţiona rapid şi premeditat, următoarele informaţii sunt importanteşi ajutătoare pentru serviciul de asistenţă a clienţilor:- numărul de serie al utilajului de transport uzinal- mesajul eveniment din unitatea de afişare (dacă există)- descrierea erorii- locaţia actuală a utilajului de transport uzinal.

5.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează

Cauza posibilă Măsurile de remediere

Osia nu este basculată în zona de rulare (F)

Basculaţi osia în zona de rulare (F)

Fişa de reţea este racordată Decuplaţi fişa de la reţea şi introduceţi-o în dispozitivul de fixare la utilajul de transport uzinal

Butucul de comandă în poziţia „0“ Puneţi butucul de comandă în poziţia „I“

Întrerupător OPRIRE DE URGENŢĂ acţionat

Deblocaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ prin rotirea în sens orar

Bateria prea slab încărcată Verificaţi încărcarea bateriei, încărcaţi bateria, dacă este cazul

Siguranţă defectă Verificaţi siguranţa (vedeţi capitolul F)

Bateria neracordată Verificaţi bornele bateriei

67

12.1

4 R

O

5 Asistenţa în caz de avarii

Acest capitol permite operatorului să localizeze şi să remedieze prin mijloace propriidefecţiunile simple sau consecinţele unor manevre de deservire greşite. Laidentificarea prin eliminare a defecţiunii, se va proceda în ordinea măsurilor deremediere specificate în tabel.

Z Dacă utilajul de transport uzinal nu poate fi pus în funcţiune după efectuarea"Măsurilor de asistenţă" sau dacă se afişează o defecţiune sau eroare a uneicomponente electronice împreună cu mesajul eveniment aferent, înştiinţaţiserviciul de asistenţă a clienţi al producătorului.Remedierea în continuare a erorilor trebuie efectuată exclusiv de serviciul pentruclienţi al producătorului. Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă aclienţilor special calificat pentru aceste îndatoriri.Pentru a putea reacţiona rapid şi premeditat, următoarele informaţii sunt importanteşi ajutătoare pentru serviciul de asistenţă a clienţilor:- numărul de serie al utilajului de transport uzinal- mesajul eveniment din unitatea de afişare (dacă există)- descrierea erorii- locaţia actuală a utilajului de transport uzinal.

5.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează

Cauza posibilă Măsurile de remediere

Osia nu este basculată în zona de rulare (F)

Basculaţi osia în zona de rulare (F)

Fişa de reţea este racordată Decuplaţi fişa de la reţea şi introduceţi-o în dispozitivul de fixare la utilajul de transport uzinal

Butucul de comandă în poziţia „0“ Puneţi butucul de comandă în poziţia „I“

Întrerupător OPRIRE DE URGENŢĂ acţionat

Deblocaţi întrerupătorul OPRIRE DE URGENŢĂ prin rotirea în sens orar

Bateria prea slab încărcată Verificaţi încărcarea bateriei, încărcaţi bateria, dacă este cazul

Siguranţă defectă Verificaţi siguranţa (vedeţi capitolul F)

Bateria neracordată Verificaţi bornele bateriei

Page 69: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

68

5.2 Încărcătura nu poate fi ridicată

6 Mişcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de propulsie propriu

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită tractării neregulamentare a utilajului de transportuzinal.Asiguraţi utilajul de transport uzinal, care trebuie tractat, pe partea de sarcină a

utilajului, împotriva basculării şi căderii.Avertizaţi persoanele din zona periculoasă.Purtaţi încălţăminte de protecţie.Respectaţi punctul de greutate al utilajului de transport uzinal, care trebuie tractat.

Procedură• Aşezaţi utilajul de transport uzinal, care trebuie tractat, pe suporturi.• Deplasaţi utilajul de transport uzinal sau căruciorul stivuitor cu furcă manual cu

ajutorul mijlocului de preluare a sarcinii, complet sub utilajul de transport uzinalcare trebuie tractat.

• Ridicaţi utilajul de transport uzinal, până când se atinge înălţimea dorită.• Deplasaţi utilajul de transport uzinal la destinaţie, cu ajutorul utilajului de transport.

În plus, acceleraţi şi frânaţi uşor utilajul de transport uzinal şi deplasaţi-vă cu vitezăconstantă. Adaptaţi viteza de deplasare la conformaţia căilor de rulare.

• Deplasaţi utilajul de transport uzinal la locul de depozitare şi aşezaţi utilajul detransport uzinal.

• Contactaţi serviciul asistenţă clienţi al producătorului.

Cauza posibilă Măsurile de remediere

Utilajul de transport uzinal nu este pregătit de funcţionare

Întreprindeţi toate măsurile de remediere prezentate la defecţiunea "Utilajul de transport uzinal nu se deplasează"

Nivelul uleiului hidraulic prea scăzut Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Siguranţă defectă Verificaţi siguranţa (vedeţi capitolul F)

Greutate excesivă a încărcăturii Respectaţi capacitatea portantă maximă (vezi plăcuţa de fabricaţie)

Bateria prea slab încărcată Încărcaţi bateria (vedeţi capitolul D)

12.1

4 R

O

68

5.2 Încărcătura nu poate fi ridicată

6 Mişcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de propulsie propriu

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită tractării neregulamentare a utilajului de transportuzinal.Asiguraţi utilajul de transport uzinal, care trebuie tractat, pe partea de sarcină a

utilajului, împotriva basculării şi căderii.Avertizaţi persoanele din zona periculoasă.Purtaţi încălţăminte de protecţie.Respectaţi punctul de greutate al utilajului de transport uzinal, care trebuie tractat.

Procedură• Aşezaţi utilajul de transport uzinal, care trebuie tractat, pe suporturi.• Deplasaţi utilajul de transport uzinal sau căruciorul stivuitor cu furcă manual cu

ajutorul mijlocului de preluare a sarcinii, complet sub utilajul de transport uzinalcare trebuie tractat.

• Ridicaţi utilajul de transport uzinal, până când se atinge înălţimea dorită.• Deplasaţi utilajul de transport uzinal la destinaţie, cu ajutorul utilajului de transport.

În plus, acceleraţi şi frânaţi uşor utilajul de transport uzinal şi deplasaţi-vă cu vitezăconstantă. Adaptaţi viteza de deplasare la conformaţia căilor de rulare.

• Deplasaţi utilajul de transport uzinal la locul de depozitare şi aşezaţi utilajul detransport uzinal.

• Contactaţi serviciul asistenţă clienţi al producătorului.

Cauza posibilă Măsurile de remediere

Utilajul de transport uzinal nu este pregătit de funcţionare

Întreprindeţi toate măsurile de remediere prezentate la defecţiunea "Utilajul de transport uzinal nu se deplasează"

Nivelul uleiului hidraulic prea scăzut Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Siguranţă defectă Verificaţi siguranţa (vedeţi capitolul F)

Greutate excesivă a încărcăturii Respectaţi capacitatea portantă maximă (vezi plăcuţa de fabricaţie)

Bateria prea slab încărcată Încărcaţi bateria (vedeţi capitolul D)

Page 70: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

69

12.1

4 R

O

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal

1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului

Verificările şi activităţile de revizie prezentate în acest capitol trebuie să fie efectuateîn conformitate cu intervalele de revizie din listele de verificare pentru revizie.

AVERTISMENT!

Pericol de accidentare şi pericol de deteriorare a componentelorOrice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor desiguranţă - este interzisă.

Excepţie: Administratorii au voie să execute sau au voie să dispună executareamodificărilor la utilajele de transport uzinal acţionate cu motor, numai dacăproducătorul utilajului de transport uzinal s-a retras din afacere şi nu există urmaşi aiacestuia; administratorii trebuie totuşi:– să aibă grijă ca modificările care trebuie executate să fie planificate, verificate şi

executate de un inginer de specialitate pentru utilajele de transport uzinal şi pentrusiguranţa acestora

– să aibă înregistrări permanente ale planificării, verificării şi executării modificării– să dispună executarea şi autorizarea modificărilor corespunzătoare la plăcuţele cu

datele capacităţii portante, la plăcuţele cu indicaţii şi autocolante, precum şi lamanualele de exploatare şi pentru atelierele de service

– să aplice un marcaj permanent şi cu o bună vizibilitate la utilajul de transport uzinal,din care să reiasă modificările întreprinse, data modificărilor şi numele, respectivadresa organizaţiei însărcinate cu această activitate.

NOTÃ

Numai piesele de schimb originale se supun controlului calităţii al producătorului.Pentru a asigura o funcţionare sigură şi ireproşabilă, trebuie folosite numai piesele deschimb ale producătorului.

Z După verificările şi activităţile de revizie, trebuie să se efectueze activităţile de laparagraful "Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după lucrări decurăţare sau întreţinere" (vezi "Repunerea în funcţiune a utilajului de transportuzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie" la pagina 84).

69

12.1

4 R

O

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal

1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului

Verificările şi activităţile de revizie prezentate în acest capitol trebuie să fie efectuateîn conformitate cu intervalele de revizie din listele de verificare pentru revizie.

AVERTISMENT!

Pericol de accidentare şi pericol de deteriorare a componentelorOrice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor desiguranţă - este interzisă.

Excepţie: Administratorii au voie să execute sau au voie să dispună executareamodificărilor la utilajele de transport uzinal acţionate cu motor, numai dacăproducătorul utilajului de transport uzinal s-a retras din afacere şi nu există urmaşi aiacestuia; administratorii trebuie totuşi:– să aibă grijă ca modificările care trebuie executate să fie planificate, verificate şi

executate de un inginer de specialitate pentru utilajele de transport uzinal şi pentrusiguranţa acestora

– să aibă înregistrări permanente ale planificării, verificării şi executării modificării– să dispună executarea şi autorizarea modificărilor corespunzătoare la plăcuţele cu

datele capacităţii portante, la plăcuţele cu indicaţii şi autocolante, precum şi lamanualele de exploatare şi pentru atelierele de service

– să aplice un marcaj permanent şi cu o bună vizibilitate la utilajul de transport uzinal,din care să reiasă modificările întreprinse, data modificărilor şi numele, respectivadresa organizaţiei însărcinate cu această activitate.

NOTÃ

Numai piesele de schimb originale se supun controlului calităţii al producătorului.Pentru a asigura o funcţionare sigură şi ireproşabilă, trebuie folosite numai piesele deschimb ale producătorului.

Z După verificările şi activităţile de revizie, trebuie să se efectueze activităţile de laparagraful "Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după lucrări decurăţare sau întreţinere" (vezi "Repunerea în funcţiune a utilajului de transportuzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie" la pagina 84).

Page 71: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

70

2 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere

Personal pentru întreţinere şi reparaţie

Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă a clienţilor special calificat pentruaceste îndatoriri. Încheierea unui contract de întreţinere cu producătorul susţine oexploatare fără defecţiuni.

Întreţinerea şi reparaţia utilajelor de transport uzinal au voie să fie realizate numai depersonal de specialitate instruit. Activităţile care trebuie realizate sunt împărţitepentru următoarele grupe ţintă.

Serviciul de asistenţă a clienţilor

Serviciul de asistenţă a clienţilor a fost instruit special pentru utilajul de transportuzinal şi este în măsură să realizeze independent lucrări de revizie şi întreţinere.Serviciul de asistenţă a clienţilor cunoaşte standardele, directivele şi prevederile desiguranţă necesare pentru executarea lucrărilor, precum şi posibilele pericole.

Administrator

Personalul de întreţinere al administratorului este în măsură prin cunoştinţe despecialitate şi experienţă să realizeze pentru administrator activităţile specificate înlista de verificare pentru revizie. În plus, sunt descrise lucrările de întreţinere şi dereparaţie care trebuie realizate de către administrator, vezi "Descrierea lucrărilor derevizie şi întreţinere" la pagina 76.

PRECAUŢIE!

Pericol de incendiuEste interzisă curăţarea cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal.Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, scoateţi fişa bateriei.Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, întreprindeţi toate măsurile de

securitate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit).

12.1

4 R

O

70

2 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere

Personal pentru întreţinere şi reparaţie

Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă a clienţilor special calificat pentruaceste îndatoriri. Încheierea unui contract de întreţinere cu producătorul susţine oexploatare fără defecţiuni.

Întreţinerea şi reparaţia utilajelor de transport uzinal au voie să fie realizate numai depersonal de specialitate instruit. Activităţile care trebuie realizate sunt împărţitepentru următoarele grupe ţintă.

Serviciul de asistenţă a clienţilor

Serviciul de asistenţă a clienţilor a fost instruit special pentru utilajul de transportuzinal şi este în măsură să realizeze independent lucrări de revizie şi întreţinere.Serviciul de asistenţă a clienţilor cunoaşte standardele, directivele şi prevederile desiguranţă necesare pentru executarea lucrărilor, precum şi posibilele pericole.

Administrator

Personalul de întreţinere al administratorului este în măsură prin cunoştinţe despecialitate şi experienţă să realizeze pentru administrator activităţile specificate înlista de verificare pentru revizie. În plus, sunt descrise lucrările de întreţinere şi dereparaţie care trebuie realizate de către administrator, vezi "Descrierea lucrărilor derevizie şi întreţinere" la pagina 76.

PRECAUŢIE!

Pericol de incendiuEste interzisă curăţarea cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal.Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, scoateţi fişa bateriei.Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, întreprindeţi toate măsurile de

securitate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit).

Page 72: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

71

12.1

4 R

O2.1 Lucrările la instalaţia electrică

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită curentului electricLa instalaţia electrică trebuie să se lucreze numai în stare fără tensiune.Condensatorii montaţi în sistemul de comandă trebuie să fie descărcaţi complet.Condensatorii se descarcă complet după cca. 10 min. Înainte de începerea lucrărilorde întreţinere la instalaţia electrică:Efectuarea lucrărilor la instalaţia electrică este permisă numai persoanelor

specializate, având calificare în electrotehnică.Înainte de începerea lucrului, întreprindeţi măsurile necesare pentru eliminarea

posibilităţii de accidente electrice.Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport uzinal (vezi "Oprirea şi asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 50).Scoateţi bateria, vezi "Demontarea şi montarea bateriei" la pagina 39.Scoateţi inelele, brăţările metalice, etc.

2.2 Materiale consumabile şi piese vechi

PRECAUŢIE!

Materialele consumabile şi piesele vechi dăunează mediului înconjurătorPiesele vechi şi mijloacele de lucru schimbate trebuie să fie reciclate în conformitatecu dispoziţiile de protecţie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asistenţă aclienților al producătorului special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziţiepentru schimbarea uleiului.Respectaţi prescripţiile de securitate la manipularea acestor materiale.

2.3 Roţile

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin folosirea roţilor, care nu corespund specificaţiilorproducătoruluiCalitatea roţilor influenţează securitatea şi comportamentul de rulare ale utilajului detransport uzinal. La uzura inegală, rezistenţa utilajului de transport uzinal se reduce şi se prelungeştedistanţa de frânare. La schimbarea roţilor, atenţie ca utilajul de transport uzinal să nu adopte poziţii

oblice.Schimbaţi roţile întotdeauna în pereche, şi anume concomitent pe stânga şi pe

dreapta.

Z La înlocuirea roţilor montate din fabricaţie, se vor utiliza exclusiv piese de schimboriginale ale producătorului; în caz contrar, specificaţiile producătorului nu mai potfi respectate.

71

12.1

4 R

O

2.1 Lucrările la instalaţia electrică

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită curentului electricLa instalaţia electrică trebuie să se lucreze numai în stare fără tensiune.Condensatorii montaţi în sistemul de comandă trebuie să fie descărcaţi complet.Condensatorii se descarcă complet după cca. 10 min. Înainte de începerea lucrărilorde întreţinere la instalaţia electrică:Efectuarea lucrărilor la instalaţia electrică este permisă numai persoanelor

specializate, având calificare în electrotehnică.Înainte de începerea lucrului, întreprindeţi măsurile necesare pentru eliminarea

posibilităţii de accidente electrice.Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport uzinal (vezi "Oprirea şi asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 50).Scoateţi bateria, vezi "Demontarea şi montarea bateriei" la pagina 39.Scoateţi inelele, brăţările metalice, etc.

2.2 Materiale consumabile şi piese vechi

PRECAUŢIE!

Materialele consumabile şi piesele vechi dăunează mediului înconjurătorPiesele vechi şi mijloacele de lucru schimbate trebuie să fie reciclate în conformitatecu dispoziţiile de protecţie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asistenţă aclienților al producătorului special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziţiepentru schimbarea uleiului.Respectaţi prescripţiile de securitate la manipularea acestor materiale.

2.3 Roţile

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin folosirea roţilor, care nu corespund specificaţiilorproducătoruluiCalitatea roţilor influenţează securitatea şi comportamentul de rulare ale utilajului detransport uzinal. La uzura inegală, rezistenţa utilajului de transport uzinal se reduce şi se prelungeştedistanţa de frânare. La schimbarea roţilor, atenţie ca utilajul de transport uzinal să nu adopte poziţii

oblice.Schimbaţi roţile întotdeauna în pereche, şi anume concomitent pe stânga şi pe

dreapta.

Z La înlocuirea roţilor montate din fabricaţie, se vor utiliza exclusiv piese de schimboriginale ale producătorului; în caz contrar, specificaţiile producătorului nu mai potfi respectate.

Page 73: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

72

2.4 Instalaţia hidraulică

NOTÃ

Verificarea şi schimbarea furtunurilor hidrauliceFurtunurile hidraulice pot deveni refractare prin îmbătrânire şi trebuie verificate laintervale regulate. Condiţiile de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenţăconsiderabilă asupra îmbătrânirii furtunurilor hidraulice.Verificaţi şi, dacă este cazul, înlocuiţi furtunurile hidraulice cel puţin o dată pe an.În cazul condiţiilor de utilizare sporite, intervalele de testare trebuie să se scurteze

în mod corespunzător.În cazul condiţiilor normale de utilizare, se recomandă un schimb preventiv al

furtunurilor hidraulice după 6 ani. Pentru o utilizare mai îndelungată nepericuloasă,administratorul trebuie să realizeze o evaluare a pericolelor. Măsurile de protecţiecare rezultă de aici trebuie respectate şi intervalul de verificare trebuie scurtat înmod corespunzător.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită instalaţiilor hidraulice neetanşeDintr-o instalaţie hidraulică neetanşă şi defectă poate ieşi ulei hidraulic.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Uleiul hidraulic scurs se va îndepărta imediat cu un material absorbantcorespunzător.

Amestecul rezultat din materialul liant şi materialele consumabile se va evacua curespectarea prescripţiilor în vigoare.

AVERTISMENT!

Pericol de rănire şi pericol de infecţie prin furtunurile hidraulice defecteUleiul hidraulic sub presiune se poate evacua din găurile fine, respectiv fisurile dinfurtunurile hidraulice. Furtunurile hidraulice refractare se pot sparge în timpulfuncţionării. Persoanele din apropierea utilajului de transport uzinal pot fi rănite prinuleiul hidraulic care se evacuează.În cazul rănirilor, apelaţi imediat la un medic.Nu atingeţi furtunurile hidraulice sub presiune. Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

12.1

4 R

O

72

2.4 Instalaţia hidraulică

NOTÃ

Verificarea şi schimbarea furtunurilor hidrauliceFurtunurile hidraulice pot deveni refractare prin îmbătrânire şi trebuie verificate laintervale regulate. Condiţiile de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenţăconsiderabilă asupra îmbătrânirii furtunurilor hidraulice.Verificaţi şi, dacă este cazul, înlocuiţi furtunurile hidraulice cel puţin o dată pe an.În cazul condiţiilor de utilizare sporite, intervalele de testare trebuie să se scurteze

în mod corespunzător.În cazul condiţiilor normale de utilizare, se recomandă un schimb preventiv al

furtunurilor hidraulice după 6 ani. Pentru o utilizare mai îndelungată nepericuloasă,administratorul trebuie să realizeze o evaluare a pericolelor. Măsurile de protecţiecare rezultă de aici trebuie respectate şi intervalul de verificare trebuie scurtat înmod corespunzător.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită instalaţiilor hidraulice neetanşeDintr-o instalaţie hidraulică neetanşă şi defectă poate ieşi ulei hidraulic.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Uleiul hidraulic scurs se va îndepărta imediat cu un material absorbantcorespunzător.

Amestecul rezultat din materialul liant şi materialele consumabile se va evacua curespectarea prescripţiilor în vigoare.

AVERTISMENT!

Pericol de rănire şi pericol de infecţie prin furtunurile hidraulice defecteUleiul hidraulic sub presiune se poate evacua din găurile fine, respectiv fisurile dinfurtunurile hidraulice. Furtunurile hidraulice refractare se pot sparge în timpulfuncţionării. Persoanele din apropierea utilajului de transport uzinal pot fi rănite prinuleiul hidraulic care se evacuează.În cazul rănirilor, apelaţi imediat la un medic.Nu atingeţi furtunurile hidraulice sub presiune. Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Page 74: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

73

12.1

4 R

O3 Materiale consumabile şi plan de lubrifiere

3.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile

Manipularea materialelor consumabile

Materialele consumabile trebuie să fie întotdeauna utilizate în mod corespunzător şiîn conformitate cu indicaţiile producătorului.

AVERTISMENT!

Manipularea necorespunzătoare pune în pericol sănătatea, viaţa şi mediulMaterialele consumabile pot fi inflamabile.Nu puneţi materialele consumabile în legătură cu componentele calde sau flacăra

deschisă.Depozitaţi materialele consumabile numai în rezervoare regulamentare.Umpleţi materialele consumabile numai în rezervoare curate.Nu amestecaţi materialele consumabile de diferite calităţi. Abaterile de la această

prescripţie sunt permise numai dacă amestecarea este prescrisă explicit în acesteinstrucţiuni de exploatare.

PRECAUŢIE!

Pericol de alunecare şi periclitare a mediului înconjurător prin materialeleconsumabile scurse şi vărsatePrin materialele consumabile scurse şi vărsate, există pericol de alunecare. Acestpericol se amplifică în contact cu apa.Nu vărsaţi materialele consumabile.Materialele consumabile scurse şi vărsate se vor îndepărta imediat cu un material

absorbant corespunzător.Amestecul rezultat din materialul liant şi materialele consumabile se va evacua cu

respectarea prescripţiilor în vigoare.

73

12.1

4 R

O

3 Materiale consumabile şi plan de lubrifiere

3.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile

Manipularea materialelor consumabile

Materialele consumabile trebuie să fie întotdeauna utilizate în mod corespunzător şiîn conformitate cu indicaţiile producătorului.

AVERTISMENT!

Manipularea necorespunzătoare pune în pericol sănătatea, viaţa şi mediulMaterialele consumabile pot fi inflamabile.Nu puneţi materialele consumabile în legătură cu componentele calde sau flacăra

deschisă.Depozitaţi materialele consumabile numai în rezervoare regulamentare.Umpleţi materialele consumabile numai în rezervoare curate.Nu amestecaţi materialele consumabile de diferite calităţi. Abaterile de la această

prescripţie sunt permise numai dacă amestecarea este prescrisă explicit în acesteinstrucţiuni de exploatare.

PRECAUŢIE!

Pericol de alunecare şi periclitare a mediului înconjurător prin materialeleconsumabile scurse şi vărsatePrin materialele consumabile scurse şi vărsate, există pericol de alunecare. Acestpericol se amplifică în contact cu apa.Nu vărsaţi materialele consumabile.Materialele consumabile scurse şi vărsate se vor îndepărta imediat cu un material

absorbant corespunzător.Amestecul rezultat din materialul liant şi materialele consumabile se va evacua cu

respectarea prescripţiilor în vigoare.

Page 75: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

74

AVERTISMENT!

Pericol la manipularea neregulamentară a uleiurilorUleiurile (spray de lanţuri / ulei hidraulic) sunt inflamabile şi otrăvitoare.Uleiurile uzate se vor elimina ca deşeu în mod regulamentar. Uleiul uzat se va

păstra la loc sigur până la eliminarea regulamentarăNu vărsaţi uleiuri.Uleiurile vărsate şi/sau scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant

adecvat.Amestecul rezultat din materialul liant şi ulei se va elimina prin respectarea

prescripţiilor în vigoare.Trebuie respectate prescripţiile legale la manipularea uleiurilor.La manipularea uleiurilor, purtaţi mănuşi de protecţie.Nu permiteţi pătrunderea uleiurilor pe componentele de motor fierbinţi.Nu fumaţi la manipularea uleiurilor.Evitaţi contactul şi consumul. În cazul înghiţirii, nu provocaţi voma, ci apelaţi

imediat la un medic.După inspirarea ceţii de ulei sau a vaporilor, duceţi la aer proaspăt.Dacă uleiurile au intrat în contact cu pielea, clătiţi-o cu apă.Dacă uleiurile au intrat în contact cu ochii, clătiţi-vă ochii cu apă şi apelaţi imediat

la un medic.Schimbaţi imediat îmbrăcămintea şi încălţămintea îmbibate cu ulei.

PRECAUŢIE!

Materialele consumabile şi piesele vechi dăunează mediului înconjurătorPiesele vechi şi mijloacele de lucru schimbate trebuie să fie reciclate în conformitatecu dispoziţiile de protecţie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asistenţă aclienților al producătorului special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziţiepentru schimbarea uleiului.Respectaţi prescripţiile de securitate la manipularea acestor materiale.

12.1

4 R

O

74

AVERTISMENT!

Pericol la manipularea neregulamentară a uleiurilorUleiurile (spray de lanţuri / ulei hidraulic) sunt inflamabile şi otrăvitoare.Uleiurile uzate se vor elimina ca deşeu în mod regulamentar. Uleiul uzat se va

păstra la loc sigur până la eliminarea regulamentarăNu vărsaţi uleiuri.Uleiurile vărsate şi/sau scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant

adecvat.Amestecul rezultat din materialul liant şi ulei se va elimina prin respectarea

prescripţiilor în vigoare.Trebuie respectate prescripţiile legale la manipularea uleiurilor.La manipularea uleiurilor, purtaţi mănuşi de protecţie.Nu permiteţi pătrunderea uleiurilor pe componentele de motor fierbinţi.Nu fumaţi la manipularea uleiurilor.Evitaţi contactul şi consumul. În cazul înghiţirii, nu provocaţi voma, ci apelaţi

imediat la un medic.După inspirarea ceţii de ulei sau a vaporilor, duceţi la aer proaspăt.Dacă uleiurile au intrat în contact cu pielea, clătiţi-o cu apă.Dacă uleiurile au intrat în contact cu ochii, clătiţi-vă ochii cu apă şi apelaţi imediat

la un medic.Schimbaţi imediat îmbrăcămintea şi încălţămintea îmbibate cu ulei.

PRECAUŢIE!

Materialele consumabile şi piesele vechi dăunează mediului înconjurătorPiesele vechi şi mijloacele de lucru schimbate trebuie să fie reciclate în conformitatecu dispoziţiile de protecţie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asistenţă aclienților al producătorului special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziţiepentru schimbarea uleiului.Respectaţi prescripţiile de securitate la manipularea acestor materiale.

Page 76: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

75

12.1

4 R

O3.2 Planul de lubrifiere

E

A1,7l

E

g Suprafeţe de alunecare

s Niplu de lubrifiere

Ştuţ de umplere pentru uleiul hidraulic

75

12.1

4 R

O

3.2 Planul de lubrifiere

E

A1,7l

E

g Suprafeţe de alunecare

s Niplu de lubrifiere

Ştuţ de umplere pentru uleiul hidraulic

Page 77: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

76

3.3 Materialele consumabile

* Utilajele de transport uzinal sunt livrate din fabrică cu un ulei hidraulic special(uleiul hidraulic Jungheinrich, care se poate recunoaşte după culoarea albastră) şiuleiul hidraulic pentru hale frigorifice (culoarea roşie). Uleiul hidraulic Jungheinrichse obţine exclusiv prin organizaţia de service Jungheinrich. Utilizarea unui uleihidraulic alternativ, menţionat este permisă, însă poate cauza o înrăutăţire afuncţionalităţii. O funcţionare combinată a uleiului hidraulic Jungheinrich cu unul dinuleiurile hidraulice alternative, menţionate este permisă.

4 Descrierea lucrărilor de revizie şi întreţinere

4.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere

Pentru a evita accidentele în cursul lucrărilor de revizie şi întreţinere, se vorîntreprinde toate măsurile de securitate necesare. Trebuie să fie îndepliniteurmătoarele condiţii:

Procedură• Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport uzinal, vezi "Oprirea şi asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 50.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente la lucrul sub mijlocul de preluare a sarcinii şi utilajului detransport uzinalÎn cursul lucrărilor sub mijlocul de preluare a sarcinii ridicat sau sub utilajul de

transport uzinal ridicat, acestea vor fi asigurate astfel încât să fie împiedicată oriceposibilitate de coborâre, răsturnare sau alunecare a utilajului de transport uzinal.

La ridicarea utilajului de transport uzinal, trebuie respectate instrucţiunile prescrise,vezi "Transportul şi prima punere în funcţiune" la pagina 29. Asiguraţi utilajul detransport uzinal contra rostogolirii accidentale (de ex. prin pene), dacă lucraţi lafrâna de parcare.

Codul

Nr. comandă Cantitatea livrată

Denumire Utilizare pentru

A 5113 2827 * 5,0 l JungheinrichUleiul hidraulic

Instalaţia hidraulică

5113 2826 * 1,0 l JungheinrichUleiul hidraulic

B 5038 0904 5,0 l Titan CytraHSY 75W-90

Cutia de viteze

E 1403 8650 400 g

Cartuş

unsoare standard,

DIN 51825

Serviciul de lubrifiere

12.1

4 R

O

76

3.3 Materialele consumabile

* Utilajele de transport uzinal sunt livrate din fabrică cu un ulei hidraulic special(uleiul hidraulic Jungheinrich, care se poate recunoaşte după culoarea albastră) şiuleiul hidraulic pentru hale frigorifice (culoarea roşie). Uleiul hidraulic Jungheinrichse obţine exclusiv prin organizaţia de service Jungheinrich. Utilizarea unui uleihidraulic alternativ, menţionat este permisă, însă poate cauza o înrăutăţire afuncţionalităţii. O funcţionare combinată a uleiului hidraulic Jungheinrich cu unul dinuleiurile hidraulice alternative, menţionate este permisă.

4 Descrierea lucrărilor de revizie şi întreţinere

4.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere

Pentru a evita accidentele în cursul lucrărilor de revizie şi întreţinere, se vorîntreprinde toate măsurile de securitate necesare. Trebuie să fie îndepliniteurmătoarele condiţii:

Procedură• Opriţi şi asiguraţi utilajul de transport uzinal, vezi "Oprirea şi asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 50.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente la lucrul sub mijlocul de preluare a sarcinii şi utilajului detransport uzinalÎn cursul lucrărilor sub mijlocul de preluare a sarcinii ridicat sau sub utilajul de

transport uzinal ridicat, acestea vor fi asigurate astfel încât să fie împiedicată oriceposibilitate de coborâre, răsturnare sau alunecare a utilajului de transport uzinal.

La ridicarea utilajului de transport uzinal, trebuie respectate instrucţiunile prescrise,vezi "Transportul şi prima punere în funcţiune" la pagina 29. Asiguraţi utilajul detransport uzinal contra rostogolirii accidentale (de ex. prin pene), dacă lucraţi lafrâna de parcare.

Codul

Nr. comandă Cantitatea livrată

Denumire Utilizare pentru

A 5113 2827 * 5,0 l JungheinrichUleiul hidraulic

Instalaţia hidraulică

5113 2826 * 1,0 l JungheinrichUleiul hidraulic

B 5038 0904 5,0 l Titan CytraHSY 75W-90

Cutia de viteze

E 1403 8650 400 g

Cartuş

unsoare standard,

DIN 51825

Serviciul de lubrifiere

Page 78: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

77

12.1

4 R

O4.2 Ridicarea sigură şi aşezarea pe suporturi a utilajului de transport

uzinal

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită utilajului de transport uzinal basculabilPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicareadecvate este permisă numai în locurile special prevăzute. Respectaţi greutatea utilajului de transport uzinal de pe placa de fabricaţie.Utilizaţi numai un cric cu o capacitate portantă minimă de 5000 kg.Ridicaţi utilajul de transport uzinal fără sarcină pe sol neted.La ridicare, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur)

pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare.

Ridicarea şi aşezarea sigură pe suporturi a utilajului de transport uzinal

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi

"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76).

Instrumente şi materiale necesare– Cric– Blocuri din lemn dur

Procedură• Aşezaţi cricul la punctul de prindere.

Z Punctul de prindere pentru cric, vezi "Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie"la pagina 25.

• Ridicaţi utilajul de transport uzinal.• Susţineţi utilajul de transport uzinal cu cale din lemn dur.• Îndepărtaţi cricul.

Utilajul de transport uzinal este ridicat şi aşezat pe suporturi în mod sigur.

77

12.1

4 R

O

4.2 Ridicarea sigură şi aşezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal

AVERTISMENT!

Pericol de accidente datorită utilajului de transport uzinal basculabilPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicareadecvate este permisă numai în locurile special prevăzute. Respectaţi greutatea utilajului de transport uzinal de pe placa de fabricaţie.Utilizaţi numai un cric cu o capacitate portantă minimă de 5000 kg.Ridicaţi utilajul de transport uzinal fără sarcină pe sol neted.La ridicare, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur)

pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare.

Ridicarea şi aşezarea sigură pe suporturi a utilajului de transport uzinal

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi

"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76).

Instrumente şi materiale necesare– Cric– Blocuri din lemn dur

Procedură• Aşezaţi cricul la punctul de prindere.

Z Punctul de prindere pentru cric, vezi "Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie"la pagina 25.

• Ridicaţi utilajul de transport uzinal.• Susţineţi utilajul de transport uzinal cu cale din lemn dur.• Îndepărtaţi cricul.

Utilajul de transport uzinal este ridicat şi aşezat pe suporturi în mod sigur.

Page 79: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

78

4.3 Lucrările de curăţare

4.3.1 Curăţarea utilajului de transport uzinal

PRECAUŢIE!

Pericol de incendiuEste interzisă curăţarea cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal.Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, deconectaţi eventual utilajul de

transport uzinal de la reţeaua electrică şi decuplaţi bornele bateriei, vezi"Schimbarea bateriei" la pagina 39.

Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, întreprindeţi toate măsurile desecuritate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit).

PRECAUŢIE!

Pericol de deteriorare a componentelor la curăţarea utilajului de transportuzinalCurăţarea cu curăţitor de înaltă presiune poate cauza disfuncţionalităţi prin umiditate.Înainte de curăţarea utilajului de transport uzinal cu curăţitor de înaltă presiune,

acoperiţi toate ansamblurile (sisteme de comandă, senzori, motoare, etc.)instalaţiei electronice cu grijă.

Nu menţineţi jetul de curăţare al curăţitorului de înaltă presiune pe locurile demarcaj, pentru a nu deteriora locurile de marcare (vezi "Locurile de marcaj şiplăcuţele de fabricaţie" la pagina 25).

Nu curăţaţi utilajul de transport uzinal cu jet de abur.

12.1

4 R

O

78

4.3 Lucrările de curăţare

4.3.1 Curăţarea utilajului de transport uzinal

PRECAUŢIE!

Pericol de incendiuEste interzisă curăţarea cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal.Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, deconectaţi eventual utilajul de

transport uzinal de la reţeaua electrică şi decuplaţi bornele bateriei, vezi"Schimbarea bateriei" la pagina 39.

Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, întreprindeţi toate măsurile desecuritate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit).

PRECAUŢIE!

Pericol de deteriorare a componentelor la curăţarea utilajului de transportuzinalCurăţarea cu curăţitor de înaltă presiune poate cauza disfuncţionalităţi prin umiditate.Înainte de curăţarea utilajului de transport uzinal cu curăţitor de înaltă presiune,

acoperiţi toate ansamblurile (sisteme de comandă, senzori, motoare, etc.)instalaţiei electronice cu grijă.

Nu menţineţi jetul de curăţare al curăţitorului de înaltă presiune pe locurile demarcaj, pentru a nu deteriora locurile de marcare (vezi "Locurile de marcaj şiplăcuţele de fabricaţie" la pagina 25).

Nu curăţaţi utilajul de transport uzinal cu jet de abur.

Page 80: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

79

12.1

4 R

O

Curăţarea utilajului de transport uzinal

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi

"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76).

Instrumente şi materiale necesare– Agenţi de curăţare solubili în apă– Burete sau lavetă

Procedură• Curăţaţi utilajul de transport uzinal la suprafaţă cu agenţi de curăţare solubili în apăşi apă. Pentru curăţare, utilizaţi un burete sau o lavetă.

• Curăţaţi îndeosebi următoarele zone:• Disc(uri)• Orificiile de umplere cu ulei şi mediul lor înconjurător• Niplu de ungere (înainte de lucrările de lubrifiere)

• Uscaţi utilajul de transport uzinal după curăţare, de ex. cu aer comprimat sau cu olavetă uscată.

• Efectuaţi activităţile descrise în paragraful „Repunerea în funcţiune a utilajului detransport uzinal după lucrări de curăţare sau întreţinere“ (vezi "Repunerea înfuncţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie" lapagina 84).

Utilajul de transport uzinal este curăţat.

4.3.2 Curăţarea ansamblurilor instalaţiei electrice

PRECAUŢIE!

Pericol de deteriorare a instalaţiei electriceCurăţarea ansamblurilor (unităţi de comandă, senzori, motoare, etc.) instalaţieielectrice cu apă poate duce la deteriorarea instalaţiei electrice.Nu curăţaţi cu apă instalaţia electrică.Curăţaţi instalaţia electrică cu aer de aspiraţie sau aer comprimat slab (utilizaţi

compresor cu decantor de apă) şi o pensulă neconductoare, anti-statică.

79

12.1

4 R

O

Curăţarea utilajului de transport uzinal

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi

"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76).

Instrumente şi materiale necesare– Agenţi de curăţare solubili în apă– Burete sau lavetă

Procedură• Curăţaţi utilajul de transport uzinal la suprafaţă cu agenţi de curăţare solubili în apăşi apă. Pentru curăţare, utilizaţi un burete sau o lavetă.

• Curăţaţi îndeosebi următoarele zone:• Disc(uri)• Orificiile de umplere cu ulei şi mediul lor înconjurător• Niplu de ungere (înainte de lucrările de lubrifiere)

• Uscaţi utilajul de transport uzinal după curăţare, de ex. cu aer comprimat sau cu olavetă uscată.

• Efectuaţi activităţile descrise în paragraful „Repunerea în funcţiune a utilajului detransport uzinal după lucrări de curăţare sau întreţinere“ (vezi "Repunerea înfuncţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie" lapagina 84).

Utilajul de transport uzinal este curăţat.

4.3.2 Curăţarea ansamblurilor instalaţiei electrice

PRECAUŢIE!

Pericol de deteriorare a instalaţiei electriceCurăţarea ansamblurilor (unităţi de comandă, senzori, motoare, etc.) instalaţieielectrice cu apă poate duce la deteriorarea instalaţiei electrice.Nu curăţaţi cu apă instalaţia electrică.Curăţaţi instalaţia electrică cu aer de aspiraţie sau aer comprimat slab (utilizaţi

compresor cu decantor de apă) şi o pensulă neconductoare, anti-statică.

Page 81: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

80

Curăţarea ansamblurilor instalaţiei electrice

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi

"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76).

Instrumente şi materiale necesare– Compresor cu separator de apă– Pensulă antistatică, neconductibilă

Procedură• Deblocaţi accesul la instalaţia electrică, vezi "Deschiderea capotei de instrumente"

la pagina 81.• Curăţaţi ansamblurile instalaţiei electrice cu aer de aspiraţie sau aer comprimat

slab (utilizaţi compresor cu decantor de apă) şi o pensulă neconductoare, anti-statică.

• Realizaţi activităţile specificate în secţiunea „Repunerea în funcţiune a utilajului detransport uzinal conform lucrărilor de curăţare sau întreţinere“ (vezi "Repunerea înfuncţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie" lapagina 84).

Ansamblurile instalaţiei electrice sunt curăţate.

4.4 Demontarea capotei de depozitare

Demontarea capotei de depozitare

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Slăbiţi şurubul (41) şi scoateţi capota de

depozitare (15).

Capota de depozitare este demontată.

41 15

12.1

4 R

O

80

Curăţarea ansamblurilor instalaţiei electrice

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi

"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76).

Instrumente şi materiale necesare– Compresor cu separator de apă– Pensulă antistatică, neconductibilă

Procedură• Deblocaţi accesul la instalaţia electrică, vezi "Deschiderea capotei de instrumente"

la pagina 81.• Curăţaţi ansamblurile instalaţiei electrice cu aer de aspiraţie sau aer comprimat

slab (utilizaţi compresor cu decantor de apă) şi o pensulă neconductoare, anti-statică.

• Realizaţi activităţile specificate în secţiunea „Repunerea în funcţiune a utilajului detransport uzinal conform lucrărilor de curăţare sau întreţinere“ (vezi "Repunerea înfuncţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie" lapagina 84).

Ansamblurile instalaţiei electrice sunt curăţate.

4.4 Demontarea capotei de depozitare

Demontarea capotei de depozitare

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Slăbiţi şurubul (41) şi scoateţi capota de

depozitare (15).

Capota de depozitare este demontată.

41 15

Page 82: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

81

12.1

4 R

O4.5 Demontarea capotei frontale

Demontarea capotei frontale

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare, vezi

pagina 80.• Slăbiţi şuruburile (57) şi îndepărtaţi capota

(16) în sus peste osie.

Capota frontală este demontată.

4.6 Deschiderea capotei de instrumente

Deschiderea capotei de instrumente

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare, vezi

pagina 80.• Demontaţi capota frontală, vezi pagina 81.• Scoateţi fişa (12) din suportul prizei utilajului

de transport uzinal.• Desfaceţi şuruburile (57), ridicaţi puţin

capota de instrumente (56) şi pivotaţi spre exterior.

Capota frontală este demontată.

57 16

12

56

57

81

12.1

4 R

O

4.5 Demontarea capotei frontale

Demontarea capotei frontale

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare, vezi

pagina 80.• Slăbiţi şuruburile (57) şi îndepărtaţi capota

(16) în sus peste osie.

Capota frontală este demontată.

4.6 Deschiderea capotei de instrumente

Deschiderea capotei de instrumente

Condiţii preliminare– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare, vezi

pagina 80.• Demontaţi capota frontală, vezi pagina 81.• Scoateţi fişa (12) din suportul prizei utilajului

de transport uzinal.• Desfaceţi şuruburile (57), ridicaţi puţin

capota de instrumente (56) şi pivotaţi spre exterior.

Capota frontală este demontată.

57 16

12

56

57

Page 83: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

82

4.7 Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Controlarea nivelului uleiului hidraulic şicompletarea cu ulei hidraulic

Condiţii preliminare– Coborâţi complet dispozitivul de preluare a

sarcinii.– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare, vezi

pagina 80.• Demontaţi capota frontală, vezi pagina 81.• Deschideţi capota de instrumente, vezi "Deschiderea capotei de instrumente" la

pagina 81.• Verificaţi nivelul uleiului hidraulic la rezervorul hidraulic.

Z Pe rezervorul hidraulic se găsesc două marcaje. Când dispozitivul de preluare asarcinii este coborât, nivelul uleiului hidraulic de la rezervorul hidraulic trebuie săfie între marcajele „max“ (58) şi „min“ (59).

• Eventual completaţi cu ulei hidraulic conform specificaţiilor corecte, (vezi"Materialele consumabile" la pagina 76).

Nivelul uleiului hidraulic a fost verificat.

Z Dacă se identifică o scurgere la instalaţia hidraulică (cilindrii, îmbinări filetate,conducte), utilajul de transport uzinal trebuie oprit şi repus în funcţiune de cătrepersonal calificat.

Max

Min

5859

12.1

4 R

O

82

4.7 Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Controlarea nivelului uleiului hidraulic şicompletarea cu ulei hidraulic

Condiţii preliminare– Coborâţi complet dispozitivul de preluare a

sarcinii.– Pregătiţi utilajul de transport uzinal pentru

lucrările de revizie şi întreţinere, vezipagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare, vezi

pagina 80.• Demontaţi capota frontală, vezi pagina 81.• Deschideţi capota de instrumente, vezi "Deschiderea capotei de instrumente" la

pagina 81.• Verificaţi nivelul uleiului hidraulic la rezervorul hidraulic.

Z Pe rezervorul hidraulic se găsesc două marcaje. Când dispozitivul de preluare asarcinii este coborât, nivelul uleiului hidraulic de la rezervorul hidraulic trebuie săfie între marcajele „max“ (58) şi „min“ (59).

• Eventual completaţi cu ulei hidraulic conform specificaţiilor corecte, (vezi"Materialele consumabile" la pagina 76).

Nivelul uleiului hidraulic a fost verificat.

Z Dacă se identifică o scurgere la instalaţia hidraulică (cilindrii, îmbinări filetate,conducte), utilajul de transport uzinal trebuie oprit şi repus în funcţiune de cătrepersonal calificat.

Max

Min

5859

Page 84: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

83

12.1

4 R

O4.8 Verificarea siguranţelor electrice

Condiţii preliminare– Utilajul de transport uzinal pregătit

pentru lucrările de revizie şiîntreţinere, vezi "Pregătireautilajului de transport uzinal pentrulucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare,

vezi pagina 80.• Demontaţi capota frontală, vezi

pagina 81.• Deschideţi capota de instrumente,

vezi pagina 81.• Verificaţi valoarea corectă a

siguranţelor conform tabelului şischimbaţi-le, dacă este cazul.

Siguranţele au fost verificate.

60

61

62

63

Poz. Denumire Asigurare a Val.60 9F3 Ventilator 1 A61 F1 Siguranţa de comandă generală 10 A62 1F Siguranţa de comandă Deplasare 80 A63 2F1 Siguranţa de comandă Bloc electronic de

ridicare60 A

83

12.1

4 R

O

4.8 Verificarea siguranţelor electrice

Condiţii preliminare– Utilajul de transport uzinal pregătit

pentru lucrările de revizie şiîntreţinere, vezi "Pregătireautilajului de transport uzinal pentrulucrările de revizie şi întreţinere" lapagina 76.

Procedură• Demontaţi capota de depozitare,

vezi pagina 80.• Demontaţi capota frontală, vezi

pagina 81.• Deschideţi capota de instrumente,

vezi pagina 81.• Verificaţi valoarea corectă a

siguranţelor conform tabelului şischimbaţi-le, dacă este cazul.

Siguranţele au fost verificate.

60

61

62

63

Poz. Denumire Asigurare a Val.60 9F3 Ventilator 1 A61 F1 Siguranţa de comandă generală 10 A62 1F Siguranţa de comandă Deplasare 80 A63 2F1 Siguranţa de comandă Bloc electronic de

ridicare60 A

Page 85: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

84

4.9 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie

Procedură• Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Lucrările de curăţare" la

pagina 78.• Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi "Planul de

lubrifiere" la pagina 75.• Curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor şi branşaţi bateria.• Încărcaţi bateria. vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 36• Înlocuiţi uleiul de angrenaje. Este posibil să se fi format condens.• Înlocuiţi uleiul hidraulic. Este posibil să se fi format condens.

Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă a clienţilor special calificat pentruaceastă îndatorire.

• Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal, vezi pagina 47.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin frâne defecteImediat după punerea în funcţiune, realizaţi mai multe frânări de probă pentru averifica eficacitatea frânelor.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Z Dacă întâmpinaţi dificultăţi de conectare la partea electrică, pulverizaţi contacteleexpuse cu spray de contact şi înlăturaţi eventualul strat de oxid de pe contacteleelementelor de comandă prin acţionare repetată.

12.1

4 R

O

84

4.9 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreţinere şi reparaţie

Procedură• Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Lucrările de curăţare" la

pagina 78.• Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi "Planul de

lubrifiere" la pagina 75.• Curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor şi branşaţi bateria.• Încărcaţi bateria. vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 36• Înlocuiţi uleiul de angrenaje. Este posibil să se fi format condens.• Înlocuiţi uleiul hidraulic. Este posibil să se fi format condens.

Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă a clienţilor special calificat pentruaceastă îndatorire.

• Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal, vezi pagina 47.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin frâne defecteImediat după punerea în funcţiune, realizaţi mai multe frânări de probă pentru averifica eficacitatea frânelor.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Z Dacă întâmpinaţi dificultăţi de conectare la partea electrică, pulverizaţi contacteleexpuse cu spray de contact şi înlăturaţi eventualul strat de oxid de pe contacteleelementelor de comandă prin acţionare repetată.

Page 86: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

85

12.1

4 R

O5 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal

Dacă utilajul de transport uzinal este scos din funcţiune mai mult de o lună, acestatrebuie depozitat numai într-un spaţiu ferit de îngheţ şi uscat. Realizaţi măsurileînaintea, în timpul şi după suspendarea activităţii, aşa cum se descrie mai jos.

Pe perioada suspendării activităţii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie aşezat pesuporturi astfel încât roţile să nu aibă contact cu solul. Numai în acest fel suntasigurate condiţiile de evitare a deteriorării roţilor şi lagărelor acestora.

Dacă suspendarea activităţii cu utilajul de transport uzinal este necesară pe operioadă mai lungă de 6 luni, se va conveni adoptarea unor măsuri extinse cuserviciul pentru clienţi al producătorului.

5.1 Măsuri înainte de oprire

Procedură• Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Lucrările de curăţare" la

pagina 78.• Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării accidentale.• Verificaţi nivelul uleiului hidraulic şi completaţi cu ulei hidraulic dacă este cazul, vezi

pagina 82.• Toate componentele mecanice nevopsite trebuie să fie prevăzute cu o peliculă

subţire de ulei sau unsoare.• Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi pagina 75.• Încărcaţi bateria, vezi pagina 36.• Debranşaţi şi curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor.

Z Respectaţi suplimentar indicaţiile producătorului bateriei.

5.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităţii

NOTÃ

Deteriorarea bateriei din cauza descărcării completePrin descărcarea automată a bateriei, se poate ajunge la o descărcare completă.Descărcările complete reduc durata de viaţă a bateriei. Încărcaţi bateria cel puţin la fiecare 2 luni.

Z Încărcaţi bateria. vezi pagina 36

85

12.1

4 R

O

5 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal

Dacă utilajul de transport uzinal este scos din funcţiune mai mult de o lună, acestatrebuie depozitat numai într-un spaţiu ferit de îngheţ şi uscat. Realizaţi măsurileînaintea, în timpul şi după suspendarea activităţii, aşa cum se descrie mai jos.

Pe perioada suspendării activităţii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie aşezat pesuporturi astfel încât roţile să nu aibă contact cu solul. Numai în acest fel suntasigurate condiţiile de evitare a deteriorării roţilor şi lagărelor acestora.

Dacă suspendarea activităţii cu utilajul de transport uzinal este necesară pe operioadă mai lungă de 6 luni, se va conveni adoptarea unor măsuri extinse cuserviciul pentru clienţi al producătorului.

5.1 Măsuri înainte de oprire

Procedură• Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Lucrările de curăţare" la

pagina 78.• Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării accidentale.• Verificaţi nivelul uleiului hidraulic şi completaţi cu ulei hidraulic dacă este cazul, vezi

pagina 82.• Toate componentele mecanice nevopsite trebuie să fie prevăzute cu o peliculă

subţire de ulei sau unsoare.• Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi pagina 75.• Încărcaţi bateria, vezi pagina 36.• Debranşaţi şi curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor.

Z Respectaţi suplimentar indicaţiile producătorului bateriei.

5.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităţii

NOTÃ

Deteriorarea bateriei din cauza descărcării completePrin descărcarea automată a bateriei, se poate ajunge la o descărcare completă.Descărcările complete reduc durata de viaţă a bateriei. Încărcaţi bateria cel puţin la fiecare 2 luni.

Z Încărcaţi bateria. vezi pagina 36

Page 87: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

86

5.3 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după perioada de suspendare a activităţii

Procedură• Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Lucrările de curăţare" la

pagina 78.• Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi pagina 75.• Curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor şi branşaţi bateria.• Încărcaţi bateria, vezi pagina 36.• Înlocuiţi uleiul de angrenaje. Este posibil să se fi format condens.• Înlocuiţi uleiul hidraulic. Este posibil să se fi format condens.

Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă a clienţilor special calificat pentruaceastă îndatorire.

• Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal, vezi "Pregătirea utilajului detransport uzinal pentru funcţionare" la pagina 47.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin frâne defecteImediat după punerea în funcţiune, realizaţi mai multe frânări de probă pentru averifica eficacitatea frânelor.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Z Dacă întâmpinaţi dificultăţi de conectare la partea electrică, pulverizaţi contacteleexpuse cu spray de contact şi înlăturaţi eventualul strat de oxid de pe contacteleelementelor de comandă prin acţionare repetată.

12.1

4 R

O

86

5.3 Repunerea în funcţiune a utilajului de transport uzinal după perioada de suspendare a activităţii

Procedură• Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Lucrările de curăţare" la

pagina 78.• Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi pagina 75.• Curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor şi branşaţi bateria.• Încărcaţi bateria, vezi pagina 36.• Înlocuiţi uleiul de angrenaje. Este posibil să se fi format condens.• Înlocuiţi uleiul hidraulic. Este posibil să se fi format condens.

Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenţă a clienţilor special calificat pentruaceastă îndatorire.

• Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal, vezi "Pregătirea utilajului detransport uzinal pentru funcţionare" la pagina 47.

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin frâne defecteImediat după punerea în funcţiune, realizaţi mai multe frânări de probă pentru averifica eficacitatea frânelor.Comunicaţi imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca şi se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcţiune numai după localizareaşi remedierea defecţiunii.

Z Dacă întâmpinaţi dificultăţi de conectare la partea electrică, pulverizaţi contacteleexpuse cu spray de contact şi înlăturaţi eventualul strat de oxid de pe contacteleelementelor de comandă prin acţionare repetată.

Page 88: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

87

12.1

4 R

O6 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente

neobişnuite

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel puţin o dată pe an (respectaţiprescripţiile naţionale) sau în urma unor incidente speciale de către o persoanăspecial calificată în acest scop. Producătorul oferă pentru verificarea siguranţei unserviciu, care se realizează de personalul special instruit pentru această activitate.

La utilajul de transport uzinal trebuie să se efectueze o verificare completă a stăriitehnice cu referire la securitatea sa în caz de accidente. În plus, utilajul de transportuzinal trebuie controlat temeinic cu privire la deteriorări.

Pentru remedierea urgentă a deficienţelor este responsabil utilizatorul.

7 Scoaterea din funcţiune definitivă, reciclarea

Z Scoaterea din funcţiune definitivă şi corectă, respectiv evacuarea ca deşeu autilajului de transport uzinal se vor efectua în condiţiile respectării dispoziţiilorlegale, aflate în vigoare în ţara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod specialdispoziţiile privind eliminarea bateriei, a materialelor consumabile, precum şi acomponentelor electronice şi ale instalaţiei electrice.

Demontarea utilajului de transport uzinal are voie să fie realizată numai depersoane calificate prin respectarea procedurii prescrise de producător.

8 Măsurarea vibraţiilor umane

Z Vibraţiile, care acţionează în timpul deplasării, pe parcursul unei zile, asupraoperatorului, sunt denumite vibraţii umane. Vibraţiile umane prea înalte dăuneazăsănătăţii operatorului pe perioadă îndelungată. De aceea, pentru protecţiaoperatorului, a intrat în vigoare directiva europeană a operatorului "2002/44/CE/Vibraţie". Pentru a susţine operatorul în estimarea corectă a situaţiei de utilizare,producătorul oferă măsurarea acestor vibraţii umane ca serviciu.

87

12.1

4 R

O

6 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel puţin o dată pe an (respectaţiprescripţiile naţionale) sau în urma unor incidente speciale de către o persoanăspecial calificată în acest scop. Producătorul oferă pentru verificarea siguranţei unserviciu, care se realizează de personalul special instruit pentru această activitate.

La utilajul de transport uzinal trebuie să se efectueze o verificare completă a stăriitehnice cu referire la securitatea sa în caz de accidente. În plus, utilajul de transportuzinal trebuie controlat temeinic cu privire la deteriorări.

Pentru remedierea urgentă a deficienţelor este responsabil utilizatorul.

7 Scoaterea din funcţiune definitivă, reciclarea

Z Scoaterea din funcţiune definitivă şi corectă, respectiv evacuarea ca deşeu autilajului de transport uzinal se vor efectua în condiţiile respectării dispoziţiilorlegale, aflate în vigoare în ţara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod specialdispoziţiile privind eliminarea bateriei, a materialelor consumabile, precum şi acomponentelor electronice şi ale instalaţiei electrice.

Demontarea utilajului de transport uzinal are voie să fie realizată numai depersoane calificate prin respectarea procedurii prescrise de producător.

8 Măsurarea vibraţiilor umane

Z Vibraţiile, care acţionează în timpul deplasării, pe parcursul unei zile, asupraoperatorului, sunt denumite vibraţii umane. Vibraţiile umane prea înalte dăuneazăsănătăţii operatorului pe perioadă îndelungată. De aceea, pentru protecţiaoperatorului, a intrat în vigoare directiva europeană a operatorului "2002/44/CE/Vibraţie". Pentru a susţine operatorul în estimarea corectă a situaţiei de utilizare,producătorul oferă măsurarea acestor vibraţii umane ca serviciu.

Page 89: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

88

9 Revizia şi inspecţia

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin neglijarea întreţineriiNeglijarea lucrărilor regulate de revizie poate duce la defectarea utilajului de transportuzinal şi constituie, suplimentar, un pericol potenţial pentru persoane şi întreprindere.Lucrările de revizie temeinice şi corecte constituie condiţia necesară pentru

siguranţa aplicaţiilor de lucru cu utilajul de transport uzinal.

Condiţiile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenţăconsiderabilă asupra uzurii componentelor. Intervalele de revizie indicate în cele ceurmează au ca referinţă un regim de exploatare într-un schimb de lucru şi condiţii delucru normale. În cazul solicitărilor ridicate, cum ar fi depunerile masive de praf,fluctuaţiile puternice de temperatură sau lucrul în mai multe schimburi, intervalele vorfi scurtate corespunzător.

NOTÃ

Pentru stabilirea intervalelor de întreţinere, producătorul recomandă o analiză deutilizare la faţa locului pentru a preveni deteriorările cauzate de uzură.

Lista de verificare pentru revizie, prezentată mai jos, indică activităţile care trebuieîntreprinse şi momentul execuţiei. Ca intervale de revizie se definesc:

Z Revizia la intervalele W va fi efectuată de administrator.

În faza de rodaj a utilajului de transport uzinal - după cca. 100 ore de funcţionare - autilajului de transport uzinal, administratorul are obligaţia de a efectua o verificare apiuliţelor de roată, respectiv a bolţurilor de la roţi, precum şi o strângere a acestora,dacă este cazul.

W = La fiecare 50 ore de funcţionare, dar cel puţin o dată pe săptămână

A = La fiecare 500 ore de funcţionare

B = La fiecare 1000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe an

C = La fiecare 2000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe an

t = Interval de întreţinere standard

k =Interval de întreţinere hală frigorifică (ca o completare la intervalul de întreţinere standard)

12.1

4 R

O

88

9 Revizia şi inspecţia

AVERTISMENT!

Pericol de accidente prin neglijarea întreţineriiNeglijarea lucrărilor regulate de revizie poate duce la defectarea utilajului de transportuzinal şi constituie, suplimentar, un pericol potenţial pentru persoane şi întreprindere.Lucrările de revizie temeinice şi corecte constituie condiţia necesară pentru

siguranţa aplicaţiilor de lucru cu utilajul de transport uzinal.

Condiţiile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenţăconsiderabilă asupra uzurii componentelor. Intervalele de revizie indicate în cele ceurmează au ca referinţă un regim de exploatare într-un schimb de lucru şi condiţii delucru normale. În cazul solicitărilor ridicate, cum ar fi depunerile masive de praf,fluctuaţiile puternice de temperatură sau lucrul în mai multe schimburi, intervalele vorfi scurtate corespunzător.

NOTÃ

Pentru stabilirea intervalelor de întreţinere, producătorul recomandă o analiză deutilizare la faţa locului pentru a preveni deteriorările cauzate de uzură.

Lista de verificare pentru revizie, prezentată mai jos, indică activităţile care trebuieîntreprinse şi momentul execuţiei. Ca intervale de revizie se definesc:

Z Revizia la intervalele W va fi efectuată de administrator.

În faza de rodaj a utilajului de transport uzinal - după cca. 100 ore de funcţionare - autilajului de transport uzinal, administratorul are obligaţia de a efectua o verificare apiuliţelor de roată, respectiv a bolţurilor de la roţi, precum şi o strângere a acestora,dacă este cazul.

W = La fiecare 50 ore de funcţionare, dar cel puţin o dată pe săptămână

A = La fiecare 500 ore de funcţionare

B = La fiecare 1000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe an

C = La fiecare 2000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe an

t = Interval de întreţinere standard

k =Interval de întreţinere hală frigorifică (ca o completare la intervalul de întreţinere standard)

Page 90: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

89

12.1

4 R

O10 Listă de verificare pentru revizie

Frânarea W A B C

1 Verificarea funcţionării frânei. t2 Verificarea spaţiului liber al frânei magnetice, eventual reglarea. t

Partea electrică W A B C

1Verificarea dispozitivelor de avertizare şi de siguranţă conform instrucţiunilor de exploatare.

t

2 Verificarea fixării cablurilor şi motorului. t3 Verificarea funcţiei afişajelor şi a elementelor de comandă. t4 Verificarea funcţiei comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ. t5 Verificarea contactoarelor şi/sau a releelor. t6 Controlul valorii corecte la siguranţe. t7 Realizarea verificării închiderii structurii. t8 Verificarea periilor de cărbune, înlocuirea acestora, dacă este cazul. t

9Verificarea cablajului electric dacă prezintă deteriorări [deteriorări ale izolaţiei, racorduri]. Verificarea stabilităţii racordurilor cablurilor.

t

Alimentarea cu energie W A B C

1 Verificarea bateriei şi a componentelor bateriei. t

2Verificarea stabilităţii conexiunilor cablului bateriei, ungerea bornelor dacă este cazul.

t

3 Verificarea tensiunii bateriei. t

Deplasarea W A B C

1 Examinarea eventualelor zgomote şi scurgeri ale cutiei de viteze. t2 Verificarea lagărelor roţilor şi a fixării acestora. t3 Verificarea uzurii şi a eventualelor deteriorări la roţi. t

Şasiul şi suprastructura W A B C

1 Verificarea uşilor şi capacelor. t

2Verificarea eventualelor deteriorări la şasiu şi a îmbinărilor cu şuruburi.

t

3 Verificarea lizibilităţii şi integralităţii plăcuţelor. t

89

12.1

4 R

O

10 Listă de verificare pentru revizie

Frânarea W A B C

1 Verificarea funcţionării frânei. t2 Verificarea spaţiului liber al frânei magnetice, eventual reglarea. t

Partea electrică W A B C

1Verificarea dispozitivelor de avertizare şi de siguranţă conform instrucţiunilor de exploatare.

t

2 Verificarea fixării cablurilor şi motorului. t3 Verificarea funcţiei afişajelor şi a elementelor de comandă. t4 Verificarea funcţiei comutatorului OPRIRE DE URGENŢĂ. t5 Verificarea contactoarelor şi/sau a releelor. t6 Controlul valorii corecte la siguranţe. t7 Realizarea verificării închiderii structurii. t8 Verificarea periilor de cărbune, înlocuirea acestora, dacă este cazul. t

9Verificarea cablajului electric dacă prezintă deteriorări [deteriorări ale izolaţiei, racorduri]. Verificarea stabilităţii racordurilor cablurilor.

t

Alimentarea cu energie W A B C

1 Verificarea bateriei şi a componentelor bateriei. t

2Verificarea stabilităţii conexiunilor cablului bateriei, ungerea bornelor dacă este cazul.

t

3 Verificarea tensiunii bateriei. t

Deplasarea W A B C

1 Examinarea eventualelor zgomote şi scurgeri ale cutiei de viteze. t2 Verificarea lagărelor roţilor şi a fixării acestora. t3 Verificarea uzurii şi a eventualelor deteriorări la roţi. t

Şasiul şi suprastructura W A B C

1 Verificarea uşilor şi capacelor. t

2Verificarea eventualelor deteriorări la şasiu şi a îmbinărilor cu şuruburi.

t

3 Verificarea lizibilităţii şi integralităţii plăcuţelor. t

Page 91: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

12.1

4 R

O

90

Mişcări hidraulice W A B C

1Verificarea eventualelor deteriorări, a etanşeităţii şi fixării cilindrilor şi tijelor de pistoane.

t

2 Verificarea funcţionării instalaţiei hidraulice. t

3Verificarea stabilităţii, eventualelor deteriorări şi scurgeri ale racordurilor, conductelor de furtun şi de ţevi hidraulice.

t

4 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dacă este cazul. t

5Schimbarea uleiului hidraulic după 2000 ore funcţionare / de 2 ori pe an.

t

6Verificarea uzurii şi a deteriorărilor la coarnele furcii, dispozitivul de preluare a sarcinii [bolţ etc.].

t

7 Verificarea barelor de tracţiune şi de apăsare. t

Prestaţiile convenite W A B C

1 Realizarea cursei de probă cu sarcina nominală. t2 Prezentarea după efectuarea cu succes a lucrărilor de revizie. t

3Lubrifierea utilajului de transport uzinal conform planului de lubrifiere.

t

Virarea W A B C

1 Verificarea funcţiei de resetare a osiei. t

2Verificarea lagărului de direcţie, jocului volanului, angrenajelor dinţate ale direcţiei şi/sau lanţului de direcţie. Lubrifierea angrenajelor dinţate ale direcţiei şi/sau lanţului de direcţie.

t

Încărcător W A B C

1Verificarea funcţiei protecţiei împotriva deplasării accidentale la utilajele de transport uzinal cu priză externă de încărcare.

t

2 Verificarea fişelor şi cablurilor de reţea. t

3Realizarea măsurării potenţialului la cadru în timpul procesului de încărcare în curs.

t

12.1

4 R

O

90

Mişcări hidraulice W A B C

1Verificarea eventualelor deteriorări, a etanşeităţii şi fixării cilindrilor şi tijelor de pistoane.

t

2 Verificarea funcţionării instalaţiei hidraulice. t

3Verificarea stabilităţii, eventualelor deteriorări şi scurgeri ale racordurilor, conductelor de furtun şi de ţevi hidraulice.

t

4 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dacă este cazul. t

5Schimbarea uleiului hidraulic după 2000 ore funcţionare / de 2 ori pe an.

t

6Verificarea uzurii şi a deteriorărilor la coarnele furcii, dispozitivul de preluare a sarcinii [bolţ etc.].

t

7 Verificarea barelor de tracţiune şi de apăsare. t

Prestaţiile convenite W A B C

1 Realizarea cursei de probă cu sarcina nominală. t2 Prezentarea după efectuarea cu succes a lucrărilor de revizie. t

3Lubrifierea utilajului de transport uzinal conform planului de lubrifiere.

t

Virarea W A B C

1 Verificarea funcţiei de resetare a osiei. t

2Verificarea lagărului de direcţie, jocului volanului, angrenajelor dinţate ale direcţiei şi/sau lanţului de direcţie. Lubrifierea angrenajelor dinţate ale direcţiei şi/sau lanţului de direcţie.

t

Încărcător W A B C

1Verificarea funcţiei protecţiei împotriva deplasării accidentale la utilajele de transport uzinal cu priză externă de încărcare.

t

2 Verificarea fişelor şi cablurilor de reţea. t

3Realizarea măsurării potenţialului la cadru în timpul procesului de încărcare în curs.

t

Page 92: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

1

03.1

3 R

O

A Anexă baterie de tracţiune

Cuprins

A Anexă baterie de tracţiune ...................................................... 1

1 Utilizarea conform destinaţiei .................................................................. 22 Placa de fabricaţie ................................................................................... 23 Indicaţii privind siguranţa, indicaţii de avertizare şi alte indicaţii .............. 34 Baterii cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive şi

electrolit lichid .......................................................................................... 44.1 Descriere ................................................................................................. 44.2 Exploatarea ............................................................................................. 54.3 Întreţinerea bateriilor cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare

pozitive .................................................................................................... 85 Baterii din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive PzV

şi PzV-BS ................................................................................................ 95.1 Descriere ................................................................................................. 95.2 Exploatarea ............................................................................................. 105.3 Întreţinerea bateriilor din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare

pozitive PzV şi PzV-BS............................................................................ 136 Sistemul de umplere cu apă Aquamatik .................................................. 146.1 Structura sistemului de umplere cu apă .................................................. 146.2 Descrierea funcţiei ................................................................................... 156.3 Umplerea ................................................................................................. 156.4 Presiunea apei......................................................................................... 156.5 Durata de umplere................................................................................... 166.6 Calitatea apei........................................................................................... 166.7 Furtunurile bateriei................................................................................... 166.8 Temperatură de regim ............................................................................. 166.9 Măsuri de curăţare................................................................................... 176.10 Servicemobil ............................................................................................ 177 Recirculare electrolitică (EUW)................................................................ 187.1 Descrierea funcţiei ................................................................................... 188 Curăţarea bateriilor .................................................................................. 209 Depozitarea bateriei ................................................................................ 2210 Asistenţa în caz de avarii......................................................................... 2211 Dezafectarea ........................................................................................... 22

1

03.1

3 R

O

A Anexă baterie de tracţiune

Cuprins

A Anexă baterie de tracţiune ...................................................... 1

1 Utilizarea conform destinaţiei .................................................................. 22 Placa de fabricaţie ................................................................................... 23 Indicaţii privind siguranţa, indicaţii de avertizare şi alte indicaţii .............. 34 Baterii cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive şi

electrolit lichid .......................................................................................... 44.1 Descriere ................................................................................................. 44.2 Exploatarea ............................................................................................. 54.3 Întreţinerea bateriilor cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare

pozitive .................................................................................................... 85 Baterii din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive PzV

şi PzV-BS ................................................................................................ 95.1 Descriere ................................................................................................. 95.2 Exploatarea ............................................................................................. 105.3 Întreţinerea bateriilor din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare

pozitive PzV şi PzV-BS............................................................................ 136 Sistemul de umplere cu apă Aquamatik .................................................. 146.1 Structura sistemului de umplere cu apă .................................................. 146.2 Descrierea funcţiei ................................................................................... 156.3 Umplerea ................................................................................................. 156.4 Presiunea apei......................................................................................... 156.5 Durata de umplere................................................................................... 166.6 Calitatea apei........................................................................................... 166.7 Furtunurile bateriei................................................................................... 166.8 Temperatură de regim ............................................................................. 166.9 Măsuri de curăţare................................................................................... 176.10 Servicemobil ............................................................................................ 177 Recirculare electrolitică (EUW)................................................................ 187.1 Descrierea funcţiei ................................................................................... 188 Curăţarea bateriilor .................................................................................. 209 Depozitarea bateriei ................................................................................ 2210 Asistenţa în caz de avarii......................................................................... 2211 Dezafectarea ........................................................................................... 22

Page 93: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

2

1 Utilizarea conform destinaţiei

În cazul nerespectării instrucţiunilor de exploatare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale pentru efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilizareaunor electroliţi suplimentari garanţia devine nulă.

Respectaţi instrucţiunile pentru menţinerea tipului de protecţie în timpul exploatăriipentru baterii conform Ex I şi Ex II (vezi certificatul aferent).

2 Placa de fabricaţie

1,2

4

8

10

11

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Denumirea bateriei2 Tip baterie3 Săptămâna de producţie/anul de fabricaţie4 Număr de serie5 Număr furnizor6 Tensiunea nominală7 Capacitatea nominală9 Greutatea bateriei în kg8 Numărul celulelor15 Cantitatea de electroliţi în litri10 Numărul bateriei11 Producătorul13 Logo producător12 Marcajul CE numai la baterii de la 75 V14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

03.1

3 R

O

2

1 Utilizarea conform destinaţiei

În cazul nerespectării instrucţiunilor de exploatare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale pentru efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilizareaunor electroliţi suplimentari garanţia devine nulă.

Respectaţi instrucţiunile pentru menţinerea tipului de protecţie în timpul exploatăriipentru baterii conform Ex I şi Ex II (vezi certificatul aferent).

2 Placa de fabricaţie

1,2

4

8

10

11

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Denumirea bateriei2 Tip baterie3 Săptămâna de producţie/anul de fabricaţie4 Număr de serie5 Număr furnizor6 Tensiunea nominală7 Capacitatea nominală9 Greutatea bateriei în kg8 Numărul celulelor15 Cantitatea de electroliţi în litri10 Numărul bateriei11 Producătorul13 Logo producător12 Marcajul CE numai la baterii de la 75 V14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

Page 94: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

3

03.1

3 R

O3 Indicaţii privind siguranţa, indicaţii de avertizare şi alte

indicaţii

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizare specială.

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu containerul de gunoi tăiat nu se vor arunca la gunoiul menajer.

Tipul preluării şi valorificării se va conveni cu producătorul conform § 8 Batt G (Legea bateriilor).

Fumatul interzis!

Sunt interzise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!

Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtcircuitările prin supraîncălzire!

Păstraţi la distanţă de flăcări deschise şi de surse de căldură puternice.În cazul lucrărilor la celule şi la baterii, trebuie purtat un echipament de protecţie personală (de ex. ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie). După efectuarea lucrărilor, spălaţi-vă mâinile. Utilizaţi numai unealtă izolată. Nu prelucraţi mecanic, nu loviţi, nu striviţi, nu apăsaţi, nu ştanţaţi, nu îndoiţi sau nu modificaţi bateria în alt mod. Tensiune electrică periculoasă! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.Respectaţi prevederile naţionale de prevenire a accidentelor.

La ieşirea substanţelor conţinute, nu inhalaţi vaporii. Purtaţi mănuşi de protecţie.

Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi agăţaţi-le într-un loc vizibil la locul de încărcare!

Efectuaţi lucrări la baterie doar după instruire din partea personalului de specialitate!

3

03.1

3 R

O

3 Indicaţii privind siguranţa, indicaţii de avertizare şi alte indicaţii

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizare specială.

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu containerul de gunoi tăiat nu se vor arunca la gunoiul menajer.

Tipul preluării şi valorificării se va conveni cu producătorul conform § 8 Batt G (Legea bateriilor).

Fumatul interzis!

Sunt interzise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!

Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtcircuitările prin supraîncălzire!

Păstraţi la distanţă de flăcări deschise şi de surse de căldură puternice.În cazul lucrărilor la celule şi la baterii, trebuie purtat un echipament de protecţie personală (de ex. ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie). După efectuarea lucrărilor, spălaţi-vă mâinile. Utilizaţi numai unealtă izolată. Nu prelucraţi mecanic, nu loviţi, nu striviţi, nu apăsaţi, nu ştanţaţi, nu îndoiţi sau nu modificaţi bateria în alt mod. Tensiune electrică periculoasă! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.Respectaţi prevederile naţionale de prevenire a accidentelor.

La ieşirea substanţelor conţinute, nu inhalaţi vaporii. Purtaţi mănuşi de protecţie.

Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi agăţaţi-le într-un loc vizibil la locul de încărcare!

Efectuaţi lucrări la baterie doar după instruire din partea personalului de specialitate!

Page 95: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

4

4 Baterii cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive şi electrolit lichid

4.1 Descriere

Bateriile de tracţiune Jungheinrich sunt baterii cu plumb cu celule acumulatoare cuplăci tubulare pozitive şi electrolit lichid. Denumirile pentru bateriile de tracţiune suntPzS, PzB, PzS Lib şi PzM.

Electrolit

Densitatea nominală a electrolitului se referă la 30 °C şi nivelul de electrolit nominalîn stare pre-încărcată. Temperaturile ridicate diminuează, temperaturile scăzutemăresc densitatea electrolitului. Factorul de corectură corespunzător reprezintă ±0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde uneidensităţi de 1,29 kg/l la 30°C.

Electrolitul trebuie să corespundă prevederilor de curăţenie conform DIN 43530partea a 2-a.

4.1.1 Date nominale ale bateriei

1. Produs Baterie de tracţiune

2. Tensiune nominală (nominal) 2,0 V x număr celule

3. Capacitatea nominală C5 vezi plăcuţa de fabricaţie

4. Curent de descărcare C5/5h

5. Densitatea nominală a electroliţilor1

1. Este atinsă în cadrul primelor 10 cicluri.

1,29 kg/l

6. Temperatură nominală2

2. Temperaturi mai ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea disponibilă.

30 °C

7. Sistem pentru nivelul nominal al electrolitului

până la marcajul „Max“ al nivelului electrolitului

Temperatură limită3

3. Nu este admisă ca temperatură de lucru.

55 °C

03.1

3 R

O

4

4 Baterii cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive şi electrolit lichid

4.1 Descriere

Bateriile de tracţiune Jungheinrich sunt baterii cu plumb cu celule acumulatoare cuplăci tubulare pozitive şi electrolit lichid. Denumirile pentru bateriile de tracţiune suntPzS, PzB, PzS Lib şi PzM.

Electrolit

Densitatea nominală a electrolitului se referă la 30 °C şi nivelul de electrolit nominalîn stare pre-încărcată. Temperaturile ridicate diminuează, temperaturile scăzutemăresc densitatea electrolitului. Factorul de corectură corespunzător reprezintă ±0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde uneidensităţi de 1,29 kg/l la 30°C.

Electrolitul trebuie să corespundă prevederilor de curăţenie conform DIN 43530partea a 2-a.

4.1.1 Date nominale ale bateriei

1. Produs Baterie de tracţiune

2. Tensiune nominală (nominal) 2,0 V x număr celule

3. Capacitatea nominală C5 vezi plăcuţa de fabricaţie

4. Curent de descărcare C5/5h

5. Densitatea nominală a electroliţilor1

1. Este atinsă în cadrul primelor 10 cicluri.

1,29 kg/l

6. Temperatură nominală2

2. Temperaturi mai ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea disponibilă.

30 °C

7. Sistem pentru nivelul nominal al electrolitului

până la marcajul „Max“ al nivelului electrolitului

Temperatură limită3

3. Nu este admisă ca temperatură de lucru.

55 °C

Page 96: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

5

03.1

3 R

O4.2 Exploatarea

4.2.1 Punerea în funcţiune a bateriilor neumplute

Z Activităţile necesare trebuie realizate prin serviciul de asistenţă a clienţilor alproducătorului sau de un serviciul pentru clienţi autorizat de producător.

4.2.2 Punerea în funcţiune a bateriilor umplute şi încărcate

Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

Procedură• Verificaţi starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei. • Verificaţi legătura la polul corect (plus la plus resp. minus la minus) şi sigură din

punct de vedere al contactului a cablului de capăt de derivare al bateriei.• Verificaţi momentele de strângere a şuruburilor bornelor (M10 = 23 ±1 Nm) ale

cablurilor de descărcare şi a conectorilor. • Încărcaţi bateria.• Controlaţi nivelul electrolitului.

Z Nivelul electrolitului trebuie să fie deasupra protecţiei contra vărsării sau a marginiisuperioare a separatorului.

• Completaţi electrolitul cu apă curată până la nivelul nominal.

Verificare realizată.

4.2.3 Descărcarea bateriei

Z Pentru atingerea duratei de viaţă optime, evitaţi descărcările în timpul funcţionăriice depăşesc 80 % din capacitatea nominală (descărcări complete). Aceastacorespunde unei densităţi minime a electrolitului de 1,13 kg/k la finalul descărcării.Încărcaţi imediat bateriile descărcate.

5

03.1

3 R

O

4.2 Exploatarea

4.2.1 Punerea în funcţiune a bateriilor neumplute

Z Activităţile necesare trebuie realizate prin serviciul de asistenţă a clienţilor alproducătorului sau de un serviciul pentru clienţi autorizat de producător.

4.2.2 Punerea în funcţiune a bateriilor umplute şi încărcate

Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

Procedură• Verificaţi starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei. • Verificaţi legătura la polul corect (plus la plus resp. minus la minus) şi sigură din

punct de vedere al contactului a cablului de capăt de derivare al bateriei.• Verificaţi momentele de strângere a şuruburilor bornelor (M10 = 23 ±1 Nm) ale

cablurilor de descărcare şi a conectorilor. • Încărcaţi bateria.• Controlaţi nivelul electrolitului.

Z Nivelul electrolitului trebuie să fie deasupra protecţiei contra vărsării sau a marginiisuperioare a separatorului.

• Completaţi electrolitul cu apă curată până la nivelul nominal.

Verificare realizată.

4.2.3 Descărcarea bateriei

Z Pentru atingerea duratei de viaţă optime, evitaţi descărcările în timpul funcţionăriice depăşesc 80 % din capacitatea nominală (descărcări complete). Aceastacorespunde unei densităţi minime a electrolitului de 1,13 kg/k la finalul descărcării.Încărcaţi imediat bateriile descărcate.

Page 97: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

6

4.2.4 Încărcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorită gazelor evacuate la încărcareBateria emite la încărcare un amestec de oxigen şi hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv şi nutrebuie aprins.Conectaţi sau decuplaţi încărcătorul şi bateria numai cu încărcătorul şi utilajul de

transport uzinal deconectate.Încărcătorul trebuie să corespundă cu tensiunea, capacitatea de încărcare şi

tehnologia bateriei.Înaintea procesului de încărcare, verificaţi legăturile prin cabluri şi conectori, dacă

prezintă deteriorări vizibile.Aerisiţi suficient incinta în care se încarcă utilajul de transport uzinal.Suprafeţele celulelor bateriei trebuie să fie libere în timpul procesului de încărcare,

pentru a asigura o aerisire suficientă, vezi manualul de utilizare al utilajului detransport uzinal, capitolul D, Încărcarea bateriei.

La manipularea bateriilor, fumatul şi prezenţa focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m

nu este permisă prezenţa substanţelor inflamabile sau a materialelor consumabilecare pot provoca scântei.

Se vor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.Nu aşezaţi obiecte metalice pe baterie.Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de siguranţă ale producătorului bateriei şi

staţiei de încărcare.

INDICAŢIE

Încărcarea bateriei se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toateprocedurile de încărcare DIN 41773 şi DIN 41774.

03.1

3 R

O

6

4.2.4 Încărcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorită gazelor evacuate la încărcareBateria emite la încărcare un amestec de oxigen şi hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv şi nutrebuie aprins.Conectaţi sau decuplaţi încărcătorul şi bateria numai cu încărcătorul şi utilajul de

transport uzinal deconectate.Încărcătorul trebuie să corespundă cu tensiunea, capacitatea de încărcare şi

tehnologia bateriei.Înaintea procesului de încărcare, verificaţi legăturile prin cabluri şi conectori, dacă

prezintă deteriorări vizibile.Aerisiţi suficient incinta în care se încarcă utilajul de transport uzinal.Suprafeţele celulelor bateriei trebuie să fie libere în timpul procesului de încărcare,

pentru a asigura o aerisire suficientă, vezi manualul de utilizare al utilajului detransport uzinal, capitolul D, Încărcarea bateriei.

La manipularea bateriilor, fumatul şi prezenţa focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m

nu este permisă prezenţa substanţelor inflamabile sau a materialelor consumabilecare pot provoca scântei.

Se vor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.Nu aşezaţi obiecte metalice pe baterie.Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de siguranţă ale producătorului bateriei şi

staţiei de încărcare.

INDICAŢIE

Încărcarea bateriei se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toateprocedurile de încărcare DIN 41773 şi DIN 41774.

Page 98: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

7

03.1

3 R

O

Z La încărcare, temperatura electrolitică creşte cu cca. 10 K. De aceea, încărcareava începe doar dacă temperatura electrolitului se află sub 45 °C. Temperaturaelectrolitului bateriilor va fi de cel puţin +10 °C , în caz contrar nu se va obţine oîncărcare corespunzătoare. Sub 10 °C, are loc o încărcare defectuoasă a baterieiîn cazul unei tehnici de încărcare standard.

Încărcarea bateriei

Condiţii preliminare– Temperatura electrolitului min. 10 °C până la max. 45 °C

Procedură• Deschideţi, respectiv scoateţi capacul bazinului, respectiv capacele spaţiilor de

montare a bateriei.Z Abaterile rezultă din instrucţiunile de exploatare ale utilajului de transport uzinal.

Dopurile de închidere rămân fixate pe celule, respectiv rămân închise.• Conectaţi bateria la încărcătorul oprit cu poli corespunzători (plus la plus respectiv

minus la minus). • Conectaţi încărcătorul.

Bateria încărcată

Z Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiuneabateriei rămâne constantă timp de 2 ore.

Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinereacapacităţii după descărcări complete şi după încărcarea insuficientă repetată.Curentul de încărcare al încărcării de compensare poate măsura max. 5 A/100 Ah dincapacitatea nominală.

Z Realizaţi săptămânal încărcarea de compensare.

Încărcarea intermediară

Încărcările intermediare ale bateriei sunt încărcări parţiale, care prelungesc durata deutilizare zilnică. La încărcarea intermediară apar temperaturi medii mai înalte, carereduc durata de viaţă a bateriilor.

Z Realizaţi încărcările intermediare abia de la o stare de încărcare mai mică de 60 %.În loc de o încărcare intermediară regulată, utilizaţi baterii de schimb.

7

03.1

3 R

O

Z La încărcare, temperatura electrolitică creşte cu cca. 10 K. De aceea, încărcareava începe doar dacă temperatura electrolitului se află sub 45 °C. Temperaturaelectrolitului bateriilor va fi de cel puţin +10 °C , în caz contrar nu se va obţine oîncărcare corespunzătoare. Sub 10 °C, are loc o încărcare defectuoasă a baterieiîn cazul unei tehnici de încărcare standard.

Încărcarea bateriei

Condiţii preliminare– Temperatura electrolitului min. 10 °C până la max. 45 °C

Procedură• Deschideţi, respectiv scoateţi capacul bazinului, respectiv capacele spaţiilor de

montare a bateriei.Z Abaterile rezultă din instrucţiunile de exploatare ale utilajului de transport uzinal.

Dopurile de închidere rămân fixate pe celule, respectiv rămân închise.• Conectaţi bateria la încărcătorul oprit cu poli corespunzători (plus la plus respectiv

minus la minus). • Conectaţi încărcătorul.

Bateria încărcată

Z Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiuneabateriei rămâne constantă timp de 2 ore.

Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinereacapacităţii după descărcări complete şi după încărcarea insuficientă repetată.Curentul de încărcare al încărcării de compensare poate măsura max. 5 A/100 Ah dincapacitatea nominală.

Z Realizaţi săptămânal încărcarea de compensare.

Încărcarea intermediară

Încărcările intermediare ale bateriei sunt încărcări parţiale, care prelungesc durata deutilizare zilnică. La încărcarea intermediară apar temperaturi medii mai înalte, carereduc durata de viaţă a bateriilor.

Z Realizaţi încărcările intermediare abia de la o stare de încărcare mai mică de 60 %.În loc de o încărcare intermediară regulată, utilizaţi baterii de schimb.

Page 99: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

8

4.3 Întreţinerea bateriilor cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive

Calitatea apei

Z Calitatea apei pentru umplerea electroliţilor trebuie să corespundă unei apecurăţate, respectiv distilate. Apa curăţată se poate produce din apă de la robinetprin distilare sau prin schimbătorii de ioni şi este adecvată pentru fabricareaelectroliţilor.

4.3.1 Zilnic

– Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.– După ce încărcarea se apropie de final se va controla nivelul de electrolit.– Dacă este necesar, după finalizarea încărcării se va completa cu apă până la

nivelul nominal.

Z Înălţimea nivelului electrolitic nu trebuie să scadă sub valoarea protecţiei contravărsării respectiv marginea superioară a separatorului sau marcajul nivelului „Min“al electrolitului şi nu trebuie să depăşească marcajul „Max“.

4.3.2 Săptămânal

– Control vizual al existenţei impurităţilor sau a defecţiunilor mecanice dupăreîncărcare.

– În cazul încărcării regulate conform caracteristicii IU, executaţi o încărcare decompensare.

4.3.3 Lunar

– Spre sfârşitul procesului de încărcare se vor măsura şi înregistra tensiunile tuturorcelulelor cu încărcătorul pornit.

– După finalizarea încărcării se va măsura şi înregistra densitatea electrolitului şitemperatura electrolitului la toate celulele.

– Comparaţi rezultatele de măsurare cu rezultatele de măsurare anterioare.

Z Dacă se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau diferenţeîntre celule, contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.

4.3.4 Anual

– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei utilajului de transport uzinal conform EN 1175-1.– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei bateriei conform EN 1987-1.

Z Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi 50 Ω per Volt de tensiunenominală conform DIN EN 50272-3.

03.1

3 R

O

8

4.3 Întreţinerea bateriilor cu plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive

Calitatea apei

Z Calitatea apei pentru umplerea electroliţilor trebuie să corespundă unei apecurăţate, respectiv distilate. Apa curăţată se poate produce din apă de la robinetprin distilare sau prin schimbătorii de ioni şi este adecvată pentru fabricareaelectroliţilor.

4.3.1 Zilnic

– Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.– După ce încărcarea se apropie de final se va controla nivelul de electrolit.– Dacă este necesar, după finalizarea încărcării se va completa cu apă până la

nivelul nominal.

Z Înălţimea nivelului electrolitic nu trebuie să scadă sub valoarea protecţiei contravărsării respectiv marginea superioară a separatorului sau marcajul nivelului „Min“al electrolitului şi nu trebuie să depăşească marcajul „Max“.

4.3.2 Săptămânal

– Control vizual al existenţei impurităţilor sau a defecţiunilor mecanice dupăreîncărcare.

– În cazul încărcării regulate conform caracteristicii IU, executaţi o încărcare decompensare.

4.3.3 Lunar

– Spre sfârşitul procesului de încărcare se vor măsura şi înregistra tensiunile tuturorcelulelor cu încărcătorul pornit.

– După finalizarea încărcării se va măsura şi înregistra densitatea electrolitului şitemperatura electrolitului la toate celulele.

– Comparaţi rezultatele de măsurare cu rezultatele de măsurare anterioare.

Z Dacă se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau diferenţeîntre celule, contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.

4.3.4 Anual

– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei utilajului de transport uzinal conform EN 1175-1.– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei bateriei conform EN 1987-1.

Z Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi 50 Ω per Volt de tensiunenominală conform DIN EN 50272-3.

Page 100: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

9

03.1

3 R

O5 Baterii din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare

pozitive PzV şi PzV-BS

5.1 Descriere

Bateriile PzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permisă umplereacu apă pe întreaga durată de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile desuprapresiune care se distrug la deschidere. Pentru a evita electrocutarea, exploziagazelor de încărcare sau, în cazul defectării recipientelor celulelor, pentru evitareaprovocării iritaţiilor provocate de electrolit, sunt valabile aceleași condiţii de siguranţăpentru utilizarea bateriilor închise ca şi cele pentru cele cu electrolit lichid.

Z Bateriile PzV sunt cu grad scăzut de gaze, însă conţin totuşi gaze.

Electrolit

Electrolitul este acid sulfuric sub formă de gel. Densitatea electrolitului nu poate fimăsurată.

5.1.1 Date nominale ale bateriei

1. Produs Baterie de tracţiune

2. Tensiune nominală (nominal) 2,0 V x număr celule

3. Capacitatea nominală C5 vezi plăcuţa de fabricaţie

4. Curent de descărcare C5/5h

5. Temperatura nominală 30 °C

Temperatură limită1

1. Temperaturi mai ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea disponibilă.

45 °C, este admisă ca temperatură de lucru

6. Densitatea nominală a electrolitului

Nu se poate măsura

7. Sistem pentru nivelul nominal al electrolitului

Nu se poate măsura

9

03.1

3 R

O

5 Baterii din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive PzV şi PzV-BS

5.1 Descriere

Bateriile PzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permisă umplereacu apă pe întreaga durată de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile desuprapresiune care se distrug la deschidere. Pentru a evita electrocutarea, exploziagazelor de încărcare sau, în cazul defectării recipientelor celulelor, pentru evitareaprovocării iritaţiilor provocate de electrolit, sunt valabile aceleași condiţii de siguranţăpentru utilizarea bateriilor închise ca şi cele pentru cele cu electrolit lichid.

Z Bateriile PzV sunt cu grad scăzut de gaze, însă conţin totuşi gaze.

Electrolit

Electrolitul este acid sulfuric sub formă de gel. Densitatea electrolitului nu poate fimăsurată.

5.1.1 Date nominale ale bateriei

1. Produs Baterie de tracţiune

2. Tensiune nominală (nominal) 2,0 V x număr celule

3. Capacitatea nominală C5 vezi plăcuţa de fabricaţie

4. Curent de descărcare C5/5h

5. Temperatura nominală 30 °C

Temperatură limită1

1. Temperaturi mai ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea disponibilă.

45 °C, este admisă ca temperatură de lucru

6. Densitatea nominală a electrolitului

Nu se poate măsura

7. Sistem pentru nivelul nominal al electrolitului

Nu se poate măsura

Page 101: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

10

5.2 Exploatarea

5.2.1 Punerea în funcţiune

Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

Procedură• Verificaţi starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei. • Verificaţi legătura la polul corect (plus la plus resp. minus la minus) şi sigură din

punct de vedere al contactului a cablului de capăt de derivare al bateriei.• Verificaţi momentele de strângere a şuruburilor bornelor (M10 = 23 ±1 Nm) ale

cablurilor de descărcare şi a conectorilor. • Încărcaţi bateria.• Încărcaţi bateria.

Verificare realizată.

5.2.2 Descărcarea bateriei

Z Pentru atingerea unei durate de viaţă optime se vor evita descărcările ce depăşesc60% din capacitatea nominală.

Z Prin descărcările în timpul funcţionării de peste 80 % din capacitatea nominală,durata de viaţă a bateriei se reduce vizibil. Încărcaţi imediat bateriile descărcatesau încărcate parţial şi nu le lăsaţi în această stare.

03.1

3 R

O

10

5.2 Exploatarea

5.2.1 Punerea în funcţiune

Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

Procedură• Verificaţi starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei. • Verificaţi legătura la polul corect (plus la plus resp. minus la minus) şi sigură din

punct de vedere al contactului a cablului de capăt de derivare al bateriei.• Verificaţi momentele de strângere a şuruburilor bornelor (M10 = 23 ±1 Nm) ale

cablurilor de descărcare şi a conectorilor. • Încărcaţi bateria.• Încărcaţi bateria.

Verificare realizată.

5.2.2 Descărcarea bateriei

Z Pentru atingerea unei durate de viaţă optime se vor evita descărcările ce depăşesc60% din capacitatea nominală.

Z Prin descărcările în timpul funcţionării de peste 80 % din capacitatea nominală,durata de viaţă a bateriei se reduce vizibil. Încărcaţi imediat bateriile descărcatesau încărcate parţial şi nu le lăsaţi în această stare.

Page 102: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

11

03.1

3 R

O5.2.3 Încărcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorită gazelor evacuate la încărcareBateria emite la încărcare un amestec de oxigen şi hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv şi nutrebuie aprins.Conectaţi sau decuplaţi încărcătorul şi bateria numai cu încărcătorul şi utilajul de

transport uzinal deconectate.Încărcătorul trebuie să corespundă cu tensiunea, capacitatea de încărcare şi

tehnologia bateriei.Înaintea procesului de încărcare, verificaţi legăturile prin cabluri şi conectori, dacă

prezintă deteriorări vizibile.Aerisiţi suficient incinta în care se încarcă utilajul de transport uzinal.Suprafeţele celulelor bateriei trebuie să fie libere în timpul procesului de încărcare,

pentru a asigura o aerisire suficientă, vezi manualul de utilizare al utilajului detransport uzinal, capitolul D, Încărcarea bateriei.

La manipularea bateriilor, fumatul şi prezenţa focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m

nu este permisă prezenţa substanţelor inflamabile sau a materialelor consumabilecare pot provoca scântei.

Se vor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.Nu aşezaţi obiecte metalice pe baterie.Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de siguranţă ale producătorului bateriei şi

staţiei de încărcare.

INDICAŢIE

Daune materiale prin încărcarea incorectă a baterieiÎncărcarea neregulamentară a bateriei poate duce la supraîncărcări ale cablurilor şicontactelor electrice, formării nepermise de gaze şi ieşirii electrolitului din celule.Încărcaţi bateria numai cu curent continuu.Toate procedurile de încărcare conform DIN 41773 sunt admise numai în valorile

autorizate de producător.Racordaţi bateria numai la încărcătoare admise pentru dimensiunea şi tipul

bateriei.Solicitaţi verificarea încărcătorului de serviciul de asistenţă a clienţilor al

producătorului în privinţa potrivirii acestuia.Nu depăşiţi curenţii limită conform DIN EN 50272-3 în zona de gaze.

11

03.1

3 R

O

5.2.3 Încărcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorită gazelor evacuate la încărcareBateria emite la încărcare un amestec de oxigen şi hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv şi nutrebuie aprins.Conectaţi sau decuplaţi încărcătorul şi bateria numai cu încărcătorul şi utilajul de

transport uzinal deconectate.Încărcătorul trebuie să corespundă cu tensiunea, capacitatea de încărcare şi

tehnologia bateriei.Înaintea procesului de încărcare, verificaţi legăturile prin cabluri şi conectori, dacă

prezintă deteriorări vizibile.Aerisiţi suficient incinta în care se încarcă utilajul de transport uzinal.Suprafeţele celulelor bateriei trebuie să fie libere în timpul procesului de încărcare,

pentru a asigura o aerisire suficientă, vezi manualul de utilizare al utilajului detransport uzinal, capitolul D, Încărcarea bateriei.

La manipularea bateriilor, fumatul şi prezenţa focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m

nu este permisă prezenţa substanţelor inflamabile sau a materialelor consumabilecare pot provoca scântei.

Se vor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.Nu aşezaţi obiecte metalice pe baterie.Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de siguranţă ale producătorului bateriei şi

staţiei de încărcare.

INDICAŢIE

Daune materiale prin încărcarea incorectă a baterieiÎncărcarea neregulamentară a bateriei poate duce la supraîncărcări ale cablurilor şicontactelor electrice, formării nepermise de gaze şi ieşirii electrolitului din celule.Încărcaţi bateria numai cu curent continuu.Toate procedurile de încărcare conform DIN 41773 sunt admise numai în valorile

autorizate de producător.Racordaţi bateria numai la încărcătoare admise pentru dimensiunea şi tipul

bateriei.Solicitaţi verificarea încărcătorului de serviciul de asistenţă a clienţilor al

producătorului în privinţa potrivirii acestuia.Nu depăşiţi curenţii limită conform DIN EN 50272-3 în zona de gaze.

Page 103: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

12

Încărcarea bateriei

Condiţii preliminare– Temperatura electrolitului între +15 °C şi 35 °C

Procedură• Deschideţi, respectiv scoateţi capacul bazinului, respectiv capacele spaţiilor de

montare a bateriei.• Conectaţi bateria la încărcătorul oprit cu poli corespunzători (plus la plus respectiv

minus la minus). • Conectaţi încărcătorul.

Z La încărcare, temperatura electrolitică creşte cu cca.10 K. Dacă temperatura esteconstant peste 40 °C sau mai mică de 15° C, atunci este necesară o reglare atensiunii constante a încărcătorului în funcţie de temperatură. În plus, trebuieaplicat factorul de corectură cu -0,004 V/Z per K.

Bateria încărcată

Z Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiuneabateriei rămâne constantă timp de 2 ore.

Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinereacapacităţii după descărcări complete şi după încărcarea insuficientă repetată.

Z Realizaţi săptămânal încărcarea de compensare.

Încărcarea intermediară

Încărcările intermediare ale bateriei sunt încărcări parţiale, care prelungesc durata deutilizare zilnică. La încărcarea intermediară apar temperaturi medii mai înalte, carepot reduce durata de viaţă a bateriilor.

Z Realizaţi încărcările intermediare abia de la o stare de încărcare mai mică de 50 %.În loc de o încărcare intermediară regulată, utilizaţi baterii de schimb.

Z Trebuie evitate încărcările intermediare cu bateriile PZV.

03.1

3 R

O

12

Încărcarea bateriei

Condiţii preliminare– Temperatura electrolitului între +15 °C şi 35 °C

Procedură• Deschideţi, respectiv scoateţi capacul bazinului, respectiv capacele spaţiilor de

montare a bateriei.• Conectaţi bateria la încărcătorul oprit cu poli corespunzători (plus la plus respectiv

minus la minus). • Conectaţi încărcătorul.

Z La încărcare, temperatura electrolitică creşte cu cca.10 K. Dacă temperatura esteconstant peste 40 °C sau mai mică de 15° C, atunci este necesară o reglare atensiunii constante a încărcătorului în funcţie de temperatură. În plus, trebuieaplicat factorul de corectură cu -0,004 V/Z per K.

Bateria încărcată

Z Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiuneabateriei rămâne constantă timp de 2 ore.

Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinereacapacităţii după descărcări complete şi după încărcarea insuficientă repetată.

Z Realizaţi săptămânal încărcarea de compensare.

Încărcarea intermediară

Încărcările intermediare ale bateriei sunt încărcări parţiale, care prelungesc durata deutilizare zilnică. La încărcarea intermediară apar temperaturi medii mai înalte, carepot reduce durata de viaţă a bateriilor.

Z Realizaţi încărcările intermediare abia de la o stare de încărcare mai mică de 50 %.În loc de o încărcare intermediară regulată, utilizaţi baterii de schimb.

Z Trebuie evitate încărcările intermediare cu bateriile PZV.

Page 104: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

13

03.1

3 R

O5.3 Întreţinerea bateriilor din plumb cu celule acumulatoare cu plăci

tubulare pozitive PzV şi PzV-BS

Z Nu completaţi cu apă!

5.3.1 Zilnic

– Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.

5.3.2 Săptămânal

– Control vizual în ceea ce priveşte murdărirea şi defecţiunile mecanice.

5.3.3 Trimestrial

– Măsuraţi şi înregistraţi tensiunea totală.– Măsuraţi şi înregistraţi tensiunile individuale.– Comparaţi rezultatele de măsurare cu rezultatele de măsurare anterioare.

Z Realizaţi măsurările după încărcarea completă şi după un timp de inactivitate decel puţin 5 ore.

Z Dacă se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau diferenţeîntre celule, contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.

5.3.4 Anual

– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei utilajului de transport uzinal conform EN 1175-1.– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei bateriei conform EN 1987-1.

Z Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi 50 Ω per Volt de tensiunenominală conform DIN EN 50272-3.

13

03.1

3 R

O

5.3 Întreţinerea bateriilor din plumb cu celule acumulatoare cu plăci tubulare pozitive PzV şi PzV-BS

Z Nu completaţi cu apă!

5.3.1 Zilnic

– Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.

5.3.2 Săptămânal

– Control vizual în ceea ce priveşte murdărirea şi defecţiunile mecanice.

5.3.3 Trimestrial

– Măsuraţi şi înregistraţi tensiunea totală.– Măsuraţi şi înregistraţi tensiunile individuale.– Comparaţi rezultatele de măsurare cu rezultatele de măsurare anterioare.

Z Realizaţi măsurările după încărcarea completă şi după un timp de inactivitate decel puţin 5 ore.

Z Dacă se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau diferenţeîntre celule, contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.

5.3.4 Anual

– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei utilajului de transport uzinal conform EN 1175-1.– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei bateriei conform EN 1987-1.

Z Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi 50 Ω per Volt de tensiunenominală conform DIN EN 50272-3.

Page 105: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

14

6 Sistemul de umplere cu apă Aquamatik

6.1 Structura sistemului de umplere cu apă

15 Rezervor de apă16 Staţie de alimentare cu robinet cu bilă17 Dispozitiv de afişare a fluxului18 Robinet de închidere19 Cuplaj de închidere 20 Conector de închidere pe baterie

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

03.1

3 R

O

14

6 Sistemul de umplere cu apă Aquamatik

6.1 Structura sistemului de umplere cu apă

15 Rezervor de apă16 Staţie de alimentare cu robinet cu bilă17 Dispozitiv de afişare a fluxului18 Robinet de închidere19 Cuplaj de închidere 20 Conector de închidere pe baterie

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

Page 106: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

15

03.1

3 R

O6.2 Descrierea funcţiei

Sistemul de umplere cu apă Aquamatik se utilizează pentru reglarea automată anivelului nominal al electrolitului la bateriile de propulsie pentru utilajele de transportuzinal.

Celulele bateriei sunt conectate între ele prin furtunuri şi se conectează printr-unracord cu fişă la decantorul de apă (de ex. rezervorul de apă). După deschiderearobinetului de închidere, celulele se umplu cu apă. Dopul Aquamatik regleazăcantitatea de apă necesară şi, în cazul unei presiuni corespunzătoare a apei la ventil,asigură blocarea alimentării cu apă şi închiderea sigură a ventilului.

Sistemele dopurilor dispun pe lângă un afişaj optic al nivelului de umplere şi un orificiude diagnoză pentru măsurarea temperaturii şi densităţii electrolitului, şi un orificiu deevacuare a gazului.

6.3 Umplerea

Umplerea bateriilor cu apă trebuie realizată pe cât posibil cu puţin timp înainte deîncheierea încărcării totale a bateriei. Prin aceasta se asigură că se amestecă cuelectrolitul cantitatea de apă completată.

6.4 Presiunea apei

Sistemul de completare cu apă trebuie operat cu presiune a apei în conducta de apăde la 0,3 bari până la 1,8 bari. Abaterile de la domeniile de presiune admiseprejudiciază siguranţa funcţionării sistemelor.

Apă în cădere

Înălţimea de instalarea deasupra suprafeţei bateriei măsoară între 3 - 18 m. 1 mcorespunde a 0,1 bar

Apă sub presiune

Reglarea ventilului de reducere a presiunii depinde de sistem şi trebuie să se afleîntre 0,3 - 1,8 bari.

15

03.1

3 R

O

6.2 Descrierea funcţiei

Sistemul de umplere cu apă Aquamatik se utilizează pentru reglarea automată anivelului nominal al electrolitului la bateriile de propulsie pentru utilajele de transportuzinal.

Celulele bateriei sunt conectate între ele prin furtunuri şi se conectează printr-unracord cu fişă la decantorul de apă (de ex. rezervorul de apă). După deschiderearobinetului de închidere, celulele se umplu cu apă. Dopul Aquamatik regleazăcantitatea de apă necesară şi, în cazul unei presiuni corespunzătoare a apei la ventil,asigură blocarea alimentării cu apă şi închiderea sigură a ventilului.

Sistemele dopurilor dispun pe lângă un afişaj optic al nivelului de umplere şi un orificiude diagnoză pentru măsurarea temperaturii şi densităţii electrolitului, şi un orificiu deevacuare a gazului.

6.3 Umplerea

Umplerea bateriilor cu apă trebuie realizată pe cât posibil cu puţin timp înainte deîncheierea încărcării totale a bateriei. Prin aceasta se asigură că se amestecă cuelectrolitul cantitatea de apă completată.

6.4 Presiunea apei

Sistemul de completare cu apă trebuie operat cu presiune a apei în conducta de apăde la 0,3 bari până la 1,8 bari. Abaterile de la domeniile de presiune admiseprejudiciază siguranţa funcţionării sistemelor.

Apă în cădere

Înălţimea de instalarea deasupra suprafeţei bateriei măsoară între 3 - 18 m. 1 mcorespunde a 0,1 bar

Apă sub presiune

Reglarea ventilului de reducere a presiunii depinde de sistem şi trebuie să se afleîntre 0,3 - 1,8 bari.

Page 107: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

16

6.5 Durata de umplere

Durata de umplere a unei baterii depinde de nivelul electrolitului, de temperaturaambiantă şi de presiunea de umplere. Procesul de umplere se încheie automat.Alimentarea cu apă se va separa de baterie după finalizarea umplerii.

6.6 Calitatea apei

Z Calitatea apei pentru umplerea electroliţilor trebuie să corespundă unei apecurăţate, respectiv distilate. Apa curăţată se poate produce din apă de la robinetprin distilare sau prin schimbătorii de ioni şi este adecvată pentru fabricareaelectroliţilor.

6.7 Furtunurile bateriei

Racordarea cu furtunuri a dopurilor individuale se va efectua de-a lungul comutăriielectrice existente. Nu se vor efectua modificări.

6.8 Temperatură de regim

Bateriile cu sisteme automate de umplere cu apă se vor depozita doar în încăperi cutemperaturi de > 0 °C, deoarece în caz contrar există pericolul de îngheţare asistemelor.

03.1

3 R

O

16

6.5 Durata de umplere

Durata de umplere a unei baterii depinde de nivelul electrolitului, de temperaturaambiantă şi de presiunea de umplere. Procesul de umplere se încheie automat.Alimentarea cu apă se va separa de baterie după finalizarea umplerii.

6.6 Calitatea apei

Z Calitatea apei pentru umplerea electroliţilor trebuie să corespundă unei apecurăţate, respectiv distilate. Apa curăţată se poate produce din apă de la robinetprin distilare sau prin schimbătorii de ioni şi este adecvată pentru fabricareaelectroliţilor.

6.7 Furtunurile bateriei

Racordarea cu furtunuri a dopurilor individuale se va efectua de-a lungul comutăriielectrice existente. Nu se vor efectua modificări.

6.8 Temperatură de regim

Bateriile cu sisteme automate de umplere cu apă se vor depozita doar în încăperi cutemperaturi de > 0 °C, deoarece în caz contrar există pericolul de îngheţare asistemelor.

Page 108: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

17

03.1

3 R

O6.9 Măsuri de curăţare

Curăţarea sistemelor de dopuri trebuie realizată exclusiv cu apă curăţată conformDIN 43530-4. Nici unul din elementele dopului nu vor intra în contact cu solvenţi saucu săpun.

6.10 Servicemobil

Cărucior mobil pentru umplerea cu apă cu pompă şi pistol de umplere pentruumplerea celulelor individuale. Pompa de imersiune aflată în rezervor producepresiunea de umplere necesară. Nu trebuie să existe diferenţe de nivel între nivelulamplasare a Sevicemobil-ului şi suprafaţa bateriei.

17

03.1

3 R

O

6.9 Măsuri de curăţare

Curăţarea sistemelor de dopuri trebuie realizată exclusiv cu apă curăţată conformDIN 43530-4. Nici unul din elementele dopului nu vor intra în contact cu solvenţi saucu săpun.

6.10 Servicemobil

Cărucior mobil pentru umplerea cu apă cu pompă şi pistol de umplere pentruumplerea celulelor individuale. Pompa de imersiune aflată în rezervor producepresiunea de umplere necesară. Nu trebuie să existe diferenţe de nivel între nivelulamplasare a Sevicemobil-ului şi suprafaţa bateriei.

Page 109: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

18

7 Recirculare electrolitică (EUW)

7.1 Descrierea funcţiei

Prin alimentarea cu aer în timpul procesului de încărcare, recircularea electroliticăasigură o amestecare a electrolitului şi împiedică astfel o stratificare a acidului,reduce durata de încărcare (factor de încărcare cca. 1,07) şi reduce formarea gazuluiîn timpul procesului de încărcare. Încărcătorul trebuie să fie admise pentru baterie şiEUW.

Pompa încorporată în încărcător produce aerul comprimat necesar care estealimentat prin sistemul de furtunuri în celulele bateriei. Recircularea electrolitului areloc prin aerul alimentat şi se reglează aceleaşi valori de densitate a electrolitului de-a lungul întregii lungimi a electrodului.

Pompă

În caz de defecţiune, de ex. în cazul declanşării inexplicabile a monitorizării presiunii,filtrele se vor controla şi, dacă este cazul, se vor schimba.

Racord baterie

La modulul pompei, este montat un furtun, care se desfăşoară cu cablurile deîncărcare din încărcător până la fişa de încărcare. Aerul este ghidat în baterie pringhidaje de cuplare EUW integrate în ştecăr. La pozare, aveţi grijă ca furtunul să nufie îndoit.

Modul de monitorizare a presiunii

Pompa EUW este activată la începutul încărcării. Prin intermediul modului demonitorizare a presiunii este monitorizată formarea de presiune pe durata încărcării.Acesta asigură ca presiunea aerului necesară să fie disponibilă la încărcare cu EUW.

Într-un eventual caz de avarie, de ex.– Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei

cuplări separate) sau este defect,– racorduri neetanşe sau defecte ale racordurilor furtunurilor la baterie sau– filtrul de aspirare murdar

are loc un mesaj de defecţiune optic la încărcător.

03.1

3 R

O

18

7 Recirculare electrolitică (EUW)

7.1 Descrierea funcţiei

Prin alimentarea cu aer în timpul procesului de încărcare, recircularea electroliticăasigură o amestecare a electrolitului şi împiedică astfel o stratificare a acidului,reduce durata de încărcare (factor de încărcare cca. 1,07) şi reduce formarea gazuluiîn timpul procesului de încărcare. Încărcătorul trebuie să fie admise pentru baterie şiEUW.

Pompa încorporată în încărcător produce aerul comprimat necesar care estealimentat prin sistemul de furtunuri în celulele bateriei. Recircularea electrolitului areloc prin aerul alimentat şi se reglează aceleaşi valori de densitate a electrolitului de-a lungul întregii lungimi a electrodului.

Pompă

În caz de defecţiune, de ex. în cazul declanşării inexplicabile a monitorizării presiunii,filtrele se vor controla şi, dacă este cazul, se vor schimba.

Racord baterie

La modulul pompei, este montat un furtun, care se desfăşoară cu cablurile deîncărcare din încărcător până la fişa de încărcare. Aerul este ghidat în baterie pringhidaje de cuplare EUW integrate în ştecăr. La pozare, aveţi grijă ca furtunul să nufie îndoit.

Modul de monitorizare a presiunii

Pompa EUW este activată la începutul încărcării. Prin intermediul modului demonitorizare a presiunii este monitorizată formarea de presiune pe durata încărcării.Acesta asigură ca presiunea aerului necesară să fie disponibilă la încărcare cu EUW.

Într-un eventual caz de avarie, de ex.– Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei

cuplări separate) sau este defect,– racorduri neetanşe sau defecte ale racordurilor furtunurilor la baterie sau– filtrul de aspirare murdar

are loc un mesaj de defecţiune optic la încărcător.

Page 110: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

19

03.1

3 R

O

INDICAŢIE

În cazul în care un sistem EUW nu este utilizat în mod regulat sau bateria estesupusă unor fluctuaţii de temperatură ridicare se poate ajunge la o revenire aelectrolitului în sistemului de furtunuri.Conducta de alimentare cu aer se va prevedea cu un sistem de cuplaj separat, de

ex.: cuplaj de închidere pe partea bateriei şi cuplaj de trecere pe partea alimentăriicu aer.

Reprezentare schematică

Instalarea EUW pe baterie, cât şi alimentarea cu aer prin intermediul încărcătorului.

19

03.1

3 R

O

INDICAŢIE

În cazul în care un sistem EUW nu este utilizat în mod regulat sau bateria estesupusă unor fluctuaţii de temperatură ridicare se poate ajunge la o revenire aelectrolitului în sistemului de furtunuri.Conducta de alimentare cu aer se va prevedea cu un sistem de cuplaj separat, de

ex.: cuplaj de închidere pe partea bateriei şi cuplaj de trecere pe partea alimentăriicu aer.

Reprezentare schematică

Instalarea EUW pe baterie, cât şi alimentarea cu aer prin intermediul încărcătorului.

Page 111: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

20

8 Curăţarea bateriilor

Curăţarea bateriilor şi a bazinelor este necesară, pentru – a menţine izolaţia celulelor una faţă de cealaltă, împotriva pământării sau

componentelor străine conductibile– a evita deteriorările cauzate prin coroziune şi prin curenţi vagabonzi– a evita o auto-descărcare mare şi diferită a celulelor individuale resp. a bateriilor

bloc prin curenţi vagabonzi– a evita formarea electrică a scânteilor prin curenţi vagabonzi

La curăţarea bateriilor, aveţi grijă– ca locul de amplasare pentru curăţare să fie astfel selectat încât la apa de curăţat

cu conţinut electrolitic existentă să fie ghidată într-o staţie adecvată de tratare aapei reziduale.

– ca la eliminarea electrolitului uzat, respectiv apa de clătit corespunzătoare să serespecte precauţiile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, cât şireglementările legale legate de ape şi reziduuri.

– să se poarte ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.– ca dopurile celulelor să nu fie scoase sau desfăcute.– ca piesele din material plastic ale bateriei, în special, recipientele celulelor se vor

curăţa doar cu apă respectiv cu lavete ude fără substanţe suplimentare.– ca, după curăţarea suprafeţei bateriei, aceasta să fie uscată cu mijloace adecvate,

de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de curăţare.– ca lichidul ajuns în baia bateriei să fie aspirat şi eliminat, respectându-se

prevederilor specificate anterior.

03.1

3 R

O

20

8 Curăţarea bateriilor

Curăţarea bateriilor şi a bazinelor este necesară, pentru – a menţine izolaţia celulelor una faţă de cealaltă, împotriva pământării sau

componentelor străine conductibile– a evita deteriorările cauzate prin coroziune şi prin curenţi vagabonzi– a evita o auto-descărcare mare şi diferită a celulelor individuale resp. a bateriilor

bloc prin curenţi vagabonzi– a evita formarea electrică a scânteilor prin curenţi vagabonzi

La curăţarea bateriilor, aveţi grijă– ca locul de amplasare pentru curăţare să fie astfel selectat încât la apa de curăţat

cu conţinut electrolitic existentă să fie ghidată într-o staţie adecvată de tratare aapei reziduale.

– ca la eliminarea electrolitului uzat, respectiv apa de clătit corespunzătoare să serespecte precauţiile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, cât şireglementările legale legate de ape şi reziduuri.

– să se poarte ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.– ca dopurile celulelor să nu fie scoase sau desfăcute.– ca piesele din material plastic ale bateriei, în special, recipientele celulelor se vor

curăţa doar cu apă respectiv cu lavete ude fără substanţe suplimentare.– ca, după curăţarea suprafeţei bateriei, aceasta să fie uscată cu mijloace adecvate,

de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de curăţare.– ca lichidul ajuns în baia bateriei să fie aspirat şi eliminat, respectându-se

prevederilor specificate anterior.

Page 112: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

21

03.1

3 R

O

Curăţarea bateriei cu ajutorul curăţitorului cu înaltă presiune

Condiţii preliminare– Conectorii celulelor bine fixaţi, respectiv strânşi– Dopurile celulelor închise

Procedură• Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale curăţitorului cu înaltă presiune.• Nu utilizaţi aditivi de curăţare.• Respectaţi setarea admisă a temperaturii pentru aparatul de curăţare 140° C.

Z Astfel se asigură ca pe distanţa de 30 cm din spatele duzei de ieşire temperaturasă nu depăşească 60° C.

• Respectaţi presiunea maximă de lucru de 50 bari.• Respectaţi o distanţă de cel puţin 30 cm faţă de suprafaţa bateriei.• Stropiţi bateria cu apă pe suprafaţă mare, pentru a evita supraîncălzirea locală.

Z Nu ţineţi jetul îndreptat asupra unui loc mai mult de 3 s, pentru a nu depăşitemperatura de la suprafaţa bateriei de maxim 60 °C.

• Uscaţi suprafaţa bateriei după curăţarea cu mijloace adecvate, de ex. aercomprimat sau lavete.

Bateria a fost curăţată.

21

03.1

3 R

O

Curăţarea bateriei cu ajutorul curăţitorului cu înaltă presiune

Condiţii preliminare– Conectorii celulelor bine fixaţi, respectiv strânşi– Dopurile celulelor închise

Procedură• Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale curăţitorului cu înaltă presiune.• Nu utilizaţi aditivi de curăţare.• Respectaţi setarea admisă a temperaturii pentru aparatul de curăţare 140° C.

Z Astfel se asigură ca pe distanţa de 30 cm din spatele duzei de ieşire temperaturasă nu depăşească 60° C.

• Respectaţi presiunea maximă de lucru de 50 bari.• Respectaţi o distanţă de cel puţin 30 cm faţă de suprafaţa bateriei.• Stropiţi bateria cu apă pe suprafaţă mare, pentru a evita supraîncălzirea locală.

Z Nu ţineţi jetul îndreptat asupra unui loc mai mult de 3 s, pentru a nu depăşitemperatura de la suprafaţa bateriei de maxim 60 °C.

• Uscaţi suprafaţa bateriei după curăţarea cu mijloace adecvate, de ex. aercomprimat sau lavete.

Bateria a fost curăţată.

Page 113: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · 12.14 RO 6 Legislaţia privind drepturile de autor Drepturile de autor ale acestor instruc ţiuni de exploatare

03.1

3 R

O

22

9 Depozitarea bateriei

INDICAŢIE

Bateria nu trebuie depozitată mai mult de 3 luni fără încărcare, deoarece, în cazcontrar, nu mai este funcţională continuu.

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acesteavor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ. Pentru a asigurapregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni de încărcare:

– încărcarea lunară de compensare pentru bateriile PzS şi PzB, respectiv încărcareacompletă trimestrială pentru bateriile PsV.

– Încărcările de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 V x numărul celulelorpentru bateriile PzS, PzM şi PzB respectiv 2,25 V x numărul celulelor pentru bateriiPzV.

Dacă bateriile sunt scoase din funcţiune timp mai îndelungat ( > 3 luni), atunciacestea trebuie depozitate pe cât posibil încărcate la 50 % din capacitate la loc uscat,rece şi ferit de îngheţ.

10 Asistenţa în caz de avarii

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător, se va anunţa imediatserviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.

Z Activităţile necesare trebuie realizate prin serviciul de asistenţă a clienţilor alproducătorului sau de un serviciul pentru clienţi autorizat de producător.

11 Dezafectarea

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu containerul de gunoităiat nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.

Tipul preluării şi a utilizării se va conveni cu producătorul conform §8 Batt G (Legea bateriilor).

03.1

3 R

O

22

9 Depozitarea bateriei

INDICAŢIE

Bateria nu trebuie depozitată mai mult de 3 luni fără încărcare, deoarece, în cazcontrar, nu mai este funcţională continuu.

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acesteavor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ. Pentru a asigurapregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni de încărcare:

– încărcarea lunară de compensare pentru bateriile PzS şi PzB, respectiv încărcareacompletă trimestrială pentru bateriile PsV.

– Încărcările de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 V x numărul celulelorpentru bateriile PzS, PzM şi PzB respectiv 2,25 V x numărul celulelor pentru bateriiPzV.

Dacă bateriile sunt scoase din funcţiune timp mai îndelungat ( > 3 luni), atunciacestea trebuie depozitate pe cât posibil încărcate la 50 % din capacitate la loc uscat,rece şi ferit de îngheţ.

10 Asistenţa în caz de avarii

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător, se va anunţa imediatserviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.

Z Activităţile necesare trebuie realizate prin serviciul de asistenţă a clienţilor alproducătorului sau de un serviciul pentru clienţi autorizat de producător.

11 Dezafectarea

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu containerul de gunoităiat nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.

Tipul preluării şi a utilizării se va conveni cu producătorul conform §8 Batt G (Legea bateriilor).